Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Viziti aliajn klasojn


Ligoj en tiu paĝo :


{0}  ĜENERALAĴOJ.

{00}  Metodologio. Progreso.

2046 / {00} / Bührer, K. V. ; Saager, Ad. / La Organizado de la intelekta laboro per "la ponto". / E-igita de J. Schmidt. / eo / Ansbach, Librejo Fr. Seybold. Berlin. Möller & Borel pres. / 1911 / 157 p..

0496 / {00} / Cart, Th. / Vortoj de Profesoro Th. Cart. / eo / Jaslo, Eldonejo Esperantista Voĉo. Paris, Centra Presejo Esperantista. / 1927 / 140 p..

0624 / {00} / Grafologia revuo. / Januaro 1913, Nro 1. / eo / Barcelona, Hispanio. / 1913 / 12 p..

0634 / {00} / Grafologia revuo. / Januaro 1913, Nro 1. / eo / Barcelona, Hispanio. / 1913 / 12 p..

1416 / {00} / Brooke, Anthony. / La Estonteco de la homo. / The Future of Man. Parolado ĉe la 48-a Universala Kongreso de E-o, Sofio, 1963. / en + eo / Den Haag. / 1963 / 16 p..

1417 / {00} / Brooke, Anthony. / La Estonteco de la homo. / The Future of Man. Parolado ĉe la 48-a Universala Kongreso de E-o, Sofio, 1963. / en + eo / Den Haag. / 1963 / 16 p..

1470 / {00} / Brooke, Anthony. / La Revolucia homo en la kosma epoko. / Revolutionary man in the cosmic age. Antaŭparolo de Prof. Edmond Privat. Harrogate, 46-a Universala Kongreso de E-o. / en + eo / Den Haag. / 1961 / 16 p..

2270 / {00} / Brooke, Anthony. / La Revolucia homo en la kosma epoko. / Revolutionary man in the cosmic age. Antaŭparolo de Prof. Edmond Privat. Harrogate, 46-a Universala Kongreso de E-o. / en + eo / Den Haag. / 1961 / 16 p..

2230 / {00} / Forel, D-ro A. / Kulturceladoj de la nuntempo. / Trad.: D-ro Fr. Uhlmann. / eo / Universala Esperantia Librejo. Unua eldono, Ĝenevo, / 1911 / 49 p..

2231 / {00} / Forel, Prof. D-ro A. / Kulturceladoj de la nuntempo. / Trad.: D-ro Fr. Uhlmann. / eo / Universala Esperantia Librejo. Unua eldono, Ĝenevo, / 49 p..

1411 / {00} / Martinus. / La Sorto de la homaro. / eo / Kopenhago, Martinus Instituto. / 1964 / 101 p..

{01}  Bibliografio.

1414 / {01} / O.C.E. / Emploi en bibliographie de la langue auxiliaire Esperanto. Bibliographie de l'Espéranto et Classification décimale universelle. Manuel du répertoire bibliographique universel, extrait… Modela klasifiko de la Esperantaj bibliotekoj… Bibliografio de Esperanto, 1887-1903. / fr + eo / Paris, O.C.E. / 1908 + 1910 + 1912 /   [Libroj binditaj kiel unu].

0631 / {01} / O.C.E. / Bibliographie de l'Espéranto et Classification décimale universelle. Bibliografio de Esperanto [1887-1903] Bibliografio de Esperanto [1913] / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1908 / 106 + 61 p. Bindaĵo el 3 libroj..

4753 / {01} / Institut International de Bibliographie. / Manuel du Répertoire Bibliographique Universel. / Extraits limités aux parties plus spécialement applicables à la bibliographie de la langue internationale Esperanto. Avec Appendice sur l'emploi de cette langue en bibliographie. / fr / Paris : Typographie Philippe Renouard. Publication N° 91. / 1908 / 63 p. 25,4 cm..

4201 / {01} / Institut International de Bibliographie. / Notice-Catalogue. / Indice bibliographique : [01 (062) (∞) + 002]. / fr / Bruxelles : Oscar Lamberty, Imprimeur de l' I. I. B. Publication No 106. / 1910 / 79+7 p. 24,7 cm..

2140 / {01} / Davidov, G. / Titolaro de esperantaj verkoj tradukitaj el la franca literaturo 1887-1912. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Saratov, Esperanta Biblioteko de Georg Davidov. N-ro 10, dec. 1912. / 1912 / 24 p..

0632 / {01} / Z. Adam. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova bibliografio 1887-1912. / [Dediĉo al Sebert] / eo / Varsovio, Presejo L. Bogusławski. / 1912 / 63 + 4 p..

1800 / {01} / Z. Adam. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova Bibliografio, 1887-1912 / eo / Varsovio, Presejo L. Bogusławski. / 1912 / 63 + 4 p..

4200 / {01} / Davidov, Georg. / Titolaro de Esperantaj Verkoj tradukitaj el la Rusa Literaturo. / Kun Antaŭparolo de B. Kotzin. / eo / Moskvo (Ruslando) : Librejo "Esperanto". Tip. L. L. Rjabouŝinskago. N-o 1. Majo 1912. Eldonis "Esperanta Biblioteko de G. D. en Saratov". / 1912 / 15 p. 21,5 cm..

4214 / {01} / Бесѣды законоучителя съ дѣтьми о язикѣ эсперанто. / ru / Eldono de Esperanta biblioteko de G. D. en Saratov. Саратовъ : Типографія "Саратовская Почта". Esperanta presejo de "Saratovskaja Pochta". / 1915 / 12 p. 17,4 cm..

1234 / {01} / Vermandel, Arth. / Titolaro de verkoj en kaj pri Esperanto aperintaj en Belgujo de 1894 ĝis 1913. / N-ro 1. / eo / Antwerpen, drukkerij "De Vlijt". / 1913 / 18 p..

1449 / {01} / Bibliografio de japana literaturo tradukita en Esperanto. / 43-a kongreso de Japanaj Esperantistoj por 50-jara Jubileo de Japana Esperanto-Movado. / eo / 1956 / 21 p..

4517 / {01} / Mallonga kaj malkara eldono de la enamiĝo de la nacioj. / Sendependaj artikoletoj verkitaj de gesamideanoj ĉie. Nia teatro. / eo / Rotseo (Rothesay, Skotlando) : Higgie kaj K-io, Presistoj kaj Eldonistoj. / 1911 / 14 p. 13,0 cm..

1415 / {01} / Stojan, P. E. / Bibliografio de internacia lingvo. / Historia sistema katalogo de filologia, lingvistika kaj poliglota literaturo pri universala alfabeto, filozofia gramatiko, signaro, gest-lingvo, pasigrafio, internacia helpa lingvo kaj logistiko. / eo / Genève, Bibliografia Servo de Universala Esperanto-Asocio. Pres. Paul Göring, Magdebourg. / 1929 / 560 p..

3026 / {01} / Adam Z. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova Bibliografio, 1887-1912. / eo / Varsovio : Presejo L. Boguslawski. / 1912 / 63+4 p. 18,8 cm..

0626 / {01} / E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. / Parto unua, volumo deka. Kajero dudek-sepa. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 61 p..

0627 / {01} / E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. / Parto unua, volumo deka. Kajero dudek-sepa. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 61 p..

0628 / {01} / E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. 1887-1903. / Parto unua, vol. unua. Kajero dek-sepa. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912 / 106 p..

0629 / {01} / E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. 1887-1903. / Parto unua, vol. unua. Kajero dek-sepa. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912 / 106 p..

4206 / {01} / Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto. Parto Unua [1887-1903]. / Libroj verkitaj en Esperanto aŭ pri Esperanto. Volumo unua. Kajero deksepa (Septembro 1912). Bibliografiaj notetoj pri libroj publikigitaj de 1887 ĝis 1903 kun tabeloj alfabeta kaj metoda. Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imprimerie Gauthier - Villars. / 1912 / 106 p. 25,6 cm..

4207 / {01} / Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto [1913]. / Libroj verkitaj en Esperanto aŭ pri Esperanto. Bibliografiaj notetoj pri libroj publikigataj en 1913 kun tabeloj alfabeta kaj metoda. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imprimerie Gauthier - Villars. Parto unua, volumo deka. Kajero dudek-sepa (Julio 1914). / 1914 / 61 p. 24,7 cm..

4508 / {01} / Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto. Parto Unua [1887-1903]. / Libroj verkitaj en Esperanto aŭ pri Esperanto. Volumo unua. Kajero deksepa (Septembro 1912). Bibliografiaj notetoj pri libroj publikigitaj de 1887 ĝis 1903 kun tabeloj alfabeta kaj metoda ; Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imprimerie Gauthier - Villars. / 1912 / 106 p. 25,6 cm..

0630 / {01} / Centro de Esploro kaj Dokumentado. / Translations into Esperanto between 1945-1953… / … specially arranged for inclusion in Index Translationum of UNESCO. Series D / Esperanto Literature, Section (II) (Translated Works). / en / London. / 1958 / 28 p..

4752 / {01} / Sepúlveda Cuarda, Luis Enrique. / Progresos del Idioma Internacional. / Bibliografia Esperantista. [Mankas la dorsa paĝo]. / es / Santiago de Chile : Imprenta Cervantes. / 1905 / 10 p. 25,0 cm..

2401 / {01} / Bibliografio de Scienca Literaturo Esperanta en Japanujo. / 43-a kongreso de Japanaj Esperantistoj por 50-jara Jubileo de Japana Esperanto-Movado. / eo / 1956 / 30 p..

2402 / {01} / Bibliografio de Medicina Literaturo Esperanta en Japanujo. / 43-a kongreso de Japanaj Esperantistoj por 50-jara Jubileo de Japana Esperanto-Movado. / eo / 1956 / 46 p..

2310 / {01} / Katalogo de elektitaj libroj en Esperanto. / eo / Rotterdam, Universala Esperanto-Asocio. / 64 p..

0625 (mankas) / {01} / L'Espéranto. / Catalogue annoté des ouvrages d'étude et d'enseignement. / fr / 16 p..

0600 / {01} / Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. / Katalogo de la Esperantistaj libroj, arkivoj kaj memoraĵoj. / eo / Saint-Omer. / 1942 / 48 p..

0601 / {01} / Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. / Katalogo de la Esperantistaj libroj, arkivoj kaj memoraĵoj. / eo / Saint-Omer. / 1942 / 46 p..

2702 / {01} / Grabowska, Anna ; Wojtakowski, Edward. / Katalogo de Esperanto-periodaĵoj ĉe Universitata Biblioteko de Katolika Universitato en Lublin. / eo / Romo/Lublino. Czesław Biedulski. Serio Bibliografia ; 2. / 1981 / 87 p. 15 cm. br..

1267 / {01} / Steiner, Hugo. / Katalogo pri la kolektoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien. / Parto I. Sistema katalogo pri la Esperanto-presaĵoj laŭ la Internacia Dekuma Klasifiko. / eo / Wien, Internacia Esperanto-Muzeo. / 1957 / s.n-roj.

2058 / {01} / Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. / Katalogo de la Esperantistaj libroj, arkivoj kaj memoraĵoj. / eo / Saint-Omer. / 1942 / 46 p..

0623 / {01} / Bibliografio. I. [Georg Davidov] / Katalogo de la biblioteko (1888-1911) de Georg Davidov, Saratov. / eo / Wolfenbüttel (Germ.) Eld. Heckners Verlag. / 1911 / 129 p..

1450 / {01} / Katalogo de Esperantaj Verkoj. / Verkoj de Dr Zamenhof. Kolekto de La Revuo. Teknika Kolekto. Kolekto "Esperanto". Diverslingvaj lernolibroj. La Revuo. Muziko. Propagandiloj. / eo / Paris, Hachette kaj K-io. Pres. Paul Brodard, Coulommiers. / 1909-1910 / 27 p..

{02}  Bibliotekado.

0197 / {02} / Oddon, Yvonne. ; Bach, Charles Henri. / Petit guide du bibliothécaire. / fr / Paris, Éditions Bourrelier. 5-ème édition revue et corrigée. / 1962 / 182 p..

0621 / {02} / Institut International de Bibliographie. / Manuel du répertoire bibliographique universel. / Extraits limités aux parties plus spécialement applicables à la bibliographie de la langue auxiliaire internationale Esperanto. / fr / Bruxelles, Institut International de Bibliographie. / 1908 / 62 p..

0622 / {02} / Institut International de Bibliographie. / Manuel du répertoire bibliographique universel. / Extraits limités aux parties plus spécialement applicables à la bibliographie de la langue auxiliaire internationale Esperanto. / fr / Bruxelles, Institut International de Bibliographie. / 1908 / 62 p..

0198 (mankas) / {02} / Butler, M. C. / Klasifo de esperantaj temoj. / eo / Eldono N-ro L. 110 de la "Esperanto Film-Grupo", Bergen Op Zoom, (Ned.). / 1950 / 144 p..

0636 / {02} / Sebert, Generalo. / Modela klasifiko de esperantaj bibliotekoj laŭ la sistemo de la decimala klasifiko… / … uzata por la Universala Bibliografia Repertorio. El "Internacia Scienca Revuo". / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1910 / 30 p..

4203 / {02} / Office Central Esperantiste. / Bibliographie de l'Esperanto et Classification Décimale Universelle. / Édition Française. / fr / Paris : Office Central Esperantiste. Typ. Philippe Renouard. / 1908 / 19 p. 25,4 cm..

0635 / {02} / O.C.E. / Bibliographie de l'Espéranto et classification décimale universelle. / Édition française. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1908 / 19 p..

0361 / {02} / Martin, Paul-Aimé. / Tables abrégées de la classification décimale universelle. / Révisées et annotées à l'intention des lecteurs de "Mes Fiches". / fr / FIDES, Fédération Internationale de Documentation n-ro 242. / 1961 / 227 p..

{03}  Enciklopedioj, ĝenerale.

{04}  Esearoj, ĝenerale.

{05}  Periodaĵoj, ĝenerale.

0638 / {05} / Le Cicérone. / Journal littéraire, artistique, illustré et d'intérêt local. / fr / Boulogne-sur-Mer. [Jaroj binditaj : 1903, 1904, 1905] / 1903-1905 / .

{06}  Societoj. Agado kolektiva.

4539 / {06} / Kontrakto de la Ligo de Nacioj. / Covenant of the League of Nations. Pacte de la Société des Nations. / eo + en + fr / Paris : Office Central Espérantiste. La Chapelle-Montligeon (Orne) : Imprimerie de Montligeon. Publications de la Société des Amis de l'Esperanto. N° 7. / [192?] / 30 p. 23,9 cm..

3725 / {06} / Carvalho, Bulhões. / Ekspozicio nacia de 1908. / Antauparolo de l'Bolteno Memoriga de la Ekspozicio nacia de 1908. / eo / Rio de Janeiro : Presejo de la Statistiko. Direktejo Generala de Statistiko. / 1908 / LXIII p. 27,0 cm..

2689 / {06} / Foiro de Frankfurt a.M. 4-7 oktobro 1925. / Teknika Foiro 2-7 oktobro 1925. Trad.: Rob. Kreuz. [Multaj fotaĵoj] / eo / Frankfurt : Messeamt. / 1925 / 24 p. + 1 flugfolio. 18 cm. br..

2727 / {06} / Leipzig-a foiro. [1925]. / Ĝenerala specimenfoiro kaj foiroj por tekniko kaj konstrufako. La Foirurbo Leipzig. / eo / Leipzig : MM. / 1925 / 1 afiŝo : mapo. 21×15 cm. fald., 48×72 cm elfald..

2047 / {06} / Antaŭparolo de l' Bolteno memoriga de la Ekspozicio Nacia de 1908. / eo / Rio de Janeiro, Direktejo Ĝenerala de Statistiko. / 1908 / 63 p..

{07}  Ĵurnaloj. Ĵurnalismo.

{08}  Poligrafio. Kolektoj.

0426 / {08} / Oficiala dokumentaro de la 1-a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Augsburg. Washington. 1910. Antverpeno kaj la 7-a Universala Kongreso de E-o. Kondukanto al la stacia pilkludo (basbalo). Literatura almanako 1909 kaj 1910. Nomaro de la kongresanoj [1907]. La construction logique des mots en espéranto, réponse à des critiques par René de Saussure. / eo / Universala Esperantia Librejo, Genève. Svislando. [La Sepa] American Sports Publishing Co. Centra Presejo Esperantista. Parizo. Cambridge, Daily News. Genève, Librairie Kündig. / 1910-1911-1910-1909-1910-1907-1910 / 143 + 32 + 23 + 93 + 75 + 29 + 84 + 8 p. [Komuna bindaĵo].

0768 / {08} / Spaak, Paul. Bilz, F. E. La Sesa. / Kaatje. Oraj reguloj por la vivado. La Libro de la sesa Internacia Kongreso de E-o. Washington. 1910. / (Kaatje :) Kvarakta teatraĵo. E-igita de D-ro W. van der Biest. Antaŭparolo de Émile Verhaeren. [Oraj… : Ilustr.]. [La Sesa : Fotaĵoj, mapo]. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. Eld. de F.E. Bilz, Leipzig kaj Radebeul. / 1911 [190?] 1910 / XIV + 111 + 93 + 86 p..

0770 / {08} / Por iu pli bona mondo. / Kolekto da dokumentoj dediĉita de Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko al la XXII-a Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj, okazinta en Romo dum la Sankta Jaro 1950-a. / eo / 1950 / 31 p..

3151 / {08} / Universala Unuiĝo. / Eldono neperiodika, aperanta laŭ materialkolektado. Volumo I. / eo + ru + en + de + fr / Kharkov : Tipo-Litografija "Khoudoĵestvennije Troud" [cirile] / 1913 / 86 p. 27,9 cm..

1274 / {08} / La Tria. Bernard, Tristan. Molière. / La Tria. Angla lingvo sen profesoro. Georgo Dandin. / [1] Notoj pri la tria Kongreso Esperantista en Cambridge. [2] Unuakta komedio, trad.: Gaston Moch. [3] Komedio en tri aktoj, trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Hachette. / 1908 / 46 + 44 + 51 p. [bindaĵo de 3 libroj].

{09}  Manuskriptoj. Maloftaĵoj.

0728 / {09} / Budan, Emilo. / Historio, unua apero kaj disvastiĝo de la ex-libris'oj. / Trad.: A. Tellini. / eo / Leipzigo. / 1908 / .

{1}  FILOZOFIO.

0730 / {1} / Glück, Julius. / La Grandaj filozofoj kaj la universala lingvo. / eo / Eld. J. Muusses, Purmerend, Ned. / 1937 / 32 p..

0769 / {1} / Bölsche, Wilhelm. / La Ama vivo en la naturo… / Unu ĉapitro el… E-igita laŭ la germana originalo de L. E. Meier. [Anstataŭa ekzemplero]. / eo / Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung. / [1906] / 63 p. 18 cm. br..

0782 / {1} / Bölsche, Wilhelm. / La Ama vivo en la naturo… / Unu ĉapitro el… E-igita laŭ la germana originalo de L.E. Meier. / eo / Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung. / s.d. / 63 p..

0731 / {1} / Trainer, W. W. / Nia ĉiutaga pano kaj la vivo. / eo / Glasgow. Fraser, Asher & Co. Dua eldono. / 1917 / 71 p..

3723 / {1} / Kant, Imanuel. / Al eterna paco. / Filozofia traktaĵo. Trad.: Profesoro P. Christaller. Antaŭparolo de l' eldonanto D-ro W. Fricke. Parolo pri vivo kaj pensoj de Kant de D-ro Th. Lessing. / eo / Hannover : La Batalanto. D-ro Fricke, Eldonejo. / (1924) / 88 p. 18,5 cm..

0753 / {1} / Martinus. / La Homaro kaj la mondbildo. / (Menneskeheden og Verdensbilledet) El la dana trad.: C. Graversen. / eo / Kopenhago, Spirit-scienca Instituto de Martinus. / 1953 / 124 p..

0557 / {1} / Wagner, Charles. / Estu homo ! / El la franca trad.: Sam. Meyer. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 97 p..

2232 (mankas) / {1} / Universala unuiĝo. / Vol. II. / eo / 1914 / .

0456 / {1} / Vaz Ferreira, Carlos. / Fermentario. / El la hispana originalo trad.: Prof. Manuel Fernández Menéndez. / eo / Montevideo, Urugvaja Esperanto-Societo. / 1960 / 262 p..

{11}  Metafiziko.

0732 (mankas) / {11} / Duno, Beinsa. / La Mondo de la grandaj animoj. La parolo sur la montaro. / E-igis P.G. Pamporov. / eo / Sofia, Esperanta presejo "Kultura". / 1933 / 32 p..

0733 / {11} / La Kialo de la vivo. / Trad. el la franca. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 16 p..

0734 / {11} / Leibniz. / Monadologio. / El la germana trad.: Boirac. / eo / Paris, Hachette & Cie. / 1902 / 31 p..

0735 / {11} / Leibniz. / Monadologio. / Trad.: E. Boirac. [Manuskripta teksto en la franca lingvo] / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1902 / 31 p..

0736 / {11} / Leibniz. / Monadologio. / Trad.: E. Boirac. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Nouvelle édition. / 1905 / 31 p..

0737 / {11} / Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / 36 p..

0738 / {11} / Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / 36 p..

0729 / {11} / Wagner, Charles. / Estu homo ! / El la franca trad.: Sam. Meyer. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 97 p..

0754 / {11} / Wagner, Charles. / Estu homo ! / El la franca trad.: Sam. Meyer. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 97 p..

1958 (mankas) / {11} / Descartes, René. / Parolado pri la Metodo. / Trad.: D-ro Noël. Antaŭparolo de P-ro Thiaucourt. / eo / [Manuskripto printe rekopiita] / 24 p..

2779 / {11} / Rostand, Jean. / Tio, kion mi kredas. / El la franca trad.: Pierre Berlot. [Aŭtografo]. / eo / Parizo : Unuiĝo Franca por Esperanto. / 1962 / 39 p. 19 cm. br..

{12}  Diversaj temoj metafizikaj.

0739 / {12} / Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. / El la germ. trad.: P. Kadik. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 68 p..

{13}  Menso kaj korpo.

3024 / {13} / Boirac, Emile ; k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). / Kunlaborada Verketaro. Internacia unuiĝo por psikisma studado per Esperanto. / eo / Anvers : Belga Spiritista Federacio. Dua eldono. / 1911 / 80 p. 20,2 cm..

4269 / {13} / Boirac, Emile ; k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). / Kunlaborada Verketaro. Internacia unuiĝo por psikisma studado per Esperanto. / eo / Anvers : Belga Spiritista Federacio. Dua eldono. / 1911 / 80 p. 20,2 cm..

4270 / {13} / Boirac, Emile ; k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). / Kunlaborada Verketaro. Internacia unuiĝo por psikisma studado per Esperanto. / eo / Anvers : Belga Spiritista Federacio. Dua eldono. / 1911 / 80 p. 20,2 cm..

0740 / {13} / Esperanta psikistaro. / Psikismo kaj Esperanto. / eo / Kunlaborada verketaro. Federacio Spiritista Belga. Dua eldono. / 1911 / .

0741 / {13} / Esperanta psikistaro. / Psikismo kaj Esperanto. / eo / Kunlaborada verketaro. Anvers, Belga Esperantista Federacio. / 1910 / 80 p..

0401 / {13} / Martinus. / Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio. / El la Dana trad.: C. Graversen. / eo / Kopenhago, La Spirit-scienca Instituto de Martinus. / 1956 / 56 p..

0655 / {13} / Riniko. / La 365 horoskopoj de Riniko. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. / 43 p..

3696 / {13} / Federacio Spiritista Belga. / Raporto pri la subkongreso de Esperanto-psikistaro. / 7a internacia kongreso de Esperanto 20/27 Augusto 1911 - unua kunsido "Café Anselmo", dimanĉon, 20an de Aŭg. je la 10a matene. / eo / Anvers : Imprimerie Jules de Winter. / 1911 / 31 p. 21,4 cm..

4486 / {13} / Federacio Spiritista Belga. / Raporto pri la subkongreso de Esperanto-psikistaro. / 7a internacia kongreso de Esperanto 20/27 Augusto 1911 - unua kunsido "Café Anselmo", dimanĉon, 20an de Aŭg. je la 10a matene. / eo / Anvers : Imprimerie Jules de Winter. / 1911 / 31 p. 21,4 cm..

2745 / {13} / Emmanuel. / La Misio de Esperanto. / A Missão do Esperanto. Livros em e sobre Esperanto. / pt + eo / Rio de Janeiro : Livraria da Federação. / 1940 / 32 p. 13 cm. br..

2910 / {13} / Xavier, Francisco Cândido. / Kristana agendo. / Diktita de la Spirito Andreo Ludoviko. Trad.: A. K. Afonso Costa. [Dediĉoj de pluraj membroj de Spiritisma Federacio de Ŝtato Bahia al UFE]. / eo / Rio de Janeiro : Federação E. Brasileira. / 1962 / [kkaj flugfolioj] + 102 p. 18 cm. br..

3025 / {13} / Esperanta Psikistaro. / (Psikismo kaj Esperanto). Kunlaborada verketaro. Internacia unuiĝo por psikisma studado per Esperanto. / eo / Anvers : Belga Spiritista Federacio. / 1910 / 80 p. 21,0 cm..

4271 / {13} / Esperanta psikistaro. / Psikismo kaj Esperanto. Kunlaborada verketaro. Internacia unuiĝo por psikisma studado per Esperanto. / eo / Anvers : Belga Spiritista Federacio. / 1910 / 80 p. 21,0 cm..

3023 / {13} / Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . / El "Internacia scienca revuo". / eo / Paris : Presejo de la Presa Esperantista Societo. / 1906 / 16 p. 15,4 cm..

3152 / {13} / Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. / 5a plivastigita kaj plibonigita eldono, tradukita laŭ la 10a eldono de l' nederlanda originalo. / eo / Hago : J. L. Bruijn. 5a eldono. / 1916 / 32 p. 19,2 cm..

3153 / {13} / Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. / Tria plivastigita kaj plibonigita eldono, tradukita laŭ la 8a eldono de l' nederlanda originalo. / eo / Hago : Librejo "Espero". Tria eldono. / 1914 / 31 p. 19,2 cm..

3673 / {13} / Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. / Tradukita laŭ la 5a eldono de l' nederlanda originalo. / eo / Hago : Librejo Espero. Elektra presejo "Nova vivo". / 1912 / 30 p. 19,2 cm..

{14}  Filozofiaj sistemoj.

0650 / {14} / Besant, Annie. / La Teozofia Societo. / Trad.: W.W.M. / eo / Theosophical Society in England and Wales. / 4 p..

0654 / {14} / Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1911 / 15 p..

0755 / {14} / Diou-Trouillon, Henriette. / Studado pri la penso laŭ la teosofia doktrino. / Teosofia Esperanta Ligo. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 15 p..

0756 / {14} / Diou-Trouillon, Henriette. / Studado pri la penso laŭ la teosofia doktrino. / Teosofia Esperanta Ligo. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 15 p..

0757 / {14} / Okamoto-Rikici. / Evangelio de sinkompletigo. / Evangelioj de Belismo, volumo VI. / eo / Belisma Koopera Kulturejo. / 41 p..

0758 / {14} / Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. / El la germana trad.: Kadik. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 68 p..

0759 / {14} / Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. / El la germana trad.: Kadik. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 68 p..

0760 / {14} / La Kialo de la vivo. / eo / Paris, Presejo de la Presa Esperantista Societo. / 1907 / 16 p..

0761 / {14} / Leibniz. / Monadologio. / E-igis E. Boirac. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1902 / 31 p..

0653 / {14} / Mann, William W. / Teozofio kaj Esperanto. / eo / Theosophical Society in England and Wales. / 1912 / 4 p..

0652 / {14} / Raportoj pri la movado de teozofio en Hispanujo 1912-1913. / Ordeno de la Orienta Stelo kaj Teozofia Esperanta Ligo. / eo / Paris. Centra Presejo Esperantista. / 1913 / 11 p..

0651 / {14} / Relgis, Eugen. / La Humanitaristaj principoj kaj la internacio de la intelektuloj. / El la rumana trad.: S. Prager. / eo / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 47 p..

0649 / {14} / La Spirita scienco de Martinus. / Kajero nr. 1 : La enigmo de la sfinkso / eo / Kopenhago : Spirit-scienca intituto de Martinus / 1953 / 12 p..

0647 / {14} / Zamenhof, L. L. / Deklaracio pri Homaranismo. / Represo de "Homaro" / eo / Madrid, eld. Homaro. / 1913 / 14 p..

0648 / {14} / Zamenhof, L. L. / Deklaracio pri Homaranismo. / Represo de "Homaro" / eo / Madrid, eld. Homaro. / 1913 / 14 p..

1550 / {14} / Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. / Trad.: W.W. Mann. / eo / Paris, Esperantista Centro Librejo. / 1928 / 61 p..

1890 / {14} / Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. / Trad de W. W. Mann / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1913 / 88 p..

3675 / {14} / Le Monnier, Prof. / Evolucio de la evoluciismo. / Parolado de Prof. Le M. ĉe lia akcepto en la Akademion de Stanislas, la 21-an de Majo 1908. El la franca trad.: D-ro Noël. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Imprimerie espérantiste Victor Polgar-Politzer. / 1909 / 22 p. 20,7 cm..

3022 / {14} / Leibniz. / Monadologio. / Trad.: E. Boirac. / eo / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Dua eldono korektita. / 1904 / 31 p. 17,5 cm..

4268 / {14} / Leibniz. / Monadologio. / Trad.: E. Boirac. / eo / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Dua eldono korektita. / 1904 / 31 p. 17,5 cm..

2621 / {14} / Cook, Sidney A. Krishnamurti, J. Caimi, Francisko Mario. / Trilogio. / Kiu alportas la veron ? [Cook]. La Vivmaniero [Krishnamurti]. Amikeco [Caimi]. / eo / Montevideo : Instituto Teozofia "Uruguay", I.T.U. Teozofia Esperanta Serio ; 2 / 1966-1967 / 15 + 16 + 36 p. 18 cm. br..

2754 / {14} / Leadbeater, C. W. Cook, Sidney A. Besant, Annie. Kunz. / Teozofia Penso. / Tio, kion la Teozofio oferas al siaj studantoj. La Teozofio resumita. La Kialo de la Vivo. [Anonima aŭtoro]. Signifo kaj valoro de Teozofio. Edukado en la lumo de Teozofio. Okulta hierarkio. / eo / Montevideo : Instituto Teozofia Uruguay-a. Vol. VII. / 1970 / 95 p. 18 cm. br..

2233 / {14} / Teozofio kaj ĝia doktrino. / eo / Teozofia Esperanta Ligo. / 7 p..

3695 / {14} / Collins, Mabel. / Lumo sur la vojon kaj karmo. / Trad.: O. Collyn. / eo / Praha : Teozofia Esperanta Ligo. Presejo "Politika". / 1922 / 31 p. 15,3 cm..

4447 / {14} / Collins, Mabel. / Lumo sur la vojon kaj karmo. / Trad.: O. Collyn. / eo / Praha : Teozofia Esperanta Ligo. Presejo "Politika". / 1922 / 31 p. 15,3 cm..

3019 / {14} / Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. / Parolado farita la 11an de Aprilo 1911 ĉe la Esperantistaj mondumaj kunvenoj en Paris'o. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1911 / 15 p. 19,4 cm..

4267 / {14} / Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. / Parolado farita la 11an de Aprilo 1911 ĉe la Esperantistaj mondumaj kunvenoj en Paris 'o. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1911 / 15 p. 19,4 cm..

3018 / {14} / Oficiala resumo de la teosofia doktrino. / El la franca trad.: Henriette Diou-Trouillon. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1912 / 11 p. 19,3 cm..

3021 / {14} / Tolstoj, L. N. / La Konfeso. / "Dio estas ne en la forto, sed en la vero." Trad.: M. S. Tenner. Redaktita de V. N. Devjatnin. / eo / Kovno : Presejo de l' societo de M. Sokolovskij. / 1911 / 87 p. 18,1 cm..

3017 / {14} / Trine, Ralph Waldo. / En harmonio kun la eterneco. / Paco, forto, feliĉego. Trad.: Frederick Skeel-Giörling. / eo / London : G. Bell & Sons, Ltd. / 1911 / 124 p. 18,5 cm..

3020 / {14} / Weggeman Guldemont, E. [ina] ; Hartog, Dro A. H. de. / Disrompu ni la intermurojn. / Unueco en la neceseco, libereco en la dubebleco, en ĉio l'amo. Respondo de Teosofianino. Kontraŭrespondo de holanda pastro protestanta. Eldonita dum la jaro de la sepa kongreso internacia esperanta en Antverpeno-Belgujo. / eo / Amersfoort (Nederlando) : P. Dz. Veen. / 1911 / 14+2 p. 21,4 cm..

4590 / {14} / Weggeman Guldemont, E. [ina] ; Hartog, Dro A. H. de. / Disrompu ni la intermurojn. / Unueco en la neceseco, libereco en la dubebleco, en ĉio l'amo ; respondo de Teosofianino ; kontraŭrespondo de holanda pastro protestanta. Eldonita dum la jaro de la sepa kongreso internacia esperanta en Antverpeno-Belgujo. / eo / Amersfoort (Nederlando) : P. Dz. Veen. / 1911 / 14+2 p. 21,4 cm..

{15}  Psikologio.

3028 / {15} / Bölsche, Wilhelm. / Ama vivo en la naturo. / Unu ĉapitro el la… E-igita laŭ la germana originalo de L. E. Meier. / eo / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. / 1906 / 62 p. 18,9 cm..

3027 / {15} / Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. / El la germana trad.: P. Kadik. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 67 p. 17,4 cm..

4272 / {15} / Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. / El la germana trad.: P. Kadik. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 67 p. 18,1 cm..

3147 / {15} / Fiaux, Jules. / Kiel sukcesigi la vivon. / "Ŝolom" tradukis. "Volo bone edukita povas komandi la destinon". / eo / Londono : The Power Book Co. / [190?] / 71+8 p. 18,3 cm..

3029 / {15} / Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. / Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1910 / 36 p. 17,6 cm..

0558 / {15} / Baudoin, Charles. / La Arto de memdisciplino : psikagogio. / eo / Berlin, Rudolf Mosse. Biblioteko Tutmonda, N-roj 5 k 6. / 1926 / 95 p..

0646 / {15} / Baudoin, Charles. / La Arto de memdisciplino : psikagogio. / eo / Berlin, Rudolf Mosse Esperanto-fako. / .

{16}  Logiko. Dialektiko.

0644 / {16} / Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. / eo / Paris, Le Monde Espérantiste, Centra presejo Esperantista. / 1909 / 30 p..

0645 / {16} / Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. / eo / Paris, Le Monde Espérantiste, Centra presejo Esperantista. / 1909 / 30 p..

0762 / {16} / Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. / eo / Paris, Le Monde Espérantiste, Centra presejo Esperantista. / 1909 / 30 p..

0763 / {16} / Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. / eo / Paris, Le Monde Espérantiste, Centra presejo Esperantista. / 1909 / 30 p..

0642 / {16} / Le Monnier. / Evolucio de la evoluciismo. / El la franca trad.: D-ro Noël. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 22 p..

0643 / {16} / Le Monnier. / Evolucio de la evoluciismo. / El la franca trad.: D-ro Noël. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 22 p..

0683 / {16} / Okamoto, Rikiĉi. / Evangelio de pura belo. / Evangelioj de belismo. Vol. III. / eo / Japanujo. / 34 p..

{17}  Etiko.

3031 / {17} / Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. / Trad.: W. W. Mann. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1913 / 88 p. 15,9 cm..

0559 / {17} / Good, Paul. / Higieno kaj moralo. / El la franca trad.: Albert Herreman. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 43 p..

0560 / {17} / Good, D-ro Paul. / Higieno kaj moralo. / El la franca trad.: Albert Herreman. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 43 p..

0716 / {17} / Nebenzahl, Karl. / La Influo de vegetarismo al la morala kaj socia progresado. / Nr. 1I / eo / Bukareŝto, eld. Vegetarano. / 34 p..

3030 / {17} / Good, Doktoro Paul. / Higieno kaj moralo. / Studo dediĉita al la junularo. El franca trad.: Albert Herreman. "Esti utila." / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 43 p. 18,9 cm..

4273 / {17} / Good, Doktoro Paul. / Higieno kaj moralo. / Studo dediĉita al la junularo. El franca trad.: Albert Herreman. "Esti utila." / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 43 p. 18,9 cm..

0764 / {17} / Gille, Paul. / Skizo pri filozofio de la homa digno. / El la franca trad.: E. Lanti. / eo / Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1934 / 148 p..

0567 / {17} / Krishnamurti, J. / Sperto kaj konduto. / eo / Solliès-Pont (Var), Francio, Internacia Biokosma Asocio. / 1932 / 22 p..

0765 / {17} / Kropotkin, P. / Etiko I. / El la rusa trad.: I.S.A.B. / eo / Leipzig, eldonfako de S.A.T. Centra Presejo Esperantista. / 235 p..

0640 / {17} / Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. / El la itala trad.: Mikaelo Arabeno. / eo / Genova, Laborista Esperanto Grupo. / 1922 / 163 p..

0641 / {17} / Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. / El la itala trad.: Mikaelo Arabeno. / eo / Genova, Laborista Esperanto Grupo. / 1922 / 163 p..

1899 / {17} / Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. / El la itala trad.: Mikaelo Arabeno. / eo / Genova, Laborista Esperanto Grupo. / 1922 / 163 p..

0639 / {17} / Navile, Ernest. / La Devo. / Parolado adresita al la Sinjorinoj de Ĝenevo kaj de Lauzano. Trad.: René de Saussure. [Anstataŭa ekzemplero]. / eo / Ĝenevo, Librejo Kündig. / 1910 / 153 p. 16 cm. br..

0783 / {17} / Navile, Ernest. / La Devo. / E-igis René de Saussure. / eo / Ĝenevo, Librejo Kündig. / 1910 / 152 p..

0784 / {17} / Navile, Ernest. / La Devo. / E-igis René de Saussure. / eo / Ĝenevo, Librejo Kündig. / 1910 / 152 p..

0785 / {17} / Navile, Ernest. / La Devo. / Trad.: René de Saussure. / ido ? / Ĝenevo, Presejo A. Kündig. Dua eldono. / 1911 / 141 p..

3032 / {17} / Naville, Ernest. / La Devo. / Parolado adresita al la sinjorinoj de Ĝenevo kaj de Lauzano. Trad.: René de Saussure. / eo / Ĝenevo : Librejo Kündig. / 1910 / 152 p. 17 cm..

0566 / {17} / Saĝulo. / Kiel ni plibeligos la vivon. / eo / Berlin, eld. Möller k Borel. / 1908 / 20 p..

0561 / {17} / Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. / eo / Hago, Librejo Espero. / 1912 / 30 p..

0562 / {17} / Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. / eo / Hago, Librejo Espero. / 1913 / 29 p..

0563 / {17} / Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. / eo / Hago, Librejo Espero. / 1914 / 29 p..

0564 / {17} / Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. / eo / Hago, Centra Esperanto-Librejo. / 1920 / 32 p..

0565 / {17} / Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. / Trad. el la 16-a plibonigita Holanda eldono : Bulthuis, H.J. / eo / Hago, Centra Esperanto-Librejo. Tria eldono. / 1928 / 32 p..

3034 / {17} / Lavisse, Sro. / Pri patrujo. / Parolado… Trad.: Sro Frécot. Manuskripto de la aŭtoro. Por propagando de Esperanto. / eo / Nancy : Lorena grupo. / 1906 / 16 p. 17,3 cm..

4275 / {17} / Lavisse, Sro. / Pri patrujo. / Parolado… tradukita de Sro Frécot. Manuskripto de la aŭtoro. Por propagando de Esperanto. / eo / Nancy : Lorena grupo. / 1906 / 16 p. 17,3 cm..

4276 / {17} / Lavisse, Sro. / Pri patrujo. / Parolado… tradukita de Sro Frécot. Manuskripto de la aŭtoro. Por propagando de Esperanto. / eo / Nancy : Lorena grupo. / 1906 / 16 p. 17,3 cm..

4277 / {17} / Lavisse, Sro. / Pri patrujo. / Parolado… tradukita de Sro Frécot. Manuskripto de la aŭtoro. Por propagando de Esperanto. / eo / Nancy : Lorena grupo. / 1906 / 16 p. 17,3 cm..

3036 / {17} / Zamenhof, L. L. / Der Homaranismus. / Aus der Zeitschrift "Homaro" übersetzt von Dr. Fr. Uhlmann. Beilage der "Nachrichten" des Internat. Ordens für Ethik und Kultur (I.O.E.K.). / eo / Lausanne : Zentralbureau der "Homaro". Auflage 1. 2. Tausend. / 1913 / 7 p. 22,4 cm..

3033 / {17} / Kongreso de Homaranoj. / En Bern, 12.-14. Aŭg. 1914. / eo / Bern : Organiza Komitato, J. Schmid. / 1914? / 12 p. 16,0 cm..

4274 / {17} / Kongreso de Homaranoj / En Bern, 12.-14. Aŭg. 1914. / eo / Bern : Organiza Komitato, J. Schmid. / 1914? / 12 p. 16,0 cm..

3148 / {17} / Chengtu / La Milito. / Por esti disdonita senpage. La verkinto retenas neniajn rajtojn pri tiu ĉi broŝuro. Se iu legos ĝin, tiam la verkinto estos rekompencita. / eo / 1915 / 10 p. 15,2 cm..

2912 / {17} / Frank, Leonhardo. / La Patro. / Skizo kontraŭmilita. / eo / Graz : Paŭlus-eldonejo. Internacia libretaro. Nro 1. / [1922] / 16 p. 17 cm. br..

0706 / {17} / Bouillet, Suzanne. / La Grande émulation. / fr / Paris, Louis Klezner presis. / 1939 / 62 p..

0705 / {17} / León, Fray Luis de. / La Perfekta edzino. / El la hispana trad.: Augusto Jiménez Loira. / eo / Valencia, Pubul Y Morales Editores. / 1909 / 129 p..

3035 / {17} / León, Fray Luis de. / La Perfekta edzino. / El la hispana trad.: Esperantisto N.o 10.072 (Augusto Jiménez Loira). / eo / Valencia : Pubul Y Morales Editores. / 1909 / 129 p. 18,8 cm..

2641 / {17} / Trobisch, Walter. / Mi amis junulinon. / Konfidenca korespondado. (J'ai aimé une fille) El la franca trad.: Adolf Burkhardt. / eo / Baden-Baden : Editions Trobisch. / 1966 / 140 p. 18 cm. br..

0704 / {17} / Holst van der Ŝalk, Henrieta Roland. / Frateco en la vivpratiko. / Trad. el la nederlanda : H.A. Buis. / eo / Paris, S.A.T. / 1936 / 28 p..

3149 / {17} / Legrain, Dro. / La Sendependa Ordeno de la Bontemplanoj. / (Sociala solvo de l'alkoholisma problemo.) El franca trad.: Pro M. Gautrot. / eo / Parizo : Pariza grupo de la Esperantistaj Bontemplanoj. / 1908 / 24 p. 21,6 cm..

0700 / {17} / Martinus. / La Ideala nutraĵo. / El La dana originalo trad.: C. Graversen. / eo / Kopenhago, La Spirit-scienca Instituto de Martinus. / 1956 / 96 p..

3037 / {17} / Salokannel, H. / Iom pri la plibonigo de l' mondo. / Du gravaj demandoj. Originalo de H. Salokannel. Aparta preso de "La Internacia Abstinenta Observanto". / eo / Bomlitz, Hann. (Germanujo) : Georg Brockhof. / 1914 / 16 p. 13,4 cm..

{18}  Filozofoj antikvaj.

{19}  Filozofoj modernaj.

{2}  RELIGIO.

0708 / {2} / Boschma, Hilbrandt. / Kristo kaj Hitler. / Trad. el la 7-a eldono de la nederlanda originalo : M.F. Roelants. / eo / Nederlando Lochem Eldonaĵoj "La Tijdstroom". / s.d. / 16 p..

0709 / {2} / Schmidt, Jos. / La Origino de la religio. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1927 / 32 p..

0717 / {2} / Furhammar, Gunnar. / La Religiaj cirkonstancoj en Svedujo… / … kaj ilia influo al popolmovadoj kaj kulturo. / eo / Stokholm, Svenska Missions-förbundets förlag. / 1934 / 48 p..

{21}  Natura teologio.

3040 / {21} / Faure, Sébastien. / La Krimoj de Dio. / Trad.: Luis Carlos kaj F. Buokin. / eo / Paris : L'Universala, Imprimerie Ouvrière Espérantiste. Kolekto "Paco-Libereco". / 1911 / 32 p. 17,0 cm..

0718 / {21} / Jaroslavskij, Em. / Respondoj al ekstersovetiaj ateistoj. / Centra konsilantaro de Unio de Militantaj Ateistoj en USSR. / eo / Moskvo, Ogis-Gais. / 1932 / 30 p..

3704 / {21} / La Kialo de la Vivo. / Tradukita el la franca lingvo. Vendata por la propagando de Esperanto inter la blinduloj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 16 p. 13,2 cm..

4518 / {21} / La Kialo de la Vivo. / Tradukita el la franca lingvo. / eo / Paris : Presejo de la Presa Esperantista Societo. / 1907 / 16 p. 13,2 cm..

3039 / {21} / Brouwer, A. J. / Ĉu la kredo estas en batalo kontraŭ la scienco ? / Kun permeso de la Centra Oficejo de la K. S. A. trad.: Jolo. / eo / Universala Katolika Esperanta Biblioteko, Numero 2a. / 1909 / 15 p. 15,8 cm..

4278 / {21} / Brouwer, A. J. / Ĉu la kredo estas en batalo kontraŭ la scienco ? / Kun permeso de la Centra Oficejo de la K. S. A. trad.: Jolo. / eo / Universala Katolika Esperanta Biblioteko, Numero 2a. / 1909 / 15 p. 15,8 cm..

0715 / {21} / Ĉu la kredo estas en batalo kontraŭ la scienco ? / eo / Universala Katolika Esperanta Biblioteko. N-ro 2. / 1909 / 15 p..

3041 / {21} / Esslemont, J. E. / Religio kaj scienco laŭ la lumo de la Bahaja rivelaĵo. / eo / Londono : Presejo de F. Mildner. / 1919 / 28 p. 18,4 cm..

0713 / {21} / Gruner, P. / Kredo kaj scio. / Trad.: E. Ramo. / eo / Bern, A. Francke. / .

3038 / {21} / Gruner, Dro P. / Kredo kaj scio. / "Glauben und Wissen". Parolado. Trad.: E. Ramo. / eo / Bern : A. Francke, eldonisto. / [190?] / 24 p. 17,6 cm..

0714 / {21} / Rutherford, J. F. / Kie estas la mortintoj ? / La respondo de la Biblio. / eo / Brooklyn, N.Y., Usono, Internacia Asocio de Biblio-Studantoj, Garda Turo. / 55 p..

{22}  La Biblio.

0090 / {22} / La Sankta Biblio. / Malnova kaj nova Testamentoj trad. el la originalaj lingvoj. La Malnova Testamento. El la Hebrea originalo trad.: L.L. Zamenhof. La Nova Testamento. / eo / Londono, Brita kaj alilanda biblia societo. / 1947 / 771 + 225 p..

0509 / {22} / La Sankta Biblio. / Malnova kaj nova Testamentoj trad. el la originalaj lingvoj. La Malnova Testamento. El la Hebrea originalo trad.: L.L. Zamenhof. La Nova Testamento. / eo / Londono, Brita kaj alilanda biblia societo. / 1926 / 771 + 225 p..

2330 / {22} / Fidela deklaracio pri la vero elmontrita laŭ la Sankta Biblio… / … (la neerareblaj Skriboj), kaj distinginda de la kredo populara, kiu, tute pruveble, multe konsistas el la fabloj, kiujn venontajn, la Apostolo Paŭlo prediris. / eo / Melbourne, Atlas Press. / 1910 / 51 p..

3708 / {22} / Lenk, Pastro H. / Kio estas la Biblio ? / Esperantigita per la filo de la aŭtoro : Supera instruisto H. Lenk. / eo / Köln-Dellbrück [korektita al "Quedlinburg" per stampo] (Germanujo) : Paul Hübner, Redakcio de "Dia Regno". / [190?] / 51 p. 16,2 cm..

2742 / {22} / Nikodemo. / Sankta Johano iii, I-30. [La Biblio]. / eo / London : R.T.S. Esperanto Selections ; 3 / s.j. / 4 p. 16 cm. fald..

3668 / {22} / Rakontoj el la Biblio. / Laŭ la tradukoj de L. L. Zamenhof. / eo / London : Brita Esperanto Asocio. / 1921 / 80 p. 16,5 cm..

0710 / {22} / Genezo. Unua libro. La Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1911 / 120 p..

0711 / {22} / Genezo. Unua libro. La Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1911 / 120 p..

0779 / {22} / Eliro. Dua libro. La Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1912 / 99 p..

3042 / {22} / Levidoj. La Biblio. Tria libro. / El la originalo trad.: L. L. Zamenhof. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. "Verkaro de D=o Zamenhof". / 1912 / 71 p. 21,0 cm..

2370 / {22} / La Psalmaro el la Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. Kun antaŭparolo, klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. (Verkaro de D-ro Zamenhof) / 1908 / 165 p..

3043 / {22} / La Psalmaro el la Biblio. / Kun antaŭparolo, klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil. El la originalo trad.: L. L. Zamenhof. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. (Verkaro de D-ro Zamenhof). / 1908 / 165 p. 20,9 cm..

0777 / {22} / La Sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1909 / 59 p..

3045 / {22} / La Sentencoj de Salomono. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L. L. Zamenhof. / eo / Paris (Francujo) : Librairie kaj Ko. "Verkaro de D=o Zamenhof". / 1909 / 59 p. 21,3 cm..

1418 / {22} / Ŭoago. / Konkordanco de la sentencoj de Salomono. / eo / London, Stead's Publishing House. / 1910 / 63 p..

0778 / {22} / La Predikanto. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librejo Hachette kaj K-io. / [190?] / 26 p..

0780 / {22} / La Predikanto. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librejo Hachette kaj K-io. / [190?] / 26 p..

3044 / {22} / La Predikanto. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L. L. Zamenhof. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. "Verkaro de D=o Zamenhof". / 1907 / 26+4 p. 21,0 cm..

4652 / {22} / La Predikanto. Libro el la Biblio. / El la originalo trad.: L. L. Zamenhof. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. "Verkaro de D=o Zamenhof." / 1907 / 26+4 p. 21,0 cm..

0694 / {22} / La Evangelio laŭ Sankta Marko. / eo / Londono, Brita kaj Alilanda Biblia Societo. / 1927 / 59 p..

0707 / {22} / La kvar evangelioj kunigitaj en unu rakonto. / Trad.: Pastro R. Laisney. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / 196 p..

0695 / {22} / La Nova Testamento de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. / eo / Londono, La Brita kaj eksterlanda Biblia Societo. / 1913 / 613 p..

1453 / {22} / La Nova Testamento de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. / eo / Londono, La Brita kaj eksterlanda Biblia Societo. Nacia Biblio Societo de Skotlando. / 1929 / 358 p..

3046 / {22} / La Nova Testamento de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. / The New Testament in Esperanto. / eo / London : La Brita kaj Eksterlanda Biblia Societo. Edinburgo kaj Glasgovo : La Nacia Biblia Societo de Skotlando. / 1912 / 613 p. 14,8 cm..

0689 / {22} / La Eterna evangelio. / Kvara libreto. / eo / Veteli, Misia Rondo. / 1937 / 23 p..

3050 / {22} / Fidela Deklaracio pri la Vero elmontrita laŭ la Sankta Biblio… / … (la neerareblaj Skriboj), kaj distinginda de la kredo populara, kiu, tute pruveble, multe konsistas el la fabloj, kiujn venontajn, la Apostolo Paŭlo prediris. "La Sankta Biblio, la tuta Biblio, kaj nenio krom la Biblio". / eo / Melbourne : Atlas Press. / 1910 / 51 p. 18,4 cm..

4280 / {22} / Fidela Deklaracio pri la Vero elmontrita laŭ la Sankta Biblio… / … (la neerareblaj Skriboj), kaj distinginda de la kredo populara, kiu, tute pruveble, multe konsistas el la fabloj, kiujn venontajn, la Apostolo Paŭlo prediris. "La Sankta Biblio, la tuta Biblio, kaj nenio krom la Biblio". / eo / Melbourne : Atlas Press. / 1910 / 51 p. 18,4 cm..

0556 / {22} / La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto. / Trad.: Pastro R. Laisney. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1908 / 196 p..

1419 / {22} / La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto. / Trad.: Pastro R. Laisney. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1908 / 196 p..

3051 / {22} / La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto… / … kaj tradukitaj de la pastro R. Laisney. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. / 1908 / 196 p. 19,0 cm..

0693 / {22} / La Prediko sur la monto. / Trad. el la originala greka : Pastro John Beveridge. / eo / London, British Esperanto Association. / 1910 / 15 p..

2906 / {22} / Krane, Anna v. / Graco atendanta. / Biblia rakonto. (El la rakontoj "Seine Vielgetreuen") El la germana trad. pro Fahnl. / eo / Graz : Paulus-eldonejo. Internacia libretaro. Nro 2. / [192?] / 11 p. 17 cm. br..

3047 / {22} / La Evangelio Sankta Mateo laŭ D-ro Martin Luther. / Kun antaŭparolo de Lic. D-ro Alfred Jeremias. Trad.: W. B. Mielck kaj Fr. Stephan. / eo / Leipzig : J. C. Hinrichs 'sche Buchhandlung. / 1906 / 66 p. 17,5 cm..

3049 / {22} / La Prediko sur la monto. / Trad. el la Originala Greka : John Beveridge. / eo / London : British Esperanto Association. Edinburgh : Andrew Elliot. / 1910 / 15 p. 12,1 cm..

4279 / {22} / La Prediko sur la monto. / Trad. el la Originala Greka : John Beveridge. / eo / London : British Esperanto Association. Edinburgh : Andrew Elliot. / 1910 / 15 p. 12,1 cm..

3048 / {22} / La Evangelio laŭ Sankta Johano. / Tradukita el la originala Greko de Profesoro Wren J. Gristead, Doktoro D. O. S. Lowell kaj Reverando R. P. Anderson. / eo / London : Scripture Gift Mission. / 1910 / 64 p. 11,5 cm..

{23}  Dogma teologio, doktrino.

0724 / {23} / Broughton, A. H. / La Vojo de la Vero kaj la Saĝo. / Aŭ La Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio. / eo / Gunnislake, Cornwall, Anglujo, A.H. Broughton. / 31 p..

0534 / {23} / Campbell Morgan, G. / Dio, la homaro kaj la milito. / El angla lingvo E-igis Florence H. Hanbury kaj W. Hamilton Webber. / eo / London, Brita Esperantista Asocio. / s.d. / 70 p..

0721 / {23} / Dânov, Petro. / La Spirito kaj la karno. / Vojo, vero, forto kaj vivo. / eo / Eld. Nova Kulturo, Bulgarujo. / 1935 / 67 p..

0725 / {23} / Fidela deklaracio pri la vero elmontrita laŭ la Sankta Biblio… / … (la neerareblaj Skriboj), kaj distinginda de la kredo populara, kiu, tute pruveble, multe konsistas el la fabloj, kiujn venontajn, la Apostolo Paŭlo prediris. / eo / Melbourne, Atlas Press. / 1910 / 51 p..

0726 / {23} / Deklaracio fidela pri la vero elmontrita laŭ la Sankta Biblio… / … (la neerareblaj Skriboj), kaj ne sama kiel la kredo popolara, kiu multe konsistas el la fabloj, kiujn venontajn la apostolo Paŭlo antaŭdiris. / eo / Melbourne, Brunswick. / [1910?] / 51 p..

0691 / {23} / Dia vero. / eo / Sao Leopoldo, Brazilo. / 1947 / 8 p..

0531 / {23} / Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj. / Artikolaro kaj leteraro. / eo / Kovno, pres. Sokolovski kaj Estrim. / 1908 / 216 p..

0532 / {23} / Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj. / Artikolaro kaj leteraro. / eo / Kovno, pres. Sokolovski kaj Estrin. / 1908 / 216 p..

0533 / {23} / Drummond, Henry. / Kvin paroladoj. / El la angla lingvo E-igis Arthur T. Maling. / eo / Romford, Anglujo, F.H. Hanbury. / 1935 / 85 p..

0727 / {23} / Duno, Beinsa. / Sanktaj vortoj de l' Majstro. / Saluton al la disĉiplo. / eo / Sofia. / 1940 / 121 p..

0719 / {23} / Le Clément de St. Marcq. / Resumo de la Kurso pri teologio. / Trad.: A. Stas. / eo / Anvers, Stas. / 1912 / 32 p..

0720 / {23} / Le Clément de St. Marcq. / Resumo de la Kurso pri teologio. / Trad.: A. Stas. / eo / Anvers, Stas. / 1912 / 32 p..

0702 / {23} / Schmidt, Jos. / La Origino de la Religio. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1927 / 32 p..

0723 / {23} / Winsch, Wilhelm. / Pri la kredo al mirakloj. / El la germana trad.: P. William. / eo / Dresden, Ader & Borel. / 32 p..

3052 / {23} / Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj Pensoj pri grandaj Demandoj. / Artikolaro kaj leteraro. / eo / Kovno : presejo de Sokolovski kaj Estrin. / 1908 / 215 p. 17,3 cm..

3159 / {23} / La Triaĵo en la Sinjoro Jesuo Kristo. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 1. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,4 cm..

2311 / {23} / Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. / Elfrancigis Em. Peltier. / eo / Sainte-Radegonde (Francio), presejo, S. Martino. Kol. Moderna Biblioteko, serio apologetiko N-ro 1. / 1908 / 29 p..

3669 / {23} / Serre, Joseph. / La Hipotezoj pri Lourdes. / Nova kompreno pri la Miraklo kaj la Naturo. / eo / Tours : Presejo E. Menard kaj Kio. Paris : Presa Esperantista Societo. / 1912 / 41 p. 17,5 cm..

3053 / {23} / Winsch, Wilhelm. / Pri la kredo al mirakloj. / (Natura klarigo de la bibliaj mirakloj). El la germana trad.: P. William. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1913(?) / 32 p. 19,8 cm..

0701 / {23} / Pio XI-a, Lia Papa Moŝto. / Universala Reĝeco de Jesu Kristo. / Enciklika letero de Lia Papa Moŝto Pio XI. El latina trad.: Pastro Jos. Schmidt. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1926 / 29 p..

0750 / {23} / Pio XI-a, Lia Papa Moŝto. / Universala reĝeco de Jesu-Kristo. / Enciklika letero de Lia Papa Moŝto Pio XI. El latina trad.: Pastro Jos. Schmidt. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1926 / 29 p..

3150 / {23} / Renan, Ernest. / Vivo de Jesuo. / E-igis Emilo Gasse laŭ la 78a milo franca. / eo / Havro (Francujo) : Emilo Gasse, Eldono Popola. / 1907 / 182 p. 22,0 cm..

4306 / {23} / Renan, Ernest. / Vivo de Jesuo. / E-igis Emilo Gasse laŭ la 78a milo franca. / eo / Havro (Francujo) : Emilo Gasse, Eldono Popola. / 1907 / 182 p. 22,0 cm..

2498 / {23} / Barrio Y Moraita, Lorenzo. / Kritika ekzameno de la proceso kontraŭ Kristo. / El la Hispana trad.: Jozefo Garzon y Ruiz. / eo / Arendonk (Belgujo), Leo Heidendal. / 1912 / 21 p..

0523 / {23} / Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. / El la latina de Emanuel Swedenborg, trad.: H. Bolingbroke Mudie. / eo / London, The Swedenborg Society. / 1908 / 60 p..

0703 / {23} / Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. / El la latina de Emanuel Swedenborg, trad.: H. Bolingbroke Mudie. / eo / London, The Swedenborg Society. / 1908 / 60 p..

0690 / {23} / Milionoj kiuj nun vivas neniam mortos ! / eo / Helsinki. / 1922 / 79 p..

0712 / {23} / Milionoj kiuj nun vivas neniam mortos ! / eo / New York, International Bible Students Association. Helsinki. / 1922 / 79 p..

3727 / {23} / Kio la Homo Estas Post la Morto. / Trad. el la Latina : Swedenborg. / eo / Manchester : New Church Printing and Tract Society. New Zealand : John S. Russell. Southport : Pastro J. Ashby. / 1911 / 20 p. 13,8 cm..

2752 / {23} / Strang, R.K. / La Pretendoj de kondiĉa senmorteco. / E-igita de Geo. Aldridge. / eo / London : Kondiĉa Senmorteca Misio Internacia. Auckland : New Zealand Evangelistic and Publication Association. / 1931 / 16 p. 19 cm. br..

3664 / {23} / Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. / Esperantigita de Paul Deschamps. / eo / Tours : Presejo E. Menard kaj K-io. / 1912 / 76 p. 15,5 cm..

4616 / {23} / Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. / Esperantigita de Paul Deschamps. / eo / Tours : Presejo E. Menard kaj K-io. / 1912 / 76 p. 15,5 cm..

4617 / {23} / Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. / Esperantigita de Paul Deschamps. / eo / Tours : Presejo E. Menard kaj K-io. / 1912 / 76 p. 15,5 cm..

0698 / {23} / De Segur, M-sgro. / Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj. / Laŭ la germana traduko de P. Henriko Müller E-igis Adolfo Halbedl. / eo / Graz, Styria. / 1925 / 211 p..

0551 / {23} / Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. / Konstruŝtonoj por natura fundamentigo de l' Dio-kredo. El la germano originalo trad.: Ewald Brenken. / eo / Köln-Lindenthal, Katolika Mondo. / 1927 / 164 p..

0696 / {23} / Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. / Konstruŝtonoj por natura fundamentigo de l' Dio-kredo. El la germano originalo trad.: Ewald Brenken. / eo / Köln-Lindenthal, Katolika Mondo. / 1927 / 164 p..

0697 / {23} / Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. / Konstruŝtonoj por natura fundamentigo de l' Dio-kredo. El la germano originalo trad.: Ewald Brenken. / eo / Köln-Lindenthal, Katolika Mondo. / 1927 / 164 p..

0699 / {23} / Searle, Walter. / Estas, do, en kristanismo io valora. / Vera rakonto. / eo / London, One by One. / s.d. / 15 p..

{24}  Morala teologio, persona praktikado.

0686 / {24} / Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. / El la franca trad.: Em. Peltier. / eo / Sainte-Radegonde, presejo S. Martino. Moderna Biblioteko, serio :  Apologetiko 1. / 1908 / 29 p..

0687 / {24} / Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. / El la franca trad.: Em. Peltier. / eo / Sainte-Radegonde, presejo S. Martino. Moderna Biblioteko, serio :  Apologetiko 1. / 1908 / 29 p..

4281 / {24} / Le Clément de St. Marcq, Kavaliro. / Resumo de la kurso pri teologio… / … donita ĉe la Bureau Permanent d'Études des Phénomèmes Spirites. Trad.: A. Stas. / eo / Anvers : Esperanta Psikistaro. / 1912 / 32 p. 17,1 cm..

0745 / {24} / Rainero, Patro Angelo. / La Virgulino de la malriĉuloj. / Trad.: Prof. P. Modesto Carolfi. Mallonga historio de la fama kaj jam aprobita apero de la tre Sankta Virgulino en Bammeux komence de la jaro 1933. / eo / Milano, La Madonna dei Poveri. / 1954 / 63 p..

3054 / {24} / Le Clément de St. Marcq, Kavaliro. / Resumo de la kurso pri teologio… / … donita ĉe la Bureau Permanent d'Études des Phénomènes Spirites. Trad.: A. Stas. / eo / Anvers : Esperanta Psikistaro. / 1912 / 32 p. 17,1 cm..

0448 / {24} / Hirscher, J. B. / Sintrompoj. / eo / Tilburg, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Kristana Kulturo, IKUE-kajeroj 2. / 1963 / 36 p..

3055 / {24} / Imitado de Jesu-Kristo. / Unua libro. Trad.: Paul Deschamps. / eo / Sainte-Radegonde (I.-&-L.) : Presejo S. Martino. / 1909 / 103 p. 11,5 cm..

1454 / {24} / Laurenco, Frato. / La Praktiko de la apudesto de Dio. / Interparoladoj kaj leteroj de Frato Laŭrenco. El la angla trad.: H.A. Luyken. / eo / London, H.R. Allenson. / 1961 / 60 p..

2760 / {24} / Lord, Dan. A. / Flirto. / Trad.: Frato M. Ludgerus. Sub lingva kontrolo de Frato Wigbertus van Zon. / eo / Heiloo, Nederlando : Kinheim-eldonejo. Esperanta Katolika Broŝuroj-serio. N-ro 1. / 1936 / 48 p. 16 cm. br..

2791 / {24} / Pätiälä, H. J. / La Eterna evangelio. / Dua libreto. / eo / Vaasa, Finnlando : H. J. Pätiälä. / 1946 / 40 p. 14 cm. s.k..

1420 / {24} / Katolika preĝaro… / … en kiu troviĝas ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l' jaro Latine kaj Esperante. Aprobita de Sia Alta Moŝto M-ro Renou. 1-a volumo. / eo / Sainte-Radegonde I & L. Eld. de Espero Katolika. / 1907 / 180 p..

3058 / {24} / Katolika preĝaro [1]. / En kiu troviĝas ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l'jaro, Latine kaj Esperante. 1-a volumo. Aprobita de sia alta Moŝto M-ro Renou. / eo / Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire, France) : Espero Katolika. / 1907 / 180 p. 15,3 cm..

0749 / {24} / Preĝareto por katolikoj. / Traduit en espéranto par L. de Beaufront. / eo / Epernay, 1893. / 1893 / 46 p..

3056 / {24} / Preĝareto por Katolikoj. / Petit recueil de prières pour catholiques. Trad.: L. de Beaufront. / eo / Paris : Librairie Ch. Poussielgue. Deuxième édition [1902 sur ena paĝo]. / 1904 / 65 p. 15,3 cm..

0520 / {24} / Roche, W. S. J. / Nia mesmistero. / El ned. trad.: J.F. Smeehuijzen. / eo / Delft, Brower & Co. / 1939 / 125 p..

2937 / {24} / Scheele, Paul-Werner. / Patro, la horo alvenis. / Ekumenaj preĝoj. El la germana trad.: Kurt Schweizer. / eo / Zürchersmühle/Urnäsch : Ekumena Esperanto. / 1966 / 56 p. 15 cm. br..

3057 / {24} / Spirita juvelaro. / Katolika preĝolibro. El Nederlanda trad.: P. P. Pastro. / eo / Ruremondo : Presisto J. J. Romen gefiloj. / 1911(?) / 291 p. 13,2 cm..

0722 / {24} / Thalmaier, Ludwig. / Al altaro de Dio. / Katolika preĝlibreto en Esperanto. / eo / München, Katolika Esperanto-Centro en Germanio. / 1949 / 43 p..

4080 / {24} / Kristanaj preĝoj por blinduloj. / "Por la bonaĵoj kaj kontraŭ la malbonaĵoj." (stelo, spado k. plumo). / eo / Udine (Italujo) : San Rocco, fraulino Adria Tellini eldonistino. / [190?] / 17 p. 25,6 cm..

0522 / {24} / Carolfi. / Preĝareto. / eo / Eld. Paolet, Italujo. Tria eldono. / 1949 / 69 p..

0688 / {24} / Carolfi. / Preĝareto. / eo / S. Vito al Tagliamento, Italio. Dua eldono. / 1931 / 47 p..

0692 / {24} / Carolfi. / Katolika preĝlibro. / eo / Graz, Aŭstrujo, Paŭlus-Eldonejo. / 1922 / 160 p..

0746 / {24} / Katolika preĝaro… / … en kiu troviĝas ĉiuj dimanĉaj diservoj kaj la plimulto de la festoj de l' jaro Latine kaj Esperante. 1-a volumo. / eo / Sainte-Radegonde, Espero Katolika. / 1907 / 180 p..

0526 / {24} / Meštan, P. Francisko. / Katolika Esperanto-preĝareto. / eo / Wien, Verlag Eckarthaus. Dua korektita eldono. / 1933 / 40 p..

0596 / {24} / Preĝareto por katolikoj. / Prières usuelles du matin et du soir et Fragments Bibliques généralement connus. Traduit par L. de Beaufront. / eo / Épernay. / 1893 / 45 p..

0747 / {24} / Preĝareto por katolikoj. / Petit recueil de prières pour catholiques. Traduit par L. de Beaufront. / eo / Paris, eld. Poussielgue. Deuxième édition. / 1902 / 65 p..

0748 / {24} / Preĝareto por katolikoj. / Petit recueil de prières pour catholiques. Traduit par L. de Beaufront. / eo / Paris, Librairie Ch. Poussielgue. Deuxième édition. / 1902 / 65 p..

0525 / {24} / Spirita juvelaro. / Katolika preĝolibro. El nederlanda trad.: P. Pastro. / eo / Ruremondo, Romen gefiloj. / 1910 / 291 p..

0510 / {24} / La Floretoj de S. Francisko. / Klasika itala verko de la XII jarcento. E-igita de F. Pizzi. Antaŭparolo de Modesto Carolfi, O.M. / eo / S. Vito al Tagliamento, A. Paolet. / 1926 / 174 p..

0595 / {24} / La Floretoj de S. Francisko. / Klasika itala verko de la XII jarcento. E-igita de F. Pizzi. Antaŭparolo de Modesto Carolfi, O.M. / eo / S. Vito al Tagliamento, A. Paolet. / 1926 / 174 p..

0594 / {24} / Joaĥim, Patro. / La Granda Reĝo. / eo / Ginneken, Nederlando, Sekretariejo de la S. Koro de Jesuo. / 1936 / 22 p..

0598 / {24} / Kamm, Adele. / Eĉ en doloro ni estu ĝojaj ! / El franca trad.: E. Ramo. [Ilustraĵoj]. / eo / Paris, Librairie de l'Esperanto. / 39 p..

3061 / {24} / Kamm, Adele. / Eĉ en Doloro ni estu Ĝojaj ! / El Franca trad.: E. Ramo. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto. / 1910 / 39 p. 17,6 cm..

0570 / {24} / Krempel, A. B. / Letero el la transcendo. / El la Germana trad.: Maksimiliano Mario Mielert. / eo / Limburg, Germanujo, Limburger Vereinsdruckerei. / 1952 / 35 p..

0593 / {24} / Laŭrenco, Frato. / La Praktiko de la apudesto de Dio. / Interparoladoj kaj leteroj de Frato Laŭrenco. El la Angla trad.: H.A. Luyken. / eo / London, H.R. Allenson. / s.d. / 59 p..

0592 / {24} / Martos, Sergio. / Deziro de la diakono. / Novelo. El la ukraina trad.: Anatolo Koĥ. / eo / Genève, Universala Esperantia Librejo. / 1912 / 16 p..

3062 / {24} / Runeberg, HJ. J. / Tri legendoj. Parolado al ĉiuj sinceraj animoj. / El la sveda tradukitaj de l'aŭtoro. / eo / Helsingforso : Ilarejo Esperantista. / 1909 / 12 p. 16,0 cm..

3059 / {24} / Searle, Sinjorino Walter. / Estas, do, en Kristanismo, io valora. / Vera rakonto. / eo / London : "One by One" working band. / 1910(?) / 15 p. 12,3 cm..

4282 / {24} / Searle, Sinjorino Walter. / Estas, do, en Kristanismo, io valora. / Vera rakonto. / eo / London : "One by One" working band. / 1910(?) / 15 p. 12,3 cm..

0580 / {24} / Tolstoj, L. / Dio - unu por ĉiuj (Surata kafejo). / Rakonto laŭ Bernardin de Saint-Pierre. El la rusa lingvo E-igis Anna Ŝrapov. / eo / Moskvo, Posrednik. Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj N-ro 1. / 1912 / 12 p..

0581 / {24} / Tolstoj, L. / Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diros. / Trad. el la rusa : N. Kabanov. / eo / Moskvo, Posrednik. Tutmonda biblioteko je la memoro de L. Tolstoj N-ro 5. / 1912 / 16 p..

0591 / {24} / Tolstoj, Grafo L. N. / Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas. / Trad.: J. Lojko. / eo / Nurnbergo, Tümmel. / 1895 / 11 p..

0579 / {24} / Wilson Wilson, Theodora. / La Fina batalilo. / (Hellito aŭ — ?) Vizio. / eo / Londono, eld. Daniel. / 1916 / 173 p..

4528 / {24} / Porchat, J. J. / Sub la neĝo. / Taglibro de juna loĝanto de la Jura montaro. Verko kronita de la Franca Akademio. E-igis J. Borel. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto - Verlag Möller & Borel. / [190?] / 144 p. 17,5 cm..

4781 / {24} / Porchat, J. J. / Sub la neĝo. / Taglibro de juna loĝanto de la Jura montaro. Verko kronita de la Franca Akademio. E-igis J. Borel. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto - Verlag Möller & Borel. / [190?] / 144 p. 17,5 cm..

4151 / {24} / Colas, Cl. / Kristnasko - Nouvelle. (Épisode de la guerre future). / Extrait de l' Espérantiste Catholique. Déc. 1910. / fr / Paris : Office Espérantiste Catholique. Domois-Dijon : Imprimerie de l'Union typographique. / 1911 / 10+6 p. 18,4 cm..

3716 / {24} / Colas, Claudius. / La Lignoŝuoj. / Originala Kristnaska Rakonto por Infanoj kaj grandaj personoj. / eo / Montmagny (S.-et-O.) : Katolika Oficejo Esperantista. Domois - Dijon : Imprimerie de l'Union Typographique. / 1914 / 15 p. 15,1 cm..

3060 / {24} / Bunjano, Johano. / La Progresado de la pilgrimanto de tiu ĉi mondo ĝis la venonta. / Rakontita kvazaŭ songo. Esperantigita de Jozefo Rhodes. / eo / London (Anglolando) : Stead's Publishing House. / 1907 / 150 p. 18,2 cm..

1900 / {24} / Butler, M. C. / Himnaro konsistanta el cent himnoj… / … taŭgaj por konataj melodioj. / eo / London, British Esperanto Association. / 1910 / 110 p..

2093 / {24} / Butler, M. C. / Himnaro konsistanta el cent himnoj… / … taŭgaj por konataj melodioj. / eo / London, British Esperanto Association. / 1910 / 110 p..

2094 / {24} / Evangelia kantaro. / eo / Örebro (Svedlando), Kristana Esperantista Eldonejo. / 1952 / 78 p..

2095 / {24} / Evangelia kantareto. / eo / Hällabrottet (Svedlando), Kristana Esperantista Eldonejo. / 1948 / 31 p..

0578 / {24} / Filip, Jan. / Kantareto. / eo / Praha, František Buhr. / 1929 / 57 p..

0577 / {24} / Izidoro, Frato. / Katolika kantikareto. / eo / Paris, Katolika Oficejo Esperantista. / s.d. / 16 p..

3063 / {24} / Izidoro, Frato. / Katolika Kantikareto. / Enhavanta 1e. Elekton de ordinaraj preĝoj. 2e. Kolekton de Kantikoj laŭ popolaj ĉiekonataj arioj. / eo + la / Montmagny (près Paris, S.-et-O.) : Katolika Oficejo Esperantista. 3a eldono, pligrandigita. / 1913 / 23 p. 17,6 cm..

0575 / {24} / Kristana Esperanta Kantareto. / 11 kantoj kun melodionotoj. / eo / Mülheim a. Rhein, P. Hübner. / 1908 / 18 p..

0576 / {24} / Kristana Esperanta Kantareto. / 11 kantoj kun melodionotoj. / eo / Mülheim a. Rhein, P. Hübner. / 1908 / 18 p..

0574 / {24} / Pizzi, F. / La Protektkanto. / Kristana poemo. / eo / S. Vito al Tagliamento (Italujo). / 1932 / 22 p..

0573 / {24} / Prast, F. / Tarcizio. / Drama legendo el prakrista herotempo. E-igis F. Christanell. / eo / Graz, Paŭlus-Eldonejo. / s.d. / 20 p..

0569 / {24} / Izidoro, Frato. / Katolika kantikareto. / eo / Paris, Katolika Oficejo Esperantista. / 15 p..

0521 / {24} / Himnaro Esperanta. / Venu, ni kantu al la eternulo. Kompilita de Montagu C. Butler. / eo / Fellowship of British Christian Esperantists. Kvara eldono. / 1954 / 160 p..

0572 / {24} / Erard, Marie. / Malgranda Kor-Jesu-Monato. / Pensoj pri la reciproka amo inter koro Jesua kaj pia animo. / eo / Wien. / 1936 / 48 p..

0568 / {24} / Joaĥim, Patro. / La Granda reĝo. / (Senpaga broŝuro). / eo / Ginneken, Nederlando : sekretariejo de la Surtronigo de la S. Koro de Jezuo. / 1936 / 22 p..

{25}  Pastra teologio.

0571 / {25} / Martinus. / Folioj el la bildolibro de Dio. / Pentekosta brilo super la vivo. El la dana originalo trad.: C. Graversen. / eo / La Spiritscienca Instituto de Martinus. / 1958 / 89 p..

{26}  Katolika eklezio. Teologio kaj societo.

0590 / {26} / Kristo kaj la Ligo de Nacioj. / Benedikto XV-a pri la kristana pac-programo. / eo / Paulus-eldonejo de la Blanka Kruco. / 1920 / 16 p..

0546 / {26} / Johano XXIII, Lia Papa Moŝto. / La Surtera Paco. / Encikliko. / eo / Antverpeno, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Kristana Kulturo. IKUE-Kajeroj N-ro 3. / 1963 / 61 p..

4242 / {26} / Obsequio de Carlota Montalbán é Hijas, Piura y Castilla. / La Perla en Castilla, calle de la Libertad. / es / Piura : Imp. "La Civilizacion". / 1929[?] / 8 p. 15,1 cm..

3665 / {26} / La Libro de Komuna preĝo [2]. / Kajero dua : La ordo por la administrado de la vespermanĝo de la Sinjoro, aŭ sankta komunio ; La administrado de publika bapto de infanoj (komenco). / eo / Anglujo : La Eklezia Esperansista Ligo. Verkaro de la E. E. L. ; No. 1. / 1920 / 20 p. 20,5 cm..

3167 / {26} / Hoffmann, Rev. Paul F. / Ordo de Eŭkaristio. / (Angle kaj Esperante). Aprobita de lia alta moŝto Alfred Harding D. D., por la sesa Kongreso de Esperanto, Washington, Aŭgusto 14-20, 1910. / en + eo / 1910 / 22 p. 16,2 cm..

3065 / {26} / Preĝoj por la Membroj de la Eklezia Esperantista Ligo. / Redaktitaj de Tri Liganoj. / eo / 1916(?) / 8+3 p. 11,9 cm..

3166 / {26} / Rust, J. C. / Mallonga ordo de diservo. / Bazita sur la preĝlibro de la angla eklezio. / eo / Huddersfield (Yorkshire, Anglujo) : S-o W. H. Cook Ltd. / [190?] / 4 p. 15,8 cm..

4316 / {26} / Rust, J. C. / Mallonga ordo de diservo. / Bazita sur la preĝlibro de la angla eklezio. / eo / Huddersfield (Yorkshire, Anglujo) : S-o W. H. Cook Ltd. / [190?] / 4 p. 15,8 cm..

3064 / {26} / Ordo de diservo. / Laŭ la preĝlibro de la Angla Eklezio. Trad.: Rev. J. Cyprian Rust. / eo / London : La Tria Kongreso (Cambridge, Aug. 10-17, 1907). / 1907 / 30 p. 18,0 cm..

0588 (mankas) / {26} / Ordo de diservo… / … laŭ la preĝlibro de la angla Eklezio. Trad.: Rev. J. Cyprian Rust. / eo / London. La Tria Kongreso. / 1907 / 30 p..

0589 / {26} / Ordo de diservo… / … laŭ la preĝlibro de la angla Eklezio. Trad.: Rev. J. Cyprian Rust. / eo / London. La Tria Kongreso. / 1907 / 30 p..

0587 / {26} / Scheeberger. / Unua protestanta dioservo. / Okaze de l’ Dua Universala Kongreso de E-o en Ĝenevo. / eo / Biel (Svisujo). Ofico de Esperanto. / 1906 / 12 p..

0585 / {26} / Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. / E-igita de Paul Deschamps. / eo / Tours, Presejo E. Ménard kaj K-io. / 1912 / 76 p..

0586 / {26} / Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. / E-igita de Paul Deschamps. / eo / Tours, Presejo E. Ménard kaj K-io. / 1912 / 76 p..

{27}  Historio de la Eklezio.

0511 / {27} / Erdey, D-ro Francisko. / Unua Eŭkaristia Esperanto-Mondkunveno en Budapest, 1938. / eo / Budapest. Konstanta Komitato Esperanta por la Eŭkaristiaj Mondkunveno. / 1938 / 160 p..

0512 / {27} / Erdey, D-ro Francisko. / Unua Eŭkaristia Esperanto-Mondkunveno en Budapest, 1938. / eo / Budapest. Konstanta Komitato Esperanta por la Eŭkaristiaj Mondkunveno. / 1938 / 160 p..

0584 / {27} / Monnens, Th. ; S. J. / Nova Afriko. / E-igis Floriano. / eo / Parizo, Espero Katolika. / 1927 / 24 p..

0582 / {27} / Kraszewski, I.-J. / Kiel mortis la unuaj kristanoj. / Eltiraĵo el "Chrétienne". Trad.: Em. Robert. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1927 / 32 p..

0583 / {27} / Kraszewski, I.-J. / Kiel mortis la unuaj kristanoj. / Eltiraĵo el "Chrétienne". Trad.: Em. Robert. / eo / Paris, Espero Katolika. / 1927 / 32 p..

3164 / {27} / La Dieco de la Sankta Biblio. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 8. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,3 cm..

4314 / {27} / La Dieco de la Sankta Biblio. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 8. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,3 cm..

3067 / {27} / Folietoj pri la Nova-Eklezio Vero. / No. 4. / eo / Manchester : (Sin turnu al) New Church Book Depot. / [190?] / 4 p. 19,4 cm..

4283 / {27} / Folietoj pri la Nova-Eklezio Vero. / No. 4. / eo / Manchester : (Sin turnu al) New Church Book Depot. / [190?] / 4 p. 19,4 cm..

3162 / {27} / Kio estas la nova eklezio ? / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 7. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,1 cm..

4312 / {27} / Kio estas la nova eklezio ? / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 7. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,9 cm..

3165 / {27} / Kiu estis Emanuel Swedenborg ? / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 22. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,5 cm..

4315 / {27} / Kiu estis Emanuel Swedenborg ? / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 22. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,3 cm..

3161 / {27} / Nia devo al la infanoj. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 5. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,0 cm..

4311 / {27} / Nia devo al la infanoj. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 5. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,0 cm..

3163 / {27} / La plezuroj kaj okupoj de la ĉielo. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 6. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,0 cm..

4313 / {27} / La Plezuroj kaj okupoj de la ĉielo. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 6. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 19,1 cm..

3160 / {27} / La Sinjoro estas la Dio de la Ĉielo kaj la Tero, kaj lia homeco estas dia. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No 3. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,8 cm..

4310 / {27} / La Sinjoro estas la Dio de la Ĉielo kaj la Tero, kaj lia homeco estas dia. / Folietoj pri la nova eklezio Vero, No. 3. / eo / Manchester : The new church book depôt. / [190?] / 4 p. 18,8 cm..

3066 / {27} / Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. / El la latina. Presprovoj ekzamenitaj de Sro H. Bolingbroke Mudie. / eo / London (England) : The Swedenborg Society. / 1908 / 60 p. 17,2 cm..

2600 / {27} / Gasse, Emilo. / Monoteismo kaj pozitiva moralo. / eo / Depone ĉe Heroldo de Esperanto kaj ceteraj libroservoj. / 1965 / 59 p. 19 cm. br..

{28}  Konfesoj, sektoj, kristanaj.

0597 / {28} / Hagen, M. v. d. / Kie estas la Eklezio de Kristo ? / El la Nederlanda trad.: F-ino M. Borret. / eo / Hago, Nederlando, eld. A.N. Govers. / 1912 / 128 p..

0766 / {28} / Espero katolika. 5. / De n-ro 41 Okt. 1907 ĝis n-ro 50 julio 1908. / eo / 1907-1908 / 328 p..

0535 / {28} / Espero katolika. 7. / De n-ro 61 Jan. 1910 ĝis n-ro 70 Dec. 1910. / eo / 1910 / de p. 97 ĝis p. 404.

0536 / {28} / Espero katolika. 10. / De n-ro 92 Jan. 1913 ĝis n-ro 101 Dec. 1913. / eo / 1913 / 348 p..

1551 / {28} / Nederlanda katoliko. 3-4. 1912-1913. / Monata gazeto de januaro 1912 ĝis decembro 1913. / eo / 1912-1913 / 211 p..

1455 / {28} / Jarlibro de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. 1937. / Fondita la 1-an de aprilo 1910 de Pastro Richardson. / eo / 1937 / 161 p..

1680 / {28} / Jarlibro de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista I.K.U.E. 1938. / eo / 1938 / 161 p..

0553 / {28} / Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. / Regularoj. / eo / Le Mans, Francujo. Pres. Ch. Monnoyer. / 1927 / 22 p..

2917 / {28} / Matrikel 1968 Kristliga Esperantoförbundet. / sv / Östansjö : Kristliga Esperantoförbundet. / 1968 / 40 p. 15 cm. br..

4658 / {28} / Privat, Edmond. / Ĉe l' Koro de Eŭropo. / Mallonga resumo pri la internacia rolo de Ĝenevo en la historio de moderna tempo. Publikigita okaze de la Jubilea Festaro de Julio 1909. / eo / Ĝenevo : Eldonejo Atar. / 1909 / 31+4 p. 20,4 cm..

2403 / {28} / Grubb, Edward. / La Societo de Amikoj (Kvakeroj) kaj ĝiaj esencaj trajtoj. / E-a traduko de prelego de Edward Grubb, M.A. / eo / Londono, Friends Service Council. / 1946 / 20 p..

4309 / {28} / Sprague, Sydney. / La Historio de l' Bahaía Movado, Universala Fido. / Esperantigita de William W. Mann. / eo / London : The priory press. / 1907 / 23 p. 16,3 cm..

0767 / {28} / La Vivo kaj koncepto de la Societo de Amikoj. / eo / Heronsgate, The Esperanto Publishing Co. Ltd. / 64 p..

3158 / {28} / Sprague, Sydney. / La Historio de l' Bahaía Movado, Universala Fido. / Esperantigita de William W. Mann. / eo / London : The priory press. / 1907 / 23 p. 16,3 cm..

4559 / {28} / Stephen, Caroline. / Fundamentoj de la kvakerismo. / E-igita de Montagu C. Butler el la kvara eldono de la angla originalo. / eo / Londono : The British Esperanto Association (por la tradukinto). Letchworth (Leads, Anglujo) : Garden City Press Limited. / 1916 / 153 p. 19,2 cm..

{29}  Religioj nekristanaj.

0659 / {29} / Martinus. / La Idolo plej longe vivanta. / eo / Kopenhago, La spiritscienca instituto de Martinus. / 1961 / 95 p..

0414 / {29} / Cândido Xavier, Francisko. / Ago kaj reago. / Diktita de la spirito Andreo Ludoviko. El la Portugal-lingva originalo E-igis L.C. Porto Carreiro Neto. / eo / Rio de Janeiro, Federação E. Brasileira. / 1963 / 233 p..

3157 / {29} / La Biblia Profeto Cefanjaho antaŭanoncinta Esperanton. / El la originalo tradukita. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1910 / 18 p. 17,3 cm..

0555 / {29} / Bruggemann, K. / El la mitologio de antikvaj popoloj. / eo / Dresden, Friedrich Ader. Universala Biblioteko, n-ro 5. / 1923 / 80 p..

0744 / {29} / Krishnamurti, J. / Sperto kaj Konduto. / eo / Solliès-Pont (Var) Francio, Internacia Blokosma Asocio. / 1932 / 22 p..

2499 / {29} / Bianchini, Pastro Jakobo. / Hebrea kalendaro. / Kiun uzadis la Izraelidoj dum la jarcento de Jesu-Kristo. / eo / Tours. Francio. Em. Peltier, Sainte Radegonde. / 1907 / 16 p..

2630 / {29} / La Nobla Korano. / El la araba trad.: D-ro Italo Chiussi. [Paralelaj tekstoj araba kaj E-o]. [Rim.: tiu libro ne estas la originala Ŝabrola n-ro 2630]. / eo + ar / Kopenhago : Universala Esperanto-Asocio. Serio Oriento - Okcidento. N-ro 10. 2-a eldono. / 1970 / XX + 668 p. 22 cm. bind..

0554 (mankas) / {29} / Kio estas Oomoto ? / eo / Eld. Oomoto Centra Oficejo, Kameoka Kioto. / .

2096 / {29} / Esslemont, D-ro J. E. / Baha'u'llah kaj la Nova Epoko. / Elangligis Lidja Zamenhof. / eo / Weinheim, Bahaa Esperanto-Eldonejo "La Nova Tago". Köln, Germanujo, Heroldo de Esperanto. / 1930 / 191 p..

2150 / {29} / Esslemont, D-ro J. E. / Baha'u'llah kaj la Nova Epoko. / Elangligis Lidja Zamenhof. / eo / Weinheim, Bahaa Esperanto-Eldonejo "La Nova Tago". Köln, Germanujo, Heroldo de Esperanto. / 1930 / 191 p..

0552 / {29} / Sinjoro laŭdata. / Dediĉaĵoj al S-ro Onisabro Deguĉi de eksterlandaj samideanoj. Kompilita de Koogecu Niŝimura. / eo / Eld. en Kameoka, Japanio. Oomoto-Propaganda Oficejo. 2-a eldono. / 1932 / 197 p..

0742 / {29} / Sinjoro laŭdata. / Dediĉaĵoj al S-ro Onisabro Deguĉi okaze de lia reliberiĝo. Kompilita de Koogecu Niŝimura. / eo / Kameoka, Japanujo, Tenseiŝa-Presejo. / 1928 / 106 p..

1456 / {29} / Zamenhof, Lidja. / Bahaismo – la Religio de Paco. / eo / Bahaa Esperanto Komitato. Neckargemuend ap. Heidelberg (Germanujo). / 1959 / 8 p..

1421 (mankas) / {29} / Abdu'l-Baha'. / Causeries de Abdu'l-Baha'. / Recueil des causeries données à Paris par Abdu'l-Baha' en 1911. / fr / 215 p..

3709 / {29} / Baha 'u 'llah. / Kaŝitaj vortoj de la "Superega Plumo". / El la persa trad.: Lotfullah S. Hakim & John E. Esslemont. / eo / London : Brita Esperantista Asocio. / 1917 / 39 p. 14,4 cm..

1422 / {29} / Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado. / Kun la komentoj de Jasuo Sakurai. / eo / Oomoto Centra Oficejo. Kameoka, Kioto-hu, Japanujo. / 1960 / 24 p..

1423 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 2. / eo / .

1424 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 10. / eo / .

1425 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 12. / eo / .

1426 (mankas) / {29} / Oomoto n-ro 11. / eo / .

{3}  SOCIOLOGIO.

3068 / {3} / Zamenhof, Dro. L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. / Memuaro originale verkita de Z. / eo / Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto. "10-spesdeka Biblioteko Esperantista", N-ro 6-a. / 1912 / 15 p. 15,6 cm..

0502 / {3} / Boissière, René E. / Sur la feliĉvojo. / E-igis Ch. Meunier kun la kolaboradoj de H. Dubuisson, J. Guillaume, E. Chicot. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1930 / 40 p..

4614 / {3} / Kolovrat, Nadina. / Teorio pri Evolucio de Kono. / "Belo, vero, bono, estas tri problemo de homaro. Religio, scienco, industrio esprimataj per artoj, estas tri rimedoj por ilia solvo." / eo / Paris : "Le Monde espérantiste". Centra Presejo Esperantista. Kolekto de "Le Monde espérantiste". / 1909 / 30 p. 20,8 cm..

1068 / {3} / Naŭ historioj pri l' aŭtoritato laŭ Multatuli. / Trad.: J.L. Bruijn. / eo / Hago, J.L. Bruijn. Universala Esperantista Popol-Biblioteko. / 16 p..

1069 / {3} / Zamenhof, D-ro L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. / Memuaro originale verkita. / eo / Leipzig, Esperanto-Propaganda Instituto. (Kol. 10-spesdaka Biblioteko Esperantista n-ro 6). / 1912 / 15 p..

1070 / {3} / Zamenhof, D-ro L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. / Memuaro originale verkita. / eo / Leipzig, Esperanto-Propaganda Instituto. (Kol. 10-spesdaka Biblioteko Esperantista n-ro 6). / 1912 / 15 p..

{31}  Statistiko.

1071 / {31} / Ekspozicio nacia de 1908. / Antaŭparolo de l' Bolteno Memoriga de la Ekspozicio nacia de 1908. / eo / Rio de Janeiro, eld. Direktejo Ĝenerala de Statistiko. / 1908 / LXIII p..

1072 / {31} / Brazilo, Nacia Instituto de Satatistiko. / Statistika resumeto. / Ekstraktita el la Brazila Statistika Jarlibro, jaro III – 1937. / eo / Rio de Janeiro, Presejo de la Statistika Direktejo de Produktado. / 1938 / 14 p..

1073 / {31} / Sinopse estatística do Brasil. / Statistika resumo pri Brazilo. / pt / Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Estatística. / 1947 / 267 p..

1074 / {31} / Statistika resumeto. / Ekstraktita el la Brazila Statistika Jarlibro, jaro III – 1937. / eo / Rio de Janeiro, Presejo de la Statistika Direktejo de Produktado. / 1938 / 14 p..

3156 / {31} / Hantich, Jindřich. / La Popolsumigo en Aŭstrio en 1910. / La traduko de l'artikolo en la franca gazeto "Courrier Européen" n-o 11, de la j. 1911 (VIII). / eo / Praha : Bohema nacia konsilantaro (Národní rada česká), Presejo de Emanuel Stivin. / 1911 / 7 p. 17,7 cm..

3069 / {31} / Unuaj Internaciaj Floraj Ludoj. / Sino profesorvidvino Maria Hankel, reĝino de la festo. La Simbolo de l'Amo. Barcelono, Septembro 1909. / eo / Paris : Centra Presejo Esperantista. / 1909 / (8) p. 21,8 cm..

3070 / {31} / Mees, H. C. / La Kaŭzo de la senlaboreco. / La traduko sen konsento de la verkinto estas malpermesita. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1912(?) / 58 p. 15,9 cm..

{32}  Politiko.

1077 / {32} / Domela Nieuwenhuis, F. / La Piramido de l' tirano. / El holanda trad.: D. J. / eo / Eld. en Nederlando. / 31 p..

1076 / {32} / Delaisi, Francis. / La Venonta milito. / Esperantlingva traduko de la broŝuro "La Guerre qui vient", aperinta en Paris, en Majo 1911. / eo / Berlin, Deutscher Esperanto-Dienst. / 1916 / 39 p..

1078 / {32} / Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. / Projekto de s-roj Brogaĵota. / eo / Paris, eld. L' Universala. Imprimerie Ouvrière Espérantiste. / 1911 / 31 p..

1079 / {32} / Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio. / eo / Paris, Internacia Asocio "Paco-Libereco". N-ro 6. / 11 p..

1080 / {32} / Lenin, N. (Uljanov, V.). / Ŝtato kaj revolucio. / El la rusa trad.: G. Demidjuk. / eo / Parizo, S.A.T. / 1926 / 150 p..

1075 / {32} / Herzl, Dr Teodoro. / La Juda Ŝtato. / Provo de moderna solvo de la juda problemo. El la germana originalo trad.: Bernhard Selzer. Portreto de la aŭtoro. / eo / Budapest, eld. Literatura Mondo. / 1934 / 139 p..

1081 / {32} / Herzl, Dr Teodoro. / La Juda Ŝtato. / Provo de moderna solvo de la juda problemo. El la germana originalo trad.: Bernhard Selzer. Portreto de la aŭtoro. / eo / Budapest, eld. Literatura Mondo. / 1934 / 139 p..

1096 / {32} / Hervé, Gustave. / Antipatriotismo. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Kolekto "Paco-Libereco" N-ro 3. / 1907 / 32 p..

1315 / {32} / Amaya, Jesus. / Mejiko kaj Kardenas. / Kritiko socio-politika de la pasinta kaj nuntempa Meksika vivo. / eo / Meksiko, Editorial Lumen. / 1937 / 112 p..

2500 / {32} / Amaya, Jesus. / Mejiko kaj Kardenas. / Kritiko socio-politika de la pasinta kaj nuntempa Meksika vivo. / eo / Meksiko, Editorial Lumen. / 1937 / 112 p..

2331 / {32} / Bouška, Hynek. / Slovakoj kaj Magiaroj. / Kelkaj vortoj pri slovaka suferado en Hungario. / eo / Praha, Václav Riegel. / 1908 / 26 p..

1235 / {32} / La Reestiĝo de nacio. / Prezentita de la Ekzekutivo de la Cionista Organizo al la 24-a Universala Kongreso de E-o en Parizo. / eo / London. / 1932 / 23 p..

1236 / {32} / La Reestiĝo de nacio. / Prezentita de la Ekzekutivo de la Cionista Organizo al la 24-a Universala Kongreso de E-o en Parizo. / eo / London. / 1932 / 23 p..

1490 / {32} / Por iu pli bona mondo. / Kolekto da dokumentoj dediĉita de Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko al la XXII-a Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj, okazinta en Romo dum la Sankta Jaro 1950-a. / eo / 1950 / 31 p..

4650 / {32} / Národní Rada Česká (Conseil National Tchèque). / Prague, Royaume de Bohème. Národ sobĕ ! / fr + cz / Prague : Imprimerie "Unie". / 1907 / 12 p. 18,1 cm..

3127 / {32} / Ekspozicio Internacia pri Maraferoj, Mara Higieno kaj Itala Elmontro Kolonia. / Sportaj Gimnastikaj Festoj, Sciencaj Kongresoj. Genova - Marto-Novembro 1914. / eo / Genova : Stab. Tip. G. B. Marsano. / 1913 / 24 p. 24,5 cm..

{327}  Internaciaj rilatoj. Neŝtataj organizaĵoj.

1082 / {327} / Bernadotte, Folke. / La Fino. / Miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. El la sveda trad.: Stellan Engholm. [Fotoj] / eo / Stockholm, Eldona Societo Esperanto. / 1946 / 77 p..

1085 / {327} / Bernadotte, Folke. / La Fino. / Miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. El la sveda trad.: Stellan Engholm. [Fotoj] / eo / Stockholm, Eldona Societo Esperanto. / 1946 / 77 p..

1320 / {327} / Bigor, Georgi. / Ili pereis por la libero. / Leteroj de Bulgaraj kontraŭfaŝistoj, pereintaj en la batalo por libereco kaj demokratio 1941-1944. / eo / Sofio, Bulgara Esperantista Kooperativo. / 1947 / 31 p..

2753 / {327} / Honnorat, André. / La Sendanĝereco de Francujo. / Unu el la problemoj de la paco. Tekstoj kaj dokumentoj. Kunlaboris al la traduko revidita de S-ro Grosjean-Maupin… / eo / Paris : L'Idée Française à l'Étranger. Eldonaĵoj de la Societo de la Historio de la Milito. / 1924 / 158 p. + flugfolio preseraroj. 18 cm. br..

1086 / {327} / Ipe. / Nia vojo. / Aktualaj problemoj de moderna internacia vivo kaj laboro. / eo / Varsovio. / 1937 / 23 p..

2097 / {327} / Jugov, Anton. / Por la senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj. / Raporto antaŭ la kvina eksterordinara sesio de la parlamento de Popola Respubliko Bulgario, 7-a de Marto 1960. / eo / Sofio, Eldonejo de literaturo en fremaj lingvoj. / 1960 / 27 p..

1087 / {327} / Kion volas. Paneŭropa Unio ? / E-igis D-ro E. Sós. / eo / Wien, Paneuropa Verlag. / [192?] / 14 p..

1089 / {327} / Smogorzewski, Kazimierz / Pol-Pomeranio. / El la franca trad.: S. Grenkamp-Kornfeld. Kun 22 kartoj entekste kaj 4 plurkoloraj ekstertekste. / eo / Jaslo, Pollando, eld. Esperantista Voĉo. / [193?] / 125 p..

1090 / {327} / Smogorzewski, Kazimierz / Pol-Pomeranio. / El la franca trad.: S. Grenkamp-Kornfeld. Kun 22 kartoj entekste kaj 4 plurkoloraj ekstertekste. / eo / Jaslo, Pollando, eld. Esperantista Voĉo. / [193?] / 125 p..

1091 / {327} / Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj. / Konsisto de la Internacia Centro. Mond-kongreso. Centra Oficejo. Internacia Muzeo. Umiversala dokumentaro. / eo / Bruselo. Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / 1912 / 30 p..

1088 / {327} / Zauner, Josef. / L' Eŭropanismo. / eo / Timiŝoara, Rumanio, eld. Uŝe-Eĥo. / [193?] / 32 p..

4578 / {327} / Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj. / Konsisto de la internacia Centro. Mond-kongreso. Centra Oficejo. Internacia Muzeo. Universala dokumentaro. Homaro unuigita tra la terglobo. (∞)(062) Indekso Bibliografia. / eo / Bruselo : Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. Publikigo No. 25. / 1912 / 30 p. 24,4 cm..

1097 / {327} / Krleĵa, Miroslav. / Adriatika temo. / El la kroata trad.: Marko Demetroviĉ. / eo / Sofia, Bulgara Esperantista Kooperativo. / 1946 / 22 p..

1098 / {327} / Krleĵa, Miroslav. / Adriatika temo. / El la kroata trad.: Marko Demetroviĉ. / eo / Sofia, Bulgara Esperantista Kooperativo. / 1946 / 22 p..

1099 / {327} / Nitti, Francesco. / Eŭropo ĉe la abismo. / Francesco Nitti, iama ministrara prezidanto Itala. Trad. el la itala. / eo / Frankfurt a. Main, Germanujo, Frankfurter Societäts-Drückerei. / 1924 / 178 p..

1100 / {327} / Nitti, Francesco. / Eŭropo ĉe la abismo. / Francesco Nitti, iama ministrara prezidanto Itala. Trad. el la itala. / eo / Frankfurt a. Main, Germanujo, Frankfurter Societäts-Drückerei. / 1924 / 178 p..

1102 / {327} / Privat, Edmond. / Ĉe l' koro de Eŭropo. / Mallonga resumo pri la internacia rolo de Ĝenevo en la historio de moderna tempo. [Fotoj] / eo / Ĝenevo, eld. Atar. / 1909 / 21 p..

1104 / {327} / Salandra, Antonio. / Pri Itala milito. / La Parolado de la Itala Ĉefministro Antono Salandra pri Itala milito. / eo / Eld. en Padova. Komitato "Por Italujo, per Esperanto". N-ro 1. / 1915 / 12 p..

1107 / {327} / Al kiu Triesto ? / [Mapo] / eo / Ljubljana, eld. Slovenia Esperanto Ligo. / 1953 / 44 p..

0463 / {327} / Steiner, Hugo. / Sudtirolo en la jaro 1960. / eo / Eld. Hofrat Hugo Steiner, Bisamberg, Aŭstrio. / 1960 / 63 p..

1106 (mankas) / {327} / Martna, M. / L'Esthonie. / Les Esthoniens et la question esthonienne. / fr / Paris, Librairie Armand Colin. / 268 p..

0605 / {327} / Ĵivkov, Todor. / Triumfu la politiko de paco… / … kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo. Paroladoj, raportoj interparoloj. / eo / Sofio, eldonejo de fremdlingva literaturo. / 1960 / Preseraroj + 167 p..

0610 / {327} / La Landlima problemo inter Ĉinio kaj Hindio. / [Mapoj kaj referencaj mapoj] / eo / Pekino, La fremdlingva eldonejo. / 1963 / 133 p..

1113 / {327} / La Konfliktoj en Manĉurio kaj Ŝanhajo. / Pri agado de U.H.A. en Ĉinujo. [Fotoj] / eo / Kameoka Kioto-Hu, Japanio, eld. Universala Homama Asocio. / 1932 / 50 p..

1108 / {327} / Ju-Pin, Mons-ro Paŭlo. / La Milito en ekstremoriento. / Psika problemo internacia. Alvoko al sinceraj kaj bonvolemaj homoj. El la franca trad.: René de Lajarte. / eo / Pres. Jaroslav Strojil, Přerov, Ĉeĥoslovakujo. / 1928 / 32 p..

1109 / {327} / Ju-Pin, Mons-ro Paŭlo. / La Milito en ekstremoriento. / Psika problemo internacia. Alvoko al sinceraj kaj bonvolemaj homoj. El la franca trad.: René de Lajarte. / eo / Pres. Jaroslav Strojil, Přerov, Ĉeĥoslovakujo. / 1928 / 32 p..

1110 / {327} / Mezey, D-ro Istvan. / La Nuna Ĉina afero. / eo / Tokio, Japana Esperanto-Instituto. / 1938 / 16 p..

1111 / {327} / Tanaka Memorando. / Aŭtentika dokumento pri ekspansiaj planoj de Japanio. / eo / Eld. "Orienta Kuriero" kaj "Voĉoj el Oriento". / 1938 / 34 p..

1112 / {327} / Tanaka Memorando. / Aŭtentika dokumento pri ekspansiaj planoj de Japanio. / eo / Eld. "Orienta Kuriero" kaj "Voĉoj el Oriento". / 1938 / 34 p..

1114 / {327} / Japana Esperanto-Servo. N-ro 1. / [Fotoj] / eo / Presita en Japanujo. / 1938 / 24 p..

1412 / {327} / Martinus. / Internacia mondregno kreiĝanta. / El la Dana trad.: Peter Zacho. / eo / Kopenhago, Martinus Instituto. / 1962 / 88 p..

2049 / {327} / Fondaĵo por Internacieco. / L'internationalisme et la capitale du monde. / (Centre intellectuel mondial) [Mapo far K.P.C. de Bazel, de Bussum, Hago, plus listo de membroj de F.P.I.] / fr / La Haye, Bureau Préliminaire de la Fondation d'Internationalisme (Fondaĵo por Internacieco). / [190?] / mapo + folio + 8 p..

2020 / {327} / Congrès Mondial des Associations internationales. / Programme du Congrès. Discours prononcé à la séance d'ouverture. Résolutions et vœux. Liste des rapports, communications et publications distribués au Congrès. Fasc. 51. / fr / 1910 / 31 p..

2021 / {327} / Sebert, H. / Congrès Mondial des Associations internationales. Bruxelles 1910. / Rapport sur la langue internationale auxiliaire Esperanto présenté au nom des institutions officielles de l’Espéranto. Fasc. 18. / fr / 1910 / 5 p..

2730 / {327} / Bhave, Vinoba ; Morrison, Sybil ; Scarini, Guerrino. / Komentaro de Vinoba Bhave. / [kaj aliaj artikoloj]. / eo / Enfield, Anglujo : Internacio de Militrezistantoj. / [ĉ. 1960] / 16 p. 20 cm. s.k..

1115 / {327} / Carnegie, Andrew. / Por arbitracio. / Kun antaŭparolo de d'Estournelles de Constant. Trad. el la franca kaj angla. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 8. / 1907 / 48 p..

1116 / {327} / Carnegie, Andrew. / Por arbitracio. / Kun antaŭparolo de d'Estournelles de Constant. Trad. el la franca kaj angla. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 8. / 1907 / 48 p..

1092 / {327} / Den Doolaard, A. / Ĉu nova milito ? Jes… Kial ? / eo / [193?] / 15 p..

2404 / {327} / Den Doolaard, A. / Ĉu nova milito ? Jes… Kial ? / eo / [193?] / 15 p..

1117 / {327} / Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l' pacifismo. / El la franca trad.: V. Dufeutrel. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. (Libraro Pacifisma n-ro 3). / 1906 / 31 p..

1118 / {327} / Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l' pacifismo. / El la franca trad.: V. Dufeutrel. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. (Libraro Pacifisma n-ro 3). / 1906 / 31 p..

1095 / {327} / Durkheim, E. ; Denis, E. / Kiu volis la militon ? / La devenoj de la milito laŭ la diplomatiaj dokumentoj. / eo / Paris, Librairie de l'Esperanto. / 1916 / 47 p..

2280 / {327} / Duroux, J. / Internaciismo kaj pacifismo. / El L'Action Franciscaine, februaro 1908. Trad.: Ary-Bourg. / eo / Sainte-Radegonde, Presejo S. Martino. Moderna biblioteko, serio :  socialaj demandoj, n-ro 1. / 1908 / 12 p..

1093 / {327} / Estournelles de Constant, d'. / Limigo de l' armadoj. / Studoj pri la haltigo de l’ armadoj, n-ro 2. Raporto al la 14-a Interparlamenta Konferenco. El la franca trad.: Esselin, Dufeutrel kaj Segrétinat. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma n-ro 10. / 1907 / 51 p..

1094 / {327} / Estournelles de Constant, d'. / Limigo de l' armadoj. / Studoj pri la haltigo de l’ armadoj, n-ro 2. Raporto al la 14-a Interparlamenta Konferenco. El la franca lingvo trad.: Esselin, Dufeutrel kaj Segrétinat. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma n-ro 10. / 1907 / 51 p..

1119 / {327} / Fried, Afred-H. / La Problemo de l' malarmo. / Studoj pri la haltigo de l’ armadoj, n-ro 3. Trad.: Kapitano Alesiano. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma n-ro 11. / 1907 / 23 p..

1303 / {327} / Internacia Instituto de Paco. / Por la dua Haga Konferenco. / (Opinioj, projektoj, proponoj) El Angla, Franca kaj Germana trad.: R. Laisney kaj Gaston Moch. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 14. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 90 p..

1304 / {327} / Internacia Instituto de Paco. / Por la dua Haga Konferenco. / (Opinioj, projektoj, proponoj) El Angla, Franca kaj Germana trad.: R. Laisney kaj Gaston Moch. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 14. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 90 p..

1305 / {327} / Mirbeau, Octave. Andrejev, Leonid. / Ili estis frenezaj. Ruĝa rido. / El Franca kaj Rusa trad.: Louis Segretinat kaj Fjodor Avilov. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 5. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1906 / 115 p..

1306 / {327} / Moch, Gaston. / Pri malarmo : ĥimeroj kaj realaĵoj. / Studoj pri la haltigo de l’ armadoj, n-ro 1. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 9. Eldonata de la societo "Pacifisto". / [190?] / 28 p..

1307 / {327} / Nilsson, Anna T. / Datoj kaj faktoj pri la paca movado. / Trad. laŭ la sveda originalo. / eo / Malmo, Svedio, eldono de la verkistino. / 1926 / 47 p..

1308 / {327} / Ozimek, Edward. / Eksplodo de l' paco. / Telegramo al la ligo de nacioj kaj al la homo. El la Pola trad.: inĝ. J.P. kaj J.Z. / eo / Varsovio, eld. de l' aŭtoro. / 1937 / 15 p..

1309 / {327} / Ozimek, Edward. / Eksplodo de l' paco. / Telegramo al la ligo de nacioj kaj al la homo. El la Pola trad.: inĝ. J.P. kaj J.Z. / eo / Varsovio, eld. de l' aŭtoro. / 1937 / 15 p..

1310 / {327} / Passy, Frédéric. ; Suttner, Bertha de. ; Nattan-Larrier, P. ; Alesiano. ; Moch, Gaston. / Estonta milito. / Laŭ la instruoj de Johano de Bloch. El la franca trad.: Cécile Royer, Fritz Schuck kaj Alesiano. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 7. / 1907 / 120 p..

1311 / {327} / Passy, Frédéric. ; Suttner, Bertha de. ; Nattan-Larrier, P. ; Alesiano. ; Moch, Gaston. / Estonta milito. / Laŭ la instruoj de Johano de Bloch. El la franca trad.: Cécile Royer, Fritz Schuck kaj Alesiano. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 7. / 1907 / 120 p..

1103 / {327} / Privat, Edmond. / Ĉe l' koro de Eŭropo. / Mallonga resumo pri la internacia rolo de Ĝenevo en la historio de moderna tempo. / eo / Ĝenevo, Eldonejo Atar. / 1909 / 21 p..

1312 / {327} / Richet, Prof. Charles. / Paco kaj milito. / El la franca trad.: D-ro Vallienne. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 6. / 1907 / 50 p..

1313 / {327} / Richet, Prof. Charles. / Paco kaj milito. / El la franca trad.: D-ro Vallienne. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, n-ro 6. / 1907 / 50 p..

1275 / {327} / Suttner, Bertha von. / For la batalilojn ! / El la germana E-igis Armand Caumont. / eo / Dresden, Ader & Borel. / 1914 / 319 p..

1083 / {327} / Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo… / … precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. El la germana trad.: P. Christaller. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma n-ro 13. / 1908 / 14 p..

1084 / {327} / Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo… / … precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. El la germana trad.: P. Christaller. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma n-ro 13. / 1908 / 14 p..

0494 / {327} / Voĉoj de paco. / Voĉo de virino. / eo / Toronto, "Voĉo de virinoj". / 1961 / 40 p..

2234 / {327} / Le Vingt-quatrième Congrès Universel de la Paix. / Paris, Palais de la Sorbonne, 1-6 septembre 1925. Documents officiels. / fr / Paris, Délégation permanente des Sociétés Françaises pour la Paix. Genève, Bureau International de la Paix. / 1926 / 288 p..

1105 / {327} / Internacia Societo Esperantista por la Paco. / Espero pacifista. 1907. / 3-a jaro. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 284 p..

1101 / {327} / Internacia Societo Esperantista por la Paco. / Espero pacifista. 1908. / 4-a jaro. / eo / Neuilly-sur-Seine. / 1908 / 197 p..

1540 / {327} / Al kiu Triesto ? / eo / Ljubljana, Slovenia Esperanto Ligo. / 1953 / 44 p..

1938 / {327} / La Ekonomia kooperativo de ŝtatoj de la Malgranda Entento. / [Fotoj] / eo / [193?] / 12 p..

{328}  Leĝoj. Referendumoj.

1314 / {328} / Hyde, H. E. / Internacia Parlamento. / Ĉu Britujo montros la vojon ? El la angla trad.: M.C. Butler. / eo / Eld. de la aŭtoro. / [193?] / 11 p..

3071 / {328} / Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio. / Trad.: F. B. G. / eo / Paris : Internacia asocio "Paco-Libereco". Kolekto "Paco-Libereco" No 6. / 1909(?) / 11 p. 16,6 cm..

{329}  Politikaj partioj.

1319 / {329} / Pinto de Carmo, J. A. / Diretrizes partidárias. / UDN-PRD-PSD-PTB-PRP-PL-PR-PSP-PSB-PDC-POT-PST-PTN-PCB. / pt / Rio de Janeiro, eld. Irmãos Pongetti. / 1948 / 329 p..

1340 / {329} / Cachin, Marcel. / Laborista klaso kaj socialismo. / El la franca trad.: L. Berland kaj L. Vergnaud. / eo / Paris, eld. E.S.F.I.O. (Esperantista Sekcio Franca de la Internaciista Organizaĵo). / 1912 / 19 p..

2501 / {329} / Cachin, Marcel. / Laborista klaso kaj socialismo. / El la franca trad.: L. Berland kaj L. Vergnaud. / eo / Paris, eld. E.S.F.I.O. (Esperantista Sekcio Franca de la Internaciista Organizaĵo). / 1912 / 19 p..

1339 / {329} / Ferri, Enrico. / Kio estas socialismo. / Aŭ Signifo de la Unua de majo. Trad.: P. S. / eo / Amsterdam. / 1912 / 32 p..

1318 / {329} / Lagalaure, Félix. / La Individualisma socialismo de D-ro Axel Robertson Proschowsky. / Trad.: Liber. / eo / Paris. Rasa Virina Klubo. / [192?] / 15 p..

1316 / {329} / Tutmonda Partio Socialista. / Regularo de la E.S.F.I.O. / Statuts de la E.S.F.I.O. (Association des Socialistes Espérantistes). / eo + fr / Paris, Centra Presejo Esperantista, V. Polgar. / 1912 / 8 p..

1317 / {329} / Tutmonda Partio Socialista. / Regularo de la E.S.F.I.O. / Statuts de la E.S.F.I.O. (Association des Socialistes Espérantistes). / eo + fr / Paris, Centra Presejo Esperantista, V. Polgar. / 1912 / 8 p..

1341 / {329} / Dimitrov, G. / Laborista klaso kontraŭ la faŝismo. / La Ofensivoj de l’ faŝismo kaj la taskoj de l’ Komunista Internacio en la batalo por la unueco de la laborista klaso kontraŭ la faŝismo. / eo / Kiev, Ĥarkov, Ukrainia Eld. de Naci-minoritoj. / 1936 / 172 p..

1342 / {329} / Marks, Karlo. ; Engels, Frederiko. / La Komunista manifesto. / eo / Parizo, S.A.T. Laborista Presejo Erasme, Bruselo. 3-a eldono. / 56 p..

2738 / {329} / Marks, Karl ; Engels, Friedrich. / La Komunista manifesto. / E-igis D-ro Emil Pfeffer. / eo / Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda. 2-a eldono. / [192?] / 48 p. 17 cm. br..

1343 / {329} / Veder, T. / Komentoj al la komunista manifesto. / eo / Parizo, S.A.T. / 1933 / 56 p..

0491 / {329} / De kie venis la malakordoj ? / Respondo al k-doj Thorez kaj aliaj. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 35 p..

0830 / {329} / De kie venis la malakordoj ? / Respondo al k-doj Thorez kaj aliaj. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 35 p..

0490 / {329} / Komentario pri la deklaro de la Komunista Partio de Usono. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 17 p..

0834 / {329} / Komentario pri la deklaro de la Komunista Partio de Usono. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 17 p..

0488 / {329} / Ni unuiĝu sur la bazo de la Moskva Deklaracio kaj Moskva deklaro. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 33 p..

0489 / {329} / Spegulo por reviziistoj. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 12 p..

0492 / {329} / Spegulo por reviziistoj. / eo / Pekino, Fremdlingva eldonejo. / 1963 / 12 p..

{33}  Ekonomio politika.

1344 / {33} / Marchlewski, D-ro J. B. / Ekonomio socia. / Kio ĝi estas kaj kion ĝi instruas. El la Pola trad.: Emilo Pfeffer. / eo / Krakovo, Pollando, Esperanta Scienca kaj Literartura Libraro. / 1912 / 67 p..

1345 / {33} / Okamoto-Rikiĉi. / Realigo de norma socio. / Evangelioj de belismo. Vol. n-ro IX. / eo / Eld. en Japanujo de Belisma Koopera Kulturejo. / 42 p..

1346 / {33} / Okamoto-Rikiĉi. / Teorio de socia vivo. / Evangelioj de belismo. Vol. n-ro VIII. / eo / Eld. en Japanujo de Belisma Koopera Kulturejo. / 37 p..

3072 / {33} / Marchlewski, D-ro J. B. / Ekonomio socia. / Kio ĝi estas kaj kion ĝi instruas. El la Pola eldono E-igis Emilo Pfeffer. / eo / Krakovo : Esperanta eldona societo. / 1912 / 67 p. 19,7 cm..

1347 / {33} / Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio. / Trad.: F.B.G. / eo / Paris, Paco-Libereco. Kolekto Paco-Libereco n-ro 6. / [190?] / 11 p..

1348 / {33} / Kropotkin, Petr. / La Salajro. / El la rusa trad.: D. J. / eo / Amsterdam, eld. W. Nutters. Internacia Socia Revuo, n-ro 8. / 1914 / 22 p..

1349 / {33} / Mees, H. C. / La Kaŭzo de senlaboreco. / eo / Genève, Svislando, Universala Esperantia Librejo. / 58 p..

2843 / {33} / Libervola civila helpservo internacia. / Ne nur vortoj sed agoj. [Fotaĵoj]. / eo / Bern : Sekretariejo de la L.C.H.I. / [1936] / 16 p. + regularo + letero. 21 cm. br..

1350 / {33} / Barenton, Hilaire de. / Flavuloj kion ili volas. / El L'action Franciscaine, julio 1907. Trad.: Paul Deschamps. / eo / Sainte-Radegonde (I. & L.), Francio. Presejo S. MArtino. Moderna biblioteko, serio Socialaj Demandoj, n-ro 3. / 1908 / 15 p..

1351 / {33} / Barenton, Hilaire de. / Flavuloj kion ili volas. / El L'action Franciscaine, julio 1907. Trad.: Paul Deschamps. / eo / Sainte-Radegonde (I. & L.), Francio. Presejo S. Martino. Moderna biblioteko, serio Socialaj Demandoj, n-ro 3. / 1908 / 15 p..

1352 / {33} / Barenton, Hilaire de. / Ruĝuloj, kion ili volas. / El L'action Franciscaine, junio 1907. Trad.: Paul Deschamps. / eo / Sainte-Radegonde, Francio. Presejo S. Martino. Moderna biblioteko. / 1908 / 16 p..

2271 / {33} / Barenton, Hilaire de. / Ruĝuloj, kion ili volas. / El L'action Franciscaine, junio 1907. Trad.: Paul Deschamps. / eo / Sainte-Radegonde (I. & L.), Francio. Presejo S. Martino. Moderna biblioteko, serio Socialaj Demandoj, n-ro 3. / 1908 / 16 p..

1353 / {33} / Profesia Unuiĝo de Poŝto Telegrafo Telefono kaj Radio de U.S.S.R. / El la rusa trad.: Viktor Ĵavoronkov. / eo / Paris. Eld. de Centra Oficejo de Esperantistoj de Ligilo de U.S.S.R. Biblioteko de ligilisto P.T.T.R. / 1926 / 39 p..

1354 / {33} / Profesia Unuiĝo de Poŝto Telegrafo Telefono kaj Radio de U.S.S.R. / El la rusa trad.: Viktor Ĵavoronkov. / eo / Paris. Eld. de Centra Oficejo de Esperantistoj de Ligilo de U.S.S.R. Biblioteko de ligilisto P.T.T.R. / 1926 / 39 p..

3073 / {33} / Gesell, Silvio. / La Reforma mono. / Laŭ la verkoj de la aŭtoro kaj precipe laŭ la germana ekstrakto de lia ĉefa verko esperante aranĝita de Paŭlo Staniŝiĉ. / eo / Amsterdam (Nederland) : eldonejo W. Nutters. Serio da eldonaĵoj de "Internacia Socia Revuo" No. kvina kaj sesa(?). / 1913 / 46 p. 16,6 cm..

2022 / {33} / Nedoŝivin, A. M. / Pri internacia monsistemo kaj esperantista ĉekbanko en Londono. / О международной монетной системъ и эсперантскомъ чековомъ банкъ въ г. Пондонъ. / eo / Kovna. / 1912 / 8 p..

3074 / {33} / Norman, Georgo. / Poŝlibro internacia por aferistoj, turistoj, k. c. / I.) Gregoria kaj julia rapidega ĉiama kalendaro. II.) Eŭropaj kaj nordamerikaj internaciaj egalecotabeloj pri moneroj, pezoj, mezuroj… / eo / Paris (Francujo) : Hachette, k Ko. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 24 p. 19,5 cm..

1356 / {33} / Kropotkin, Petro. / Al la junuloj kaj Biografio. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1938 / 54 p..

1355 / {33} / Lanti, E. ; Ivon, M. / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? / eo / Paris. Esperanto av. de Corbéra XIIème. Biblioteko de Herezulo, n-ro 1. / 1935 / 52 p..

1357 / {33} / Lanti, E. / Manifesto de la sennaciistoj. / Dokumentoj pri sennaciismo. / eo / Paris. Eldonita per la monhelpo de sennaciistaj SAT-anoj ĉe S.A.T. Dua eldono reviziita k kompletigita. / 1951 / 80 p..

2935 / {33} / Séverac, J.-B. / Leteroj al Brigito. / La Socialista partio, ĝiaj principoj kaj ĝiaj taskoj. [Kredeble trad. de s-ro Jean Moreau]. / eo / Paris : E.S.F.I.O. / 1933 / 206 p. 19 cm. br..

3078 / {33} / Berthelot, Paul. / La Evangelio de la horo. / El franca trad.: F. J. / eo / Amsterdam : Nutters(?). Serio da eldonaĵoj de "Internacia Socia Revuo", No. 1. / 1912 / 23 p. 16,7 cm..

1681 / {33} / S.A.T. / Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda 1960-1961. / eo / Paris, S.A.T. / 1960-1961 / 150 p..

1722 / {33} / S.A.T. / Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda 1952-1953. / eo / 1952-1953 / 152 p..

0670 / {33} / S.A.T. / Historio de S.A.T. 1921-1952. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1953 / 152 p..

1321 / {33} / S.A.T. / Historio de S.A.T. 1921-1952. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1953 / 152 p..

