Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Legi la prezentan paĝon pri la Bildaro


al la antaŭa paĝo

al la posta paĝo


Instruado de Esperanto
per bildaro
de Théophile Cart
(1905)

3
LA KUDRISTINO

Kudristino

Tie virino sidas sur blanka seĝo ; la piedojn ŝi havas sur flava benketo.

Vestita per ruĝa jupo, flava korsaĵo kun nigraj butonoj kaj blanka antaŭtuko, la kudristino kudras bluan robon ; oni vidas eĉ la fadenon de ŝia kudrilo, kiun tiras ŝia dekstra mano ; ŝi havas frizitajn harojn kaj ŝajnas tre laborema. Apud ŝi staras ligna tablo, sur kiu kuŝas bobeno, tondilo, pinglujo, butonoj kaj flava ŝtofo ; sub ĝi oni vidas korbon kaj en ĝi ruĝan ĉifonon. En la fundo de la ĉambro, dekstre kaj maldekstre de la spegulo, du « kvazaŭhominoj » staras, vestitaj unu per blua robo, la alia per ruĝa ĵaketo riĉe brodita.

DEMANDARO

3. — Sur kio sidas la kudristino ? Kie estas ŝiaj piedoj ? Kiel estas la benketo ? Ĉu la kudristino havas jupon ? Ĉu la antaŭtuko havas butonojn ? Kio havas butonojn ? Kiu tiras la kudrilon ? Per kiu mano ? Ĉu la kudristino havas belajn harojn ? Kiel ili estas ? Kiu ŝajnas laborema ? Ĉu la bobeno estas sub la tablo ? Ĉu la tondilo estas ligna ? Kie kuŝas la pinglujo ? Kiom da butonoj kuŝas sur la tablo ? Kion ni vidas dekstre de la spegulo ? Ĉu ambaŭ kvazaŭhominoj estas dekstre de la spegulo ?


al la antaŭa paĝo

al la posta paĝo


Legi la prezentan paĝon pri la Bildaro

arkivo.esperanto-france.org