Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

retroiri al la prezenta paĝo Lugagne en Esperanto


Antaŭa paĝo :
Pri la kodo en blanko.


SÉRIE A. — Tableau I

                          
 
 
 
 
 
 
          
 33 zab34 zbe40 zej40 zgo48 zis46 zly45 zom47 zse34 zuo53 zxo
 34 zac35 zbi41 zek41 zgu49 zit42 zma46 zon48 zsi48 zup54 zxu
 35 zad36 zbo42 zel42 zgy33 ziu43 zme47 zop49 zso49 zur55 zxy
 28 zae37 zbu43 zem38 zha50 ziv44 zmi48 zor50 zsu50 zus32 zya
 36 zaf38 zby44 zen39 zhe51 ziw45 zmo49 zos51 zsy51 zut38 zyb
 37 zag34 zca31 zeo40 zhi52 zix46 zmu50 zot47 zta52 zuv39 zyc
 38 zah35 zce45 zep41 zho34 ziy47 zmy34 zou48 zte53 zuw40 zyd
 29 zai36 zci46 zer42 zhu53 ziz43 zna51 zov49 zti54 zux33 zye
 39 zaj37 zco47 zes43 zhy39 zja44 zne52 zow50 zto36 zuy41 zyf
 40 zak38 zcu48 zet29 zia40 zje45 zni53 zox51 ztu55 zuz42 zyg
 41 zal39 zcy32 zeu35 zib41 zji46 zno35 zoy52 zty48 zva43 zyh
 42 zam35 zda49 zev36 zic42 zjo47 znu54 zoz31 zua49 zve44 zyj
 43 zan36 zde50 zew37 zid43 zju48 zny44 zpa37 zub50 zvi45 zyk
 30 zao37 zdi51 zex30 zie44 zjy30 zoa45 zpe38 zuc51 zvo46 zyl
 44 zap38 zdo33 zey38 zif40 zka36 zob46 zpi39 zud52 zvu47 zym
 45 zar39 zdu52 zez39 zig41 zke37 zoc47 zpo32 zue53 zvy48 zyn
 46 zas40 zdy36 zfa40 zih42 zki38 zod48 zpu40 zuf49 zwa35 zyo
 47 zat28 zea37 zfe41 zij43 zko31 zoe49 zpy41 zug50 zwe49 zyp
 31 zau34 zeb38 zfi42 zik44 zku39 zof45 zra42 zuh51 zwi50 zyr
 48 zav35 zec39 zfo43 zil45 zky40 zog46 zre33 zui52 zwo51 zys
 49 zaw36 zed40 zfu44 zim41 zla41 zoh47 zri43 zuj53 zwu52 zyt
 50 zax37 zef41 zfy45 zin42 zle32 zoi48 zro44 zuk54 zwy36 zyu
 32 zay38 zeg37 zga32 zio43 zli42 zoj49 zru45 zul50 zxa53 zyv
 51 zaz39 zeh38 zge46 zip44 zlo43 zok50 zry46 zum51 zxe54 zyw
 33 zba30 zei39 zgi47 zir45 zlu44 zol46 zsa47 zun52 zxi55 zyx

SÉRIE A. — Tableau II

Les groupes de ce tableau ne doivent être employés que précédés d’un groupe du Tableau I.

The groups in this "Tableau" can only be employed when preceded by a group taken from "Tableau" I.

Os grupos deste "Tableau" não devem ser empregados senão precedidos d’um grupo do "Tableau" I.

Los grupos de este "Tableau" sólo deben emplearse precedidos de un grupo del "Tableau" I.

Die Gruppen dieses "Tableau" sind nur mit einer denselben vorangehenden Gruppe des "Tableau" I zu benützen.

I gruppi di questi "Tableau" non devono essere impiegati che preceduti da un gruppo del "Tableau" I.

La grupojn de tiu "Tableau" oni devas uzi nur sekve de grupo de la "Tableau" I.

                          
 
 
 
 
 
 
              
 9
aba
14
age
19
ali
24
aro
29
awu
16
ecy
16
eja
21
ene
26
eti
31
ezo
18
ifu
23
iky
23
ira
28
iwe
 10
abe
15
agi
20
alo
25
aru
30
awy
12
eda
17
eje
22
eni
27
eto
32
ezu
19
ify
19
ila
24
ire
29
iwi
 11
abi
16
ago
21
alu
26
ary
26
axa
13
ede
18
eji
23
eno
28
etu
33
ezy
15
iga
20
ile
25
iri
30
iwo
 12
abo
17
agu
22
aly
22
asa
27
axe
14
edi
19
ejo
24
enu
29
ety
11
iba
16
ige
21
ili
26
iro
31
iwu
 13
abu
18
agy
18
ama
23
ase
28
axi
15
edo
20
eju
25
eny
25
eva
12
ibe
17
igi
22
ilo
27
iru
32
iwy
 14
aby
14
aha
19
ame
24
asi
29
axo
16
edu
21
ejy
21
epa
26
eve
13
ibi
18
igo
23
ilu
28
iry
28
ixa
 10
aca
15
ahe
20
ami
25
aso
30
axu
17
edy
17
eka
22
epe
27
evi
14
ibo
19
igu
24
ily
24
isa
29
ixe
 11
ace
16
ahi
21
amo
26
asu
31
axy
13
efa
18
eke
23
epi
28
evo
15
ibu
20
igy
20
ima
25
ise
30
ixi
 12
aci
17
aho
22
amu
27
asy
27
aza
14
efe
19
eki
24
epo
29
evu
16
iby
16
iha
21
ime
26
isi
31
ixo
 13
aco
18
ahu
23
amy
23
ata
28
aze
15
efi
20
eko
25
epu
30
evy
12
ica
17
ihe
22
imi
27
iso
32
ixu
 14
acu
19
ahy
19
ana
24
ate
29
azi
16
efo
21
eku
26
epy
26
ewa
13
ice
18
ihi
23
imo
28
isu
33
ixy
 15
acy
15
aja
20
ane
25
ati
30
azo
17
efu
22
eky
22
era
27
ewe
14
ici
19
iho
24
imu
29
isy
29
iza
 11
ada
16
aje
21
ani
26
ato
31
azu
18
efy
18
ela
23
ere
28
ewi
15
ico
20
ihu
25
imy
25
ita
30
ize
 12
ade
17
aji
22
ano
27
atu
32
azy
14
ega
19
ele
24
eri
29
ewo
16
icu
21
ihy
21
ina
26
ite
31
izi
 13
adi
18
ajo
23
anu
28
aty
10
eba
15
ege
20
eli
25
ero
30
ewu
17
icy
17
ija
22
ine
27
iti
32
izo
 14
ado
19
aju
24
any
24
ava
11
ebe
16
egi
21
elo
26
eru
31
ewy
13
ida
18
ije
23
ini
28
ito
33
izu
 15
adu
20
ajy
20
apa
25
ave
12
ebi
17
ego
22
elu
27
ery
27
exa
14
ide
19
iji
24
ino
29
itu
34
izy
 16
ady
16
aka
21
ape
26
avi
13
ebo
18
egu
23
ely
23
esa
28
exe
15
idi
20
ijo
25
inu
30
ity
12
oba
 12
afa
17
ake
22
api
27
avo
14
ebu
19
egy
19
ema
24
ese
29
exi
16
ido
21
iju
26
iny
26
iva
13
obe
 13
afe
18
aki
23
apo
28
avu
15
eby
15
eha
20
eme
25
esi
30
exo
17
idu
22
ijy
22
ipa
27
ive
14
obi
 14
afi
19
ako
24
apu
29
avy
11
eca
16
ehe
21
emi
26
eso
31
exu
18
idy
18
ika
23
ipe
28
ivi
15
obo
 15
afo
20
aku
25
apy
25
awa
12
ece
17
ehi
22
emo
27
esu
32
exy
14
ifa
19
ike
24
ipi
29
ivo
16
obu
 16
afu
21
aky
21
ara
26
awe
13
eci
18
eho
23
emu
28
esy
28
eza
15
ife
20
iki
25
ipo
30
ivu
17
oby
 17
afy
17
ala
22
are
27
awi
14
eco
19
ehu
24
emy
24
eta
29
eze
16
ifi
21
iko
26
ipu
31
ivy
13
oca
 13
aga
18
ale
23
ari
28
awo
15
ecu
20
ehy
20
ena
25
ete
30
ezi
17
ifo
22
iku
27
ipy
27
iwa
14
oce

SÉRIE A. — Tableau III

Les groupes de ce tableau ne doivent être employés que précédés d’un groupe du Tableau I ou des Tableaux I et II.

The groups in this "Tableau" can only be employed when preceded by a group taken from "Tableau" I or from "Tableaux" I and II.

Os grupos deste "Tableau" só devem ser empregados quando precedidos d’um grupo do "Tableau" I ou dos "Tableaux" I e II.

Los grupos de este "Tableau" sólo deben emplearse precedidos de un grupo del "Tableau" I ó de los "Tableaux" I y II.

Die Gruppen dieses "Tableau" sind nur mit einer denselben vorangehenden Gruppe des "Tableau" I oder der "Tableaux" I und II zu benützen.

I gruppi di questi "Tableau" non devono essere impiegati che preceduti da un gruppo del "Tableau" I o dei "Tableaux" I e II.

La grupojn de tiu "Tableau" oni devas uzi nur sekve de grupo de la "Tableau" I aŭ de la "Tableaux" I kaj II.

                          
 
 
 
 
 
 
             
 15
oci
20
oho
25
omu
30
osy
30
oza
17
ufe
22
uki
27
upo
32
uvu
19
yby
19
yha
24
yme
29
ysi
 16
oco
21
ohu
26
omy
26
ota
31
oze
18
ufi
23
uko
28
upu
33
uvy
15
yca
20
yhe
25
ymi
30
yso
 17
ocu
22
ohy
22
ona
27
ote
32
ozi
19
ufo
24
uku
29
upy
29
uwa
16
yce
21
yhi
26
ymo
31
ysu
 18
ocy
18
oja
23
one
28
oti
33
ozo
20
ufu
25
uky
25
ura
30
uwe
17
yci
22
yho
27
ymu
32
ysy
 14
oda
19
oje
24
oni
29
oto
34
ozu
21
ufy
21
ula
26
ure
31
uwi
18
yco
23
yhu
28
ymy
28
yta
 15
ode
20
oji
25
ono
30
otu
35
ozy
17
uga
22
ule
27
uri
32
uwo
19
ycu
24
yhy
24
yna
29
yte
 16
odi
21
ojo
26
onu
31
oty
13
uba
18
uge
23
uli
28
uro
33
uwu
20
ycy
20
yja
25
yne
30
yti
 17
odo
22
oju
27
ony
27
ova
14
ube
19
ugi
24
ulo
29
uru
34
uwy
16
yda
21
yje
26
yni
31
yto
 18
odu
23
ojy
23
opa
28
ove
15
ubi
20
ugo
25
ulu
30
ury
30
uxa
17
yde
22
yji
27
yno
32
ytu
 19
ody
19
oka
24
ope
29
ovi
16
ubo
21
ugu
26
uly
26
usa
31
uxe
18
ydi
23
yjo
28
ynu
33
yty
 15
ofa
20
oke
25
opi
30
ovo
17
ubu
22
ugy
22
uma
27
use
32
uxi
19
ydo
24
yju
29
yny
29
yva
 16
ofe
21
oki
26
opo
31
ovu
18
uby
18
uha
23
ume
28
usi
33
uxo
20
ydu
25
yjy
25
ypa
30
yve
 17
ofi
22
oko
27
opu
32
ovy
14
uca
19
uhe
24
umi
29
uso
34
uxu
21
ydy
21
yka
26
ype
31
yvi
 18
ofo
23
oku
28
opy
28
owa
15
uce
20
uhi
25
umo
30
usu
35
uxy
17
yfa
22
yke
27
ypi
32
yvo
 19
ofu
24
oky
24
ora
29
owe
16
uci
21
uho
26
umu
31
usy
31
uza
18
yfe
23
yki
28
ypo
33
yvu
 20
ofy
20
ola
25
ore
30
owi
17
uco
22
uhu
27
umy
27
uta
32
uze
19
yfi
24
yko
29
ypu
34
yvy
 16
oga
21
ole
26
ori
31
owo
18
ucu
23
uhy
23
una
28
ute
33
uzi
20
yfo
25
yku
30
ypy
30
ywa
 17
oge
22
oli
27
oro
32
owu
19
ucy
19
uja
24
une
29
uti
34
uzo
21
yfu
26
yky
26
yra
31
ywe
 18
ogi
23
olo
28
oru
33
owy
15
uda
20
uje
25
uni
30
uto
35
uzu
22
yfy
22
yla
27
yre
32
ywi
 19
ogo
24
olu
29
ory
29
oxa
16
ude
21
uji
26
uno
31
utu
36
uzy
18
yga
23
yle
28
yri
33
ywo
 20
ogu
25
oly
25
osa
30
oxe
17
udi
22
ujo
27
unu
32
uty
14
yba
19
yge
24
yli
29
yro
34
ywu
 21
ogy
21
oma
26
ose
31
oxi
18
udo
23
uju
28
uny
28
uva
15
ybe
20
ygi
25
ylo
30
yru
35
ywy
 17
oha
22
ome
27
osi
32
oxo
19
udu
24
ujy
24
upa
29
uve
16
ybi
21
ygo
26
ylu
31
yry
31
yxa
 18
ohe
23
omi
28
oso
33
oxu
20
udy
20
uka
25
upe
30
uvi
17
ybo
22
ygu
27
yly
27
ysa
32
yxe
 19
ohi
24
omo
29
osu
34
oxy
16
ufa
21
uke
26
upi
31
uvo
18
ybu
23
ygy
23
yma
28
yse
33
yxi

SÉRIE B.

