Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

reiri al la prezenta paĝo


← antaŭa paĝo             sekva paĝo →


— Paĝo 2 —


Plilarĝigi

VICHY


Departemento : Allier. — Ŝtato : Franclando.

Enlanda lingvo : Franca. — Loĝantoj : 17.000.

Enlanda monumo : Franko (valoranta 0,40 spesmilojn, 0,80 ŝilingojn, 25 kopekojn, 80 fenigojn, 1 liron, 1 pezeton : proksimume).

Esperantista Grupo : sidejo, 57, strato de Parizo (hotelo de l’Globo). Kunvenoj ĉiujn vendredojn je la oka vespere. La francaj kaj alilandaj samideanoj estos kore akceptitaj.

Prezidanto : Dro Clerc (s. delegito de U. E. A.), strato Célestins 10, ĉiutage de la 3a ĝis la 4a horo.

Ĝenerala sekretario : Sro Céard, bulvardo Carnot.

Komitata sekretario : Sro Siems, poŝta trairejo.

Kasisto : Sro Crochet, 12, strato Gambetta.

Esperanta Oficejo : Sro Carroué, centra librejo 163, strato de Nîmes.


ESPERANTINE
Digestiga Likvoro
BRUNON-CHAUVET, St-Etienne.


← antaŭa paĝo             sekva paĝo →


reiri al la prezenta paĝo

Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert