Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

al kolekto-paĝo


La morgaŭa virino.


Dialogo originale verkita
de
ROKSANO
:  Vic-Ĉef-Vagabondino.  :

 

 

PREZO: 0.35 FR. (0.140 Sm.)
Ĉe la aŭtorino: ROKSANO, Villa Roksano,
BEZIERS (Hérault) FRANCUJO.


 

Al la altestiminda Ĉef-Vagabondo,
Sia kara kamarado,
Sinjoro J. M. WARDEN
el Edinburgh,

plej simpatie dediĉas

ROKSANO,
Vic-Ĉef-Vagabondino

 


Roksano

ROKSANO


 


ESPERANTA VERKARO
de
Fino Johanino Flourens (Roksano).

Artikoloj publikigitaj de „L'ESPERANTISTE“.

 1. KONSILOJ AL LA VIRINOJ, trad. el Abel Hermant.
 2. BILETO DE CENTRO, trad. el Henri Lavedan. Februaro 1905.
 3. LA NEĜO, trad. el la franca akademiano Jules Claretie. Aprilo 1905.
 4. LA REVO, dialogo-komedio, trad. el Michel Provins. Februaro 1906.
 5. LA MORTO DE CLEOPATRE, trad. el la franca akademiano Henry Houssaye. Juillet 1906.

Artikoloj publikigitaj de „TRA LA MONDO“.

 1. LA ANTIKVA TEATRO EN BEZIERSO. Julio 1905.
 2. LA HEREZISTOJ ĈE ANTIKVAJ ARENOJ EN BEZIERSO. Septembro 1905.
 3. LA KUKO DE L'REĜOJ, trad. el E. d'Hervilly. Januaro 1906.
 4. ĈE LA ARENOJ EN BEZIERSO DUM 1906. Januaro 1906.
 5. LA KRINOLINO. Januaro 1906.
 6. LA TORENTO EL ŜAŬMO, romano, trad. el Daniel Lesueur. Marto, Aprilo, Majo, Junio, Julio 1906.
 7. LA MODO. Majo 1906.
 8. LA VESTA'ULINO ĈE LA BEZIERS'AJ ARENOJ. Julio 1906.
 9. LA MODO. Aŭgusto 1906.
 10. LA PROCESIO DE L'BOTELOJ, trad. el Frédéric Mistral. Septembro 1906.
 11. LA KORSETO, trad. el D-ro Dumas. Septembro, Oktobro 1906.
 12. TEATRA KRONIKO. Oktobro 1906.
 13. LA DU HAROJ DE L'OKAZO, teatraĵo, trad. el J. Berr de Turique. Novembro 1906.
 14. LA MODO. Novembro 1906.
 15. LA VIZITKARTOJ, trad. el E. d'Hervilly. Decembro 1906.
 16. LA MODO. Decembro 1906.
 17. LA MODO. Januaro 1907.
 18. LA UNUA TAGO DE MIA 18-a JARO, monologo por junulinoj. Aprilo 1907.
 19. LA MODO. Aprilo 1907.
 20. LA MODO. Majo 1907.
 21. LA MODO. Junio 1907.
 22. LA MODO. Julio 1907.
 23. LA MODO. Oktobro 1907.
 24. LA MODO. Novembro 1907.
 25. KAPRICO, teatraĵo, trad. el Alfred de Musset. Decembro 1907. Januaro, februaro, marto, aprilo 1908.
 26. LA MODO. Januaro 1908.
 27. LA KANDELFESTO, trad. el „Le Petit Méridional“. Februaro 1908.
 28. LA PUNTOJ, trad. el „Le Télégramme“. Marto 1908.
 29. LA DANCO DE L' GEFIANĈIĜO, trad. el „La Petite République“. Aprilo 1908.
 30. LA MODO. Majo 1908.
 31. LIBERAERAJ TEATROJ. Aŭgusto-Septembro 1908.
 32. KUIRADO. Oktobro-Novembro 1908.
 33. LA RAMDANO. Oktobro-Novembro 1908.
 34. ĈE LA BASKA LANDO. Decembro 1908.

Artikoloj publikigitaj de „LA VAGABONDO“.

 1. PRIAMA PRUVO, novelo. Februaro 1908.
 2. MIA EDZETO, monologo por junulinoj. Okt. 1908.
 3. DUMKONGRESA OKAZO, ŝercaĵo. Novembro 1909.
 4. MARIO, dialogo. Januaro 1911.
 5. KLUBA BABILADO. Januaro 1912.

Artikolo publikigita de „La REVUO“.

 1. ORIGINO DE LA VIVO, trad. el D-ro Dumas. Decembro 1908.

Artikoloj publikigitaj de „LA DUONMONATA“

 1. TRA LA MODO, Oktobro 1909.
 2. PRI FEMINISMO, 1 Novembro 1909.
 3. TRA LA MODO, 15 Novembro 1909.
 4. LA MODO, 5 Januaro 1910.
 5. ESPERANTISTA VAGABONDA KLUBO, 5 Januaro 1910.
 6. TUTMONDA ESPERANTISTA KRONIKO, 20 Januaro 1910.

Artikoloj publikigitaj de „JUNA ESPERANTISTO“.

 1. KIAL MI VOLUS KRESKI KNABETO, monologo por knabeto. Aŭgusto 1910.
 2. SIMPLA RAKONTO, trad. el Maurice Montegut. Decembro 1911.

Artikolo publikigita de „DANUBO“.

 1. ĜOJA PASKO, trad. el „Le Petit Méridional“. Aprilo 1911.

Artikolo publikigita de „TUTMONDA ESPERO“.

 1. PRI MONATO MAJO, trad. el „Le Petit Méridional“. Majo 1911.

Artikoloj publikigitaj de „VIRINA BULTENO“.

 1. MODA KRONIKO. Junio 1911.
 2. MODA KRONIKO. Januaro 1912.
 3. MODA KRONIKO. Aprilo 1912.

Artikolo publikigita de „OFICIALA GAZETO“.

 1. PRI MIA PREMIITA LAŬFUNDAMENTA TRADUKO. Decembro 1911.

Artikoloj publikigitaj de „LA MARTO“.

 1. PRIMODA KRONIKO. Januaro 1912.
 2. LA DONACOJ, trad. el „Le Figaro“. Januaro 1912.
 3. ANTAŬENIRADO DE LA FEMINISMO, trad. el „Le Petit Méridional“. Februaro 1912.
 4. PRIMODA KRONIKO. Marto 1912.
 5. LA VOĈDONO DE LA VIRINOJ, trad. el D-ro Dumas. Aprilo 1912.

Apartaj Verkoj.

 1. DUONSURDA, originala duakta komedio. (1907). Prezo: 0,12 Sm.
 2. LA FIANĈINIĜO DE SOVAĜULINETO, originala triakta komedio. (1909). Prezo: 0,24 Sm.
 3. LA SENLACA SINOFERO, originala novelo. Unua premio en la konkurso de „Belga Esperantisto“. Antverpeno 1911. Prezo: 0,20 Sm.
 4. ELTIRAĴO EL LA MEMORSKRIBOJ DE TOLSTOJ, traduko entenanta nur radikojn de U. V. Unua premio en la konkurso de Esperantista Kaŭkaza Societo. Antverpeno 1911. Prezo: 0,120 Sm.
 5. LA MORGAŬA VIRINO. Originala dialogo. (1912.)

 

 


 

Presejo :
A. Sorgler, Magdeburg-N.

 


al kolekto-paĝo

arkivo.esperanto-france.org