24 cla            31 kuh            45 mwy            42 sta            49 xto            
25 cle 22 kui 41 mxa 43 ste 50 xtu 
26 cli 32 kuj 42 mxe 44 sti 51 xty 
27 clo 33 kuk 43 mxi 45 sto 30 xua 
28 clu 34 kul 44 mxo 46 stu 36 xub 
30 dip 18 lea 43 niw 32 tfa 45 ypt 
31 dir 24 leb 44 nix 33 tfe 29 ypu 
32 dis 25 lec 45 niz 34 tfi 30 ypy 
33 dit 26 led 31 nja 35 tfo 26 yra 
17 diu 27 lef 32 nje 36 tfu 32 yrb 
34 gpu 36 lon 24 omo 19 uof 42 yrn 
35 gpy 37 lop 38 omp 20 uog 29 yro 
31 gra 38 lor 39 omr 21 uoh 43 yrp 
32 gre 39 los 40 oms 22 uoj 45 yrs 
33 gri 40 lot 41 omt 23 uok 46 yrt 
29 ihk 44 mox 25 oyl 38 wje 36 ysf 
30 ihl 26 moy 26 oym 39 wji 38 ysh 
31 ihm 45 moz 27 oyn 40 wjo 29 ysi 
32 ihn 35 mpa 28 oyp 41 wju 40 ysk 
19 iho 36 mpe 29 oyr 42 wjy 41 ysl 
38 jus 39 mup 39 ply 44 xom 32 ysy 
39 jut 40 mur 35 pma 45 xon 28 yta 
40 juv 41 mus 36 pme 46 xop 35 ytc 
41 juw 42 mut 37 pmi 47 xor 29 yte 
42 jux 43 muv 38 pmo 48 xos 37 ytf 

SÉRIE C.

paĝo 29                    paĝo 30                    paĝo 31                    
56+9=65 zyz-aba 56+14=70 zyz-age 56+19=75 zyz-ali 
56+10=66 zyz-abe 56+15=71 zyz-agi 56+20=76 zyz-alo 
56+11=67 zyz-abi 56+16=72 zyz-ago 56+21=77 zyz-alu 
56+12=68 zyz-abo 56+17=73 zyz-agu 56+22=78 zyz-aly 
56+13=69 zyz-abu 56+18=74 zyz-agy 56+18=74 zyz-ama 
56+14=70 zyz-aby 56+14=70 zyz-aha 56+19=75 zyz-ame 
56+10=66 zyz-aca 56+15=71 zyz-ahe 56+20=76 zyz-ami 
56+11=67 zyz-ace 56+16=72 zyz-ahi 56+21=77 zyz-amo 
56+12=68 zyz-aci 56+17=73 zyz-aho 56+22=78 zyz-amu 
56+13=69 zyz-aco 56+18=74 zyz-ahu 56+23=79 zyz-amy 
56+14=70 zyz-acu 56+19=75 zyz-ahy 56+19=75 zyz-ana 
56+15=71 zyz-acy 56+15=71 zyz-aja 56+20=76 zyz-ane 
56+11=67 zyz-ada 56+16=72 zyz-aje 56+21=77 zyz-ani 
56+12=68 zyz-ade 56+17=73 zyz-aji 56+22=78 zyz-ano 
56+13=69 zyz-adi 56+18=74 zyz-ajo 56+23=79 zyz-anu 
56+14=70 zyz-ado 56+19=75 zyz-aju 56+24=80 zyz-any 
56+15=71 zyz-adu 56+20=76 zyz-ajy 56+20=76 zyz-apa 
56+16=72 zyz-ady 56+16=72 zyz-aka 56+21=77 zyz-ape 
56+12=68 zyz-afa 56+17=73 zyz-ake 56+22=78 zyz-api 
56+13=69 zyz-afe 56+18=74 zyz-aki 56+23=79 zyz-apo 
56+14=70 zyz-afi 56+19=75 zyz-ako 56+24=80 zyz-apu 
56+15=71 zyz-afo 56+20=76 zyz-aku 56+25=81 zyz-apy 
56+16=72 zyz-afu 56+21=77 zyz-aky 56+21=77 zyz-ara 
56+17=73 zyz-afy 56+17=73 zyz-ala 56+22=78 zyz-are 
56+13=69 zyz-aga 56+18=74 zyz-ale 56+23=79 zyz-ari 

paĝo 32                    paĝo 33                    paĝo 34                    
56+24=80 zyz-aro 56+29=85 zyz-awu 56+16=72 zyz-ecy 
56+25=81 zyz-aru 56+30=86 zyz-awy 56+12=68 zyz-eda 
56+26=82 zyz-ary 56+26=82 zyz-axa 56+13=69 zyz-ede 
56+22=78 zyz-asa 56+27=83 zyz-axe 56+14=70 zyz-edi 
56+23=79 zyz-ase 56+28=84 zyz-axi 56+15=71 zyz-edo 
56+24=80 zyz-asi 56+29=85 zyz-axo 56+16=72 zyz-edu 
56+25=81 zyz-aso 56+30=86 zyz-axu 56+17=73 zyz-edy 
56+26=82 zyz-asu 56+31=87 zyz-axy 56+13=69 zyz-efa 
56+27=83 zyz-asy 56+27=83 zyz-aza 56+14=70 zyz-efe 
56+23=79 zyz-ata 56+28=84 zyz-aze 56+15=71 zyz-efi 
56+24=80 zyz-ate 56+29=85 zyz-azi 56+16=72 zyz-efo 
56+25=81 zyz-ati 56+30=86 zyz-azo 56+17=73 zyz-efu 
56+26=82 zyz-ato 56+31=87 zyz-azu 56+18=74 zyz-efy 
56+27=83 zyz-atu 56+32=88 zyz-azy 56+14=70 zyz-ega 
56+28=84 zyz-aty 56+10=66 zyz-eba 56+15=71 zyz-ege 
56+24=80 zyz-ava 56+11=67 zyz-ebe 56+16=72 zyz-egi 
56+25=81 zyz-ave 56+12=68 zyz-ebi 56+17=73 zyz-ego 
56+26=82 zyz-avi 56+13=69 zyz-ebo 56+18=74 zyz-egu 
56+27=83 zyz-avo 56+14=70 zyz-ebu 56+19=75 zyz-egy 
56+28=84 zyz-avu 56+15=71 zyz-eby 56+15=71 zyz-eha 
56+29=85 zyz-avy 56+11=67 zyz-eca 56+16=72 zyz-ehe 
56+25=81 zyz-awa 56+12=68 zyz-ece 56+17=73 zyz-ehi 
56+26=82 zyz-awe 56+13=69 zyz-eci 56+18=74 zyz-eho 
56+27=83 zyz-awi 56+14=70 zyz-eco 56+19=75 zyz-ehu 
56+28=84 zyz-awo 56+15=71 zyz-ecu 56+20=76 zyz-ehy 

paĝo 35                    paĝo 36                    paĝo 37                    
56+16=72 zyz-eja 56+21=77 zyz-ene 56+26=82 zyz-eti 
56+17=73 zyz-eje 56+22=78 zyz-eni 56+27=83 zyz-eto 
56+18=74 zyz-eji 56+23=79 zyz-eno 56+28=84 zyz-etu 
56+19=75 zyz-ejo 56+24=80 zyz-enu 56+29=85 zyz-ety 
56+20=76 zyz-eju 56+25=81 zyz-eny 56+25=81 zyz-eva 
56+21=77 zyz-ejy 56+21=77 zyz-epa 56+26=82 zyz-eve 
56+17=73 zyz-eka 56+22=78 zyz-epe 56+27=83 zyz-evi 
56+18=74 zyz-eke 56+23=79 zyz-epi 56+28=84 zyz-evo 
56+19=75 zyz-eki 56+24=80 zyz-epo 56+29=85 zyz-evu 
56+20=76 zyz-eko 56+25=81 zyz-epu 56+30=86 zyz-evy 
56+21=77 zyz-eku 56+26=82 zyz-epy 56+26=82 zyz-ewa 
56+22=78 zyz-eky 56+22=78 zyz-era 56+27=83 zyz-ewe 
56+18=74 zyz-ela 56+23=79 zyz-ere 56+28=84 zyz-ewi 
56+19=75 zyz-ele 56+24=80 zyz-eri 56+29=85 zyz-ewo 
56+20=76 zyz-eli 56+25=81 zyz-ero 56+30=86 zyz-ewu 
56+21=77 zyz-elo 56+26=82 zyz-eru 56+31=87 zyz-ewy 
56+22=78 zyz-elu 56+27=83 zyz-ery 56+27=83 zyz-exa 
56+23=79 zyz-ely 56+23=79 zyz-esa 56+28=84 zyz-exe 
56+19=75 zyz-ema 56+24=80 zyz-ese 56+29=85 zyz-exi 
56+20=76 zyz-eme 56+25=81 zyz-esi 56+30=86 zyz-exo 
56+21=77 zyz-emi 56+26=82 zyz-eso 56+31=87 zyz-exu 
56+22=78 zyz-emo 56+27=83 zyz-esu 56+32=88 zyz-exy 
56+23=79 zyz-emu 56+28=84 zyz-esy 56+28=84 zyz-eza 
56+24=80 zyz-emy 56+24=80 zyz-eta 56+29=85 zyz-eze 
56+20=76 zyz-ena 56+25=81 zyz-ete 56+30=86 zyz-ezi 

paĝo 38                    paĝo 39                    paĝo 40                    
56+31=87 zyz-ezo 56+18=74 zyz-ifu 56+23=79 zyz-iky 
56+32=88 zyz-ezu 56+19=75 zyz-ify 56+19=75 zyz-ila 
56+33=89 zyz-ezy 56+15=71 zyz-iga 56+20=76 zyz-ile 
56+11=67 zyz-iba 56+16=72 zyz-ige 56+21=77 zyz-ili 
56+12=68 zyz-ibe 56+17=73 zyz-igi 56+22=78 zyz-ilo 
56+13=69 zyz-ibi 56+18=74 zyz-igo 56+23=79 zyz-ilu 
56+14=70 zyz-ibo 56+19=75 zyz-igu 56+24=80 zyz-ily 
56+15=71 zyz-ibu 56+20=76 zyz-igy 56+20=76 zyz-ima 
56+16=72 zyz-iby 56+16=72 zyz-iha 56+21=77 zyz-ime 
56+12=68 zyz-ica 56+17=73 zyz-ihe 56+22=78 zyz-imi 
56+13=69 zyz-ice 56+18=74 zyz-ihi 56+23=79 zyz-imo 
56+14=70 zyz-ici 56+19=75 zyz-iho 56+24=80 zyz-imu 
56+15=71 zyz-ico 56+20=76 zyz-ihu 56+25=81 zyz-imy 
56+16=72 zyz-icu 56+21=77 zyz-ihy 56+21=77 zyz-ina 
56+17=73 zyz-icy 56+17=73 zyz-ija 56+22=78 zyz-ine 
56+13=69 zyz-ida 56+18=74 zyz-ije 56+23=79 zyz-ini 
56+14=70 zyz-ide 56+19=75 zyz-iji 56+24=80 zyz-ino 
56+15=71 zyz-idi 56+20=76 zyz-ijo 56+25=81 zyz-inu 
56+16=72 zyz-ido 56+21=77 zyz-iju 56+26=82 zyz-iny 
56+17=73 zyz-idu 56+22=78 zyz-ijy 56+22=78 zyz-ipa 
56+18=74 zyz-idy 56+18=74 zyz-ika 56+23=79 zyz-ipe 
56+14=70 zyz-ifa 56+19=75 zyz-ike 56+24=80 zyz-ipi 
56+15=71 zyz-ife 56+20=76 zyz-iki 56+25=81 zyz-ipo 
56+16=72 zyz-ifi 56+21=77 zyz-iko 56+26=82 zyz-ipu 
56+17=73 zyz-ifo 56+22=78 zyz-iku 56+27=83 zyz-ipy 

paĝo 41                    paĝo 42                    paĝo 43                    
56+23=79 zyz-ira 56+28=84 zyz-iwe 56+15=71 zyz-oci 
56+24=80 zyz-ire 56+29=85 zyz-iwi 56+16=72 zyz-oco 
56+25=81 zyz-iri 56+30=86 zyz-iwo 56+17=73 zyz-ocu 
56+26=82 zyz-iro 56+31=87 zyz-iwu 56+18=74 zyz-ocy 
56+27=83 zyz-iru 56+32=88 zyz-iwy 56+14=70 zyz-oda 
56+28=84 zyz-iry 56+28=84 zyz-ixa 56+15=71 zyz-ode 
56+24=80 zyz-isa 56+29=85 zyz-ixe 56+16=72 zyz-odi 
56+25=81 zyz-ise 56+30=86 zyz-ixi 56+17=73 zyz-odo 
56+26=82 zyz-isi 56+31=87 zyz-ixo 56+18=74 zyz-odu 
56+27=83 zyz-iso 56+32=88 zyz-ixu 56+19=75 zyz-ody 
56+28=84 zyz-isu 56+33=89 zyz-ixy 56+15=71 zyz-ofa 
56+29=85 zyz-isy 56+29=85 zyz-iza 56+16=72 zyz-ofe 
56+25=81 zyz-ita 56+30=86 zyz-ize 56+17=73 zyz-ofi 
56+26=82 zyz-ite 56+31=87 zyz-izi 56+18=74 zyz-ofo 
56+27=83 zyz-iti 56+32=88 zyz-izo 56+19=75 zyz-ofu 
56+28=84 zyz-ito 56+33=89 zyz-izu 56+20=76 zyz-ofy 
56+29=85 zyz-itu 56+34=90 zyz-izy 56+16=72 zyz-oga 
56+30=86 zyz-ity 56+12=68 zyz-oba 56+17=73 zyz-oge 
56+26=82 zyz-iva 56+13=69 zyz-obe 56+18=74 zyz-ogi 
56+27=83 zyz-ive 56+14=70 zyz-obi 56+19=75 zyz-ogo 
56+28=84 zyz-ivi 56+15=71 zyz-obo 56+20=76 zyz-ogu 
56+29=85 zyz-ivo 56+16=72 zyz-obu 56+21=77 zyz-ogy 
56+30=86 zyz-ivu 56+17=73 zyz-oby 56+17=73 zyz-oha 
56+31=87 zyz-ivy 56+13=69 zyz-oca 56+18=74 zyz-ohe 
56+27=83 zyz-iwa 56+14=70 zyz-oce 56+19=75 zyz-ohi 

paĝo 44                    paĝo 45                    paĝo 46                    
56+20=76 zyz-oho 56+25=81 zyz-omu 56+30=86 zyz-osy 
56+21=77 zyz-ohu 56+26=82 zyz-omy 56+26=82 zyz-ota 
56+22=78 zyz-ohy 56+22=78 zyz-ona 56+27=83 zyz-ote 
56+18=74 zyz-oja 56+23=79 zyz-one 56+28=84 zyz-oti 
56+19=75 zyz-oje 56+24=80 zyz-oni 56+29=85 zyz-oto 
56+20=76 zyz-oji 56+25=81 zyz-ono 56+30=86 zyz-otu 
56+21=77 zyz-ojo 56+26=82 zyz-onu 56+31=87 zyz-oty 
56+22=78 zyz-oju 56+27=83 zyz-ony 56+27=83 zyz-ova 
56+23=79 zyz-ojy 56+23=79 zyz-opa 56+28=84 zyz-ove 
56+19=75 zyz-oka 56+24=80 zyz-ope 56+29=85 zyz-ovi 
56+20=76 zyz-oke 56+25=81 zyz-opi 56+30=86 zyz-ovo 
56+21=77 zyz-oki 56+26=82 zyz-opo 56+31=87 zyz-ovu 
56+22=78 zyz-oko 56+27=83 zyz-opu 56+32=88 zyz-ovy 
56+23=79 zyz-oku 56+28=84 zyz-opy 56+28=84 zyz-owa 
56+24=80 zyz-oky 56+24=80 zyz-ora 56+29=85 zyz-owe 
56+20=76 zyz-ola 56+25=81 zyz-ore 56+30=86 zyz-owi 
56+21=77 zyz-ole 56+26=82 zyz-ori 56+31=87 zyz-owo 
56+22=78 zyz-oli 56+27=83 zyz-oro 56+32=88 zyz-owu 
56+23=79 zyz-olo 56+28=84 zyz-oru 56+33=89 zyz-owy 
56+24=80 zyz-olu 56+29=85 zyz-ory 56+29=85 zyz-oxa 
56+25=81 zyz-oly 56+25=81 zyz-osa 56+30=86 zyz-oxe 
56+21=77 zyz-oma 56+26=82 zyz-ose 56+31=87 zyz-oxi 
56+22=78 zyz-ome 56+27=83 zyz-osi 56+32=88 zyz-oxo 
56+23=79 zyz-omi 56+28=84 zyz-oso 56+33=89 zyz-oxu 
56+24=80 zyz-omo 56+29=85 zyz-osu 56+34=90 zyz-oxy 

paĝo 47                    paĝo 48                    paĝo 49                    
56+30=86 zyz-oza 56+17=73 zyz-ufe 56+22=78 zyz-uki 
56+31=87 zyz-oze 56+18=74 zyz-ufi 56+23=79 zyz-uko 
56+32=88 zyz-ozi 56+19=75 zyz-ufo 56+24=80 zyz-uku 
56+33=89 zyz-ozo 56+20=76 zyz-ufu 56+25=81 zyz-uky 
56+34=90 zyz-ozu 56+21=77 zyz-ufy 56+21=77 zyz-ula 
56+35=91 zyz-ozy 56+17=73 zyz-uga 56+22=78 zyz-ule 
56+13=69 zyz-uba 56+18=74 zyz-uge 56+23=79 zyz-uli 
56+14=70 zyz-ube 56+19=75 zyz-ugi 56+24=80 zyz-ulo 
56+15=71 zyz-ubi 56+20=76 zyz-ugo 56+25=81 zyz-ulu 
56+16=72 zyz-ubo 56+21=77 zyz-ugu 56+26=82 zyz-uly 
56+17=73 zyz-ubu 56+22=78 zyz-ugy 56+22=78 zyz-uma 
56+18=74 zyz-uby 56+18=74 zyz-uha 56+23=79 zyz-ume 
56+14=70 zyz-uca 56+19=75 zyz-uhe 56+24=80 zyz-umi 
56+15=71 zyz-uce 56+20=76 zyz-uhi 56+25=81 zyz-umo 
56+16=72 zyz-uci 56+21=77 zyz-uho 56+26=82 zyz-umu 
56+17=73 zyz-uco 56+22=78 zyz-uhu 56+27=83 zyz-umy 
56+18=74 zyz-ucu 56+23=79 zyz-uhy 56+23=79 zyz-una 
56+19=75 zyz-ucy 56+19=75 zyz-uja 56+24=80 zyz-une 
56+15=71 zyz-uda 56+20=76 zyz-uje 56+25=81 zyz-uni 
56+16=72 zyz-ude 56+21=77 zyz-uji 56+26=82 zyz-uno 
56+17=73 zyz-udi 56+22=78 zyz-ujo 56+27=83 zyz-unu 
56+18=74 zyz-udo 56+23=79 zyz-uju 56+28=84 zyz-uny 
56+19=75 zyz-udu 56+24=80 zyz-ujy 56+24=80 zyz-upa 
56+20=76 zyz-udy 56+20=76 zyz-uka 56+25=81 zyz-upe 
56+16=72 zyz-ufa 56+21=77 zyz-uke 56+26=82 zyz-upi 

paĝo 50                    paĝo 51                    paĝo 52                    
56+27=83 zyz-upo 56+32=88 zyz-uvu 56+19=75 zyz-yby 
56+28=84 zyz-upu 56+33=89 zyz-uvy 56+15=71 zyz-yca 
56+29=85 zyz-upy 56+29=85 zyz-uwa 56+16=72 zyz-yce 
56+25=81 zyz-ura 56+30=86 zyz-uwe 56+17=73 zyz-yci 
56+26=82 zyz-ure 56+31=87 zyz-uwi 56+18=74 zyz-yco 
56+27=83 zyz-uri 56+32=88 zyz-uwo 56+19=75 zyz-ycu 
56+28=84 zyz-uro 56+33=89 zyz-uwu 56+20=76 zyz-ycy 
56+29=85 zyz-uru 56+34=90 zyz-uwy 56+16=72 zyz-yda 
56+30=86 zyz-ury 56+30=86 zyz-uxa 56+17=73 zyz-yde 
56+26=82 zyz-usa 56+31=87 zyz-uxe 56+18=74 zyz-ydi 
56+27=83 zyz-use 56+32=88 zyz-uxi 56+19=75 zyz-ydo 
56+28=84 zyz-usi 56+33=89 zyz-uxo 56+20=76 zyz-ydu 
56+29=85 zyz-uso 56+34=90 zyz-uxu 56+21=77 zyz-ydy 
56+30=86 zyz-usu 56+35=91 zyz-uxy 56+17=73 zyz-yfa 
56+31=87 zyz-usy 56+31=87 zyz-uza 56+18=74 zyz-yfe 
56+27=83 zyz-uta 56+32=88 zyz-uze 56+19=75 zyz-yfi 
56+28=84 zyz-ute 56+33=89 zyz-uzi 56+20=76 zyz-yfo 
56+29=85 zyz-uti 56+34=90 zyz-uzo 56+21=77 zyz-yfu 
56+30=86 zyz-uto 56+35=91 zyz-uzu 56+22=78 zyz-yfy 
56+31=87 zyz-utu 56+36=92 zyz-uzy 56+18=74 zyz-yga 
56+32=88 zyz-uty 56+14=70 zyz-yba 56+19=75 zyz-yge 
56+28=84 zyz-uva 56+15=71 zyz-ybe 56+20=76 zyz-ygi 
56+29=85 zyz-uve 56+16=72 zyz-ybi 56+21=77 zyz-ygo 
56+30=86 zyz-uvi 56+17=73 zyz-ybo 56+22=78 zyz-ygu 
56+31=87 zyz-uvo 56+18=74 zyz-ybu 56+23=79 zyz-ygy 

paĝo 53                    paĝo 54                    paĝo 55                    
56+19=75 zyz-yha 56+24=80 zyz-yme 56+29=85 zyz-ysi 
56+20=76 zyz-yhe 56+25=81 zyz-ymi 56+30=86 zyz-yso 
56+21=77 zyz-yhi 56+26=82 zyz-ymo 56+31=87 zyz-ysu 
56+22=78 zyz-yho 56+27=83 zyz-ymu 56+32=88 zyz-ysy 
56+23=79 zyz-yhu 56+28=84 zyz-ymy 56+28=84 zyz-yta 
56+24=80 zyz-yhy 56+24=80 zyz-yna 56+29=85 zyz-yte 
56+20=76 zyz-yja 56+25=81 zyz-yne 56+30=86 zyz-yti 
56+21=77 zyz-yje 56+26=82 zyz-yni 56+31=87 zyz-yto 
56+22=78 zyz-yji 56+27=83 zyz-yno 56+32=88 zyz-ytu 
56+23=79 zyz-yjo 56+28=84 zyz-ynu 56+33=89 zyz-yty 
56+24=80 zyz-yju 56+29=85 zyz-yny 56+29=85 zyz-yva 
56+25=81 zyz-yjy 56+25=81 zyz-ypa 56+30=86 zyz-yve 
56+21=77 zyz-yka 56+26=82 zyz-ype 56+31=87 zyz-yvi 
56+22=78 zyz-yke 56+27=83 zyz-ypi 56+32=88 zyz-yvo 
56+23=79 zyz-yki 56+28=84 zyz-ypo 56+33=89 zyz-yvu 
56+24=80 zyz-yko 56+29=85 zyz-ypu 56+34=90 zyz-yvy 
56+25=81 zyz-yku 56+30=86 zyz-ypy 56+30=86 zyz-ywa 
56+26=82 zyz-yky 56+26=82 zyz-yra 56+31=87 zyz-ywe 
56+22=78 zyz-yla 56+27=83 zyz-yre 56+32=88 zyz-ywi 
56+23=79 zyz-yle 56+28=84 zyz-yri 56+33=89 zyz-ywo 
56+24=80 zyz-yli 56+29=85 zyz-yro 56+34=90 zyz-ywu 
56+25=81 zyz-ylo 56+30=86 zyz-yru 56+35=91 zyz-ywy 
56+26=82 zyz-ylu 56+31=87 zyz-yry 56+31=87 zyz-yxa 
56+27=83 zyz-yly 56+27=83 zyz-ysa 56+32=88 zyz-yxe 
56+23=79 zyz-yma 56+28=84 zyz-yse 56+33=89 zyz-yxi 

Antaŭa paĝo :
Pri la kodo en blanko.


retroiri al la prezenta paĝo Lugagne en Esperanto

arkivo.esperanto-france.org