Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Reiri al O.G.E.-paĝo


Ĝenerala kronologio de Oficiala Gazeto Esperantista

La tabelo montras la kuniradon de la numeroj, datoj, paĝoj kaj suplementaj aldonoj de la Oficiala Gazeto, de ĝia unua numero en 1908 ĝis la lasta en 1922. La reklamaj paĝoj ne estas listigitaj.

Jaro aŭ Vol.Nro(N°)   Dato      Paĝoj de O.G.E.Paĝoj aldonitajBibliografiaj Kajeroj. /
Informa Bulteno.
Bulteno de E.L.A. 
11(1)25/06/19081-40   
12(2)25/07/190841-74   
13(3)25/08/190875-137   
14(4)25/10/1908139-169   
15(5)25/11/1908171-180   
16(6)25/12/1908181-200   
17(7)25/01/1909201-245   
18(8)25/02/1909247-264   
19(9)25/03/1909265-277   
110(10)25/04/1909279-294   
111(11)25/05/1909295-313   
21(12)25/06/19091-20   
22(13)25/07/190921-51   
23(14)25/08/190953-98   
24(15)25/10/190999-142   
25(16)25/11/1909143-177   
26(17)25/12/1909179-200   
27(18)25/01/1910201-234   
28(19)25/02/1910235-274   
29(20)25/03/1910275-308   
210(21)25/04/1910309-360   
211(22)25/05/1910361-387   
31(23)25/06/19101-39   
32(24)25/07/191041-74   
33(25)25/08/191075-101   
34(26)25/10/1910103-143   
35(27)25/11/1910145-193   
36(28)25/12/1910195-212   
37(29)25/01/1911213-250   
38(30)25/02/1911251-289   
39(31)25/03/1911291-322   
310(32)25/04/1911323-353   
311(33)25/05/1911355-391   
41(34)25/06/19111-40Internacia Muzeo. Noto kaj resuma katalogo. [28 p.]  
42(35)25/07/191141-77 B.K. : (1) Antaŭklarigo 
43(36)25/08/191179-101 (2) 
44(37)25/10/1911103-150 (3) 
45(38)25/11/1911151-220 (4) 
46(39)25/12/1911221-270Cirkulero pri fondo de nova scienca revuo.(5) 
47(40)25/01/1912271-298Centra Oficejo. Katalogo de la eldonaĵoj. [8 p.](6) 
48(41)25/02/1912299-319 (7) 
49(42)25/03/1912321-362 (8) 
410(43)25/04/1912363-397Esperantista Centra Librejo : ekstrakto el la katalogo. [12 p.]
Oka Kongreso: Aliĝilo.
  
411(44)25/05/1912399-422 (9) 
51(45)25/06/19121-43 (10) 
52(46)25/07/191245-80   
53(47)25/08/191281-118 (11) 
54(48)25/10/1912119-161   
55(49)25/11/1912163-202 (12)
[la postaj B.K. aperas en I.B. :]
(II-1) (10) 1-8
[La 9 antaŭaj Raportoj aperis enpaĝe de O.G.E.]
56(50)25/12/1912203-224Aliĝilo al Semajno-Kongreso, Gent. (II-2) (11) 1-6
57(51)25/01/1913225-239  (II-3) (12) 1-7
58(52)25/02/1913241-258  (II-4) (13) 1-7
59(53)25/03/1913259-262 I.B. :
(1) 1-22
(II-5) (14) 1-8
510(54)25/04/1913263-270 (2) 1-15(II-6) (15) 1-8
511(55)25/05/1913271-285 (3) 1-18(II-7) (16) 1-8
61(56)25/06/19131-15  (II-8) (17) 1-10
62(57)25/07/191317-36 (4) 1-27(II-9) (18) 1-8
63(58)25/08/191337-58 (5) 1-14 
64(59)25/10/191359-100Noto pri la Tutmonda Jarlibro 1914.(6) 1-16(II-10) (19) 1-16
[Ne ekzistis III-1]
65(60)25/11/1913101-136Aliĝilo por la Deka Kongreso.(7) 1-15(III-2) (20) 17-24
66(61)25/12/1913137-148 (8) 77-102(III-3) (21) 25-32
67(62)25/01/1914149-159 (9) 103-129(III-4) (22) 33-40
68(63)25/02/1914161-197 (10) 131-142(III-5) (23) 41-49
69(64)25/03/1914199-210 (11) 143-165(III-6) (24) 51-58
610(65)25/04/1914211-214 (12) 167-184(III-7) (25) 59-66
611(66)25/05/1914215-224 (13) 185-199(III-8) (26) 67-74
71(67)25/06/19141-11 (14) 1-28(III-9 [erare printita 8]) (27) 75-82
72(68)25/07/191413-49 (15) 29-52(III-10) 83-85
73-4(69-70)Aŭg.-Okt. 191451-86   
75-6(71-72)25/12/191687-122   
7 vol.7-8(73-74)25/12/1917-25/12/1918123-138   
7 vol.9(75)25/10/1919139-150   
7 vol.10(76)25/01/1920151-165   
7 vol.11(77)25/05/1920167-189   
8 vol.1-2(78-79)25/01/19211-72   
8 vol.3(80)25/05/192173-104   
8 vol.4(81)25/09/1921105-137   
8 vol.5-6(82-83)25/01/1922139-192   

 


Reiri al O.G.E.-paĝo

arkivo.esperanto-france.org