Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Viziti aliajn klasojn


Ekstrakto : listo de ĉiuj mankantaj ekzempleroj :

{0}  ĜENERALAĴOJ.
{00}  Metodologio. Progreso.
{01}  Bibliografio.
0625 (mankas) / {01} / L'Espéranto. / Catalogue annoté des ouvrages d'étude et d'enseignement. / fr / 16 p..
{02}  Bibliotekado.
0198 (mankas) / {02} / Butler, M. C. / Klasifo de esperantaj temoj. / eo / Eldono N-ro L. 110 de la "Esperanto Film-Grupo", Bergen Op Zoom, (Ned.). / 1950 / 144 p..
{03}  Enciklopedioj, ĝenerale.
{04}  Esearoj, ĝenerale.
{05}  Periodaĵoj, ĝenerale.
{06}  Societoj. Agado kolektiva.
{07}  Ĵurnaloj. Ĵurnalismo.
{08}  Poligrafio. Kolektoj.
{09}  Manuskriptoj. Maloftaĵoj.
{1}  FILOZOFIO.
2232 (mankas) / {1} / Universala unuiĝo. / Vol. II. / eo / 1914 / .
{11}  Metafiziko.
0732 (mankas) / {11} / Duno, Beinsa. / La Mondo de la grandaj animoj. La parolo sur la montaro. / E-igis P.G. Pamporov. / eo / Sofia, Esperanta presejo "Kultura". / 1933 / 32 p..
1958 (mankas) / {11} / Descartes, René. / Parolado pri la Metodo. / Trad.: D-ro Noël. Antaŭparolo de P-ro Thiaucourt. / eo / [Manuskripto printe rekopiita] / 24 p..
{12}  Diversaj temoj metafizikaj.
{13}  Menso kaj korpo.
{14}  Filozofiaj sistemoj.
{15}  Psikologio.
{16}  Logiko. Dialektiko.
{17}  Etiko.
{18}  Filozofoj antikvaj.
{19}  Filozofoj modernaj.
{2}  RELIGIO.
{21}  Natura teologio.
{22}  La Biblio.
{23}  Dogma teologio, doktrino.
{24}  Morala teologio, persona praktikado.
{25}  Pastra teologio.
{26}  Katolika eklezio. Teologio kaj societo.
0588 (mankas) / {26} / Ordo de diservo… / … laŭ la preĝlibro de la angla Eklezio. Trad.: Rev. J. Cyprian Rust. / eo / London. La Tria Kongreso. / 1907 / 30 p..
{27}  Historio de la Eklezio.
{28}  Konfesoj, sektoj, kristanaj.
{29}  Religioj nekristanaj.
0554 (mankas) / {29} / Kio estas Oomoto ? / eo / Eld. Oomoto Centra Oficejo, Kameoka Kioto. / .
1421 (mankas) / {29} / Abdu'l-Baha'. / Causeries de Abdu'l-Baha'. / Recueil des causeries données à Paris par Abdu'l-Baha' en 1911. / fr / 215 p..
1423 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 2. / eo / .
1424 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 10. / eo / .
1425 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 12. / eo / .
1426 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 11. / eo / .
{3}  SOCIOLOGIO.
{31}  Statistiko.
{32}  Politiko.
{327}  Internaciaj rilatoj. Neŝtataj organizaĵoj.
1106 (mankas) / {327} / Martna, M. / L'Esthonie. / Les Esthoniens et la question esthonienne. / fr / Paris, Librairie Armand Colin. / 268 p..
{328}  Leĝoj. Referendumoj.
{329}  Politikaj partioj.
{33}  Ekonomio politika.
{34}  Juro.
{35}  Administrado publika.
{36}  Asocioj, Institucioj, sociaj.
{37}  Edukado.
{38}  Komerco. Komunikaĵoj.
{39}  Kostumoj. Moroj. Folkloro.
{4}  LINGVISTIKO. Lingvo-scienco. Lingvoj (Esperanto).
{40}  Filologio kompara.
1135 (mankas) / {40} / Meillet, A. / Les Langues dans l'Europe nouvelle. / fr / Paris, Payot et Cie. / 1918 / 340 p..
2238 (mankas) / {40} / Holmstrom, J. E. / Rapport sur les dictionnaires scientifiques et techniques multilingues. / fr / Paris, UNESCO. / 1951 / 37 p..
{41/410}  Interlingvistiko, Internaciaj Lingvoj. Tipoj de Internaciaj Lingvoj.
0633 (mankas) / {41/410} / Stojan, P. E. / Bibliografio de internacia lingvo. / eo / Genève, Bibliografia Servo de Universala Esperanto-Asocio. / 1929 / 560 p..
2051 (mankas) / {41/410} / Manders, D-ro W. / Interlingvistiko kaj esperantologio. / eo / Purmenrend, Ned., eld. J. Muusse. / 1950 / 77 p..
2407 (mankas) / {41/410} / Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. / fr / Paris, aux bureaux de La Revue, 12 av. de l'Opéra. / 1902 / 20 p..
2283 (mankas) / {41/410} / Interlingvistika informa servo. / Eldonata en la nomo de la Societo por Internacia lingvo. (8-a jaro, n-ro 4). Decembro 1965. / eo / 1965 / .
