Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Reiri al tabelo-paĝo


Biblioteko Hippolyte Sebert, Parizo Biblioteko Hippolyte Sebert, Parizo

—Aŭgusto 2015—

Esperantista Centra Oficejo en Parizo (1905-1922)

En jaro 1905, post la sukcesega unua Universala Kongreso de Esperanto, estis kreita de Doktoro Ĵaval kaj Generalo Sebert, la Esperantista Centra Oficejo, en Parizo.
Blazono de E.C.O. Blazono de E.C.O. Tiu oficejo, dum pluraj jaroj, centrigis la organizadon de la Esperantista movado : Lingva Komitato (Akademio), Universalaj Kongresoj. La Oficiala Gazeto Esperantista estis publikigita de E.C.O. kaj informis pri ĉio-ĉi, ankaŭ pri Esperantistaj asocioj, ne-Esperantistaj internaciaj asocioj, rilatoj kun registaroj, propagando, bibliografio de Esperanto. La oficialeco de Esperantista Centra Oficejo ĉesis en 1922. Generalo Sebert mortis post pluraj jaroj post D-ro Ĵaval, en 1930.Elektronikaj arĥivaj dokumentoj :

Allocution de M. le Général Sebert (1912) :
« La question de la langue internationale se relie étroitement avec celle du développement prodigieux qu'ont pris, dans ces derniers temps, les moyens de communication rapides entre tous les peuples de la terre. Les voitures automobiles, les ballons dirigeables et les aéroplanes … »

12 Poŝtkartoj pri la unua Universala Kongreso (1905) :
La kongresejo (Teatro de Boulogne-sur-Mer), la festeno (Kazino), la granda grupo de kongresantoj, la balo kostumita, ktp…
Letero de D-ro Zamenhof pri la estonta Krakova kongreso (1912) :
« Mia Krakova parolo estos ja kvazaŭ ia abdiko ; ni povas sekve antaŭvidi, ke la malamikoj de la Centra Oficejo certe dirus, ke „al la abdikado puŝis min generalo Sebert, por ke li restu la sola reganto” ! »
Vizito de D-ro Zamenhof en la E.C.O. (1913) :
S-ino Ferter-Cense, D-ro Zamenhof, G-lo Sebert, S-ro Chavet, estis fotitaj kaj skribis sian nomon sur la oran libron.

Mort du Docteur L. Zamenhof  (14 avril 1917) :
Tout le contenu d'un cahier de coupures de journaux en français constitué en avril-mai 1917 à l'Office Central Espérantiste. Très grande variété d'opinions…
Internacia Muzeo de lingvo Esperanto (Bruselo, 1910) :
Modela ekspozicio pri Esperanto, okaze de la Universala Ekspozicio en Bruxelles en 1910, kaj modela agado en la (ne E-a) Monda Kongreso de la Internaciaj Asocioj.

Carnet d'adhésions (1910) :
En la fold-folioj de ĉi-tiu aliĝo-karto al la Grupo Esperantista de Parizo : kiuj estas la respondeculoj, kie okazas la ĉiusemajnaj rendevuoj de ĉiuj sekcioj, la reklamoj de Hachette, plus iu stranga franclingva vort-ludo…
Guide Espéranto de la Croix-Rouge + (1906-?) du Lieutenant Bayol :
«…à l’usage des militaires blessés ou malades, des médecins, chirurgiens, brancardiers, infirmiers, des membres de la Croix-Rouge et des ministres de tous les cultes, de tous ceux, en un mot, qui sont appelés en temps de guerre à donner des soins ou à en recevoir, dans les ambulances, hôpitaux et toutes formations sanitaires. »
Morala edukado de la popola infano / La Femme du monde et l’enfant du peuple, de Baronino de Ménil (1907) :
« En ĉi-tiu epoko, kiam la sociala demando okupas tiel grandan lokon en la ideoj, konversacioj, kaj precipe en la politiko, ekzistas ia socialismo pli modesta, kiu, apogante sin ne sur la egaleco de la klasoj, sed sur iliaj ĉiutagaj interrilatoj, povas ludi tre gravan rolon en la evolucio de la progreso… »
« À l’heure présente, où la question sociale tient une si grande place dans les idées, les conversations et principalement dans la politique, il m’a paru intéressant de signaler à votre attention un socialisme plus modeste qui, se basant non sur l’égalité des classes, mais sur leurs relations quotidiennes, peut jouer un rôle très important dans l’évolution du progrès… »
Manlibro de la Kongresano, 10a U.K., Parizo, 1914 :
Tre kompleta turisma gvidlibro pri Parizo, por viziti la urbegon de 1914… grandaj magazenoj, ĉevalaj veturiloj, aŭtobusoj, spektakloj, restoracioj, vidindaĵoj, promenadoj, etoso… Parizo estos ĉiam Parizo !

Oficiala Gazeto Esperantista :

Oficiala Gazeto Esperantista :
Pri la gazeto de Esperantista Centra Oficejo (1908-1922) : Lingva Komitato, Kongresoj, Societaro, Statistikoj, Propagando, Literatura Asocio, k.c.
Kronologia artikolaro :
Kompleta listo, de n-ro 1 ĝis n-ro 82-83 (pezo=200Ko).
Laŭtema artikolaro :
Kompleta listo, artikoloj samfamiliaj estas kunigitaj (pezo=200Ko).
Ĝenerala kronologio :
Tabelo de la kunirado de la numeroj, datoj, paĝoj, aldonoj.

Esperantista Dokumentaro :

Unua Universala Kongreso de Esperanto, Boulogne-sur-Mer, 5-13 Aŭgusto 1905 (Kajero unua, 1906) :
Preparaj cirkuleroj, – Kompleta programo, – Oficiala Protokolaro : decidoj de la kvar kunsidoj, – Parolado de L. Zamenhof, – Deklaracio pri Esperantismo.

 

 

 

 


Reiri al tabelo-paĝo

arkivo.esperanto-france.org