Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert


ligilaro de la broŝuro

← Indicateur du Tourisme


Paris en 9 tagoj

(ĉ. 1910)
(Reklamo sur la dorsa kovropaĝo)

ĈIUJ FERVORAJ ESPERANTISTOJ
LEGAS LA GAZETON

LA MOVADO

UNU EL LA PLEJ GRAVAJ, PLEJ
INTERESAJ ESPERANTISTAJ
GAZETOJ EN LA MONDO

OFICIALA ORGANO DE :

1) Societo Franca por la Propagando de Esperanto ;

2) Esperantista Komerca kaj Industria Asocio ;

3) Esperanto ĉe la Lernejo ;

4) Franca Federacio de la Junaj Esperantistoj.

ABONPREZO :

Francujo, unu jaro. .. .. .. .. Fr. 2.50

Alilando, unu jaro. .. .. .. .. Fr. 3.50 (1 Sm. 400)

Unu specimena numero :

Fr. 0,20 (Francujo), Fr. 0,25 (Alilando).

—————

61, Boulevard ST-Marcel, PARIS

Centra Presejo Esperantista V. Polgar, 33 rue Lacépède, Paris.


← Indicateur du Tourisme

ligilaro de la broŝuro


Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert