Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Viziti aliajn klasojn


Ligoj en tiu paĝo :


{8}  LITERATURO.

Belga antologio. / Jaumotte, M. (1928)

Belga antologio. / Jaumotte, M. (1928)

Belga antologio. / Vermuyten, H. (1928)

La Liro de la Esperantistoj. / Grabowski, A. (1893)

Esperantaj prozaĵoj. (1906)

Bona rido… / Helm, Axel A. (1965)

El komedioj. (1924)

Trezoro de la Rajaho. ([190?])

Kverko kaj floro. / Amicis, E. de. (1906)

Kverko kaj floro. / Amicis, E. de. (1906)

Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. / Aristofanos. Rudens (La Ŝnurego). Racine. Racine. ([190?])

Bukedo. [II]. (1923)

Verkaro de Devjatnin. [I]. / Devjatnin, V. N. (1906)

Verkaro de Devjatnin. [I]. / Devjatnin, V. N. (1906)

Plena verkaro de V. N. Devjatnin. [IV]. / Devjatnin, V. N. (1911)

Esperantaj prozaĵoj. (1902)

Esperantaj prozaĵoj. (1906)

Esperantaj prozaĵoj. (1907)

Esperantaj prozaĵoj. (1907)

Esperantaj perleroj. [3]. ([191?])

Esperantaj prozaĵoj. ([191?])

Esperantaj perleroj. [2]. ([190?])

Esperantaj perleroj. [1]. ([190?])

Tra la Esperanta literaturo. / Giambene, Luigi. (1908)

Ifigenio en Taŭrido ; La Psalmaro. / Goethe. La Biblio. (1908)

Internacia krestomatio. (1907)

Internacia krestomatio. (1907)

Kolekto de poezioj en Esperanto. ([190?])

Malnovaj paĝoj el "Lingvo Internacia". (1908)

Miserere ; Thaïs. / Wagnalls, Mabel. France, Anatole. (s.d.)

Penseroj. (1924)

Antaŭen kun kredo ! (1911)

El La Biblio. ([191?])

Orientaj fabeloj. / Doroŝeviĉ, Vlas. (1924)

Norda naturo. / Dresen, Hilda. (1967)

Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8] / Borel, J. Andersen, H. C. Orzeszko, E. Sibirjak, Mamin. Cervantes Saavedra, Miguel de. La Biblio. Goethe. Schiller. Gogol. Molière.

Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] / Glück, Julius. Lermontov ; Sibirjak. Jung, Teo. Scherer, R. Zamenhof, D-ro L. L. Petöfi, Aleksandro. Bengoa, R. Becerro de. (1937)

Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] / Kongresoj. Thézard, Joël. Ŝirjaev, Ivan. Collinder, Bjorn. Török, Gyula. Dickens, Charles. Dodge, Ernest. Jovkov, Jordan. (1937-1938)

La Bela historio de Jozef. / Zamenhof, Dro L.-L. ([195?])

{80}  Kolektoj, verkaroj.

Retoriko. / Lapenna, Ivo. (1950)

Retoriko. / Lapenna, Ivo. (1958)

{812}  Originala Esperanta literaturo.

{812 (05)}  Literaturaj gazetoj.

Literatura biblioteko de Lingvo Internacia, 1904. (1904)

(mankas) Lingvo Internacia. (1910)

(mankas) Lingvo Internacia. (1910)

Lingvo Internacia. 1900. (1900)

Lingvo Internacia. 1902. (1902)

Literatura biblioteko de "Lingvo Internacia". 1903 - 1904. (1903-1904)

Literatura biblioteko de "Lingvo Internacia". 1903 - 1904. (1903-1904)

Lingvo Internacia. 1903. (1903)

Lingvo Internacia. 1904. (1904)

Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. / Maupassant, Guy de. Korolenko, Vladimir. Boirac, Émile. Saint-Pierre, Bernardin de. Garŝin, V. Słowacki, Juljusz. Firenza novelo. Malfeliĉulo, Ivan. (1905)

Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. / Maupassant, Guy de. Korolenko, Vladimir. Boirac, Émile. Saint-Pierre, Bernardin de. Garŝin, V. Słowacki, Juljusz. Firenza novelo. Malfeliĉulo, Ivan. (1905)

Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Literatura aldono. Lingvo Internacia. 1906-1907. (1906)

Lingvo Internacia. 1906. (1906)

Literatura aldono. Lingvo Internacia. 1906. (1906)

Lingvo Internacia. 1907. (1907)

Lingvo Internacia. 1908. (1908)

Lingvo Internacia. 1908. (1908)

Lingvo Internacia. 1909. (1909)

Lingvo Internacia. 1909. (1909)

Lingvo Internacia. 1910. (1910)

Lingvo Internacia. 1911. (1911)

Lingvo Internacia. 1911. (1911)

Lingvo Internacia. 1912. (1912)

Lingvo Internacia. 1913. (1913)

Lingvo Internacia. 1910. (1910)

La Bela mondo. 1908-1909. (1908-1909)

La Bela mondo. 1908. (1908)

Universo. 1909 – 1910. (1909-1910)

Universo. 1910 – 1911. (1910-1911)

Universo. 1912 – 1913. (1912-1913)

Juna Esperantisto. 1906 – 1907. (1906-1907)

Literatura biblioteko de "Lingvo Internacia". 1903 – 1904. (1903-1904)

Tra la mondo. 1906 – 1907. (1906-1907)

Juna Esperantisto. 1908 – 1909. (1908-1909)

Juna Esperantisto. 1912 – 1913. (1912-1913)

Literatura almanako de Lingvo Internacia. 1909. (1909)

La Revuo. 1906 – 1907. (1906-1907)

La Revuo. 1906 – 1907. (1906-1907)

La Revuo. 1906 – 1907. (1906-1907)

La Revuo. 1907 – 1908. (1907-1908)

La Revuo. 1907 – 1908. (1907-1908)

La Revuo. 1907 – 1908. (1907-1908)

La Revuo. 1908 – 1909. (1908-1909)

La Revuo. 1908 – 1909. (1908-1909)

La Revuo. 1909 – 1910. (1909-1910)

La Revuo. 1909 – 1910. (1909-1910)

La Revuo. 1910 – 1911. (1910-1911)

La Revuo. 1910 – 1911. (1910-1911)

La Revuo. 1911 – 1912. (1911-1912)

La Revuo. 1911 – 1912. (1911-1912)

La Revuo. 1912 – 1913. (1912-1913)

La Revuo. 1912 – 1913. (1912-1913)

La Revuo. 1913 – 1914. (1913-1914)

La Revuo. 1913 – 1914. (1913-1914)

Tra la mondo. 1905 – 1906. (1905-1906)

Tra la mondo. 1905 – 1906. (1905-1906)

Tra la mondo. 1906 – 1907. (1906-1907)

Tra la mondo. 1907 – 1908. (1907-1908)

Por la paco. V. (1966)

Por la paco. IV. (1966)

Universala unuiĝo. (1913)

Danubo. (1910-1911)

Pri Esperanta literaturo. / Privat, Edmond. (1912 )

{812 -1}  Poezio (originale Esperanta).

Plena verkaro. Libro kvara. / Devjatnin, V. N. (1911)

(mankas) Unufingraj melodioj. / Auld, William. (1960)

(mankas) La Stranga butiko. / Schwartz, Raymond. (1931)

Vesperkanto. / Adamson, Hendrik. (1967)

La Infana raso. / Auld, William. (1956)

Unufingraj melodioj. / Auld, William. (1960)

Humoroj. / Auld, William. (1969)

La Infana raso. / Auld, William. (1968)

Pilgrimo. / Baghy, Julio. (1926)

Preter la vivo. / Baghy, Julio. (1931)

La vagabondo kantas. / Baghy, Julio. (1933)

Spite la vivon ! / Beraru, Mişu. (1928)

Cent ĝojkantoj. / Boulton, Marjorie. (1957)

Cent ĝojkantoj. / Boulton, Marjorie. (1957)

Animo prisma. / Chaves, Sylla. (1959)

Eta vivo. / Conterno Guglielminetti, Clelia. (1969)

Elektitaj versaĵoj. 1909-1956. / Deŝkin, Georgo. (1957)

Versaĵoj. Libro unua. / Deŝkin, Georgo. ([191?])

Poemoj. / Domènech, Artur. (1937)

Poemoj. / Domènech, Artur. (1937)

Poemoj. / Domènech, Artur. (1937)

Versaĵareto. / Dombrovski, Pro. A. (1905)

Esperantaj poemoj. / Droogendijk, C. Chr. (s.d.)

Esperantaj poemoj. / Droogendijk, C. Chr. ([191?])

Ekzilo kaj azilo. / Emba. (1962)

Homa doloro. / Fez. (1905)

Homa doloro. / Fez. (1905)

Verdaj fajreroj. / Frenkel, Romano. ([190?])

Verdaj fajreroj. / Frenkel, Romano. ([190?])

Verdaj Fajreroj. / Frenkel, Romano. (1908)

Provo alfronti la vivon. / Georgiev, Ivan St. (1962)

Violetoj. / Giendra, B. (1938)

Merlo sur menhiro. / Goodheir, Albert. (1974)

Amaj poemoj. / Grau Casas, Jaume. (1924)

Novaj amaj poemoj. / Grau Casas, Jaume. (1927)

Amaj poemoj. / Grau Casas, Jaume. (1924)

La Lasta poemo. / Grau Casas, Jaume. (1936)

Nova antologio. / Grabowski, Antoni. (1909)

El parnaso de popoloj. / Grabowski, Antoni. (1913)

El parnaso de popoloj. / Grabowski, Antoni. (1913)

Krioj de l' koro. / Grenkamp-Kornfeld, Salo. (1922)

Krioj de l' koro. / Grenkamp-Kornfeld, Salo. (1922)

Unuaj internaciaj Floraj Ludoj. / Hankel, Marie. (1909)

La Tajdo. / Hohlov, N. (1928)

Preĝo. Ho donu al mi vastan koron ! / Jung, Teo. (1967)

Rimportretoj. / Kalocsay, K. (s.d.)

Streĉita kordo. / Kalocsay, K. (1931)

Rimportretoj. / Kalocsay, K. (s.d.)

Ezopa saĝo. / Kalocsay, Kálmán. (1956)

Mondo kaj Koro. / Kalocsay, K. de. (1921)

Fajro sur mia lango. / Kock, Edwin de. (1967)

Tiberio. / Kohen-Cedek, Josef. (1944)

Petaloj. / Kozłowski, Czesław. (1912)

Petaloj. / Kozłowski, Czesław. (1912)

Somera Simfonio. / Leenhard, A. A. (s.j. [196?-197?])

Literatura Almanako. (1910)

Amelia kaj Marina. / Mangada Rosenörn, Julio. (1934)

Amelia kaj Marina. / Mangada Rosenörn, Julio. (1934)

Versaĵaro. / Mangada Rosenörn, Julio. ([190?])

Versaĵaro. / Mangada Rosenörn, Julio. ([190?])

Arĉoj. / Mattos, Geraldo. (1967)

Duonvoĉe. / Maura, G. E. (1963)

Mediuma poemaro. / Pluraj aŭtoroj. (1972)

Invit' al Japanesko. / Miyamoto, Masao. (1971)

Kantoj por la paco. / Murgin, Canko. (1958)

Kantoj por la paco. / Murgin, Canko. (1957)

Edelvejso. / Nisimura-Masao. (1956)

Vojo kaj Vorto. / Nogueira, Roberto Passos. (1972)

Sonetkrono por la Esperantistaro. / Petroviĉ, Prof. Svetislav S. (1957)

Sonetkrono por la Esperantistaro. / Petroviĉ, Prof. Svetislav S. (1957)

Ne ĉiam. / Pilger, Wouter. (1974)

Tra l' silento. / Privat, Edmond. (1913)

Tra l' silento. / Privat, Edmond. (1913)

Ŝtupoj sen nomo. / Ragnarsson, Baldur. (1959)

Ŝtupoj sen nomo. / Ragnarsson, Baldur. (1959)

Esploroj. / Ragnarsson, Baldur. (1973)

Pinta krajono. / Rosseti, Reto. (1959)

Pinta krajono. / Rosseti, Reto. (1959)

Amo fonto de vivo. / Rousseau, Célestin. ([191?])

Amo fonto de vivo. / Rousseau, Célestin. ([191?])

Amo fonto de vivo. / Rousseau, Célestin. (1909)

Memkritiko. / Sadler, Victor. (1967)

Per espero al despero. / Schulhof, Stanislas. (1911)

La Stranga butiko. / Schwartz, Raymond. (1931)

La Stranga butiko. / Schwartz, Raymond. (1931)

Verdkata Testamento. / Schwartz, Raymond. (1926)

Verdkata Testamento. / Schwartz, Raymond. (1930)

Per espero al despero. / Schulhof, Stanislas. (1911)

Kion la vivo alportis. / Schulhof, D-ro Stanislav. (1911)

Aŭtunaj floroj. / Schulhof, D-ro Stanislav. (1912)

Mirinda Lando kaj tradukoj. 1966a. / Diego, Selso. (1963-1965-1966)

En montoj. / Sentis, H. (1932)

Por Esperanto. / Sentis, H. (1912)

Por Esperanto. / Sentis, H. (1912)

Por Esperanto. / Sentis, H. (1912)

En montoj. / Sentis, H. (1920)

Por Esperanto. / Sentis, H. (1912)

De tempo al tempo. / Silfer, Giorgio. (1977)

Fajreroj. / Smit, Adalberto. (1927)

En la Dolomitoj. / Styler, A. E. (1914)

Soifo. / Tárkony, Lajos. (1964)

La Vana kanto. / Thèvenin, Lucien. (1947)

Pluk. / Thorsen, Paul. (1960)

Rozoj kaj urtikoj. / Thorsen, Poul. (1954)

Poemaro. / Tiflisano. (1911)

Poemaro. / Tiflisano. (1911)

Poemaro. / Tiflisano. (1911)

La Liberpoeto. / Tirinaro, Dan. (1938)

Miraklaj aventuroj de Sinjoro Longkrurulo. / Uitterdijk, Dreves. (1927)

Nova Ezopo. / Urban, Ŝtefo. (1961)

Nova Ezopo. / Urban, Ŝtefo. (1961)

Nur tri kolorojn. / Urbanová, Eli. (1960)

Utafesta poemaro de l'Oomoto-Internacia Festivalo… (1966)

Nia lingvo Esperanto. [1]. / Vanselow, Karl. ([1952])

Nia lingvo Esperanto. [45]. / Vanselow, Karl. ([1952])

Nia lingvo Esperanto. [85]. / Vanselow, Karl. (s.d.)

Nia lingvo Esperanto. [126]. / Vanselow, Karl. (s.d.)

Nia lingvo Esperanto. [207]. / Vanselow, Karl. (s.d.)

Dion adori. / Vernyj, B Fmaria Ha de. (1937)

Verda Radio. Unua volumo. (1911)

Spektro. / Xhamaj, Enkela. (1992)

Mia liro. / Zamenhof, D-ro Leono (Lozo). (1909)

Pour l'Esperanto. / Sentis, H. [nenie skribita, sed…] (1912)

Trafendita turo. / Cart, Théophile. (1905)

Unuaj agordoj… / Elski, Wiktor ; Eska. (1910)

Homa doloro. / Fez. (1905)

Melodioj de l'nokto. / Kriss, Juliusz. (1914 )

Per espero al despero. / Schulhof, Dro Stanislav. (1911)

En Monto. / Sentis, H. ([190?])

En Monto. / Sentis, H. ([190?])

Tra la Mondo per Esperanto. / Ciklari, Georgi (Tiflisano). (1909)

Tra la Mondo per Esperanto. / Ciklari, Georgi (Tiflisano). (1909)

Homa doloro. / Fez. (1905)

Homa doloro. / Fez. (1905)

Du poemoj. / Miĥalski, E. (1922)

Dekdu poetoj. / Kalocsay, K. (1934)

Kvaropo. / Auld. Dinwoodie. Francis. Rossetti. (1952)

Reeĥoj. (1961)

Patrino Ansero. / Sackville Stoner, Winifred (sesjara Esperantistineto). (1910)

{812 -2}  Dramoj, teatraĵoj prozaj (originale Esperantaj).

Kristo ĉe la festo de Purim. / Bovio, Johano. (1912)

Jozefo. / Applebaum, Jakob David. (1957)

Adamo kaj Eva. / Azorin, Francisko. (1954)

Sonĝe sub pomarbo. / Baghy, Julio. (1958)

Virino ĉe la landlimo. / Boulton, Marjorie. (1959)

Teatro en societo. (1953)

Mistera krimo. / Cases, Mikaelo. (1910)

Dum kongreso. / Crozat, D-ro F. (1909)

La Hundo parolanta. / Eyquem, Daniel. (1921)

Duonsurda. / Flourens, J. (1907)

Duonsurda. / Flourens, J. (1907)

Edziĝo malaranĝita… / Inglada, Vicente. (1907)

Edziĝo malaranĝita… / Inglada, Vicente. (1907)

Internacia dialogaro. (s.d.)

Veneno. / Limones, Ramón. (1910)

Paŝoj ĉe pordegoj. / Ojasono, Bernardo. (1939)

Magio. / Pourquoi Pas. ([192?])

Ginevra. / Privat, Edmond. ([191?])

La Fianĉiniĝo de sovaĝulineto. / Roksano. ([1909])

Duonsurda. / Roksano. ([191?])

La Fianĉiniĝo de sovaĝulineto. / Roksano. (1922)

La Morgaŭa virino. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/roksano/morg_ino.htm / Roksano. ([1912])

La Amkonkurantoj. / Schmidt, Reinhold. (1911)

La Amkonkurantoj. / Schmidt, Reinhold. (1923)

En danĝero. / Unterman, R. (1911)

En danĝero. / Unterman, R. (1911)

La Gasto. / Vallienne, S-ino. (1906)

Mistera krimo. / Cases, Mikaelo. (1910)

Dum Kongreso. / Crozat, Dro F. (1909)

Dum Kongreso. / Crozat, Dro F. (1909)

En la Barcelona Kongreso. / Inglada, Vicente. (1910)

En la Barcelona Kongreso. / Inglada, Vicente. (1910)

La Revuo de la Sepa (unu akto). / Jan. (1911 )

La Revuo de la Sepa (unu akto). / Jan. (1911 )

Veneno. / Limones, Ramón. (1910)

Bonegaj Atestoj. / Paillot, Sro R. (1907)

Gustaf Vasa. / Schmidt-Gotha, Reinhold. (1910)

En Danĝero. / Unterman, R. (1911)

En Danĝero. / Unterman, R. (1911)

Pro Dio ! ne Esperantiston ! / Minor, Karl. (1924)

Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. / Pujulà y Vallès, Frederich. (1908)

La Rompantoj. / Puĵula-Valjes, Frederiko. (1907)

Judas 'o. / Schoor, Oscar van. (<1920?>)

{812 -3}  Romanoj, noveloj, rakontoj, historioj, fikcioj (originale Esperantaj).

(mankas) Auli. / Adamson, Hendrik. (1934)

(mankas) Paŭlo Debenham. / Luyken, H. A.

(mankas) El la maniko. / Rossetti, Reto. (1955)

(mankas) Anni kaj Montmartre. / Schwartz, Raymond. (1930)

Auli. / Adamson, Hendrik. (1934)

Lilio. / Alleyne Sinnotte, E. (1918)

Viktimoj. / Baghy, Julio. (s.d.)

Dancu, marionetoj ! / Baghy, Julio. (1933)

Verdaj Donkiĥotoj. / Baghy, Julio. (1933)

Dancu, marionetoj ! / Baghy, Julio. (1933)

Viktimoj. / Baghy, Julio. (s.d.)

La Teatra korbo. / Baghy, Julio. (1934)

Viktimoj. / Baghy, Julio. (s.j.)

Sur sanga tero. / Baghy, Julio. (1933)

Juneca ardo. / Bartelmes, N. (1936)

Diablidoj. / Barthelmess, N. (1928)

Vartejoj. / Bartelmes, N. (1938)

La Mistera Sinjorino. / Beck, René. ([191?])

La Nekonata konato. / Boatman, Douglas P. (1932)

Dekdu rakontoj. / Boistel, F-ino. ([191?])

Dekdu rakontoj. / Boistel, F-ino. ([191?])

Perdita kaj retrovita. / Boirac, Émile. (1905)

Perdita kaj retrovita. / Boirac, Émile. (s.d.)

Jozef kaj la edzino de Potifar. / Bulthuis, H. J. (1926)

Maria kaj la grupo. / Emba. (1936)

Infanoj en torento. / Engholm, Stellan. (1934)

Infanoj en torento. / Engholm, Stellan. (1934)

Homoj sur la tero. / Engholm, Stellan. (1963)

Vuk. / Fekete, István. (1966)

Mr. Tot aĉetas mil okulojn. / Forge, Jean. (1931)

La Verda raketo. / Forge, Jean. (1961)

5.000.000 / Grenkamp-Kornfeld, S. ([193?])

5.000.000 / Grenkamp-Kornfeld, S. ([193?])

Ĉe Doktoro. / Grgurina, D-ro Ante. (1958)

La Premiito. / Hall, Herschel S. (1913)

Landoj de l' fantazio. / Jung, Teo. (1927)

Gudrun. / Jung, Teo. (1928)

La Mondon al ni ! / Kilian, Erich. (1934)

Laŭroj. (1908)

Kanako el Kananam. / Linton, Kenneth G. (1960)

Ŝipestro rakontas. / Lundquist, F. T. (1962)

Stranga heredaĵo. / Luyken, H. A. (1922)

Mirinda amo. / Luyken, H. A. (1913)

Stranga heredaĵo. / Luyken, H. A. (1922)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1906)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1908)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1908)

Fabeloj. / Modrijan, Franjo. ([191?])

Fabeloj. / Modrijan, Franjo. ([191?])

Bakŝiŝ. / Newell, L. N. (1938)

La Alaska stafeto ; Kaptitoj de la glacirokoj. / Omelka, F. (1952)

Aventuroj de Antonio. / Omelka, F. (1937)

La Grafo erarinta. / Pujulà I Vallès, Frederich. (1908)

La Grafo erarinta. / Pujulà I Vallès, Frederich. (1908)

La Rompantoj. / Puĵula-Valjes, Frederiko. (1907)

Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. / Pujulà I Vallès, Frederich. (1908)

Vivo kaj opinioj de Majstro M'saud. / Ribillard, Jean. (1963)

La Senlaca sinofero. / Roksano. ([1911])

La Senlaca sinofero. / Roksano. ([1911])

Disko. / Rosbach, Johan Hammond. (1970)

Du rakontoj. / Rothau, D. de. (1906)

Du rakontoj. / Rothau, D. de. (1906)

Du rakontoj. / Rothau, D. de. (1906)

Du rakontoj. / Rothau, D. de. (1906)

Superforta ambicio. / Saĥarov, A. A. (1913)

Kie boacoj vagadas. / Salovaara, Eija. (1967)

Kiel akvo de l' rivero. / Schwartz, Raymond. (1963)

Blua kardo. / Sentis, H. (1923)

Travivaĵoj de Ro.Ŝo. / Sharpe, Richard. (1913)

Lilio. / Sinnotte, E. Alleyne. (1918)

Lilio. / Sinnotte, E. Alleyne. (1918)

Jaroj sur tero. / Sinha, Lakshmiswar. ([1966])

La Virineto en bluo… / Stuttard, Mason. (1946)

Por recenzo ! / Sturmer, K. R. C. (1930)

La Virineto en bluo… / Stuttard, Mason. (1946)

La Junaj detektivoj. / Sullivan, J. H. (1953)

Tiel okazis, aŭ Mistero minora. / Szilágyi, Ferenc. (1958)

Trans la fabeloceano… / Szilágyi, Francisco. (1931)

Koko krias jam ! / Szilágyi, Ferenc. (1955)

Maskerado ĉirkaŭ la morto. / Ŝvarc, Teodoro S. (1965)

Provinca gastejo. / Trudiĉ, Boĵidar. (1955)

Universo. (1910)

Ĉu li ? [I]. / Vallienne, D-ro. (1938)

Ĉu li ? [I]. / Vallienne, D-ro. (1938)

Kastelo de Prelongo. / Vallienne, D-ro. (1907)

Ĉu li. / Vallienne, D-ro. (1908)

Ili kaptis Elzan ! / Valano, Johán. (1985)

Metropoliteno. / Varankin, V. (1933)

Metropoliteno. / Varankin, V. (1933)

Tur-strato 4. / Weinhengst, Hans. (1934)

Марко Королевич [Marko Koroleviĉ]. / Abesgus, M. [transliterigo de :] Абезгуса, М. (1914)

Ne juĝu ! / Leŭnbach, Dro. (1914 )

Mirinda Amo. / Luyken, H. A. (1913 )

Stranga heredaĵo. / Luyken, H. A. (1922)

Tri Angloj, alilande. / Merchant, John. (1912)

Tri Angloj, alilande. / Merchant, John. (1922)

Nova Sento. / Tagulo. (1915)

Ĉu vi kuiras ĉine ? / Valano, Johán. (1976)

Ĉu li ? / Vallienne, D-ro. (1908)

(mankas) Bagatelaro. / Rosbach, Johan Hammond.

La Mistera Sinjorino. / Beck, René. ([191?])

El la domo tie kontraŭa. / Behrendt, Arnold. (1912(?))

El la domo tie kontraŭa. / Behrendt, Arnold. (1912(?))

Epizodo de milito. / Colas, Claudius. (1915 )

Onklinjo Lajz. / Dibble, Virgil C., Jr. (1915)

La Premiito. / Hall, Herschel S. (1913)

La Premiito. / Hall, Herschel S. (1913)

Sableroj. / Hankel, Marie. (1911)

Robinson Kruso. / Kervran. (1933)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1908)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1908)

Sep rakontoj. / Malfeliĉulo, Ivan. (1906)

Skizoj el mia propagandista vivo. / Marich, A. (1911)

Skizoj el mia propagandista vivo. / Marich, A. (1911)

Tri Angloj alilande. / Merchant, John. (1922)

Juneco kaj amo. / Payson, Edward S. (1930)

Suno kaj pluvo. / Riisberg, Gudrun. (1972)

La Senlaca Sinofero. / Roksano, Vicĉef Vagabondino. (F-ino Johanino Flourens). (1911)

La Senlaca Sinofero. / Roksano, Vicĉef Vagabondino. (F-ino Johanino Flourens). (1911)

Du rakontoj. / Rothau, D. de. (1906 )

Superforta ambicio. / Saĥarov, A. A. (1913)

Superforta ambicio. / Saĥarov, A. A. (1913)

Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj. / San Millán, Rafael de. (1914)

Urso. En montoj. / Sentis, H. (1906)

En la dolomitoj. / Styler, A. E. (1914 )

En la montoj. / Styler, A. E. (1913)

Kometo de Haleo. Krimo. / Ŝĉavinski, Timoteo. ([191?])

Tra la loko ensorĉita. / Ŝirjaev , J. (Ivan Malfeliĉulo). (1913)

Fabeloj de la verda pigo. / Beaucaire, Louis. (1981)

La Fabelo pri la granda turo kaj la malgranda doktoreto. / Fischer-Galatz, Henriko. (1933)

La Grafo erarinta. / Pujulà y Vallès, Frederich. (1908)

Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. / Pujulà I Vallès, Frederich. (1908)

Rakonto kaj Aventuro. / Hall, Herschel S. ; Baroll, Henry H. ([191?])

La Novjara Donaco de Ministro. / L., S. (1905)

Vole ... Novele. / Schwartz, Raymond. (1971)

Laŭroj. (1908)

{812 -4}  Eseoj (originale Esperantaj).

(mankas) Eseoj – I – Beletro. / Waringhien, Gaston. (1956)

{812 -5}  Paroladoj, prelegoj, oratoraĵoj (originale Esperantaj).

Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. / Lapenna, Ivo. (1966)

Du paroladoj. Barcelona 1909 - Augsburg 1910. / Privat, Edmond. (1911)

Du paroladoj. / Privat, Edmond. (1911)

{812 -6}  Leteroj. Korespondo (originale Esperantaj).

Aŭtografoj de D-ro LL Zamenhof. / Ribot, A. (1965)

Leteroj de L.-L. Zamenhof. [I]. / Zamenhof, Ludoviko-Lazaro. (1948)

Leteroj. [II]. / Zamenhof, Ludoviko-Lazaro. (1948)

{812 -7}  Humoraĵoj : satiro, parodio, burlesko, humuro (originale Esperantaj).

(mankas) Prozo ridetanta. / Schwartz, Raymond. (1928)

Specimene. / Baupierre, Henri. (1962)

Unu fojon. / Cases, Mikaelo. (1909)

Unu fojon… / Cases, Mikaelo. (1909)

La Mopso de lia onklo. / Chase, R. M. (1909)

Rido sanigas. / Georgiev, Ivan ; Iŝev, Todor. (1939)

Cent dek tri Humuraĵoj. / Jimenez-Liora, Augusto (Esperantisto N-o 10.072). (1910)

El la "Verda Biblio"… / Lejzerowicz, Izrael. (1935)

El la "Verda Biblio"… / Lejzerowicz, Izrael. (1935)

Libro de l' Humoraĵo. / Lengyel, Paul de. (1908)

Libro de l' Humoraĵo. / Lengyel, Paul de. (1908)

Libro de l' Humoraĵo. / Lengyel, Paul de. (1908)

Libro de l'Humuraĵo. / Lengyel, Paŭlo de. (1900)

Verba amuzaĝo. / Loira, Augusto Jimenéz, Esperantisto N.° 10.072. (1906 )

Verba amuzaĝo. / Loira, Augusto Jimenéz, Esperantisto N.° 10.072. (1906 )

La Novjara donaco de ministro. (1905)

Venĝo venĝita. / Rudy, Doktoro A. (1911)

Kiel ni plibeligos la vivon. / Saĝulo. (1908)

El la notlibro de praktika Esperantisto / Sturmer, K. R. C. (1934)

Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 1]. / Witteryck, A.-J. (1903)

Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 2]. / Witteryck, A.-J. (1905)

Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 2]. / Witteryck, A.-J. (1905)

Kelkaj floroj Esperantaj [1, 4]. / Witteryck, A. -J. (1907)

Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 4]. / Witteryck, A. -J. (1907)

Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 3]. / Witteryck, A. - J. (1906)

Jen. (1909-1910)

La Vipo, n-ro 1. (1937)

{812 -8}  Poligrafioj, verkoj plurgenraj. Miksaĵoj (originale Esperantaj).

Bukedo. / Lambert, Charles. (1908)

Arĝenta duopo. [I]. / Bleier, V. ; Szilágyi, F. (1937)

Arĝenta duopo. [I]. / Bleier, V. ; Szilágyi, F. (1937)

Monumento de Carlo Bourlet. / Bourlet, Carlo. (1940)

Propaganda piedvojaĝo al la Oka Internacia Esperantista Kongreso. / Devjatnin, V. N. (1912)

Verkoj de FeZ. / FeZ (Felikso Zamenhof). (1935)

Verkoj de FeZ. / FeZ (Felikso Zamenhof). (1935)

Literatura almanako de Lingvo Internacia 1910. (1910)

Populara vortareto. / Lopez Luna, Anastasio. (1977)

En serĉo de la feliĉo. / Lopez Luna, Anastasio. (1982)

Japana kvodlibeto. / Nakamura, Tazuo ; Miyamoto, Masao. (1965)

Junaĝa verkaro. / Privat, Edmond. (1960)

(mankas) Originala verkaro. / Zamenhof, L. L. (1929)

Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj. / San Millán, Rafael de. (1914)

La Ĝoja podio. / Schwartz, R. (1949)

Originala verkaro. / Zamenhof, L. L. (1929)

Arĝenta duopo. [II]. (1937)

Plena verkaro, Libro Dua. / Devjatnin, V. N. (1906)

Esperantaj Prozaĵoj. (1906)

Tra la Esperanta literaturo. / Giambene, Luigi. (1908)

Tra la Esperanta Literaturo. / Giambene, Prof. Luigi. (1907)

Sableroj. / Hankel, Marie. (1911)

Prozo kaj versoj. / Inglada, Vicente. ([190?])

Rozo sovaĝa aŭ Pentita kulpo. / Kress, P. (1910(?))

Laŭroj. (1908)

Laŭroj. (1908)

Laŭroj. (1908)

La Liro de la Esperantistoj. (1893)

Literatura biblioteko de Lingvo Internacia. (1904)

Literatura Aldono de Lingvo Internacia. (1907)

Rakonto kaj aventuro. ([191?])

Sub la signo de l' Espero. (1935)

Literatura almanako de Lingvo Internacia. (1909)

Literatura almanako de Lingvo Internacia. 1909. (1909)

La Morgaŭa virino. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/roksano/morg_ino.htm / Roksano. ([1912])

Unu fojon… / Cases, Mikaelo. (1909)

Proverbaro Esperanta. / Zamenhof, L. L. (1925)

Proverbaro Esperanta. / Zamenhof, M. F. (1910)

Proverbaro Esperanta [I]. / Zamenhof, M. F. (1905 )

Proverbaro Esperanta [II]. / Zamenhof, M. F. (1906)

Proverbaro Esperanta. / Zamenhof, M. F. (1906)

{812 -9}  Pri literaturaj fakoj (originale en Esperanto).

La Esperanta literaturo. / De Waard, M. (1934)

Prezentado de l' "Mistero de Doloro". / Gual, Adrià. (1909)

Skizo pri la Esperanta Literaturo. / Novobilský, Vlastimil.

Kion la vivo alportis. / Schulhof, D-ro Stanislav. (1911)

D-ro Leono Świeżawski kaj liaj verkoj. / Świeżawski, D-ro L. (1938)

Ruĝa ĉapeto. (1909)

Pri Esperanta literaturo. / Privat, Edmond. (1912)

Kvar prelegoj pri Esperanta literaturo. / Kralj, Drago. (1960)

De paĝo al paĝo. / Totsche, Ludoviko. (1932)

{82/89}  Tradukoj.

{82}  El Anglalingvaj literaturoj.

(mankas) Julio Cezaro. / Shakespeare, W. (1906)

La Progresado de la pilgrimanto… / Bunjano, Johano. (1907)

Princino de Marso. / Burroughs, Edgar Rice. (1938)

Ĉielo kaj Tero. / Byron, Lord. (1906)

Kain. / Byron (Bajron), Lord. (1896)

La Aventuroj de Alicio en Mirlando. / Carrol, Lewis. (1910)

Murdo en la Orienta Ekspreso. / Christie, Agatha. ([1937])

La Hantataj ŝipoj kaj alia rakonto. / Cunningham, Allan. (1928)

La Batalo de l' vivo. / Dickens, Charles. (1912)

Bardell kontraŭ Pickwick. / Dickens, Charles. (1907)

Bardell kontraŭ Pickwick. / Dickens, Charles. (1907)

La Vivo de Nia Sinjoro Jesuo. / Dickens, Charles. (1934)

El la Londona skizlibro. / Dickens, Charles. (1938)

Fanny. / Ferber, Edna. (s.d.)

Mimi. / Giesy, J. U. (1920)

Judoj sen mono. / Gold, Machaël. (s.d.)

Ŝi kliniĝas por venki. / Goldsmith, O. ([191?])

La Serĉado por la Ora ŝaflano. / Hawthorne, Nathaniel. (1908)

La Serĉado por la Ora ŝaflano. / Hawthorne, Nathaniel. (1908)

Tri homoj en boato. / Jerome, Jerome K. (1934)

Tri homoj en boato. / Jerome, Jerome K. (1934)

La Forto de la fortaj. / London, Jack. (1914)

La Forto de la fortaj. / London, Jack. (1914)

Boks & Koks. / Morton, John Maddison. (1907)

Une Conquête anglaise. / Morrison, William. (1910)

La Puto kaj la pendolo. / Poe, Edgar Allan. (1907)

Bela Joe. / Saunders, Marshall. (1929)

Undino. / Schreiner, Olive. (1938)

Romano pri Afrika bieno. / Schreiner, Olive. (1934)

La Ventego. / Shakespeare, W. ([1903?])

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1909)

Romeo kaj Julieto. / Shakespeare, W. (1945)

La Ventego. / Shakespeare, W. (s.d.)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1929)

Hamleto, princo de Danujo. / Shakespeare, W. (1964)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1909)

La Tragedio de Reĝo Lear. / Shakespeare, William. (1966)

Petrolo ! [II]. / Sinclair, Upton. (1936)

Petrolo ! [I]. / Sinclair, Upton. (1936)

Petrolo ! [II]. / Sinclair, Upton. (1936)

Petrolo ! [I]. / Sinclair, Upton. (1936)

Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde. / Stevenson, R. L. (1909)

La Antaŭdiro. / Stewart, Charles. (1906)

Gulliver en Liliputlando (mallongigita). / Swift, Jonathan.

Gulliver en Liliputlando (mallongigita). / Swift, Jonathan. (s.d.)

Liliputo. / Swift, Jonathan. (1961)

Palaco de danĝero. / Wagnalls, Mabel. (1926)

La Dormanto vekiĝas. / Wells, H. G. (1929)

Fabiola. / Wiseman, Kardinalo. (1928)

Boks & Koks. / Morton, John Maddison. (1907)

La Rekta ĝibulo. / Bernstein, Herman. (1915)

La Profeto. / Gibran, Kahlil. (1962)

Parizina. / Byron, Lord. (1912)

Horacio. / Macaulay, Thomas Babington. (1907)

Horacio. / Macaulay, Thomas Babington. (1906)

In Memoriam. / Tennyson. (1914)

(mankas) Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W.

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1902)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. ([190?])

Makbeto. / Shakespeare, W. (1908)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1902)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1929)

Makbeto. / Shakespeare, W. (1908)

Hamleto, reĝido de Danujo. / Shakespeare, W. (1906)

Somermeznokta sonĝo. / Shakespeare, William. (1967)

Ĉielo kaj Tero. / Byron, Lord. (1906)

Kain. / Byron, Lord. (1896)

La Ventego. / Shakespeare.

Hamleto. / Shakespeare, W. (1909)

Julio Cezaro. / Shakespeare, W. (1906)

Hamleto. / Shakespeare, W. (1904)

Saved by a servant. / Boutwood, J. J. ([190?])

A Norman Conquest. / Morrison, William. (1909)

A Norman Conquest. / Morrison, William. (1909)

Bombasto furioza. / Barnes Rhodes, W. (1911)

Lia Lasta Ŝanco. / Bayle Bernard, William. (1915)

Ŝi kliniĝas por venki. / Goldsmith, O. ([191?])

Kara Panjo. / Gordon, Walter. (1911)

Boks & Koks. / Madison Morton, John. (1907)

Kiel plaĉas al Vi. / Shakespeare. (1910)

La Antaŭdiro. / Stewart, Charles. (1906)

La Rikoltado de la Pecoj. / Sturoi, Julian. (1909)

Une Conquête anglaise. / Morrison, William. (1910)

Manfred. / Byron, Lord. (1914)

La Kamena Angulo. / Craven, H. T. (1913)

Tatterley, la historio de mortinto. / Gallon, Tom. (1912)

Romano de San Michele. / Munthe, Axel. (1935)

La Aventuroj de Marteno Drake. / Norway, G. (1936)

Fabiola. / Wiseman, Kardinalo. (1928)

Fabiola. / Wiseman, Kardinalo. ([192?])

Fabiola. / Wiseman, Kardinalo. (1928)

Ok Noveloj. / Bennett, Arnold. (1919)

Bardell kontraŭ Pickwick. / Dickens, Charles. (1907)

Riĉa kaj sen mono. / Oppenheim, E. Phillips. ([194?-195?])

Stranga idilio. / Bates, Arlo. (1917(?))

La Cindrulino de Aleksandrio. (1915)

Kristnaska sonorado. / Dickens, Charles. (1905)

La Batalo de l'vivo. / Dickens, Charles. (1912(?))

A Christmas Carol. [Kristnaska sonorado]. / Dickens, Charles. (1905)

A Christmas Carol. [Kristnaska sonorado]. / Dickens, Charles. (1905)

Tatterley, la historio de mortinto. / Gallon, Tom. (1912)

La Granda vizaĝo el ŝtono. / Hawthorne, Nathaniel. ([190?])

Tradukoj tri. / Helliwell, M. McLean. (1911)

La Litadmonoj de sinjorino Kodel. / Jerrold, Douglas. (1910 )

Ses noveloj. / Poe, Edgar Allen. (1924)

La Puto kaj la Pendolo. / Poe, Edgar Allan. (1907)

La Reĝo de la Ora Rivero, aŭ La nigraj fratoj. / Ruskin, John. (1910(?))

La fina batalilo. (Hellito aŭ – ?). Vizio. / Wilson Wilson, Theodora. (1916)

Fabiola. / Wiseman, Kardinalo. ([190?])

Cindrulino. ([190?])

La Serĉado por la ora ŝaflano. / Hawthorne, Nathaniel. (1906)

La Infano, la saĝulo kaj la diablo. ([190?])

Rip Van Vinkl. / Irving, Washinton. (1907)

Kato kun botoj. (1904)

Princo Vanc'. / Putnam, Eleanor ; Bates, Arlo. (1914)

Gulliver en Liliputlando (mallongigita). / Swift, Jonathan. ([190?])

Alegorioj el la naturo. / Catty, Margaret. (1922)

La Vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). / Elizabeto de Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino. (1907)

La Lasta Usonano. / Mitchell, J. A. (1912(?))

La vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). / Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino Elizabeto de. (1907)

La vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). / Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino Elizabeto de. (1907)

Penjo kaj ŝiaj amikoj. / Bedford, Annie North. (1956)

Bienbestaj amikoj. / Gottlieb, Wil. P. (1956)

Lanjo montras la vojon. / Hill, Monika. (1956)

Alko kaj Suna en siaj du dometoj. / Hills, Verna. (1958)

Domoj. / Werner, Elsa Jane. (1955)

Eĥoj el Manila. / McClellan, Edgar A. (1911(?))

Literaturo No. 18. (1923)

Literaturo No. 18. (1923)

Literaturo No. 19. (1923)

La Aventuroj de Alicio en Mirlando. / Carroll, Lewis. (1910)

Kato kun botoj. (1904)

Jolanto, la filino de l' Reĝo René. / Hertz, Henriko. (1908)

{83}  El Germanlingvaj literaturoj.

La Rabeno de Baĥaraĥ (Heine) ; La Gimnazio (Alejĥem). / Heine, Henri. Alejĥem, Ŝalom. (1929)

Ŝolandro. / Bonsels, Waldemar. (1924)

Ŝolandro. / Bonsels, Waldemar. (1924)

La Vizito en la kacercero. / Eckstein, Ernst. ([191?])

Ifigenio en Taŭrido. / Goethe. (1908)

Ifigenio en Taŭrido. / Goethe. (1929)

Elektitaj fabeloj. / Grimm (fratoj). (1906)

La Kantistino. / Hauff, Vilhelmo. (1921)

Maria Magdalena. / Hebbel, Friedrich. (1922)

Kvin noveloj. / Rumohr, Karl Friedrich. Körner, Theodor. Seidl, Johann Gabriel. Grillparzer, Franz. Halm, Friedrich. (1912)

Homoj en milito. / Latzko, Andreas. (s.d.)

La Karnavalo kaj la somnambulino. / Lebrecht Immermann, Karl. (1952)

La Maro. [Kolekto] / Gerstäcker, Friedrich. Fock, Gorch. Jung, Teo. Cunningham, Allan. Russel, W. Clarke. (1928)

Ondino (Undine). / La Motte Fouqué, Frederiko, Barono de. (1910)

Ondino (Undine). / La Motte Fouqué, Frederiko, Barono de. (1910)

Kion rakontas la amikoj de Peĉjo. / Mühlen, Herminya zur. (1928)

La Nigra galero. / Raabe, Wilhem. (1922)

La Nigra galero. / Raabe, Wilhem. (1922)

Aventuroj de Malspertulo. / Reitzel, Robert. (1924)

Kio povas okazi se oni donacas surprize. / Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). (1906)

Kio povas okazi se oni donacas surprize. / Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). (1906)

Imennlago. / Storm, Teodor. ([190?])

Imennlago. / Storm, Teodor. ([190?])

Hermano kaj Doroteo. / Goethe, Johann Wolfgang von. (1922)

Poeziaĵoj. / Schiller, Frideriko. (1913)

Nachklänge. Resonoj. / Weinzierl, Hubert. ([198?])

Hermano kaj Doroteo. / Goethe, Johann Wolfgang. (1911)

Suferado de Verter. / Goethe. (1915?)

Libro de kantoj. / Heine, Heinrich. (1911)

Elektitaj Poemoj. / Heine, Heinrich. (1920)

La Rabistoj. / Schiller, Frederiko. (1908)

La Rabistoj. / Schiller, Frederiko. (1908)

La Rabistoj. / Schiller, Frederiko. (1908)

La Rabistoj. / Schiller, Frederiko. (1908)

El dramoj. / Goethe. Schiller. (1909(?))

Tri unuaktaj Komedioj. / Kotzebue, A. v. Williams, T. Hankel, M. (1908)

Minna de Barnhelm aŭ soldata feliĉo. / Lessing, Gotthold Ephraim. (1910)

Minna de Barnhelm aŭ soldata feliĉo. / Lessing, Gotthold Ephraim. (1910)

La Rabistoj. / Schiller, Frederiko. (1908)

La Nevo kiel onklo. / Schiller. (1907)

La Verda katuo. / Schnitzler, Arturo. (1912)

Wilhelm Tell. / Schiller. (1906)

Patreco. / Wolf, M. (1913)

Patreco. / Wolf, M. (1913)

Kvin noveloj. (1912)

Svisaj rakontoj. / Zahn, Ernst. (1913)

La Almozulino de la "Pont des Arts". / Hauff, Wilhelm. (1923)

Vagabondo kaj Sinjorino. / Kloepffer, Walther. (1931)

Nord-germanaj rakontoj. / Bandlow, Heinrich. (1924)

Noveletoj el la Nigra Arbaro. / Christaller, Helene. ([191?])

La Batalo de l'vivo. / Dickens, Charles. (1912(?))

La Monaĥejo ĉe Sendomiŕ. / Grillparzer, Franz. ([190?])

Edziĝa festo en "Capri". / Heyse, Paul. (1906)

Ondino (Undine). / La Motte Fouqué, Frideriko, Barono de. (1910)

Ondino (Undine). / La Motte Fouqué, Frideriko, Barono de. (1910)

La Nekonatino. / Muschler, Reinhold Conrad. ([1951?])

La Nigra galero. / Raabe, Wilhelm. (1912)

Leteroj al juna poeto. / Rilke, Rainer Maria. (1934)

Imenlago. / Storm, Theodor. ([190?])

For la batalilojn ! / Suttner, Bertha von. (1914)

La Blonda Ekberto. / Tieck, Ludwig. (1909)

La Blonda Ekberto. / Tieck, L. (1909)

La Patrino. / Zahn, Ernst. (1923)

Nia itala gvidisto. / Twain, Mark. (1904)

Per tolboato. / Jotoka. (1922 )

La Mirinda historio de Petro Schlemihl. / Chamisso, Adalberto de (1922)

Elzasaj legendoj. (1912(?))

La Karavano. / Hauff, Wilhelm. (1910)

Blanche. La Virgulino de Lille. / Schubin, Ossip.

Sufero. / Sylva, Carmen (Elisabeth, reĝino de Rumanujo). (1910)

Fantaziaĵoj en la kelo de la Bremen 'a Urbodomo. / Hauff, Wilhelm. (1913(?))

Du amosentaj noveloj. / Storm, Theodor. Escherich, Mela. (1947)

Penseroj [1]. / Grenkamp, Salo. (1922 )

La Vizito en la karcero. / Eckstein, Ernst. (1910(?))

La Lerta detektivo. / Klarner, Paul (Paŭlo). (1912)

Kvin noveloj. / Rumohr, Karl Friedrich. Körner, Theodor. Seidl, Johann Gabriel. Grillparzer, Franz. Halm, Friedrich. (1912)

Paĝoj el la flandra literaturo. (1904)

Dekkinga fuĝas. / Adema, Tjeerd. (1957)

Rigardante malantaŭen en la jaro 2000. / Bellamy, Edward. (s.d.)

La Alia pasinteco. / Bulthuis, Rico. (1952)

La Malgranda Johano. / Eeden, Frederik van. (1926)

La Viro el Francujo. / Ivans. (s.d.)

La Sunkrono. / Koenen, Marie. (1937)

Belga antologio. / Vermuyten, H. (1928)

La Mondo ne havas atendejon. / Dekker, Maurits. (1951)

Por Kvietaj Personoj. / Van Driessche, Emanuel. (1911)

Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. / Multatuli. (1909 )

Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. / Multatuli. (1909 )

Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. / Multatuli. (1909 )

Al mia fratineto. / Ortt, Felix. (1912)

Rikke-tikke-tak. / Conscience, Hendrik. (1912)

Blinda rozo. / Conscience, Hendrik. (1906)

Servokapabla ! – Marcus Tybout. / Eekhoud, Georges. (1927)

Se aŭskultas la animo. / Gezelle, Guido. (1939)

Paĝoj el la flandra literaturo. / Seynaeve, D-ro Maurice ; Melckebeke, D-ro Raym. van. (1904)

Kristnaska triptiko. / Timmermans, Felix. (1938)

Formortinta Delsuno… / Vermandere, René. (1910)

Kaatje. / Spaak, Paul. (1910)

Kaatje. / Spaak, Paul. (1910)

Devo De Reĝo. / Tière, Nestor de. (ĉ. 1914)

Blinda rozo. / Conscience, Hendrik. (1906)

Kion patrino povas suferi. / Conscience, Hendrik. (1913)

Rikke - Tikke - Tak. / Conscience, Hendrick. (1912)

Formortinta Delsuno, rakontita de li mem. / Vermandere, René. (1910)

Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) / Woude, Johanna van. (1910)

Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) / Woude, Johanna van. (1910)

Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) / Woude, Johanna van. (1910)

Blinda rozo. / Conscience, Hendrik. (1906)

Paĝoj el la flandra literaturo. (1904)

Nord-germanaj rakontoj. / Bandlow, Heinrich. (1912(?))

Kio povas okazi se oni donacas surprize. / Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). (1908)

Islandaj pravoĉoj. / Ragnarsson, Baldur. (1964)

Gaja knabo. / Bjørnson, Bjørnstjerne. (1934)

Reaperantoj. / Ibsen, Henrik. (1925)

(mankas) Pasko. / Strindberg, August. (s.d.)

(mankas) Pasko. / Strindberg, August. (s.d.)

Sveda poemaro. / Carlsson, Magda. (1954)

La Mono de Sinjoro Arne. / Lagerlöf, Selma. (1933)

Sveda antologio. [I-2]. (1934)

Sveda kantaro. [1]. (1908(?))

Fraŭlino Julie. / Strindberg, August. (1908)

Pario. / Strindberg, August. (1908)

La Konscienco riproĉas. / Strindberg, August. (1928)

La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. / Lagerlöf, Selma. (1908)

La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. / Lagerlöf, Selma. (1908)

La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. / Lagerlöf, Selma. (1908)

Sub la meznokta suno. / Wendell, Lehman ; Smedberg, Alfred. (1910 )

Sveda antologio. [I-1]. (1934)

La Marvirineto. / Andersen, H. C. (1962)

La Virineto de maro. / Andersen, H. C. (1907)

Fabeloj. [I]. / Andersen, H. C. (1965)

Bildolibro sen bildoj. / Andersen, H. Chr. (s.d.)

La Hontemulo. - La Unua kiso. / Bang, Hermano. (s.d.)

Taglibro de vilaĝ-pedelo. / Blicher, St. St. (1922)

Gudrun. / Jensen, Johannes V. (1977)

Verema raporto pri la German-Molsa milito. / Justesen, P. Th. (1936)

Taglaboristoj. / Kirk, Hans. ([194?])

Gruk. / Kumbel. (1956)

Prozo de Danaj-Norvegaj aŭtoroj. (1908)

Fabeloj. [I]. / Andersen. (1923)

Fabeloj. [I]. / Andersen. (1926)

La Virineto de maro. / Andersen, H. C. (1907)

Fabeloj. [III]. / Andersen. (1932)

Fabeloj. [III]. / Andersen. (1932)

Fabeloj. [IV]. / Andersen. (1963)

Fabeloj I. / Andersen, Hans Christian. (1909)

Fabeloj I. / Andersen, Hans Christian. (1909)

Bildolibro sen bildoj. / Andersen, H. Chr. (1909(?))

Prozo el Danaj-Norvegaj autoroj. (1908)

Prozo el Danaj-Norvegaj autoroj. (1908)

Reaperantoj. / Ibsen, Henrik. (1909)

Fabeloj I. / Andersen, Hans Christian. (1909)

{84}  El Franclingvaj literaturoj.

Ili estis frenezaj (Mirbeau) ; Ruĝa rido (Andrejev). / Mirbeau, Octave. Andrejev, Leonid. (1906)

(mankas) Advokato Patelin. / Brueys. ; Palaprat. (1906)

(mankas) Edziĝo kontraŭvola. / Molière. (1905)

(mankas) Athali'. / Racine. (1906)

La Reĝo de la montoj. / About, Edmond. (1909)

La Reĝo de la montoj. / About, Edmond. (1909)

La Reĝo de la montoj. / About, Edmond. (1909)

Rakontoj al mia belulino. / Bach-Sisley, Jean. (1907)

La Vendetta. / Balzac, Honoré de. (1911)

La Vendetta. / Balzac, Honoré de. (1911)

Tradukoj de francaj poezioj… / Balliman, J. ([191?])

Eŭgenino Grandet. / Balzac, Honoré de. (1909)

Parvuli. / Bessières, Albert. (1924)

Solo de fluto. / Bilhaud, Paul. (1907)

Sur la feliĉvojo. / Bossière, René E. (1930)

Klari. / Catalany, Myriam. (1926)

Aventuroj de l' lasta Abenceraĝo. / Chateaubriand. (1907)

Aventuroj de l' lasta Abenceraĝo. / Chateaubriand. (1907)

Fatala ŝuldo. / Dalsace, Lionel. (1910)

Fatala ŝuldo. / Dalsace, Lionel. (1910)

Tre mirigaj aventuroj de Tartarin de Taraskono. / Daudet, Alphonse. (1955)

La Vangfrapo. / Dreyfus, Abraham. (1908)

La Vangfrapo. / Dreyfus, Abraham. (1908)

Rakontoj pri Nederlando. / Duhamel, Georges. (1938)

La Kolomba premio. / Dumas, Alexandre. (1909)

La Eta kato kiu ne volis morti. / Infanlernejo de Prelles. ([196?])

Du biletoj. / Florian. ([191?])

Ver-vert. / Gresset, J. B. ([192?])

La Reĝlando de l' rozoj. / Houssaye, Arsène. (1908)

La Reĝlando de l' rozoj. / Houssaye, Arsène. (1908)

La Benkoj de la promenejo. / Jouy, J. (1907)

La Instituto Milner. / Jullien, Jean. (1923)

Maksimoj. / La Rochefoucauld (Laroŝfuko'). (1935)

Gil Blas de Santillana. / Lesage. (1912)

Vojaĝo interne de mia ĉambro. / Maistre, Xavier de. (1907)

Vojaĝo interne de mia ĉambro. / Maistre, Xavier de. (1904)

La Normandaj rakontoj. / Maupassant, Guy de. (1953)

La Horlo. / Maupassant, Guy de. (s.d.)

Karmen. / Mérimée, Prosper. (1911)

Colomba. / Mérimée, Prosper. ([1938])

La Mizantropo. / Molière. (1930)

La Avarulo. / Molière. ([191?])

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

Johano de Fuĝerus. / Morvan, Ludovico. (1911)

Mimi Pinson. / Musset, Alfred de. (1934)

Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. / Musset, Paul de. (1907)

Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. / Musset, Paul de. (1907)

La Puntistino. / Nodot, Edmée. (1909)

Topaze (Pagnol) ; La Ŝipego "Tenacity" (Vildrac). / Pagnol, Marcel. Vildrac, Charles. (1960)

Rakontoj pri feinoj. / Perrault, Charles. (1904)

Procirkonstanca edzo. / Planard. (1908)

Procirkonstanca edzo. / Planard. (1908)

Sub la neĝo. / Porchat, J. J. ([191?])

Sub la neĝo. / Porchat, J. J. ([191?])

Manon Lescaut (Manon Lesko). / Prévost, Abato. (1908)

Manon Lescaut (Manon Lesko). / Prévost, Abato. (1908)

Rolandkanto. (1906)

Paŭlo kaj Virginio. / Saint-Pierre, Bernardin de. (1905)

Paŭlo kaj Virginio. / Saint-Pierre, Bernardin de. (1905)

La Eta Princo. / Saint-Exupéry, Antoine de. (1961)

Tri monologoj. (1905)

La Intervidiĝo kaj Nekonita Dialogo. / Vigny, Alfred de. (1924)

Kankid, aŭ La Optimisto ; Zadig, aŭ La Destino ; Senartifikulo. / Voltaire. (1956)

Kandid, aŭ La Optimismo. / Volter (Voltaire). (1929)

Kandid, aŭ La Optimismo. / Volter (Voltaire). (1929)

Gringoire. / Banville, Théodore de. (s.d.)

Amours Espérantistes. / Van der Biest, Dr W. (1910)

Rakontoj pri Nederlando. / Duhamel, Georges. (1938)

Svisa antologio. / Baur, Arthur. (1939)

En Svislando. / Ramo, E. (1908)

Patreco. / Wolf, M. (1913)

(mankas) Fabloj. / La Fontaine, Jean de.

(mankas) La Travestiita muzo. / Peneter, Georgo Peterido. (1950)

Tradukoj de Francaj poezioj… / Balliman, J. ([192?])

Ver-vert. / Gresset, J. B. ([192?])

Elektitaj fabloj. / La Fontaine, Jean de. (1904)

Rolandkanto. (1906)

Rolandkanto. (1906)

Mireille - Mirejo. / Mistral, Frederic. (1909)

Klementino. ([190?])

(mankas) Angla lingvo sen profesoro. / Bernard, Tristan. (1907)

(mankas) Advokato Patelin. / Brueys. ; Palaprat. (1904)

(mankas) Majstro Pierre Pathelin. (1922)

(mankas) Amfitriono. / Molière. (1922)

(mankas) Amfitriono. / Molière. (1922)

(mankas) La Nobela burĝo. / Molière.

Edziĝo de Figaro… / Beaumarchais. (1898)

La Barbiro de Sevilla… / Beaumarchais. (1909)

Angla lingvo sen profesoro. / Bernard, Tristan. (1907)

Solo de fluto. / Bilhaud, Paul. (1907)

Advokato Patelin. / Brueys. ; Palaprat. (1924)

Advokato Patelin. / Brueys. ; Palaprat. (1904)

Perfekta kuiristino. / Hentsch, B. (1909)

La Benkoj de la promenejo. / Jouy, J. (1906)

Cikado ĉe formikoj. / Labiche. ; Legouve. (1904)

Cikado ĉe formikoj. / Labiche. ; Legouve. (1904)

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

L' Avarulo. / Molière. ([190?])

L' Avarulo. / Molière. ([190?])

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

La Mizantropo. / Molière. (1930)

La Mizantropo. / Molière. (1930)

Don Juan aŭ la ŝtona festeno. / Molière. ([190?])

Don Juan aŭ la ŝtona festeno. / Molière. ([190?])

Edziĝo kontraŭvola ; L' Avarulo ; Don Juan, aŭ la ŝtona festeno. Vojaĝo interne de mia ĉambro. Elektitaj fabloj. / Molière. Maistre, Xavier de. La Fontaine, Jean de. (1904-1905)

Procirkonstanca edzo. / Planard. (1908)

Esther. / Racine. (1907)

Esther. / Racine. (1906)

Sokrato. / Richet, Charles. ([191?])

Sokrato. / Richet, Charles. ([191?])

Knock aŭ La Triumfo de medicino. / Romains, Jules. (1932)

Don Juan. / Molière. ([190?])

Athalí. / Racine, J. (1906)

Sokrato. / Richet, Charles. (1914)

La Barbiro de Sevilla… / Beaumarchais. (1909)

Angla Lingvo sen Profesoro. / Bernard, Tristan. (1907)

La Vangfrapo. / Dreyfus, Abraham. (1908)

La Supujo. / D'Hervilly, Ernest. (1905 )

La Supujo. / D'Hervilly, Ernest. (1905 )

Cikado ĉe Formikoj. / Labiche, E. ; Legouvé, E. (1904)

Georgo Dandin. / Molière. (1908)

Procirkonstanca Edzo. / Planard. (1908)

(mankas) Kial ili estas famaj ??? / Feydeau, Georges. (1907)

Solo de fluto. / Bilhaud, Paul. (1907)

Solo de fluto. / Bilhaud, Paul. (1907)

Solo de fluto. / Bilhaud, Paul. (1907)

Tri Monologoj. / Esse, René. Gerny. Maurevert, Georges. Nadaud, G. (1905)

La Benkoj de la promenejo. / Jouy, J. (1907)

(mankas) La Naŭzo. / Sartre, Jean-Paul. (1963)

Rakontoj al mia belulino. / Bach-Sisley, Jean. (1907)

Rakontoj al mia belulino. / Bach-Sisley, Jean. (1907)

La Vendetta. / Balzac, H. de. (1911)

Leteroj el mia muelejo. / Daudet, Alphonse. (1949)

Tri rakontoj. El Impreso de vojaĝoj. (1836). / Dumas, Alexandre. (1932)

La Mizeruloj. [I-2/2]. / Hugo, Victor. (1914)

Karmen. / Mérimée, Prosper. (1911)

Rakontoj pri feinoj. / Perrault, Charles. (1904)

Rakontoj pri feinoj. / Perrault, Charles. (1908)

Sub la neĝo. / Porchat, J. J. (s.d.)

Rakontoj por junaj esperantistoj. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/rakont/rakontoj.htm . / Berquin, Arnaud. Aulnoy, Marie Catherine Jumel de Berneville, grafino d'. (1911)

La Reĝo de la montoj. / About, Edmond. (1909)

Fatala Ŝuldo. / Dalsace, Lionel. (1910)

Fatala Ŝuldo. / Dalsace, Lionel. (1910)

Ĝil Blas de Santillana. / Lesage. (1912)

Manon Lescaut (Manon Lesko). / Prévost, Abato. (1908)

Paŭlo kaj Virginio. / Saint-Pierre, Bernardin de. (1905)

Rakontoj al mia belulino. / Bach-Sisley, Jean. (1907)

Akvo dormanta. / Biart, Lucien. (1907)

Aventuroj de l' Lasta Abenceraĝo. / Chateaubriand. (1907)

Dankon. / Combe, T. (1908(?))

Dankon. / Combe, T. (1908(?))

Dankon. / Combe, T. (1908(?))

La Kaprino de Sro Seguin. / Daudet, Alphonse. (1907)

Rememoro pri Solferino. / Dunant, Henri. (1906)

Triope. / Fauvart-Bastoul, Marcelle & Louis. (1904)

La Mizeruloj. / Hugo, Victor. (1914)

La Instituto Milner. / Jullien, Jean. (1912)

Fratino Ejerio. / Lespès, Leo. (1908)

Vojaĝo interne de mia ĉambro. / Maistre, Xavier de. (1903(?))

La Leprulo de l'urbo de Aosto. / Maistre, Xavier de. (1908)

Gastejo. / Maupassant, G. de. (1911)

Aline. / Ramuz, C.-F. (1911)

Aline. / Ramuz, C.-F. ([190?])

Aline. / Ramuz, C.-F. (1911)

Ofero de monaĥo. / Sangnier, Marc. (1909)

Ofero de monaĥo. / Sangnier, Marc. (1909)

Ascendo al Monto-Blanka en 1787. / Saussure, H. B. de. (1918)

Adèle Kamm. / Seippel, Paul. (1914)

Adèle Kamm. / Seippel, Paul. (1914)

Kristnasko - Nouvelle. (Épisode de la guerre future). / Colas, Cl. (1911)

Migranta familio. / Masson-Forestier. (1904)

La Muelilo kiu ne plu turniĝas. / Bazin, René. ([190?])

La Muelilo kiu ne plu turniĝas. / Bazin, René. ([190?])

La Bela Magdaleno. / Blade, François. (1907)

La Reĝlando de l' Rozoj. / Houssaye, Arsène. (1908)

Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. / Musset, Paul de. (1907)

La Kaprino de Sro Seguin. / Daudet, Alphonse. (1907)

Mon Village (inédit) - Mia Vilaĝo (neeldonita). http://arkivo.esperanto-france.org/divers/delfour/village.htm / Delfour, Joseph. (1904)

La Kolomba premio. / Dumas, Alexander. (1909)

Triope. / Fauvart-Bastoul, Marcelle & Louis. (1904)

La Puntistino. / Nodot, Edmée. (1909)

La Puntistino. / Nodot, Edmée. (1909)

Funebra parolado pri Louis de Bourbon, Princo de Condé. / Bossuet. (1911)

Funebra parolado pri Louis de Bourbon, Princo de Condé. / Bossuet. (1911)

Kial ili estas famaj ??? / Feydeau, Georges. (1907)

Kial ili estas famaj ??? / Feydeau, Georges. (1907)

Diversaĵoj. / Auriol, G. Lemaitre, Jules. Maistre, Xavier de. Rosny, J.-H. (1902)

Diversaĵoj. / Auriol, G. Lemaitre, Jules. Maistre, Xavier de. Rosny, J.-H. (1902)

Diversaĵoj. Rakontoj el J. Lemaître, J.-H. Rosny, G. Auriol… (1902)

En Svislando. / Ramo, E. (1908)

La Rado. / Sully-Prudhomme [k. a.]. (1904)

Trezoro de l' sorĉistoj. / Maréchal, Fernand (ĉefredaktoro). (1909)

Esperanta legolibro de mondliteraturo. (s.d.)

Kato en botoj. (1909)

Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. / Coppée, François. (1905)

Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. / Coppée, François. (1905)

Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. / Coppée, François. (1905)

Rolandkanto. (1906)

Kondukanto de l' interparolado… / Grabowski, A. (1904)

Kataluna antologio. / Grau Casas, Jaume. (1931)

Mistero de doloro. / Gual, Adrià. (1909)

Malsupra Tero. / Guimerà, Angel. (1975)

La Ĉiama kantaĵo. / Rusiñol, Santiago. (1910)

La Ĉiama kantaĵo. / Rusiñol, Santiago. (1910)

Prezentado de l' "Mistero de Doloro". / Gual, Adrià. (1909)

Prezentado de l' "Mistero de Doloro". / Gual, Adrià. (1909)

La Patrino. / Rusiñol, Santiago. (1908)

La Patrino. / Rusiñol, Santiago. (1908)

La Ĉiama Kantaĵo. / Rusiñol, Santiago. (1910)

Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). / Rusiñol, Santiago. (1909)

Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). / Rusiñol, Santiago. (1909)

{85}  El Itallingvaj literaturoj.

Koro. / Amicis, Edmondo de. (1936)

La Ĵusnakito. / Bengoa, Ricardo Becerro de. (1937)

Pinokjo (Pinocchio). / Collodi, C. (1930)

Pinokjo (Pinocchio). / Collodi, C. (1930)

Infero. / Dante (Alighieri, Dante). (1933)

Infero. / Dante (Alighieri, Dante). (1933)

Kurioza okazaĵo. / Goldoni, Carlo. (1933)

La Idilio ĉe la fonto. / Venchieredo. (1910)

La Idilio ĉe la fonto. / Venchieredo. (1910)

Dektriope ! ([190?])

La Urbo kiu dormas - La urbo de l' revoj. / Amicis, Edmondo. (1912)

Kverko kaj Floro. / Amicis, E. de. (1906)

Grasa lignaĝisto. (1906 )

La Idilio ĉe la fonto de Venchieredo. La Kastelo de Fratta. / Nievo, Ipolito. (1910)

La Kato. / Rajberti, D-ro Johano. ([190?])

Grasa lignaĵisto. (1906 )

Fabloj. / Lokman la Saĝa. (1912)

O ora de Esperanto. / Cart, Th. (1909)

{86}  El Hispanlingvaj aŭ Portugallingvaj literaturoj.

La Malprudenta scivolulo. / Cervantes Saavedra, M. de. (1955)

Don Kiĥoto de Manĉujo. / Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. (1905)

Don Kiĥoto de Manĉujo. / Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. (1905)

Pri Cervantes kaj lia famkonata verko "El Quijote". (1915)

Prozo kaj versoj. / Inglada, Vicente. ([190?])

La Jeso de Knabinoj. / Moratín, Leandro F. (1907)

La Patrino. / Rusiñol, Santiago. (1908)

Tra lando de indianoj. / Sekelj, Tibor. (1970)

La Nesia Hejmo (El Nido Ajeno). / Benavente, Jacinto. (1909)

La Nesia Hejmo (El Nido Ajeno). / Benavente, Jacinto. (1909)

Kuracisto per batoj. / Fernández Moratin, Leandro. (1906)

La Jeso de Knabinoj. / Moratín, Leandro F. (1907)

Hispanaj dramoj. / Benavente, Jacinto. ([190?])

La Perfekta edzino. / León, Fray Luis de. (1909)

Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). / Rusiñol, Santiago. (1909)

Pri Cervantes kaj lia famkonata verko "El Quijote". (1915 )

Don Kiĥoto de Manĉujo. / Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. (1905)

Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono. / Cervantes Saavedra, Don Miguel de. (1909)

Don Kiĥoto de Manĉujo. / Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. (1905)

Tri satiroj. / Domanović, Radoje. Milčinski, Fran. Ćopić, Branko. (1957)

Tragedio en la universo. / La Junaj astronomoj-Esperantistoj. (1961)

En ombro kaj en lumo. / Gama, Zilda. (1957)

Antaŭ du mil jaroj. / Xavier, Francisco Cândido. (1951)

Antaŭ du mil jaroj. / Xavier, Francisco Cândido. (1951)

Paŭlo kaj Stefano. / Xavier, Francisco Cândido. (1966)

Elektitaj poemoj. / Alves, Castro. (1959)

Elektitaj poemoj. / Alves, Castro. (1959)

Antologio de Brazilaj rakontoj… (1953)

Teatro – Kvar komedioj. / Assis, Machado de. (1958)

{87}  El Latina aŭ Greka literaturoj.

Rudenś. La Ŝnurego. / Plaŭtus, Marcus Accius. (1906)

Amoro kaj Psiĥe. / Apulejus, Lucius. (1910)

Sonĝo de Scipio. / Cicero, Marko Tullio. (1910)

Amoro kaj Psiĥe. / Apulejus, Lucius. (1924)

Rudens' (La Ŝnurego). / Plautus, Marcus Accius. (1906)

Eneido. / Virgilio. (1906)

Eneido. / Virgilio. (1906)

Eneido. / Virgilio. (1904)

Eneido. / Virgilio. (1904)

(mankas) Reĝo Edipo ; Antigona. / Sofoklo. (1960)

Iliado. / Homero. (1897)

Ranratbatalo. (1907)

Ranratbatalo. (1907)

Reĝo Edipo ; Antigona. / Sofoklo. (1960)

Edipeo Reĝo. / Sofokleo. (1907)

Edipeo Reĝo. / Sofokleo. (1907)

Edipeo Reĝo. / Sofokleo. (1907)

{88}  El Slavaj literaturoj.

El slava literaturo. / Ossaka, Kenĵi. (s.j.)

Plutos'. / Aristophanes. (1906 )

Edipeo Reĝo (1a sceno). / Sofokleo. (1907)

Ranratbatalo. / Posthomera poeto. (1907)

Dekdu. / Blok, Aleksandro. (1922)

Du rakontoj. / Ĉeĥov, A. (1911)

Plena verkaro. / Devjatnin, V. N. (1908)

Du slavaj rakontoj. / Gorkij, M. ; Vazov, I. (1908)

La Revizoro. / Gogol, N. V. (1907)

Portreto. / Gogol, N. V. (1911)

Versoj elektitaj. / Jesenin, Sergej. (1965)

Fantomoj. / Korolenko, Vladimir. (1895)

La Senlingvulo. / Korolenko, Vladimir. (1922)

La Reĝo judea. / K. R. (1923)

Demono. / Lermontov, M. (1894)

Novaj versaĵoj. / Lermontov. (1912)

La Submarinistoj. / Novikov-Priboj. (1932)

La Neĝa blovado. / Puŝkin, A. (1893)

Eŭgeno Onegin. / Puŝkin, A. S. (1931)

Tri rakontoj. / Tolstoj, Lev Nikolajeviĉ. ([190?])

Patroj kaj filoj. / Turgenjev, I. S. (s.d.)

Patroj kaj filoj. / Turgenjev, I. S. (s.d.)

Kanto de triumfanta amo. / Turgenev, Ivan. (1908)

Fantomoj. / Turgenev, Ivan. ([191?])

La Revizoro. / Gogol, N. V. (1907)

La Neĝa blovado. / Puŝkin', A.

La Vakciniuja krono. / Poruks, J. (1909)

Liriko. / Ukrainka, Lesja. (1971)

Kuzeto. / Balucki, M. ([191?])

Kuzeto. / Balucki, M. ([191?])

Kiel esti amata. / Brandys, Kazimierz. (1964)

Consilium facultatis. / Fredro, Jan Aleksander. (1909)

Bonhumoraj rakontoj. / Korczak, Janusz. (1927)

Improvizacio de Konrad. / Mickiewicz, Adam. (1910)

Medalionoj. / Nałkowska, Zofia. (1957)

Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo. / Novák, Arne. ([192?])

La Interrompita kanto. / Orzeszko, Eliza. (1908)

Pola antologio. La Fundo de l' mizero. La Interrompita kanto. / Kabe. Sieroŝevski, Vaclav. Orzesko, Eliza. (1905-1906)

Pola antologio. / Kabe. (1906)

Pola antologio. La Interrompita kanto. La Fundo de l' mizero. / Kabe. (1905-1906)

La Lasta. / Reymont, W[ladislaw]. (1910)

La Fundo de l' mizero. / Sieroŝevski, Vaclav. ([190?])

La Fundo de l' mizero. / Sieroŝevski, Vaclav. (1904)

La Fundo de l' mizero. / Sieroszewski, W. (1926)

Quo vadis ? [I]. / Sienkiewicz, Henryk. (s.d.)

Quo vadis ? [II]. / Sienkiewicz, Henryk. (s.d.)

Ni sekvu lin. / Sienkiewicz, Henryk. (1909)

La Juĝo de Oziris. / Sienkiewicz, Henryk. (1908)

La Fundo de l' mizero. / Sieroŝevski, Vaclav. ([190?])

La Juĝo de Oziris. / Sienkiewicz, Henryk. (1908)

Kaptitaj en Nubio. / Sienkiewicz, Henryk. (1936)

Halka. / Wolski, W. (1912)

Sinjoro Tadeo. / Mickiewicz, Adam. (1918)

Versaĵoj propraj kaj tradukitaj. / Tuwim, Julian. (1956)

Marta. / Orzeszko, Eliza. (1928)

La Interrompita kanto. / Orzeszko, Eliza. (1905)

Marta. / Orzeszko, Eliza. (1928)

Marta. / Orzeszko, Eliza. (1910)

Marta. / Orzeszko, Eliza. (1910)

La Faraono. [III]. / Prus, Bolesław. (1907)

La Faraono. [II]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [I]. / Prus, B. (1907)

La Faraono. [III]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [I]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [II]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [III]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [II]. / Prus, Bolesław. (1907)

La Faraono. / Prus, Bolesław. (1910)

La Faraono. [I]. / Prus, Bolesław. (1957)

La Faraono. [III]. / Prus, Bolesław. (1907)

La Faraono. [II]. / Prus, Bolesław. (1907)

La Faraono. [I]. / Prus, B. (1907)

(mankas) Rakontoj. / Arbes, J. (1908)

Sileziaj poemoj. / Bezruč, Petr. (1927)

Ruĝa floro. / Bezruč, Petr. (1965)

La Blanka malsano. / Ĉapek, Karel. (1938)

R.U.R. Rossumaj Universal Robotoj. / Ĉapek, Karel. (1926)

Libro de apokrifoj. / Ĉapek, Karel. (1970)

La Travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito. / Haŝek, Jaoslavo. (1934)

La Bapto de caro Vladimir. / Havlíček Borovský, Karel. (1953)

Benedek. / Machar, J. S. (1913)

Božena Němcová. Malgranda Monografio. / Němcová, Božena. (1963)

Romeo, Julieta kaj la tenebro. / Otčenášek, Jan. (1965)

Homo de Dio. / Vrba, Jan. (1936)

Ĉeĥoslovaka antologio. / Ginz, O. ; Kamaryt, Stan. (1935)

Slovaka Antologio. / Velky, Jozef. (1977)

Analfabeto, kaj Butono. / Nuŝiĉ, Branislav. (1955)

La Morto de Smail Aga Ĉengijiĉ. / Mazuranic, Ivan. (1933)

La Trezoro de l'oraĵisto / Ŝenoa, Aŭgust. (1911)

Mojca etulino. (1960)

Patro kaj filo kaj aliaj rakontoj. / Jovkov, Jordan. (1938)

Bulgara antologio. / Krestanov, Ivan H. (1925)

La Sorto turmentas. (1930)

Ŝtelisto de persikoj. / Stanev, Emilijan. (1985)

Elektitaj versaĵoj. / Vapcarov, Nikola. (1960)

Elektitaj versaĵoj. / Vapcarov, Nikola. (1960)

El Litova poezio. (1938)

La Vakciniuja krono. / Poruks, J. (1909)

{89}  El alilingvaj literaturoj.

Morituri vos salutant. / Papazjan, V. ([1908])

Morituri vos salutant. / Papazjan, V. ([1908])

Guteton da lakto ! / Agaronjan, A. (1907)

Ajcatur (Armena fabelo). (1908)

Ajcatur (Armena fabelo). (1908)

Saĝaj Kokoj. / Papazjan, V. (1911)

Guteton da lakto ! / Agaronjan, A. (1907)

Morituri vos salutant. / Papazjan, V. ([1908])

Morituri vos salutant. / Papazjan, V. ([1908])

Rondaj Dioj. / Papazian, V. (1910)

Poemoj de Omar Kajam. / Kajam, Omar. (1953)

Persaj skizoj, I. / Davidov, Georgo. (1908)

Persaj skizoj. II. / Davidov, Georgo. (1908)

Ordono. / Ninoŝvili, E. (1911)

Orientaj fabeloj. / Doroŝeviĉ, Vlas. (1924)

Krucumo. / Drozdov, Aleksandro. (1922)

Kanto de triumfanta amo. / Turgenev, Ivan. (1908)

Kanto de triumfanta amo. / Turgenev, Ivan. (1908)

Kanto de triumfanta amo. / Turgenev, Ivan. (1908)

El komedioj. / Gogol. Molière. (1909)

Ben-Tovit. / Andreev, Leonido. ([190?])

Du rakontoj. / Ĉeĥov, A. (1911)

Esperanta Krestomatio el verkoj de 42 diversnaciaj aŭtoroj… (1915 )

Rusaj rakontoj. / Mamin-Sibirjak. (1909)

Versaĵoj en prozo. / Turgenev, I. (1909)

Elektitaj Versaĵoj. / Balmont, K. D. (1921)

Novaj versaĵoj. / Lermontov, Miĥail Jureviĉ. (1912)

Fabloj. / Krilov, Ivan Andrejeviĉ. ([190?])

Erariĝintaj. / Ĉeĥov, A. (1904)

Mocart kaj Saljeri. / Puŝkin, A. S. (1905)

Konvenaĵoj. / Bilibin. (1914)

La Revizoro. / Gogol, N. V. (1907)

Fraŭlino Suzano. / Avsejenko, V. G. (1919)

Fraŭlino Suzano. / Avsejenko, V. G. (1919)

La patrinoj. / Aĥaronjan, Avetis. ([191?])

Ben-Tovit. / Andreev, Leonido. ([190?])

Ruĝa Floro. / Garŝin, V. (1905)

Portreto. / Gogol, N. V. (1911)

Maja Nokto aŭ La Dronintino. / Gogol, N. V. (1911)

Du slavaj rakontoj. / Gorkij, M. Vazov, I. (1908)

Bolesĉjo. / Gorjkij, Maksim. (1906)

Princino Mary. / Lermontov, M|Лермонтова, М. (1889)

La Pafo. / Puŝkin, A. S. (1913)

La Neĝa blovado. / Puŝkin, A. (1893)

Kaŭkaza kaptito. / Tolstoj, L. N. (1911)

La Morto de Ivano Iljiĉ. / Tolstoi, Grafo Leo. ([190?])

Kaŭkaza militkaptito. / Tolstoj, L. (1912)

Mia onklino Tatiana Aleksandrovna. / Tolstoj. (1911 )

Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diros. / Tolstoj, L. (1912)

Tri Mortoj. / Tolstoj, Leo. (1911)

Rakontoj : 1. Dio - Unu por ĉiuj. 2. Unu animo en ĉiuj. 3. Unua ŝtupo. Ktp. / Tolstoj, L. (1912)

Patroj kaj filoj. / Turgenev, I. S. (1909)

Anjo. / Turgenev, Ivan. (1910 )

Fantomoj. / Turgenev, Ivan. ([190?])

Princo Serebrjanij. / Tolstoj, Grafo A. K. (1912)

La Vojoj al la Vero (Пути к Истинѣ). / Stojan, Petro (Стоян, Петр). (1908)

Plena verkaro. [3]. / Devjatnin, V. N. (1908)

Verkaro. / Devjatnin, V. N. (1906)

Versaĵoj en prozo. / Turgenev, I. (1909)

La Vojo de l'vivo. / Tolstoj, L. N. (1913)

La Vojo de l'vivo. / Tolstoj, L. N. (1913)

Kun Dio ! / Teleŝov, N. (1913)

Katerino (Malgrandrusa poemo). / Ŝevĉenko, T. G. (1912)

Deziro de la diakono. / Martos, Sergio. (1912)

Deziro de la diakono. / Martos, Sergio. (1912)

Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo. / Novàk, Arne. (1921)

Kroataj poeziaĵoj. (1912)

Konfeso. / Pogaĉic', Milka. (1913)

La Trezoro de l'oraĵisto. / Ŝenoa, Aŭgust. (1911)

Sonoj esperantaj. (1908)

Sonoj esperantaj. (1908)

Improvizacio de Konrad. / Mickiewicz, Adam. (1910)

La Patro de Pestuloj en El-Arish. / Słowacki, Juliusz. (1910 )

En Svisujo. / Słowacki, Juljusz. (1904)

Sonoj esperantaj. (1908)

Mia liro. / Zamenhof, D-ro Leono. (Lozo) (1909)

Mazepa. / Słowacki, Juljusz. (1912)

Aspazio. / Svjentoĥovski, Aleksander. (1908)

Aspazio. / Svjentoĥovski, Aleksander. (1908)

Protesilas kaj Laodamia. / Wyspiański, Stanisław. (1908)

Ama bileto. / Bałucki, Miĥaelo. (1909)

Consilium Facultatis. / Fredro, Jan Aleksander. (1909)

Improvizacio de Konrad. / Mickiewicz, Adam. (1910)

Halka. / Wolski, W. (1912)

Halka. / Wolski, W. (1912)

Marta. / Orzeszko, Eliza. (1910)

La Fundo de l'mizero. / Sieroŝevski, Vaclav. (1904)

Lupo, hundoj kaj homoj. / Dygasinski, Adolf. (1913)

Kelkaj noveloj el diversaj aŭtoroj. (1909)

Kelkaj noveloj el diversaj aŭtoroj. (1909)

Bona sinjorino. / Orzeszko, Eliza. (1909)

A… B… C… / Orzeszko, Eliza. (1909)

La Interrompita kanto. / Orzeszko, Eliza. (1905)

La Interrompita kanto. / Orzeszko, Eliza. (1905)

La Lasta. / Reymont, W. (1910 )

En fumejo de l'opio. / Reymont, Władysław. (1909)

En fumejo de l' opio. / Reymont, Władyław. (1908)

Kio okazis foje en Sidono. / Sienkiewicz, Henryk. (1909)

Ni sekvu Lin. / Sienkiewicz, Henryk. (1909)

Ave Patria, Morituri te salutant… / Reymont, Władisław St. (1909)

Ave Patria, Morituri te salutant… / Reymont, Władisław St. (1909)

Ave Patria, Morituri te salutant… / Reymont, Władisław St. (1909)

Legendoj. / Niemojewski, Andrzej. (1911)

En fumejo de l'opio. / Reymont, Władysław. (1909)

La Juĝo de Oziris. / Sienkiewicz, Henryk. (1908)

La Faraono. / Prus, B. (1907)

Ekzilo. / Rżewski, Aleksy. (1922)

La Juĝo de Oziris. / Sienkiewicz, Henryk. (1908)

El la konstituciaj tagoj. / Reymont, Wł. St. (1910)

Kio okazis foje en Sidono. / Sienkiewicz, Henryk. (1909)

Antaŭen kun kredo ! (1911)

Kelkaj noveloj el diversaj aŭtoroj. (1909)

Pola antologio. (1906)

Pola antologio. (1906)

Rakontoj. / Arbes, J. (1908)

Rakontoj. / Arbes, J. (1908)

Fratoj. / Elin - Pelin. ([192?])

Bulgaraj rakontoj. / Vazov, Ivan Minĉev. (1909)

La Vakciniuja Krono. / Poruks, J. (1909)

La Patrinoj. / Aĥaronjan, Avetis. ([191?])

Versaĵoj. / Asdreni. (1991)

La Sorĉistino el Kastilio. / Asch, Salom. (1933)

Al ĉiuj egale. / Ŝalom Alejĥem. (1948)

Hebreaj rakontoj. / Ŝalom-Alejĥem ; Perec, I. L. (1923)

Aladin aŭ la Mirinda lampo. (s.d.)

Ali Baba and the forty thieves.

Aventuroj de la kalifo Harun Alraŝid. ([191?])

Aventuroj de la kalifo Harun Alraŝid. ([191?])

Mil kaj unu noktoj. (1927)

Ali Baba kaj la kvardek rabistoj. (1909(?))

Fabloj. / Lokman la Saĝa. (1912)

Aladin aŭ la Mirinda lampo. (1908)

Ali Baba kaj la kvardek rabistoj. (1909(?))

Aventuroj de la kalifo Harun Alraŝid. (1909)

Aventuroj de la kalifo Harun Alraŝid. (1909)

La Tragedio de l'homo. / Madách, Imre. (1965)

La Tragedio de l'homo. / Madách, Emeriko. (1924)

Mallumaĵoj. / Árpád, Abonyi. (1906)

Ĉerkesaj rakontoj. I. (1908)

Bidoj el la besta vivo. / Evald, K. (1911)

La Strato de la fiŝanta kato. / Földes, Jolanta. (1937)

Marĉfloro. / Herczeg, Francisko. (1913)

Hungaraj rakontoj. / Herczeg, Ferenc. (1925)

Hungara poemaro. I. ([191?])

Hungara poemaro. I. ([191?])

Hungara antologio. (1983)

La Edzino de l' falinto ; Pola rakonto. / Jókai, Maŭro. (1911)

Hungara antologio. / Kalocsay, K. (1933)

Vojaĝo en Faremidon ; Du ŝipoj. / Karinthy, F. (1934)

La Knaboj de Paŭlo-Strato. / Molnár, Francisko. (s.d.)

Rozinjo. / Török, Gyula. (1938)

Hungara poemaro. I. / Arany, J. Szaboleska, M. Berzsenyi, D. Petöfi, A. (1907)

Hungara poemaro. I. / Arany, J. Szaboleska, M. Berzsenyi, D. Petöfi, A. ([191?])

Hungara poemaro. I. / Arany, J. Szaboleska, M. Berzsenyi, D. Petöfi, A. ([191?])

Hungara poemaro. II. / Petöfi. (1907)

Hungara poemaro. II. Petöfi Kajero. / Petöfi. (1907)

Hungara poemaro. II. Petöfi Kajero. / Petöfi. (1907)

Elektitaj poemoj de A. Petöfi. / Petöfi, A. (1910)

Mallumaĵoj. / Árpád, Abonyi. (1906)

Mallumaĵoj. / Árpád, Abonyi. (1907 )

Mallumaĵoj. / Árpád, Abonyi. (1906)

Mallumaĵoj. / Árpád, Abonyi. (1906)

Kiu ne povas plori. La Kitklubo. Demandoj Konfesigaj. / Berczik, Árpádo. Molnár, Francisko. Guthi, D-ro S. (1910 )

Hungaraj rakontoj. / Herczeg, Ferenc. (1912(?))

Du noveloj. / Jókai, Maŭro. (1911)

Fantomo el Lubló. / Mikszáth, Kolomano. (1912)

Fantomo el Lubló. / Mikszáth, Kolomano. (1912)

Du herbejoj. / Sienkieviĉ, H. (1904)

Trezoro de la Rajaho. / Aphanax ; Bulyovszky, Gyula. ([190?])

Ĉiam, Ĉie, Ĉion Pro Esperanto. ([190?])

Ses noveloj. / Jókai, Maŭro. Mikszáth, Kolomano. Herczeg, Francisko. Molnár, Francisko. (1921)

La Prauloj. La Wagram-odo. La infano. / Krudy, Julio. Ady, Endre. Biró, Ludoviko. (1913 )

Pro Esperanto. Gertie. La Monujo Trovita. / Varga, Ferd. ; Heltai, Eŭgenio. (1913)

Spegulo homarana. / Erkko, J.H. (1946)

Kalevala. (1964)

Mary kaj Sulo. / Kamemoro. (1947)

Mary kaj Sulo. / Kamemoro. (1947)

Mary kaj Sulo. / Kamemoro. (1947)

La Botistoj. / Kivi, Aleksis. (1919)

Batalo pri la domo Heikkilä. / Linnankoski, Johannes. (1919)

(mankas) Kvin noveloj. / Tuglas, Friedbert.

Estona Antologio. I. (1932)

Laktisto de Mäeküla. / Vilde, Eduard. (1983)

Malsata ŝtono. / Tagore, Rabindranath. (1961)

Aŝma. (1964)

Ĉina antologio, 1949-1959. (1959)

Mi volis viziti lernejon. / Gaŭ Ju-baŭ. (1959)

Fajrolumo en la fronto. / Liu Bejü. (1951)

Elektitaj noveloj. / Lu Sin. (1939)

La Vera historio de AhQ. / Lu-Ŝin. (1930)

Sovaĝa herbaro. / Lu Sin. (1951)

Nova tasko. (1939)

Nova tasko. (1939)

Por nova afero, nova maniero. (1959)

La Kapao. / Akutagawa. (1954)

Deklaracio. / Ariŝima, Takeo. (1924)

Japanaj rakontoj. / Ĉif Toŝio. (1923)

Japanaj rakontoj. (1909)

505 elektitaj poemoj el Mannjoo-Ŝuu. (1958)

Kenzyu parko-arbaro. / Miyazawa, Kenzi. (1964)

Gauche la 'ĉelisto. / Miyazawa-Kenzi. (1955)

Rakontoj de Oogai. / Mori, Oogai. (1962)

Kun la kadavro de l'edzino. / Ogura-Toyofumi. (1954)

La Turo de Londono. / Sooseki Nacume. (1960)

Legolibro de Esperantaj fabeloj. / Ŝimomura, Joŝiŝi. ([1932])

Utaaro de Isikawa Takuboku. / Takuboku, Isikawa. (1974)

Malsato en riĉa rikolto. / Tokunaga, S. (1949)

El orienta florbedo. / Ossaka, Kenĵi. (1956)

Enmezo de l'Bruego. / Janagaŭa, Ŝunjo. ([190?])

Japanaj rakontoj. (1909)

La Bambufluto. (1973)

Neforgeseblaj tagoj. II. / Giap, Generalo Vo Nguyen. (1975)

Tagkajero en prizono. / Ho Chi Minh. (1966)

Skizoj pri la usona novkoloniismo. Tria parto. (1973)

Ĉerkesaj rakontoj. I. (1908)

Orienta Almanako el la lingvoj araba, armena, ĉeĉena, hebrea, hinda, ĥina, japana, kartvela, lezgina, sanskrita kaj tatara. / Diversaj. (1913 )

Orienta Almanako. (1913 )


Viziti aliajn klasojn

arkivo.esperanto-france.org