2026 (mankas) / {41/410} / Drezen, E. / Historio de la mondolingvo. / Tri jarcentoj da serĉado. / eo / Leipzig, "Ekrelo". Dua esperanto-eldono. / 1931 / 240 p..
{411/419}  Projektoj por Internaciaj Lingvoj.
{411}  Aprioraj, arbitraj, filozofiaj projektoj pro Internaciaj Lingvoj.
{E} (=412)  ESPERANTO : ESPERANTISMO kaj LINGVO ESPERANTO.
{E : 0/9}  ESPERANTO LAŬ VIDPUNKTO DE, RILATE KUN, EN…
{E : 06}  Esperanto rilate al societoj.
{E : 1/2}  Esperanto rilate al filozofio, religio.
{E : 3}  Esperanto rilate al socio, edukado, komerco.
2409 (mankas) / {E : 3} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1912 / 47 p..
{E : 4}  Esperanto rilate al lingvistiko.
{E : 5/6}  Esperanto rilate al scienco, teknologio, komerco.
{E : 7/8}  Esperanto rilate al belartoj, literaturo.
{E : 9}  Esperanto rilate al historio, geografio.
{E 01/09}  ESPERANTA MOVADO, ESPERANTISMO, ESPERANTUJO.
{E 01}  Teorio de Esperanto (t.e.: Esperantismo).
{E 011}  Difino, naturo, karakterizaĵoj de Esperantismo : celo, neŭtraleco, interna ideo, ebleco.
{E 012}  Amplekso de Esperantujo. Fakoj.
{E 013}  Neceso de Esperanto, kial, pro-por-kio. Gravo, valoro, utilo (sp. helpe al metioj, celoj, ktp.).
1801 (mankas) / {E 013} / Rollet de L'Isle, M. / La Valeur pédagogique de l'Espéranto pour l'enseignement du Français. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. / 1920 / 19 p..
{E 014}  La nomo "Esperanto".
{E 015}  Filozofio, psikologio de Esperantismo.
{E 016}  Organizo de Esperanto-Movado(j) (kiel, kia).
{E 017}  Interna stato kaj evoluo de Esperantujo (Esperanto-Movado).
{E 018}  Konsiloj, avertoj por Esperantujo, (escepte propagando en E 092).
{E 019}  Polemikoj el ekster aŭ en Esperantujo ; laŭdoj, (escepte propagando en E 092).
{E 02}  Informiloj ĝeneralaj pri Esperanto : celo-movado-lingvo (escepte lernolibroj en E 82).
1951 (mankas) / {E 02} / Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste. [I : A-H]. / Unua dosiero : 1ère partie, séries A à H. / fr / Lyon, Louis Perret. / .
1952 (mankas) / {E 02} / Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste. [I : J-Y]. / Unua dosiero : 1ère partie, séries J à Y. / fr / Lyon, Louis Perret. / .
{E 021}  Ampleksaj stud-informiloj pri Esperanto (celo-movado-lingvo).
{E 023}  Rapidaj informiloj, ekstudiloj pri Esperanto (celo-movado-lingvo).
{E 024}  Apartaj informiloj pri Esperanto (por junuloj, vojaĝantoj, ktp).
{E 025}  Demandaroj-respondaroj informaj pri Esperanto, (celo, movado, lingvo).
{E 03}  Enciklopediaj, sistemaj verkoj pri tuta Esperanto (celo, movado, lingvo).
{E 04}  Okazaj traktaĵoj, paroladoj, tezoj, artikoloj, raportoj, pri Esperantaĵoj (celo, movado, lingvo).
{E 041}  Broŝuroj, verketoj, kajeroj, ĉerpaĵoj pri Esperantaĵoj.
{E 042}  Paroladoj, prelegoj, debatoj pri Esperantaĵoj.
{E 043}  Tezoj, disertaĵoj, eseoj pri Esperantaĵoj.
{E 044}  Korespondaĵoj, leteroj pri Esperantaĵoj.
{E 045}  Artikoloj el gazetoj, revuoj, pri Esperantaĵoj.
{E 046}  Artikoloj el ĵurnaloj, pri Esperantaĵoj.
{E 047}  Informoj, kronikoj, sciigetoj, raportoj, novaĵoj pri Esperantaĵoj.
{E 048}  Verkoj pri Esperantaj verkoj, recenzoj, bibliografiaĵoj, enhavtabeloj.
{E 049}  Aliaj traktaĵoj kaj formoj : deklaroj, komunikoj, personaj opinioj pri Esperantaĵoj.
{E 05}  Primovadaj gazetoj Esperantistaj nefakaj (laŭ landoj).
{E 05 (1)}  Internaciaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
0194 (mankas) / {E 05 (1)} / Esperanto. 1958. / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Enhavo 1958 51a jaro. De N-ro 626 (Januaro) ĝis 637 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1958 / .
{E 05 (4)}  Eŭropaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (41)}  Britaj (k. ceter.) primovadaj gazetoj.
{E 05 (430/436)}  Germanaj, Aŭstriaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
1260 (mankas) / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. / eo + de / Berlino, Möller kaj Borel. / 1904-1906 / .
{E 05 (437)}  Bohemaj, Ĉeĥaj, Slovakaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (438)}  Polaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (439)}  Hungaraj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (44)}  Francaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
2033 (mankas) / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. / fr + eo / 1902 / .
0089 (mankas) / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. / Organe propagateur de la langue internationale (Ido). Directeur-fondateur L. de Beaufront. Onzième année : 1908. / fr + eo / 1908 / .
1988 (mankas) / {E 05 (44)} / Novaj Horizontoj. / Numéro spécial. Julio 1932. (Congrès Universel Espérantiste de Paris). / ? / 1932 / .
{E 05 (45)}  Italaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (46)}  Hispanaj, Portugalaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (47)}  Ruslandaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (48)}  Finnlandaj, Norvegaj, Svedaj, Danaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (492/493)}  Nederlandaj, Belgaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (494)}  Svisaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (495/499)}  Grekaj, Bulgaraj, Rumanaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.
{E 05 (5/6)}  Aziaj primovadaj Esperantistaj gazetoj, Afrikaj.
{E 05 (7/9)}  Amerikaj primovadaj Esperantistaj gazetoj, Oceanio.
{E 058}  Jarlibroj. Adresaroj.
2287 (mankas) / {E 058} / Jarlibro Esperantista 1897. / eo / Upsala, Societo Espero en Peterburgo. / 1897 / 36 p..
2413 (mankas) / {E 058} / Germana Jarlibro Esperanta. / eo / Dresden. Eld. de la Germana Esperantista Societo. / 1908 / 166 p..
2522 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XIX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1898 ĝis la 1-a Januaro 1899. / eo / Nurnbergo. / 1899 / 23 p..
2523 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XIX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1898 ĝis la 1-a Januaro 1899. / eo / Nurnberg. / 1899 / 23 p..
2524 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1899 ĝis la 1-a Januaro 1900. / eo / Nurnbergo. / 1900 / 27 p..
2525 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXI. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1900 ĝis la 1-a Januaro 1901. / eo / Nurnbergo. / 1901 / 35 p..
2526 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXIII. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1902 ĝis la 1-a Januaro 1903. / eo / Nurnbergo. / 1903 / 47 p..
2527 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXIV. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1903 ĝis la 1-a Januaro 1904. / eo / 1904 / .
2528 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXV. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1904 ĝis la 1-a Januaro 1905. / eo / 1905 / .
{E 059}  Almanakoj, Kalendaroj.
{E 06}  AGADO KOLEKTIVA POR ESPERANTO : Esperantistaj societoj, organizaĵoj (kunvenoj, kongresoj, ekspozicioj, k.t.p.).
{E 06 ECO}  Esperantista Centra Oficejo (Parizo), Oficiala Gazeto Esperantista.
1981 (mankas) / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-10]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a volumo. N-ro 10 (76). 25 Januaro 1920. / eo / Paris, E.C.O. / 1920 / .
{E 061}  Akademio, Lingva Komitato de Esperanto.
2102 (mankas) / {E 061} / Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero I, Junio 1929. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1929 / 24 p..
2070 (mankas) / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero III, Junio 1930. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1930 / .
{E 062}  Diversaj formoj de societoj, rondoj, fakoj, komitatoj en Esperantujo (ĝenerale).
{E 062.1}  Privataj rondoj, grupoj en Esperantujo.
{E 062.2}  Propagandaj societoj (internaciaj aŭ enlandaj) por Esperanto.
{E 062.3}  Fakaj societoj en Esperantujo (nur ĝenerale, serĉi la koncernan fakon ĉe klasoj 0/9).
{E 062.4}  Komitatoj, komisionoj pri Esperantaĵoj.
{E 062.5}  Federacioj, unuiĝoj de Esperantaj societoj.
{E 062.7}  Institucioj, Fondaĵoj por aparta servo en Esperantujo.
{E 063}  Kongresoj, konferencoj, kunvenoj de Esperantistaroj.
2153 (mankas) / {E 063} / Gazeto de la 10-a Kongreso. / eo / Administracio : 3 place Jussieu, Paris. / 1914 / 51 p..
2001 (mankas) / {E 063} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [35] / Kajero 35-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 15. 15-a Universala Kongreso de E-o (Nürnberg, 1923). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 46 p..
2003 (mankas) / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. / 16-a Universala Kongreso de E-o (Vieno, 1924). / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1924 / 63 p..
2006 (mankas) / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. / 19-a Universala Kongreso de E-o (Danzig, 1927). / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1927 / 109 p..
1739 (mankas) / {E 063} / 26-a Universala Kongreso de E-o. Stockholm, 1934. / Somera Universitato. / eo / 1934 / 67 p..
1740 (mankas) / {E 063} / 26-a Universala Kongreso de E-o. Stockholm, 1934. / Somera Universitato. / eo / 1934 / 67 p..
1755 (mankas) / {E 063} / 28-a Universala Kongreso de E-o. Wien, 1936. / Somera Universitato. / eo / 1936 / 73 p..
1748 (mankas) / {E 063} / 39-a Universala Kongreso de E-o. Haarlem (Nederlando), 1954. / eo / 1954 / 180 p..
1688 (mankas) / {E 063} / 44a Universala Kongreso de E-o. Varsovio, 1959. / Jubilea Zamenhofa Jaro. Kongresa libro. / eo / Warszawa, Presejo Warszawska Drukarnia Naukowa. / 1959 / 334 p..
2154 (mankas) / {E 063} / 46-a Universala Kongreso de E-o. Harrogate, 1961. / Dua oficiala bulteno. Harrogate, 5 - 12 Aŭgusto 1961, Britujo. / eo / 1961 / 32 p..
2157 (mankas) / {E 063} / 48-a Universala Kongreso de E-o. Sofio, 1963. / Oficiala programo de la Kongreso. Kongresejo : Sofia Ŝtata Universitato Kliment Oĥridski. / eo / 1963 / 16 p..
2573 (mankas) / {E 063} / Condé. / Esperantista festo kaj kongreso, 25-a de Julio 1909. / eo / .
2318 (mankas) / {E 063} / Quarante-septième congrès de l'Union Espérantiste Française. / 27, 28, 29 mai 1955 à Arras ; 30 mai 1955 à Boulogne-sur-Mer. / fr / Arras, Société d'Éditions du Pas-de-Calais. / 1955 / .
2575 (mankas) / {E 063} / 53e congrès national de l'Union Française pour l'Espéranto, Épernay, 1961. / fr / 1961 / [12+1] p..
2576 (mankas) / {E 063} / 54e congrès national de l'Union Française pour l'Espéranto, Baugé, 1962. / fr / 1962 / .
{E 064}  Ekspozicioj portempaj, foiroj, bazaroj, organizitaj aŭ kunlaboritaj de Esperantistoj.
{E 065}  Establaĵoj komercaj, industriaj, financaj en Esperantujo (eldonistoj, tradukistoj, hoteloj, ktp.).
{E 066}  Universala Esperanto Asocio, Internacia Esperanto-Ligo.
1647 (mankas) / {E 066} / I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. I. / Unua parto. / eo / 1947 / 250 p..
1648 (mankas) / {E 066} / I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1947 / 63 p..
1649 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1948 / 248 p..
1650 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1948 / 48 p..
1653 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1950. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1950 / 247 p..
1658 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1952 / 70 p..
1659 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1953 / 271 p..
1660 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1953 / 70 p..
1661 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1954. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1954 / 287 p..
1663 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. I. / Unua parto. / eo / 1955 / 310 p..
1664 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. II. / Dua parto. / eo / 1955 / 79 p..
1665 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. I. / Unua parto. / eo / 1956 / 319 p..
1666 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. II. / Dua parto. / eo / 1956 / 95 p..
1667 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. I. / Unua parto. / eo / 1957 / 344 p..
1668 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. II. / Dua parto. / eo / 1957 / 96 p..
1669 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. I. / Unua parto. / eo / 1958 / 392 p..
1672 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1958 / 223 p..
1674 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1959. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1959 / 544 p..
1676 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1960 / 110 p..
1678 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1961 / 495 p..
1679 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1961 / 189 p..
1726 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 488 p..
1727 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 211 p..
1729 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1963. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1963 / 511 p..
1645 (mankas) / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1946 / 184 p..
1646 (mankas) / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1946 / 51 p..
{E 067}  Kunvenoj de Esperantistoj, je aliaj formoj/celoj : propagandaj, ceremoniaj, manifestaciaj, teatraj, balaj, ekskursaj, akceptaj, festaj, koncertaj.
{E 068}  Aliaj societoj en Esperantujo.
{E 069}  Anaroj, istaroj, interesitoj, partianoj, diversaj tipoj de Esperantistoj.
{E 07}  Instruo, lerno, studo, metodoj, kursoj de Esperanto-lingvo (kiel fari, kiuj ekzistas). Ekzamenoj.
{E 071}  Organizaj aspektoj por instrui Esperanton (kia, kiel, kie, ĝenerale k. nome).
{E 072/076}  Observaj Institucioj. Praktika sperto pri instruado. Objektoj, iloj por instrui. Pri lernejaj libroj.
{E 077/078}  Instruarto, metodoj, principoj. Instruiloj kaj manieroj uzi.
{E 079}  Ekzamenoj. Konkursoj. Konsultoj, referendumoj pri Esperanto
{E 08}  Aliaj prezentoj de Esperanto-Esperantismo :
{E 09}  Historio kaj vivo de Esperantio. Propagando por Esperanto. Uzadoj de Esperanto en praktiko. Disvastiĝo. Estonteco.
{E 09 : ()}  Lokaj, geografiaj historioj de Esperantio.
{E 09 : 92}  Biografioj de Esperantistoj.
1950 (mankas) / {E 09 : 92} / Jossinet, Roland. / Bibliografiaj informoj pri D-ro L.L. Zamenhof. / Lia vivo, liaj vojaĝoj. / eo / Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED/INT./7). / 12 p..
{E 09}  Historio de Esperanto, ĝenerale (ne loka).
{E 091}  Frua historio, deveno de Esperanto.
{E 092}  Propagando, informado, reklamo, disvastigo de Esperantismo kaj Esperanto : kiel fari.
{E 093}  Ekinformiloj, flugfolioj ekkonigaj pri Esperanto.
{E 094}  Objektoj korespondaj (poŝtkartoj, glumarkoj) rilataj al Esperanto.
{E 095}  Zeoj, stratoj, lernejoj, objektoj, ktp, kies nomo rilatas al Esperanto.
{E 096}  Uzado de Esperanto en praktiko : utilo, servo, sperto profitita ĉe ĉiuj ajn aktivadoj.
{E 097}  Disvastiĝo, kresko, progreso de Esperanto, perspektivoj.
{E 098}  Estonteco de Esperanto. Sorto, profetaĵoj.
{E 099}  Utopioj Esperantistaj-Esperantismaj.
{E 1/9}  LA LINGVO ESPERANTO, ESPERANTOLOGIO : vortoj, gramatiko, lerniloj.
{E 1/}  Miksaj verkoj el diversaj gramatikaĵoj de la lingvo Esperanto.
2107 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. I. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. I, N-ro 1, Aŭgusto 1949. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1949 / 81 p..
0277 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. I. 2. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. I, N-ro 2, Junio 1950. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1950 / .
0274 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 3. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 3, Marto 1951. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1951 / .
0501 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 1, Novembro 1959. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1959 / 72 p..
0278 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 2. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 2, Julio 1961. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1961 / .
{E 1}  Ortografio. Prononco. Punktado de la lingvo Esperanto.
{E 2}  Etimologio, derivado. Strukturo. Evoluo. Vortteorio. Afiksoj. Kunmetitaj vortoj. Semantiko de la lingvo Esperanto.
{E 20}  Strukturo de la lingvo Esperanto.
{E 21}  Komparoj, rilatoj de Esperanto al aliaj lingvoj.
0806 (mankas) / {E 21} / Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono. / eo / Anglujo. The Esperanto Publishing Company Ltd. / 1950 / 317 p..
{E 22}  Pri evoluo de la lingvo Esperanto. Pri neologismoj.
{E 23}  Pri derivosistemo (vortteorio, vortkonstruo) de la lingvo Esperanto, ĝenerale.
2010 (mankas) / {E 23} / La Vortstrukturo en Esperanto. / Raporto de R. de Saussure al la Esperanta Akademio. / eo / 20 p..
0788 (mankas) / {E 23} / Saussure, René de. / Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto. / eo / Bern. / 1915 / 40 p..
{E 24/26}  Afiksoj de la lingvo Esperanto (ĝenerale). Prefiksoj. Sufiksoj.
{E 27}  Kunmetitaj, gluitaj vortoj, kombino de radikoj per la lingvo Esperanto.
{E 28}  Pri vortoj teknikaj (sciencaj, fakaj) en lingvo Esperanto, ĝenerale.
{E 29}  Semantiko, evoluo de senco en lingvo Esperanto.
{E 3}  Vortaroj de la lingvo Esperanto. Vortlistoj. Vortoj apartaj.
{E 3 (043.1)}  Proponitaj novaj vortoj por Esperanto.
{E 3 -1/-9}  Specialaj vortaroj Esperantaj (komuna lingvo) : -1 oficialaj, -2 etimologiaj, -3 radikaroj, -4 neologismoj, -5 konkordancaroj, -6 laŭ uzofteco, -7 ideolistoj, -8 komentoj pri vortuzoj, -9 pri parolturnoj. (Metiaj vortaroj estas en respektivaj klasoj 1/9).
{E 3 A/Z}  Aparte, unuope, pri certaj vortoj de la lingvo Esperanto.
{E 3 0}  Plurlingvaj Esperanto-vortaroj .
{E 3 1}  Difino-vortaroj tute en Esperanto.
{E 3 2}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Angla.
{E 3 3}  Traduk-vortaroj de Esperanto al Germanaj lingvoj.
{E 3 4}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Franca aŭ Kataluna.
2251 (mankas) / {E 3 4} / Waringhien, Gaston. / Grand dictionnaire espéranto - français. / eo + fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. / 1957 / 367 p..
1898 (mankas) / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Parto A-Boulonnière. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / .
{E 3 5}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Itala aŭ Rumana.
{E 3 6}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Hispana aŭ Portugala.
{E 3 7/9}  Traduk-vortaroj de Esperanto al aliaj lingvoj.
{E 4}  Sinonimoj, antonimoj, homonimoj, vortludoj per la lingvo Esperanto.
{E 5}  Gramatiko. Sintakso de la lingvo Esperanto.
{E 50}  Kompletaj verkoj pri la gramatiko de la lingvo Esperanto.
0858 (mankas) / {E 50} / Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. / eo / Esperantista voĉo, Pollando. / s.d. / 185 p..
1460 (mankas) / {E 50} / Aymonier, Camille. / Grammaire complète, cours méthodique d'espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Esperanto, kolekto de La Revuo. / 1918 / 170 p..
{E 51}  Gramatikaj finaĵoj, morfologio de la lingvo Esperanto (kazoj, akuzativo, akordo, ktp.).
{E 52}  Pri sintakso de la lingvo Esperanto, ĝenerale.
{E 53/54}  Frazkonstruo, frazanalizo de la lingvo Esperanto. Frazoj, strukturoj.
{E 55}  Substantivo, ties sintakso kaj signifo en la lingvo Esperanto.
{E 56}  Artikolo, Adjektivo, en la lingvo Esperanto.
{E 57}  Pronomoj, en la lingvo Esperanto.
{E 58}  Verbo kaj ties fleksado en la lingvo Esperanto.
{E 591}  Nombrovortoj, en la lingvo Esperanto.
{E 592}  Adverboj, en la lingvo Esperanto.
{E 593}  Konjunkcioj, Subjunkcioj, en la lingvo Esperanto.
{E 594}  Prepozicioj, en la lingvo Esperanto.
2439 (mankas) / {E 594} / Ossaka, K. / Malgranda monografo pri Esperantaj prepozicioj. / ja / Japana Esperanto-Instituto. Verkoj de Ossaka, 2. / [196?] / 419 p..
{E 595}  Korelativoj, en la lingvo Esperanto.
{E 598}  Interjekcioj, en la lingvo Esperanto.
{E 6}  Prozodio, Versfarado per la lingvo Esperanto.
{E 7}  Reformoj, plibonigismo en la lingvo Esperanto.
{E 8}  Instrulibroj. Lernolibroj. Legolibroj de la lingvo Esperanto.
{E 82 : Z}  Zamenhofaj fundamentaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.
0902 (mankas) / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. [II]. / Dua parto : Universala vortaro. Eld. franca-turka. Trad. laŭ la permeso de la aŭtoro : Ajdina Regno. / eo + fr + tr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1910 / 126 p..
{E 82 : 0/9}  Fakaj, pormetiaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.
{E 82 0}  Plurlingvaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.
{E 82 1}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, en Esperanto.
0946 (mankas) / {E 82 1} / La Kurso de Andreo Cseh. / eo / Den Haag, Internacia Esperanto-Instituto. / .
0665 (mankas) / {E 82 1} / Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. / Internacia lernolibro de la internacia lingvo. Amuza libro por lerni sen instruisto. Bildoj de P. Thienhaus kaj W. Drachholz. / eo / Mulhouse, Éditions Nova. / 1960 / 119 p..
{E 82 2}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Angla.
{E 82 3}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per Germanaj lingvoj.
{E 82 4}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Franca.
{E 82 5}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Itala aŭ Rumana.
{E 82 6}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Hispana aŭ per la Portugala.
{E 82 7/9}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per aliaj lingvoj : Latina, Greka, Rusa, Pola, k.c.
{E 83/84}  Esprimaroj. Frazlibroj, frazaroj, konversaciaj libroj por la lingvo Esperanto.
{E 85/89}  Legolibroj, krestomatioj. Korespondo. Ekzercoj por la lingvo Esperanto.
{E 9}  Tropoj, stilo, per la lingvo Esperanto.
{E 91/97}  Tropoj, Parolfiguroj, ĉe la lingvo Esperanto.
{E 98}  Elementoj de bona stilo ĉe la lingvo Esperanto.
{412.8/419}  Variantoj de Esperanto. Aliaj internaciaj lingvoj aposterioraj. Volapuko.
{412.8}  La "Delegitaro".
{412.9}  La lingvo Ido, varianto de Esperanto.
{413}  Variantoj, imitaĵoj, de Esperanto kaj Ido.
{414}  Miksaj lingvoj, parte aprioraj, parte aposterioraj. Volapük.
{415}  Nacia lingvo kiel Internacia Lingvo.
{416}  Inter-lingvoj laŭ praktikaj konvencioj. Ĵargonoj. Piĝenoj.
{417}  Fundamentoj pli-malpli nacilingvaj por Internaciaj Lingvoj.
{418}  Aposterioraj Internaciaj Lingvoj. Interlingua (Gode).
{419}  Internaciaj Lingvoj laŭ aliaj sistemoj, per miksaĵoj.
{42/49}  Pri naciaj lingvoj.
{5}  SCIENCO.
{5 (03/05)}  Sciencaj ĝeneralaj enciklopedioj aŭ revuoj.
1474 (mankas) / {5 (03/05)} / Scienca revuo. / Eldono de Internacia Scienca Asocio Esperantista. / eo / Sarajevo, Jugoslavio. / 1963 / 126 p..
2320 (mankas) / {5 (03/05)} / Scienca revuo. [X-1] / Vol. 10, n-ro 1 (37), 1 Aŭgusto 1958. / eo / 1958 / .
{51}  Matematiko.
{52}  Astronomio. Navigado.
{53}  Fiziko.
2259 (mankas) / {53} / Thiroux, D-ro H. / Raporto hidrologia kaj medicina pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). / eo / Paris, A. Maloine éditeur. / 1904 / 8 p..
{54}  Kemio.
{55/56}  Geologio. Meteorologio. Paleontologio.
{57}  Biologio. Etnologio.
{58}  Botaniko.
{59}  Zoologio.
{6}  TEKNOLOGIO. SCIENCO APLIKATA.
{61}  Medicino. Fiziologio.
1405 (mankas) / {61} / Bouchard, Ch. / Anatomia vortaro kvarlingva. / Latina, Esperanta, Franca, Angla. / la + fr + en + eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. / 1906 / 76 p..
{62}  Inĝenierado.
1429 (mankas) / {62} / D'Arman, R. / Lexique aéronautique en six langues. / ? / Paris, Librairie Aéronautique. / 126 p..
{63}  Agrikulturo.
{64}  Ekonomio hejma. Mastrumado.
{65}  Komerco. Transporto.
2284 (mankas) / {65} / Jackson, Ernest, L. / Gregg Shorthand adapted to Esperanto. / en / New York, The Gregg Publishing Company. / s.d. / 26 p..
0215 (mankas) / {65} / Tra la filatelio. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo. / eo + fr / Béziers, Francujo. / .
0945 (mankas) / {65} / Tra la filatelio. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo. / eo + fr / Béziers, Francujo. / .
{66}  Industrioj kemiaj.
{67/68}  Fabrikaĵoj. Metioj. Instrumentoj.
{69}  Konstruado.
{7}  BELARTOJ.
{71/72}  Planado urba, ĝardena. Arkitekturo.
{73}  Skulptado.
{74/77}  Desegnado, dekorado. Pentrado. Gravurado. Fotografado.
{78}  Muziko.
2360 (mankas) / {78} / Esperantista kantaro. / Kolekto de 53 bonkonataj germanaj kaj diversnaciaj popolkantoj. / eo / Leipzig, Germana Esperanto-Librejo. / s.d. / 43 p..
{79}  Amuzaĵoj. Sporto.
0833 (mankas) / {79} / Terminaro por infan-ludoj. / eo / Oakville, Esperanto Press. Dua eldono. / 1960 / 28 p..
{8}  LITERATURO.
{80}  Kolektoj, verkaroj.
{812}  Originala Esperanta literaturo.
{812 (05)}  Literaturaj gazetoj.
2382 (mankas) / {812 (05)} / Lingvo Internacia. / Centra organo de la Esperantistoj. N-ro 7, Julio 1910. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / .
2383 (mankas) / {812 (05)} / Lingvo Internacia. / Centra organo de la Esperantistoj. N-ro 6, Junio 1910. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / .
{812 -1}  Poezio (originale Esperanta).
0538 (mankas) / {812 -1} / Auld, William. / Unufingraj melodioj. / Ilustr. D. Hastie Young. / eo / La Laguna, J. Régulo. Stafeto, Beletraj kajeroj, n-ro 6. / 1960 / 126 p..
0009 (mankas) / {812 -1} / Schwartz, Raymond. / La Stranga butiko. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1931 / .
{812 -2}  Dramoj, teatraĵoj prozaj (originale Esperantaj).
{812 -3}  Romanoj, noveloj, rakontoj, historioj, fikcioj (originale Esperantaj).
0136 (mankas) / {812 -3} / Adamson, Hendrik. / Auli. / Rakonto pri knabeto. / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1934 / 86 p..
0158 (mankas) / {812 -3} / Luyken, H. A. / Paŭlo Debenham. / eo / London, Bristish Esperanto Association. / .
0678 (mankas) / {812 -3} / Rossetti, Reto. / El la maniko. / Novelaro. / eo / La Laguna, J. Régulo. Stafeto, Bel-literatura eldon-serio, n-ro 3. / 1955 / 221 p..
0186 (mankas) / {812 -3} / Schwartz, Raymond. / Anni kaj Montmartre. / Romano. Ilustr. Raymond Laval. / eo / Paris, Esperantista Presejo Solsona. / 1930 / 126 p..
0153 (mankas) / {812 -3} / Rosbach, Johan Hammond. / Bagatelaro. / eo / Oslo, Esperanto-forlaget A/S. / .
{812 -4}  Eseoj (originale Esperantaj).
0480 (mankas) / {812 -4} / Waringhien, Gaston. / Eseoj – I – Beletro. / eo / La Laguna, J. Régulo. Stafeto, Belliteratura serio, n-ro 6. / 1956 / 232 p..
{812 -5}  Paroladoj, prelegoj, oratoraĵoj (originale Esperantaj).
{812 -6}  Leteroj. Korespondo (originale Esperantaj).
{812 -7}  Humoraĵoj : satiro, parodio, burlesko, humuro (originale Esperantaj).
2170 (mankas) / {812 -7} / Schwartz, Raymond. / Prozo ridetanta. / Noveloj originale verkitaj. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1928 / 170 p..
{812 -8}  Poligrafioj, verkoj plurgenraj. Miksaĵoj (originale Esperantaj).
0258 (mankas) / {812 -8} / Zamenhof, L. L. / Originala verkaro. / Antaŭparoloj – Gazetartikoloj – Traktaĵoj – Paroladoj – Leteroj – Poemoj. Kolektitaj kaj ordigitaj de D-ro Joh. Dietterle. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1929 / 604 p..
{812 -9}  Pri literaturaj fakoj (originale en Esperanto).
{82/89}  Tradukoj.
{82}  El Anglalingvaj literaturoj.
1514 (mankas) / {82} / Shakespeare, W. / Julio Cezaro. / Tragedio en kvin aktoj. Trad.: D.H. Lambert, B.A. (Oxon). / eo / London, Brita Esperantista Asocio. / 1906 / 85 p..
0351 (mankas) / {82} / Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. / El la angla trad.: L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. Tria eldono. / .
{83}  El Germanlingvaj literaturoj.
2325 (mankas) / {83} / Strindberg, August. / Pasko. / Dramo en tri aktoj. Elsvedigis Stellan Engholm. / eo / Stockholm, Eldona Societo Esperanto. / s.d. / 88 p..
2482 (mankas) / {83} / Strindberg, August. / Pasko. / Dramo en tri aktoj. Elsvedigis Stellan Engholm. / eo / Stockholm, Eldona Societo Esperanto. / s.d. / 88 p..
{84}  El Franclingvaj literaturoj.
2366 (mankas) / {84} / Brueys. ; Palaprat. / Advokato Patelin. / Triakta proza komedio (1706). E-igita de M.J. Evrot. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Dua eldono. / 1906 / 42 p..
0297 (mankas) / {84} / Molière. / Edziĝo kontraŭvola. / ( Le Mariage forcé ) el la franca trad.: V. Dufeutrel. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / .
1883 (mankas) / {84} / Racine. / Athali'. / El la franca trad.: D-ro Noël. / eo / [Manuskripto] / 1906 / 109 p..
0294 (mankas) / {84} / La Fontaine, Jean de. / Fabloj. / El la franca trad.: Lucien Thévenin. / eo / Lyon, Eld. "Kompreni". / .
0180 (mankas) / {84} / Peneter, Georgo Peterido. / La Travestiita muzo. / eo / 1950 / .
0306 (mankas) / {84} / Bernard, Tristan. / Angla lingvo sen profesoro. / Unuakta komedio. El la franca lingvo, kun permeso de l' aŭtoro, trad.: Gaston Moch. / eo / Paris, Librejo Hachette k K-io. Kol. de La Revuo. / 1907 / 44 p..
0296 (mankas) / {84} / Brueys. ; Palaprat. / Advokato Patelin. / Triakta proza komedio (1706). E-igita de M.J. Evrot. / eo / Paris, Hachette & Cie. / 1904 / 43 p..
0672 (mankas) / {84} / Majstro Pierre Pathelin. / Farso. Laŭ franca teksto de l' XV-a jarcento, verse trad.: J. Balliman. / eo / Paris, Feliotono de France-Esperanto. / 1922 / 63 p..
0224 (mankas) / {84} / Molière. / Amfitriono. / El la franca trad.: Enrique Legrand. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1922 / .
0229 (mankas) / {84} / Molière. / Amfitriono. / El la franca trad.: Enrique Legrand. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1922 / .
0311 (mankas) / {84} / Molière. / La Nobela burĝo. / ( Le Bourgeois gentilhomme ) El la franca trad.: Richard Levin. Ilustris B. Aldebert. / eo / Lyon (Franc.) Kol. de Lyon'a Universitata E-Klubo. / .
0240 (mankas) / {84} / Feydeau, Georges. / Kial ili estas famaj ??? / Tradukita kaj plilongigita de Fernand Doré. / eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / .
0604 (mankas) / {84} / Sartre, Jean-Paul. / La Naŭzo. / Romano. El la franca trad.: Roger Bernard. / eo / Rotterdam, Universala Esperanto-Asocio. Serio Oriento-Okcidento, n-ro 3. / 1963 / 222 p..
{85}  El Itallingvaj literaturoj.
{86}  El Hispanlingvaj aŭ Portugallingvaj literaturoj.
{87}  El Latina aŭ Greka literaturoj.
0482 (mankas) / {87} / Sofoklo. / Reĝo Edipo ; Antigona. / Enkonduko, elgrekigo kaj notoj de Douglas B. Gregor. / eo / La Laguna, J. Régulo, eldonisto. Stafeto, Bel-literatura eldonserio, n-ro 16. / 1960 / 215 p..
{88}  El Slavaj literaturoj.
2186 (mankas) / {88} / Arbes, J. / Rakontoj. / El la ĉeĥa trad.: Jos. Grna. / eo / Jeviĉko, Ferd. Bohaĉek. Esperanta Biblioteko de Ĉeĥaj Aŭtoroj, vol. 1. / 1908 / 128 p..
{89}  El alilingvaj literaturoj.
0438 (mankas) / {89} / Tuglas, Friedbert. / Kvin noveloj. / El la estona trad.: Henriko Seppik. / eo / Haapsalu (Estonio), Eld. M. Tamverk. / .
{9}  GEOGRAFIO. BIOGRAFIOJ. HISTORIO.
{91}  Geografio, vojaĝoj.
2487 (mankas) / {91} / Royer, Cécile. / Tra la landoj. / Diverslandaj vidindaĵoj kun priskribo. Albumo da dek poŝtkartoj kun kromfolioj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Unua serio. / [191?] / [24 p.].
1782 (mankas) / {91} / Malgranda terbiblio. / 10 terbildoj projektitaj de Prof. D-ro Ferdinand Szerenyi, efektivigitaj de Aglaja Szerenyi. / eo / Düsserldorf, S.A.T., Eldona Fako Kooperativa. / s.d. / s.n..
{914}  Eŭropo.
2195 (mankas) / {914} / Estonie, Lettonie, Lithuanie. / Introduction à l' Estonie. / fr / .
2209 (mankas) / {914} / Reykjavik. / ? / .
{915}  Azio.
{916}  Afriko.
{917}  Norda kaj Centra Ameriko.
{918}  Suda Ameriko.
{919}  Oceanio. Polusoj.
{92}  Biografioj (de ne-E-istoj).
{93/99}  Historio.
{931/939}  Historio de la Antikva tempo.
{94}  Historio de Eŭropo.
{95}  Historio de Azio.
{96}  Historio de Afriko.
{97}  Historio de Norda kaj Centra Ameriko.
{98}  Historio de Suda Ameriko.
{99}  Historio de Oceanio, Polusoj.

Viziti aliajn klasojn

arkivo.esperanto-france.org