2098 / {33} / Lanti, E. ; Ivon, M. / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? / eo / Paris. Esperanto av. de Corbéra XIIème. Biblioteko de Herezulo, n-ro 1. / 1935 / 52 p..

2863 / {33} / Malkaŝema sinmalkovro. / Raporto de Hinhua-Novaĵ-agentejo en la 16-a de aprilo. / eo / Pekino : Fremdlingva Eldonejo. / 1970 / 14 p. 13 cm. br..

2793 / {33} / Maŭ Zedong. / Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong. / Antaŭparolo al la dua eldono : Lin Biaŭ. / eo / Peking : Fremdlingva Eldonejo. / 1967 / [6] + 344 p. 14 cm. bi..

2963 / {33} / Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni. / Pri kelkaj gravaj problemoj de leninismo en la nuna tempo. La redakcio de la gazeto "Ruĝa Flago". / eo / Pekino : Fremdlingva Eldonejo. / 1963 / 190 p. 18 cm. br..

2938 / {33} / Andropov, Ju. V. / La Doktrino de Karl Marks kaj kelkaj aspektoj de la socialisma konstruado en USSR. / El la rusa trad.: Ludmila Novikova. / eo / Moskvo : Presagentejo Novosti. / 1983 / 32 p. 17 cm. br..

3080 / {33} / Marx, Karl ; Engels, Frederick. / Manifesto de la Komunista Partio. / The Communist Manifesto. El la Aŭtoritata Angla Traduko, Redaktita kaj Alnotita de Frederiko Engels. Trad.: Arturo Baker. / eo + en / Chicago : Charles H. Kerr & Company. "Standard Socialist Series". / 1908 / 65+64 p. 17,1 cm..

3671 / {33} / Tugan-Baranovskij, M. I. / La Plej granda komunista organizaĝo en la mondo. / (La komunumo de la duĥoboroj). El la rusa E-igis Maria Ŝidlovskaja. / eo / Moskvo (Ruslando) : Teristo. Tip. Stepanovoj. Biblioteko de Teristo No 3. / 1922 / 48 p. 17,3 cm..

1276 / {33} / La Instruo de Karl Marks. / Tezoj de Instituto de Marks-Engels-Lenin. / eo / Amsterdam, Ekrelo. / 1933 / 54 p..

3075 / {33} / Hervé, Gustave. / Antipatriotismo. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Paris (Franclando) : Presa komunista societo "L'Émancipatrice". Kolekto "Paco-Libereco" No 3. / 1907 / 32 p. 17,4 cm..

4287 / {33} / Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Paris (Franclando) : Presa komunista Societo L'Émancipatrice. Eldonaĵoj de Asocio "Paco-Libereco", No 1a. / 1906 / 31 p. 17,1 cm..

4288 / {33} / Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Paris (Franclando) : Presa komunista Societo L'Émancipatrice. Eldonaĵoj de Asocio "Paco-Libereco", No 1a. / 1906 / 31 p. 17,1 cm..

3076 / {33} / Al la virinoj. Letero pri la milito en Ĥinlando. / Laŭ Urbain Gohier. Trad.: Fi-Blan-Go. / eo / Paris (Franclando) : Internacia Asocio "Paco-Libereco". Presa komunista societo "L'Émancipatrice". Kolekto "Paco-Libereco" No 2a. / 1907 / 15 p. 17,1 cm..

1358 / {33} / Gesell, Silvio. / La Reforma mono. / Esperante aranĝita de Paŭlo Stanišič. / eo / Nerderland, eld. W. Nutters. Internacia Socia Revuo, n-ro kvina kaj sesa. / 1913 / 46 p..

1359 / {33} / Marshall Hattersley, C. / Maŝinoj, mono kaj mondpaco. / Socikredita Kunordiga Centro. / eo / Nottingham, Anglujo, The Social Credit Co-ordinating Centre, Gordon House. / [1949] / 60 p..

0001 / {33} / La Reestiĝo de nacio. / Prezentita de la Ekzekutivo de la Cionista Organizo al la 24-a Universala Kongreso de E-o en Parizo. [Fotoj] / eo / Londono. / 1932 / 23 p..

1361 / {33} / Ekstrand, Leon. ; Kovero, Martti. / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. / [Fotoj, tabeloj] / eo / Esperanta publikaĵo n-ro 1 de Finnlanda Foiro. / 1923 / 32 p..

1362 / {33} / Ekstrand, Leon. ; Kovero, Martti. / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. / [Fotoj, tabeloj] / eo / Esperanta publikaĵo n-ro 1 de Finnlanda Foiro. / 1923 / 32 p..

1363 / {33} / La Ekonomiaj kaŭzoj de milito kaj de industria malbonstato. / Memuaro prezentita al la Tutmonda Ekonomia Konferenco – Majo 1927 – de la Ligo de Nacioj. El la Angla trad.: Oscar M. Wihl. / eo / London. / 1927 / 8 p..

1360 / {33} / La Reestiĝo de nacio. / Prezentita de la Ekzekutivo de la Cionista Organizo al la 24-a Universala Kongreso de E-o en Parizo. [Fotoj] / eo / London. / 1932 / 23 p..

2141 / {33} / De Leon, Daniel. / Ĉu Socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco ? / Paco kaj prospero aŭ milito kaj mizero ? Deklaro de la Usona Socialista Laborista Partio. / eo / S.A.T. / 1950 / 31 p..

{34}  Juro.

2832 / {34} / 1913. Internacia Societo de Esperantistaj Juristoj. / (I.S.E.J.) Fondita en 1906. Regularo. Nomaro. Protokolo. Raporto. Ĝeneralaj kunsidoj. Bibliografio de I.S.E.J. / eo / Paris : I.S.E.J. / 1912 / 16 p. 21 cm. br..

3081 / {34} / Ferrer, Francisco Galceran. / La Pledo por Ferrer. / Le Plaidoyer pour Ferrer. / eo + fr / Chalon-sur-Saone : Universala Esperanto-Presejo Balandra & Royer. Eldonoj de la Internacia Esperantista Societo. Libera Penso. Oktobro 1909. / 1909 / 7+7 p. 20,3 cm..

4286 / {34} / Ferrer, Francisco Galceran. / La Pledo por Ferrer. / Le Plaidoyer pour Ferrer. Eldonoj de la Internacia Esperantista Societo. Libera Penso. Oktobro 1909. / eo + fr / Chalon-sur-Saone : Universala Esperanto-Presejo Balandra & Royer. / 1909 / 7+7 p. 20,3 cm..

1364 / {34} / Internaciaj konvencioj pri fervojaj, person-, pakaĵ kaj fretaĵ- trafikoj. / Esp. J. Řebíček. / eo / Olomouc. Moraviaj Esperanto Pioniroj. / 1930 / 251 p..

4038 / {34} / Brynjulf, Kapitano Jhss. [sic]. / La Pacparlamento kaj ĝia organizo. / UEA, Regiono Kristiania, Norge. Intermita sciigo No. 1. / eo / 1912 / 11 p. 22,8 cm..

4290 / {34} / Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. / Projekto. Julio 1911. / eo / Paris : L'Universala. Imprimerie Ouvrière Espérantiste. / 1911 / 31 p. 17,3 cm..

2235 / {34} / Suchtelen, D-ro Nico van. / La Sola solvo : Eŭropa federacio. / eo / Eldonaĵo de la Holanda Komitato "La Eŭropa Federacio" (De Europeesche Statenbond). / [191?] / 7 p..

1365 / {34} / Kontrakto de la Ligo de Nacioj. / Covenant of the Ligue of Nations. Pacte de la Société des Nations. El la Angla kaj la Franca trad.: Daniel Eyquem kaj E. Grosjean-Maupin. / eo + en + fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto n-ro 7. / [192?] / 30 p..

1366 / {34} / Kontrakto de la Ligo de Nacioj. / Covenant of the Ligue of Nations. Pacte de la Société des Nations. El la Angla kaj la Franca trad.: Daniel Eyquem kaj E. Grosjean-Maupin. / eo + en + fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto n-ro 7. / [192?] / 30 p..

1367 / {34} / La Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj. / Trad.: R.L. Harry, LL.B.(Tas), B.A.(Oxon). / eo / Canberra, Aŭstralio. / 1952 / 56 p..

2968 / {34} / La Germana Popolo kaj la Unuiĝintaj Nacioj. / Propono de la ŝtatkonsilantaro de la Germana Demokratia Respubliko koncerne la membrecon de la Germana Demokratia Respubliko en la Organizo de la Unuiĝintaj Nacioj. [k pliaj dokumentoj]. / eo / Dresden : Deutsche Liga für die Vereinten Nationen. / 1966 / 64 p. 23 cm. br..

2023 / {34} / Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj. / Konsisto de la Internacia Centro. Mond-kongreso. Centra Oficejo. Internacia Muzeo. Umiversala dokumentaro. / eo / Bruselo. Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / 1912 / 30 p..

2024 / {34} / Unuiĝo de la Internaciaj Asocioj. / Konsisto de la Internacia Centro. Mond-kongreso. Centra Oficejo. Internacia Muzeo. Umiversala dokumentaro. / eo / Bruselo. Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / 1912 / 30 p..

2989 / {34} / Aŭskultu, la voĉojn de oceano ! / Postrestigitaj skribaĵoj de militmortintaj studentoj en Japanio. El la japana trad.: Kansai Ligo de Esperantaj Grupoj. / eo / Osaka : Kansai Ligo de Esperantaj Grupoj. / 1951 / 53 p. 21 cm. br..

2025 / {34} / La Vero pri la milito. / Oficiala dokumentaro E-igita el germana lingvo. / eo / Dresden, Komisio eldono Esperanto-Centrale. Eldonita de Germanaj Esperantistoj. / [1914?] / 36 p..

4750 / {34} / Durkheim, E. ; Denis, E. / Kiu volis la Militon ? / La devenoj de la milito laŭ la diplomatiaj dokumentoj. [Mane :] Trad.: Boirac et Heinrich Nollotte, Dijon. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto et des Alliés. Eldonoj de la komitato Por Francujo, Per Esperanto. Imp. Gauthier-Villars et Cie. / 1916 / 47+1 p. 24,0 cm..

4198 / {34} / Oficiala Raporto de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto. Unua raporto prezentita al Sinjoro Ĉefministro. / Franca Respubliko. El la Journal Officiel de la République Française (Oficiala Ĵurnalo de la Franca Respubliko), de la 6a de Januaro 1915. Kun Antaŭparolo de Tristan Bernard. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto et des Alliés. Imprimerie Gauthier - Villars et Cie. Eldonoj de la Komitato Por Francujo, Per Esperanto, Broŝuro nro 1a. / 1915 / 63 p. 24,2 cm..

4199 / {34} / Oficiala Raporto de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto. Dua raporto. / El la Journal Officiel de la République Française (Oficiala Ĵurnalo de la Franca Respubliko), de la 11a de Marto 1915. [Aŭtoroj :] Payelle, Georges ; Mollard, Armand ; Maringer, Georges ; Paillot, Edmond. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto et des Alliés. Eldonoj de la Komitato Por Francujo, Per Esperanto, Broŝuro nro 2a. / 1915 / 16 p. 24,3 cm..

4507 / {34} / Oficiala Raporto de la komisiono starigita por konstati la agojn faritajn de la malamiko malrespekte al la leĝoj de la popolrajto. Unua raporto prezentita al Sinjoro Ĉefministro. / Franca Respubliko. El la Journal Officiel de la République Française (Oficiala Ĵurnalo de la Franca Respubliko), de la 6a de Januaro 1915. [Aŭtoroj :] Payelle, Georges ; Mollard, Armand ; Maringer, Georges ; Paillot, Edmond. Kun Antaŭparolo de Tristan Bernard. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto et des Alliés. Imprimerie Gauthier - Villars et Cie. Eldonoj de la Komitato Por Francujo, Per Esperanto, Broŝuro nro 1a. / 1915 / 63 p. 24,2 cm..

3082 / {34} / Interprete Esperantista per le persone in guerra. / Collezione della Cattedra Italiana di Esperanto. / eo / S. Vito al Tagliamento : La Tipografica. / [191?] / 13 p. 16,1 cm..

3083 / {34} / Lochner, Louis P. / La Neŭtrala Konferenco Por Daŭra Pacperado. / Dokumentoj De La Neŭtrala Konferenco No. 8e. "Bilaga till La Espero". / eo / Stockholm : Neŭtrala Konferenco Por Daŭra Pacperado. / 1916 / 28 p. 20,0 cm..

3155 / {34} / Garzón Riuz, Jozefo. / Laŭleĝa situacio de fremduloj en Hispanujo. / Jura skizo, verkita de J. G. R. (advokato). / eo / Barcelona : Sucesores de Manuel Soler - Editores. / [190?] / 68+12 p. 14,3 cm..

3088 / {34} / Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. / Projekto. Julio 1911. / eo / Paris : L'Universala. Imprimerie Ouvrière Espérantiste. / 1911 / 31 p. 17,3 cm..

3087 / {34} / Por la dua Haga Konferenco. / (Opinioj, projektoj, proponoj). El Angla, Franca kaj Germana lingvoj trad.: R. Laisney kaj Gaston Moch. Enketo farita de la Internacia Instituto de Paco. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 14. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 90 p. 19,5 cm..

4645 / {34} / D'Étournelles de Constant. / Limigo de l'Armadoj. / (Raporto al la 14a Interparlamenta Konferenco). El franca trad.: Esselin, Dufeutrel kaj Segrétinat. Studoj pri la Haltigo de l' Armadoj. No 2. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 10. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 51 p. 19,3 cm..

3091 / {34} / La Gildhala Pro-paca Kunveno En London. / "Komenco de Nova Epoko". Paroloj de T. Vezay Strong, s-ro Asquith, S-ro Balfour. Kun aldono de propacaj paroloj de Edward Grey, Andrew Carnegie. Redaktis Harrison Hill. / eo / London : British Esperanto Association. / 1911 / 23 p. 18,5 cm..

3092 / {34} / Moch, Gaston. / Pri Malarmo : Ĥimeroj kaj Realaĵoj. / Studoj pri la Haltigo de l' Armadoj. No 1 (Enkonduko). / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 9. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 28 p. 19,5 cm..

4289 / {34} / Por la dua Haga Konferenco. / (Opinioj, projektoj, proponoj). El Angla, Franca kaj Germana lingvoj trad.: R. Laisney kaj Gaston Moch. Enketo farita de la Internacia Instituto de Paco. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 14. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 90 p. 19,5 cm..

4284 / {34} / Al la virinoj. Letero pri la milito en Ĥinlando. / Laŭ Urbain Gohier. Trad.: Fi-Blan-Go. / eo / Paris (Franclando) : Internacia Asocio "Paco-Libereco". Presa komunista societo "L'Émancipatrice". Kolekto "Paco-Libereco" No 2a. / 1907 / 15 p. 17,1 cm..

3090 / {34} / Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l'Pacifismo. / El franca… trad.: Victor Dufeutrel. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 3. Eldonata de la Societo "Pacifisto". / 1906 / 31 p. 18,5 cm..

3084 / {34} / Passy, Frédéric ; Suttner, Bertha de ; Nattan-Larrier, P. ; Alesiano ; Moch, Gaston. / Estonta Milito. / Laŭ la instruoj de Johano de Bloch. Trad.: Cécile Royer, Fritz Schuck kaj Alesiano. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma, No 7. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1907 / 120 p. 19,3 cm..

3154 / {34} / Iskender, Yervant H. / Civitanoj de l' Mondo. / Dediĉita al la estimata memoro de la Paciganto, Eduardo Vi(?), Esperanta eldono. / eo / Edinburgo : Turnbull & Spears. / 1915 / 29+3 p. 21,1 cm..

4307 / {34} / Iskender, Yervant H. / Civitanoj de l' Mondo / Dediĉita al la estimata memoro de la Paciganto, Eduardo Vi??, Esperanta eldono. / eo / Edinburgo : Turnbull & Spears. / 1915 / 29+3 p. 21,1 cm..

3085 / {34} / Mirbeau, Octave. Andrejev, Leonid. / Ili estis frenezaj (Mirbeau). Ruga Rido (Andrejev). / El franca kaj rusa lingvoj trad.: Louis Segretinat kaj Fjodor Avilov. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma No 5. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1906 / 115 p. 18,4 cm..

3089 / {34} / Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. / El germana trad.: P. Christaller. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma No 13. Eldonata de la societo "Pacifisto". / 1908 / 14 p. 19,5 cm..

4604 / {34} / Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. / El germana trad.: P. Christaller. Eldonata de la societo "Pacifisto". / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Libraro Pacifisma No 13. / 1908 / 14 p. 19,5 cm..

3086 / {34} / Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Paris (Franclando) : Presa komunista Societo L'Émancipatrice. Eldonaĵoj de Asocio "Paco-Libereco", No 1a. / 1906 / 31 p. 17,1 cm..

3077 / {34} / Roy, Gustave. / Kiel neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 11+8 p. 17,4 cm..

3079 / {34} / Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. / [Kun letero de Zamenhof]. / fr / Paris : Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 21 p. 17,2 cm..

2050 / {34} / Lanti, E. / Absolutismo. / Parolado de k-do E. Lanti en la kongreso de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj en Antverpeno 1934. / eo / Eld. deS.A.T. kaj F.L.E., Paris 67 av Gambetta. / 1934 / 16 p..

1368 / {34} / Lassalle, Ferdinand. / Pri la esenco de konstitucio. / Parolado en Berlina civitana societo, printempon 1862. / eo / Eld. W. Nutters, Amsterdam, Nederland. / 1912 / 30 p..

1369 / {34} / Vámbéry, Rustem. / Kriminologio. / Trad. el la hungara : V. Tóth. / eo / Budapest, Hungara Esperanto Instituto. / 1924 / 86 p..

4105 / {34} / Marek, D-ro Zygmunt. / Politika malliberulo. / Unutagaĵo dediĉita al la afero de politikaj malliberuloj en rusa regno kun speciala konsidero "la katorgon". / eo / Krakovo : Popola Presejo. / 1912 / 18 p. 28,4 cm..

4308 / {34} / Garzón Riuz, Jozefo. / Laŭleĝa situacio de fremduloj en Hispanujo. / Jura skizo, verkita de J. G. R. (advokato). / eo / Barcelona : Sucesores de Manuel Soler - Editores. / [190?] / 68+12 p. 14,3 cm..

4104 / {34} / Kiss, M. le Dr Jean. / Diffusion de l'espéranto, langue auxiliaire universelle, et protection légale des ouvrages écrits en espéranto. / Conférence à la VIIIe Session du Congrès International des Éditeurs. / fr / Budapest : Imprimerie de la Société anonyme Athenaeum. / [191?] / 6 p. 23,9 cm..

{35}  Administrado publika.

1370 / {35} / Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. / Trad.: Fi-Blan-Go kaj Ludoviko. / eo / Paris, Eld. de Asocio "Paco-Libereco", n-ro 1. / 1906 / 31 p..

1371 / {35} / Militista vortareto. / Esperanta-franca- angla-germana-itala. / eo + fr + en + de + it / Comité Français d'Information Espérantiste (C.F.I.E.) 34, rue de Chabrol, Paris X, Francujo. Universala Esperanto-Asocio (U.E.A.), Heronsgate, Anglujo. / 1955 / 53 p..

2502 / {35} / Batalo de Senlis. / Germanaj malkuraĝaĵoj. Morto de leŭtenanto Fauvart-Bastoul. / eo / Dijon, Imprimerie Darantière. / 1915 / 72 p..

4792 / {35} / La Efikoj de la U-boata milito. / Laŭ oficialaj elmontroj el komenco de Aŭgusto 1917. / eo / Berlin : Verlag Friedrich Ellersiek. Dresden : Albanus-sche Buchdruckerei. Eldonita de Deutscher Esperanto - Dienst (Germana Esperanto - Servo). Nova Esperanto - Biblioteko No 2. / 1917 / 36 p. 14,1 cm..

{36}  Asocioj, Institucioj, sociaj.

4513 / {36} / Bayol, Lieutenant. / Esperanto Guide to the Red Cross. / Extract from "Esperanto and the Red Cross". (Eldono angla). / en + eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imprimerie Levé. / [191?] / 16+4 p. 11,4 cm..

4514 / {36} / Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . / Eldono franca. Prix : 10 centimes. Extrait de la brochure "Esperanto et Croix - Rouge". Emportez en campagne : une Clef Esperanto et le Guide Esperanto de la Croix-Rouge. / fr + eo / Paris : Office Central Esperantiste. Imprimerie Levé. / 1916 / 24 p. 11,7 cm..

4537 / {36} / Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix - Rouge. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette & Cie. / 1906 / 167 p. 18,3 cm..

4637 / {36} / Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . / Eldono franca. Prix : 5 centimes. Extrait de la brochure "Esperanto et Croix - Rouge". / fr + eo / Paris : Office Central Esperantiste. / 1913(?) / 13 p. 11,4 cm..

4638 / {36} / Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . / Eldono franca. Prix : 10 centimes. Extrait de la brochure "Esperanto et Croix - Rouge". Emportez en campagne : une Clef Esperanto et le Guide Esperanto de la Croix-Rouge. / fr + eo / Paris : Office Central Esperantiste. Imprimerie Levé. / 1916 / 13+IV p. 11,7 cm..

4515 / {36} / Bayol, Poruĉika. / Snutnik Krasnago Kresta na Jazik Esperanto (cirile). / (Eldono rusa.) / ru + eo / Paris : Imprimerie Levé. / [191?] / ? p. 11,3 cm..

4103 / {36} / Uriach Coll, P. / La Cruz Roja como obra de pacificación social. / Trabajo premiado en el certamen Literario Científico Artístico organizado por la Comisión Provincial de la Cruz Roja de Zaragoza en 25 de Septembre de 1908… 3. / es / Barcelona [?] : Tip. - Lit. y Relieves Vda. J. Cunill. / 1908 / 13 p. 21,6 cm..

4783 / {36} / Société Française Esperanto Croix-Rouge. / Esperanto et Croix-Rouge. / (Bulletin de la Société). N° 1, Février 1910. Présidents d'honneur : … M. le général Sebert, membre de l'Institut. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Centra Presejo Esperantista V. Polgar. / 1910 / 13+12 p. 21,3 cm..

2236 / {36} / Dor, D-ro Henri. / Internacia Kongreso por la plibongado de la sorto de la blinduloj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1912 / 7 p..

1277 / {36} / Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. / Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. Trad.: S-ino Jean Javal. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. / 1907 / 130 p..

1327 / {36} / Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. / Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. Trad.: S-ino Jean Javal. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1907 / 130 p..

1372 / {36} / Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. / Konsiloj por uzado de ĵus blindiĝintoj. Trad.: S-ino Jean Javal. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. / 1907 / 130 p..

2312 / {36} / Ligilo por vidantoj. / Jaro 1925, n-ro 1. Oficiala informilo de Universala Asocio de Blindaj Esperantistoj : UABE. / eo / Eldonas kaj respondecas D-ro Nikolao Bánó. Pres. en Budapest. / 1925 / 16 p..

2865 / {36} / Włostowski, Kazimierz ; Dobrowolski, Wieslaw. / Surdmutuloj pri si mem. / El la pola trad.: Süsskind Schönberg. / eo / Varsovio : La tradukinto. / 1938 / [akompana letero] + 48 p. 16 cm. br..

1373 / {36} / Nikkaŭa, Ŝooiĉi. / Virina edukado en Japanujo. / [Fotoj] / eo / Eld. en Kanagaŭa-ken, Japanujo. / 1936 / 40 p..

2313 / {36} / Sluys, A. / La Libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro. / El la Franca trad.: Francisko Delgarbo. / eo / Antverpeno, Esperantista Presejo D. Hallet, Charleroi. Komitato por Spiritklerigado, n-ro 15. / 1914 / 19 p..

3711 / {36} / Sluys, A. / La Libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro. / El Franca lingvo verkita de A. S. Trad.: Francisko Delgarbo. / eo / Antverpeno : Esperantista Presejo D. Hallet, Charleroi. Komitato por Spiritklerigado, N° 15. / 1914 / 19 p. 20,2 cm..

4084 / {36} / La Langue internationale auxiliaire. / Association Française pour l'avancement des Sciences - Congrès de Grenoble 1904 - Séances générales. (Extrait du Bulletin mensuel, n° 10, décembre 1904). / fr / Tours : Imprimerie Paul Bousrez. / 1904 / 28 p. 24,6 cm..

1374 / {36} / Hendricks, Francis. / La Krizo de la Amerikaj kompanioj de asekuroj pri la vivo. / Eltirata kaj trad. el oficialaj dokumentoj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 23 p..

2503 / {36} / La Akso de la Imperio. / Kie ĝi estas ? / eo / The Colonial Mutual Life Assurance Society Limited (of Australia), Londono. / [191?] / 4 p..

3093 / {36} / W., G. / La Krizo de la Amerikaj kompanioj de asekuroj pri la vivo. / Eltirata kaj tradukita el oficialaj dokumentoj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 23 p. 17,3 cm..

4078 / {36} / Congrès Mondial des Associations Internationales - Documents préliminaires. / 1. Invitation au Congrès. 2. Programme. 3. Organisation et marche des travaux. Deuxième session : Gand-Bruxelles, 15-19 juin 1913. / fr / 1913 / 7 p. 24,5 cm..

2430 / {36} / Juna Esperantisto. / Monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto-lernantoj. 1908-1909. / eo / Paris, Esperantista Societo. / 1908-1909 / 100 + 100 p..

2333 / {36} / Juneco. / Oficiala organo de la Franca Federacio de la Junaj Esperantistoj. 1-a jaro, n-ro 2, decembro 1909. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. / 1909 / 52 p..

1375 / {36} / La Juna vivo. / Dusemajna organo por la junularo. 1934-1935. / eo / Nederlando. J. Muusses, Purmerend. / 1934-1935 / 196 p..

2332 / {36} / La Juna vivo. / Dusemajna organo por la junularo. 1934-1935. / eo / Nederlando. J. Muusses, Purmerend. / 1934-1935 / 196 p..

1376 / {36} / La Juna vivo. / Dusemajna organo por la junularo. 1935-1936. / eo / Nederlando. J. Muusses, Purmerend. / 1935-1936 / 184 p..

1377 / {36} / La Juna vivo. / Dusemajna organo por la junularo. 1935-1936. / eo / Nederlando. J. Muusses, Purmerend. / 1935-1936 / 184 p..

2933 / {36} / Jamboree Story. / Ĵamboree Story. The first edition was published in the international language Esperanto. [1a eldono estis en Esperanto]. / en / Zaandam : Skolta Esperanto-Ligo. Scouts' Esperanto League. / [1975] / 32 p. 15 cm. br..

{37}  Edukado.

2405 / {37} / La Esperantista edukisto. [2]. / No 2-a. Decembro 1936 kaj januaro 1937. L'Éducateur espérantiste. Monata bulteno de Groupement Espérantiste de l'Enseignement. / fr + eo / 1936-1937 / 20 p..

2406 / {37} / La Esperantista edukisto. [2]. / No 2-a. Decembro 1936 kaj januaro 1937. L'Éducateur espérantiste. Monata bulteno de Groupement Espérantiste de l'Enseignement. / fr + eo / 1936-1937 / 20 p..

1891 / {37} / Internacia Pedagogia Revuo. / 1908-1913. Unua jaro : N-ro 1, Nov. 1908. N-ro 2, Majo 1909. N-ro 3, Julio 1910. Dua jaro, 1912 : N-ro 1, N-ro 2, N-ro 3-4, N-ro 5, N-ro 6, N-ro 7. Tria jaro : N-ro 1-2, Aŭg. 1912, N-ro 3, N-ro 4-5, N-ro 6-7 de Jan. 1913, N-ro 8-9, N-ro 10-11-12. / eo / Internacia Asocio de Instruistoj. / 1908-1913 / 83 + 56 + 80 p..

2281 / {37} / Internacia Pedagogia Revuo. / Januaro-februaro 1913. Jaro III, N-ro 6-7. / eo / Internacia Asocio de Instruistoj. / 1913 / 48 p..

2431 / {37} / Internacia Pedagogia Revuo. [2/1932]. / 11-a jaro, N-ro 2. Marto/Aprilo 1932. Oficiala organo de Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj, T.A.G.E. / eo / Heroldo de Esperanto, Köln, Germanio. / 1932 / de p. 25 ĝis p. 48 + folio..

2432 / {37} / Internacia Pedagogia Revuo. [2/1937]. / 16-a jaro, No 2-a, 1937-a. Oficiala organo de Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj, T.A.G.E. / eo / [Nederlando]. / 1937 / de p. 17 ĝis 32..

2433 / {37} / Internacia Pedagogia Revuo. / 16-a jaro, No 4, 1937-a. Oficiala organo de T.A.G.E. / eo / [Nederlando]. / 1937 / de p. 57 ĝis 88..

1278 / {37} / Ferrière, Ad. / Estonta eduko. / Alvoko al gepatroj kaj eduk-estraroj. El la Franca trad.: H. Danneil. / eo / Genève, Universala Esperanto Asocio. / 1929 / 72 p..

1378 / {37} / Ferrière, Ad. / Estonta eduko. / Alvoko al gepatroj kaj eduk-estraroj. El "Transformons l'école" trad.: H. Danneil. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1929 / 72 p..

1379 / {37} / Ferrière, D-ro Ad. / Kiel eduki niajn infanojn ? / Revolucio en edukado per celkonscia, centrigita laboro. El la franca trad.: H. Ith.-Wille. / eo / Purmerend, Nederlando, J. Muusses, Esperanto eldonejo. T.A.G.E.-Biblioteko n-ro 1. / 1938 / 71 p..

1380 / {37} / Fisher, Dorothy Canfield. / Infanoj kaj patrinoj. / E-a teksto de T.J. Guéritte. / eo / Eld. The Esperanto Publishing Co Ltd. Heronsgate, Anglujo. / 1938 / 175 p..

1381 / {37} / Ménil, Baronino de. / Morala edukado de la popola infano. / (gardejoj, someraj kolonioj) La Femme du monde et l'enfant du peuple (garderies, colonies de vacances). [Fotoj] / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1907 / 23 p..

1382 / {37} / Ménil, Baronino de. / Morala edukado de la popola infano. / (gardejoj, someraj kolonioj) La Femme du monde et l'enfant du peuple (garderies, colonies de vacances). [Fotoj] / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. (C.O.116). / 1907 / 23 p..

1322 / {37} / Ora fiŝo. / Bildteatro por infanoj de la mondo. Monata organo ilustrita por la internacia kunlaboro de infanoj. Infanoj de la Mondo. N-ro 1, januaro 1958. / eo + ja / Tokio, Japana Esperanto-Instituto. Eldono de Amo-Akademio. / 1958 / 10 koloraj desegnaĵoj + 22 p..

3803 / {37} / Ménil, Mme la Baronne de. / Morala edukado de la popola infano. / La femme du monde et l'enfant du peuple. (Gardejoj, someraj kolonioj.). Parolado. (Garderies, colonies de vacances.). Causerie. / eo + fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imprimerie Gauthier - Villars. / 1907 / 23 p. 24,5 cm..

1383 / {37} / Les Humanités modernes. / Les avantages d'un enseignement classique donné aux élèves d'une école élémentaire. Expérience faite à Eccles (Angleterre). Année scolaire 1916-1917. / fr / Paris, Esperantista Centra Officejo. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n-ro 34. / 1917 / 18 p..

1384 / {37} / Les Humanités modernes. / Les avantages d'un enseignement classique donné aux élèves d'une école élémentaire. Expérience faite à Eccles (Angleterre). Année scolaire 1916-1917. / fr / Paris, Esperantista Centra Officejo. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n-ro 34. / 1917 / 18 p..

2601 / {37} / Janikovszky, Éva. / Ĉu ankaŭ vi scias ? / Ilustris László Réber. El la hungara trad.: Sándor Szathmári. / eo / Budapest : Corvina. / 1966 / 40 p. 23 cm. bi..

1385 / {37} / Knabina Kolegio en Saumur (Franclando). / Ĝenerala prospekto ilustrita per fotografaĵoj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 8 p..

2744 / {37} / Sekelj, Tibor. / La Importancia del idioma internacional en la educatiόn para un mundo mejor. / Ponencia presentada por el Licenciado … … al IV Congreso Mexicano de Sociologia, 7-11 de diciembre de 1953. / eo / Mexiko, D.F. : Asociacion Mexicana de Esperanto. / 1953 / 15 p. 17 cm. br..

{38}  Komerco. Komunikaĵoj.

1853 / {38} / Kreuz, Robert. ; Mazzolini, Alessandro. / Komerca vortaro en Esperanto. / eo / S. Vito al Tagliamento (Ital.), Esperanto-Eldonejo A. Paolet. / 1927 / 93 p..

2759 / {38} / Kreuz, Robert ; Urban, M. / Vortaro de komercaĵoj. / Aldono al la dua volumo de l'foira adreslibro de la Internaciaj Foiroj de Frankfurto a. M. Parto esperanto-germana. / eo + de / Frankfurto a. M. : Messamt, Esperanto-Fako. / 1921 / 12 p. 21 cm. br..

1386 / {38} / La Evoluo de la Leipzig-a foiro. / [Fotoj] / eo / Leipzig, Paul Voss. / [192?] / 32 p..

4521 / {38} / Lyon 'a internacia foiro. / 4. - 17. marto 1929. / eo / Lyon : ? ["Imp. Gougenheim Fr." sur kupono] / 1929 / 16 p. 21,0 cm..

1323 / {38} / Power transmissions. / Trade names index and directory. / en / London. Trade & Technical Press. 3rd edition. / 1937-1938 / 164 p..

1324 / {38} / Rosher, Edward M. / Fervoja terminaro. / (Konstrufako) / eo / 1938 / 15 p..

1325 / {38} / Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. / Verkita de kelkaj kompetentuloj sub la direkto de M. Rollet de l'Isle. / eo / Parizo, Librejo Hachette kaj K-io. Teknika Kolekto. / 1908 / 74 p..

1326 / {38} / Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. / Verkita de kelkaj kompetentuloj sub la direkto de M. Rollet de l'Isle. / eo / Parizo, Librejo Hachette kaj K-io. Teknika Kolekto. / 1908 / 74 p..

2504 / {38} / Gruey, L.-J. ; Dombrovski, P. A. / La Sunhorloĝo en Dijon. Koncerne la V-an Eŭklidan postulaton. / Le Cadran solaire de Dijon. / fr + eo / Imprimerie Barbier-Marilier, Dijon, Francio. / [190?] / 16 p..

2654 / {38} / Gittermann, Mikaelo. / Normigo. / Skizo. El la rusa trad.: A. Samojlenko. / eo / [Moskvo] : Ekrelo. / 1936 / 16 p. 22 cm. br..

{39}  Kostumoj. Moroj. Folkloro.

2237 / {39} / Erichsen, Hugo. / Kremacio kontraŭ enterigado. / E-igis D-o Tobias Sigel. / eo / Detroita Esperanta Societo, Usono. / 1913 / 16 p..

2314 / {39} / Nikkaŭa, Ŝooiĉi. / Virina edukado en Japanujo. / [Fotoj] / eo / Eld. en Kanagaŭa-ken, Japanujo. / 1936 / 40 p..

1328 / {39} / Colas, Claudius. / La Lignoŝuoj. / Originala Kristnaska rakonto por infanoj kaj grandaj personoj. / eo / Montmagny, Katolika Oficejo Esperantista. [Francio]. / 1914 / 15 p..

1329 / {39} / Modrijan, Franjo. / Fabeloj. / eo / Parizo, Espero Katolika. Eld. de la Societo Sankta Miĥaelo. / [191?] / 30 p..

1330 / {39} / Grenkamp, S. / Pola folkloro kaj popolkanto. / Antaŭparolo de Prof. Z.L. Zaleski. 10 melodioj kaj 8 ilustraĵoj ekstertekste. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. Centra Presejo Esperantista. / 1934 / 54 p..

2862 / {39} / Grenkamp, S. / Pola folkloro kaj popolkanto. / Antaŭparolo de Prof. Z. L. Zaleski. 10 melodioj kaj 8 ilustraĵoj ekstertekste. / eo / Jaslo, Pollando : Esperantista Voĉo. / 1934 / 60 p. [+ ilustraĵoj]. 19 cm. br..

2505 / {39} / Blade, François. / La Bela Magdaleno. / Gaskona legendo. El la Franca trad.: C. de Rey-Pailhade. / eo / La Chapelle-Montligeon. [Francio]. / 1907 / 7 p..

2610 / {39} / Núñez Dubús, Amalia. / Eterneco. / (Navarra legendo) / eo / Zaragoza : Hispana Esperanto Federacio. / [196?] / 13 p. 17 cm. br..

4566 / {39} / Southcombe, H. W. / Tutmondaj fajro-kutimoj. / Kolekto farita de H. W. S. / eo / Londono : The British Esperanto Association. / 1905 / 32 p. 18,4 cm..

4656 / {39} / Southcombe, H. W. / Tutmondaj fajro-kutimoj. / Kolekto farita de H. W. S. / eo / Londono : The British Esperanto Association. / 1905 / 32 p. 18,4 cm..

0617 / {39} / Zamenhof, L. L. / Proverbaro Esperanta. / Alfabete ordigita kaj provizita de indeksoj analiza kaj sinteza de C. Rogister. Enkonduko de G. Waringhien. Antaŭparoloj de M.F. kaj L.L. Zamenhof. / eo / La Laguna, J. Régulo eldonisto. Stafeto, Beletraj kajeroj, 10. / 1961 / XXVI + 168 p..

1331 / {39} / Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. / Laŭ la verko Frazeologio rusa-pola-franca-germana de M.F. Zamenhof. Aranĝis L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette. Verkaro de D-o Zamenhof. / 1910 / 82 p..

1457 / {39} / Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. / Laŭ la verko Frazeologio rusa-pola-franca-germana de M.F. Zamenhof. Aranĝis L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Librairie Hachette. Verkaro de D-o Zamenhof. / 1910 / 82 p..

1471 / {39} / Zamenhof, L. L. / Proverbaro Esperanta. / Laŭ la verko Frazeologio rusa-pola-franca-germana de M.F. Zamenhof. Aranĝis L.L. Zamenhof. / eo / Paris, Esperantista centra librejo. Dua eldono. / 1925 / 82 p..

{4}  LINGVISTIKO. Lingvo-scienco. Lingvoj (Esperanto).

2645 / {4} / Wüster, Eugen. / Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko. / El la germana trad.: D-ro Emil Pfeffer. / eo / Budapest : Literatura Mondo. / 1936 / 123 p. + 2 elfoldeblaj. 20 cm. br..

0367 / {4} / Lambert, Charles. / Bukedo. [I+II]. / Unua parto : Loko de pilgrimo kaj mirakloj en Grekujo. Sakuntala kaj hinda teatro. La Belulino, kiu dormadis en arbaro kaj la feinaj fabeloj. Dua parto : Vorto kaj ideo. Vivo kaj morto de lingvo. Internaciaj lingvoj. / eo / Paris, Librejo Hachette kaj K-io. Kolekto de La Revuo. / 1908 / 157 p..

0014 / {4} / Collinson, W. E. / La Homa lingvo. / eo / Berlin, Rudolf Mosse. Biblioteko tutmonda, N-roj 18-19. / 1927 / 96 p..

4205 / {4} / Hochsteyn (Dupont), Lucien. / Les Langues, dialectes, patois & jargons principaux de toutes les contrées du globe. / Ouvrage destiné à tous les établissements d'instruction. / fr / Paris, Bruxelles : Corneille Hochsteyn (Hochetin), éditeur. / 1906 / 66 p. 27,6 cm..

{40}  Filologio kompara.

1135 (mankas) / {40} / Meillet, A. / Les Langues dans l'Europe nouvelle. / fr / Paris, Payot et Cie. / 1918 / 340 p..

2238 (mankas) / {40} / Holmstrom, J. E. / Rapport sur les dictionnaires scientifiques et techniques multilingues. / fr / Paris, UNESCO. / 1951 / 37 p..

2674 / {40} / Andreev, A. P. / Revolucio en la lingvoscienco. / Jafetida Lingvoteorio de akademiano N. Marr. Skizo de A. P. Andreev. / eo / Leipzig : SAT. Biblioteko de Sennaciulo, Scienco ; N-ro 9. / 1929 / 68 p. 15 cm. br..

4408 / {40} / Simon, Otto. / Über den neuesten versuch einer Internationalen verständigungssprache. / Vortrag gehalten im deutschen Kasino zu Ung.-Hradisch am 7. Februar 1904. / de / Szekszárd : Buchdruckerei der Esperanto-Zeitschrift "Lingvo Internacia" ; Paul von Lengyel. / 1904 / 22 p. 20,4 cm..

2837 / {40} / Stoyan, Pétro. / La Vindiana, notre patrie préhistorique retrouvée par la méthode naturiste. / fr / Arras [Francujo] : Stuit Sipke. / 1946 / 32 p. 19 cm. br..

3469 / {40} / Simon, Otto. / Über den neuesten versuch einer Internationalen verständigungssprache. / Vortrag gehalten im deutschen Kasino zu Ung.-Hradisch am 7. Februar 1904. / de / Szekszárd : Buchdruckerei der Esperanto-Zeitschrift "Lingvo Internacia" ; Paul von Lengyel. / 1904 / 22 p. 20,4 cm..

2334 / {40} / Cart, Th. / Pri la Indo-Eŭropaj lingvoj kaj Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1910 / 16 p..

{41/410}  Interlingvistiko, Internaciaj Lingvoj. Tipoj de Internaciaj Lingvoj.

0633 (mankas) / {41/410} / Stojan, P. E. / Bibliografio de internacia lingvo. / eo / Genève, Bibliografia Servo de Universala Esperanto-Asocio. / 1929 / 560 p..

4101 / {41/410} / Fauvart-Bastoul, M. Louis. / D'une Langue Auxiliaire Internationale au point de vue du Droit des Gens. / fr / Dijon : Félix Rey, Libraire. Paris : P. Sevin et E. Rey, Libraires. Dijon : Imprimerie Typographique et Lithographique Sirodot - Carré. / 1902 / 150 p. 25,4 cm..

3758 / {41/410} / Limones, Ramon. / ¿ Latin ó Esperanto ? / Conferencia. / es / Mexico : Impreca internacional. / 1908 / 16 p. 19,4 cm..

2051 (mankas) / {41/410} / Manders, D-ro W. / Interlingvistiko kaj esperantologio. / eo / Purmenrend, Ned., eld. J. Muusse. / 1950 / 77 p..

1051 / {41/410} / Manders, D-ro W. / Interlingvistiko kaj esperantologio. / eo / Purmenrend, Ned., eld. J. Muusse. / 1950 / 77 p..

2903 / {41/410} / L'Espéranto et les Associations Internationales au Congrès Mondial de Bruxelles 1920. / fr / Paris : Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto. No 8. C.O. 387. / 1921 / 38 p. 18 cm. br..

3096 / {41/410} / Couturat, L. / Pour la Langue internationale. / fr / Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. / 1901 / 30 p. 17,8 cm..

4291 / {41/410} / Couturat, L. / Pour la Langue internationale. / fr / Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. / 1901 / 30 p. 17,8 cm..

4292 / {41/410} / Couturat, L. / Pour la Langue internationale. / fr / Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. / 1901 / 30 p. 17,8 cm..

4626 / {41/410} / Leau, L. / Une Langue universelle est-elle possible ? / Exposé des moyens pour faire le choix et assurer le succès d'une langue scientifique commerciale et universelle. Actualités scientifiques. Appel aux hommes de sciences et aux commerçants. / fr / Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire. / 1900 / 13 p. 18,8 cm..

4095 / {41/410} / Couturat, Prof. Dr. L. / O Języku Międzynarodovym Powszechnym. / pl / Lwów : Nakładem Dra B. Dybowskiego. / 1903 / 47 p. 21,6 cm..

4093 / {41/410} / Novicow, J. / Le Français langue internationale de l'Europe. / Paru en partie dans la "Revue des Deux-Mondes" du 1er décembre 1907. / fr / Paris : Bernard Grasset, éditeur. / 1911 / 154 p. 18,9 cm..

3104 / {41/410} / Beaufront, L. de. / La Langue internationale peut-elle être le latin ? / Étude extraite de l'espérantiste. Textes français et esperanto juxtaposés. / eo + fr / Paris : Librairie-imprimerie Espérantiste. / 1902 [?] / 79 p. 18,1 cm..

2221 / {41/410} / André, Ch. / Le Latin et le problème de la langue internationale. / fr / Paris, Librairie H. Le Soudier. / 1903 / 6 p..

1972 / {41/410} / Muffang, H. / Langue internationale. / Point de vue national. / fr / Angers, H. Muffang. [Francujo]. / 1916 / 31 p..

3100 / {41/410} / Couturat, Prof. Louis. / Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri ? / Respondo al Sro prof. Diels. Esperanta traduko de artikolo publikigita en "Deutsche Revue" eldonita de Richard Fleischer. / eo / Berlin : Möller & Borel. / 1907 / 32 p. 16,9 cm..

4409 / {41/410} / Borgius, Dr. W. / Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik. / de / Berlin : Internationaler Esperanto Verlag Hans Th. Hoffmann. / 1907 / 28 p. 21,7 cm..

2737 / {41/410} / Einstein, Leopold. / Weltsprachliche Zeit- und Streitfragen in Vorträgen erörtert. / 1. Volapük und Lingvo Internacia nebst einer Beilage enthaltend den neuesten Bericht der Amerikan. Philosoph. Gesellschaft von Philadelphia über eine internationale Sprache. / de / Nürnberg : J.A. Stein's Buch- & Kunsthandlung. / 1889 / 26 p. 21 cm. br..

4100 / {41/410} / Schuchardt, Hugo. / Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung. / (Sonderabdruck aus dem Almanach 1904). / de / Wien : Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei. / 1904 / 18 p. 20,5 cm..

3095 / {41/410} / Blondel, André. / Sur la question de la langue internationale auxiliaire. / Congrès de Grenoble, 1904. Extrait des Comptes rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences. / fr / Paris : Imprimerie Chaix. / 1905 / 15 p. 23,4 cm..

1966 / {41/410} / Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 janvier 1911. / fr / Paris, Esperantitsta Centra Oficejo. Publication de la Société des Amis de l'Esperanto. Nro 1. 2e édition. / 1914 / 16 p..

3097 / {41/410} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / Sur la vojo al internacia lingvo. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1909 / 23 p. 18,8 cm..

2282 / {41/410} / Couturat, L. ; Leau, L. / Les Nouvelles langues internationales. / Suite à l’ Histoire de la Langue Universelle. / fr / Paris, L. Couturat. / 1907 / 112 p. + Tableau synoptique [elfoldebla]..

2560 / {41/410} / Couturat, L. / Pour la Langue internationale. / fr / Coulommiers, Paul Brodard. / 1901 / 30 p..

2561 / {41/410} / Couturat, L. / Pour la Langue internationale. / fr / Coulommiers, Paul Brodard. / 1901 / 30 p..

2562 / {41/410} / Couturat, L. ; Leau, L. / Conclusions du rapport sur l'état présent de la question de la langue internationale présenté au Comité. / Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. / fr / Coulommiers, Paul Brodard. / 1907 / 32 p..

2506 / {41/410} / Borgius, Dr. W. / Das Weltsprache-Problem. / de / Leipzig, Felix Dietrich. Kol. Kultur und Fortschritt, n-ro 102. / 1907 / 18 p..

2344 / {41/410} / Bidon, Dr. / Utilité et possibilité d'une langue auxiliaire internationale en médecine… / … comme dans les autres branches de l’activité humaine. / fr / Marseille, Imprimerie Marseillaise. / 1910 / 13 p..

2272 / {41/410} / Zajcev, Aleksandr [transliterigo de :] Зайцевъ, Александръ. / Неовходимость международнаго языка и исторія этой идеи до появленія Эсперанто. / [Neobĥodimostj meĵdunarodnavo jazyka i istorija etoj idei do pojavlenija Esperanto]. [Neceso de internacia lingvo kaj historio de ĉi-tiu ideo ĝis apero de Esperanto]. / ru / [Eld. V.A. Kopsov.] [Simbirsk, Tipo-litografia Gubernskavo Pravlenija.] / 1911 / 15 p..

1052 / {41/410} / Étude anglo-française sur la langue internationale. / fr + en / Paris, Imprimerie de la Cour d'Appel. / 1904 / 32 p..

1060 / {41/410} / Étude anglo-française sur la langue internationale. / fr + en / Paris, Imprimerie de la Cour d'Appel. / 1904 / 32 p..

4098 / {41/410} / Leau, L. / Une Langue universelle est-elle possible ? / Exposé des moyens pour faire le choix et assurer le succès d'une langue scientifique commerciale et universelle. Actualités scientifiques. Appel aux hommes de sciences et aux commerçants. / fr / Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire. / 1900 / 13 p. 18,8 cm..

4099 / {41/410} / Schuchardt, Hugo. / Rapport sur le mouvement tendant à la création d'une langue auxiliaire internationale artificielle. / Cette brochure ne peut être mise dans le commerce. (Extrait de la Revue Internationale de l'Enseignement, n° du 15 mars 1904). / fr / Paris : Librairie générale de Droit & de Jurisprudence. / 1904 / 7 p. 25,2 cm..

2507 / {41/410} / A New art : the construction of an artificial language. / en / Oxted, Surrey, England. / 1902 / 32 p..

2407 (mankas) / {41/410} / Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. / fr / Paris, aux bureaux de La Revue, 12 av. de l'Opéra. / 1902 / 20 p..

2342 / {41/410} / Collinder, Björn. / La problemo de lingvo internacia. / Serio de radio-prelegoj. / eo / Purmerend, J. Muusses. Kol. Esperanto-biblioteko, n-ro 14-15. / 1938 / 62 p..

2241 / {41/410} / Ostwald, Dr W. / Die Weltsprache. / de / Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung. / [190?] / 16 p..

2959 / {41/410} / Couturat, Prof. Louis. / Eine Weltsprache oder drei ? / Antwort an Herrn Professor Diels. [Enhavas 2 franclingvajn reklamajn leterojn de Leau & Couturat]. / de / Stuttgart und Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt. / 1907 / 17 p. 24 cm. br..

2283 (mankas) / {41/410} / Interlingvistika informa servo. / Eldonata en la nomo de la Societo por Internacia lingvo. (8-a jaro, n-ro 4). Decembro 1965. / eo / 1965 / .

2026 (mankas) / {41/410} / Drezen, E. / Historio de la mondolingvo. / Tri jarcentoj da serĉado. / eo / Leipzig, "Ekrelo". Dua esperanto-eldono. / 1931 / 240 p..

1054 / {41/410} / De Bruin, G. P. / Historia skizo de la internacilingva ideo. / eo / Amsterdam, Asocio de Laboristaj Esperantistoj. / s.d. / 39 p..

3780 / {41/410} / Clark, W. J. / International language - Past, present & future. / With specimens of Esperanto and grammar. / en / London : J. M. Dent & Company. / 1907 / 205 p. 20,2 cm..

2408 / {41/410} / Durrant, E. D. / The Language problem, its history and solution. / en / The Esperanto Publishing Company LTD. England. / 1943 / 168 p..

1491 / {41/410} / Couturat, L. ; Leau, L. / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. / fr / Paris, Librairie Hachette. / 1904 / 83 p..

1492 / {41/410} / Couturat, L. ; Leau, L. / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. / fr / Paris, Librairie Hachette. / 1904 / 83 p..

4097 / {41/410} / Couturat, L. ; Leau, L. / Histoire de la langue universelle. / L. C., L. L. de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. [parto de pli impona libro]. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1903 / 30 p. 21,4 cm..

4215 / {41/410} / Unuel / Сѫщност и бѫдащност на идеята за един Международнеи Език. / Esenco kaj estonteco de la ideo de Lingvo Internacia. Авторизиран превод от Ив. Х. Крестанов. / bg / София : Печ. Произв Кооперация "Сѫглатсне". Bulgara Esperanto-Biblioteko N-o 7-8. / [190?] / 47 p. 19,6 cm..

3098 / {41/410} / Congrès des Langues Vivantes. / Exposition Universelle 1900. Une Nouvelle solution de la question de la langue universelle excluant la création d'une langue artificielle. / fr / Mâcon : Protat Frères, imprimeurs. / 1900 / 16 p. 21,7 cm..

3099 / {41/410} / Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. / Extrait de La Revue (ancienne Revue des Revues), 1er Janvier 1902. / fr / Paris : Imp. A. Davy. / 1902 / 20 p. 24,5 cm..

4585 / {41/410} / Essenza e Avvenire dell' idea d' una Lingua Internazionale. / (Dall' Esperanto trad.: P. C. Monti). / it / Pavia : Esperanto - Oficejo. Libreria editrice Successori Marelli. Pubblicato a cura del Consolato Esperantista Universitario Italiano. / 1911 / 53 p. 20,8 cm..

{411/419}  Projektoj por Internaciaj Lingvoj.

{411}  Aprioraj, arbitraj, filozofiaj projektoj pro Internaciaj Lingvoj.

2434 / {411} / Hersant, Julien. / Langue Universelle de l'Humanité. / Exposition Universelle de l'Humanité à Paris en 1910. / fr / Paris. / 1901 / 13 p..

3911 / {411} / Wald, Max. / Weltsprache pankel. / Die leichteste und kürzeste Sprache für den internationalen Verkehr. Grammatik und Wörterbuch mit Angabe der Wortquelle. / de / Mariendorf : Druck H. Wolff. 2. Auflage. / 1907 / 41 p. 20,3 cm..

4470 / {411} / Wald, Max. / Weltsprache pankel. / Die leichteste und kürzeste Sprache für den internationalen Verkehr. Grammatik und Wörterbuch mit Angabe der Wortquelle. / de / Mariendorf : Druck H. Wolff. 2. Auflage. / 1907 / 41 p. 20,3 cm..

1268 / {411} / Letellier, C.-L.-A. / Applications de la théorie du langage qui donne naissance à la langue universelle. / Lettres. / fr / Caen, B. de Laporte. Francujo. / 1855 / 518 p..

1269 / {411} / Letellier, C.-L.-A. / Cours complet de langue universelle. [I]. / Première partie. Grammaire. / fr / Caen, B. de Laporte. Francujo. / 1852 / 372 p..

1270 / {411} / Letellier, C.-L.-A. / Cours complet de langue universelle. [II]. / Deuxième partie. Radicaux. / fr / Caen, B. de Laporte. Francujo. / 1853 / 466 p..

{E} (=412)  ESPERANTO : ESPERANTISMO kaj LINGVO ESPERANTO.

{E : 0/9}  ESPERANTO LAŬ VIDPUNKTO DE, RILATE KUN, EN…

2855 / {E : 0/9} / Trögel, D-ro Robert. / Esperanto kaj kulturo. / Individuo, popolo, homaro. El la germana trad.: J. Schröder. / eo / Köln : Heroldo de Esperanto. Speciala represo el "Das Esperanto, ein Kulturfaktor", vol. 8 (Kongreslibro de la 17-a Germana Esperanto-Kongreso 1928). / 1929 / 39 p. 21 cm. br..

{E : 06}  Esperanto rilate al societoj.

4574 / {E : 06} / L'espéranto et les Associations Internationales au Congrès Mondial de Bruxelles 1920. / [Circulaires, Prcès-verbal des séances.] C.O.387. / fr / Paris : Office Central Espérantiste. La Chapelle-Montligeon (Orne) : Imprimerie de Montligeon. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n° 8. / 1921 / 37 p. 17,9 cm..

1139 / {E : 06} / Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix-Rouge. / fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1906 / 165 p..

2390 / {E : 06} / Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix-Rouge. / fr / Paris, Presejo de la Presa Esperantista Societo. / 1906 / 167 p. [ĉiuj paĝoj mankas].

1138 / {E : 06} / Sebert, Général. / L'Espéranto et les sociétés de la Croix-Rouge. / Extrait de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, 3me année, nº 32, 15 août 1921. / fr / Genève. / 1921 / 12 p..

1237 / {E : 06} / Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. / Société des amis de l'Espéranto. N-ro 6. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. [C.O. 374.] / 1919 / 15 p..

2027 / {E : 06} / Cuisinier, Docteur. / Espéranto et Croix-Rouge. / Extrait de Rennes-Médical, décembre 1910. / fr / Rennes, Imp. Moderne. / 1910 / 15 p..

3765 / {E : 06} / Jamin, Jos. / Pour les congrès futurs - L'espéranto. / Extrait du journal : l'Emulation, organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. / fr / Louvain : Typographie Ferd. Ickx. / 1902 / 11 p. 25,4 cm..

{E : 1/2}  Esperanto rilate al filozofio, religio.

1137 / {E : 1/2} / Ribemont, P. Odon de. / La Langue auxiliaire et l'Église. / Extrait des Études franciscaines, Avril-Mai 1910. / fr / Maison Saint-Roch, Couvins (Belgique). / 1910 / 22 p..

1140 / {E : 1/2} / Evans, Colin. / Islamo esperantiste rigardata. / eo / Eld. Ikro, Islama Koresponda Rondo, London, Anglujo. / 1946 / 32 p..

{E : 3}  Esperanto rilate al socio, edukado, komerco.

1143 / {E : 3} / Roy, Gustave. / Kiel Neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. / eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 11 p..

1141 / {E : 3} / Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. / Moresnet-Neutre. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 21 p..

1144 / {E : 3} / Ĉekbanko Esperantista. / eo / London, Merton Abbey. / 1911 / 14 p..

3762 / {E : 3} / H., H. / Socialism and an international language. / en / ? : British League of Esperantist Socialists. / >1915 / 4 p. 22,0 cm..

3767 / {E : 3} / Chapelier, Em. ; Marin, Gassy. / Les Anarchistes et la Langue Internationale "Esperanto". / Suivi d'un exposé des éléments de la langue. / fr / Paris (Franclando) : Presa komunista societo "l'Emancipatrice". / 1908 / 15 p. 17,6 cm..

2376 / {E : 3} / Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. / Rapport du Secrétariat général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations. / fr / Bourg, Imp. Nouvelle, Victor Berthod ; / 1922 / 44 p..

1145 / {E : 3} / Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. / Société des amis de l'Espéranto. N-ro 6. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. [C.O. 374.] / 1919 / 15 p..

1146 / {E : 3} / Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. / Société des amis de l'Espéranto. N-ro 6. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. [C.O. 374.] / 1919 / 15 p..

3883 / {E : 3} / L'Esperanto et les institutions publiques. / Recueil de documents authentiques concernant la diffusion de la langue auxiliaire internationale Esperanto. Première partie : documents en langue française. / fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1908 / 62 p. 27,4 cm..

1271 / {E : 3} / Espéranto et Croix-Rouge. / Bulletin de la Société Française Espéranto-Croix-Rouge. N-ro 1 Février 1910. / fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1910 / 13 p..

3766 / {E : 3} / Cuisnier, Docteur. / Esperanto et Croix-Rouge. / fr / Rennes : Imprimerie moderne. / 15 p. 24,1 cm..

1147 / {E : 3} / Adams, Alfred Jno. / Esperanto inter la blindularo. / Eltiraĵo el La Revuo, Julio 1912. / eo / Hastings, Anglujo. / 1913 / 16 p..

1148 / {E : 3} / Levy, Prezenti, kaj aliaj. / Utileco de Esperanto por la blinduloj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de Lingvo Internacia. / 1910 / 20 p..

1149 / {E : 3} / Czubryński, Antoni. / Interŝtata Esperanto-akordo pri la enkonduko de Esperanto en la lernejojn. / El Jubilea Jarlibro de la Esperanta-Movado de UEA por 1937. / eo / Varsovio, Loka Kongresa Komitato. / 1937 / [20 p.].

1150 / {E : 3} / Czubryński, Antoni. / Interŝtata Esperanto-akordo pri la enkonduko de Esperanto en la lernejojn. / El Jubilea Jarlibro de la Esperanta-Movado de UEA por 1937. / eo / Varsovio, Loka Kongresa Komitato. / 1937 / [20 p.].

0611 / {E : 3} / Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj. / eo / Ljubljana, Jugoslava Esperanto-Federacio. / 1959 / 200 p..

3687 / {E : 3} / Hogg, Elisabeth. / La Eksperimento de Eccles. / Kun notoj pri la instrumetodo. / eo / Londono : Brita Esperantista Asocio. Kolekto de B. E. A. No. 14(?). / 1921 / 24 p. 18,4 cm..

1154 / {E : 3} / La Novjara donaco de ministro. / eo / Dijon, Imprimerie Barbier-Marilier [Francujo].. / 1905 / 13 p..

2508 / {E : 3} / Aizière, J. / Pourquoi les instituteurs doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, S.F.P.E. / [1913] / 15 p..

1151 / {E : 3} / Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. / Extrait de L'Éducation, décembre 1922. Conférence faite à l'Aula de l'Université de Genève, le 20 Avril 1922. / fr / Paris, Hatier. / 1922 / 16 p..

1152 / {E : 3} / Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. / Extrait de L'Éducation, décembre 1922. Conférence faite à l'Aula de l'Université de Genève, le 20 Avril 1922. / fr / Paris, Hatier. / 1922 / 16 p..

1153 / {E : 3} / Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. / Extrait de L'Éducation, décembre 1922. Conférence faite à l'Aula de l'Université de Genève, le 20 Avril 1922. / fr / Paris, Hatier. / 1922 / 16 p..

3693 / {E : 3} / Perrenoud, William. / Compte rendu sommaire en français. / Conférence Internationale sur l'enseignement de l'Espéranto dans les Écoles, réunie au Secrétariat de la Société des Nations du 18 au 20 avril 1922. / fr / Genève : École des Sciences de l'Éducation (Institut J. - J. Rousseau). / 1922 / 27 p. 21,4 cm..

3773 / {E : 3} / Bartholdt, Hon. Richard ; Christen, Prof. A. / Hearings before the Committee on Education. / H. RES 415. A resolution providing for the study of Esperanto as an auxiliary language. House of Representatives, Sixty-third Congress, Second Session. March 17, 1914. / en / Washington : Government Printing Office. / 1914 / 21 p. 23,3 cm..

1155 / {E : 3} / Fernandez Menendez, Manuel. / Valor educativo del Esperanto. / Estudio ilustrado con 10 fotograbados. [Aŭtografo por UEF] / es / Montevideo, Imprenta Nacional. / 1949 / 39 p..

3774 / {E : 3} / Aizière, I. / Esperanto kaj Instruistoj. / Esperanto i Outchitelja. Trad. el la franca kaj kompletigis : P. Georgievskij. / ru / Saratov : Eldono de Esp. Bibl. de G. D. Elektro - tipo - litografija B. L. Rabinoviĉ. / 1914 / 15 p. 17,4 cm..

3459 / {E : 3} / Levy, Prezenti. / Utileco de Esperanto por la blinduloj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "lingvo internacia". / 1910 / 20 p. 18,2 cm..

3771 / {E : 3} / Paillard, A. / L'espéranto et l'enseignement du français. / Notice. / fr / Corbeil : Imprimerie Ch. Glad. / 1911 / 8 p. 21,1 cm..

1053 / {E : 3} / Deuxième conférence internationale pour l'emploi de l'espéranto dans le commerce et l'industrie. / Paris, 14-17 Mai 1925. Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris. / fr / Paris. Comité de la Foire de Paris. / 1925 / 23 p..

2509 / {E : 3} / Baudet, André. / L'Espéranto dans le commerce. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/commerce.htm / Communication faite à l'Assemblée des Présidents des Chambres de Commerce le 3 février 1931. Vœu émis par l'Assemblée dans sa réunion du 2 Juin 1931. / fr / Paris. Lib.-Impr. réunies. / 1931 / 24 p..

2409 (mankas) / {E : 3} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1912 / 47 p..

2028 / {E : 3} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. 2e édition, revue. / 1914 / 37 p..

2410 / {E : 3} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. 2e édition, revue. / 1914 / 37 p..

1157 / {E : 3} / Behrendt, Arnold. / Universala poŝtmarko. / eo / Universala Esperanto-Asocio, Genève. / 1913 / 12 p..

2450 / {E : 3} / Rollet de L'Isle, M. / Une langue internationale pour la marine. / fr / Paris. Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. / 1919 / 15 p..

3763 / {E : 3} / P., M. / L'espéranto. Exposition de la femme contemporaine. / Anvers (mai-juin 1914). / fr / 1914 / 4 p. 22,3 cm..

{E : 4}  Esperanto rilate al lingvistiko.

2518 / {E : 4} / Aymonier, Camille. / L'Espéranto langue première de l'enseignement. / Introduction à l'étude du langage en général et du français en particulier. Conférences faites à la Sorbonne (novembre 1924). / fr / Paris, Presses Universitaires de France. / 1925 / 89 p..

0446 / {E : 4} / Gilbert, William / Planlingvaj problemoj. / (Esperanto kaj la naturalismo) / eo / La Laguna, J. Régulo eld. Stafeto, Beletraj kajeroj 12. / 1962 / 99 p..

3458 / {E : 4} / Moch, Gaston. / La Question de la langue internationale. / Et sa solution par l'espéranto. / fr / Paris : V. Giard & E. Brière, Libraires - éditeurs. / 1897 / 52 p. 25,5 cm..

1056 / {E : 4} / Neergaard, Paul. / La Esperantologio kaj ties disciplinoj. / Taskoj kaj rezultoj. / eo / Kopenhago, Laborista Esperanto-Klubo. / 1942 / 64 p..

1959 / {E : 4} / Aymonier, Camille. / Autour de l'Espéranto. / Discussion de quelque modifications projetées. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1912 / 72 p..

1159 / {E : 4} / Picard, J.-M. / L'Esperanto à l'école. / L'Enseignement méthodique de la langue française aux enfants par l'Esperanto. Cours élémentaire (entre 7 et 10 ans). [Anstataŭa ekzemplero]. / fr / Coulommiers [Francujo] :  Imprimerie Paul Brodard. / 1911 / VII + 216 + XXVIII p. 18 cm. bi..

{E : 5/6}  Esperanto rilate al scienco, teknologio, komerco.

1239 / {E : 5/6} / Dombrovski, P-ro A. / Esperanto kiel scienca helpilo. / Raporto legita en Kovna Esperantista Societo, la 22/1/1910. / eo / Kovno, Kovna Esperantista Societo. / 1910 / 5 p..

1238 / {E : 5/6} / Une Langue auxiliaire scientifique. / fr / [Paris, Hachette & Cie] [sen kovrilo] / [190?] / 32 p..

2451 / {E : 5/6} / Sebert, H. / Sur l'utilité scientifique d'une langue internationale. / Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. CXXXII, p. 869 et 874 (séance du 9 avril 1901). / fr / Paris, Institut de France. / 1901 / 11 p..

3761 / {E : 5/6} / Bourlet, Carlo. / L'internationalisation dans le domaine des Mathémathiques. / Congrès mondial des associations internationales - deuxième session : Gand-Bruxelles, 15-18 juin 1913. Actes du Congrès. Documents préliminaires. / fr / Bruxelles : Union des associations internationales. / 1913 / 16 p. 24,0 cm..

3450 / {E : 5/6} / Dombrovski, P-ro A. / Esperanto kiel scienca helpilo. / Raporto legita en Kovna Esperantista Societo, la 22 I. 10. / eo / Kovno : Presejo de Sokodovski kaj Estrin. / 1910 / 5 p. 17,9 cm..

3768 / {E : 5/6} / Codorniu, Ricardo. / Ponencia del tema titulado - Cómo infuiria un idioma internacional en el progreso de la Agricultura, de la Industria y del Comercio de España. / 2. a Asamblea general de las Sociedades Económicas de Amigos del País. / es / Madrid : Imprenta alemana. / 1911 / 8 p. 21,1 cm..

3772 / {E : 5/6} / Era. / Doktora tezo pri Esperanto ĉe la Pariza Fakultato de Medicino. / El "Lingvo internacia". / eo / Paris : Imprimerie espérantiste V. Polgar-Politzer. / 8 p. 22,3 cm..

2343 / {E : 5/6} / Bidon, Dr. / Utilité et possibilité d'une langue auxiliaire internationale en médecine… / … comme dans les autres branches de l’activité humaine. / fr / Marseille, Imprimerie Marseillaise. / 1910 / 13 p..

3582 / {E : 5/6} / Corret, Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. / Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue le 26 novembre 1908. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 142 p. 24,2 cm..

1770 / {E : 5/6} / Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. / Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue le 26 novembre 1908. [Anstataŭa ekzemplero]. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 142 p. 25 cm. br..

1771 / {E : 5/6} / Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. / Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue le 26 novembre 1908. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 142 p..

4694 / {E : 5/6} / Vargas, Dr. Ambrosio. / El Esperanto y la Medicina. / Conferencia dada en la noche del 11 de Septiembre de 1908, en la Sesión Solemne de Aniversario de la Sociedad Médica "Pedro Escobedo". / es / Mexico : Imprenta y Libraria de Innocencio Arriola. / 1908 / 19 p. 22,0 cm..

1939 / {E : 5/6} / Gueritte, T. J. / Esperanto in the field of engineering. / Read on Monday, November 2, 1931. / en / London, The Society of Engineers. / 1931 / 35 p..

1961 / {E : 5/6} / Gueritte, T. J. / Esperanto in the field of engineering. / Read on Monday, November 2, 1931. / en / London, The Society of Engineers. / 1931 / 35 p..

4028 / {E : 5/6} / Corret, D-ro P. / Esperantaj Presliteroj. / Ekstrakto el la specimenaro Fremdaj Presliteroj. Supersignitaj Presliteroj. / eo + fr / Paris : Deberny & Cie. / 1910? / 18 p. 24,3 cm..

1240 / {E : 5/6} / Baudet, André. / L'espéranto dans le commerce. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/commerce.htm / Communication à la réunion tenue par les Présidents des Chambres de Commerce le 3 Février 1931. / fr / Paris. / 1931 / 19 p..

1962 / {E : 5/6} / Deuxième conférence internationale pour l'emploi de l'espéranto dans le commerce et l'industrie. / Paris, 14-17 Mai 1925. Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris. / fr / Paris. Comité de la Foire de Paris. / 1925 / 23 p..

1963 / {E : 5/6} / Deuxième conférence internationale pour l'emploi de l'espéranto dans le commerce et l'industrie. / Paris, 14-17 Mai 1925. Extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris. / fr / Paris. Comité de la Foire de Paris. / 1925 / 23 p..

1158 / {E : 5/6} / Berthelot, P. ; Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. / eo / Parizo k Londono, Hachette k K-io. Kolekto Esperanta, aprobita de D-ro Zamenhof N-ro 11. / 1903 / 46 p..

1201 / {E : 5/6} / Berthelot, P. ; Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. / eo / Parizo k Londono, Hachette k K-io. Kolekto Esperanta, aprobita de D-ro Zamenhof N-ro 11. / 1903 / 46 p..

1202 / {E : 5/6} / Esperanto – Handels-Korrespondancer. / Ĉu vi parolas Esperanton ? Oversat Fra Engelsk Af J.C. O'Connor Ph.Dr, M.A. Og P.D. Hugon. / eo / Vejle. Packness' Esperanto Serie n-ro 4 A. / 1908 / 48 p..

1203 / {E : 5/6} / Esperanto – Handels-Korrespondancer. / Ĉu vi parolas Esperanton ? Oversat Fra Engelsk Af J.C. O'Connor Ph.Dr, M.A. Og P.D. Hugon. / eo / Vejle. Packness' Esperanto Serie n-ro 4 A. / 1908 / 48 p..

1760 / {E : 5/6} / O'Conor, Dr. J. C. ; Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. / Practical business letters in Esperanto, with key. / eo + eo / London, Guilbert Pitman, 85, Fleet street, E.C. / 1907 / 46 p. [duoblaj paĝoj=94 p.].

1204 / {E : 5/6} / Jamaguĉi, Joŝiroo. / Facila semaforo esperanta. / Aplikebla al lingvoj angla, ĉina, franca, germana, hispana, itala, japana, malaja, portugala, rusa, kaj aliaj. / eo / Eld. La Orienta Stelo, Japaninsularo. / 1956 / 21 p..

1242 / {E : 5/6} / Verda stacio. / Esperanta almanako de la ĉeĥoslovaka radio. / eo / Brno. / [193?] / 78 p..

1241 / {E : 5/6} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. 2e édition revue. Société des Amis de l'Espéranto, Nro 2. / 1914 / 37 p..

2563 / {E : 5/6} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1912 / 47 p..

3460 / {E : 5/6} / Zierenberg, Bruno. / Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1905(?) / 32 p. 22,7 cm..

4407 / {E : 5/6} / Zierenberg, Bruno. / Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1905(?) / 32 p. 22,7 cm..

3769 / {E : 5/6} / Martins d'Almeida, B. / O Esperanto no ensino comercial. / 1. o Congresso Nacional das Associacões Comerciais e Industriais Portuguêsas - Lisboa, 1914. / pt / Lisboa : Typografia favorita. / 1914 / 3 p. 21,3 cm..

{E : 7/8}  Esperanto rilate al belartoj, literaturo.

3770 / {E : 7/8} / Codorniu, R. / El Esperanto y el Turismo (Sección VI : Cuestiones de interés general). / V Congreso Internacional de Turismo de la federación de lon sindicateos de iniciativas y propaganda franco - hispano - portugueses. Madrid del 24 al 30 de Octobre de 1912. / es / 1912 / 6 p. 21,2 cm..

4001 / {E : 7/8} / Setälä, Vilho. / Esperanto maailmankirjallisuuden kielenä - ynnä kirjallisuusluettelo. / fi / Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava. Otavan Esperantosarja N:o 3. / 1919 / 15 p. 18,1 cm..

{E : 9}  Esperanto rilate al historio, geografio.

3833 / {E : 9} / Groupe Espérantiste de Cochinchine. / Le Malais ou l'Esperanto ? / La langue auxiliaire internationale en extrême-orient. / fr / Saigon : Coudurier & Montégout, imprimeurs -éditeurs. / 1908 / 16 p. 19,3 cm..

{E 01/09}  ESPERANTA MOVADO, ESPERANTISMO, ESPERANTUJO.

3916 / {E 01/09} / Beaufront, L. de. / Un bien beau leurre. Tre bela tromplogilo. / La compréhensibilité immédiate dans la Langue Internationale. Etude extraite de l'Esperantiste (Février 1907), textes français et Esperanto juxtaposés. / eo + fr / Paris : Librairie de l'Esperanto. Imprimerie Monnoyer. / 1907 / 31 p. 17,1 cm..

2704 / {E 01/09} / Eichholz, Rüdiger kaj Vilma. / Esperanto, Lingvo Internacia. / Esperanto, the solution to our language Problems. Esperanto, la Solvo de niaj lingvaj problemoj. Studoj kaj artikoloj pri lingvaj problemoj, la Rajto je Komunikado, kaj la Internacia Lingvo. 1959-1981. ISBN=0-919186-16-5. / eo + en / Bailieboro, Ontario : Esperanto Press. 1rst edition. / 1981 / 472 p. 21 cm. br..

3917 / {E 01/09} / Esperanto and the war. / en / London : British Esperanto Association (Inc.). / 1916 / 4 p. 21,1 cm..

3538 / {E 01/09} / Winkelmann, Sergius. / Ein Fünfuhrtee. / Tendenzplauderei. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto Verlag. Druck v. F. Emil Boden G. m. b. H. / [191?] / 25 p. 18,9 cm..

{E 01}  Teorio de Esperanto (t.e.: Esperantismo).

3447 / {E 01} / Anonima aŭtoro. / Solvo de la problemo de lingvo internacia. / Die Lösung des Weltsprachen-Problems. Esperantotext von ***. Mit deutscher Uebersetzung von Prof. Christaller. / eo + de / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1907 / 125+5 p. 17,3 cm..

1894 / {E 01} / Commemoration theses. / Tenth anniversary. / ko + en + eo / Taegu (Koreio), Chung-gu College. / 1958 / 20 p..

1205 / {E 01} / Lapenna, Ivo. / La Internacia lingvo (Faktoj pri Esperanto). / Esperanto kiel solvo de la problemo de internacia lingvo. La Esperanto-organizaĵoj, iliaj celoj kaj laboro. U.E.A. : historio kaj laboro. Redaktita originale en Esperanto. / eo / Londono, Heronsgate, Universala Esperanto-Asocio. / 1954 / 192 p..

3454 / {E 01} / Unuel. / Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. / Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. Texte Esperanto par U. Traduction française par L. de Beaufront et le Dr Vallienne. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1907 / 51x2+8 p. 18,8 cm..

3777 / {E 01} / Unuel. / An international language : The Problem and its Solution. / (Esenco kaj estonteco de la lingvo internacia). Translated from "Fundamenta Krestomatio" by Alfred E. Wackrill. / eo + en / London : Review of Reviews, Paris : Librairie Hachette & Co., Berlin : Möller & Borel. / [190?] / 51x2 p. 18,2 cm..

2564 / {E 01} / Cart, Th. / Edin ĉas po Esperanto. / Prevelj ot frenski Iv. Ĥ. Krestanov. / bg / Pleven, Esperanto-Oficejo. Bulgara Esperanto-biblioteko. Nro 1. / 1909 / 19 p..

2565 / {E 01} / Cart, Th. / Edin ĉas po Esperanto. / Prevelj ot frenski Iv. Ĥ. Krestanov. / bg / Pleven, Esperanto-Oficejo. Bulgara Esperanto-biblioteko. Nro 1. / 1909 / 19 p..

1058 / {E 01} / Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Préface de Henri Farman. / fr / Paris, Arthème Fayard. / 1910 / 265 p..

3776 / {E 01} / Chapeau, J. / L'Esperanto - Ses règles - Sa logique. / fr / Blois : Imprimeries réunies du Centre. Deuxième édition. / 1907 / 63 p. 17,6 cm..

3778 / {E 01} / Moch, Gaston. / Rapport sur la question de la langue auxiliaire internationale. / XIVe Congrès Universel de la paix. / fr / 1905 / 15 p. 22,9 cm..

4591 / {E 01} / Moch, Gaston. / Rapport sur la question de la langue auxiliaire internationale. / XIVe Congrès Universel de la paix. / fr / 1905 / 15 p. 22,9 cm..

3779 / {E 01} / Sacré, Edgar. / l'Esperanto, langue internationale auxiliaire. / Mémoire accompagné de tableaux et de deux cartes, construits d'après les renseignements et adresses du Tutmonda Jarlibro Esperantista de 1904. / fr / Bruxelles : Imprimerie Vve Ferd. Larcier. Université nouvelle, Institut Géographique de Bruxelles. Publication n° 10. / 1905 / 15 p. 25,5 cm..

2566 / {E 01} / Collardeau, E. / Het wetenschappelijk vraagstuk eener Kunstmatige taal. / Grondbeginselen & ontwikkeling van het Esperanto. / nl / Tongeren, Demarteau-Thys & zoon. / 1904 / 26 p..

2510 / {E 01} / Asov, V. / L. Tolstoj kaj esperanto. / Л. Толстой и зсперанто. / ru / Esperanta biblioteko de G.D. en Saratov. Saratov, B.L. Rabinoviĉ. / 1915 / 16 p..

{E 011}  Difino, naturo, karakterizaĵoj de Esperantismo : celo, neŭtraleco, interna ideo, ebleco.

3461 / {E 011} / Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu Esperantiste. / Avec une préface de Henri Farman. / eo / Paris : Arthème Fayard, Editeur. / 1910 / 265 p. 17,9 cm..

2452 / {E 011} / Unuel. / Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. / Trad.: L. de Beaufront et Dr Vallienne. / eo + fr / Paris, Hachette. / 1907 / 51 p. [duoblaj paĝoj=102 p.].

2453 / {E 011} / Unuel. / Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. / Trad.: L. de Beaufront et Dr Vallienne. / eo + fr / Paris, Hachette. / 1907 / 51 p. [duoblaj paĝoj=102 p.] [+8 p.].

2859 / {E 011} / Unuel [Zamenhof, L.L.]. / De internationale Taal. / Het Vraagstuk en zijn Oplossing. Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Kern en toekomst van de gedachte eener internationale taal. Vertaald uit "Fundamenta Krestomatio" door Willy De Schutter. / eo + nl / Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto. / 1931 / 37 [×2] p. 21 cm. br..

4452 / {E 011} / Chapeau, J. / L'Esperanto - Ses règles - Sa logique. / fr / Blois : Imprimeries réunies du Centre. Deuxième édition. / 1907 / 63 p. 17,6 cm..

2646 / {E 011} / La Question de la langue universelle. / I. Demande adressée à la Société des Nations par le Comité Suédois de la Langue Universelle. Avec un appendice : Rapport du Comité Suédois. II. La Question de la Langue Universelle devant le Riskdag Suédois de 1921. / fr / Stockholm : A.-B. Nordiska Bokhandeln. / 1921 / 45 p. 20 cm. br..

2511 / {E 011} / Belmont, Leo. / Jak nauczyć się Esperanta ? / pl / Warszawa, "Język Międzynarodowy". / 1936 / [16 p.].

2099 / {E 011} / Kleef, C. Van. / La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof. / Historia enketo pri la naskiĝo kaj la evoluo de la Zamenhofa Homaranismo. El la ned. trad.: C. Ribot. / eo / Marmande, Éditions Françaises d'Espéranto. Kol. "Zamenhof en sia tempo" n-ro 2. / 1965 / 34 p..

{E 012}  Amplekso de Esperantujo. Fakoj.

{E 013}  Neceso de Esperanto, kial, pro-por-kio. Gravo, valoro, utilo (sp. helpe al metioj, celoj, ktp.).

4748 / {E 013} / Jamin, Jos. / Pour les congrès futurs - L'espéranto. / Extrait du journal : l'Emulation, organe de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. / fr / Louvain : Typographie Ferd. Ickx. / 1902 / 11 p. 25,4 cm..

1156 / {E 013} / Fernandez Menendez, Manuel. / Valor educativo del Esperanto. / Estudio ilustrado con 10 fotograbados. [Aŭtografo por Pariza Esperanto-Grupo] / es / Montevideo, Imprenta Nacional. / 1949 / 39 p..

1801 (mankas) / {E 013} / Rollet de L'Isle, M. / La Valeur pédagogique de l'Espéranto pour l'enseignement du Français. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. / 1920 / 19 p..

1960 / {E 013} / Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. / Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue le 26 novembre 1908. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 142 p..

3918 / {E 013} / Cuisnier, Dr. / De l'Esperanto en Médecine. / Extrait de "Rennes - Médical" Aoŭt 1909. / fr / Rennes : Imprimerie Moderne. / 1909 / 8 p. 24,2 cm..

4009 / {E 013} / Guéritte, T. J. / Esperanto : Mezinárodní jazyk inženýrů. / S předmluvou autorovou k českému čtenářstvu. / cs / Brno : Nakladatelství Barvič & Novotný. / 1920 / 30 p. 21,9 cm..

2568 / {E 013} / Cart, Th. / Une heure d'espéranto. / Conférence dialoguée. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / 23 p..

2570 / {E 013} / Cart, Th. / Na Pjetja za edin medjunarodjen jezik. / Sreĉata. Prevelj u donlilj Iv. Ĥ. Krestanov. / bg / Pleven, Esperanto-Oficejo. Bulgara Esperanto-biblioteko. Nro 2. / 1910 / 20 p..

4330 / {E 013} / Privat, Edmond. / Du paroladoj. Barcelona 1909 - Augsburg 1910. / I. Vivanta lingvo de vivanta popolo. II. Pri la vivo de Esperanto. Kun antaŭparolo de Prof. Th. Cart. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1911 / 15 p. 19,5 cm..

3517 / {E 013} / Saĥarov, A. A. / Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. / Kolekto de artikoloj pri internacia lingvo Esperanto, en esperanta kaj rusa lingvoj. / eo + ru / Kazano : Unua Esperantista Tipografio de I. N. ĥaritonov. / 1907 / 174 p. 27,0 cm..

4509 / {E 013} / Základy Jazyka Esperanto. / eo + cs / [190?] / 24 p. 10,8 cm..

3804 / {E 013} / Actes de la société scientifique du Chili. / Actas de la sociedad cientifica de Chile. Tome XIV (1904). - IIIème-IVème livraisons. - Quatorzième année. Procès verbaux des séances générales et annexes (feuilles C-D). Notes et mémoires (feuilles 97-112). / fr + es / Santiago : Imprenta Cervantes. / 1904 / 16 p. 26,0 cm..

4249 / {E 013} / Beaufront, L. de. / Есперанто (propaganda broŝuro). / Traduko bulgare de G. Atanasof kaj Kanef. / bg / Пловдивъ [Plovdiv] : Печатинца [Pjeĉatnica] Хр. Г. Дановъ [Danov]. N-o 122bis. / 1903 / 44 p. 14,0 cm..

2335 / {E 013} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / fr / Paris, Société nouvelle de Librairie et d'Édition. / 1902 / 14 p..

2567 / {E 013} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / fr / Paris, Société nouvelle de Librairie et d'Édition. / 1902 / 14 p..

4252 / {E 013} / Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Ползитѣ оті Есперанто [Polzit oti E-o]. За и противъ Есперанто [Za i protiv E-o]. / Международнитіь отношения [Meĵdunarodniti otnoŝjenija]. La profitoj de Esperanto. Por kaj kontraŭ Esperanto. La Internaciaj interrilatoj : U.E.A.-celo, organizo, servoj, signifo. / bg / София : Печатница П. Кал?чевъ. Bulgara Esperanto Biblioteko N-o 5-6. / 1912 / 48 p. 18,6 cm..

4258 / {E 013} / Rjahovski, H. T. [transliterigo de:] Ряховски?, Хр. Т. / Разрѣшенъ Въпроъ отъ международна важность. / Solvita demando de internacia graveco. / bg / Плвенъ (Plevno, Bulgarujo) : Печатница "Надежда" (Presejo "Espero"). / 1908 / 19 p. 21,1 cm..

3862 / {E 013} / Z. / Co jest Esperanto. / (Z "Ottova Slovniku obchodniho"). / cs / ? : Nákladem Ústř. svazu Bohema Unio Esperantista. / 1913 / 15 p. 11,6 cm..

4577 / {E 013} / Z. / Co jest Esperanto. / (Z "Ottova Slovniku obchodniho"). / cs / ? : Nákladem Ústř. svazu Bohema Unio Esperantista. / 1913 / 15 p. 11,6 cm..

3504 / {E 013} / Blachstein, Dr. Artur. / Das Grundgesetz des Esperanto. / Für Freunde und Gegner. / de / Wolfenbüttel : Heckners verlag. Esperanto-Schriften Heft 2. / 1907 / 12 p. 18,1 cm..

3845 / {E 013} / Blachstein, Dr. A. / Pri Esperanto kaj Esperantistoj. / Esperanto und Esperantisten. / de / Leipzig : Eldonejo de la Saksa Turinga Esperantista Ligo. / 1908 / 15 p. 15,5 cm..

3497 / {E 013} / Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Zwanzigste Auflage. / 1910 / 49 p. 14,3 cm..

3502 / {E 013} / Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. 13. Auflage. / 1908 / 40 p. 14,4 cm..

3515 / {E 013} / Borel, Hauptmann J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. / de / Berlin : Esperantisten-Gruppe Berlin. / 1904 / 32+2 p. 15,3 cm..

3496 / {E 013} / Brühl, Harry. / Was ist Esperanto ? / Abhandlung über Wesen und gegenwärtigen Stand der internationalen Hilfssprache "Esperanto". / de / Berlin : Esperanto-Verlag Hans Th. Hoffmann, Verlagbuchhandlung. / 1907 / 16 p. 16,9 cm..

3503 / {E 013} / Christaller, Professor P. / Die Verbreitung der Esperantosprache. / Weltverkehrs-Sprache Esperanto. / de / Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto. Flugschrift Nr. 1. / 1911(?) / (16) p. 16,0 cm..

3865 / {E 013} / Esperanto. Sprachlehre, Wörterverzeichnis, aufklärende Bemerkungen. / eo + de / Wien : Verlag der "Esperanto Unuiĝo Wien" und "Esperanto Junularo". / [190?] / 31 p. 11,1 cm..

4402 / {E 013} / Esperanto und seine Feinde. / Einige Worte zur Abwehr. / de / Berlin : Esperanto-Gesellschaft-Berlin. / 1909 / 40 p. 17,3 cm..

3836 / {E 013} / Hopf, Th. / Die internationale Hilfssprache "Esperanto". / La Lingvo internacia helpanta "Esperanto" (propagandilo) - Propagaschrift. / de + eo / Thun : Preso kaj eldono Svisa Esperanta eldonejo / Druck und Verlag Schweiz. Esperanto-Verlag. II. stark vermehrte Auflage. / 1904 / 61 p. 16,9 cm..

4460 / {E 013} / Hopf, Th. / Die internationale Hilfssprache "Esperanto". / La Lingvo internacia helpanta "Esperanto" (propagandilo) - Propagaschrift. / de + eo / Thun : Preso kaj eldono Svisa Esperanta eldonejo / Druck und Verlag Schweiz. Esperanto-Verlag. II. stark vermehrte Auflage. / 1904 / 61 p. 16,9 cm..

3508 / {E 013} / Stephan, Fritz. / Die Weltsprache "Esperanto" und ihre Bedeutung für Wissenschaft, Handel und Verkehr. / Vortrag am 5. April 1907 in Leipzig. / de / Leipzig : Verlag von C. W. B. Naumburg. 2te Auflage. 6. bis 10. Tausend. / 1908 / 30 p. 15,4 cm..

3506 / {E 013} / Unger, H. J. / Warum Esperanto ? / Vom S. E-V. herausgegeben für den 9. Internat. Esperanto-Weltkongress, Bern, 24.-31. Aug. 1913. / de / Bern : Schweizerischer Esperanto-Verein. / 1913(?) / 16 p. 16,3 cm..

3507 / {E 013} / Werner, P. / Der deutsche Arbeiter und die Welthilfssprache Esperanto. / de / Hannover : Deutscher Arbeiter-Esperantisten-Bund. 1. Auflage. / 1913 / 32 p. 14,3 cm..

3514 / {E 013} / Zamponi, Ludwig. / Zur Frage der Einführung einer internationalen Verkehrssprache. / Zusammengestellt im Auftrage des Weltsprachen - Zentralvereines für Steiermark, für den internationalen Kongreß der Akademien der Wissenschaften in London 1904. / de / Graz : Druck und Kommissionsverlag "Leykam". / 1904 / 64 p. 21,8 cm..

3881 / {E 013} / Mikkelsen, Asta. / Esperanto. Udgivet af Danske Laereres Esperanto-Forening. / dk + eo / 1915 / 10 p. 12,1 cm..

4259 / {E 013} / Stamatiadoj, Anakreontos [transliterigo de:] Σταματιαδου, Ανακρεοντοσ Α. / 'Εσπεράντο χαί Εσπεραντισμός. / el / Εν Σαμο : Τυπογραθειον Ι. Δ. Βακιρτζη. / 1914 / 93 p. 19,1 cm..

3830 / {E 013} / Clegg, Harald. / Esperanto - The Why and The What. / La mondo povas nun la mondon koni. (Azio, Eŭropo, Afriko, Aŭstralio, Ameriko). / en / London : Jas. Truscott & Son, Esperanto printers. / 1907 / 16 p. 16,8 cm..

3819 / {E 013} / Esperanto - The Second Language for All. / en / London : British Esperanto Association (Incorporated). / [190?-191?] / 4 p. 21,2 cm..

3882 / {E 013} / Hill, Harrison. / My Juliet - Mia Juliet'. / … And Esperanto while you wait. … with Its Own Grammar And Dictionary. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated), Reynolds & Co. / [190?-191?] / 16 p. 12,2 cm..

4004 / {E 013} / F., A. W. / A New hobby that may bring you a living. / Being a Series of practical and original suggestions on how to achieve success. / en / Colchester : The Esperanto Literature Agency. / 1904 / 31 p. 16,6 cm..

4575 / {E 013} / Pollen, John. / The Why and The Wherefore of Esperanto. / en + eo / London : W. Speaight & Sons, Printers. / 1907 / 27 p. 21,6 cm..

3144 / {E 013} / Rudy, Dro A. / La Lingvo Internacia Esperanto. Propagandilo. / (faldfolio). / eo + en / West Raleigh (N. C.) : ? / [190?] / 12 p. 10,6 cm..

3846 / {E 013} / Limones, Ramon. / Compendio de Esperanto. / es / Mexico : Tipografia de la "Sociedad impresora". Biblioteca Esperantista. / 1904 / 22 p. 15,8 cm..

3818 / {E 013} / Beaufront, L. de. / Esperanto kansainvälisenä kielenä. / (Suomennos Esperanto Kielestä). / fi / Turussa : Vlipainos Turun Sanomista. / 1905 / 84 p. 18,8 cm..

4457 / {E 013} / Beaufront, L. de. / Esperanto kansainvälisenä kielenä. / (Suomennos Esperanto Kielestä). / fi / Turussa : Vlipainos Turun Sanomista. / 1905 / 84 p. 18,8 cm..

3820 / {E 013} / Kansainvälinen Kieli. / Esitys senaatille ; historiikkia ; saksin esperanto-opisto ; lausuntoja. / fi / Helsingissä : Kustannusosakeyhtö otava. Otavan esperantosarja N:o 7. / 1919 / 64 p. 19,3 cm..

3823 / {E 013} / Kansainvälisen kielen aate sen olemus ja tulevaisuus. / Esitetty ranskan tiedeseuran kokouksessa pariisissa 1900. / fi / Helsingissä : kustannusosakeyhtiö otava. Otavan esperantosarja N:o 2. / 1919 / 66 p. 19,3 cm..

3829 / {E 013} / Pieni Esperanto-opas. / fi / Helsingissä : kustannusosakeyhtiö otava. Otavan esperantosaria N:o 1. / 1919 / 13 p. 18,4 cm..

3828 / {E 013} / Salokannel, Hugo. / Esperanto rautateillä, postissa ja sähkolennätinlaitoksessä. / fi / Helsingissä : kustannusosakkeyhtiö otava. Otavan esperantsarja N:o 6. / 1919 / 17 p. 18,4 cm..

3827 / {E 013} / Setälä, Vilho. / Esperanto kansan latina. / fi / Helsingissä : kustannusosakeyhtiö otava. Otavan esperantosaria N:o 5. / 1919 / 14 p. 18,2 cm..

3838 / {E 013} / Setälä, Vilho. / Esperanto ja sen kilpailijat. / fi / Helsingissä : Kustannusosakeythiö Otava. Otavan Esperantosarja N:o 8. / 1919 / 29 p. 18,1 cm..

3511 / {E 013} / Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Lettres adressées à l'auteur. / fr / 1911 / 54 p. 20,7 cm..

3843 / {E 013} / Aubert, Maurice. / Introduction à l'étude de l'Esperanto et des langues vivantes. / Groupe Espérantiste d'Alger. "Etablissez d'abord de solides fondations". / fr / Alger : Imprimerie typographique J. Torrent. / 1905 / 28 p. 16,4 cm..

4461 / {E 013} / Aubert, Maurice. / Introduction à l'étude de l'Esperanto et des langues vivantes. / Groupe Espérantiste d'Alger - "Etablissez d'abord de solides fondations". / fr / Alger : Imprimerie typographique J. Torrent. / 1905 / 28 p. 16,4 cm..

3489 / {E 013} / Beaufront, L. de. / L'Esperanto. Ses raisons d'être sa Structure ses Services sa Diffusion. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 85+2 p. 15,0 cm..

4579 / {E 013} / Beaufront, L. de. / L'Esperanto. Ses raisons d'être sa Structure ses Services sa Diffusion. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 85+2 p. 15,0 cm..

2101 / {E 013} / Beaufront, L. de. / L'Espéranto seule vraie solution de la Langue internationale auxiliaire. / fr / Vincennes, Secrétariat de la Société pour la Propagation de l'Esperanto. Troisième édition. / 1903 / 50 p..

3510 / {E 013} / Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 janvier 1911. / fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imp. Ch. Delagrave. / 1911 / 16 p. 21,5 cm..

4586 / {E 013} / Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 janvier 1911. / fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imp. Ch. Delagrave. / 1911 / 16 p. 21,5 cm..

3491 / {E 013} / Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. / fr / Lille : Internacia Scienca Asocio Esperantista. Cannes : S-té A-me F. Robaudy. / 1910 / 32 p. 15,8 cm..

3516 / {E 013} / Camuset, L. / L'Espéranto, langue universelle. / Édition populaire d'après la méthode du Dr Zamenhof. / fr / Paris : Vve Léon Hayard, Éditeur. Imprimerie P. Fructier. / [190?] / 16 p. 21,7 cm..

1243 / {E 013} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / Sur la vojo al internacia lingvo. / fr + eo / Société française pour la propagation de l'Esperanto. Nro 3. Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 23 p..

2336 / {E 013} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / Sur la vojo al internacia lingvo. / fr + eo / Société française pour la propagation de l'Esperanto. Nro 3. Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 23 p..

2569 / {E 013} / Cart, Th. / Na Pjetja za edin medjunarodjen jezik. / Sreĉata. Prevelj u donlilj Iv. Ĥ. Krestanov. / bg / Pleven, Esperanto-Oficejo. Bulgara Esperanto-biblioteko. Nro 2. / 1910 / 20 p..

3495 / {E 013} / Chapelier, Emile. / Les Libertaires et la Langue Internationale Esperanto. / Collection de la Liberecana Esperantista Grupo N° 1. / fr / St. Gilles-Bruxelles : Emile Chapelier. Anvers : Impr. J. B. Madou-Cop. / 1904 / 46 p. 18,0 cm..

3821 / {E 013} / Deligny, E. / La Question de la langue auxiliaire. / fr / Saint-Omer : Imprimerie H. d'Homont. / 1906 / 11 p. 22,0 cm..

3824 / {E 013} / Dor, Dr H. / L'Importance actuelle de l'espéranto dans le monde. / Société d'anthropologie de Lyon. Séance du 2 Décembre 1911. / fr / Lyon : Imprimerie A. Rey. / 1912 / 12 p. 22,0 cm..

1244 / {E 013} / Dufour, H. / La Sottise anti-espérantiste. / fr / Philippeville, Algérie, Georges Guénot. / [190?] / 16 p..

3493 / {E 013} / L'Esperanto, solution du problème de la Langue Internationale auxiliaire. / Édition de la Belga Ligo Esperantista. / fr / Bruges : A. - J. Witteryck, Imprimeur - Éditeur. / 1908 / 32 p. 14,8 cm..

3501 / {E 013} / Hodler, H. / L'Espérantisme. / La vie mondiale - L'Espérantisme et l'Espéranto - L'Universala Esperanto Asocio - Aperçus sur la langue Esperanto. / fr / Genève (Suisse) : Universala Esperantia Librejo. Berne : Bücher & Cie. Esperantia Biblioteko, oficiala serio N° 3. / 1911 / 24 p. 16,6 cm..

3835 / {E 013} / Laisant, C. - A. / L'Esperanto et l'Avenir du Monde. / Suivi d'un exposé des éléments de la langue. / fr / Paris (Franclando) : Internacia Asocio Paco - Libereco. Presa komunista societo "L'émancipatrice". / 1908 / 15 p. 17,3 cm..

3834 / {E 013} / Louÿs, Pierre. / La Rose surnaturelle (La Rozo Supernatura). / Esperanto. Langue Internationale Auxiliaire. Conte inédit écrit spécialement pour cette brochure. / eo + fr / Paris : Touring-Club de France. Imprimerie L. Pochy. / 1902 / 20 p. 19,2 cm..

4789 / {E 013} / Louÿs, Pierre. / La Rose surnaturelle (La Rozo Supernatura). / Esperanto. Langue Internationale Auxiliaire. Conte inédit écrit spécialement pour cette brochure. / eo + fr / Paris : Touring-Club de France. Imprimerie L. Pochy. / 1902 / 20 p. 19,2 cm..

3816 / {E 013} / Méray, Ch. / l'Esperanto - Langue auxiliaire internationale. / Extrait de l'Enseignement Chrétien du 1er Mai 1904. / fr / Paris : Librairie Ch. Poussielgue. F. Levé, imprimeur. / 1904 / 12 p. 24,0 cm..

3842 / {E 013} / Meyer, Sam. / Une langue internationale - Pourquoi ? Comment ? / fr / La Rochelle : Imprimerie Masson et Cie. / 1904 / 32 p. 13,4 cm..

4751 / {E 013} / Moch, Gaston. / La Langue Internationale "Esperanto". / Extrait de la Revue des Revues, n° du 15 mars 1897. / fr / Paris : Typographie A. Davy. / 1897 / 12 p. 25,1 cm..

4552 / {E 013} / Muffang, H. / Langue internationale, Point de vue national. / Langue nationale et vie nationale. La guerre menée par l'Allemagne contre la langue française. L'engouement pour les langues vivantes. Etc. / fr / Angers : H. Muffang. Imp. G. Grassin. / 1916 / 31 p. 26,5 cm..

3840 / {E 013} / Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto". / Traduite par L. de Beaufront. / fr / Varsovie : Imprimerie A. Gins. / 1898 / 24 p. 13,9 cm..

1245 / {E 013} / Pourquoi l'espéranto ? / Lettres à un ami. / fr / Société française pour la propagation de l'Esperanto. Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 23 p..

3505 / {E 013} / Pourquoi l'espéranto ? / Lettres à un ami. / fr / Paris : Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. Presa Esperantista Societo. / 1909 / 23 p. 18,8 cm..

3815 / {E 013} / Sentis, H. / Le Triomphe de l'Esperanto est-il certain ? / fr / Grenoble : Imprimerie Allier frères. / 1906 / 20 p. 15,5 cm..

3817 / {E 013} / Ŝpicer, Mavro. / Medjunarodni jezik Esperanto. / I njegovo opĉenito znaĉenje. / hr / Zagreb : Naklada Druŝtva hrvatskih esperantista. / 1909 / 23 p. 20,2 cm..

4018 / {E 013} / Altenburger, Adolf. / A nemzetközi nyelv Kérdése és az Eszperanto mint e kérdes legjobb megoldása. / (Függelékül : Az eszperanto nyelvtan áttekintése szemelvényekkel és szótárrai). / hu + eo / Szeged : Traub B. és Társa. / 1906 / 60 p. 16,3 cm..

4006 / {E 013} / Lombos, Alfréd. / Az Eszperanto-Nyelv. / hu / Budapest : Kókai Lajos, Eszperanto-Könivkereskedése. / 1910 / 16 p. 15,3 cm..

4007 / {E 013} / Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. / Célja, története, szerkezete, mai elterjedtsége, hiveinek szervezete, elönyei és a magyar Eszperanto-mozgalom. / hu / Budapest : Föbizománvos Kókai Lajos. / 1909 / 16 p. 14,0 cm..

4240 / {E 013} / Medgyesi, János. / Titkári jelentés. / A Magyar Esperantisták Társasága. évi müködéséröl. / hu / 1909 / 12 p. 16,8 cm..

3837 / {E 013} / Esperanto Alpód-legt Hjálparmál. / Lýsing Pess - Útbreid-sla og gengi - Sérprentun úr templar. / is / Reykjavik : Bókaverzlun Gudm. Gamalíelssonar - Prentsmidjan gutenberg. / 1906 / 16 p. 16,5 cm..

3839 / {E 013} / Esperanto, lingua internazionale ausiliaria. / Pubblicazione fatta a cura della Società Romana per la diffusione dell'Esperanto. "Imperiosa civitas". / it / Roma : Tipografia Editrice Romana. / 1905 / 8 p. 18,5 cm..

3844 / {E 013} / Esperanto-Handboekje. / (Uitgrave van de Propaganda-Kommissie der Nederlandsche Esperantisten-Vereeniging). / nl + eo / Gravenhage : Algemeene Boekhandel "Espero". / [1909?] / 30+XXX p. 15,9 cm..

4687 / {E 013} / Witteryck, A. - J. / Het Esperanto. Zegepralende oplossing… / …van het vraagstuk der Wereldtaal. Gegeven door Dr Zamenhof. / nl + eo / Brugge : A. - J. Witteryck - Delplace. / 1902 / 32 p. 18,9 cm..

3822 / {E 013} / Brzostowski, Aleksander Bolesław. / List otwarty do Redaktoróv Pism Polskich. / i Przewodnicza,cych Naszych Towarzystw Naukowo-Literackich. / pl / Warszawa : Nakladem księgarni Arcta. / 1905 / 15 p. 21,8 cm..

4014 / {E 013} / Costa e Almeida, Dr. / Breves Noções sobre a lingua internacional Esperanto. / pt / Upsala : Upsala Nya Tidnings A. -B. tr. N=o 96. / 1896 / 24 p. 16,0 cm..

2571 / {E 013} / De Arruda Beltrão, Antonio Carlos. / O Esperanto como lingua internacional. / pt / Club de engenharia. / 1921 / 18 p..

4021 / {E 013} / Marich, Augustin. / Esperanto şi mişcarea Esperantistă la noi. / Scopul, istoricul, construcţia, raspandirea de azi, organizarea aderentilor, fosoasele limbei internaţionale comunicative. Trad.: Ardelean-Caba. / ro / Budapest : Editura şi librăria Ludovic Kókai. Biblioteko de La Verda Standardo No. 8. / 1911 / 16 p. 14,2 cm..

4257 / {E 013} / А., Л. / Эсперанто и у?ащаяса молодежь. / Eldono de Esperanta Biblioteko de G. D. en Saratov. / ru / Саратовъ : Электро-типо-литографія Б. Г. Рабиновичъ. / 1914 / 4 p. 17,6 cm..

4254 / {E 013} / З-объ, В. / Искусственный языкъ. [Izkusstvjenij] Artefarita lingvo. / Eldono de Esp. Bibl. de G. D. en Saratov. / ru / Саратовъ : Электро-типо-литографія Б. Г. Рабиновичъ [Rabinoviĉ]. / 1914 / 7 p. 17,5 cm..

4255 / {E 013} / Multanovskij, M. [transliterigo de:] Мльтановскій, М. / Примѣненіе Эсперанто для переписки съ иностранцами. Esperanta Korespondado. / Eldono de Esperanta Biblioteko de G. D. en Saratov. / ru / Саратовъ : Электро-типо-литографія Б. Г. Рабиновичъ [Rabinoviĉ]. / 1915 / 11 p. 17,2 cm..

4228 / {E 013} / Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П. / 1. Эсперанто въ Деревнѣ. 2. Дума Междунардиаго Языка. 3. Изъ бесѣдъ съ обывателемъ. / ("Esperanto en vilag'o", "Animo de la lingvo internacia" kaj "Interparolo kun urbano"). / ru / Саратовъ : Типо-Литографія Равимовичъ. Эсперантская пропагандная библиотека N-o 2. / 1914 / 18 p. 17,9 cm..

4256 / {E 013} / Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П. / Международниый языкъ и собременная жизнь. / Eldono de Esperanta Biblioteko de G. D. en Saratov. / ru / Саратовъ : Электро-типо-литографія Б. Г. Рабиновичъ [Rabinoviĉ]. / 1914 / 14 p. 17,5 cm..

4696 / {E 013} / Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П. / Международниый языкъ "Эсперанто". / Internacia lingvo Esperanto. Сь 2 портетами. Kun 2 portretoj. / ru / Саратовь : Складь изданія Г. Федуловь. Saratov (Ruslando) : Eld. G. Fedulov. Электро-типо-литографія Б. Г. Рабиновичъ [Rabinoviĉ]. Эсперантская Пропагандкая Библиотека. Esperanta Biblioteko Propaganda N-o 1. / 1913 / 13+3 p. 17,8 cm..

4700 / {E 013} / Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П. / 1. Эсперанто въ Деревнѣ. 2. Дума Междунардиаго Языка. 3. Изъ бесѣдъ съ обывателемъ. / ("Esperanto en vilag'o", "Animo de la lingvo internacia" kaj "Interparolo kun urbano"). / ru / Саратовъ : Типо-Литографія Равимовичъ. Эсперантская пропагандная библиотека N-o 2. / 1914 / 18 p. 17,9 cm..

4250 / {E 013} / Stepanov, V. [transliterigo]. / Немножко овъ Эсперанто [Njemnoĵko ob E-o]. / (iomete pri Esperanto). / ru / Клинъ [Klin] : Тип. [Tip.] Бр. В. и Г. Лукошковихъ [Lukoŝkoviĥ]. / 1913 / 13 p. 13,6 cm..

4251 / {E 013} / Stojan, P. (Стоян П.) / Славяиство и Эсперанто [Slavjanstvo i E-o]. Slavizmo kaj Esperanto. / Eldono de Esp. Bibl. de G. D. en Saratov. / ru / Саратовъ [Saratov] : Электро-типо-литографія [Elektro-tipo-litografija] Б. Г. Рабиновичъ [Rabinoviĉ]. / 1914 / 11 p. 17,6 cm..

4253 / {E 013} / Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П. ; Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. / Необходимыя свѣдѣнія объ Эсперанто. / [Neobĥodimyja svedenija ob Esperanto.] Втирое изданіе (5001-15000), исправленное и дополненное. [Vtoroje izdanije - ispravlennoje i dopolnennoje] / ru / Москва : Книжны магазинъ "Эсперанто". [Moskvo : Librejo "Esperanto"]. / 1913 / 28 p. 13,9 cm..

4701 / {E 013} / Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П. ; Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. / Необходимыя свѣдѣнія обь Эсперанто. / Nesecaj sciigoj pri Esperanto. / ru / С.-Петербургь [Peterburg] : Типографія К. П. Шрадеръ [Ŝrader]. / 1912 / 25+4 p. 13,8 cm..

3509 / {E 013} / Ahlberg, P. / Fragan om ett internationelt hjälpsprak och dess lösning : Esperanto. / sv / Stockholm : Stockholms Esperantoförening. / 1903 / 55 p. 18,3 cm..

3826 / {E 013} / Nylén, Paul. / Esperanto - Kar det någon framtid ? Är det många som kunna det ? / En essay övfer det internationella hjälpspråket. / sv / Stockholm : C. E. Fritzes K. Hofbokhandel i Distribution. Aktiebolaget förenade tidningars tryckeri. / 1905 / 62 p. 17,4 cm..

3492 / {E 013} / Cart, Th. / Une heure d'espéranto. / Conférence dialoguée. Se vend au profit des aveugles. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. 2e édition. / 1907 / 23 p. 17,4 cm..

4729 / {E 013} / Ménil, F. de. / L'Héritage Kloradec. / Comédie en un acte. Représentée la première fois au Centra Esperantista Oficejo le 28 avril 1906. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Montrouge : Imp. F. Schmidt. / 1906 / 32 p. 17,3 cm..

3512 / {E 013} / Vallienne, D-ro. / Por kaj kontraŭ Esperanto. / Dialogo. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / [190?] / 33 p. 19,6 cm..

4024 / {E 013} / Steier, Karlo. / La Kroniko de Esperanto 1911-1912. / Tutmonda revuo pri kroniko, statistiko kaj propagando de Esperanto kun la rubriko Nia Propagando. / eo / Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto. Volumo I. Junio 1911 - Junio 1912. / 1912 / 146+? p. 22,2 cm..

{E 014}  La nomo "Esperanto".

4220 / {E 014} / Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Вспомогательиый Международный Язикъ Эсперанто. / (Helpa internacia lingvo Esperanto.) Международниъй язикъ, Internacia lingvo. Съ письмомъ Л. Н. Толстого объ язикѣ Эсперанто. / ru / Москва : Типо-Литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко. Выпускъ второй. Изданіе "Посредника" N-o 617. / 1909 / 32 p. 20,4 cm..

{E 015}  Filozofio, psikologio de Esperantismo.

{E 016}  Organizo de Esperanto-Movado(j) (kiel, kia).

1246 / {E 016} / Baghy, Julio. / Publika letero pri la reorganizado. / Memorando al la Esperantistaro kaj al ĝiaj gvidantoj. / eo / Budapest, Hungarlanda Esperanto Societo. / 1931 / 23 p..

2923 / {E 016} / Hodler, Hector. / Kiel nin organizi ? / Studo kaj propono pri la organizo de la Esperanto-Movado. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1912 / 20 p. 16 cm. br..

3685 / {E 016} / Smulders, D-ro. / La Internacia Organizo de la Esperanto-Movado. / Kritikaj Artikoloj : La Organiza Demando ; Precizigoj kaj Proponoj ; Tra la Esperantista Gazetaro. / eo / Den Haag : mendebla ĉe S-ro Sleijffers. / 1912 / 35 p. 21,2 cm..

2142 / {E 016} / Studo pri la organizo de Esperanto. / El Franca Esperantisto : 1911, nroj 10, 11 ; 1912, nroj 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Étude sur l'organisation de l'espéranto. / fr + eo / Paris, Franca Esperantisto. / 1913 / 63 p..

2377 / {E 016} / Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. / Pour les élèves des Cours d’Esperanto. / fr / Paris, Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. Deuxième édition. / [1913] / 17 p..

{E 017}  Interna stato kaj evoluo de Esperantujo (Esperanto-Movado).

{E 018}  Konsiloj, avertoj por Esperantujo, (escepte propagando en E 092).

3472 / {E 018} / Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj. / El franca E-igis René Ferter. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1913 / 68 p. 23,8 cm..

3468 / {E 018} / Couturat, Prof. Louis. / Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri ? / Respondo al Sro Prof. Diels. (Esperanta traduko de artikolo publikigita en "Deutsche Revue" eldonita de Richard Fleischer) / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1907 / 32 p. 17,1 cm..

4689 / {E 018} / Jones, Margaret L. / La profitoj de Esperanto. / The Advantages of Esperanto. Originally written in Esperanto for the " Polish Esperantist ". [Dulingva eldono]. / eo + en / Liverpool : Liverpool Esperanto Office. London : British Esperanto Association. Paris : Centra Presejo Esperantista. / 1909 / 20+2 p. 19,5 cm..

3471 / {E 018} / Borgius, Dr. W. / Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik. / de / Berlin : Internationaler Esperanto Verlag Hans Th. Hoffmann. / 1907 / 28 p. 21,7 cm..

3738 / {E 018} / Dietterle, Prof. Dr. Joh. / Zur Rechtfertigung des Esperanto gegenüber seinen Kritikern. / Vortrag gehalten am 27.11.1920. / de / Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto - Abteilung. / 1920 / 31+1 p. 22,5 cm..

4599 / {E 018} / Chappellier, Paul. / La Langue Internationale. / (Extrait des Quatre Langues, n° du 5 novembre 1902). / fr / 1902 / 3 p. 24,5 cm..

3470 / {E 018} / Dufour, H. / La Sottise anti-espérantiste. / "Nia laboro kaj pacienco la mondon faros feliĉa." (Zamenhoff). / fr / Philippeville (Algérie) : Georges Guenot, Imprimeur - Éditeur. / [190?] / 16 p. 21,6 cm..

3462 / {E 018} / Groupe Parlementaire Français de l'Arbitrage International. / Pour et contre l'Esperanto. / Communication faite au groupe parlementaire français de l'arbitrage par les principaux représentants des groupes espérantistes en réponse à M. J. Novicow. / fr / Paris : Librairie Ch. Delagrave. / 1911 / 55 p. 19,1 cm..

3467 / {E 018} / Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'espéranto ? / Société française pour la Propagation de l'Esperanto. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 21 p. 19,4 cm..

3466 / {E 018} / Ménil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. / Réponse à "La Sottise espérantiste". Avec une lettre de M. Carlo Bourlet. / fr / Paris : Les Éditions Nouvelles Bernard Grasset. / 1908 / 76 p. 17,7 cm..

3681 / {E 018} / Rollet de L'Isle, M. / Une équivoque. / L'Espéranto contre le Français. / fr / Paris : Société Française pour la Propagation de l'Esperanto. Imprimerie V. Polgar. / 1920(?) / 15 p. 19,4 cm..

3714 / {E 018} / Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. / Pour les propagateurs de l'Esperanto. Comité d'Action Espérantiste de France. / fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Domois - Dijon : Imp. de l'Union Typographique. / 1911 / 32 p. 21,4 cm..

4788 / {E 018} / Baart de la Faille, Dr C. J. ; Isbrücker, Ir. J. R. G. / Esperanto Verdedigd. / nl / Rotterdam : N. V. Drukkerij V. H. Cordati. / 1920 / 45 p. 19,3 cm..

4611 / {E 018} / Reis, Dr Aarão. / O Esperanto como lingua auxiliar, comum a todos os povos. / Parecer submetido ao consêlho diretor. / pt / Rio de Janeiro : Typ. do Jornal do Commercio, de Rodrigues & C. Club de Enjenharia. / 1921 / 31 p. 18,6 cm..

3754 / {E 018} / Agurtin, Leo. / Mejdunarodnij jazik. Internacia lingvo. / Esperanto. / ru / Saratov : Esp. Bibl. de G. D. Elektro - Tipo - Litografija B. L. Rabinoviĉ. / 1914 / 12 p. 17,8 cm..

4218 / {E 018} / Корбинъ-Веледницкій, Д. І. / Международниый язикъ критика "Эспернато" и алфавиты. / Членъ "Кавказкаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общетсва" и "Portugal Filatelico". / ru / Тифлисъ : Электропечатия Грузинскаго Издателскаго Товарищетсва. / 1915 / 16 p. 22,4 cm..

4217 / {E 018} / Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Погледъ върху Международния Животъ и Езикъ - Еперантристъ. / ru / Пирдопъ : Esperanto-Oficejo. Bulgara Esperanto-Biblioteko N-o 3-4. / 1910 / 43 p. 18,8 cm..

4693 / {E 018} / Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянь, П. Е. / Эсперанто передь судомь профессора [pjered sudom professora]. / ru / Саратовь : Электро-типо-литографія Б. Л. Рабиновичь. Saratov : Eldono de Esp. Bibl. de G. D. / 1914 / 12 p. 17,6 cm..

4522 / {E 018} / Agourtine, Léon. / L'Esperanto et la Lutte des Langues. / La Revue contemporaine, LXIe année - Nouvelle série N° LVII, 21 novembre 1921. / fr / Paris : Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Esperanto N° 10. Châteauroux : Imprimerie de la Revue Contemporaine. / 1921 / 8 p. 21,3 cm..

{E 019}  Polemikoj el ekster aŭ en Esperantujo ; laŭdoj, (escepte propagando en E 092).

2053 / {E 019} / Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. / Extrait de la Revue du Mois, no 45, 10 septembre 1909, pp. 345 à 359. / fr / Paris, Éditions de la Revue du Mois. / 1909 / 15 + 4 p..

3566 / {E 019} / Einstein, Leopold. / Weltsprachliche Zeit-und Streitfragen. / In Vorträgen erörtert - 1. Volapük und Lingvo internacia nebst einder Beilage enthaltend den neuesten Bericht der Amerikan. Philosoph. Gesellschaft von Philadelphia über eine internationale Sprache. / de / Nürnberg : Verlag von J. A. Stein 's Buch- & Kunsthandlung (Theodor Schiener). / 1889 / 26 p. 21,5 cm..

3449 / {E 019} / Esperanto und seine Feinde. / Einige Worte zur Abwehr. / de / Berlin : Esperanto-Gesellschaft-Berlin. / 1909 / 40 p. 17,3 cm..

2512 / {E 019} / Agourtine, Léon. / L'Espéranto et la lutte des langues. / La Revue Contemporaine. LXIe année, nouvelle série, Nro LVII. 21 novembre 1921. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1921 / 8 p..

2513 / {E 019} / Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Lettres adressées à l'auteur. / fr / 1911 / 54 p..

2514 / {E 019} / Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Lettres adressées à l'auteur. / fr / 1911 / 54 p..

1247 / {E 019} / Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj. / El franca lingvo trad.: René Ferter. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1913 / 68 p..

1964 / {E 019} / Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. / Extrait de la Revue du Mois, no 45, 10 septembre 1909, pp. 345 à 359. / fr / Paris, Éditions de la Revue du Mois. / 1909 / 15 + 4 p..

2100 / {E 019} / Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. / Extrait de la Revue du Mois, no 45, 10 septembre 1909, pp. 345 à 359. / fr / Paris, Éditions de la Revue du Mois. / 1909 / 15 p..

2371 / {E 019} / Menil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. / [Aŭtografo de la aŭtoro] Réponse à "La Sottise espérantiste". / fr / Paris, Les Éditions Nouvelles Bernard Grasset. / 1908 / 76 p..

2435 / {E 019} / Menil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. / Réponse à "La Sottise espérantiste". / fr / Paris, Les Éditions Nouvelles Bernard Grasset. / 1908 / 76 p..

2337 / {E 019} / Pour et contre l'espéranto. / Communication faite au Groupe Parlementaire Français de l'Arbitrage International par les principaux représentants des groupes espérantistes en réponse à M. J. Novikow. / fr / Paris, Librairie Ch. Delagrave. Groupe Parlementaire Français de l'Arbitrage International. / 1911 / 55 p..

2372 / {E 019} / Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. / Pour les Propagateurs de l'Esperanto. / fr / Paris, Esperantista Centra Oficejo. Comité d'Action Espérantiste de France. / 1911 / 32 p..

2454 / {E 019} / Rollet de l'Isle, M. / Une équivoque : l'espéranto contre le français. / fr / Paris, S.F.P.E. / [191?] / 15 p..

2455 / {E 019} / Rollet de l'Isle, M. / Une Équivoque : l'espéranto contre le français. / fr / Paris, S.F.P.E. / [191?] / 15 p..

2456 / {E 019} / Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. / Pour les Propagateurs de l'Esperanto. / fr / Paris, Esperantista Centra Oficejo. Comité d'Action Espérantiste de France. / 1911 / 32 p..

1940 / {E 019} / Sebert, Général. / L'Espéranto et les langues nationales. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. 2e édition. / 1909 / 24 p..

2864 / {E 019} / Adam, E. / Où en est la question de la langue internationale. / (Solution pratique). Préface de Fanny Clar. / fr / Paris : chez l'Auteur. / 1919 / 29 p. 19 cm. s.k..

{E 02}  Informiloj ĝeneralaj pri Esperanto : celo-movado-lingvo (escepte lernolibroj en E 82).

2907 / {E 02} / Gvidlibro por la ekzamenoj de F E I. / 2-a eldono. / eo / Paris : Franca Esperanto-Instituto. Kolekto de FEI, Pedagogia Serio : No 3. 2-a eldono kompletigita kaj ĝisdatigita. / 1966 / 48 p. 18 cm. br..

1206 / {E 02} / Lapenna, D-ro Ivo. / La Internacia Lingvo. / Faktoj pri Esperanto. Esperanto kiel solvo de la problemo de internacia lingvo. La Esperanto-organizaĵoj, iliaj celoj kaj laboro. U.E.A. : historio kaj laboro. Redaktita originale en Esperanto. / eo / Londono, Universala Esperanto-Asocio. Heronsgate. / 1954 / 192 p..

3457 / {E 02} / Lemaire, Lieutenant Ch. / L' Espéranto. Solution triomphante du problème de la Langue Universelle… / …donnée par le docteur Zamenhof. / eo / Bruxelles : Société Générale d'Imprimerie (Soc. anon.) / 1898 / 53 p. 23,2 cm..

1941 / {E 02} / Saĥarov, A. A. / Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. / Kolekto da artikoloj pri internacia lingvo Esperanto, en esperanta kaj rusa lingvoj. / eo + ru / Kazano, Unua Esperantista Tipografio. / 1907 / 174 p..

3499 / {E 02} / Trompeter, W. H. / Kurze Mittheilung über die internationale Sprache "Esperanto". / de / Nürnberg : W. Tümmel's Buch- u. Kunstdruckerei. Nr. 89. / 1896 / 28 p. 13,6 cm..

1951 (mankas) / {E 02} / Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste. [I : A-H]. / Unua dosiero : 1ère partie, séries A à H. / fr / Lyon, Louis Perret. / .

1952 (mankas) / {E 02} / Feuillets encyclopédiques de documentation espérantiste. [I : J-Y]. / Unua dosiero : 1ère partie, séries J à Y. / fr / Lyon, Louis Perret. / .

1061 / {E 02} / Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Préface de Henri Farman. / fr / Paris, Arthème Fayard. / 1910 / 265 p..

4422 / {E 02} / Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. / Lettres adressées à l'auteur. / fr / 1911 / 54 p. 20,7 cm..

1209 / {E 02} / Gautherot, Gustave. / La Question de la langue auxiliaire internationale. / Préface du Vice-Amiral Bayle. / fr / Paris, Lib. Hachette et Cie. / 1910 / 318 p..

2915 / {E 02} / Janton, Pierre. / L'espéranto. / fr / Paris : Press Universitaires de France. Que sais-je ? Deuxième edition mise à jour. 16e mille. / 1977 / 128 p. 18 cm. br..

1055 / {E 02} / Ribot, André. / L'Espéranto, cet inconnu. / fr / Paris, Albin Michel. / 1954 / 68 p..

2373 / {E 02} / Rollet de l'Isle, M. / L'Initiation à l'espéranto. / fr / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. 2ème édition. / 1934 / 77 p..

2374 / {E 02} / Rollet de l'Isle, M. / L'Initiation à l'espéranto. / fr / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 77 p..

{E 021}  Ampleksaj stud-informiloj pri Esperanto (celo-movado-lingvo).

{E 023}  Rapidaj informiloj, ekstudiloj pri Esperanto (celo-movado-lingvo).

2239 / {E 023} / Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodní. / cs / Praha, Bohema Unio Esperantista. / 1909 / 16 p..

3775 / {E 023} / Marich, August. / Was ist Esperanto ? / Die Internationale Umgangssprache deren Zweck, Geschichte, Konstruktion, derzeitige Verbreitung, Organisation, deren Anhaenger, Vorteile und die Esperanto-Bewegung. / de / Budapest : Verlag von Ludwig Kókai. / 1911 / 16 p. 14,6 cm..

3764 / {E 023} / Do You Know ? / Esperanto : Its aims, origin, & essence. / en / London : Printed by W. Speaight & sons. / 1905 / 20 p. 15,3 cm..

3703 / {E 023} / Zamenhof, Dr. L. ; Geoghegan, R. H. / A few Words on the international language "Esperanto". / 1898?/1914? / en / Upsala : printed by the Upsala Nya Tidnings Aktiebolag. / 1898 / 27 p. 15,9 cm..

1057 / {E 023} / Montserrat, Ferd. / Pro Esperanto. / Resumen de la gramática y vocabulario arreglado para la propagación del idioma internacional auxiliar Esperanto. / es / Barcelona. Segunda edición aumentada. / 1929 / 26 p..

2054 / {E 023} / Aymonier, Camille. / Une Langue vivante artificielle. / Commentaire de l'espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Esperanto. Nro 3. / 1917 / 62 p..

1248 / {E 023} / Baudet, André. / La Langue auxiliaire en progrès. / Extrait de la Revue Bleue du 1er novembre 1930. / fr / Paris, Revue politique et littéraire et Revue scientifique. / 1930 / 10 p..

4423 / {E 023} / Camuset, L. / L'Espéranto, langue universelle. / Édition populaire d'après la méthode du Dr Zamenhof. / fr / Paris : Vve Léon Hayard, Éditeur. Imprimerie P. Fructier. / [190?] / 16 p. 21,7 cm..

3498 / {E 023} / L'Esperanto. Solution du problème de la Langue Internationale Auxiliaire. / fr / Bruges : A. J. Witteryck-Delplace, Imprimeur - Éditeur. Édition de La Ligue Espérantiste Belge ; édition du journal La Belga Sonorilo. / 1907 / 40 p. 15,1 cm..

2457 / {E 023} / Tout l'espéranto… / … et le moyen de l'apprendre sans leçons en lisant une petite histoire. / fr / London, Internacia Propagandejo Esperantista. Pour dix centimes. / [191?] / 24 p..

2055 / {E 023} / Juleumboek 1926-1931. / Opgedragen aan de 22.500 cursisten. / nl / Centrale Esperanto Commissie Nijmegen. / 1931 / 120 p..

3463 / {E 023} / Lloyd, R. J. / The Esperanto Language, practically considered and described. / A paper read before the Liverpool Philomathic Society on the 23rd November 1904. / en / London : The Esperantist. / 1905 / 75 p. 13,1 cm..

{E 024}  Apartaj informiloj pri Esperanto (por junuloj, vojaĝantoj, ktp).

2056 / {E 024} / Barton Kent, A. / Une Langue commerciale commune. / Conférence faite par M. Barton Kent aux membres de la Chambre de Commerce de Londres et autres personnalités le vendredi 31 Mai 1918. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publications de la Société des Amis de l'Esperanto. Nro 8. / 1920? / 20 p..

2057 / {E 024} / Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publications de la Société des Amis de l'Esperanto. No 2. 2me édition, revue. C.O. 322. / 1914 / 36 p..

{E 025}  Demandaroj-respondaroj informaj pri Esperanto, (celo, movado, lingvo).

3520 / {E 025} / Ladevèze, R. de. / Demandaro pri la Historio, Literaturo kaj Organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj Ekzamenoj. / eo / Dresden : Esperanto-Verlag Friedrich Ader. / 1911 / 88 p. 16,5 cm..

2900 / {E 025} / Sappl, Hanns. / Esperanto-Katechismus. / 50 Fragen mit Antworten. / eo / Graz : Paulusverlag. / 1922 / 32 p. 14 cm. br..

{E 03}  Enciklopediaj, sistemaj verkoj pri tuta Esperanto (celo, movado, lingvo).

0549 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. / I volumo. A-Ĵ. / eo / Budapest, Literatura Mondo. Unua eldono. / 1933 / 271 p. [+ fotaĵaj paĝoj].

0839 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. / I volumo. A-Ĵ. / eo / Budapest, Literatura Mondo. Unua eldono. / 1933 / 271 p. [+ fotaĵaj paĝoj].

0840 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. / II volumo – K-Z. [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. Unua eldono. / 1933-1934 / de p. 275 ĝis 599 [+ fotaĵaj paĝoj].

1198 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. / I volumo. A-Ĵ. / eo / Budapest, Literatura Mondo. Unua eldono. / 1933 / 271 p. [+ fotaĵaj paĝoj].

1199 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. / II volumo – K-Z. [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1933-1934 / de p. 275 ĝis 599 [+ fotaĵaj paĝoj].

1200 / {E 03} / Kökeny, L. ; Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. / II volumo – K-Z. [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1933-1934 / de p. 275 ĝis 599 [+ fotaĵaj paĝoj].

{E 04}  Okazaj traktaĵoj, paroladoj, tezoj, artikoloj, raportoj, pri Esperantaĵoj (celo, movado, lingvo).

1063 / {E 04} / Rollet de l'Isle. / L'Initiation à l'espéranto. / fr / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 77 p..

1059 / {E 04} / Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. / Rapport du Secrétariat général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations. / fr / Bourg, Imp. Nouvelle, Victor Berthod [Francujo]. / 1922 / 44 p..

1062 / {E 04} / Waringhien, G. / A.B.C. d'espéranto à l'usage de ceux qui aiment les lettres. / fr / Paris, Union Espérantiste de France. Kol. de Franca Esperanto-Instituto. / 1946 / 71 p..

1772 / {E 04} / Evstifejev, N. P. / K Voprosu o Mejdunaradnom Jesik. / ru / S. Peterburg. / 1903 / 134 p..

{E 041}  Broŝuroj, verketoj, kajeroj, ĉerpaĵoj pri Esperantaĵoj.

4400 / {E 041} / Anonima aŭtoro. / Solvo de la problemo de lingvo internacia. / Die Lösung des Weltsprachen-Problems. Esperantotext von ***. Mit deutscher Uebersetzung von Prof. Christaller. / eo + de / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1907 / 125+5 p. 17,3 cm..

1895 / {E 041} / Commemoration theses. / Tenth anniversary. / ko + en + eo / Taegu (Koreio), Chung-gu College. / 1958 / 20 p..

1803 / {E 041} / Privat, Edmond. / Du paroladoj. / Barcelona 1909 – Augsburg 1910. I – Vivanta lingvo de vivanta popolo. II – Pri la vivo de Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1911 / 15 p..

4754 / {E 041} / Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. / de / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. Berlin : Druck von Möller & Borel. Zweite vermehrte Auflage. / 1905 / 48 p. 16,4 cm..

4690 / {E 041} / Cart, Th. / Ein Stündchen Esperanto. / Zwiegespräch satt eines Vortrages. Frei übersetzt von Otto Simon. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Druck von Möller & Borel G. m. b. H. Zweite Auflage. / 1911 / 16+2 p. 17,0 cm..

1249 / {E 041} / Kleine beiträge zu Sprachenfragen. / Auszug deutscher Aufsätze aus der Zeitschrift Nova Tempo. / de / Wien, Verlag Nova Tempo. Nova Tempo-Schriften Nr 1. / 1920 / 31 p..

2829 / {E 041} / Proelss, Dr. H. ; Sappl, Hanns. / Die bisherigen Erfolge der Welthilfssprache Esperanto auf der ganzen Welt. / de / Graz : Paulus-Verlag. 3., vermehrte und verbesserte Auflage. / 1922 / 106 p. 20 cm. br..

2340 / {E 041} / L'Espéranto, langue auxiliaire. / Son utilité, sa facilité, ses principes, la manière de s'en servir. / fr / Paris, Société Auxiliaire pour les Applications Commerciales de l'Esperanto. 35e édition. / 1934 / 10 p..

2412 / {E 041} / Esperanto – Langue auxiliaire internationale. / Brochure de propagande. / fr / Paris, Touring-Club de France. 3ème édition. / 1903 / 20 p..

1802 / {E 041} / Baudet, André. / La Langue auxiliaire en progrès. / Extrait de la Revue Bleue du 1er novembre 1930. / fr / Paris, Éditions de la Revue Politique et Littéraire et de la Revue Scientifique. / 1930 / 10 p..

2391 / {E 041} / Beaufront, L. de. / L'Espéranto seule vraie solution de la Langue internationale auxiliaire. / fr / Vincennes, Secrétariat de la Société pour la Propagation de l'Esperanto. 4ème édition. / 1904 / 54 p..

1965 / {E 041} / Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 janvier 1911. / fr / Paris, Esperantitsta Centra Oficejo. Publication de la Société des Amis de l'Esperanto. Nro 1. 2e édition. / 1914 / 16 p..

2392 / {E 041} / Boirac, Émile. / Qu'est-ce que l'Esperanto ? / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Société Française pour la Propagation de l'Esperanto. / 1909 / 20 p..

1892 / {E 041} / Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. / fr / Lille, Internacia Scienca Asocio Esperantitsta. / 1910 / 32 p..

1893 / {E 041} / Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. / fr / Lille, Internacia Scienca Asocio Esperantitsta. / 1910 / 32 p..

1967 / {E 041} / Cuisnier, Docteur. / De l'Espéranto. Nécessité d’une langue internationale commune… / fr / Rennes, J. Crépin-Leblond. / 1911 / 29 p..

2029 / {E 041} / Cuisnier, Docteur. / De l'Espéranto. Nécessité d’une langue internationale commune… / fr / Rennes, J. Crépin-Leblond. / 1911 / 29 p..

2338 / {E 041} / L'Esperanto, langue mondiale des affaires. / fr / Paris, Esperanto et Commerce. / [ĉ. 1930] / [16 p. + 4-paĝa folio "Conclusion. Feuille d'inscription].

2339 / {E 041} / L'Espéranto : son utilité, sa facilité, ses principes ; la manière de s'en servir. / fr / Paris, Société auxiliaire pour les applications commerciales de l'espéranto. 30e édition. / 1932 / 8 p..

2411 / {E 041} / Esperanto – Langue internationale auxiliaire. / Brochure de propagande. / fr / Paris, Touring-Club de France. 2ème édition. / 1903 / 20 p..

2680 / {E 041} / Setälä, Vilho. / Esperanto de weg naar international begrijpen. / Originale en finna lingvo de / fi / Den Haag : International Esperanto-Instituut. / [1947?] / 24 p. 15 cm. br..

2929 / {E 041} / Esperanto. The World Interlanguage. / en / Washington D. C. : The National Education Association. Personal Growth Leaflet. Number 183. Second printing 20,000. Total copies 40,000. / [195?] / 16 p. 12 cm. s.k..

1064 / {E 041} / Marie-Nathalie de la Sainte Trinité, Mère. / Le problème d'une langue auxiliaire internationale et l'espéranto. / Conférence faite au couvent de l'Assomption de Lourdes. / fr / Carcassonne, imp. L'Essor de l'Espéranto. / [195?] / 10 p..

1207 / {E 041} / Marie-Nathalie de la Sainte Trinité, Mère. / Le problème d'une langue auxiliaire internationale et l'espéranto. [3]. / Conférence faite au couvent de l'Assomption de Lourdes. 3ème partie. Grammaire. Vocabulaire. Textes. / fr / Carcassonne, imp. L'Essor de l'Espéranto. / [195?] / 11 p..

2436 / {E 041} / Moch, Gaston. / La Question de la langue internationale et sa solution par l'espéranto. / fr / Paris, V. Giard & E. Brière, lib. éditeurs. / 1897 / 52 p..

2437 / {E 041} / Muffang, H. / Langue internationale – Point de vue national. / fr / Angers. [Francujo]. / 1916 / 31 p..

2143 / {E 041} / Roussel, Louis. / Coup d'œil sur l'espéranto. / Supplément aux numéros 42-48 des Cahiers Roussel. / fr / Montpellier. / 1961 / 14 p..

1968 / {E 041} / Sebert, Général. / L'Espéranto et les langues nationales. / fr / Paris, Office Central Esperantiste. Deuxième tirage. / 1909 / 24 p..

2515 / {E 041} / Ahlberg, P. / Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning : Esperanto. / sv / Stockholm, Stockholms Esperantoförening. / 1903 / 55 p..

2516 / {E 041} / Ahlberg, P. / Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning : Esperanto. / sv / Stockholm, Stockholms Esperantoförening. / 1903 / 55 p..

{E 042}  Paroladoj, prelegoj, debatoj pri Esperantaĵoj.

3699 / {E 042} / Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. / Extrait de l'Éducation, décembre 1922. Conférence faite à l'Aula de L'Université de Genève, le 20 avril 1922. / fr / Paris : Hatier, Éditeur. / 1922 / 16 p. 24,0 cm..

4448 / {E 042} / Bovet, Pierre. / L'Espéranto a l'école. / Extrait de l'Éducation, décembre 1922. Conférence faite à l'Aula de L'Université de Genève, le 20 avril 1922. / fr / Paris : Hatier, Éditeur. / 1922 / 16 p. 24,0 cm..

3694 / {E 042} / Barton Kent, Mr. A. / Une Langue commerciale commune. / Conférence faite aux membres de la Chambre de Commerce de Londres et autres personnalités le Vendredi 31 mars 1918. Adaptée par MM. Grosjean-Maupin et E. Sayer. / fr / Paris : Office Central Espérantiste. Brochure N° 99 (C. O. 378). Publication de la Société des Amis de l'Esperanto - N° 8. / 1918 / 20 p. 24,1 cm..

2151 / {E 042} / Esperanto ? Eldiroj de eminentaj polaj intelektuloj. / eo + pl / Varsovio, Pola Esperanto-Asocio. / 1964 / 151 p..

2285 / {E 042} / Das Esperanto ein Kulturfaktor. / Festschrift anläßlich des 7. deutschen Esperanto-Kongresses Danzig-Zoppot, 1912. / eo + de / Augsburg, Deutsches Esperanto-Bundes. / 1912 / 211 p..

2242 / {E 042} / Privat, Edmond. / Du paroladoj. / Barcelona 1909 – Augsburg 1910. I – Vivanta lingvo de vivanta popolo. II – Pri la vivo de Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kol. de "Lingvo Internacia". / 1911 / 15 p..

3760 / {E 042} / Thiaucourt, S-ro C. / Lasta parolado pri la lingvo internacia helpa Esperanto. / (25-an de Junio 1905). Originale verkita. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Imprimerie de la Presa Esperantista Societo. / 1906 / 25 p. 14,9 cm..

3494 / {E 042} / Cart, Th. / An hour of Esperanto. / A lecture in Dialogue Form. Adapted from the French by J. B. and M. Cox. / en / Paris : Imprimerie Espérantiste V. Polgar-Politzer. / 1909 / 23 p. 17,2 cm..

2438 / {E 042} / Legrand, Enrique. / El Esperanto. Discurso pronunciado en el Ateneo de Montevideo… / …el 1 de Diciembre de 1921. [Aŭtografo por Gen. Sebert] / es / Montevideo, Peña Hnos, Imp. / 1922 / 38 p..

4451 / {E 042} / Limones, Ramon. / ¿ Latin ó Esperanto ? / Conferencia. / es / Mexico : Impreca internacional. / 1908 / 16 p. 19,4 cm..

3464 / {E 042} / Vargas, Ambrosio. / Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto". / Dada en el Colegio del Estado en Orizaba, por el Doctor A. V., en la noche dei 16 de Enero de 1904. / es / Mexico : Tip. de la "Sociedad Impresora". Segunda Edicion. / 1904 / 23 p. 15,7 cm..

2517 / {E 042} / Aymonier, Camille. / L'Espéranto langue première de l'enseignement. / Introduction à l'étude du langage en général et du français en particulier. Conférences faites à la Sorbonne (Novembre 1924). / fr / Paris, Presses Universitaires de France. / 1925 / 91 p. 19 cm. br..

3465 / {E 042} / Bourlet, M. Carlo. / L'esperanto. Conférence aux officiers de l'École supérieure de Marine. / Groupe français de la Ligue Maritime espérantiste. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1907 / 32 p. 17,5 cm..

2341 / {E 042} / Cart, Th. / Une heure d'espéranto. / Conférence dialoguée. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. 2e édition. / 1907 / 23 p..

3759 / {E 042} / Dor, Dr H. / L'importance actuelle de l'espéranto dans le monde. / Société d'anthropologie de Lyon, séance du 2 Décembre 1911. / fr / Lyon : Imprimerie A. Rey. / 1911 / 12 p. 22,0 cm..

2286 / {E 042} / Evrot, M. / Conférence sur l'espéranto, langue internationale auxiliaire, faite à Bourg le 5 février 1905. / fr / Bourg. [Francujo]. / 1905 / 31 p..

2240 / {E 042} / Guadet, Julien. / La Valeur pédagogique de l'esperanto. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/valpedag.htm / La Valeur pédagogique tant intellectuelle que morale de l'esperanto. Conférence faite à la Sorbonne le 3 février 1929. [Anstataŭa ekzemplero]. / fr / [Paris]. / 1929 / 22 p. 24 cm. br..

4519 / {E 042} / Laisant, C.-A. / L'Esperanto et l'Avenir du Monde. / Conférence prononcée le 19 janvier 1908. Suivi d'un exposé des éléments de la langue. / fr + eo / Paris : Internacia Asocio "Paco-Libereco". Kolekto "Paco-Libereco" N° 5 [?]. Presa komunista societo "L'Emancipatrice". / 1908 / 15 p. 17,3 cm..

3143 / {E 042} / Mieille, Paul. / L'Espéranto - Sa situation actuelle - Son avenir. / Causerie faite à l'occasion de la Fondation du Groupe Espérantiste de Tarbes le 20 juin 1903. / fr / Tarbes : I. A. Lescamela, imprimeur de la Préfecture. / 1903 / 24 p. 21,0 cm..

3755 / {E 042} / Mieille, Paul. / L'espéranto - Sa situation actuelle - Son Avenir. / Causerie faite à l'occasion de la Fondation du Groupe Espérantiste de Tarbes le 20 juin 1903. / fr / Tarbes : J. - A. Lescamela, imprimerie de la préfecture. / 1903 / 24 p. 21,0 cm..

1971 / {E 042} / Richet, Charles. / Une Langue auxiliaire internationale l'espéranto. / Note annexe : Le Mouvement espérantiste avant la guerre et depuis 1914, par le général Sebert. / fr / Paris, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. / 1920 / 32 p..

2316 / {E 042} / Richet, Charles. / Une Langue auxiliaire internationale l'espéranto. / Note annexe : Le Mouvement espérantiste avant la guerre et depuis 1914, par le général Sebert. / fr / Paris, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. / 1920 / 32 p..

2243 / {E 042} / Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. / fr / Paris, S.F.P.E. 2e édition. / [191?] / 17 p..

2458 / {E 042} / Setälä, Émile. / La Question de la langue universelle. / Conférence du 2 décembre 1921. / fr / 1921 / [16 p.].

2459 / {E 042} / Thiaucourt, C. / Dernière conférence sur la langue internationale auxiliaire… / … ou l'espéranto, le 26 juin 1905. / fr / Paris, Hachette. / 1905 / 15 p..

4746 / {E 042} / Thiaucourt, C. / Dernière conférence sur la Langue Internationale Auxiliaire ou l'Espéranto. / Le 26 Juin 1905. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1905 / XV p. 23,9 cm..

1804 / {E 042} / Waringhien, G. / L'Espéranto et la stylistique. / Communication faite au 4ème congrès de la Fédération Espérantiste Universitaire de France. Extrait du Bulletin de la Ligue Française des Amis de l'Espéranto. / fr / Rodez. / 1931 / 16 p..

3513 / {E 042} / Cart, Prof. Théophile. / Een uurtje Esperanto. / Voor Nederland bewerkt door R. H. Homulle. / nl / Utrecht : H. Honig. / 1908 / 24 p. 20,2 cm..

4032 / {E 042} / Gautherot, Gustave. / Pourquoi nous sommes Espérantistes. / Premier Congrès international des Espérantistes catholiques tenu à l'Université catholique de Paris du 30 Mars au 3 Avril 1910. Discours prononcé à la séance d'ouverture du 30 mars 1910. / fr / Paris : Imprimerie espérantiste (Centra Presejo Esperantista). / 1910 / 23 p. 19,6 cm..

4042 / {E 042} / Aymonier, Camille. / Lazaro-Lukoviko Zamenhof, Aŭtoro de Esperanto. / Parolado farita en kunveno organizita de la Esperantistoj Parizaj por honori la memoron de sia Majstro. Discours prononcé à la réunion organisée par les Espérantistes de Paris pour honorer la mémoire de leur Maître. 7-an de Oktobro 1917. / eo + fr / Paris : Office Central Espérantiste. Montligeon (Orne) : Imprimerie de Montligeon. Publication de la Société des Amis de l'Esperanto - No 5. / 1918 / 31 p. 24,2 cm..

4003 / {E 042} / Fernández Menéndez, M. / El problema del idioma internacional. / Conferencia dada en el Museo pegagógico de Montevideo, el 1.° de Febrero de 1923. / es / Montevideo : Imp. Peña Hnos. / 1923 / 64 p. 19,8 cm..

{E 043}  Tezoj, disertaĵoj, eseoj pri Esperantaĵoj.

1250 / {E 043} / Aymonier, Camille. / Une Langue vivante artificielle. / (Commentaire de l'espéranto) / fr / Paris. Office Central Esperantiste. Publication de la Société des Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n-ro 3. / 1917 / 62 p..

1208 / {E 043} / Gautherot, Gustave. / La Question de la langue auxiliaire internationale. / Préface du Vice-Amiral Bayle. [Aŭtografo por Gen. Sebert] [Mapo] / fr / Paris, Lib. Hachette et Cie. / 1910 / 318 p..

1218 / {E 043} / Lanty, E. / La Langue internationale. Ce que tout militant ouvrier… / …doit connaître de la question. / fr / Paris, Fédération Espérantiste Ouvrière. / 1925 / 71 p..

{E 044}  Korespondaĵoj, leteroj pri Esperantaĵoj.

1805 / {E 044} / Pourquoi l'Esperanto ? / Lettres à un ami. / fr / Paris, presa Esperantista Societo. Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. / 1909 / 23 p..

2460 / {E 044} / Pourquoi l'Esperanto ? / Lettres à un ami. / fr / Paris, presa Esperantista Societo. Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. / 1909 / 23 p..

{E 045}  Artikoloj el gazetoj, revuoj, pri Esperantaĵoj.

{E 046}  Artikoloj el ĵurnaloj, pri Esperantaĵoj.

{E 047}  Informoj, kronikoj, sciigetoj, raportoj, novaĵoj pri Esperantaĵoj.

2059 / {E 047} / Blondel, André. / Sur la question de la langue internationale auxiliaire. / Extrait des Comptes rendus de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences. Congrès de Grenoble. / fr / Paris, Secrétariat de l'Association. / 1904 / [16 p.].

1942 / {E 047} / Boirac, E. / Le Congrès espérantiste de Genève. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 décembre 1906. / fr / Paris, Librairie Ch.Delagrave. / 1906 / 14 p..

1943 / {E 047} / Boirac, E. / Le Congrès espérantiste de Genève. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 décembre 1906. / fr / Paris, Librairie Ch.Delagrave. / 1906 / 14 p..

2394 / {E 047} / Bourlet, Carlo. / La Langue internationale auxiliaire. Rapport préliminaire. / Association Française pour l'Avancement des Sciences, Congrès de Grenoble. 4 - 8 - 1904. / fr / Paris, Association Française pour l'Avancement des Sciences. / 1904 / 28 p..

2345 / {E 047} / Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / 24 p..

2346 / {E 047} / Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / 24 p..

2572 / {E 047} / Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / 24 p..

2393 / {E 047} / Lapenna, Dr Ivo. / La Langue internationale et la contribution du mouvement espérantiste aux buts de l'UNESCO. / Rapport édité à l’occasion de la Huitième Session de la Conférence Générale de l’UNESCO à Montevideo. Document RDC/4. Édition spéciale en français. / fr / Universala Esperanto-Asocio. Centro de Esploro kaj Dokumentado. Londres, N/W.6, 300 West End Lane. / 1954 / (22 p.) [dorsaj paĝoj sen numero].

2375 / {E 047} / Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. / Rapport du Secrétariat général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations. / fr / Bourg, Imp. Nouvelle, Victor Berthod ; / 1922 / 44 p..

{E 048}  Verkoj pri Esperantaj verkoj, recenzoj, bibliografiaĵoj, enhavtabeloj.

{E 049}  Aliaj traktaĵoj kaj formoj : deklaroj, komunikoj, personaj opinioj pri Esperantaĵoj.

2519 / {E 049} / Pour la langue commerciale auxiliaire universelle. / Actes de la conférence internationale de chambres de commerce, foires d’échantillons, groupements économiques et offices du tourisme, réunie à Venise du 2 au 4 Avril 1923. / fr / Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, sede in Ginevra. / 1923 / 56 p..

1969 / {E 049} / Rollet de l'Isle. / Appel au Parlement. / Pour l'espéranto, langue seconde de tous les peuples. / fr / Paris, S.F.P.E. / 1932 / 12 p..

2378 / {E 049} / Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. / Pour les élèves des Cours d’Esperanto. / fr / Paris, Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. Deuxième édition. / [1913] / 17 p..

2461 / {E 049} / Rollet de l'Isle. / Appel au Parlement. / Pour l'espéranto, langue seconde de tous les peuples. / fr / Paris, S.F.P.E. / 1932 / 12 p..

2462 / {E 049} / Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. / Pour les élèves des Cours d’Esperanto. / fr / Paris, Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. Deuxième édition. / [1913] / 17 p..

2244 / {E 049} / Liga Das Nações. / O Esperanto como lingua auxiliar internacional. / pt / Rio de Janeiro. Brazila Ligo Esperantista. / 1922 / 29 p..

2827 / {E 049} / Dratwer, Mag. Isaj. / Pri internacia lingvo dum jarcentoj. / eo / Tel-Avivo. 2a eldono. / 1977 / XV + 320 p. 22 cm. br..

{E 05}  Primovadaj gazetoj Esperantistaj nefakaj (laŭ landoj).

{E 05 (1)}  Internaciaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

0194 (mankas) / {E 05 (1)} / Esperanto. 1958. / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Enhavo 1958 51a jaro. De N-ro 626 (Januaro) ĝis 637 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1958 / .

0366 / {E 05 (1)} / Esperantisto. / Monata gazeto de la lingvo internacia "Esperanto". Redaktoro : L. Zamenhof. Jaro V. De n-ro 1 (49) (Jan. 1894) ĝis n-ro 12 (60) (Dec. 1894). / eo / Nurnbergo. / 1894 / 192 p..

2821 / {E 05 (1)} / Esperanto Internacia, 1945. Revuo Esperanto, 1951. / Oficiala organo de Internacia Esperanto-Ligo. Vol. 9, N-roj : 1-2 (Jan.-Feb. 1945), 3-4 (Mar.-Apr.), 5-6 (Majo-Junio), 7-8 (Julio-Aŭg.), 9-10 (Sept.-Okt.), 11-12 (Nov.-Dec.). N-roj 542 (Jan. 1951), 543, 544, 545, 546, 547 (Junio), [mankas 548 k 549, de p. 193 ĝis p. 216], 550 (Sept.), 551, 552, 553 (Dec.) kun indekso de 1951. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : Mason Stuttard. / eo / Heronsgate, Anglujo : Internacia Esperanto-Ligo. Heronsgate, Anglujo : Universala Esperanto-Asocio. / 1945 + 1951 / 100 + [nekompleta] 316 p. 19 cm. bi..

0199 / {E 05 (1)} / Esperanto Internacia. Esperanto. 1947-1948. / Oficiala organo de Internacia Esperanto-Ligo ; Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio (I.E.L. kaj U.E.A. kunigitaj, ekde N-ro 499). Indekso 1947 40a jaro. Vol. II, N-ro 1 (Januaro 1947), 2, 3, 4 (Aprilo), 499 (Majo), 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513-4, 515, 516, 517, 518 (Decembro 1947). Indekso 1948 41a jaro. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : Mason Stuttard. De N-ro 507 (Januaro) ĝis 518 (Decembro 1948). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1947-1948 / 184 + 164 p..

0187 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1949-1950. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : Mason Stuttard. Indekso 1949 42a jaro. De N-ro 519 (Januaro) ĝis 530 (Decembro 1949). Indekso 1950 43a jaro. De N-ro 531 (Januaro) ĝis 541 (Decembro 1950). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1949-1950 / 156 + 172 p..

0188 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1951. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : Mason Stuttard. Indekso 1951 44a jaro. De N-ro 542 (Januaro) ĝis 553 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1951 / 316 p..

0189 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1952. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Indekso 1952 45a jaro. De N-ro 554 (Januaro) ĝis 565 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1952 / 364 p..

1065 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1952. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Indekso 1952 45a jaro. De N-ro 554 (Januaro) ĝis 565 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1952 / 364 p..

0190 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1953. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Indekso 1953 46a jaro. De N-ro 566 (Januaro) ĝis 577 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1953 / 372 p..

0191 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1954. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Indekso 1954 47a jaro. De N-ro 578 (Januaro) ĝis 589 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1954 / 340 p..

1066 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1954. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Indekso 1954 47a jaro. De N-ro 578 (Januaro) ĝis 589 (Decembro). / eo / Heronsgate, Anglujo. U.E.A. / 1954 / 340 p..

0192 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1955. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : R. Rossetti. Indekso 1955 48a jaro. De N-ro 590 (Januaro) ĝis 601 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1955 / 368 p..

1067 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1955. / Revuo internacia. Organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Hans Jakob. Helpredaktoro : R. Rossetti. Indekso 1955 48a jaro. De N-ro 590 (Januaro) ĝis 601 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1955 / 368 p..

0193 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1956-1957. / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktoro : Mag. William Auld. Enhavo 1956 49a jaro. De N-ro 602 (Januaro) ĝis 613 (Decembro). Enhavo 1957 50a jaro. De N-ro 614 (Januaro) ĝis 625 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1956-1957 / 192 + 196 p..

0195 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1959 / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Geredaktoroj : s-ino Kirsten Zacho kaj s-ro H.V. Rasmussen. Enhavo 1959 52a jaro. De N-ro 638 (Januaro) ĝis 649 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1959 / 224 p..

0200 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1960. / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Redaktorino : Kirsten Zacho. Enhavo 1960 53a jaro. De N-ro 650 (Januaro) ĝis 661 (Decembro). / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1960 / 220 p..

0196 / {E 05 (1)} / Esperanto. 1961. / Revuo internacia. Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio. Redakto : Mag. William Auld. Enhavo 1961 54a jaro. De N-ro 662 (Januaro) ĝis 673 (Decembro). Belarto. Suplemento al la revuo "Esperanto". N-ro 2, Aŭtuno 1961. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1961 / 224 + 68 p..

0022 / {E 05 (1)} / Lingvo Internacia. 1904. / Monata gazeto por la lingvo Esperanto. Redaktoro : Paul Fruictier. IX-a jaro. De n-ro 1 (97) ĝis n-ro 12 (108). / eo / Parizo. Presejo de Lingvo Internacia, 33 rue Lacépède. / 1904 / 372 p..

0023 / {E 05 (1)} / Lingvo Internacia. 1905. / Duonmonata organo en Esperanto. X-a jaro. De n-ro 1 (109) ĝis n-ro 24 (132). / eo / Parizo. Presejo Esperantista, 33 rue Lacépède. / 1905 / 572 p..

1254 / {E 05 (1)} / Tra la Mondo. 1905-1908. / Tutmonda ilustrata Revuo Esperantista. 1a jaro. De n-ro 1 (Julio 1905) ĝis n-ro 12 (Junio 1906). 2a jaro. De n-ro 1 (Julio 1906) ĝis n-ro 12 (Junio 1907). 3a jaro. De n-ro 1 (Julio 1907) ĝis n-ro 12 (Junio 1908). / eo / Bruĝo, A.J. Witteryck, Presisto. / 1905-1908 / 196 + 180 + 192 p..

1611 / {E 05 (1)} / Vekiĝo ! / Internacia sendependa organo por la defendo de Esperanto. Ĉefredaktoroj : Jean Couteaux kaj René Dubois. Unua jaro. De n-ro 1 (Aŭgusto 1912) ĝis n-ro 9 (Julio 1913). Le Réveil Espérantiste. Supplément français à Vekiĝo [suplemento al n-ro 6]. / eo / Paris. / 1912-1913 / 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 (+ 4) + 8 + 8 + 8 p..

{E 05 (4)}  Eŭropaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

{E 05 (41)}  Britaj (k. ceter.) primovadaj gazetoj.

1570 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 1-2. 1905-1906. / La Mondo estas mia patrujo. Vol. I. De n-ro 1 (Jan. 1905) ĝis 12 (Dec. 1905). Vol. II. De n-ro 13 (Jan. 1906) ĝis 24 (Dec. 1906). The Esperantist. Aldono [en ĉiuj n-roj de 1906]. / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1905-1906 / 180 + 140 + 96 p..

1216 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 1906. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. I, n-ro 12 (Dec. 1905). Vol II, de n-ro 13 (Januaro 1906) ĝis n-ro 24 (Dec. 1906). Aldono [en ĉiuj n-roj]. / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1905-1906 / de p. 165 ĝis 180 + 140 + 96 p..

1223 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 1907-1908. / The Official organ of the British Esperanto Association. Vol. III, de n-ro 25 (Jan. 1907) ĝis n-ro 36 (Dec. 1907). Vol. IV, de n-ro 37 (Jan. 1908) ĝis n-ro 48 (Dec. 1908). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1907-1908 / 240 + 240 p..

1220 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 1907. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. III, January to December 1907. De n-ro 25 (Jan. 1907) ĝis n-ro 37 (Jan. 1908). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1907 / 240 + 20 p..

1571 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 5-6. 1909-1910. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. V. de n-ro 49 (Jan. 1909) ĝis 60 (Dec. 1909). Vol. VI. de n-ro 61 (Jan. 1910) ĝis 72 (Dec. 1910). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1909-1910 / 240 + 240 p..

1572 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 9-10. 1913-1914. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. IX. de n-ro 97 (Jan. 1913) ĝis 108 (Dec. 1913). Vol. X. de n-ro 109 (Jan. 1914) ĝis 120 (Dec. 1914). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1913-1914 / 240 + 240 p..

1573 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 11-12. 1915-1916. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. XI. de n-ro 121 (Jan. 1915) ĝis 132 (Dec. 1915). Vol. XII. de n-ro 133 (Jan. 1916) ĝis 144 (Dec. 1916). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1915-1916 / 228 + 124 p..

1574 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 13-14. 1917-1918. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. XIII. de n-ro 145 (Jan. 1917) ĝis 156 (Dec. 1917). Vol. XIV. de n-ro 157 (Jan. 1918) ĝis 168 (Dec. 1918). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1917-1918 / 104 + 100 p..

1575 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. 15-16. 1919-1920. / Official organ of the British Esperanto Association. Vol. XV. de n-ro 169 (Jan. 1919) ĝis 180 (Dec. 1919). Vol. XVI. de n-ro 181 (Jan. 1920) ĝis 189 (Nov.-Dec. 1920). / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1919-1920 / 104 + 144 p..

2520 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. / Vol. XXIX, No 353, septembro 1934. / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1934 / de p. 337 ĝis 352.

1773 / {E 05 (41)} / The British Esperantist. Ora numero. / International language. Special souvenir number 1937. 1887-1937 Golden Jubilee of Esperanto. / eo + en / London, The British Esperanto Association. / 1937 / 48 p..

1225 / {E 05 (41)} / The Esperantist. 1905 / The Esperanto gazette for the spread of the international language. Vol II. Jan. to Dec. 1905. De n-ro 15 (Jan. 1905) ĝis n-ro 26 (Dec. 1905). / eo + en / London. / 1905 / 192 p..

{E 05 (430/436)}  Germanaj, Aŭstriaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1260 (mankas) / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. / eo + de / Berlino, Möller kaj Borel. / 1904-1906 / .

2275 / {E 05 (430/436)} / Antaŭen. 1-2-3. 1911-1913. / Oficiala organo de la Germana Laborista Esperantista Asocio. Redakcio kaj administracio : F. Zuckarolli. 1a jaro. De n-ro 1 (Junio 1911) ĝis n-ro 7 (Dec. 1911). 2a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1912) ĝis n-ro 12 (Dec. 1912). 3a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1913) ĝis n-ro 12 (Dec. 1913). / eo / Hamburg. / 1911-1913 / 46 + 96 + 96 p..

1576 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 3-4. 1906-1907. / Esperantaj sciigoj por germanlingvanoj. Redaktoro : J. Borel. 3a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1906) ĝis n-ro 12 (Dec. 1906). 4a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1907) ĝis n-ro 12 (Dec. 1907). / eo + de / Berlin. / 1906-1907 / 136 + 132 p..

1273 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 1907-1908. / Oficiala organo de la Germana Esperantista Societo. Redaktoro : J. Borel. 4a jaro. de n-ro 1 (Jan. 1907) ĝis n-ro 12 (Dec. 1907). 5a jaro. de n-ro 1 (Jan. 1908) ĝis n-ro 12 (Dec. 1908). Liberaj Horoj. Literatura aldono de "Germana Esperantisto". 1a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 12. 2a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 12. / eo + de / Berlin. Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1907-1908 / 132 + 148 + 48 + 48 p..

1577 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. Liberaj horoj. 4. 1907. / Oficiala organo de la Germana Laborista Esperantista Asocio. Redaktoro : J. Borel. Enhavo de G.E. jarkolekto. 4a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1907) ĝis n-ro 12 (Dec. 1907). Liberaj Horoj. Literatura aldono de "Germana Esperantisto". 1a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 11. / eo + de / Berlin. / 1907 / 132 + 48 p..

1578 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. Liberaj horoj. 5-6. 1908-1909. / Oficiala organo de la Germana Esperantista Societo. Redaktoro : Dro Otto Liesche. 5a jaro. de n-ro 1 (Jan. 1908) ĝis n-ro 12 (Dec. 1908). 6a jaro. de n-ro 1 (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (Dec. 1909). Liberaj Horoj. Literatura aldono de "Germana Esperantisto". 2a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 12. 1908. 3a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 12. 1909. / eo + de / Berlin. / 1908-1909 / 148 + 48 + 144 + 48 p..

1579 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. Liberaj horoj. 6-7. 1909-1910. / Oficiala organo de la Germana Esperantista Societo. 6a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (Dec. 1909). 7a jaro. De n-ro 1 (71) (Jan. 1910) ĝis n-ro 12 (82) (Dec. 1910). Liberaj Horoj. Literatura aldono de "Germana Esperantisto". 3a jaro, n-ro 1 ĝis n-ro 12. 1909. / eo + de / Berlin. / 1909-1910 / 144 + 48 + 272 p..

1584 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 2. 1909. / Oficiala organo de la Saksa-Turinga Esperantista Ligo, Leipzig, de la Germana Instruista Esperanto-Unuiĝo kaj de la Esperantista Grupo Magdeburga. 2a jaro. Enhavo. De n-ro 1 (5 Jan. 1909) ĝis n-ro 24 (20 Dec. 1909). / eo + de / Magdeburg, H. Wuttke. / 1909 / 228 p..

1585 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 2. 1909. / Oficiala organo de la Saksa-Turinga Esperantista Ligo, Leipzig, de la Germana Instruista Esperanto-Unuiĝo kaj de la Esperantista Grupo Magdeburga. 2a jaro. Enhavo. De n-ro 1 (5 Jan. 1909) ĝis n-ro 24 (20 Dec. 1909). / eo + de / Magdeburg, H. Wuttke. / 1909 / 228 p..

1580 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. Liberaj horoj. 7-8. 1910-1911. / Oficiala organo de la Germana Esperantista Societo. 7a jaro. De n-ro 1 (71) (Jan. 1910) ĝis n-ro 12 (82) (Dec. 1910). 8a jaro. De n-ro 1 (83) (Jan. 1911) ĝis n-ro 12 (94) (Dec. 1911). / eo + de / Berlin. / 1910-1911 / 272 + 260 p..

1586 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 3. 1910. / Oficiala organo Germana Esperanto-Asocio, de Bavara Esperanto-Ligo, de Saksa-Turinga Esperanto -igo, de Germana Instruista Esperanto-Unuiĝo, de Germana Esperanto-Unuiĝo de Poŝtaj kaj Telegrafaj Oficistoj kaj de Varietea Esperantista Ligo. Ĉefredaktoro : Hermann Mangelsdorf. 3a jaro. Enhavo. De n-ro 1 (8 Jan. 1910) ĝis n-ro 24 (23 Dec. 1910). / eo + de / Magdeburg. / 1910 / 398 p..

1552 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 4. 1911. / Oficiala organo de Universala Ligo. Oficiala informanto de Germana Esperanto-Asocio. 4a jaro. De N-ro 1 (6 Jan. 1911) al n-ro 52 (31 Dec. 1911). / eo + de / Magdeburg, Central-Verlag für Esperanto und Stenographie. / 1911 / 620 p..

1553 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 5. 1912. / Oficiala organo de Universala Ligo. Oficiala informanto de Germana Esperanto-Asocio. 5a jaro. De N-ro 1 (7 Jan. 1912) al n-ro 51/52 (29 Dec. 1912). / eo / Magdeburg, Centra Eldonejo por Esperanto kaj Stenografio. / 1912 / 522 p..

1587 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperanto-Gazeto. 5. 1912. / Oficiala organo de Universala Ligo. Oficiala informanto de Germana Esperanto-Asocio. 5a jaro. De N-ro 1 (7 Jan. 1912) al n-ro 51/52 (29 Dec. 1912). / eo / Magdeburg, Centra Eldonejo por Esperanto kaj Stenografio. / 1912 / 522 p..

1581 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 10. 1913. / Duonmonata gazeto por la disvastigo de la lingvo Esperanto. Red. : Friedrich Ellersiek. 10a jaro. De n-ro 1A (119) (5an Jan. 1913) ĝis n-ro 12B (142) (20an Dec. 1913). / eo + de / Berlin. / 1913 / 184 p..

1582 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 11. 1914. / Duonmonata gazeto por la disvastigo de la lingvo Esperanto. Red. : Friedrich Ellersiek. 11a jaro. De n-ro 1A (143) (5an Jan. 1914) ĝis n-ro 12B (166) (Dec. 1914). / eo + de / Berlin. / 1914 / 154 p..

1583 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 16. 1919. / Monata gazeto por la disvastigo de la lingvo Esperanto. 16a jaro. De n-ro 1A (263) (1. Jan. 1919) ĝis n-ro 11/12B (284/286) (Nov./Dec. 1919). Eldono A (propagando). Eldono B (literaturo). / eo + de / Berlin. / 1919 / 108 + 96 p..

1259 / {E 05 (430/436)} / Germana Esperantisto. 17. 1920. / Monata gazeto por la disvatigo de la lingvo Esperanto. Redakcio kaj administracio : Ader & Borel. 17-a jarkolekto. Tabelo de enhavo. De n-ro 1 (287) (Jan. 1920) ĝis n-ro 12 (298) (Dec. 1920). / eo + de / Dresden. / 1920 / 176 p..

2395 / {E 05 (430/436)} / Aŭstria Esperanto-Revuo. / Oficiala organo de Austria Esperantista Federacio kaj de Austria Esperanto-Instituto. N-ro 7-9. 2-a jaro, Julio-Septembro 1947. N-ro 1-3. 3a jaro, Januaro-Marto 1948. / eo + de / Wien. / 1947 / de p. 109 ĝis 144 + 44 p..

{E 05 (437)}  Bohemaj, Ĉeĥaj, Slovakaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1554 / {E 05 (437)} / Český Esperantista. 1902-1903. / Bohema Esperantisto. Revuo Internacia. Monata gazeto. Organo de "Aŭstria Societo de Esperantistoj" en Brno kaj de "Klubo de Esperantistoj" en Praha. Redaktoroj : Krumpholc Josef, Čejka Theodor. Jaro 1-a. De n-ro 1 ĝis n-ro 12 (6) (Dec. 1903). Der Deutsche Esperantist. (Germana Esperantisto). De n-ro 1 (Nov. 1903) ĝis n-ro 3 (Jan. 1903). / cs + eo / Bystřice-Hostýn, Moravio, Aŭstrio. Hranice, Presejo "Družstvo knihtiskárny". / 1902-1903 / 148 + 24 p..

1546 / {E 05 (437)} / Český Esperantista. 4-5. 1910-1911. / Bohema Esperantisto. Orgán "Svazu Českých Esperantistů" V Rakousku. Redaktor : H.K. Bouška. Ročník IV. 1909-1910. De n-ro 1 ĝis n-ro 12. Ročník V. 1910-1911. De n-ro 1 ĝis n-ro 11-12. / eo / Praha. Nákladem jana Iglauera V Praze. Tiskem "Politiky" V Praze. / 1910-1911 / 192 + 158 p..

1545 / {E 05 (437)} / Časopis Čeckych Esperantistů. / Bohema Revuo Esperantista kun literatura aldono Legolibro de Bohemaj Esperantistoj. Redaktoro : Ed. Kühnl. V. Jaro 1911. De n-ro 1 ĝis n-ro 9-10. / eo / Praha, Presejo de Národni tiskárna a nakladatelstvi, společnost s r. o. / 1911 / 156 p..

1787 / {E 05 (437)} / Časopis Českýh Esperantistů. / Bohema revuo esperantista kun literatura aldono, Legolibro de Bohemaj Esperantistoj. Redaktoro : Ed. Kühnl. VII. 1913. De n-ro 1 ĝis n-ro 8. N-ro 9bis. N-ro 9.10. / cs + eo / Praha, Presejo de Národni tiskárna a nakladatelstvi, společnost s r. o. / 1913 / 128 + 16 + 32 p..

{E 05 (438)}  Polaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

{E 05 (439)}  Hungaraj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

2030 / {E 05 (439)} / La Verda Standardo. 3-4. 1907-1909. / Organo de la Hungara Esperantista Societo kaj de la Adriatika Ligo Esperantista. Scienca kaj Ilustrita monata revuo. Ĉefredaktoro : A. de Marich. I.(III.) jaro. De n-ro 1 (19) (Oktobro 1907) ĝis n-ro 9 (27) (Aŭg. 1908). I.(IV.) jaro. De n-ro 1 (28) (Okt. 1908) ĝis II.(IV.) jaro, n-ro 12-13 (38-39) (Aŭg.-Okt. 1909). / eo / Budapest. Nagy Sándor könyvnyomdájából. / 1907-1909 / 92 + 214 p..

{E 05 (44)}  Francaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

2033 (mankas) / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. / fr + eo / 1902 / .

0089 (mankas) / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. / Organe propagateur de la langue internationale (Ido). Directeur-fondateur L. de Beaufront. Onzième année : 1908. / fr + eo / 1908 / .

1988 (mankas) / {E 05 (44)} / Novaj Horizontoj. / Numéro spécial. Julio 1932. (Congrès Universel Espérantiste de Paris). / ? / 1932 / .

1555 / {E 05 (44)} / Bulletin Officiel de la S.F.P.E. 1910-1912. / Bulletin Officiel de la Société Française pour la Propagation de l'Esperanto. De n-ro 1 (Avril 1910) ĝis n-ro 33 (Décembre 1912). / fr / Paris. Centra Presejo Esperantista, 33 rue Lacépède. / 1910-1912 / 8+4+4+8+8+4+4+16+8+8+12+16+8+12+4+8+9+8+6+6+12+8+12+12+8+16+12+4+6+4+4+8+8 p..

1224 / {E 05 (44)} / Bulletin Officiel de la Société Française pour la propagation de l'Espéranto. / Avril 1910 à Décembre 1912. De n-ro 1 ĝis 33. / fr / Paris. / 1910-1912 / 8+4+4+8+8+4+4+16+8+8+12+16+8+12+4+8+10+8+6+6+12+8+12+12+8+16+12+4+6+4+4+8+8 p..

1497 / {E 05 (44)} / Burgonja Stelo. / Bulletin de la Fédération des Groupes Espérantistes de Bourgogne. Années 1909-1913. De n-ro 1 (Aŭg. 1909) ĝis n-ro 8 (Nov. 1913). / fr / Beaune. Imprimerie Henri Lambert. [Francujo]. / 1909-1913 / 28 + 32 + 48 + 40 + 42 + 24 + 32 + 32 p..

2031 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1898-1900. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Première année. De n-ro 1 (Jan. 1898) ĝis n-ro 12 (Dec. 1898). Deuxième année. De n-ro 13 (Jan. 1899) ĝis n-ro 24 (Dec. 1899). Troisième année. De n-ro 25 (Jan. 1900) ĝis n-ro 36 (Dec. 1900). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 1 (Mars 1899) ĝis n-ro 22 (Dec. 1900). / fr + eo / 1898-1900 / 154 p. + de p. 155 ĝis 306 + 156 + 92 p..

0087 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1898-1899. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Première année : 1898. De n-ro 1 (Jan. 1898) ĝis n-ro 12 (Dec. 1898). Deuxième année : 1899. De n-ro 13 (Jan. 1899) ĝis 24 (Dec. 1899). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 1 (Marto 1899) ĝis n-ro 10 (Dec. 1899). / fr + eo / Reims, Imp. coop. [Francujo]. / 1898-1899 / 306 p. [n-roj 1-24] + 44 p..

0269 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1898-1899. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Première année : 1898. De n-ro 1 (Jan. 1898) ĝis n-ro 12 (Dec. 1898). Deuxième année : 1899. De n-ro 13 (Jan. 1899) ĝis 24 (Dec. 1899). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 1 (Marto 1899) ĝis n-ro 10 (Dec. 1899). / fr + eo / Reims, Imp. coop. [Francujo]. / 1898-1899 / 306 p. [n-roj 1-24] + 44 p..

0270 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1898. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Première année : 1898. De n-ro 1 (Jan. 1898) ĝis n-ro 12 (Dec. 1898). / fr + eo / Reims, Imp. coop. [Francujo]. / 1898 / 154 p..

0271 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1899. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Deuxième année : 1899. De n-ro 13 (Jan. 1899) ĝis 24 (Dec. 1899). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 1 (Marto 1899) ĝis n-ro 10 (Dec. 1899). / fr + eo / Reims, Imp. coop. [Francujo]. / 1899 / de p. 155 ĝis 306 + 44 p..

0093 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1900-1901. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Troisième année : 1900. De n-ro 25 (Jan. 1900) ĝis n-ro 36 (Dec. 1900). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 11 ĝis n-ro 22. Quatrième année : 1901. De n-ro 37 (Jan. 1901) ĝis 48 (Dec. 1901). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 23 ĝis n-ro 34. / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste. [Francujo]. / 1900-1901 / 156 p. + 92 p. + de p. 157 ĝis 304 + 52 p..

2041 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1900-1901. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Troisième année. De n-ro 25 (Jan. 1900) ĝis n-ro 36 (Dec. 1900). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 11 (Jan. 1900) ĝis 22 (Dec. 1900). Quatrième année. De n-ro 37 (Jan. 1901) ĝis n-ro 48 (Dec. 1901). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 23 (Jan. 1901) ĝis n-ro 34 (Dec. 1901). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1900-1901 / 156 p. + de p. 45 ĝis 92 + de 157 ĝis 304 + 52 p..

1983 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1900. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Troisième année. De n-ro 25 (Jan. 1900) ĝis n-ro 36 (Dec. 1900). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 11 (Jan. 1900) ĝis 22 (Dec. 1900). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1900 / 156 p. + de 45 ĝis 92..

2032 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1901-1902. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Quatrième année. De n-ro 37 (Jan. 1901) ĝis n-ro 48 (Dec. 1901). Cinquième année. De n-ro 49 (Jan. 1902) ĝis n-ro 60 (Dec. 1902). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 23 (Jan. 1901) ĝis n-ro 34 (Dec. 1901). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 35 (Jan. 1902) ĝis n-ro 46 (Dec. 1902). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1901-1902 / de p. 157 ĝis 304 + 156 p. + 52 p. + de 53 ĝis 100..

1984 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1901. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Quatrième année. De n-ro 37 (Jan. 1901) ĝis n-ro 48 (Dec. 1901). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 23 (Jan. 1901) ĝis n-ro 34 (Dec. 1901). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1901 / de p. 157 ĝis 304 + 5 p..

0088 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1902-1903. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Cinquième année : 1902. De n-ro 49 (Jan. 1902) ĝis n-ro 60 ( Dec. 1902). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 35 ĝis 46. Sixième année : 1903. De n-ro 61 (Jan. 1903) ĝis n-ro 72 [erare "27"] (Dec. 1903). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 47-61 ĝis n-ro 72. / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste. [Francujo]. / 1902-1903 / 156 p. + 100 p. + de p. 157 ĝis 332 + de 101 ĝis 144..

1985 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1902. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Cinquième année. De n-ro 49 (Jan. 1902) ĝis n-ro 60 (Dec. 1902). Supplément de l'Espérantiste. De n-ro 35 (Jan. 1902) ĝis n-ro 46 (Dec. 1902). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1902 / 15 p. + d p. 53 ĝis 100..

2042 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1903-1904. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Sixième année. De n-ro 61 (Jan. 1903) ĝis n-ro 72 (Dec. 1903). Supplément à l'Espérantiste. De n-ro 47-61 (Jan. 1903) ĝis n-ro 72. Septième année. De n-ro 1 (73) (Jan. 1904) ĝis n-ro 11 (83) (Dec. 1904). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1903-1904 / de p. 157 ĝis 332 + de 101 ĝis 144 + 236 p..

1986 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1903. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Sixième année. De n-ro 61 (Jan. 1903) ĝis n-ro 72 (Dec. 1903). Supplément à l'Espérantiste. De n-ro 47-61 (Jan. 1903) ĝis n-ro 71. / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1903 / de p. 157 ĝis 332 + de 101 ĝis 140..

0092 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1904-1905. / Organe propagateur et conservateur de la langue internationale. Revue officielle de la S.F.P.E. Septième année : 1904. De n-ro 1 (73) (Jan. 1904) ĝis n-ro 11 (83) (Dec. 1904). Huitième année : 1905. De n-ro 1 (84) (Jan. 1905) ĝis 11 (94) (Dec. 1905). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste. [Francujo]. / 1904-1905 / 236 + 260 p..

1987 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1904. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Septième année. De n-ro 1 (73) (Jan. 1904) ĝis n-ro 11 (83) (Dec. 1904). / fr + eo / Reims, Imprimerie de l'Espérantiste, rue Pluche, 24. / 1904 / 236 p..

2043 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste 1905-1906. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Huitième année. De n-ro 1 (84) (Jan. 1905) ĝis n-ro 11 (94) (Dec. 1905). Neuvième année. De n-ro 1 (95) (Jan. 1906) ĝis n-ro 11 (105) (Dec. 1906). / fr + eo / Paris, Imprimerie de l'Institut de Bibliographie. / 1905-1906 / 260 + 260 p..

0272 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1905. / Organe propagateur et conservateur de la langue internationale. Revue officielle de la S.F.P.E. Huitième année : 1905. De n-ro 1 (84) (Jan. 1905) ĝis 11 (94) (Dec. 1905). / fr + eo / Paris, Imprimerie de l'Institut de Bibliographie. / 1905 / 260 p..

1721 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1905. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Huitième année. De n-ro 1 (84) (Jan. 1905) ĝis n-ro 11 (94) (Dec. 1905). / fr + eo / Paris, Imprimerie de l'Institut de Bibliographie. / 1905 / 260 p..

2044 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1906-1907. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Neuvième année. De n-ro 1 (95) (Jan. 1906) ĝis n-ro 11 (105) (Dec. 1906). Dixième année. De n-ro 1 (106) (Jan. 1907) ĝis n-ro 11 (116) (Dec. 1907). / fr + eo / Le Mans, Imp. Monnoyer, 12 pl. des Jacobins. / 1906-1907 / 260 + 264 p..

0086 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1906. / Organe propagateur de la langue internationale "Esperanto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Neuvième année : 1906. De n-ro 1 (95) (Jan. 1906) ĝis n-ro 11 (116) (Dec. 1906). / fr + eo / Le Mans, Imprimerie Monnoyer. / 1906 / 264 p..

1730 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1907. / Organe propagateur de la langue internationale "Espéranto". Directeur-fondateur L. de Beaufront. Dixième année. De n-ro 1 (106) (Jan. 1907) ĝis n-ro 11 (116) (Dec. 1907). / fr + eo / Le Mans, Imp. Monnoyer, 12 pl. des Jacobins. / 1907 / 264 p..

1541 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1908. / Organe propagateur et conservateur de la langue internationale "Esperanto" [ĝis n-ro 8]. Revue officielle de la S.F.P.E. [ĝis n-ro 6]. Organe propagateur de la langue internationale auxiliaire choisie par la Délégation pour l'Adoption d'une langue Internationale, système "Ido" (proposé comme "Esperanto simplifié") [ekde n-ro 10]. Directeur-fondateur L. de Beaufront. Onzième année : 1908. De n-ro 1 (117) (Jan. 1908) ĝis n-ro 11 (127) (Dec. 1908). / fr + eo + io / Le Mans, Imprimerie Monnoyer. / 1908 / 264 p..

0481 / {E 05 (44)} / Franca Esperantisto. 1908-1921. / (L'Espérantiste Français). Monata organo de la francaj Esperantistoj. Unua jaro : de n-ro 1.a. (prova numero) (Dec. 1908) sekvita de n-ro 1.b. (Jan. 1909) ĝis n-ro 11 (Dec. 1909). Kvra jaro : n-ro 1 (Jan. 1912). Dua serio. 1a jaro, 1920 : de n-ro 1 (Aprilo 1920) ĝis n-ro 9 (Dec. 1920). Dua seio. 2a jaro, 1921 : de n-ro 1 (10) (Jan. 1921) ĝis n-ro 11-12 (20-21) (Nov.-Dec. 1921). / eo + fr / Paris, Imprimerie Esperantiste V. Polgar-Politzer. / 1908-1921 / 192 + 16 + 136 +  156 p..

0055 / {E 05 (44)} / Franca Esperantisto. 1909-1910. / (L'Espérantiste Français). Monata organo de la francaj Esperantistoj. Redaktoroj : Félicien de Ménil, René de Lajarte, E. Grosjean-Maupin, D-ro Valienne. Unua jaro : de n-ro 1.a. (prova numero) (Dec. 1908) sekvita de n-ro 1.b. (Jan. 1909) ĝis n-ro 11 (Dec. 1909). Dua jaro : de n-ro 1 (Jan 1910) ĝis n-ro 10 (Nov. 1910). Tria jaro : n-ro 1 (Jan. 1911). / eo + fr / Paris, Imprimerie Esperantiste V. Polgar-Politzer. / 1909-1910 / 192 + 172 + 16 p..

0211 / {E 05 (44)} / Franca Esperantisto. 1. 1909. / (L'Espérantiste Français). Monata organo de la francaj Esperantistoj. Redaktoroj : Félicien de Ménil, René de Lajarte, E. Grosjean-Maupin, D-ro Valienne. Unua jaro : de n-ro 1.a. (prova numero) (Dec. 1908) sekvita de n-ro 1.b. (Jan. 1909) ĝis n-ro 11 (Dec. 1909). / eo + fr / Paris, Imprimerie Esperantiste V. Polgar-Politzer. / 1909 / 192 p..

0599 / {E 05 (44)} / France-Esperanto. 1915-1919. / Bulletin d'information espérantiste publié par un comité d'amis de l'esperanto. N-roj 1 (+ suplemento) (Jan. 1915), 2-3 (Feb.-Marto 1915), 4 (Aprilo-Majo 1915), 5 (Junio-Aŭg. 1915), 6 (Sept.-Dec. 1915) (+ aldono), 7 (Jan.-Marto 1916), 8 (Aprilo-Julio 1916), 9 (Aŭg.-Dec. 1916), 10 (Jan.-Feb. 1917), 11 (Marto-Aprilo 1917), 12 (Majo-Junio 1917), 13 (Julio-Aŭg. 1917), 14 (Sept.-Okt. 1917) (+ aldono), 15 (Nov.-Dec. 1917), 16 (Jan.-Feb. 1918), 17 (Marto-Aprilo 1918), 18 (Majo-Julio 1918), 19-20 (Sept.-Dec. 1918), 21 (Jan.-Feb. 1919), 22-23 (Marto-Aprilo 1919), 24-25 (Majo-Junio 1919). / fr + eo / Paris, Imp. Gauthier-Villars et Cie. / 1915-1919 / 17 p. (+ 4) + 29 + 27 + 31 + 27 (+ 4) + 27 + 16 + 32 + de p. 25 ĝis 56 + 57-88 + 89-120 + 121-140 (+4) + 141-164 + 165-188 + 189-204 + 205-220 + 221-244 + 245-268 + 269-292 + 293-316..

0157 / {E 05 (44)} / Franca Esperantisto. 1-2. 1920-1921. / (L'Espérantiste Français). Monata organo de la francaj Esperantistoj. 2a serio. 1a jaro. De n-ro 1 (Aprilo 1920) ĝis n-ro 9 (Dec. 1920). 2a serio. 2a jaro. De n-ro 1 (10) (Jan. 1921) ĝis n-ro 11-12 (20-21) (Dec. 1921). / eo + fr / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1920-1921 / 136 + 156 p..

1600 / {E 05 (44)} / Le Monde Espérantiste. 1908-1912. / Propagande, enseignement, actualité, littérature. A. Frechas, Directeur-éditeur. L. Carlos, Rédacteur en Chef. Aug. André, Secrétaire de la rédaction. Revue mensuelle publiant les Communications officielles de la S.F.P.E.… De n-ro 1 (Dec. 1908) ĝis n-ro 12 (Nov. 1909). Troisième année. De n-ro 1 (13) (Dec. 1909) ĝis n-ro 13 (25) (Dec. 1910). Quatrième année. De n-ro 1 (26) (Jan. 1911) ĝis n-ro 12 (37) (Dec. 1911). Cinquième année. De n-ro 1 (38) (Jan. 1912) ĝis n-ro 12 (49) (Dec. 1912). / fr + eo / Paris. / 1908-1912 / 200 + 208 + 176 + 148 p..

2045 / {E 05 (44)} / Le Monde Espérantiste. 3. 1910. / Propagande, enseignement, actualité, littérature. A. Frechas, Directeur-éditeur. L. Carlos, Rédacteur en Chef. J. Solsona, H. Laisney, Secrétaires. Publiant les Communications officielles de la S.F.P.E.… Troisième année. De n-ro 2 (14) (Jan. 1910) ĝis n-ro 13 (25) (Dec. 1910). / fr + eo / Paris. / 1910 / de p. 17 ĝis 208..

1610 / {E 05 (44)} / Le Monde Espérantiste. 6. 1913. / Propagande, enseignement, actualité, littérature. Publiant les Communications officielles de la S.F.P.E.… Sixième année. De n-ro 1 (50) (Jan. 1913) ĝis n-ro 12 (61) (Dec. 1913). La Vero. Organo por la defendo de l'Fundamento kaj de ĝiaj partianoj. Honesteco, Libereceo, Sendependeco. Fideleco, Fundamento, Esperanto. Tria jaro. De n-ro 1 (19) (Jan. 1913) ĝis n-ro 9 (27) (Dec. 1913). / fr + eo / Paris. / 1913 / 148 + 44 p..

0682 / {E 05 (44)} / La Movado. / Monata gazeto por propagando, informo, komerco, turismo, k.t.p., por kaj per Esperanto. Oficiala organo de la Societo Franca por la Propagando de Esperanto. XI-a jaro. De n-ro 104 (Januaro 1928) ĝis n-ro 115 (Dec 1928). XII-a jaro. De n-ro 116 (Jan. 1929) ĝis n-ro 127 (Dec. 1929). XIII-a jaro. De n-ro 128 (Jan. 1930) ĝis n-ro 133 (Junio 1930). / eo + fr / Paris, S.F.P.E. / 1928-1930 / 188 + 196 + 96 p..

1258 / {E 05 (44)} / Paris-Espéranto. 1-2. 1906-1908. / Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris. 1ère année. De n-ro 1-2 (Octobre-Novembre 1906) ĝis n-ro 10bis (Juillet 1907). 2e année. De n-ro 11 (Octobre 1907) ĝis n-ro 20 (Juillet 1908). [Enbindita broŝuro :] Por Esperanto. Al la Sekretarioj de la Delegitaro. / fr + eo / 1906-1908 / 88 + 152 [+ 24] p..

1257 / {E 05 (44)} / Paris-Espéranto. 1907-08-09. / Bulletin mensuel du Groupe Espérantiste de Paris. 1ère année. De n-ro 1-2 (Octobre-Novembre 1906) ĝis n-ro 10bis (Juillet 1907). 2e année. De n-ro 11 (Octobre 1907) ĝis n-ro 20 (Juillet 1908). 3e année. De n-ro 21 (Octobre 1908) ĝis n-ro 30 (Juillet 1909). 4e année. De n-ro 31 (Octobre 1909) ĝis n-ro 33 (Décembre 1909). / fr + eo / 1906-1909 / 88 + 152 + 160 + 64 p..

1588 / {E 05 (44)} / Paris-Espéranto. 3-5. 1908-1910. / Organe mensuel du Groupe Espérantiste de Paris. Rédaction et administration : M. V. Chaussegros. Troisième année. De n-ro 21 (Okt. 1908) ĝis n-ro 30 (Julio 1909). Quatrième année. De n-ro 31 (Okt. 1909) ĝis n-ro 40 (Julio 1910). Cinquième année. De n-ro 41 (Okt. 1910) ĝis n-ro 43 (Dec. 1910). / fr + eo / Paris. Imprimerie Espérantiste V. Polgar-Politzer, 33 rue Lacépède. / 1908-1910 / 160 [+ 2] + 280 + 60 p..

1589 / {E 05 (44)} / Paris-Espéranto. 1910. / Bulletin mensuel du Goupe Espérantiste de Paris. Quatrième année. De n-ro 34 (Jan. 1910) ĝis n-ro 73 (Dec. 1910). Georgo Norman : Poŝlibro internacia por aferistoj, turistoj, k.c. / fr + eo / 1910 / 60 + 24 p..

1542 / {E 05 (44)} / L'Espérantiste. 1909-1910. / Organe propagateur de la langue internationale auxiliaire choisie par la Délégation pour l'Adoption d'une langue Internationale, système "Ido" (proposé comme "Esperanto simplifié"). Directeur-fondateur L. de Beaufront. Douzième année : 1909. De n-ro 1 (128) (Jan. 1909) ĝis n-ro 11 (138) (Dec. 1909) [Redaktita en Ido.]. Treizième année : 1910. L'Espérantiste, fondé en 1898, continué par La Langue Auxiliaire, organe propagateur de l'Ido. De n-ro 1 (136) (Jan. 1910) ĝis n-ro 12 (153) (Dec. 1910). / fr + io / Le Mans, Imprimerie Monnoyer. / 1909-1910 / 240 + 176 p..

{E 05 (45)}  Italaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

{E 05 (46)}  Hispanaj, Portugalaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1594 / {E 05 (46)} / La Suno Hispana. 1909. Tutmonda Espero. 1909. Svisa Espero. 1909. / La Suno Hispana. Direktoro-Administranto : Rafael Duyos. Jaro VI. De n-ro 61 (Jan. 1909) ĝis n-ro 72 (Dec. 1909). Tutmonda Espero (Kataluna Esperantisto). 2a jaro. De n-ro 13 (Jan. 1909) ĝis n-ro 24 (Dec. 1909). Svisa Espero, oficiala organo de la Svisa Esperanta Societo. 7a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (Dec. 1909). / eo + es + fr + de / Valencio. Tipografia Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, II. Barcelone, Esperanta Presejo, Strato Asalto, 45. Ĝenevo, Presejo Alb. Kündig. / 1909 / 180 + 192 + 116 p..

1590 / {E 05 (46)} / Hispana Esperantisto. 1-2. 1917-1918. / Ilustrita revuo monata. Oficiala organo de "Zamenhofa Federacio". I jaro. De n-ro 1 (Jan. 1917) ĝis n-ro 12 (Dec. 1917). II jaro. De n-ro 13 (Jan. 1918) ĝis n-ro 24 (Dec. 1918). / eo / Madrido. Tip. Pasaje del Comercio, 8. / 1917-1918 / 8+15+15+15+15+15+15+15+15+15+15+15 + 175 p..

1591 / {E 05 (46)} / Hispana Esperantisto. 3-4. 1919-1920. / Ilustrita revuo monata. Oficiala organo de "Zamenhofa kaj Andaluzia Federacioj" III jaro. De n-ro 25 (Jan. 1919) ĝis n-ro 35 (Dec. 1919). IV jaro. De n-ro 36 (Jan. 1920) ĝis n-ro 44 (Nov.-Dec. 1920). / eo / Madrido. Tip. Pasaje del Comercio, 8. / 1919-1920 / 175 + 144 p..

1556 / {E 05 (46)} / Kataluna Esperantisto. 5-6. 1914-1915. / Ĉiumonata oficiala organo de la Kataluna Esperantista Federacio. Jaro V. De n-ro 1 (46) (Jan. 1914) ĝis n-ro 6 (51) (Dec. 1914). Jaro VI. De n-ro 1-2 (52-53) (Jan.-Febr. 1915) ĝis n-ro 12 (63) (Dec. 1915). / eo + ca / Barcelona. Presejo "L'Avenç", Rambla de Catalunya, 24. / 1914-1915 / 108 + 168 p..

1557 / {E 05 (46)} / La Suno Hispana. 1903-1906. / Monata revuo. I jaro. De n-ro 1 (Okt. 1903) ĝis n-ro 12 (Sept. 1904). Jaro II. De n-ro 13 (Jan. 1905) ĝis n-ro 24 (Dec. 1905). Jaro III. De n-ro 25 (Jan. 1906) ĝis n-ro 36 (Dec. 1906). / eo + es / Valencio. Tipografia Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, II. / 1903-1906 / 191 + 196 + 152 p..

1544 / {E 05 (46)} / La Suno Hispana. 1907-1909. / Jaro IV. De n-ro 37 (Jan. 1907) ĝis n-ro 48 (Dec. 1907). Jaro V. De n-ro 49 (Jan. 1908) ĝis n-ro 60 (Dec. 1908). Jaro VI. De n-ro 61 (Jan. 1909) ĝis n-ro 72 (Dec. 1909). Jaro VII. De n-ro 73 (Jan. 1910) ĝis n-ro 79 (Junio 1910). / eo + es / Valencio. Tipografia Moderna, á cargo de Miguel Gimeno, Avellanas, II. / 1907-1909 / 188 + 184 + 180 + 104 p..

{E 05 (47)}  Ruslandaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

2463 / {E 05 (47)} / Ruslanda Esperantisto. 1-2. 1905-1906. / Oficiala organo de Societo "Espero". Redaktoro : D-ro A.I. Asnes. I jaro. De n-ro 1 (Aprilo 1905) ĝis n-ro 6 (Dec. 1905). II jaro. De n-ro 1 (Jan. 1906) ĝis n-ro 12 (Dec. 1906). / ru + eo / Peterburgo. Unua esperanta presejo en Ruslando de d.P. Wejsbrut. / 1905-1906 / 152 + 264 p..

4212 / {E 05 (47)} / Voroneĵ [transliterigo de:] Воронежъ, Г. / Журналъ учащихся. / (Kun :) La unua lumero de Esperanto en Voroneĵ. / ru + eo / Воронежъ : Товарищество "Печатия С. П. Яковлева" [Jakovljeva]. N-o 1. / 1910 / 35+7 p. 24,7 cm..

{E 05 (48)}  Finnlandaj, Norvegaj, Svedaj, Danaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1989 / {E 05 (48)} / Helpa Lingvo. 1907. / Esperanto Bladet. Eldonata de "Societo de esperantistoj", Kopenhago K. Redaktoro : H. Wiehe. De n-ro 1 (Jan. 1907) ĝis n-ro 12 (Dec. 1907). / eo + da / København, Harald Jensen. / 1907 / 100 p..

{E 05 (492/493)}  Nederlandaj, Belgaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1559 / {E 05 (492/493)} / La Holanda Pioniro. 1902-1905. / Regula monatgazeto kaj tempa ligilo inter la Esperantistoj en Holande parolantaj landoj. Oficiala organo de l' klubo : "la estonto estas nia". Direktoro-Redaktoro : Dreves Uitterdijk. 1e jaargang. De propaganda montra n-ro (Majo 1902) [=n-ro 1] ĝis n-ro 11-12 (Aŭtuno 1903). 2e jaargang. Trimonata (ĉiusezona) gazeto kaj tempa ligilo inter la holandaj esperantistoj. De n-ro 1 (Marto 1904) ĝis n-ro [4] Decembro 1905. / eo + nl / Hilversum. / 1902-1905 / 224 + 113 p..

1558 / {E 05 (492/493)} / La Holanda Pioniro. 1-2. 1902-1906. / Regula monatgazeto kaj tempa ligilo inter la Esperantistoj en Holande parolantaj landoj. Oficiala organo de l' klubo : "la estonto estas nia". Direktoro-Redaktoro : Dreves Uitterdijk. 1e jaargang. De propaganda montra n-ro (Majo 1902) [=n-ro 1] ĝis n-ro 11-12 (Aŭtuno 1903). 2e jaargang. Trimonata (ĉiusezona) gazeto kaj tempa ligilo inter la holandaj esperantistoj. De n-ro 1 (Marto 1904) ĝis n-ro [4] Decembro 1905. / eo + nl / Hilversum. / 1902-1905 / 224 + 113 p..

1990 / {E 05 (492/493)} / La Holanda Pioniro. 6-7. 1914-1915. / Monata oficiala organo de la Holanda Societo Esperantista "La Estonto estas nia". Redakt. : H.C. Mees. 6a jarkolekto. De n-ro 1 (Jan 1914) ĝis n-ro 12 (Dec. 1914). 7a jarkolekto. De n-ro 1 (Jan. 1915) ĝis n-ro 12 (Dec. 1915). / eo + nl / Hago. / 1914-1915 / 160 + 208 p..

{E 05 (494)}  Svisaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

1543 / {E 05 (494)} / Svisa Espero. 1-2. 1903-1904. / Organo de l' Svisa Esperanta Societo. 1a jaro. De n-ro 1 (Feb. 1903) ĝis n-ro 6 (Dec. 1903). 2a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1904) ĝis n-ro 6 (Dec. 1904). / eo + fr + de / [1a jaro mane skribita] Thoune, Imp. Oscar Hopf. / 1903-1904 / 112 + 88 p..

1560 / {E 05 (494)} / Svisa Espero. 5-6. 1907-1908. / Oficiala organo de l' Svisa Esperanta Societo. Redakcio : Th. Renard, Ed. Mallet, Ed. Bernard. V-a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1907) ĝis n-ro 12 (Dec. 1907). VI-a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1908) ĝis n-ro 12 (Dec. 1908). / eo / Presejo Soullier. / 1907-1908 / 107 + 88 p. [+ 2 p. aldono].

{E 05 (495/499)}  Grekaj, Bulgaraj, Rumanaj primovadaj Esperantistaj gazetoj.

{E 05 (5/6)}  Aziaj primovadaj Esperantistaj gazetoj, Afrikaj.

2152 / {E 05 (5/6)} / Orienta Azio. / Ĉiumonata internacia gazeto. II-a jaro, n-ro 23, Septembro 1913. / eo / Redaktejo : Sekaigo-Ŝoin Oosakimaĉi, Ebaragun, Tokio, Japanujo. / 1913 / 30 p. 19 cm. s.k..

1592 / {E 05 (5/6)} / Japana Esperantisto. 1909-1910. / Oficiala organo de Japana Esperantista Asocio, fondita en 1906. IV-a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (Dec. 1909). V-a jaro. De n-ro 1 (Jan. 1910) ĝis n-ro 4-5 (Aprilo-Majo 1910). VI-a jaro. N-ro 1 (Aprilo 1911). [Flugfolioj] La Ondo de Esperanto. III jaro. N-ro 1 (Jan. 1911). Samideano Ĉiumonata. Internacia ilustrata esperanta revuo. Kun aldono de kolorigita originala pentraĵo de Japano Ĥino aŭ Koreo. [4 mirindaj koloraj bildoj] Redakcio : M. Hikosaka. 1a jaro. De n-ro 1 (Majo 1909) ĝis n-ro 4. Jaro 2a. De [n-ro 1] (1910) ĝis n-ro 3-4 (Okt.-Nov. 1910). / eo + ja / Tokio, Japanujo. Verda Stelo & Ko. / 1909 / 180 + 64 + 10 + [2  × 28] + 20 + 64 + 40 p..

{E 05 (7/9)}  Amerikaj primovadaj Esperantistaj gazetoj, Oceanio.

1774 / {E 05 (7/9)} / La Lumo. 1902-1904. / La Lumo, en Montrealo, Kanado. Esperantiste Canadien. Pri, per, pro, por Esperanto. Revue espérantiste canadienne. De n-ro 1 (Esperantiste Canadien n-ro 6) (Jan. 1902) ĝis n-ro 12 (Dec. 1902). IIa jaro. De n-ro 1 (Jan. 1903) ĝis n-ro 12 (Dec. 1903). IIIa jaro. N-ro 1 (Jan.-Feb. 1904). / eo + fr + en / Montrealo. Imp. du Pionnier. / 1902-1904 / 204 + 192 + 16 p..

1561 / {E 05 (7/9)} / L' Amerika Esperantisto. 5-6. 1909-1910. / A monthly magazine of the international language Esperanto. Esperanto Association of North America. Volumo V. De n-ro 1 (Feb. 1909) ĝis n-ro 6 (Julio 1909). Volumo 6. De n-ro 1 (Aŭg. 1909) ĝis n-ro 6 (Jan. 1909 [1910]). / en + eo / American Esperantist Company, 235 Fortieth Street, Chicago. / 1909-1910 / 148 p. [+ sennumeraj] + 134 p..

1991 / {E 05 (7/9)} / L' Amerika Esperantisto. 7-8. 1910. / A monthly magazine of the international language Esperanto. The American Esperanto Journal. Volumo 7. De n-ro 1 (Feb. 1910) ĝis n-ro 6 (Julio 1910). Volumo 8. De n-ro 1 (Aŭg. 1910) ĝis n-ro 6 (Jan. 1911). / en + eo / Chicago. American Esperantist Company, 700-714 East Fortieth Street. / 1910 / 122 + 158 p..

1222 / {E 05 (7/9)} / Brazila Revuo Esperantista. / Organo oficiala de Brazila Ligo Esperantista. Redakcio : Alberto Alvares F. Vieira – Reynaldo F. Geyer – Everardo Backheuser. Unua jaro. De n-ro 1 (Aprilo [1907]) ĝis n-ro 10-11-12 (Jan.-Feb.-Marto 1908). [Aŭtografo por la Grupo Pariza, de E. Backheuser] / eo + pt / 1908 / 221 p..

1992 / {E 05 (7/9)} / Brazila Esperantisto. 6-7. 1914-1916. / Oficiala organo de Brazila Ligo Esperantista. 6a jaro. N-ro 1-2 (Julio-Aŭg. 1914), 3-6, 7-10, 11-12 (Majo-Junio 1915). 7a jaro. N-roj 1-2 (Jan.-Feb. 1916), 3-4, 5-6, 7-8, 9-12 (Sept-Dec. 1916). / pt + eo / Rio de Janeiro. Brazilio. Typ. Gomes Irmão & C., Assembléa, 32. / 1914-1916 / 8 + 6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 p..

1993 / {E 05 (7/9)} / Antaŭen Esperantistoj !!. 6-7. 1909-1910. / Adelante esperantistas !! Monata gazeto organo de la Perua esperantista Societo. Jaro VI. De n-ro 1 (67) (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (78) (Dec. 1909). Jaro VII. De n-ro 1 (79) (Jan. 1910) ĝis n-ro 12 (90) (Dec. 1910). / eo + es / Lima, Perú. Imprenta y Libreria de San Pedro. / 1909-1910 / 194 + 192 p..

0217 / {E 05 (7/9)} / Antaŭen Esperantistoj !!. 6-7-8. 1909-1911. / Adelante esperantistas !! Monata gazeto organo de la Perua esperantista Societo. Jaro VI. De n-ro 1 (67) (Jan. 1909) ĝis n-ro 12 (78) (Dec. 1909). Jaro VII. De n-ro 1 (79) (Jan. 1910) ĝis n-ro 12 (90) (Dec. 1910). Jaro VIII. De n-ro 1 (91) (Jan. 1911) ĝis n-ro 12 (102) (Dec. 1911). / eo + es / Lima, Perú. Imprenta y Libreria de San Pedro. / 1909-1911 / 194 + 192 + 184 p..

{E 058}  Jarlibroj. Adresaroj.

2287 (mankas) / {E 058} / Jarlibro Esperantista 1897. / eo / Upsala, Societo Espero en Peterburgo. / 1897 / 36 p..

2747 / {E 058} / Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresarojn de D-ro Zamenhof por 1904. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1904 / XXIV + 230 p. 19 cm. br..

1212 / {E 058} / Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1905. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1905 / 398 p..

1601 / {E 058} / E.C.O. / Esperantista Societaro. Esperantista dokumentaro [2, 3, 5, 7]. / IV Statistika parto (a). Kajeroj 2-a (Aŭg. 1906) ĝis 7-a (Marto 1908) binditaj : 2. Esperantista Societaro. 3. Esperantista Societaro. (Konsulejoj, societoj kaj gazetoj). Dua eldono. 5. Esperantista Societaro. (Konsulejoj, societoj kaj gazetoj). Tria eldono. 7. Esperantista Societaro. (Konsulejoj, societoj kaj gazetoj). Kvara eldono. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1906-1908 / 112 + 108 +  140 + 139 p..

1215 / {E 058} / Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1906. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1906 / 506 p. bind..

3752 / {E 058} / Internacia Korespondado Esperanta. / Kolekto da adresoj, proponoj kaj petoj. Enkonduko / introduction de L. de Beaufront. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 94 p. 17,2 cm..

1211 / {E 058} / Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1907. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1907 / 461 p..

1210 / {E 058} / Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1908. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / 213 p..

1213 / {E 058} / Ménil, F. de. / 1909 Tutmonda jarlibro Esperantista… / … kun la adresaro de D-ro Zamenhof kaj Esperantista societaro. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1909 / 254 p..

1214 / {E 058} / Ménil, F. de. / 1910 Tutmonda jarlibro Esperantista… / … enhavanta Esperantista Societaro de Centra Esperantista Oficejo. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1910 / 280 p..

1221 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1911. / 3-a jaro. Oficiala serio n-ro 2. / eo / Genève, Universala Esperanta Librejo. / 1911 / 137 p..

1602 / {E 058} / E.C.O. / Tutmonda jarlibro Esperantista 1912. / Esperantista dokumentaro. Kajero dek-naŭa. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912 / 223 + XVI p..

2707 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1912. / 4-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. Esperantia Biblioteko. Oficiala Serio. N° 7. / 1912 / 169 + [22] p. 16 cm. br..

1603 / {E 058} / E.C.O. / Tutmonda jarlibro Esperantista 1913-1914. / Esperantista dokumentaro. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1913 / [48] + 248 + XXIV p..

1604 / {E 058} / E.C.O. / Aldono al la tutmonda jarlibro Esperantista 1913-1914. / Esperantista dokumentaro. [25] / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 87 + VIII p..

2060 / {E 058} / E.C.O. / Aldono al la Tutmonda Jarlibro Esperantista 1913-1914. / Kajero dudek-kvina. Esperantista dokumentaro. [25] / eo / 1914 / 87 p..

1219 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1913. / 5-a jaro. Oficiala serio n-ro 9. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. Esperantia biblioteko. / 1913 / 299 p..

1612 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1914. / 6-a jaro. Oficiala serio n-ro 11. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1914 / 304 + XLIX p..

1613 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1916. / 7-a jaro. Oficiala serio n-ro 13. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1916 / 123 p..

1614 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1920. / 8-a jaro. / eo / Bern. Universala Esperanto-Asocio. / 1920 / 182 + XLVIII p..

2705 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1921. / 9-a jaro. / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. / 1921 / 198 + XXXVI p. 16 cm. br..

1615 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1922. / 10-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1922 / 224 + LX p..

1616 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1923. / 11-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1923 / 230 + XLVIII p..

1617 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1924. / 12-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1924 / 303 + XCVI p..

1618 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1925. / 13-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1925 / 352 + CXVI p..

1619 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1926. / 14-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1926 / 360 + LXVIII p..

1620 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1927. / 15-jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1927 / 480 p..

1621 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1928. / 16-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1928 / 608 p..

1622 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1929. / 17-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1929 / 480 p..

1623 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1930. / 18-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1930 / 406 p..

1624 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1931. / 19-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1931 / 419 p..

1625 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1932. / 20-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1932 / 320 p..

1626 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1933. / 21-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1933 / 448 p..

1627 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1934. / 22-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1934 / 336 p..

1628 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1935. / 23-a jaro. Suplemento al la edono 1934. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1935 / 80 p..

1629 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1936. / 24-a jaro. / eo / Genève. Universala Esperanto-Asocio. / 1936 / 189 p..

1630 / {E 058} / U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1937. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1937 / 240 p..

1631 / {E 058} / U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1938. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1938 / 256 p..

1632 / {E 058} / U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1939-1940. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1939 / 202 p..

2698 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1949. Dua Parto. / eo / Rickmansworth : Universala Esperanto-Asocio. / 1949 / 67 p. 15 cm. kramp..

2706 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1949. Unua Parto. / eo / Rickmansworth : Universala Esperanto-Asocio. / 1949 / 243 p. 15 cm. kramp..

2699 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1950. Unua Parto. / eo / Rickmansworth : Universala Esperanto-Asocio. / 1950 / 247 p. 15 cm. kramp..

2700 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1950. Dua Parto. / eo / Heronsgate : Universala Esperanto-Asocio. / 1950 / 47 p. + flugfolio : bulteno n-ro 1. 15 cm. kramp..

2697 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1951. Unua Parto. / eo / Heronsgate : Universala Esperanto-Asocio. / 1951 / 256 p. 15 cm. br..

2703 / {E 058} / U.E.A. / Jarlibro 1953. Dua Parto. / eo / Heronsgate, Rickmansworth : Universala Esperanto-Asocio. / 1953 / 70 p. 15 cm. kramp..

2413 (mankas) / {E 058} / Germana Jarlibro Esperanta. / eo / Dresden. Eld. de la Germana Esperantista Societo. / 1908 / 166 p..

2210 / {E 058} / Ĉenero Esperantista. / I-a serio. Sub direktado de E. Radvan-Ripinski. / eo / Peterburgo. S-to Espero. / 1906 / 16 p..

3751 / {E 058} / Belga adresaro Esperantista 1910. / Kunmetita kaj eldonita de "Centra Esperantista Belga Oficejo" (Oscar Van Schoor kaj Frans Schoofs). / eo / Antwerpen : C. E. B. O. / 1910 / 156+4 p. 13,5 cm..

1723 / {E 058} / Kiu estas kiu. / Inter Nord-Amerikaj Esperantistoj. Who’s who among North American Esperantists. / eo / Espero, U.S.A. Arkansas. Tria eldono. / 1950 / 122 p..

2521 / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Nr 112. Serio XVIII. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de 1/13 Januaro 1897 ĝis 1/13 Januaro 1898. / eo / Nurnbergo. Presejo de Wilh. Tümmel. / 1898 / 22 p..

2522 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XIX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1898 ĝis la 1-a Januaro 1899. / eo / Nurnbergo. / 1899 / 23 p..

2523 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XIX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1898 ĝis la 1-a Januaro 1899. / eo / Nurnberg. / 1899 / 23 p..

2524 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XX. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1899 ĝis la 1-a Januaro 1900. / eo / Nurnbergo. / 1900 / 27 p..

2525 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXI. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1900 ĝis la 1-a Januaro 1901. / eo / Nurnbergo. / 1901 / 35 p..

2526 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXIII. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1902 ĝis la 1-a Januaro 1903. / eo / Nurnbergo. / 1903 / 47 p..

2527 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXIV. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1903 ĝis la 1-a Januaro 1904. / eo / 1904 / .

2528 (mankas) / {E 058} / Adresaro de la Esperantistoj. / Serio XXV. Novaj Esperantistoj, kiuj aliĝis de la 1-a Januaro 1904 ĝis la 1-a Januaro 1905. / eo / 1905 / .

1944 / {E 058} / Adresaro de l' kongresanoj. / 1-a listo. / eo / Dresdeno. / [1908] / 18 p..

2947 / {E 058} / U.E.A. / Oficiala adresaro. 1919. / Delegitoj, vicdelegitoj, grupoj kaj jara raporto 1919. / eo / Bern : Centra Oficejo de UEA. / 1919 / 80 p. 15 cm. br..

1724 / {E 058} / Steiner, kort. kons. Hugo. / Tutmonda adresaro de la Esperantistoj. / Tutmonda adresaro de la Esperantisto. / eo / Bisamberg ĉe Wien : la aŭtoro. / 1938 / 128 p..

2317 / {E 058} / Steiner, kort. kons. Hugo. / Tutmonda adresaro de la Esperantistoj. / Tutmonda adresaro de la Esperantisto. / eo / Bisamberg ĉe Wien : la aŭtoro. / 1938 / 128 p..

{E 059}  Almanakoj, Kalendaroj.

4653 / {E 059} / S.F.P.E. / Annuaire de la Société Française pour la Propagation de l'Espéranto (S. f. p. E.). 1911. / (Fondée en janvier 1898). / fr / Paris : Centra Presejo Esperantista (Imprimerie Espérantiste). / 1911 / 104+7 p. 17,5 cm..

3753 / {E 059} / Poŝkalendaro 1908. / eo / Edinburgh : J. H. Fred. / 1907 / 20+24+65 p. 13,2 cm..

3757 / {E 059} / Stark, E. / 365 Tageslektionen in der internationalen Hilfssprache Esperanto zum selbstunterricht. / [Interne :] Esperanto-Kalender für 1912. / eo + de / Magdeburg : Central - Verlag für Esperanto u. Stenographie. / 1911 / 365 p. 16,8 cm..

4450 / {E 059} / Stark, E. / 365 Tageslektionen in der internationalen Hilfssprache Esperanto zum selbstunterricht. / [Interne :] Esperanto-Kalender für 1912. / eo + de / Magdeburg : Central - Verlag für Esperanto u. Stenographie. / 1911 / 365 p. 16,8 cm..

{E 06}  AGADO KOLEKTIVA POR ESPERANTO : Esperantistaj societoj, organizaĵoj (kunvenoj, kongresoj, ekspozicioj, k.t.p.).

{E 06 ECO}  Esperantista Centra Oficejo (Parizo), Oficiala Gazeto Esperantista.

2414 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Esperantista Societaro. [2] / Esperantista dokumentaro. [2] Unua parto. Metoda etato de la societoj laŭ ilia celo. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1906 / 14 p..

2415 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [22] / Esperantista dokumentaro. [22] Kajero 22-a. 1. Oficiala parto, sekcio D : Ĝeneralaĵoj. 2. Fundamentaj dokumentoj pri la oficialaj institucioj de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1913 / 47 p..

2061 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [24] / Esperantista dokumentaro. [24] Kajero dudek-kvara. 1914. 1. Oficiala parto, sekcio D : Ĝeneralaĵoj. 2. Fundamentaj dokumentoj pri la oficialaj institucioj de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 51 p..

2416 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [24] / Esperantista dokumentaro. [24] Kajero 24-a. 1. Oficiala parto, sekcio D : Ĝeneralaĵoj. 2. Fundamentaj dokumentoj pri la oficialaj institucioj de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 51 p..

1973 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. 2. 1909-1910. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. Dua jaro. Junio 1909 – Majo 1910. N° 1 (12) ĝis 11 (22). / eo / Paris, E.C.O. / 1909-1910 / 387 p..

1974 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-1]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a jaro. N-ro 1 (67). 25 junio 1914. Bulteno de E.L.A. Esperantista Literatura Asocio. Informa Bulteno por ĝenerala propagando. / eo / Paris, E.C.O. / 1914 / 11 + de p. 75 ĝis 82 + 28 p..

1975 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-2]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a jaro. N-ro 2 (68). 25 julio 1914. Bulteno de E.L.A. Esperantista Literatura Asocio. Informa Bulteno por ĝenerala propagando. / eo / Paris, E.C.O. / 1914 / de p. 13 ĝis 49 + de 83 ĝis 85 + de 29 ĝis 52.

1976 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-3-4]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a jaro. N-ro 3 – 4 (69-70). Aŭgusto-Oktobro 1914. / eo / Paris, E.C.O. / 1914 / de p. 51 ĝis 86.

1977 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-3-4]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a jaro. N-ro 3 – 4 (69-70). Aŭgusto-Oktobro 1914. / eo / Paris, E.C.O. / 1914 / de p. 51 ĝis 86.

1978 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-5-6]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a jaro. N-ro 5 – 6 (71-72). 25 Decembro 1916. / eo / Paris, E.C.O. / 1916 / de p. 87 ĝis 122.

1979 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-7-8]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a volumo. N-ro 7 – 8 (73-74). 25 Decembro 1917 – 25 Decembro 1918. / eo / Paris, E.C.O. / 1917-1918 / de p. 123 ĝis 138.

1980 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-9]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a volumo. N-ro 9 (75). 25 Oktobro 1919. / eo / Paris, E.C.O. / 1919 / de p. 139 ĝis 150.

2062 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-1-2]. / 8-a vol. N-ro 1 - 2 (78-79), 25 Jan. 1921. / eo / 1921 / 72 p..

2063 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-1-2]. / 8-a vol. N-ro 1 - 2 (78-79), 25 Jan. 1921. / eo / 1921 / 72 p..

2064 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-3]. / 8-a vol. N-ro 3 (80), 25 Majo 1921. / eo / 1921 / 104 p..

2065 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-4]. / 8-a vol. N-ro 4 (81), 25 Sept. 1921. / eo / 1921 / 137 p..

2066 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-4]. / 8-a vol. N-ro 4 (81), 25 Sept. 1921. / eo / 1921 / 137 p..

1982 / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-5-6]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 8a volumo. N-ro 5-6 (82-83). 25-a Januaro 1922. / eo / Paris, E.C.O. / 1922 / de p. 139 ĝis 192.

1981 (mankas) / {E 06 ECO} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-10]. / Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj. 7a volumo. N-ro 10 (76). 25 Januaro 1920. / eo / Paris, E.C.O. / 1920 / .

{E 061}  Akademio, Lingva Komitato de Esperanto.

2067 / {E 061} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [34] / Kajero 34-a (Junio 1923). 1. Oficiala parto, sekcio B : Lingva Komitato. 10. Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. Kompilis Th. Cart. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1923 / 16 p. [paĝoj manskribitaj ekde p. 9].

2068 / {E 061} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [34] / Kajero 34-a (Junio 1923). 1. Oficiala parto, sekcio B : Lingva Komitato. 10. Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. Kompilis Th. Cart. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1923 / 16 p. [normala presita eldono].

1762 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1926-1938. / Jaroj bindintaj : de 1926 ĝis 1931, 1932-1933, de 1934 ĝis 1938. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Hago, Nederlando. / 1926-1938 / 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 32 + 40 + 40 + 24 + 43 p..

2246 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero IV, Aprilo 1931. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1931 / de p. 65 ĝis 88..

2687 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1934. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1934 / 32 p. 16 cm. br..

1842 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1935. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1935 / 40 p..

1841 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1937. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1937 / 24 p..

1731 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. I. / I. Unua jaro (Junio 1908 – Majo 1909). / eo / Paris. / 1908-1909 / 313 p..

1725 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. II. / II. Dua jaro (Junio 1909 – Majo 1910). / eo / Paris. / 1909-1910 / 387 p..

1732 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. III. / III. Tria jaro (Junio 1910 – Majo 1911). / eo / Paris. / 1910-1911 / 391 p..

1733 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. IV. / IV. Kvara jaro (Junio 1911 – Majo 1912). / eo / Paris. / 1911-1912 / 422 p..

1734 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. IV. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm / IV. Kvara jaro (Junio 1911 – Majo 1912). Internacia Muzeo de lingvo Esperanto, noto kaj resuma katalogo. Bibliografio de Esperanto, Esperantista Dokumentaro, kajero dek-sepa. / eo / Paris. / 1911-1912 / 422 + 23 +  72 p..

1735 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. V. / V. Kvina jaro (Junio 1912 – Majo 1913). Informa Bulteno por propagando de Esperanto. N-ro 1. Bibliografio de Esperanto. Bulteno de E.L.A. Esperantista Literatura Asocio. De Jaro IIa Nro 1 ĝis 10. Informa Bulteno por propagando de Esperanto. N-ro 2 k 3. / eo / Paris. / 1912-1913 / 285 p. + 22 + de p. 73 ĝis 94 + [E.L.A.] 8 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 10 + 8 + 16 + [I.B.] 16 + 18 p..

1736 / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. VI. / VI. Sesa jaro (Junio 1913 – Majo 1914). Bulteno de E.L.A. Esperantista Literatura Asocio. De Jaro IIIa Nro 2 ĝis 8. Informa Bulteno por propagando de Esperanto. N-ro 4 ĝis 13. / eo / Paris. / 1913-1914 / 224 p. + [E.L.A.] de p. 17 ĝis 74 + [I.B.] 27 + 14 + 16 + de p. 77 ĝis 199..

2069 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero I, Junio 1929. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1929 / 24 p..

2245 / {E 061} / Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero II, Februaro 1930. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1930 / de p. 25 ĝis 32..

2102 (mankas) / {E 061} / Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero I, Junio 1929. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1929 / 24 p..

2070 (mankas) / {E 061} / E.C.O. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. / Kajero III, Junio 1930. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1930 / .

{E 062}  Diversaj formoj de societoj, rondoj, fakoj, komitatoj en Esperantujo (ĝenerale).

3677 / {E 062} / Hanns Sappl, Prof. H. C. / Kiel oni fondas kaj organizas Esperantan grupon ? / Kun aldono de statutoj por Esperantaj grupoj. / eo / Graz : Paŭlus - Eldonejo. Dua, plibonigita kaj pligrandigita eldono. / 1921 / 32 p. 16,8 cm..

1970 / {E 062} / E.C.O. / Esperantista societaro [7]. / Esperantista dokumentaro. [7] Kajero 7-a : IV. Statistika parto. Esperantista societaro (konsulejoj, societoj kaj gazetoj. / eo / Esperantista Centra Oficejo. Kvara eldono, decembro 1907. / 1907 / 138 p..

3749 / {E 062} / Lisbona Esperantista Societo - Relatorio 1916. / Relatorio e Contas da gerencia de 1916 e parecer do Conselho Fiscal. / pt / Lisboa : Tipografia Monteiro & Cardoso. / 1917 / 92 p. 20,8 cm..

{E 062.1}  Privataj rondoj, grupoj en Esperantujo.

{E 062.2}  Propagandaj societoj (internaciaj aŭ enlandaj) por Esperanto.

3748 / {E 062.2} / Batèk, Dr. A. / La Rezultato de mia paciga entrepreno. / Raportas kaj al ĉiuj bohemaj esperantistoj prezentas. Liberaj flugflioj Nro. 2. Oktobro 1908. / eo / Praha : Eldonis H. K. Bouŝka. Presis "Politika". / 1908 / 8 p. 24,6 cm..

3750 / {E 062.2} / Nedoŝivin, A. / Pri solidareco inter esperantistoj. / La raporto farita en rusa lingvo, dum jara kunveno de Kovna Esperantista Societo (18 Aprilo 1913). Trad.: B. Kotzin. / eo + ru / Kovno : Kovna Esperantista Societo. Presejo de Sokolovskij kaj Ko. / 1913 / 11 p. 17,4 cm..

4260 / {E 062.2} / Устав С.-Петербургскаго Общества Эсперантистов "Эсперо". / [Regularo de S.-Peterburga societo esperantista "Espero"]. / ru / 1914 / 4 p. 21,9 cm..

3473 / {E 062.2} / Plej diversaj. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj. / [Kolekto da leteroj skribitaj en Januaro kaj Februaro 1923]. / eo / Genève : UEA. / 1923 / 55+7 p. 16,6 cm..

{E 062.3}  Fakaj societoj en Esperantujo (nur ĝenerale, serĉi la koncernan fakon ĉe klasoj 0/9).

3747 / {E 062.3} / Degon, Paul. / Internacia Societo de Esperantistaj Juristoj (I. S. E. J.). / Fondita en 1906. / eo / 1913 / 16 p. 21,8 cm..

4102 / {E 062.3} / Société Française Esperanto Croix-Rouge. / Intercompréhension dans les formations et établissements sanitaires en temps de guerre. / Présidents d'honneur : … M. le général Sebert, membre de l'Institut. Vice-Présidents : … M. Rollet de l'Isle, Ingénieur hydrographe en chef. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Imprimerie Espérantiste V. Polgar - Politzer. / 1908 / 15 p. 20,9 cm..

3474 / {E 062.3} / Esperanto dum la milito. / Dua jara raporto de Universala Esperanto-Asocio. / eo / Genève : Centra Oficejo, UEA. Bern : Presejo Büchler & Ko. / 1917 / 32 p. 15,4 cm..

{E 062.4}  Komitatoj, komisionoj pri Esperantaĵoj.

{E 062.5}  Federacioj, unuiĝoj de Esperantaj societoj.

{E 062.7}  Institucioj, Fondaĵoj por aparta servo en Esperantujo.

{E 063}  Kongresoj, konferencoj, kunvenoj de Esperantistaroj.

3853 / {E 063} / La Katolikaj Esperantistoj. / Ĉe la II-a Kongreso de Esperanto en Genevo (1906). Apartaĵo el Espero Katolika N-o 31. / eo / 1906 / 8 p. 22,3 cm..

3854 / {E 063} / Katolikaj Kunvenoj dum la tria kongreso (Cambridge 1907). / eo / Sainte-Radegonde (I.-et-L., France) : Presejo de Espero Katolika. Presejo S. Martino. / 1907 / 14 p. 22,4 cm..

3809 / {E 063} / Gautherot, Gustave. / Kial ni estas Esperantistoj ? / Unua internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj okazinta en la Katolika Universitato ĉe Paris 'o de la 30a de Marto ĝis la 3a de Aprilo 1910. Parolado farita de G. G. dum la malferma kunsido de la 30a de Marto 1910. / eo / Vincennes (près Paris) : Centra Komitato de I. K. U. E. Tours : Presejo de la "Espero Katolika". / 1910 / 22 p. 21,8 cm..

3525 / {E 063} / Hodler, Hector [por la raporto]. / Esperanto dum la milito. / Raporto kunmetita de la C. O. de UEA, Januaro 1917. / eo / Genève (Svislando) : Centra Oficejo de UEA. / 1917 / 31 p. 15,5 cm..

3812 / {E 063} / La Granda monato de Esperanto. (Historio Esperanta I). / Laŭ la oficialaj protokoloj kaj gazetartikoloj. I. La V-a kongreso. II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest. / eo / Budapest : eldono de Lud. Kókai. Biblioteko de la Verda Standardo No. 1. / 1910 / 31 p. 13,9 cm..

2417 / {E 063} / E.C.O. / Compte rendu des congrès 1905-1907. / Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajero unua (Aŭgusto 1906) Unua Universala Kongreso de E-o (Boulogne-sur-Mer 1905). Kajero kvara (Marto 1907) Dua Universala Kongreso de E-o (Genève). Kajero sesa (Januaro 1908) Tria Universala Kongreso de E-o (Cambridge). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1905-1907 / 33 + 126 + 153 p..

1605 / {E 063} / E.C.O. / Kvin unuaj kongresoj universalaj. [E-ista Dok. 1, 4, 6, 12, 14]. / I. Oficiala parto. Sekcio A : Kongresoj. Kajeroj : 1-a (Aŭg. 1906). Unua Universala Kongreso de E-o (Boulogne-sur-Mer). 4-a (Marto 1907). Dua Universala Kongreso de E-o (Genève). 6-a (Januaro 1908). Tria Universala Kongreso de E-o (Cambridge). 12-a (Aprilo 1909). Kvara Universala Kongreso de E-o (Dresden). (Aldono : kunvenoj de specialistoj). 14-a (Marto 1909). Kvina Universala Kongreso de E-o (Barcelono). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1906-1910 / 34 + 126 + 153 + 198 + (5) + 176 p..

2400 / {E 063} / Fruictier, Paul ; Corret, Pierre ; Era, D-ro. / Raportoj pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto : 1905-1909 (1-a – 5-a). / Eltiritaj el Lingvo Internacia : Raporto pri la Unua Kongreso de Esperantistoj (Boulogne-sur-Mer 1905). Raporto pri la Dua Kongreso de Esperantistoj (Genève 1906). Raporto pri la Tria Kongreso de Esperantistoj (Cambridge 1907). Parolado de D-ro Zamenhof pri plibonigoj kaj patriotismo. Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj (Dresden 1908). Raporto pri la Kvina Kongreso de Esperantistoj (Barcelona 1909). Aldono. La kunsidoj de la Lingva Komitato en Barcelono. / eo / Paris. Centra Presejo Esperantista. / 1905-1909 / de p. 357 ĝis 386 + de p. 489 ĝis 580 + de p. 3 ĝis 79 + [4] + 64 + 48 + XXIV p..

1806 / {E 063} / Fruictier, Paul. / Raporto pri la Unua Kongreso de Esperantistoj. / Boulogne-sur-Mer, 1905. Eltirita el Lingvo Internacia. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / 388 p..

1830 / {E 063} / Scheeberger, Pastro Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905. / Laŭ la stenografiaj notoj… / eo / Laŭfon, Svisujo. Oficejo de Esperanto & Stenografio. / 91 + 14 p..

1843 / {E 063} / Schneeberger, Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Boulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905. / Kun aldono de l’ oficiala protokolaro. Laŭ la stenografiaj notoj verkita de Fr. Schneeberger. / eo / Laŭfon (Svisujo), Oficejo de Esperanto kaj Stenografio. / 1905 / 91 + 14 p..

1844 / {E 063} / Schneeberger, Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Boulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905. / Kun aldono de l’ oficiala protokolaro. Laŭ la stenografiaj notoj verkita de Fr. Schneeberger. / eo / Laŭfon (Svisujo), Oficejo de Esperanto kaj Stenografio. / 1905 / 91 + 14 p..

1994 / {E 063} / Unua Universala Kongreso de Esperanto. / Cirkuleroj. Programo. Protokolaro. Parolado de D-ro Zamenhof. / eo / 1905 / 32 p. [mankas de 29 ĝis 32].

2103 / {E 063} / Boulogne 1905. Testo kaj triumfo. / eo / Marmande, Esperantaj Francaj Eldonoj. Kolekto Zamenhof en sia tempo. / 1965 / 36 p..

2691 / {E 063} / Boulet, Paul. / Kongresa libro 1905 Boulogne-sur-Mer. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/bulonjo/bulonjpk.htm . / 1a Universala Kongreso de Esperanto. Aŭgusto 1905a. Frazlibro franca-esperanta por fremduloj. [Multaj reklamoj] / eo + fr / Boulogne-sur-Mer : Presejo G. Hamain. / 1905 / 164 p. + 1 mapo. 18 cm. br..

2965 / {E 063} / Kongresaj projektoj ricevitaj ĝis la 15a de Junio. / Sub la prezido de Dro Zamenhof. Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer 1905. / eo / Boulogne-sur-Mer : A. Lajoie. / 1905 / 32 p. 21 cm. br..

3485 / {E 063} / Fruictier, Paul. / Raporto pri la unua kongreso de Esperantistoj (Boulogne-sur-Mer 1905). / Eltirita el "Lingvo Internacia". / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1905 / 30 p. 19,5 cm..

3810 / {E 063} / Beaufront, L. de. ; Moch, Gaston. / Pri tri Projektoj prezentitaj al la Boulogne 'a Kongreso. / Sur trois Projets présentés au Congrès de Boulogne. Droits du Congrès. - Rajtoj de la Kongreso. - Extraits de l'Espérantiste. - Eltiritaj el l'Esperantiste. / eo + fr / Le Mans : Imprimerie Monnoyer. / 1905 / 35 p. 18,0 cm..

3813 / {E 063} / Adresaro de la kongresanoj en Boulogne-sur-Mer. / Lingvo Internacia Esperanto. / eo / Boulogne-sur-Mer : Presejo A. Lajoie. / 1905 / 15 p. 21,8 cm..

3814 / {E 063} / Kongresaj projektoj ricevitaj ĝis la 15a de Junio. / Sub la prezido de Dro Z. Universala kongreso de Boulogne-sur-Mer. [Projektoj de :] Zamenhof ; Seynaeve ; Comte ; Aymonier ; Kabanov ; Matton ; Lambert ; Deshays ; Cherblanc ; Jamin ; de Subira ; Bouquinet ; Ogorodnikov ; Charles ; Queste ; Lemaire ; Frenkel ; Ŝĉavinski. / eo / Boulogne-sur-Mer : Presejo A. Lajoie. / 1905 / 61 p. 21,3 cm..

4546 / {E 063} / Schneeberger, pastro Fr. / Detala Raporto pri la Oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro Aŭgusto 1905. / Kun aldono de l'oficiala protokolaro. Laŭ la stenografiaj notoj verkita de Fr. S., pastro, Aŭtoro de la Lernolibro de Esperanta Stenografio (Sistemo Stolze-Schrey). / eo / Laŭfon (Svisujo) : Oficejo de Esperanto & Stenografio. Basel : Druck von Fr. Reinhardt. / 1905 / 91+14 p. 18,8 cm..

3807 / {E 063} / Le 1er Congrès Universel d'Esperanto à Boulogne-sur-Mer. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/bulonjo/bulonjpk.htm . / 3-13 aoŭt 1905. Séances, fêtes, décisions. / fr / Boulogne-sur-Mer : Imprimerie A. Lajoie. / 1905 / 59 p. 18,1 cm..

3808 / {E 063} / Raporto pri la fondo kaj organizo de la Esperantista Centra Oficejo… / … kaj pri ĝiaj agadoj de la 1a de Oktobro 1905 ĝis la 31a de Julio 1906. 2a Universala Kongreso de Esperanto. / eo / 1906 / 11 p. 24,4 cm..

1995 / {E 063} / E.C.O. / Dua Universala Kongreso de E-o. / Esperantista Dokumentaro. Kajero 4-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 2-a universala Kongreso de E-o (Genève, 1906). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1907 / 126 p..

3482 / {E 063} / Boirac, E. / Le Congrès Espérantiste de Genève. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 décembre 1906. / eo / Paris : Librairie Ch. Delagraye. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1906 / 14 p. 21,8 cm..

3743 / {E 063} / Corret, Pierre. / Raporto pri la dua kongreso de esperantistoj. / Eltirita de "Lingvo Internacia" - (Genève 1906). / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 90 p. 19,1 cm..

4414 / {E 063} / Boirac, E. / Le Congrès Espérantiste de Genève. / Extrait de la Revue Pédagogique du 15 décembre 1906. / eo / Paris : Librairie Ch. Delagraye. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1906 / 14 p. 21,8 cm..

3741 / {E 063} / Deuxième congrès universel d'espéranto. / Extraits d'articles de divers journaux français. (Genève : 28 Aoŭt-6 Septembre 1906). / fr / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Imp. Gauthier - Villars. / 1906 / 4x4 p. 27,2 cm..

4612 / {E 063} / Troisième Congrès Universel d'Esperanto. / Cambridge : 9-17 aoŭt 1907). Extraits d'articles de divers journaux anglais (texte anglais). / fr + en / Paris : Office Central Espérantiste. Imprimerie Gauthier-Villars. / 1907 / 54 p. 27,4 cm..

1255 / {E 063} / Tria kongreso – Festo de La Revuo. / Cambridge, 17 de Aŭgusto 1907. [Fotaĵoj] / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1907 / 32 p..

1750 / {E 063} / Cunningham, G. ; Pollen, J. ; Bolingbroke Mudie, H. / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de E-o. / Kembriĝo, Aŭgusto 10-17, 1907. Eldonata de la Trio por La Tria. / eo / London. / 1907 / 83 + XVI + (U) p..

2577 / {E 063} / Corret, P.  ; Era, D-ro. / Raporto pri la Tria Kongreso de Esperantistoj, Cambridge, 1907. / Eltirita el Lingvo Internacia. Sekvita de la parolado de D-ro Zamenhof en Londono. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 80 + [4] p..

3197 / {E 063} / Boirac, E. (por la raporto). / Tria Kongreso - Festo de La Revuo. / Cambridge, 17 de Aŭgusto 1907. / eo / Paris : Hachette et Cie. / 1907 / 29 p. 21,2 cm..

3480 / {E 063} / Corret, P. ; Era, D-ro. / Raporto pri la tria Kongreso de Esperantistoj (Cambridge, 1907). / Eltirita el Lingvo Internacia. Parolado de D-ro Zamenhof en Londono. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 79+4 p. 20,5 cm..

3483 / {E 063} / Boirac, E. (por la raporto). / Tria kongreso - Festo de La Revuo. / Cambridge, 17 de Aŭgusto 1907. / eo / Paris : Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1907 / 29 p. 21,1 cm..

3487 / {E 063} / Tria Universala Kongreso de Esperanto / (Cambridge, 12an-17an de Aŭgusto 1907). Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajero Sesa (Januaro 1908). I. Oficiala parto. sekcio A : Kongresoj. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. Typographie Ph. Renouard. / 1908 / 153 p. 25,1 cm..

3805 / {E 063} / Cunningham, G. ; Pollen, J. ; Bolingbroke Mudie, H. / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de Esperanto. / Kembriĝo, Aŭgusto 10 - 17, 1907. / eo / London : Eldonata de la Trio por la Tria. / 1907 / 82+XVI p. 18,0 cm..

3811 / {E 063} / Tria universala kongreso de Esperanto. Cambridge 1907. / Ĉasopis ĉeskych esperantistú. Řijen - Oktobro. I. 8. / eo + cs / Praha : Eldonanto Ed. Kühnl. Presejo de K. Pitter. / 1907 / 14 p. 21,4 cm..

3488 / {E 063} / Hankel, Marie. / Bilder vom dritten Esperanto-Kongreß in Cambridge im August 1907. / de / Dresden : Gesellschaft Esperanto. / 1907 / 19 p. 18,0 cm..

4415 / {E 063} / Hankel, Marie. / Bilder vom dritten Esperanto-Kongreá in Cambridge im August 1907. / de / Dresden : Gesellschaft Esperanto. / 1907 / 19 p. 18,0 cm..

1256 / {E 063} / Esperantistaj portretoj. / Festo de "La Revuo". Memoraĵo de la Kvara Kongreso de E-o. Dresden, 22 de Aŭgusto 1908. [Multaj fotaĵoj] / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / [32 p.].

1790 / {E 063} / Mybs, Dro ; Schamm, Dro ; Hankel, sinjorino ; Arnhold, Dro. / IV. Internacia Esperantista Kongreso. Dresden. / Kongresa libro.Eldonita de La Kvaro por La Kvara. / eo / Dresdeno, la Kvaro por la Kvara. / 1908 / 129 p..

2419 / {E 063} / Esperantistaj portretoj. / Festo de "La Revuo". Memoraĵo de la Kvara Kongreso de E-o. Dresden, 22 de Aŭgusto 1908. [Multaj fotaĵoj] / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / [32 p.].

2578 / {E 063} / Corret, P. ; Era. / Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj, Dresden, 1908. / Eltitrita el Lingvo Internacia. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 64 p..

3486 / {E 063} / Schramm, Dr. Albert. / Bericht herausgegeben vom Sächsischen Esperanto-Institut Dresden. / IV. Internationaler Esperanto-Kongress Dresden, 16.-22. August 1908. / eo / Dresden : Druckerei des Esperanto-Verlags F. Emil Boden. / 1908 / 80 p. 24,0 cm..

2418 / {E 063} / E.C.O. / Comptes-rendus des congrès 1909-1910. / Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajero 12-a (Aprilo 1909). Kvara Universala Kongreso de E-o. (Dresden, 1908). Aldono. Kunvenoj de specialistoj. Kajero 14-a (Marto 1909). Kvina Universala Kongreso de E-o (Barcelono, 1909). Kajero 16-a (Decembro 1910). Sesa Universala Kongreso de E-o (Washington, 1910). / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1909 / 198 + 5 + 176 + 73 p..

2211 / {E 063} / Bourlet, Carlo. / Al Barcelono. 1909. / Antaŭkongresa vojaĝo. / eo / Barcelono, Espero Kataluna. / 1909 / 22 p..

2529 / {E 063} / Bourlet, Carlo. / Le Congrès espérantiste de Barcelone. / Conférence avec projections. Souvenir de la Soirée du 18 Décembre 1909. / fr / Paris, Groupe Espérantiste de Paris, Section du Quartier Latin. / 1909 / 44 p..

2579 / {E 063} / Corret, Dr P. / Raporto pri la kvina Kongreso de Esperantistoj, Barcelona, 1909. / Eltirita el Lingvo Internacia. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 48 + XXIV p..

2580 / {E 063} / Corret, Dr P. / Raporto pri la kvina Kongreso de Esperantistoj, Barcelona, 1909. / Eltirita el Lingvo Internacia. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1909 / 48 + XXIV p..

1996 / {E 063} / E.C.O. / Sesa Universala Kongreso de E-o (Washington, 1910). / Esperantista dokumentaro.Kajero 16-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 7. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1910 / 73 p..

3744 / {E 063} / La Libro de la Sesa Internacia Kongreso de Esperanto. / Aŭgusto de 14a ĝis 20a 1910 - Washington distrikto Kolumbio Usono. / eo / 1910 / 86+8 p. 23,1 cm..

4173 / {E 063} / La Libro de la Sesa Internacia Kongreso de Esperanto [Washington DC]. / Aŭgusto de 14a ĝis 20a 1910 - Washington - Distrikto Kolumbio - Usono. / eo / Washington : ? / 1910 / 86+8 p. 23,1 cm..

4545 / {E 063} / Oficiala dokumentaro de la 1a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. / Augsburg 1910 - Washington 1910. / eo / Dijon : Presejo L. Cails. U. E. A. Esperantia Biblioteko, Oficiala Serio 1. / 1910 / 141 p. 16,4 cm..

4588 / {E 063} / La Libro de la Sesa Internacia Kongreso de Esperanto. / Aŭgusto de 14a ĝis 20a 1910 - Washington distrikto Kolumbio Usono. / eo / 1910 / 86+8 p. 23,1 cm..

4005 / {E 063} / Marich Ágoston, Ifj. / Tiz nap Cataloniában. / Képek a Barcelonai V. Eszperanto kongresszusról képekkel. / hu / Budapest : Eldono de Lud. Kókai. Biblioteko de La Verda Standardo No. 4. / 1910 / 48 p. 14,2 cm..

2420 / {E 063} / E.C.O. / Comtes-rendus des congrès 1911-1913. / Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Katalogo de la eldonaĵoj de Centra Oficejo. Kajero 18 (Decembro 1911). Sepa Universala Kongreso, Anvers, 20-27 Aŭg. 1911. Kajero 21 (Majo 1913). Oka Universala Kongreso de E-o, Krakovo, 1912. Kajero 26 (Majo 1914). Naŭa Universala Kongreso de E-o, Bern, 1913. / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912-1914 / 8 + 198 + 190 + 166 p..

1997 / {E 063} / E.C.O. / Sepa Universala Kongreso de E-o (Anvers, 1911). / Esperantista dokumentaro. Kajero 18-a (Decembro 1911). I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 8. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912 / 198 p..

3737 / {E 063} / Antverpeno kaj la Sepa Universala Kongreso de Esperanto. / eo / Antwerpen : Eldonaĵo de "Anvers-Reclame" kaj de "La Sepo por la Sepa". / 1911 / 31+1 p. 17,7 cm..

3745 / {E 063} / Kongreslibro. / Sepa Universala Kongreso de Esperanto - Antverpeno, 20-27 aŭgusto 1911. / eo / Antwerpen (Anvers) : Eldonaĵo de "La sepo por la sepa". / 1911 / 175+25 p. 21,1 cm..

4181 / {E 063} / Kongreslibro. / Sepa Universala Kongreso de Esperanto. Antverpeno, 20-27 aŭgusto 1911. / eo / Antwerpen (Anvers) : Eldonaĵo de "La Sepo Por La Sepa". / 1911 / 175+20~ p. 21,1 cm..

4261 / {E 063} / Восьмой и девятый Всемірніе Конгрессы эсперантистовъ въ г. Краковѣ (1912 г.) и г. Бернѣ (1913 г.). / [Oka kaj naŭa Universalaj Kongresoj de Esperanto]. Въ приложеніемъ матеріаловъ по учрежденію "Всемірнаго Эсперантскаго Торговаго Союза". [Kun aldono de materialoj pri fonto de Tutmonda Esperantista Komerca Unuiĝo]. / ru / Ковна [Kovna] : Электрич. тип. "Лейвандъ [Lejvand]". / 1913 / 37+5 p. 25,6 cm..

1751 / {E 063} / VIII. Internacia Kongresista libro. Kraków, 1912. / eo / Kraków, Organiza Komitato de la Oka. / 1912 / 88 p..

1998 / {E 063} / E.C.O. / Oka Universala Kongreso de E-o (Krakovo, 1912). / Esperantista dokumentaro. Kajero 21-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 9. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1913 / 190 p..

2104 / {E 063} / Glück, Julius. / La Jubilea Kongreso de E-o, 1912. / La VIIIa kongreso en Kraków. Rememoraĵoj kaj oficialaj dokumentoj. / eo / Purmerend (Nederland) , J. Muusses, Esperanto Eldonejo. Esperanto Biblioteko. N° 10. / 1937 / 36 p..

2247 / {E 063} / E.C.O. / Oka Universala Kongreso de E-o. [Krakovo, 1912] / Oficialaj raportoj. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1912 / 58 p..

3484 / {E 063} / Oficialaj raportoj. / Oka Universala Kongreso de Esperanto. [Raportas :] Grabowski ; Cart ; Elb ; de Saussure ; Verax ; Sebert ; Kandt ; Zamenhof. / eo / Paris : Imp. Gauthier-Villars. / 1912 / 58 p. 24,0 cm..

3742 / {E 063} / Behrendt, Ober-Postpratikant Arnold. / Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. / Universala leterafranko - Krakow (11-18 Aŭgusto 1912). / eo / Dijon (Francujo) : Laborista Kooperativa Presejo. / 1912 / 16 p. 15,9 cm..

3746 / {E 063} / Oficiala dokumentaro de la 3a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. / Esperantia Bibioteko. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. Dijon : Laborista Kooperativa Presejo. Oficiala Serio N° 8. / 1912 / 112 p. 16,1 cm..

4106 / {E 063} / VIII. [jubilea] Universala Kongreso Esperantista - Albumo - Kraków 1912. / ["XXV" en stelo]. / eo / Kraków : Presejo "Ludowa" (popola). / 1912 / ? p. 34,0 cm..

4410 / {E 063} / Krakóv. Urbo de jubilea Kongreso 1912. / Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkaŭaĵo. / eo / Kraków : Eldono de Societo "Esperanto". Drukarnia i Zaklad art. - lit. "Polonia". / 1912 / 38[+30] p. 16,2 cm..

4411 / {E 063} / Krakóv. Urbo de jubilea Kongreso 1912. / Ilustrita gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkaŭaĵo. / eo / Kraków : Eldono de Societo "Esperanto". Drukarnia i Zaklad art. - lit. "Polonia". / 1912 / 38[+30] p. 16,2 cm..

4449 / {E 063} / Behrendt, Ober-Postpratikant Arnold. / Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio [Krakow]. / Universala leterafranko - Krakow (11-18 Aŭgusto 1912). / eo / Dijon (Francujo) : Laborista Kooperativa Presejo. / 1912 / 16 p. 15,9 cm..

3481 / {E 063} / Oficiala Dokumentaro de la 4a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio [1]. / Berno 1913. 1a parto. (Programo, raportoj). / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. Oficiala Serio, No 10. / 1913 / 72 p. 15,8 cm..

4562 / {E 063} / Oficiala Dokumentaro de la 4a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Berno 1913. [1]. / 1a parto. (Programo, raportoj). / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. Oficiala Serio, No 10. / 1913 / 72 p. 15,8 cm..

2034 / {E 063} / E.C.O. / Naŭa Universala Kongreso de E-o. Bern, 1913. / Esperantista dokumentaro. Kajero 26a (Majo 1914). I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 10. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1914 / 166 p. [+ horaro-folio].

2690 / {E 063} / Katryn, Ned [Lefebre, Alfred]. / Raporto pri la Naŭa Kongreso de Esperantistoj (Berno 1913). / Eltirita el Lingvo Internacia. / eo / Paris : Presa E-ista Societo. / 1913 / 94 p. 21 cm. br..

3475 / {E 063} / Kongresa libro Bern 1913. / IX. Universala Kongreso de Esperanto. / eo / Bern : Eldonejo Wagner. Presita & eldonita de Presejo Haller S. A. / 1913 / 136+28 p. 15,8 cm..

4561 / {E 063} / Kongresa libro Bern 1913. / IX. Universala Kongreso de Esperanto. / eo / Bern : Eldonejo Wagner. Presita & eldonita de Presejo Haller S. A. / 1913 / 136+28 p. 15,8 cm..

4025 / {E 063} / Unger, H. - J. / Bericht über den 9. Esperanto-Welt-Kongress in Bern. / 24.-31. Aug. 1913. / de + fr / 1913 / 24 p. 15,9 cm..

4596 / {E 063} / Unger, H. - J. / Bericht über den 9. Esperanto-Welt-Kongress in Bern. / 24.-31. Aug. 1913. / de + fr / 1913 / 24 p. 15,9 cm..

2153 (mankas) / {E 063} / Gazeto de la 10-a Kongreso. / eo / Administracio : 3 place Jussieu, Paris. / 1914 / 51 p..

1902 / {E 063} / U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 5-a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Parizo 1914. [I]. / 1a Parto (programo, raportoj). / eo / Genève, U.E.A. Oficiala Serio. N° 12. / 1914 / 83 p..

1752 / {E 063} / Manlibro de la kongresano, Paris, 1914. / Deka Universala Kongreso de E-o. / eo / Paris. Centra Presejo Esperantista. Artbindejo Esperantista. / 1914 / 47 p. [+ mapo de Parizo].

1901 / {E 063} / Manlibro de la kongresano, Paris, 1914. / Deka Universala Kongreso de E-o. / eo / Paris. Centra Presejo Esperantista. Artbindejo Esperantista. / 1914 / 47 p. [+ mapo de Parizo].

1999 / {E 063} / E.C.O. / Deka Universala Kongreso de E-o (Parizo, 1914). / Esperantista dokumentaro. Kajero 28a (Decembro 1915). I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 11. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1915 / 131 + 93 p..

2035 / {E 063} / E.C.O. / Deka Universala Kongreso de E-o (Parizo, 1914). / Esperantista dokumentaro. Kajero 28a (Decembro 1915). I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 11. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1915 / 131 + 93 p..

2000 / {E 063} / E.C.O. / Dekunua Universala Kongreso de E-o (San-Francisco, 1915). / Esperantista dokumentaro. Kajero 29-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 12. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1917 / 46 p..

2001 (mankas) / {E 063} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [35] / Kajero 35-a. I. Oficiala parto, sekcio A : Kongresoj. 15. 15-a Universala Kongreso de E-o (Nürnberg, 1923). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 46 p..

2003 (mankas) / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. / 16-a Universala Kongreso de E-o (Vieno, 1924). / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1924 / 63 p..

2002 / {E 063} / Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Deksesa Universala Kongreso de E-o (Vieno, 1924). / Esperantista dokumentaro. / eo / Genève, Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1924 / 64 p..

1737 / {E 063} / XVII. Universala Kongreso de E-o. Genève, 1925. / Kongresa libro. / eo / 1925 / 84 p..

1807 / {E 063} / Universala Kongreso de E-o, Edinburgo, 1926. / Kongresa libro. 2-a Internacia Somera Universitato. / eo / Edinburgo, Thomas Allan & Sons, printers. / 1926 / 87 p..

1808 / {E 063} / Universala Kongreso de E-o, Edinburgo, 1926. / Kongresa libro. 2-a Internacia Somera Universitato. / eo / Edinburgo, Thomas Allan & Sons, printers. / 1926 / 87 p..

2004 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dekoka Universala Kongreso de E-o (Edinburgh, 1926). / Esperantista dokumentaro. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1926 / 88 p..

2005 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dekoka Universala Kongreso de E-o (Edinburgh, 1926). / Esperantista dokumentaro. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1926 / 88 p..

2006 (mankas) / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. / 19-a Universala Kongreso de E-o (Danzig, 1927). / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1927 / 109 p..

2715 / {E 063} / Deknaŭa Universala Kongreso de Esperanto. / Danzig, 28 Julio - 4 Aŭgusto 1927. / eo / Genève : Internacia Centra Komitato de la E-Movado. / 1927 / 110 p. 25 cm. br..

1738 / {E 063} / 20-a Universala Kongreso de E-o, Antverpeno, 1928. / 4-a Somera Universitato en Esperanto. Kongreslibro. / eo / 1928 / 115 p..

1831 / {E 063} / 20-a Universala Kongreso de E-o, Antverpeno, 1928. / 4-a Somera Universitato en Esperanto. Kongreslibro. / eo / 1928 / 115 p..

2007 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudeka Universala Kongreso de E-o (Antwerpen, 1928). / Esperantista dokumentaro. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1928 / 139 p..

1753 / {E 063} / 22a Universala Kongreso de E-o, Oxford, 1930. / Somera Universitato. Kongresa Libro. / eo / 1930 / 64 p..

2288 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudekdua Universala Kongreso de E-o (Oxford, 1930). / Oficiala dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1930 / 140 p..

1775 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudektria Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. / Oficiala dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1931 / 124 p..

1896 / {E 063} / Piotrowski, Tadeusz ; Dąbrowski, Michał. / XXIII Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. / Kongresa libro. / eo / Presita en Presejo de Muzeo Industria. / 1931 / 50 p..

2289 / {E 063} / 23-a Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1931. / Oficiala Raportaro. Aldono al la kongreslibro. Kraków, 1 - 8 Aŭgusto 1931. / eo / Kraków, L.K.K. / 1931 / 90 p..

2290 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudektria Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. / Oficiala dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1931 / 124 p..

1788 / {E 063} / 24-a Universala Kongreso de E-o, Paris, 1932. / Oficiala raportaro. Aldono al la kongreslibro. / eo / Paris, L.K.K. / 1932 / 98 p..

1791 / {E 063} / 24-a Universala Kongreso de E-o, Paris, 1932. / Oficiala raportaro. Aldono al la kongreslibro. / eo / Paris, L.K.K. / 1932 / 98 p..

1809 / {E 063} / XXIV-a Universala Kongreso de E-o, Paris, 1932. / Somera Universitato. Maison de la Mutualité. Kongresa libro. / eo / Paris, Esp. Presejo J. Solsona. / 1932 / 36 p..

2008 / {E 063} / La Gazeto de la XXIVa Universala Kongreso de Esperanto, Paris, 1932. / De Unua Numero, Januaro, ĝis Oka, Septenbro 1932. / eo / Centra Presejo Esperantista. (V. Polgar). / 1932 / 120 p..

2291 / {E 063} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudekkvara Universala Kongreso de E-o (Paris, 30Julio – 6 aŭgusto 1932). / Oficiala Dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. Kombinita preso de Heroldo de Esperanto, Köln a. Rh. / 1932 / 134 p..

1754 / {E 063} / 25-a Universala Kongreso de E-o. / Köln, 29 Julio - 5 Aŭgusto 1933. Oficiala Raportaro. Aldono al la Kongreslibro. [Anstataŭa ekzemplero]. / eo / Köln, L.K.K. / 1933 / 76 p. 21 cm. br..

1810 / {E 063} / 25-a Universala Kongreso de E-o. Köln, 1933. / Somera Universitato. Kongresa libro. / eo / Köln, L.K.K. / 1933 / 32 p..

2248 / {E 063} / Jung, Teo. / La Arĝentjubilea kongreso. [Köln, 1933] / Detala raporto pri la 25-a Universala Kongreso de E-o en Köln, 1933. / eo / Köln, Heroldo de Esperanto. / 1933 / 51 p..

2292 / {E 063} / Dudekkvina Universala Kongreso de E-o. Köln, 29 Julio - 5 Aŭg. 1933. / Oficiala Dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. Kombinita preso de Heroldo de Esperanto, Köln a. Rh. / 1933 / 108 p..

2293 / {E 063} / Dudekkvina Universala Kongreso de E-o. Köln, 29 Julio - 5 Aŭg. 1933. / Oficiala Dokumentaro Esperantista. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. Kombinita preso de Heroldo de Esperanto, Köln a. Rh. / 1933 / 108 p..

1739 (mankas) / {E 063} / 26-a Universala Kongreso de E-o. Stockholm, 1934. / Somera Universitato. / eo / 1934 / 67 p..

1740 (mankas) / {E 063} / 26-a Universala Kongreso de E-o. Stockholm, 1934. / Somera Universitato. / eo / 1934 / 67 p..

1741 / {E 063} / 27.a Universala Kongreso de E-o. Roma, 1935. / 11.a Somera Universitato. Kongresa libro. / eo / Torino, Società Editrice Torinese. / 1935 / 40 + LII p..

1742 / {E 063} / 27.a Universala Kongreso de E-o. Roma, 1935. / 11.a Somera Universitato. Kongresa libro. / eo / Torino, Società Editrice Torinese. / 1935 / 40 + LII p..

1755 (mankas) / {E 063} / 28-a Universala Kongreso de E-o. Wien, 1936. / Somera Universitato. / eo / 1936 / 73 p..

2294 / {E 063} / Internacia Konferenco "Esperanto en Moderna vivo". Paris, 14 - 17 Majo 1937. / Unuigitaj per Esperanto. Internacia Ekspozicio de Artoj kaj Teknikoj en la Moderna Vivo. / eo / Langres, Imp. Moderne. [Francujo]. / 1937 / 55 p..

1743 / {E 063} / 31-a Universala Kongreso de E-o. Bern, 1939. / Kongreslibro. / eo / Bern, L.K.K. / 1939 / 108 p..

1744 / {E 063} / 31-a Universala Kongreso de E-o. Bern, 1939. / Kongreslibro. / eo / Bern, L.K.K. / 1939 / 108 p..

1756 / {E 063} / 32-a Universala Kongreso de E-o. Bern, 1947. / Kongreslibro. / eo / Bern, L.K.K. / 1947 / 72 p..

1745 / {E 063} / 33-a Universala Kongreso de E-o. Malmö, 1948. / Kongresa libro. / eo / Malmö, L.K.K. / 1948 / 96 p..

1792 / {E 063} / 33-a Universala Kongreso de E-o. Malmö, 1948. / Kongresa libro. / eo / Malmö, L.K.K. / 1948 / 96 p..

1746 / {E 063} / 34-a Universala Kongreso de E-o. Bournemouth, 1949. / Kongresa libro. / eo / 1949 / 90 p..

2530 / {E 063} / Antaŭkongreso de Esperanto. Londono, 1949. / Antaŭkongresa libro. Londono, 3-a ĝis 5-a de Aŭgusto 1949. / eo / 1949 / 32 p..

1684 / {E 063} / 35-a Universala Kongreso de E-o. Paris, 1950. / Kongresa libro. Kongresejo : La Sorbonne. / eo / 1950 / 60 p..

2212 / {E 063} / 35-a Universala Kongreso de E-o. Paris, 1950. / Kongresa libro. Kongresejo : La Sorbonne. / eo / 1950 / 60 p..

1757 / {E 063} / 36-a Universala Kongreso de E-o. Munkeno, 1951. / Kongresa libro. Kongresejo : La Universitato. / eo / München, Presejo Schumm KG. / 1951 / 46 p..

1758 / {E 063} / 36-a Universala Kongreso de E-o. Munkeno, 1951. / Kongresa libro. Kongresejo : La Universitato. / eo / München, Presejo Schumm KG. / 1951 / 46 p..

1747 / {E 063} / 37a Universala Kongreso de E-o. Oslo, 1952. / Kongresa Libro. Kongresejo : La Universitato. / eo / 1952 / 80 p..

1685 / {E 063} / 38-a Universala Kongreso de E-o. Zagreb, 1953. / Kongresa Libro. Kongresejo : La Laborista Domo. Aldono al la adresaro. / eo / 1953 / 119 + 16 p..

1748 (mankas) / {E 063} / 39-a Universala Kongreso de E-o. Haarlem (Nederlando), 1954. / eo / 1954 / 180 p..

1682 / {E 063} / 40a Universala Kongreso de E-o. Bologna, 1955. / Jubileo 1905 - 1955. Kongresa libro. / eo / Bolonjo, Presejo Grafica Victoria (Italujo). / 1955 / 143 p..

1683 / {E 063} / 41-a Universala Kongreso de E-o. Kopenhago, 1956.. / Kongresa libro. Kongresejo : La Teknika Universitato. / eo / Presita en Magnus Pedersen Bogtrykkeri, Kopenhago. / 1956 / 185 p..

1686 / {E 063} / 41-a Universala Kongreso de E-o. Kopenhago, 1956.. / Kongresa libro. Kongresejo : La Teknika Universitato. / eo / Presita en Magnus Pedersen Bogtrykkeri, Kopenhago. / 1956 / 185 p..

1749 / {E 063} / 42-a Universala Kongreso de E-o. Marseille, 1957. / Kongresa libro. Suplemento. / eo / Marseille, Roth & Cie. / 1957 / 26 p..

1687 / {E 063} / 43-a Universala Kongreso de E-o. Mainz, 1958. / Kongreslibro. / eo / Presita : Harasin, Mainz. / 1958 / 150 p. [+ mapo].

1688 (mankas) / {E 063} / 44a Universala Kongreso de E-o. Varsovio, 1959. / Jubilea Zamenhofa Jaro. Kongresa libro. / eo / Warszawa, Presejo Warszawska Drukarnia Naukowa. / 1959 / 334 p..

1759 / {E 063} / 44a Universala Kongreso de E-o. Varsovio, 1959. / Jubilea Zamenhofa Jaro. Kongresa libro. / eo / Warszawa, Presejo Warszawska Drukarnia Naukowa. / 1959 / 334 p..

1763 / {E 063} / 45-a Universala Kongreso de E-o. Bruselo, 1960. / Bruselo, Belgujo, 30 Julio - 6 Aŭgusto 1960. Kongresa libro. / eo / 1960 / 143 p..

1764 / {E 063} / 45-a Universala Kongreso de E-o. Bruselo, 1960. / Bruselo, Belgujo, 30 Julio - 6 Aŭgusto 1960. Dua oficiala bulteno. / eo / 1960 / 48 p..

2154 (mankas) / {E 063} / 46-a Universala Kongreso de E-o. Harrogate, 1961. / Dua oficiala bulteno. Harrogate, 5 - 12 Aŭgusto 1961, Britujo. / eo / 1961 / 32 p..

1765 / {E 063} / 46-a Universala Kongreso de E-o. Harrogate, 1961. / Kongresa libro. 1-a Internacia Arta Festivalo. Harrogate, 5 - 12 Aŭgusto 1961, Britujo. / eo / Printed in England by Tapp & Toothill Ltd, Leeds and London. / 1961 / 104 p..

1766 / {E 063} / 46-a Universala Kongreso de E-o. Harrogate, 1961. / Kongresa libro. 1-a Internacia Arta Festivalo. Harrogate, 5 - 12 Aŭgusto 1961, Britujo. / eo / Printed in England by Tapp & Toothill Ltd, Leeds and London. / 1961 / 104 p..

2157 (mankas) / {E 063} / 48-a Universala Kongreso de E-o. Sofio, 1963. / Oficiala programo de la Kongreso. Kongresejo : Sofia Ŝtata Universitato Kliment Oĥridski. / eo / 1963 / 16 p..

1689 / {E 063} / 48-a Universala Kongreso de E-o. Sofio, 1963. / Kongresa Libro. 2-a Internacia Arta Festivalo. / eo / Rotterdam, Zwagers. / 1963 / 179 p..

2155 / {E 063} / 48-a Universala Kongreso de E-o. Sofio, 1963. / Dua oficiala bulteno. / eo / Rotterdam, Zwagers. / 1963 / 55 p..

2156 / {E 063} / 48-a Universala Kongreso de E-o. Sofio, 1963. / Oficiala programo de la Kongreso. Kongresejo : Sofia Ŝtata Universitato Kliment Oĥridski. / eo / 1963 / 16 p..

1690 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Kongresa libro. / eo / Rotterdam, Zwagers. / 1964 / 64 + XX + [66] p..

1691 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Kongresa libro. / eo / Rotterdam, Zwagers. / 1964 / 64 + XX + [66] p..

2158 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Dua oficiala bulteno. / eo / 1964 / 64 p..

2159 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Dua oficiala bulteno. / eo / 1964 / 64 p..

2160 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Oficiala programo de la kongreso. Oficialaj aranĝoj de U.E.A. dike presitaj. Festaj kaj gravaj aranĝoj majuskle. / eo / 1964 / XX p..

2213 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Unua oficiala bulteno. / eo / Rotterdam. / 1964 / .

2214 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Suplemento al la kongresa libro. Lastaj informoj kaj adresaro de la kongresanoj (daŭrigo). / eo / 1964 / 23 p..

2215 / {E 063} / 49-a Universala Kongreso de E-o. Den Haag, 1964. / Suplemento al la kongresa libro. Lastaj informoj kaj adresaro de la kongresanoj (daŭrigo). / eo / 1964 / 23 p..

2716 / {E 063} / 55-a Universala Kongreso de Esperanto. Vieno. Kongresa Libro. / 1. - 8. de aŭgusto 1970. Vieno. / eo / Rotterdam : UEA. / 1970 / 160 p. 21 cm. br..

2717 / {E 063} / 55-a Universala Kongreso de Esperanto. Vieno. Suplemento al la Kongresa Libro. / Oficiala programo de la Kongreso. 1. - 8. de aŭgusto 1970. Vieno. Aŭstrujo. / eo / Vieno : LKK. / 1970 / 31 p. + de 65 ĝis 80. 21 cm. 2 broŝuroj..

3806 / {E 063} / Lees, Pastro J. A. / Deka ĉiujara kongreso en Hamilton, 19an de Junio 1915a. / Programo. Skota Federacio Esperantista. / eo / 1915 / 4 p. 22,3 cm..

3477 / {E 063} / Möbusz, A. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. / Festschrift anläálich des 6. Deutschen Esperanto-Kongresses in Lübeck. / de / Lübeck : Druck von Max Schmidt, herausgegeben im Auftrag des Deutschen Esperanto-Bundes. / 1911 / 187 p. 22,3 cm..

4412 / {E 063} / Möbusz, A. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. / Festschrift anläálich des 6. Deutschen Esperanto-Kongresses in Lübeck. / de / Lübeck : Druck von Max Schmidt, herausgegeben im Auftrag des Deutschen Esperanto-Bundes. / 1911 / 187 p. 22,3 cm..

3479 / {E 063} / Ledermann, Dr. R. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. / Festschrift anläálich des 7. Deutschen Esperanto-Kongresses Danzig-Zoppot vom 27. Juli bis 1. August 1912. / de + eo / Danzig : Carl Bäcker. / 1912 / 211 p. 22,5 cm..

4413 / {E 063} / Ledermann, Dr. R. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. / Festschrift anläálich des 7. Deutschen Esperanto-Kongresses Danzig-Zoppot vom 27. Juli bis 1. August 1912. / de + eo / Danzig : Carl Bäcker. / 1912 / 211 p. 22,5 cm..

1251 / {E 063} / Christaller, Prof P. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. 3. Band. / Festschrift anlässlich des 8. Deutschen Esperanto-Kongresses. / de / Dresden, Ader & Borel. / [1913?] / 167 p..

3478 / {E 063} / Christaller, Prof. P. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. Band 3. / Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-Kongress. Stuttgart. / de / Dresden : Kommissions-Verlag Ader & Borel. Stuttgart : Hofbuchdruckerei J. Fink. / 1913 / 168 p. 22,2 cm..

3702 / {E 063} / Ghez, P-ro D-ro Arturo. / Festparolado de la III-a Tutaŭstria Kongreso de Esperanto en Graz. / 10.-13. de majo 1913. / eo / Haida (Bohemujo) : Tutăstria Esperanto-eldonejo La Marto. / 1913 / 7 p. 17 cm..

2573 (mankas) / {E 063} / Condé. / Esperantista festo kaj kongreso, 25-a de Julio 1909. / eo / .

2318 (mankas) / {E 063} / Quarante-septième congrès de l'Union Espérantiste Française. / 27, 28, 29 mai 1955 à Arras ; 30 mai 1955 à Boulogne-sur-Mer. / fr / Arras, Société d'Éditions du Pas-de-Calais. / 1955 / .

2575 (mankas) / {E 063} / 53e congrès national de l'Union Française pour l'Espéranto, Épernay, 1961. / fr / 1961 / [12+1] p..

2574 / {E 063} / 53e congrès national de l'Union Française pour l'Espéranto, Épernay, 1961. / fr / 1961 / [12+1] p..

2576 (mankas) / {E 063} / 54e congrès national de l'Union Française pour l'Espéranto, Baugé, 1962. / fr / 1962 / .

4074 / {E 063} / Rememoro de Burgos (Hispanujo), 1908. / Invito por la kvina Universala Congreso de Esperanto. / eo + es / 1908 / 14 p. 22,7 cm..

4026 / {E 063} / Sagrera Cendra, F. / Memorigaĵo de la IIa Geronprovinca Esperantista Kongreseto - Palafrugell - 13a-14a Aŭgusto 1911a. / Sciigoj pri la historio de Palafrugell. Trad.: Petro Ral. / eo / 1911 / (20) p. 21,5 cm..

4654 / {E 063} / Kongresa Libro Helsinki - Helsingfors 8 - 16 aŭgusto 1922. / Okaze de la XIV Universala Kongreso de Esperanto kaj VIII Kongreso de Universala Esperanto - Asocio. / eo + fi / Helsinki : presejo de K. F. Puromies A. S. Eldonita de la Loka Komitato. / 1922 / 109+12 p. 18,3 cm..

2686 / {E 063} / X-a Nederlanda Esperanto-Kongreso en Amsterdamo, Paskon 1938. / 16-17-18 Aprilo 1938. Nederlanda Esperantisto. Kongresa Numero. 2 Aprilo. / eo / Leeuwarden : Elektra Presejo Joh. Melis. / 1938 / 28 p. + de p. n-ro 97 ĝis 108. 23 cm. br..

{E 064}  Ekspozicioj portempaj, foiroj, bazaroj, organizitaj aŭ kunlaboritaj de Esperantistoj.

{E 065}  Establaĵoj komercaj, industriaj, financaj en Esperantujo (eldonistoj, tradukistoj, hoteloj, ktp.).

{E 066}  Universala Esperanto Asocio, Internacia Esperanto-Ligo.

2464 / {E 066} / U.E.A. / La Servaro. 1932. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1932 / 96 p..

1904 / {E 066} / U.E.A. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la Esperantistoj. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / [1923] / 63 p..

1905 / {E 066} / U.E.A. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la Esperantistoj. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / [1923] / 63 p..

2216 / {E 066} / U.E.A. / Oficiala jarlibro 1914. / 6a Jaro. / eo / Genève, U.E.A. Oficiala Serio. N° 11. / 1914 / 304 + XLIX p..

1651 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1949. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1949 / 243 p..

1652 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1949. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1949 / 67 p..

1654 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1950. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1950 / 46 p..

1655 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1951. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1951 / 256 p..

1656 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1951. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1951 / 48 p..

1657 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1952 / 264 p..

1670 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1952 / 70 p..

1671 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1953 / 271 p..

1662 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1954. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1954 / 77 p..

1673 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1958 / 223 p..

1675 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1960 / 458 p..

1677 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1960 / 110 p..

1692 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 488 p..

1693 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 211 p..

1728 / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1963. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1963 / 135 p..

1647 (mankas) / {E 066} / I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. I. / Unua parto. / eo / 1947 / 250 p..

1648 (mankas) / {E 066} / I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1947 / 63 p..

1649 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1948 / 248 p..

1650 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1948 / 48 p..

1653 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1950. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1950 / 247 p..

1658 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1952 / 70 p..

1659 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1953 / 271 p..

1660 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1953 / 70 p..

1661 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1954. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate. U.E.A. / 1954 / 287 p..

1663 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. I. / Unua parto. / eo / 1955 / 310 p..

1664 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. II. / Dua parto. / eo / 1955 / 79 p..

1665 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. I. / Unua parto. / eo / 1956 / 319 p..

1666 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. II. / Dua parto. / eo / 1956 / 95 p..

1667 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. I. / Unua parto. / eo / 1957 / 344 p..

1668 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. II. / Dua parto. / eo / 1957 / 96 p..

1669 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. I. / Unua parto. / eo / 1958 / 392 p..

1672 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1958 / 223 p..

1674 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1959. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1959 / 544 p..

1676 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1960 / 110 p..

1678 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1961 / 495 p..

1679 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1961 / 189 p..

1726 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 488 p..

1727 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. II. / Dua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1962 / 211 p..

1729 (mankas) / {E 066} / U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1963. I. / Unua parto. / eo / Rotterdam. U.E.A. / 1963 / 511 p..

1903 / {E 066} / U.E.A. / Interrilata adresaro / Aldono al la Oficiala Jarlibro 1923. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1923 / 48 p..

2692 / {E 066} / U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 1a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. / Augsburg 1910. Washington 1910. / eo / Genève. Svislando : Universala Esperantia Librejo. / 1910 / 143 p. 16 cm. br..

2701 / {E 066} / U.E.A. / Oficiala Dokumentaro de la 5a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. I. / Ia Parto (programo, raportoj). Parizo 1914. / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. Esperantia Biblioteko, Oficiala serio, N° 12. / 1914 / 88 p. 15 cm. br..

2976 / {E 066} / U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 6a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. / Hago 8 - 15 Aŭgusto 1920. / eo / Bern : Universala Esperanto-Asocio. / 1920 / 100 p. 15 cm. br..

1845 / {E 066} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Organiza statutaro. / Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. 1. Kontrakto de Helsinki. 2. Regularo de la Kongresoj. 3. Regularo de K.R. 4. Statuto de U.E.A. / eo / Genève, Int. Centra Komitato de la Esperanto-Movado. Bern, Presejo Büchler & Co. / 1925 / 31 p..

2994 / {E 066} / U.E.A. / Statuto. / Statuto akceptita…dum novembro-decembro 1920. / eo / Genève : Centra Oficejo. 3a represo. / 1929 / 24 p. 16 cm. br..

2200 / {E 066} / U.E.A. / Statuto kaj regularoj de U.E.A. / Reviziita Julion 1955. / eo / 1955 / 31 p..

1846 / {E 066} / U.E.A. / Oficiala Raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1931… / … submetata al la 24-a Universala Kongreso de E-o, Parizo, 1932. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1932 / 74 p..

2201 / {E 066} / U.E.A. / Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio. 1955. / 1-an de Julio 1955. / eo / U.E.A. / 1955 / 22 p..

2202 / {E 066} / U.E.A. / Raporto de la estraro pri la agado de Universala Esperanto-Asocio en la laborjaro 1959-1960. / eo / U.E.A. / 1960 / 68 p..

1633 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1937. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1937 / 258 p..

1634 / {E 066} / I.E.L. / Suplemento al la I.E.L. Jarlibro 1937. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1937 / 36 p..

1635 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1938. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1938 / 349 p..

1636 / {E 066} / I.E.L. / Suplemento al la I.E.L. Jarlibro 1938. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1938 / 32 p..

1637 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1939. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1939 / 303 p..

1638 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1940. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1940 / 176 p..

1639 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1940. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1940 / 47 p..

1640 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1941. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1941 / 52 p..

1641 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1942. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1942 / 40 p..

1642 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1943. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1943 / 51 p..

1643 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1945. I. / Unua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1945 / 134 p..

1644 / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1945. II. / Dua parto. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1945 / 60 p..

1645 (mankas) / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1946 / 184 p..

1646 (mankas) / {E 066} / I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. / eo / Heronsgate (Anglujo). / 1946 / 51 p..

{E 067}  Kunvenoj de Esperantistoj, je aliaj formoj/celoj : propagandaj, ceremoniaj, manifestaciaj, teatraj, balaj, ekskursaj, akceptaj, festaj, koncertaj.

2581 / {E 067} / Conférence Internationale sur l'Enseignement de l'Espéranto dans les Écoles. / Réunie au Secrétariat de la Société des Nations du 18 au 20 Avril 1922. Compte rendu sommaire en français. / fr / Genève. École des Sciences de l’Éducation (Institut J.-J. Rousseau). / 1922 / 27 p..

2582 / {E 067} / Congrès des Langues Vivantes. Exposition Universelle 1900. / Une Nouvelle solution de la question de la langue universelle excluant la création d'une langue artificielle. / fr / Paris, Société pour la Propagation des Langues Étrangères en France, 28 rue Serpente. / 1900 / 16 p..

2583 / {E 067} / Congrès des Langues Vivantes. Exposition Universelle 1900. / Une Nouvelle solution de la question de la langue universelle excluant la création d'une langue artificielle. / fr / Paris, Société pour la Propagation des Langues Étrangères en France, 28 rue Serpente. / 1900 / 16 p..

4741 / {E 067} / Ménil, F. de. / L'Héritage Kloradec. / Comédie en un acte. Représentée la première fois au Centra Esperantista Oficejo le 28 avril 1906. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Montrouge : Imp. F. Schmidt. / 1906 / 32 p. 17,3 cm..

{E 068}  Aliaj societoj en Esperantujo.

2048 / {E 068} / Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / Internacia Muzeo. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm / Noto kaj resuma katalogo pri la Internacia Muzeo de lingvo Esperanto organizita de la Esperantista Centra Oficejo. / eo / [Bruselo :] Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. Publikaĵo n-ro 19. / 1910 / 23 p..

{E 069}  Anaroj, istaroj, interesitoj, partianoj, diversaj tipoj de Esperantistoj.

2942 / {E 069} / Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Organiza Statutaro. / Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kontrakto de Helsinki. Regularo de la Kongresoj. Regularo de K. R. Statuto de UEA. / eo / Genève : Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / 1925 / 31 p. 17 cm. br..

{E 07}  Instruo, lerno, studo, metodoj, kursoj de Esperanto-lingvo (kiel fari, kiuj ekzistas). Ekzamenoj.

1945 / {E 07} / XIIa Somera Universitato. Wien, 1936. / Konferenco de Instruistoj. Konferenco de Virinoj. Dum XXVIIIa Universala Kongreso de E-o en Wien, Aŭg. 1936. / eo / Wien, Esp. Muzeo. / 1937 / 64 p..

1811 / {E 07} / U.E.A. / Somera Universitato. Malmö, 1948. / eo / Eld. por U.E.A. de The Esperanto Publishing Company Ltd. / 1949 / 108 p..

{E 071}  Organizaj aspektoj por instrui Esperanton (kia, kiel, kie, ĝenerale k. nome).

{E 072/076}  Observaj Institucioj. Praktika sperto pri instruado. Objektoj, iloj por instrui. Pri lernejaj libroj.

0464 / {E 072/076} / Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj. / eo / Ljubljana, Jugoslava Esperanto-Federacio. / 1959 / 200 p..

2036 / {E 072/076} / Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / Internacia Muzeo. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm / Noto kaj resuma katalogo pri la Internacia Muzeo de lingvo Esperanto organizita de la Esperantista Centra Oficejo. / eo / [Bruselo :] Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. Publikaĵo n-ro 19. / 1910 / 23 p..

{E 077/078}  Instruarto, metodoj, principoj. Instruiloj kaj manieroj uzi.

4557 / {E 077/078} / Hogg, Elisabeth. / La Eksperimento de Eccles. / Kun notoj pri la instrumetodo. / eo / Londono : Brita Esperantista Asocio. Kolekto de B. E. A. No. 14(?). / 1921 / 24 p. 18,4 cm..

{E 079}  Ekzamenoj. Konkursoj. Konsultoj, referendumoj pri Esperanto

2602 / {E 079} / Waringhien, Gaston. / Gvidlibro por la ekzamenoj de Franca Esperanto-Instituto / 2-a eldono kompletigita kaj ĝisdatigita. / eo + fr / Paris : Franca Esperanto-Instituto. Kolekto de FEI, Pedagogia Serio : No 3. 2-a eldono kompletigita kaj ĝisdatigita. / 1966 / 48 p. 18 cm. br..

{E 08}  Aliaj prezentoj de Esperanto-Esperantismo :

1458 / {E 08} / Rollet de L'Isle ; Aizière, J. / L'Initiation à l'espéranto. / Avec addition de diverses brochures de propagande : Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'Espéranto. L'Espéranto et le tourisme. [Deuxième édition]. Une équivoque. L'Espéranto contre le Français. Pourquoi les instituteurs doivent apprendre l'espéranto. Une langue internationale pour la marine. Réponses à quelques objections. La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une Langue internationale. Une Langue scientifique et technique internationale. L'Espéranto. La Valeur pédagogique de l'espéranto pour l'enseignement du Français. Des Ailes pour la pensée… par l'Esperanto. L'Initiation à l'Esperanto. / fr / Paris, Secrétariat de la Soc. Française pour la Propagation de l'Espéranto. Antwerpen, Belga Esperanto-Instituto. / [191?-192?] / 17 + 12 + 15 + 15 + 15 + 32 + 15 + 24 + 19 + 31 + 77 p..

2928 / {E 08} / Gomes Braga, Ismael. / Esperantismo. Artikoloj de Ismael Gomes Braga.. / …pri la Esperanto-Movado. / eo / Rio de Janeiro : Livraria da Federação E. Brasileira. / 1942 / 32 p. 18 cm. br..

2826 / {E 08} / Tra densa mallumo. / Esperanto-eseoj pri movado kaj lingvo. Thorsen, Iversen, Lau, Neergaard : Kluba kavalkado. Thorsen, Olsson, Neergaard : La Nuna stato de la Esperanto-movado kaj ties perspektivoj en la estonto. Neergaard : La Esperantologio kaj ties disciplinoj. Okaze de la 10-jara datreveno de Laborista Esperanto Klubo, Kopenhago, 27 Aŭgusto 1942. / eo / Kopenhago : Laborista Esperanto Klubo. / 1942 / 64 p. 23 cm. br..

2319 / {E 08} / La Vendreda Klubo. / 11 diversaj originalaj artikoloj verkitaj de la "vendredoklubanoj". Kolektitaj de Prof-ro D-ro Dietterle. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1921 / 116 p..

{E 09}  Historio kaj vivo de Esperantio. Propagando por Esperanto. Uzadoj de Esperanto en praktiko. Disvastiĝo. Estonteco.

{E 09 : ()}  Lokaj, geografiaj historioj de Esperantio.

2824 / {E 09 : ()} / Rosa, Pavel. / Situacio de Esperanto en Slovaka Socialisma Respubliko. / eo / Bratislava : Asocio de Esperantistoj en Slovaka Socialisma Respubliko. / 1977 / 35 p. 21 cm. br..

4458 / {E 09 : ()} / Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. / Lorena grupo. / eo / 1906 / 32 p. 17,1 cm..

2249 / {E 09 : ()} / Vernay, Claude. / Historique du mouvement espérantiste à Dunkerque. / Précédé d'un aperçu sur l'évolution du problème de la langue auxiliaire. [Fotaĵoj] / fr / 1937 / 76 p..

2273 / {E 09 : ()} / Vernay, Claude. / Historique du mouvement espérantiste à Dunkerque. / Précédé d'un aperçu sur l'évolution du problème de la langue auxiliaire. [Fotaĵoj] / fr / 1937 / 76 p..

2072 / {E 09 : ()} / Deligny, E. / Histoire de la Fédération Espérantiste du Nord de la France. / fr / Saint-Omer, Imprimerie de l'Indépendant du Pas-de-Calais. / 1935 / 31 p..

2985 / {E 09 : ()} / Migliorini, Elio. / Pionieri dell'Esperanto in Italia. / it / Roma : Tip. Rotadori Aldo. / 1982 / 31 p. 24 cm. br..

2825 / {E 09 : ()} / Jaumotte, Maurice. / Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo". / Naŭ skizoj verkitaj de Maur. Jaumotte okaze de la Arĝenta Jubileo de la grupo. 23an de januaro 1907-1932. / eo / Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto. / 1932 / 32 p. 24 cm. br..

2106 / {E 09 : ()} / Kozlevčar, Jože. / Al la venko. / Historiaj eventoj dum 35 jaroj de Esperanto-movado en Ljubljana. / eo / Ljubljana, Esperanta Societo Ljubljana. / 1956 / 30 p..

2531 / {E 09 : ()} / Ada. / Rememoroj de Esperantisto. / Tatar-Pazarĝik, Dmitr Tuĝarov. / eo / Sofio. / 1925 / 85 p..

1252 / {E 09 : ()} / Oktomvrijski, Belĉo Tod. / Albumo de Bulgaraj Esperantistoj. / [Multaj fotaĵoj] / eo / Sofia. Spiktur Inernacia Instituto. / 1939 / 146 p..

{E 09 : 92}  Biografioj de Esperantistoj.

1229 / {E 09 : 92} / Esperantaj pioniroj.. / [Fotografaĵoj] / eo / La Revuo. / 1909 / [32 p.].

1230 / {E 09 : 92} / Carlo Bourlet. / 1866 – 1913. [Krompaĝa fotografaĵo de C. Bourlet] / eo / Paris, Grupo Esperantista, 51 rue de Clichy. / 1914 / 13 p..

1231 / {E 09 : 92} / Carlo Bourlet. / 1866 – 1913. [Krompaĝa fotografaĵo de C. Bourlet] / eo / Paris, Grupo Esperantista, 51 rue de Clichy. / 1914 / 13 p..

2085 / {E 09 : 92} / Carlo Bourlet. / 1866 – 1913. [Krompaĝa fotografaĵo de C. Bourlet] / eo / Paris, Grupo Esperantista, 51 rue de Clichy. / 1914 / 13 p..

2559 / {E 09 : 92} / Carlo Bourlet. / 1866 – 1913. [Krompaĝa fotografaĵo de C. Bourlet] / eo / Paris, Grupo Esperantista, 51 rue de Clichy. / 1914 / 13 p..

2086 / {E 09 : 92} / Chassagny, M. / Notice sur Carlo Bourlet. / (1866 – 1913) / fr / [Francio] / [191?] / 15 p..

2734 / {E 09 : 92} / Flageul, P. / Doktoro Pierre Corret. / Esperantisto kaj stenografisto. Parolado farita de P. Flageul la 27-an de Novembro 1936 en la Esperantista Grupo de Parizo. Stenografa eldono. [Dediĉo de l'aŭtoro]. / eo-steno / Issy-Les Moulineaux : Stenografa Instituto Tutmonda. / 1937 / 24 p. [kun portreto]. 21 cm. br..

2973 / {E 09 : 92} / Holzhaus, Adolf. / Doktoro kaj lingvo Esperanto. / [Multaj ilustraĵoj, fotaj kopiaĵoj]. / eo / Helsinki : Fondumo Esperanto. / 1969 / 524 p. 21 cm. bi..

2926 / {E 09 : 92} / Stettler, Ed. / Hector Hodler. / …kunfondinto de Universala Esperanto-Asocio. Lia vivo kaj lia verko. 1887-1920. El kongresa raporto de UEA, Hago 1920. Senŝanĝa represo. [Dika papero]. / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. / 1928 / 168 p. 17 cm. br..

2927 / {E 09 : 92} / Stettler, Ed. / Hector Hodler. / …kunfondinto de Universala Esperanto-Asocio. Lia vivo kaj lia verko. 1887-1920. El kongresa raporto de UEA, Hago 1920. Senŝanĝa represo. [Maldika papero]. / eo / Genève : Universala Esperanto-Asocio. / 1928 / 168 p. 17 cm. br..

0447 / {E 09 : 92} / Hoen, N. G. / Émile Peltier, apostolo de katolika Esperantismo. / eo / Tilburg, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista. Kristana Kulturo, IKUE-kajero n-ro 1. / 1963 / 45 p..

2966 / {E 09 : 92} / Holzhaus, Adolf. / Wilhelm Heinrich Trompeter. / [Fotaj kopioj de dokumentoj]. / eo / Essen : D-ro H. Schröter. Dua pligrandigita eldono. / 1973 / 152 p. 21 cm. br..

1950 (mankas) / {E 09 : 92} / Jossinet, Roland. / Bibliografiaj informoj pri D-ro L.L. Zamenhof. / Lia vivo, liaj vojaĝoj. / eo / Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED/INT./7). / 12 p..

2087 / {E 09 : 92} / Aymonnier, Camille. / Lazaro-Ludoviko Zamenhof, aŭtoro de Esperanto. / Parolado. / eo / Paris, Office Central Espérantiste. / 1918 / 31 p..

2088 / {E 09 : 92} / Aymonnier, Camille. / Lazaro-Ludoviko Zamenhof, aŭtoro de Esperanto. / Parolado. / eo / Paris, Office Central Espérantiste. / 1918 / 31 p..

1465 / {E 09 : 92} / Braga, Ismael Gomes. / Zamenhof. / eo / Lisboa, Portugalio, Eldonoj "Nia Stelo". / 1959 / 65 p..

1827 / {E 09 : 92} / Drezen, E. / Zamenhof. / I - Zamenhof kaj Zamenhofa mondkoncepto. II – Zamenhof – iniciatinto kaj teoriisto de la Lingvo Internacia. / eo / Leipzig, Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako Kooperativa . / 1929 / 49 p..

2873 / {E 09 : 92} / Glück, Julius. / Zamenhof. / Memor-parolado en la Esperanto-Gruparo Berlin, la 4an de Aprilo 1922 por la kreinto de la mondhelplingvo Esperanto. / eo / Berlin : Max Haase. 2. eldono. / [1922?] / 8 p. 22 cm. br..

1889 / {E 09 : 92} / Henriksson, Gösta. / El la vivo de Ludoviko Zamenhof. / (La junaĝaj jaroj) / eo / Malmö, Eldona Societo Esperanto. / 1964 / 16 p..

1217 / {E 09 : 92} / Privat, Edmond. / Vivo de Zamenhof. / eo / Rickmansworth, The Esperanto Publishing Co. 3-a eld. / 1946 / 133 p. bind..

2623 / {E 09 : 92} / Wiesenfeld, Edvardo. / Galerio de Zamenhofoj. / [Portretoj]. [Kun genealogia arbo de l'familio Zamenhof]. [Rim.: tiu libro ne estas la originala Ŝabrola n-ro 2623]. / eo / Horrem : Heroldo de Esperanto. / 1924 / Genealogia arbo + 78 p. 17 cm. broŝ..

1467 / {E 09 : 92} / Ziolkowska, Maria. / Le Docteur Esperanto (1859-1917). / Édition du centenaire, d'après le texte espéranto de Isaj Dratwer. / fr / Marmande (Lot-et-Garonne), France, Éditions Françaises d'Espéranto. / 1959 / 164 p..

0677 / {E 09 : 92} / López Luna, A. / Zamenhof. / Iniciador do Esperanto. Trad.: Carlos Domingues. / pt / Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti. / 1959 / 174 p..

1466 / {E 09 : 92} / López Luna, A. / Zamenhof. / Iniciador do Esperanto. Trad.: Carlos Domingues. / pt / Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti. / 1959 / 174 p..

1777 / {E 09 : 92} / Deligny, Ernest. / Mia Esperantista vivo. / 1900-1943. / eo / Saint-Omer, presejo Loiez. Francujo. / 1943 / 31 p..

0406 / {E 09 : 92} / Privat, Edmond. / Aventuroj de pioniro. / [21 fotopaĝoj] / eo / La Laguna, J. Régulo eld. Stafeto. Beletraj kajeroj 17. / 1963 / 143 + [21] p..

3443 / {E 09 : 92} / Sharpe, Richard. / Travivaĵoj de Ro. Ŝo. / Originale verkita en Esperanto. / eo / London : British Esperanto Association (Incorporated). / 1913 / 93 p. 21,5 cm..

{E 09}  Historio de Esperanto, ĝenerale (ne loka).

1776 / {E 09} / Z. Adam (Adam Zakrewski). / Historio de Esperanto. 1887-1912. / eo / Varsovio. Librejo Gebethner kaj Wolff. / 1913 / 144 p..

2217 / {E 09} / Bleier, V. ; Cense, E. / Ora libro de la Esperanto-movado, 1887-1937. / eo / Varsovio, L.K.K. / 1937 / 221 p..

2835 / {E 09} / Brüggemann, K. / Historio de Esperanto kun la paroladoj, leteroj ktp… / …de Dro Zamenhof, kreinto de la lingvo Esperanto. / eo / Dresden : Ader. Universala Biblioteko ; No 3. / 1923 / 160 p. 16 cm. br..

2071 / {E 09} / Deligny, Ernest. / Mia Esperantista vivo. / 1900-1943. / eo / Saint-Omer, presejo Loiez. Francujo. / 1943 / 31 p..

3521 / {E 09} / Deveno kaj Historio de Esperanto - / Letero pri la deveno de Esperanto. Paroloj de Dr. L. L. Zamenhof en malfermaj kunsidoj de unua, dua, tria kaj kvara kongresoj. Pri evolucio de Esperanto. Literaturo. Deklaracio pri esperantismo. Himno esperantista. / eo / Praha (Bohemujo) : Časopis Českých Esperantistuø. Biblioteko de Č. Č. E., Ed. Kühnl, No. 2. / 1908 / 32+2 p. 20,6 cm..

1847 / {E 09} / El la historio de Esperanto. / eo / Th. Čejka Bystřice-Hostýn, Moravio, Aŭstrio. / 1906 / 32 p..

1946 / {E 09} / Esperantistaj portretoj. / Festo de "La Revuo". Memoraĵo de la kvara Kongreso de E-o. Dresden, 22 de Aŭgusto 1908. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / [32 p.].

3850 / {E 09} / Fiŝer, D-ro Andreo. / Historieto de Esperanto. / Premiita de la literatura konkurso de la VII-a Universala Kongreso de Esperanto en Antverpen 1911. / eo / Tiflis : presejo "Esperanto". / 1911 / 48 p. 18,7 cm..

2347 / {E 09} / Gomes Braga, Ismael. / Veterano ? / Respondoj al la demandaro por la "Festo de la Veteranoj", aranĝita de la Jubilea Kongreso de E-o, 1937. / eo / Rio de Janeiro, Gazeto de Ameriko. / [1937] / 124 p..

1812 / {E 09} / Isbrücker, Ir. J. R. G. / Historio kaj organizo de la Esperanto-movado. / eo / Internacia Cseh-Instituto de Esperanto. Den Haag. Internacia eldono. / 1932 / 51 p..

1848 / {E 09} / Jacob, Hans. / Universala Esperanto-Asocio. Historia skizo 1908-1933. / eo / Genève, U.E.A. / [193?] / 110 p..

3683 / {E 09} / Ladevèze, R. de. / Demandaro pri la Historio, Literaturo kaj Organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj Ekzamenoj. / Reviziita kaj kompletigita de Prof-ro Dro Göhl. / eo / Berlin, Dresden : Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel G. m. b. H. 2a eldono. / 1923 / 111+1 p. 15,9 cm..

4555 / {E 09} / Michaux, A. / Evolucio libera aŭ Akademio. / eo / Paris : Librairie espérantiste. Le Mans : Impr. Monnoyer. / 1908 / 23 p. 17,7 cm..

0801 / {E 09} / Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto. [II]. / [Dua parto] La movado 1900-1937. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1927 / 199 p..

0802 / {E 09} / Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto. [I]. / [Unua parto] Deveno kaj komenco, 1887-1900. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1923 / 74 p..

3524 / {E 09} / Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto [1]. / Unua parto 1887-1900. / eo / Genève (Svislando) : Universala Esperantia Librejo. Dijon : Laborista Kooperativa Presejo. / 1912 / 54 p. 15,8 cm..

2219 / {E 09} / Steiner, Hugo. / Vivo en la servo de la popolinterkompreniĝo. / eo / Wien, Internacia Esperanto-Muzeo. / 1963 / 55 p..

3831 / {E 09} / Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. / Lorena grupo. / eo / 1906 / 32 p. 17,1 cm..

4459 / {E 09} / Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. / Lorena grupo. / eo / 1906 / 32 p. 17,1 cm..

3519 / {E 09} / Zamenhof, L. L. / Vortoj de Zamenhof. / La Espero. - Letero pri la deveno de Esperanto. - Paroladoj en la I.-VIII. Internaciaj Kongresoj. - Parolado en la Londona Guildhall. - Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj. - Deklaracio pri Esperantismo. / eo / Praha : Ed. Kühnl. Biblioteko de "Časopis Českých Esperantistuø", N-o 7. / 1914 / 75 p. 18,4 cm..

4094 / {E 09} / One common Language for International Purposes of Science and Commerce. / Preface : George J. Henderson. Delegation for the adoption of an international auxiliary language, January, 1901. State on April 20, 1902. The method of procedure. Address to the Academy of Sciences, Paris, April, 1901. / en + fr / 1902 / 14 p. 18,3 cm..

3934 / {E 09} / Stephan, Fritz. / Die Verbreitung des Esperanto. / Oder eine Reise um die Erde in einer Stunde. / de / Leipzig : Richard Sattlers Verlag. Sattlers Interessante Bibliotek N-o 7. / 1908 / 21 p. 13,8 cm..

3522 / {E 09} / Zamenhof, L. L. / Die Entstehung der Esperanto-Sprache. / Auszug aus einem Privatbrief von Dr. Z. Aus dem Esperanto übersetzt von Prof. P. Christaller. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1905(?) / 14 p. 15,3 cm..

4424 / {E 09} / Zamenhof, L. L. / Die Entstehung der Esperanto-Sprache. / Auszug aus einem Privatbrief von Dr. Z. Aus dem Esperanto übersetzt von Prof. P. Christaller. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1905(?) / 14 p. 15,3 cm..

3848 / {E 09} / Esperanto in 1913. / The most important events of the year were the Esperanto Congresses. / en / London : The British Esperanto Association (Incorporated). / 1914 / 12 p. 12,3 cm..

3855 / {E 09} / Biaut, Augusto. / El Esperanto i su difusion en el mundo. / Memoria presentada al 4.o congreso científico (1. o pan americano). / es / Santiago (Chile) : Imp. Esperanto. / 1909 / 9 p. 24,9 cm..

3851 / {E 09} / Dalmau, D. I. / Algunos hechos y verdades que deben ser conocidos. / Queremos al lado de nuestra lengua nacional,… / es / Bahia Blanca (Argentina) : Ateneo Esperantista. Panzini y Cia Libreros Impresores. / 1915 / 23 p. 14,3 cm..

3701 / {E 09} / Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. / fr / Paris : Société nouvelle de Librairie et d'Édition. Pithiviers : Imp. L. Gauthier. / 1902 / 14 p. 19,4 cm..

4092 / {E 09} / Couturat, M. Louis. / Rapport sur les progrès de l'idée de la langue internationale. / IIème congrès international de philosophie, Genève, 4-8 Septembre 1904. Extrait des Comptes rendus du Congrès. / fr / Genève : Henry Kündig, Éditeur. / 1904 / 13 p. 24,3 cm..

2105 / {E 09} / O.C.E. / L'Échec de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. [II]. / Recueil de documents. Deuxième partie. Documents complémentaires. Révélations posthumes. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. / 1911 / 20 p..

3847 / {E 09} / Lafargue, Georges. / Nécessité de l'adoption d'une langue internationale aŭiliaire. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Chateaudun : Imprimerie de la Société typographique. / 1904 / 32 p. 22,8 cm..

4248 / {E 09} / Andrejev, A. P. (Андреевъ, А. П.) / Internacia lingvo Esperanto. Ĝia estanto, estinto kaj estonto. Эсперанто. (Междунардиый Языкъ [Meĵdunarodnij Jazik]). / Его настояіцее, прошлое и будущее [Jego nastojaiceje, proŝloje i buduĉeje]. Trad. el la rusa lingvo [armenen] : K. Dĵalaljan. Перев. [Perev.] съ русскаго [russkago] К. Джалаляна [Ĝalaljana]. / hy / Баку [Baku] : Электропечатная [Elektropeĉatnaja] газ. [gaz.] "Баку" [Baku]. / 1913 / 166 p. 18,9 cm..

3518 / {E 09} / Smulders, J. N. J., Arts. / Aan Esperanto de Toekomst !! / Tevens antwoord op het artikel "Heeft het Esperanto de Toekomst ?" verschenen in "de Katholiek", Juni 1910. / nl / Uitgave : Nederl. R. - Kath. Esperantisten-Bond "nederlanda Katoliko". / 1910 / 82 p. 21,3 cm..

3849 / {E 09} / Zakrzewski, A. / Język Międzynarodowy Esperanto. / Historia i stan obecny. / pl / Warszawa : Nakładem i drukiem M. Arcta. Ksiảźki dla wszystkich N-o 352. / 1906 / 88+8+11 p. 12,8 cm..

4225 / {E 09} / Давидовъ, Ионко. / Еволюцията на Международния езикъ. / ru / Синистра. / 1904 / 51 p. 20,2 cm..

4213 / {E 09} / Koposov, D-r V. A. [transliterigo de:] Копосовъ, Д-ръ В. А. / Междунардиый Языкъ Эсперанто. Internacia Lingvo Esperanto. / Его возникнобеніе, составъ, строй, значеніе и распространеніе. Ĝia deveno, konsisto, ordo, signifo kaj disvastiĝo. / ru / Симбирскъ [Simbirsk] : Типо-литогр. Губернекаго [Gubjernjekago] Правленія [Pravljenja]. / 1911 / 27 p. 23,1 cm..

4008 / {E 09} / La Granda Monato de Esperanto (Historio Esperanta I). / I. La V-a kongreso. II. La Esperanta kunsido de la XVI-a int. kuracista kongreso en Budapest. / eo + hu / Budapest : Eldono de Lud. Kókai. Biblioteko de la Verda Standardo No. 1. / 1910 / 31 p. 13,9 cm..

4540 / {E 09} / El la historio de Esperanto. / Enhavo : Letero pri la deveno de Esperanto. Paroladoj de Dro Zamenhof lak Dro Kazimierz Bein (Kabe) en la Ia kongreso de esperantistoj en Boulogne-sur-Mer, 1905. / eo / Bystřice-Hostýn (Moravio, Aŭstrio) : Th. Čejka. / 1906 / 32 p. 17,3 cm..

4542 / {E 09} / El la historio de Esperanto. / Enhavo : Letero pri la deveno de Esperanto. Paroladoj de Dro Zamenhof lak Dro Kazimierz Bein (Kabe) en la Ia kongreso de esperantistoj en Boulogne-sur-Mer, 1905. / eo / Bystřice-Hostýn (Moravio, Aŭstrio) : Th. Čejka. / 1906 / 32 p. 17,3 cm..

3852 / {E 09} / Mastný, Jaroslaw. / Esperantista movado en Moravio. / cs / Olomouc : Moraviaj Esperanto-Pioniroj. Praha : "Grafia". / 1914 / 47 p. 16,0 cm..

3523 / {E 09} / Historio de Esperantista Movado en Saratov dum unuaj 25 jaroj 1887-1912. / Istorija Esperantskago dviĵenija v G. Saratov, za 25 lit. Baldaŭ aperos Esperanta traduko de tiu ĉi verko… Tradukita de D ro N. Kabanov kaj J. A. R. / ru / Saratov (Rusujo) : "Esperanta Biblioteko de Georg Davidov". Elektro - Tipo - Litografija B. L. Rabinoviĉ. / 1912 / 46 p. 18,8 cm..

4247 / {E 09} / Отчетъ - Общества эсперантистовъ въ с. Каменскомъ [Otĉet Obĉestva espjerantistov Kamjenskom]. / (Екатер. губ. [Jekater. Gub].) Со для его основанія. Годъ изданія 1913 г [So dlja jego osnovanija. God izdanija 1913]. / ru / Каменское [Kamjenskoje] : Типографія [Tipografija] Виленчука [Vilenĉuka] и [i] Фридмана [Fridmana]. / 1913 / 11 p. 19,6 cm..

1562 / {E 09} / E.C.O. / Comptes rendus des congrès. 1905-1907. / Esperantista Dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajeroj unua (Aŭgusto 1906). Unua Universala Kongreso de E-o (Boulogne-sur-Mer, 1905). Kajero kvara (Marto 1907). Dua Universala Kongreso de E-o (Genève, 1906). Kajero sesa (Januaro 1908). Tria Universala Kongreso de E-o (Cambridge, 1907). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo, 51 r. Clichy. / 1906-1908 / 33 + 126 + 153 p..

0099 / {E 09} / Möbusz, Dro A. / Dokumentoj de Esperanto. / Informilo pri la historio kaj organizo de la Esperanta movado. / eo / Berlin, Friedrich Ellersiek. / 1921 / 200 p..

2218 / {E 09} / Steiner, Hugo. / Vivo en la servo de la popolinterkompreniĝo. / eo / Wien, Internacia Esperanto-Muzeo. / 1963 / 55 p..

{E 091}  Frua historio, deveno de Esperanto.

2009 / {E 091} / Albumo de konataj Esperantistoj. / Dediĉata al D-ro Zamenhof. [Multaj fotaĵoj] / eo / Braunschweig. Germanlando. / 1906 / 55 p..

2532 / {E 091} / Aymonier, C. / Histoire d'une délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. / Avec préface du Général Sebert. / fr / Paris, Société des Amis de l'Espéranto. / 1914 / 53 p..

{E 092}  Propagando, informado, reklamo, disvastigo de Esperantismo kaj Esperanto : kiel fari.

2979 / {E 092} / Lapenna, Ivo. / Por pli efika informado. / [Artikol-serio en la revuo Esperanto 1970-73]. [Ilustraĵoj]. / eo / Rotterdam : UEA. / 1974 / 20 p. 22 cm. br..

0493 / {E 092} / Nova metodo por varbado. / eo / Lund, Esperanto-Propagando. / s.d. / 31 p..

{E 093}  Ekinformiloj, flugfolioj ekkonigaj pri Esperanto.

3832 / {E 093} / Christaller, Professor P. / Die Verbreitung der Esperantosprache. / (Fortsetzung). Weltverkehrs - Sprache Esperanto. / de / Leipzig : Esperanto-propaganda Instituto. Flugschrift Nr. 2. / 8 p. 16,1 cm..

{E 094}  Objektoj korespondaj (poŝtkartoj, glumarkoj) rilataj al Esperanto.

{E 095}  Zeoj, stratoj, lernejoj, objektoj, ktp, kies nomo rilatas al Esperanto.

{E 096}  Uzado de Esperanto en praktiko : utilo, servo, sperto profitita ĉe ĉiuj ajn aktivadoj.

3825 / {E 096} / Stephan, Fritz. / Wie jeder schon heute die Weltsprache Esperanto praktisch verwenden kann. / de / Leipzig : Richard Sattlers Verlag. Sattlers Interessante Bibliothek. No 25. / 1909 / 15 p. 14,0 cm..

1761 / {E 096} / Esperanto en moderna vivo. / Internacia Ekspozicio de Artoj kaj Teknikoj en la Moderna Vivo. Internacia Konferenco. Paris, 14-17 Majo 1937. Raportoj kaj konkludoj. / eo / Paris. Internacia Konferenco. / 1937 / 142 p..

2696 / {E 096} / 21-a Somera Esperanto-Universitato. Gyula - Hungario. / 23-30 Julio 1983. / hu + eo / Gyula : Konsilantaro de SEU. / 1983 / 18 p. + aliĝilo. 14 cm. br..

{E 097}  Disvastiĝo, kresko, progreso de Esperanto, perspektivoj.

{E 098}  Estonteco de Esperanto. Sorto, profetaĵoj.

{E 099}  Utopioj Esperantistaj-Esperantismaj.

4285 / {E 099} / Roy, Gustave. / Kiel neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 11+8 p. 17,4 cm..

1142 / {E 099} / Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. / Moresnet-Neutre. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 21 p..

{E 1/9}  LA LINGVO ESPERANTO, ESPERANTOLOGIO : vortoj, gramatiko, lerniloj.

{E 1/}  Miksaj verkoj el diversaj gramatikaĵoj de la lingvo Esperanto.

0803 / {E 1/} / Zamenhof, Dro L. L.. / Lingvaj respondoj (plena kolekto). / Aperintaj en La Esperantisto (1889-1893), La Revuo (1906-1908), La Oficiala Gazeto (1911-1912) kaj en aliaj gazetoj, libroj, leteroj, k.t.p. Letero pri la deveno de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Verkaro de D-ro Zamenhof. Tria eldono. / 1936 / 116 p..

2490 / {E 1/} / Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj (plena kolekto). / Aperintaj en La Esperantisto (1889-1893), La Revuo (1906-1908), La Oficiala Gazeto (1911-1912) kaj en aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Verkaro de D-ro Zamenhof. Dua eldono. / 1927 / 94 p..

2107 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. I. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. I, N-ro 1, Aŭgusto 1949. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1949 / 81 p..

0277 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. I. 2. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. I, N-ro 2, Junio 1950. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1950 / .

0274 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 3. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 3, Marto 1951. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1951 / .

0501 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 1, Novembro 1959. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1959 / 72 p..

0278 (mankas) / {E 1/} / Esperantologio. II. 2. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 2, Julio 1961. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1961 / .

0276 / {E 1/} / Esperantologio. I. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. I, N-ro 1, Aŭgusto 1949. Redaktata de d-ro Paul Neergaard. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1949 / 80 p..

0275 / {E 1/} / Esperantologio. II. 1. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 1, Novembro 1959. Redaktata de profesoro, d-ro Paul Neergaard. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1959 / 72 p..

0500 / {E 1/} / Esperantologio. II. 2. / Internacia revuo por la lingvistiko kaj bibliografio de Esperanto. Vol. II, N-ro 2, Julio 1961. Redaktata de D-ro Paul Neergaard. / eo / Kopenhago, Einar Munksgaard. / 1961 / de p. 73 ĝis 168..

{E 1}  Ortografio. Prononco. Punktado de la lingvo Esperanto.

0804 / {E 1} / Nylén, Paul. / Sonoj kaj vortoj de Esperanto. / Komentario pri elparolo kaj vortfarado. / eo / Stokholm, Eldona Societo Esperanto. / 1930 / 40 p..

0805 / {E 1} / Rollet de l'Isle, M. / Skribado kaj prononcado de la personaj kaj lokaj nomoj. / Logika Esperanto. / eo / Paris. 33 rue du Sommerard. / 1935 / 24 p..

3529 / {E 1} / Ĉefeĉ, E. / Pri la elparolado de la vokaloj en Esperanto. / eo / 1908(?) / 16+2 p. 18,0 cm..

4426 / {E 1} / Ĉefeĉ, E. / Pri la elparolado de la vokaloj en Esperanto. / eo / 1908(?) / 16+2 p. 18,0 cm..

3528 / {E 1} / Javal, Doktoro. / Fonetika skribado por enpresigoj en ne-esperantistaj gazetoj. / eo / Dijon : Presejo Barbier-Marilier. / 1907 / 7 p. 24,1 cm..

3530 / {E 1} / Verema, M. / Fonetiko litera. / Skizo pri kelkaj konsonantoj. / eo / Céret (Pyr.-Orles) : Presejo, Librejo L. Lamiot. Dua Eldono. / 1906 / 16 p. 21,5 cm..

3914 / {E 1} / Verema, M. / Fonetiko litera. / Skizo pri kelkay konsonantoy. (Ortografiko Senakcenta). / eo / Céret (Pyr.-Orles) : Preseyo, libreyo L. Lamiot. / 1904 / 16 p. 17,3 cm..

4558 / {E 1} / Verema, M. / Fonetiko litera. / Skizo pri kelkay konsonantoy (Ortografiko Senakcenta). / eo / Céret (Pyr.-Orles) : Presejo, Librejo L. Lamiot. / 1904 / 16 p. 17,3 cm..

2787 / {E 1} / Krysta, Ludw. / Pri la prononcado de Esperanto. / eo / Katowice : Mondlingvo-Eldonejo. [Unua eldono] / 1931 / 30 p. 16 cm. br..

3913 / {E 1} / Lewis, G. B. / La Elparolado de Esperanto en rilato al la parolorganoj. / Elementa tezo pri la fonetika scienco en rilato al Esperanto. / eo + en / St-Helens : Dromgoole Bros, printers. / 1909 / 13 p. 21,9 cm..

2978 / {E 1} / Lienhardt, Albert. / Modela prononco de la interlingvo Esperanto. / (Represaĵo el Scienca Revuo) El Vol. 24, n-ro 2/3 (100/101) 20.5.1973. [Plus 4 p. : La Akcento en kompleksaj vortoj]. [Plus 4 p. : E-o ne estu simpligita sed uzata simpla-maniere]. / eo / Beograd : Internacia Scienca Asocio Esperantista. I.S.A.E. / 1973 / korektoj + 16 [101-116] p. + 4 + 4 24 cm. br..

1849 / {E 1} / Moch, Gaston. / Pri la elparolado de Esperanto. / eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. 15 rue Montmartre. / 1907 / 72 p..

3531 / {E 1} / Moch, Gaston. / Pri la elparolado de Esperanto. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto. Presejo Gauthier - Villars. / 1907 / 72 p. 18,7 cm..

4427 / {E 1} / Verema, M. / Fonetiko litera. / Skizo pri kelkaj konsonantoj. / eo / Céret (Pyr.-Orles) : Presejo, Librejo L. Lamiot. Dua Eldono. / 1906 / 16 p. 21,5 cm..

4471 / {E 1} / Verema, M. / Fonetiko litera. / Skizo pri kelkay konsonantoy. (Ortografiko Senakcenta). / eo / Céret (Pyr.-Orles) : Preseyo, libreyo L. Lamiot. / 1904 / 16 p. 17,3 cm..

3527 / {E 1} / Blachstein, Dr. Arthur. / Die Esperanto Sprache im Deutschen Munde. / Für Freunde und Gegner. / de / Wolfenbüttel : Hechners Verlag. Esperanto Schriften, Heft I. / 1907 / 12 p. 18,2 cm..

{E 2}  Etimologio, derivado. Strukturo. Evoluo. Vortteorio. Afiksoj. Kunmetitaj vortoj. Semantiko de la lingvo Esperanto.

3014 / {E 2} / Stuart-Menteth, Charles G. / Angla kaj Esperanta etimologio (tabeloj de etimologio). / English & Esperanto Etymology. / eo / London : British Esperanto Association. / 1919 / 18+2 p. 18,2 cm..

3446 / {E 2} / Beaufront, L. de. / Structure du dictionnaire Esperanto. / Réponse a beaucoup d'objections. Texte Esperanto et Français. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 47 p. 15,2 cm..

4425 / {E 2} / Ĉefeĉ, E. / Pluaj Argumentoj. / Por pruvi, ke la teorio : "La radikoj en Esperanto havas gramatikan karakteron" kontraŭstaras la intencojn de la Fundamento. / eo / 1912 / 10 p. 18,5 cm..

3535 / {E 2} / Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado laŭ la Fundamento. / Praktika lernolibro en Esperanto. / eo / Paris : Le Monde Espérantiste. Centra Presejo Esperantista (Imprimerie Espérantiste) V. Polgar. / 1914 / 115+4 p. 19,2 cm..

4029 / {E 2} / Rodet, Docteur Paul. / Familles de mots - Étude de radicaux suivie de considérations précisant le mode d'emploi de certains suffixes. / Langue auxiliaire internationale "Esperanto". / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Clermont (Oise) : Imprimerie Daix Frères et Thiron. / 1906 / 28 p. 20,4 cm..

3453 / {E 2} / Saussure, René de. / Principes Logiques de la Formation des Mots [1]. / Première partie. / eo / Genève : Librairie Kündig. / 1911 / 122 p. 18,7 cm..

3533 / {E 2} / Saussure, D-ro René de. / Fundamentaj Reguloj de la Vort-teorio en Esperanto. / Raporto al la Akademio Esperantista. / eo / Bern : Presejo Büchler & Ko. / 1915 / 40 p. 17,7 cm..

4208 / {E 2} / Saussure, René de. / La Vort-strukturo en Esperanto. / Raporto al la Esperanta Akademio, Bern, la 1an de decembro 1916. / eo / Bern : Svisa Esperanta Societo. Aldono al "Bulletin d'Information Espérantiste", n° 10. / 1917 / 20 p. 22,1 cm..

4401 / {E 2} / Saussure, René de. (Antido). / La Vort-teorio en Esperanto. / Dediĉita al Dro Zamenhof kaj al la Akademio Esperantista okaze de la Deka Kongreso en Parizo, 1914. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1914 / 78 p. 16,5 cm..

2465 / {E 2} / Stuart-Menteth, Charles G. / Angla kaj Esperanta etimologio. / Tabeloj de etimologio. English & Esperanto etymology. / eo + en / London, B.E.A., 17, Hart Street. / 1919 / 18 p..

3532 / {E 2} / Ŭoago. / Konkordanco de la sentencoj de Salomono. / eo / London : Stead's Publishing House. / 1910 / 63 p. 16,1 cm..

3912 / {E 2} / Maier-Crossen, Felix. / Was aus deutschen Wörtern im Esperanto geworden ist. / de / Leipzig : Richard Sattlers Verlag. Kollektion Esperanto :: Band 1. Standard - Buchdruckerei G. m. b. H. / [190?] / 20+4 p. 16,8 cm..

3451 / {E 2} / Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. / Réponse à des critiques suivie de propositions à l'Académie espérantiste. / fr / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1910 / 83 p. 18,6 cm..

4403 / {E 2} / Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. / Réponse à des critiques suivie de propositions à l'Académie espérantiste. / fr / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1910 / 83 p. 18,6 cm..

{E 20}  Strukturo de la lingvo Esperanto.

2534 / {E 20} / Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. / Réponse à des critiques suivie de propositions à l'Académie Espérantiste. / fr / Genève, Universala Esperantia Librejo, 10 rue de la Bourse. / 1910 / 83 p..

{E 21}  Komparoj, rilatoj de Esperanto al aliaj lingvoj.

3536 / {E 21} / Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Lau Universala Vortaro kaj unua oficiala aldono. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1911 / 27 p. 15,0 cm..

3007 / {E 21} / Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Laŭ "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj. / eo / Berlin : Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. / 1923 / 32 p. 14,7 cm..

3534 / {E 21} / Cart, Th. / Esperanta radikaro. / Por la propagando de Esperanto inter blinduloj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "lingvo internacia". / 1906 / 88 p. 13,2 cm..

4428 / {E 21} / Cart, Th. / Esperanta radikaro. / Por la propagando de Esperanto inter blinduloj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "lingvo internacia". / 1906 / 88 p. 13,2 cm..

2624 / {E 21} / Rollet de l'Isle, M. / Farado kaj analizo de la malsimplaj vortoj. / Logika Esperanto. / eo / Paris : [la aŭtoro]. / 1937 / 28 p. 21 cm. br..

0806 (mankas) / {E 21} / Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono. / eo / Anglujo. The Esperanto Publishing Company Ltd. / 1950 / 317 p..

{E 22}  Pri evoluo de la lingvo Esperanto. Pri neologismoj.

0786 / {E 22} / Stojan, Petro. / Deveno & vivo de la lingvo Esperanto. / eo / Brugge, Flandra Esperanto-Instituto. / 1953 / 110 p..

2974 / {E 22} / Neergaard, Paul. / Fremdvortoj en Esperanto. / 15-a regulo de la fundamenta gramatiko en teorio kaj praktiko. / eo / Parizo : Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1933 / 64 p. 17 cm. br..

{E 23}  Pri derivosistemo (vortteorio, vortkonstruo) de la lingvo Esperanto, ĝenerale.

3452 / {E 23} / Ĉefeĉ, E. / La Elementoj kaj la vortfarado, gramatiko kaj sintakso en Esperanto. / Kun notoj pri la novlatinigo "Ido". / eo / Paris : G. Warnier kaj K-O. / 1911 / 64 p. 18,3 cm..

0787 / {E 23} / Kolowrat, Georges. / Pri la derivo en Ido kaj en Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo, 33 rue Lacépède. / 1909 / 12 p..

2010 (mankas) / {E 23} / La Vortstrukturo en Esperanto. / Raporto de R. de Saussure al la Esperanta Akademio. / eo / 20 p..

1850 / {E 23} / Boirac, É. / Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de La Revuo. Dua eldono. / 1925 / 30 p..

1851 / {E 23} / Boirac, É. / Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de La Revuo. Dua eldono. / 1925 / 30 p..

0773 / {E 23} / Ĉefeĉ, E. / La Elementoj kaj la vortfarado. / Gramatiko kaj sintakso en Esperanto. Kun notoj pri la novlatinigo "Ido". / eo / Paris, G. Warnier & K-o, 15 rue Montmartre. / 1911 / 64 p..

3573 / {E 23} / Fauvart-Bastoul, Commandant. / Pri la gramatika specifikeco de la fundamentaj radikoj. / eo / Dijon : Imprimerie Darantiere. / 1914 / 16 p. 18,6 cm..

0771 / {E 23} / Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. / Laŭ la Fundamento. Praktika lernolibro en Esperanto. / eo / Paris, Eldono de "Le Monde Espérantiste", 3 rue Sophie-Germain. / 1913-1914 / 117 p..

0772 / {E 23} / Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. / Laŭ la Fundamento. Praktika lernolibro en Esperanto. / eo / Paris, Eldono de "Le Monde Espérantiste", 3 rue Sophie-Germain. / 1914 / 115 p..

1813 / {E 23} / Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. / Laŭ la Fundamento. Praktika lernolibro en Esperanto. / eo / Paris, Eldono de "Le Monde Espérantiste", 3 rue Sophie-Germain. / 1914 / 115 p..

1852 / {E 23} / Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. / Laŭ la Fundamento. Praktika lernolibro en Esperanto. / eo / Paris, Eldono de "Le Monde Espérantiste", 3 rue Sophie-Germain. / 1914 / 115 p..

0776 / {E 23} / Kalocsay, K. / Lingvo, stilo, formo. / Studoj. / eo / Budapest, Literatura Mondo. Dua, malkara eldono. / 1931 / 142 p..

2846 / {E 23} / Kalocsay, Dr. K. / La Gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj. / (Teorio kaj praktiko). / eo / Budapest : Literatura Mondo. Represo el Lingvo-Libro. / 1938 / IV + 20 p. 20 cm. s.k..

3448 / {E 23} / Saussure, René de. (Antido). / La Vort-teorio en Esperanto. / Dediĉita al Dro Zamenhof kaj al la Akademio Esperantista okaze de la Deka Kongreso en Parizo, 1914. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. / 1914 / 78 p. 16,5 cm..

0774 / {E 23} / Aymonnier, Camille. / Essai sur la dérivation comparée dans les langues naturelles et artificielles. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n-ro 9. / 1921 / 132 p..

0775 / {E 23} / Aymonnier, Camille. / Essai sur la dérivation comparée dans les langues naturelles et artificielles. / [Anstataŭa ekzemplero]. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Publication de la Société des Amis de l'Espéranto, n-ro 9. C.O. 388. / 1921 / 132 p. 20 cm. br..

0788 (mankas) / {E 23} / Saussure, René de. / Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto. / eo / Bern. / 1915 / 40 p..

3526 / {E 23} / Ĉefeĉ, E. / Pluaj Argumentoj. / Por pruvi, ke la teorio : "La radikoj en Esperanto havas gramatikan karakteron" kontraŭstaras la intencojn de la Fundamento. / eo / 1912 / 10 p. 18,5 cm..

{E 24/26}  Afiksoj de la lingvo Esperanto (ĝenerale). Prefiksoj. Sufiksoj.

{E 27}  Kunmetitaj, gluitaj vortoj, kombino de radikoj per la lingvo Esperanto.

{E 28}  Pri vortoj teknikaj (sciencaj, fakaj) en lingvo Esperanto, ĝenerale.

3910 / {E 28} / Pri la participa sufikso antaŭ verba finigo. / Esperantista dokumentaro - Lingva komitato No 3. / eo / [1908] / 20 p. 25,3 cm..

{E 29}  Semantiko, evoluo de senco en lingvo Esperanto.

{E 3}  Vortaroj de la lingvo Esperanto. Vortlistoj. Vortoj apartaj.

4536 / {E 3} / Beaufront, L. de. / Thèmes d'application. / Lexicologie, syntaxe, formation des mots de l'Esperanto, avec le vocabulaire des mots employés. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Kolekto aprobita… N° 9. / 1903 / 152 p. 17,6 cm..

4219 / {E 3} / Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Первая Эсперантская, Книга для чтенія съ грамматикой и словаремъ. / Международниъй язикъ. Internacia lingvo. / ru + eo / Москва : Типо-Литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко. Выпускъ второй. Изданіе "Посредника" N-o 723. / 1909 / 103 p. 20,5 cm..

3540 / {E 3} / Boirac, E. / Fundamentaj Principoj de la Vortaro Esperanta. I. / Antaŭparolo al Plena Vortaro Esperanto-Esperanta. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Esperanto - Kolekto de la Revuo. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1911 / 30+2 p. 17,6 cm..

3544 / {E 3} / Fauvart-Bastoul, Commandant. / Esperanto Ŝlosilvortoj. / Glossaire de deux cents mots-clefs d'un usage journalier et considérations sur leur juste emploi. Avec une préface de M. le Recteur E. Boirac. / eo / Dijon : Imprimerie Darantiere. / 1909 / 154+1 p. 20,3 cm..

3568 / {E 3} / Zakrewski, A. / Gramatyka jezyka Esperanto. / pl / Warsawie : Wydawnictwo M. Arcta. / 1907 / 159 p. 18,8 cm..

{E 3 (043.1)}  Proponitaj novaj vortoj por Esperanto.

2073 / {E 3 (043.1)} / Cart, Th. / Radikoj proponitaj al la akcepto de la Lingva Komitato. / Esperantista Lingva Komitato. / eo / Paris, Imprimerie Espérantiste V. Polgar-Politzer, 33 rue Lacépède. / 1908 / 29 p..

{E 3 -1/-9}  Specialaj vortaroj Esperantaj (komuna lingvo) : -1 oficialaj, -2 etimologiaj, -3 radikaroj, -4 neologismoj, -5 konkordancaroj, -6 laŭ uzofteco, -7 ideolistoj, -8 komentoj pri vortuzoj, -9 pri parolturnoj. (Metiaj vortaroj estas en respektivaj klasoj 1/9).

2348 / {E 3 -1/-9} / Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto laŭ la "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj. / "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de la Akademio. / 1922 / 32 p..

2250 / {E 3 -1/-9} / Radikoj jam komune uzataj kies oficialigo estas proponata al la Lingva Komitato. / eo / Imp. de Montligeon. La Chapelle-Montligeon, Orne. [Francujo]. / 1921 / 13 p..

1854 / {E 3 -1/-9} / Zamenhof, L.-L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. / eo / Paris, Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… / 1906 / 96 p..

4231 / {E 3 -1/-9} / Zamenhof, Dr L. L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Д-ръ Л. Л. / Основенъ Универсаленъ рѣчникъ на Международния езикъ Эсперанто. / (Fundamenta Universala Vortaro de la Lingvo internacia Esperanto). Прѣвели съ позводението на автора и съгласнето на издателската фирма Hachette & Ko отъ самиа оргиналъ на 6 езика. Г. Орѣшковъ и Г. Атанасовъ. / bg / Sofia : Bulgara eldono de G. Oreŝkof. / 1910 / 96 p. 16,3 cm..

0790 / {E 3 -1/-9} / Zamenhof, L. L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldono Armena. / eo / Eld. Librairie Hachette & Cie. Esperanto. Verkaro de D-o Zamenhof. Imp. Ahmed Ihsan et Cie. / 1912 / 51 p..

0795 / {E 3 -1/-9} / Zamenhof, L. L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldono Armena. / eo / Paris. Librairie Hachette & Cie. Esperanto. Verkaro de D-ro Zamenhof. Imp. Ahmed Ihsan et Cie. / 1912 / 51 p..

2037 / {E 3 -1/-9} / E.C.O. / Dua oficiala aldono al Universala Vortaro. / Eperantista dokumentaro pri la historiaj bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajero 30-a (Julio 1919). Direktoro kaj raportinto : Th. Cart. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1919 / 16 p..

2038 / {E 3 -1/-9} / E.C.O. / Unua oficiala aldono al Universala Vortaro. / Eperantista dokumentaro pri la historiaj bibliografiaj kaj statistikaj aferoj. Kajero 13-a (Julio 1909). / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1909 / 31 p..

1855 / {E 3 -1/-9} / Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / XVIII + 249 p..

0791 / {E 3 -1/-9} / Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Laŭ Universala Vortaro kaj unua oficiala aldono. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. Kolekto de La Revuo. / 1911 / 27 p..

0792 / {E 3 -1/-9} / Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Laŭ Universala Vortaro kaj unua oficiala aldono. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. Kolekto de La Revuo. / 1911 / 27 p..

2422 / {E 3 -1/-9} / Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Laŭ Universala Vortaro kaj unua oficiala aldono. / eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. Kolekto de La Revuo. Tria eldono. / 1913 / 27 p..

0793 / {E 3 -1/-9} / Cart, Th. / Esperanta radikaro. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 88 p..

0796 / {E 3 -1/-9} / Cart, Th. / Esperanta radikaro. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 88 p..

0797 / {E 3 -1/-9} / Cart, Th. / Vade-mecum de l'espérantiste. / Esperanta Radikaro et Clef Française du Radikaro. Précédé de notes sur l'Esperanto et d'un résumé de grammaire. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / XXII + 147 p..

2423 / {E 3 -1/-9} / Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. / Laŭ "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. Kolekto de la Akademio. / 1922 / 32 p..

2349 / {E 3 -1/-9} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [8] / Kajero 8-a (Aŭgusto 1908). I. Oficiala parto. Sekcio B : Lingva Komitato. 4. Zamenhofaj vortoj netroveblaj en la Universala Vortaro. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1908 / 51 p..

2108 / {E 3 -1/-9} / Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. / Ĉerpitaj el la verkaro de D-ro L.L. Zamenhof netroveblaj en Universala Vortaro. Kun sep naciaj tradukoj kaj referencoj montrantaj la lokon, kie ĉiu vorto troviĝas. Kontrolita de la Lingva Komitato. [Anstataŭa ekzemplero]. / eo + fr + en + de + es + it + ru + pl / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1908 / XI + 72 p. 18 cm. br..

2109 / {E 3 -1/-9} / Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. / Ĉerpita el la verkaro de D-ro L.L. Zamenhof netroveblaj en Universala Vortaro. Kontrolita de la Lingva Komitato. / eo + fr + en + de + es + it + ru + pl / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1908 / 72 p..

0798 / {E 3 -1/-9} / Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. / fr + eo / Paris, eld. Imprimerie Centrale Espérantiste. Deuxième édition. / 1927 / 160.

1459 / {E 3 -1/-9} / Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. / eo / Paris, Imprimerie Centrale Espérantiste. 2ème édition. / 1927 / 160 p..

2652 / {E 3 -1/-9} / Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. / fr + eo / Paris : Imprimerie Centrale Espérantiste. / [1906?] / 160 p. + folio errata. 17 cm. br..

2694 / {E 3 -1/-9} / Ergoto [Hrynkiewicz, Adán]. / Laŭtema vortaro esperanto-angla-franca-hispana. / Helpilo de magistroj kaj studantoj. / eo + en + fr + es / Buenos Aires. Bonaero. / 1972 / 234 p. 17 cm. br..

0789 / {E 3 -1/-9} / Fauvart-Bastoul, Commandant. / Ŝlosvortiloj. / Glossaire de deux cents mots-clefs d'un usage journalier et considérations sur leur juste emploi. Avec une préface de M. le Recteur E. Boirac. / fr + eo / Dijon, Imprimerie Darantière. / 1909 / 162 p..

{E 3 A/Z}  Aparte, unuope, pri certaj vortoj de la lingvo Esperanto.

{E 3 0}  Plurlingvaj Esperanto-vortaroj .

3008 / {E 3 0} / Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. / eo + la + fr + it + es + pt + de + en + ru / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 249 p. 18,1 cm..

4265 / {E 3 0} / Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. / eo + la + fr + it + es + pt + de + en + ru / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 249 p. 18,1 cm..

3490 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

4416 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

4417 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

4418 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

4419 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

4420 / {E 3 0} / Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. / Eldonita per la helpo de Touring-club de France kaj de la Esperantista Grupo de Dijon. / eo + fr + en + de + la / Dijon : Presejo Jobard. / 1903 / 24 p. 17,7 cm..

3545 / {E 3 0} / Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. / Ĉerpitaj el la verkaro de D-ro L. L. Zamenhof netroveblaj en Universala Vortaro. Kun sep naciaj tradukoj kaj referencoj montrantaj la lokon, kie ĉiu vorto troviĝas. / eo + fr + en + de + es + it + ru + pl / Paris (Francujo) : Librairie Hachette & Cie. Kolekto de la Revuo. / 1908 / 72 p. 17,5 cm..

4430 / {E 3 0} / Boulet, Paul. / Du mil Novaj Vortoj. / Ĉerpitaj el la verkaro de D-ro L. L. Zamenhof netroveblaj en Universala Vortaro. Kun sep naciaj tradukoj kaj referencoj montrantaj la lokon, kie ĉiu vorto troviĝas. / eo + fr + en + de + es + it + ru + pl / Paris (Francujo) : Librairie Hachette & Cie. Kolekto de la Revuo. / 1908 / 72 p. 17,5 cm..

4027 / {E 3 0} / Bubalo, Niko. / Esperanto-ĥorvata-Serba Vortaro. / Esperanto-Hrvastski-Srpski Rječnik Potpuno službeno izadanje - Oficiala radikaro. / eo + sr + hr / Zagreb : Kr. zemaljska tiskara - Reĝa landa presejo. / 1923 / 148 p. 14,6 cm..

1906 / {E 3 0} / Grosjean-Maupin, E. / Oficiala klasika libro de Esperanto. / Esperantista Akademio. Pri landnomoj, la sistemo de D-ro Zamenhof. Franca, angla kaj germana parto. / eo + fr + en + de / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1924 / 118 + 16 p..

1136 / {E 3 0} / Setälä, Vilho. / [Ŝlosilo dekdulingva]. / Suomi, Svenska, English, Deutsch, Français, по Русски, Esperanto, Dansk, Norsk, Italiano, Español, Português. [Anst. ekz.] / fi + sv + en + de + fr + ru + eo + da + no + it + es + pt / Helsinki : Otava. / 1969 / 96 p. 20 × 7 cm. br..

0794 / {E 3 0} / Zamenhof, L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia "Esperanto". / [Lingvoj Esperanto - franca - angla - germana - rusa - pola] / eo + fr + en + de + ru + pl / Varsovio, J. Kelter. 3-a eldono. / 1900 / 72 p..

3546 / {E 3 0} / Zamenhof, L. -L. / Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1906 / 96 p. 17,5 cm..

3565 / {E 3 0} / Zamenhof, L. / Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto. / Dictionnaire universel… ; Universal Vocabulary… ; Universal - Wörterbuch… ; Universalnij Slovar… ; Uniwersalny Słownik… Esperante ; france ; angle ; germane ; ruse ; pole. / eo + fr + en + de + ru + pl / Varsovio : Presejo de J. Kelter. N-° 64. 4-a eldono. / 1901 / 69 p. 20,6 cm..

4770 / {E 3 0} / Zamenhof, L. / Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto. / Dictionnaire universel… ; Universal Vocabulary… ; Universal - Wörterbuch… ; Universalnij Slovar… ; Uniwersalny Słownik… Esperante, france, angle, germane, ruse, pole. / eo + fr + en + de + ru + pl / Varsovio : Presejo de J. Kelter. N-° 64. 3-a eldono. / 1900 / 72 p. 20,6 cm..

{E 3 1}  Difino-vortaroj tute en Esperanto.

0810 / {E 3 1} / Boirac, Émile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. / Unua parto. Dua parto. Aldono. / eo + fr / Dijon, Imprimerie Darantière. / 1909-1910 / XXII + 430 p..

0800 / {E 3 1} / Grenkamp, S. / Oficiala vortaro de Esperanto. / eo / Eld. en Parizo, ĉe la aŭtoro. / 1937 / 249 p..

2110 / {E 3 1} / Grenkamp, S. / Oficiala vortaro de Esperanto. / [Kun manskribitaj rimarkoj de Paul Ciliga] / eo / Eld. en Parizo, ĉe la aŭtoro. / 1937 / 249 p..

0809 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. 2-a eldono. / 1934 / 511 p..

0811 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. 2-a eldono. / 1934 / 511 p..

0812 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. 1-a eldono. / 1930 / XV + 520 p..

0813 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. / [Anstataŭa ekzemplero]. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. Tria eldono. / 1947 / 511 p. 21 cm. bi..

2651 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. / eo / Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda. 5-a eldono kun suplemento. / 1956 / 511 + 63 p. 14 cm. bi..

2682 / {E 3 1} / Grosjean-Maupin, E. ; Esselin, A. ; Grenkamp-Kornfeld, S. ; Waringhien, Prof. Gaston. / Plena Vortaro de Esperanto kun suplemento. / Kun suplemento komp. de G. Waringhien. / eo / Paris : SAT. Sepa senŝanĝa eldono. / 1964 / 511 + 63 p. 17 cm. bi..

0808 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1910 / 175 p..

0826 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Tria eldono. / 1925 / 175 p..

0827 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de La Revuo. / 1922 / 175 p..

0828 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1910 / 175 p..

1427 / {E 3 1} / Kabe. Verax, Ch. / Vortaro de Esperanto. Enciklopedia vortareto Esperanta. / [Provaj reklamaj paĝoj] / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. / [1910] / [Provaj reklamaj paĝoj].

2350 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1910 / 175 p..

3552 / {E 3 1} / Kabe. / Vortaro de Esperanto. / eo / Paris : Librairie Hachette & Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. Kolekto de La Revuo. / 1910 / 175 p. 20,8 cm..

0824 / {E 3 1} / Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. / Kun klarigoj en Esperanto kaj franca traduko. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Teknika Kolekto. / 1910 / XX + 249 p..

0825 / {E 3 1} / Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. / Kun klarigoj en Esperanto kaj franca traduko. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Teknika Kolekto. / 1910 / XX + 249 p..

0823 / {E 3 1} / Waringhien, Profesoro G. / Plena vortaro de Esperanto : Suplemento. / eo / Annemasse, Granchamp. [Francujo]. / 1954 / 63 p..

0874 / {E 3 1} / Waringhien, Profesoro G. / Plena vortaro de Esperanto : Suplemento. / eo / Annemasse, Granchamp. [Francujo]. / 1954 / 63 p..

{E 3 2}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Angla.

3561 / {E 3 2} / Harris, Herbert. / English - Esperanto Dictionary. / eo + en / West Newton (Mass., U. S. A.) : The American Esperantist Co., Inc. / 1915 / 60 p. 15,2 cm..

3944 / {E 3 2} / Hecker, Oscar. / Sistema Vortaro Esperanta-Angla. Systematical Vocabulary English-Esperanto. / Prof. Heckers Wortschatz für Reise und Unterricht. Laŭ la germana teksto de O. H. tradukita Esperante de Dro A. v. Mayer, en anglan lingvon de Prof. Dro Hamann. Kun elparolada tabelo, with accents for correct pronunciation. / eo + en / Berlin : B. Behr, Publikigisto / Publisher. / 1907 / 312 p. 17,1 cm..

4760 / {E 3 2} / Hugon, P. D. / English - Esperanto Supplement. / New approved words, corrections, &c. / en + eo / London : "Review of Reviews" Office. Chatham : Printed by W. & J. Mackay & Co., Ltd. / 1906 / 32+1 p. 16,3 cm..

3936 / {E 3 2} / Mann, Mr W. W. ; Mabon Warden, Mr John ; Baird, Miss Jane ; Harvey, Mr William. / The "Edinburgh" Esperanto Pocket Dictionary. / Esperanto-English and English-Esperanto. / eo + en / Edinburgh : Thomas Nelson & sons. / 1915 / 206 p. 14,6 cm..

1907 / {E 3 2} / Millidge, Edward A. / The Esperanto-English dictionnary. / en + eo / London, Stead's Publishing House, British Esperanto Association. / 1912 / XX + 480 p..

3557 / {E 3 2} / Millidge, Edward A. / The Esperanto-English dictionary. / eo + en / London : British Esperanto Association. Stead's Publishing House. / 1912 / 480 p. 17,1 cm..

1024 / {E 3 2} / Millidge, Edward A.. / The Esperanto-English dictionary. / eo + en / London, British Esperanto Association. Stead's Publishing House. / 1912 / 480 p..

3539 / {E 3 2} / Motteau, A. / Esperanto-English Dictionary. / Kun Respektega Dankemo al nia Komuna Althonorinda Majstro Doktoro L. Zamenhof. / eo + en / London : "Review of reviews" Office. Kolekto Esperanta aprobita… Printed by T. and A. Constable, Printers of His Majesty at the Edinburgh University Press. / [191?] / 129+3 p. 16,7 cm..

1045 / {E 3 2} / Motteau, A. / Esperanto-English dictionary. / eo + en / London, "Review of reviews" Office. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 132 p..

4768 / {E 3 2} / O 'Connor, J. C. ; Hayes, C. F. / English - Esperanto Dictionary. / en + eo / London : "Review of Reviews" office. Chatham : W. & J. Mackay & Co., Ltd. Kolekto Esperanta aprobita… New and revised edition. / 1906 / 200 p. 16,3 cm..

1023 / {E 3 2} / O'Connor, J. C. ; Hayes, C. F. / English-Esperanto dictionnary. / en + eo / London, "Review of reviews" Office. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / 200 p..

3543 / {E 3 2} / Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto-Dictionary. / Based upon the "fundamento", the Esperanto literature, and the National-Esperanto Dictionaries bearing Dr. Zamenhof's "Aprobo". / eo + en / London : Published at Stead's Publishing House. / 1908 / 547 p. 19,0 cm..

4429 / {E 3 2} / Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto-Dictionary. / Based upon the "fundamento", the Esperanto literature, and the National-Esperanto Dictionaries bearing Dr. Zamenhof's "Aprobo". / eo + en / London : Published at Stead's Publishing House. / 1908 / 547 p. 19,0 cm..

1036 / {E 3 2} / Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto dictionnary. / en + eo / London, Stead's Publishing House. / 1908 / 547 p..

1046 / {E 3 2} / Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto dictionnary. / en + eo / London, Stead's Publishing House. / 1908 / 547 p..

2693 / {E 3 2} / Wells, J. C. / Esperanto Dictionary. / Concise Esperanto and English Dictionary. Esperanto-English/English-Esperanto. ISBN=0-340-05950-8. / eo + en / London : Teach Yourself Books. The English Universities Press Ltd. Second impression. / 1973 / IX + 419 p. 18 cm. br..

{E 3 3}  Traduk-vortaroj de Esperanto al Germanaj lingvoj.

3551 / {E 3 3} / Bendix, Kaj. / Dansk-Norsk Esperanto-Ordbog. / Anbefalet af centra dana Esperantista Ligo. / eo + da / København : Det Schønbergske Forlag. / 1909 / 160 p. 19+4 cm..

3563 / {E 3 3} / Christaller, P. / Deutsch-Esperanto Wörterbuch. / eo / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1910 / 516 p. 16,2 cm..

3560 / {E 3 3} / Hecker, Prof. Oscar. / Systematischer Wortschatz Deutsch - Esperanto. Sistema vortaro Esperanta - Germana. / Mit Aussprachehülfen. Kun elparola tabelo. / eo + de / Berlin : B. Behr. Prof. Heckers Wortschatz für Reise und Unterricht. / 1907 / 312 p. 17,1 cm..

0820 / {E 3 3} / Jürgensen, Hermann. / Wörterbuch Esperanto-Deutsch. / eo + de / Berlin, Esperanto-Verlag Möller & Borel. Zweite vermehrte Auflage. / [191?] / VIII + 248 p..

0821 / {E 3 3} / Jürgensen, Hermann. / Wörterbuch Esperanto-Deutsch. / eo + de / Berlin, Esperanto-Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / VII + 220 p..

3719 / {E 3 3} / Jürgensen, Hermann ; Pagnier, M. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto / Unter der Redaktion von Dr. Zamenhof. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Dritte unveränderte Auflage. / [190?] / 277 p. 17,4 cm..

3925 / {E 3 3} / Stark, Emil. / Wörterbuch Esperanto - Deutsch. / Esperanto - Internationale Hilfssprache. Erfunden von Dr. L. Zamenhof in Warschau. / eo + de / Berlin : Verlag Hans Th. Hofmann. Magdeburg : Druck A. Sorgler. 2. Auflage. / 1909 / 95 p. 19,7 cm..

3943 / {E 3 3} / Stark, Emil. / Wörter - Verzeichnis zum Elementarbuch. / Esperanto - internationale Hilfssprache. Erfunden von Dr. L. Zamenhof in Warschau. / eo + de / Berlin : Hans Th. Hoffmann, Verlagsbuchhandlung. Magdeburg : Druck von A. Sorgler. / [191?] / 45 p. 21,1 cm..

2918 / {E 3 3} / Steier, Karlo. / Esperanto-deutsches Wörterbuch amtlicher Wortstämme… / …nach dem "Universala Vortaro" und dessen drei Nachträgen für deutsche Esperantisten bearbeitet v.… / eo + de / Gr.-Tabarz : Esperanto-Verlag Rothermel. / 1923 / [nur frontaj flankoj :] 64 p. 15 cm. br..

3945 / {E 3 3} / Stephan, Fritz. / Taschenwörterbuch der Weltsparche "Esperanto". / Teil I : Esperanto - Deutsch. / eo + de / Leipzig : Verlag von C. W. B. Naumburg. Kollektion Esperanto, Band 2. / 1907 / 56 p. 17,3 cm..

0819 / {E 3 3} / Wingen, Hans. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. / de + eo / Limburg, Verlag der Limburger Vereinsdruckerei. / 1954 / 177 p..

3564 / {E 3 3} / Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. / International-deutscher Theil. Meza Vortaro internacia-germana. / eo + de / Warschau : L. Samenhof. / 1889 / 73 p. 15,5 cm..

0817 / {E 3 3} / Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. [I]. / Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. Provo sur la vojo al internacia sinteza vortaro de Esperanto. Unua parto. / eo + de / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako. / 1923 / [23] + 136 p..

0818 / {E 3 3} / Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. [I]. / Kun speciala elmontro de la Zamenhof-a lingvuzo. Provo sur la vojo al internacia sinteza vortaro de Esperanto. Unua parto. / eo + de / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako. / 1923 / [23] + 136 p..

2710 / {E 3 3} / Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. Tria parto. / eo + de / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn, Esperanto-Fako. / [1923] / de [41] ĝis [66] + de 281 ĝis 414 p. 25 cm. br..

0799 / {E 3 3} / Zamenhof, L. [printita "Samenhof"]. / Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. / International-deutscher Theil. Meza Vortaro internacia-germana. / de + eo ; eo + de / Warschau, L. Samenhof, Str. Przejazd N. 9. / 1889 / 73 p..

0815 / {E 3 3} / Zamenhof, L. / Granda vortaro Germana-Esperanta. / Grosses Deutsch-Esperantisches Wörterbuch. Kajero 1. / de + eo / Eldonita de L. Zamenhof. Odeso, Presejo "Centralnaja". Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto. Folio 10. N-ro 74. / 1894 / 16 p..

0816 / {E 3 3} / Zamenhof, L. / Granda vortaro Germana-Esperanta. / Grosses Deutsch-Esperantisches Wörterbuch. Kajero 1. / de + eo / Eldonita de L. Zamenhof. Odeso, Presejo "Centralnaja". Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto. Folio 10. N-ro 74. / 1894 / 16 p..

0822 / {E 3 3} / Zamenhof, Dr. [printita "Samenhof"]. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. / Herausgegeben von Hermann Jürgensen und M. Pagnier. / de + eo / Berlin, Esperanto-Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 128 p..

2495 / {E 3 3} / Zamenhof, Dr. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. / Herausgegeben von Hermann Jürgensen u. M. Pagnier. Zweite vermehre Auflage. / de + eo / Berlin, Möller & Borel. / [190?] / 278 p..

4469 / {E 3 3} / Sekundaer Nøgle til Det internationale Sprog "Esperanto". / Ĉu vi parolas Esperanton ? Esperanto, unueco estas forteco. / dk + eo / Vejle : C. Neumann 's Boghandel. Packness ' Esperanto Serie Nr. 2. / 1905. / 46 p. 17,3 cm..

0814 / {E 3 3} / Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. / eo + sv / Stockholm, Stockholms Esperantoförening. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / XII + 162 p..

3550 / {E 3 3} / Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. / eo + sv / Stockholm : Stockholms Esperantoförening. Uppsala : K. W. Appelbergs Boktryckeri. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 162 p. 20,7 cm..

3688 / {E 3 3} / Backman, G. H. / Svensk-Esperantisk Ordbok. / eo + sv / Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto. Kirchhain N.-L. : Druck von Max Schmerzow, Buchdruckerei für fremde Sprachen. / 1921 / VI+214+2 p. 18,3 cm..

3927 / {E 3 3} / Finn, E. L:son. / Svensk-Esperantisk ordbok. / sv + eo / Sala : E. L:son Finn Förlag. Sala - postens Tryckeri. / 1907 / 132 p. 18,8 cm..

3928 / {E 3 3} / Nylén, Paul. / Svensk-Esperantisk ordbok. / Det internationella Språket Esperanto. Utarbetad af L***. / sv + eo / Uppsala : Esperantoförening. Upsala N. T:s Boktryckeri - Aktiebolag. / 1899 / 65 p. 18,2 cm..

3929 / {E 3 3} / Nylén, Paul. / VIII. Esperantisk-Svensk ordbok. / Det internationella språket Esperanto. Efter D:r L. Zamenhofs "Universala Vortaro". / sv + eo / Uppsala : Uppsala Esperantoförening. / 1897 / 68 p. 18,4 cm..

4759 / {E 3 3} / Nylén, Paul. / Svensk-Esperantisk ordbok. / Det internationella Språket Esperanto. Utarbetad af L***. / sv + eo / Uppsala : Esperantoförening. Upsala N. T:s Boktryckeri - Aktiebolag. / 1899 / 65 p. 18,2 cm..

2718 / {E 3 3} / Öfors, Sten. / Kiel diri & kion ekster la kongresejo. / 65a Universala Kongreso de Esperanto. Stockholm 1980. [Lingvo-gvidilo pri la sveda por UK-anoj]. / eo + sv / [Stockholm : Universala Kongreso]. / 1980 / 30 p. 16 cm. br..

0860 / {E 3 3} / Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. / eo + sv / Kope Stockholm, Stockholms Esperantoförening. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / XII + 162 p..

0863 / {E 3 3} / Svensk-esperantisk ordbok. / [Tre difektita] / sv + eo / Upsala, Upsala Esperantoförening. Svedujo. / s.d. / 64 p..

0870 / {E 3 3} / Skeel-Giørling, Frederik. / Det Internationale Hjælpesprog Esperanto. / I. Esperanto-Dansk-Norsk ordbog. / eo + da + no / København, Andr. Fred. Høst & Søn. / 1904 / 326 p..

{E 3 4}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Franca aŭ Kataluna.

3920 / {E 3 4} / Pujulà y Vallès, F. / Vortaro Esperanto-Kataluna. Vocabulari Esperanto-Català. / Dediĉita Al "Grupo de Parizo" kal al sinjoro Horacio Huet. / ca + eo / Barcelona : Biblioteca "Joventut". Valencia : Fidel Giró, impressor. / 1908 / 276 p. 18,5 cm..

3926 / {E 3 4} / Pujulà y Vallès, F. / Vocabulari Català-Esperanto. / Vortaro Kataluna-Esperanto. (Obra composta ab máquines Linotype). / ca + eo / Barcelona : Biblioteca "Joventut". / 1909 / 225 p. 18,7 cm..

4472 / {E 3 4} / Pujulà y Vallès, F. / Vortaro Esperanto-Kataluna. / Vocabulari Esperanto-Català. Dediĉita Al "Grupo de Parizo" kal al sinjoro Horacio Huet. / ca + eo / Barcelona : Biblioteca "Joventut". Valencia : Fidel Giró, impressor. / 1908 / 276 p. 18,5 cm..

2251 (mankas) / {E 3 4} / Waringhien, Gaston. / Grand dictionnaire espéranto - français. / eo + fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. / 1957 / 367 p..

1898 (mankas) / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Parto A-Boulonnière. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / .

2943 / {E 3 4} / Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche Français-Esperanto… / …suivi d'un aide-mémoire Esperanto-Français. / fr + eo / Paris : Librairie Centrale Espérantiste. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 6. Troisième édition. / 1947 / 128 p. 12 cm. br..

1038 / {E 3 4} / Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… / … suivi d'un aide-mémoire espéranto-français. / fr + eo / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. / 1932 / 127 p..

1039 / {E 3 4} / Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… / … suivi d'un aide-mémoire espéranto-français. / fr + eo / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto, n-ro 6. Deuxième édition revue et augmentée. / 1937 / 127 p..

2681 / {E 3 4} / Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… / … suivi d'un aide-mémoire espéranto-français. / fr + eo / Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 41 rue Descartes (Ve). Cinquième édition. / 1960 / 127 p. 12 cm..

0842 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Onzième mille. / 1904 / XVI + 220 p..

0843 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… No 2. [Quatrième édition]. Onzième mille. / 1904 / XVI + 220 p..

0844 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / Supplément au dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Deuxième édition revue. / 1902 / XII + 209 + 48 p..

0845 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1902 / XII + 209 p..

0846 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Douzième mille. / 1906 / XVI + 220 p..

0847 / {E 3 4} / Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. / Supplément au dictionnaire Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Deuxième édition revue. / 1902 / XII + 209 + 48 p..

3553 / {E 3 4} / Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto. / Groupés selon le sens. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 128+2 p. 17,4 cm..

0807 / {E 3 4} / Boirac, Émile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. / Unua parto. Dua parto. Aldono. / eo + fr / Dijon, Imprimerie Darantière. / 1909-1910 / XXII p. + 180 + de p. 181 ĝis 344 + de 345 ĝis 430..

3542 / {E 3 4} / Boirac, Emile. / Plena Vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. / Aldono. / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1911(?) / (85) p. 25,2 cm..

3739 / {E 3 4} / Boirac, Emile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. / [Unua parto / aldono kune binditaj]. / eo + fr / Dijon : Presejo Darantiere [1a parto]. Paris : Librairie Hachette et Cie [aldono]. / 1909 / XXII+430 p. 24,7 cm..

3559 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Merckens, M. ; Berthelot, P. / Vocabulaire Français-Esperanto. / Publié avec des notions de grammaire et un Vocabulaire abrégé Esperanto-Français ; / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. Kolekto esperanta aprobita… Quatrième édition revue et augmentée. / 1906 / 12+252 p. 15,2 cm..

0853 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français… / … avec nombreux dérivés et locutions usuelles. Préface de Em. Robert. / eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / VIII + 362 p..

0854 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français… / … avec nombreux dérivés et locutions usuelles. Préface de Em. Robert. / eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / VIII + 362 p..

0855 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français : Radikaro. [II]. / 2a parto. Aldonoj / eo + fr / Paris. / 1923 / de p. 659 ĝis 716 + XI p..

0856 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Boitel. / Vocabulaire français - espéranto. / fr + eo / Paris, Groupe espérantiste de Paris. [Mane skribita] / 1902 / 24 p..

0857 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Boitel. / Vocabulaire français - espéranto. / fr + eo / Paris, Groupe espérantiste de Paris. [Mane skribita] / 1902 / 24 p..

2647 / {E 3 4} / Cart, Th. / Vade-mecum de l'Espérantiste. / Esperanta Radikaro et Clef Française du Radikaro. Précédé de notes sur l'Esperanto et d'un résumé de grammaire. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / XXII + 147 p. 12 cm. br..

3937 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Dieterlen, C. / Vade-mecum de l'espérantiste. / Esperanta radikaro [Dua eldono, 1907] et clef française du radikaro, précédé de notes sur l'Esperanto et d'un résumé de grammaire. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 147+88+22 p. 10,5 cm..

3938 / {E 3 4} / Cart, Théophile. / Esperanta radikaro. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de Lingvo Internacia. Dua eldono. / 1907 / 132 p. 11,0 cm..

4473 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Dieterlen, C. / Vade-mecum de l'espérantiste. / Esperanta radikaro [Dua eldono, 1907] et clef française du radikaro, précédé de notes sur l'Esperanto et d'un résumé de grammaire. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 147+88+22 p. 10,5 cm..

1026 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Merckens, M. ; Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… / … publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé espéranto-français. / fr + eo / Paris, Hachette et Cie. 5e édition. / 1907 / 252 + 8 p..

1035 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Merckens, M. ; Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… / … publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé espéranto-français. / fr + eo / Paris, Hachette et Cie. 5e édition. / 1907 / 252 + 8 p..

1037 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. / (Radikaro) Précédé d'un résumé de la grammaire. / fr + eo ; eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 704 p..

1040 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Merckens, M. ; Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… / … publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé espéranto-français. / fr + eo / Paris, Hachette et Cie. 2e édition revue et corrigée. / 1903 / 252 p..

1042 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. / (Radikaro) Précédé d'un résumé de la grammaire. / fr + eo ; eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 704 p..

1049 / {E 3 4} / Cart, Th. ; Merckens, M. ; Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… / … publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé espéranto-français. / fr + eo / Paris, Hachette et Cie. 5e édition. / 1907 / 252 + 8 p..

1050 / {E 3 4} / Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. / (Radikaro) Précédé d'un résumé de la grammaire. / fr + eo ; eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 704 p..

4765 / {E 3 4} / Chavet, Gabriel ; Warnier, Georges. / Dictionnaire Français - Esperanto. / Pratique et complet. / fr + eo / Paris : Librairie de l'Esperanto. Dijon : Imp. Cails. / 1911 / 278 p. 15,7 cm..

1031 / {E 3 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. / fr + eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1911 / 278 p..

1769 / {E 3 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. / fr + eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1911 / 278 p..

1908 / {E 3 4} / Dictionnaire Esperanto-Français avec nombreux dérivés et locutions usuelles. / Préface de Em. Robert. / eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1910 / VIII + 362 p..

1920 / {E 3 4} / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. / (Radikaro) Précédé d'un résumé de la grammaire. Préface de Th. Cart. / fr + eo ; eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 704 p..

1954 / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Rédigé en collaboration par un groupe d'espérantistes sous le contrôle des revues "Lingvo Internacia" et "L'Espérantiste". 1er fascicule : A-Admiration. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / 16 p..

1955 / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Rédigé en collaboration par un groupe d'espérantistes sous le contrôle des revues "Lingvo Internacia" et "L'Espérantiste". 2ème fascicule : Admirer-Alerte, pages 17 à 32. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / de p. 17 ĝis 32..

1956 / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Rédigé en collaboration par un groupe d'espérantistes sous le contrôle des revues "Lingvo Internacia" et "L'Espérantiste". 3ème fascicule : Alerte-Anémique, pages 33 à 48. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / [190?] / de p. 33 ĝis 48..

1957 / {E 3 4} / Grand dictionnaire français-espéranto. / Rédigé en collaboration par un groupe d'espérantistes sous le contrôle des revues "Lingvo Internacia" et "L'Espérantiste". 4ème fascicule : Anémomètre-Arcade, pages 49 à 64. / fr + eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / [190?] / de p. 49 ĝis 64..

0848 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel Esperanto - français. / Extrait du Dictionnaire complet Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Ouvrages d'enseignement d'Esperanto publiés sous le patronage de "La Revuo". / 1911 / 144 p..

0849 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel Esperanto - français. / Extrait du Dictionnaire complet Esperanto-Français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Ouvrages d'enseignement d'Esperanto publiés sous le patronage de "La Revuo". / 1911 / 144 p..

1279 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français - espéranto. / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Ouvrages d'enseignement d'Esperanto publiés sous le patronage de "La Revuo". Deuxième édition. / 1924 / XVI + 656 p..

2679 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet Esperanto-Français. / eo + fr / Paris : Esperanista Centra Librejo. Neuvième édition, revue et corrigée (15 à 20e mille). / 1938 / XX + 243 p. 16 cm. bi..

2945 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet Esperanto-Français. / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Ouvrages d'enseignement d'esperanto publiés sous le patronage de "la Revuo". / 1910 / XXVIII + 255 p. 16 cm. bi..

2946 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet Esperanto-Français. / eo + fr / Paris : Esperanista Centra Librejo. Deuxième édition, revue et corrigé. / 1921 / XIX + 242 p. 16 cm. bi..

3558 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire Usuel Esperanto - Français. / Ouvrages d'enseignement d'Esperanto publiés sous le patronage de "La Revuo". Extrait du dictionnaire complet Esperanto - Français. / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. Kolekto de La Revuo. / 1911 / 144 p. 15,8 cm..

1028 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel français-espéranto. / fr + eo / Paris, Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1914 / VIII + 392 p..

1029 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-espéranto. / fr + eo / Paris, Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1913 / 656 p..

1030 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-espéranto. / Supplément. / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1936 / VIII + 179 p..

1921 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-esperanto. / [Anstataŭa ekzemplero]. / fr + eo / Paris, Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1913 / XVI + 656 p. 15 cm. bi..

1922 / {E 3 4} / Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel français-espéranto. / fr + eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto de La Revuo. / 1914 / VIII + 392 p..

2770 / {E 3 4} / Léger, Roger. / Lexique fondamental Espéranto-Français. / Espéranto. La Langue "passe-partout" pour tous. / fr + eo / Mulhouse : Éditions Nova. / [1957?] / 111 p. 17 cm. br..

2786 / {E 3 4} / Léger, Roger ; Albault, André. / Dictionnaire Français-Espéranto. / fr + eo / Marmande : Éditions Françaises d'Espéranto. / 1961 / 672 + LVI p. 16 cm. bi..

3939 / {E 3 4} / Robert, Em. / Clef-Répertoire du Radikaro. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 132 p. 11,7 cm..

3952 / {E 3 4} / Servin, Mme. / Esperanto - Lexique des notions élémentaires & du bildaro. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / [190?] / 20 p. 19,5 cm..

3541 / {E 3 4} / Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. / Kun klarigoj en Esperanto kaj franca traduko. / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Teknika Kolekto. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1910 / XV+4+249 p. 20,7 cm..

{E 3 5}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Itala aŭ Rumana.

3919 / {E 3 5} / Giambene, Prof. Luigi. / Vocabolario Italiano-Esperanto. / Con un breve sunto di grammatica e l'elenco completo dei prefissi e suffissi. / it + eo / Roma : Bernardo Lux, Libreria internazionale. / 1906 / 94+2 p. 14,5 cm..

4017 / {E 3 5} / Giambene, Prof. Luigi. / Vocabolario Italiano-Esperanto. / Con un breve sunto di grammatica e l'elenco completo dei prefissi e suffissi. / it + eo / Roma : Bernardo Lux, Libreria internazionale. / 1906 / 94 p. 14,5 cm..

0850 / {E 3 5} / Meazzini, G. / Dizionario completo Esperanto-Italiano. / E Suplemento al vocabolario Italiano-Esperanto. [nekompletaj] / eo + it ; it + eo / Vito al Tagliamento, A. Paolet, editore (Italia). / 1925 / 64 + 112 p..

4531 / {E 3 5} / Meazzini, G. / Dizionario Italiano - Esperanto. / Specimeno de la baldaŭ aperonta vortaro Ital-Esperanta kiun la verkinto Prof. G. M. el Arrezzo (Italujo) prezentas, por konigi en la III Kongreso. / it + eo / Livorno (Italujo) : Raffaello Giusti. / 1907 / 390 p. 15,5 cm..

4618 / {E 3 5} / Meazzini, G. / Vocabolario Italiano - Esperanto. / Collezione della Cattedra Italiana de Esperanto. / it + eo / S. Vito al Taglianento (Veneto) : Casa Editrice Esperantista "La tipografica". / 1914 / 112 p. 16,1 cm..

4648 / {E 3 5} / Meazzini, G. / Novo vocabolario Italiano - Esperanto. / Preceduto da Gramatica costitutiva. Comento e nozioni utili. / it + eo / S. Vito al Taglianento : A. Paolet, Editore. Biblioteca della Rivista "L'Esperanto" sotto il patronato della Cattedra Italiana de Esperanto. / 1922 / 243 p. 16,5 cm..

1027 / {E 3 5} / Meazzini, G. / Dizionario Italiano-Esperanto. / it + eo / Livorno, Raffaello Giusti. / 1907 / 404 p..

0851 / {E 3 5} / Puccinelli, G. / Dizionario Esperanto-Italiano. / eo + it / Livorno, Rafaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 231 p..

3547 / {E 3 5} / Puccinelli, G. / Dizionario Esperanto-Italiano. / eo + it / Livorno (Italujo) : Rafaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1906 / 231 p. 15,5 cm..

3951 / {E 3 5} / Vocabolario Esperanto-Italiano… / …contenente tutte le radici approvate dall' accademia differenti dalle italiane. Collezione della Cattedra Italiana di Esperanto e sottocomitato linguistico nazionale. Kolekto de la itala katedro de Esperanto kaj nacia sublingvakomitato. / eo + it / S. Vito de Tagliamento : Casa Editrice esperantista "la Tipografica". / 1913 / 31 p. 15,7 cm..

{E 3 6}  Traduk-vortaroj de Esperanto al la Hispana aŭ Portugala.

3549 / {E 3 6} / Inglada Ors, V. ; Villanueva, A. L. / Vocabulario Esperanto-Español Y Español-Esperanto. / Con una carta-prólogo de Paul Fruictier. / eo + es / Barcelona : José Espasa, Editor. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana N.° 3. / 1905 / 364 p. 18,0 cm..

3555 / {E 3 6} / Inglada Ors, V. ; López Villanueva, A. / Vocabulario Esperanto - Español. / Con una carta-prólogo de Paul Fruictier. / eo + es / Barcelona : José Espasa é Hijos, Editores. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana N.° 3. / 1908 / 109 p. 19,1 cm..

3556 / {E 3 6} / Inglada Ors, V. ; López Villanueva, A. / Vocabulario Español - Esperanto. / eo + es / Barcelona : José Espasa é Hijos, Editores. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana N.° 3. / [190?] / 265 p. 19,0 cm..

3931 / {E 3 6} / Pujulà y Vallès, F. / Vocabulario Español-Esperanto. / Con un resumen de la gramática de la lengua internacional. / es + eo / Barcelona, Madrid : F. Granada y C. a, Editores. / 1911 / 209 p. 19,8 cm..

3932 / {E 3 6} / Pujulà y Vallès, F. / Vocabulario Esperanto-Español. / es + eo / Barcelona : F. Granada y C. a, Editores. / 1911 / 376 p. 19,4 cm..

0869 / {E 3 6} / Couto Fernandes, A. ; Domingues, Carlos. ; Porto Carreiro Neto, L. / Dicionário Portugês-Esperanto. / pt + eo / Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. / 1936 / XVIII + 488 p..

3690 / {E 3 6} / Couto Fernandes, A. / Esperanta radikaro (oficialaj radikoj) kun portugala traduko. / eo + pt / Rio de Janeiro (Brazilio) : Industria Entrepreno "O Norte". / 1922 / 82 p. 12,6 cm..

0841 / {E 3 6} / Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-Portugala. / Diccionario Esperanto-Portugez. / eo + pt / Rio de Janeiro, Francisco Alves & Ca. / 1910 / 176 p..

0868 / {E 3 6} / Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-Portugala. / Diccionario Esperanto-Portugez. / eo + pt / Rio de Janeiro, Francisco Alves & Ca. / 1910 / 176 p..

3548 / {E 3 6} / Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-portugala. / Diccionario Esperanto-Portuguez. / eo + pt / Rio de Janeiro : Francisco Alves & Ca. Paris : Librairie Hachette & Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1910 / 176 p. 15,4 cm..

3930 / {E 3 6} / Leite, Tobias R. / Diccionario Portuguez-Esperanto. / pt + eo / Rio de Janeiro : Francisco Alves & Co ; Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1913 / 417 p. 15,6 cm..

4431 / {E 3 6} / Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-portugala. / Diccionario Esperanto-Portuguez. / eo + pt / Rio de Janeiro : Francisco Alves & Ca. Paris : Librairie Hachette & Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1910 / 176 p. 15,4 cm..

3923 / {E 3 6} / Proença, José Augusto. / Diccionario Esperanto-Portuguez. / Precedido por um Resumo da Grammatica. / pt + eo / Porto : Almeida & Sá, Succ. / 1908 / 137 p. 18,8 cm..

3924 / {E 3 6} / Proença, José Augusto. / Diccionario Portuguez-Esperanto. / pt + eo / Porto : Editores Almeida & Sá, Succ. / 1910 / 293 p. 19,0 cm..

{E 3 7/9}  Traduk-vortaroj de Esperanto al aliaj lingvoj.

0867 / {E 3 7/9} / Stamatiadis, Dro Anakreono A. / Vortaro Greka-Esperanta kaj Esperanta-Greka. / Λεξικον Ελληνο-Εσπεραντικον και Εσπεραντο-Ελληνικον. / el + eo ; eo + el / Samoso, Presejo O. Travlo. / 1914 / XX + 459 p..

4244 / {E 3 7/9} / Stamatiadoj, Anakreontos [transliterigo de:] Σταματιαδου, Ανακρεοντοσ Α. / Στοιχεια τησ Διεθνουσ Γλοσσησ Εσπεραντο μετα Λεξιλογιου Εσπεραντο-Ελληνικου. / el + eo / Εν Σαμο : παρα τη Σαμιακηε Σπεραντιστικη Εταιρια. / 1907 / 68 p. 19,2 cm..

0865 / {E 3 7/9} / Čejka, Theodor. / Slovnik Esperanto-Český. / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. / cs / Thodor Čejka, Bystřice-Hostýn, Morava. / 1908 / XXIV + 170 p..

3941 / {E 3 7/9} / Ĉejka, Theodor. / Slovnik Ĉesko-Esperantský. / Esperanto. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. / 1906 / 123 p. 15,9 cm..

3942 / {E 3 7/9} / Ĉejka, Theodor. / Slovniĉek Ĉesko-Esperantský. / Neutrálni jazyk mezinárodni Esperanto - Uĉebné pomůcky pro samouky i kursy. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. Malého vydáni sv. 3. / 1908 / 52 p. 15,8 cm..

4764 / {E 3 7/9} / Ĉejka, Theodor. / Slovnik Esperantsko-Ĉeský. / Esperanto. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. Tiskem Družstva Knihtiskárny v Hranicich. / 1906 / 29 p. 15,9 cm..

3554 / {E 3 7/9} / Kühnl, E. ; Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov). / eo + cs / Praha : Vlastnim nákladem vydal, Ed. Kühnl. Časopis Českých Esperantistů C. 6. / 1914 / 9+284 p. 17,5 cm..

4432 / {E 3 7/9} / Kühnl, E. ; Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) / eo + cs / Praha : Vlastnim nákladem vydal, Ed. Kühnl. Časopis Českých Esperantistů C. 6. / 1914 / 9+284 p. 17,5 cm..

4433 / {E 3 7/9} / Kühnl, E. ; Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) / eo + cs / Praha : Vlastnim nákladem vydal, Ed. Kühnl. Časopis Českých Esperantistů C. 6. / 1914 / 9+284 p. 17,5 cm..

0873 / {E 3 7/9} / Waher, W. / Vortaro Esperanto-Esta. / Esperanto-Eesti sônastik. / eo + et / Nurnbergo. Presejo de W. Tümmel. Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto. Folio 20 kaj ½ de 21. / 1895 / 24 p..

3933 / {E 3 7/9} / Czarnowski, Stanisław. / Obszerny słownik Esperancko-Polski. / Vasta Vortaro Esperanta-Pola. / eo + pl / Varsovio : Presejo de Andres kaj K-io. / 1909 / 103 p. 16,8 cm..

3953 / {E 3 7/9} / Esperanto-Pola Vortaro. / Slownik Esperantsko-Polski. Aldono al "Pola Esperantisto". / eo + pl / Warszawa : Jan Günther. / 1909 / 1(afiŝo) p. 23,2 cm..

0866 / {E 3 7/9} / Zamenhof, Dr L. / Esperanto język międzynarodowy. / Część II. Słownik esperancko–polski i polsko–esperancki.. / pl / Warsawa, M. Arcta. Ksiąźki dla wszystkich n-ro 198. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 60 + 4 p..

3935 / {E 3 7/9} / Zamenhof, Dr. L. / Esperanto Język Międzynarodowy. / Częŝc' II : Słownik Esperancko-polski i polsko-Esperancki. / pl + eo / Warszawa : Nakladem i Drukiem M. Arcta. Ksia,žki dla wszystkich N° 198. Wydanie trzecie. / 1907 / 58+15 p. 12,9 cm..

2627 / {E 3 7/9} / Bokarev, E. A. / Rusa-Esperanta vortaro. / Preskaŭ 24 000 vortoj. Русско-Эсперантский словарь. / ru + eo / Moskvo : "Soveta Enciklopedio". / 1966 / 536 p. 17 cm. bi..

3689 / {E 3 7/9} / Dmitriev, Inĝeniero V. A. / Esperanta-rusa vortaro. / Oficiala radikaro de la lingvo "Esperanto". / eo + ru / Dresden : Adler & Borel G. m. b. H., Esperanto - Eldonejo. Tipografija Albert Gille. 2a Eldono. / [190?] / 139 p. 15,5 cm..

3940 / {E 3 7/9} / Dmitriev, Inĝeriero V. A. / Esperanta-Rusa Vortareto. / Esperantsko - Russkij Slovarik. Oficiala Radikaro de la lingvo "Esperanto". Oficialnij kornjeclov jazika "Esperanto". / eo + ru / St. Peterburg : Tip. K. L. Ŝrader. / [190?] / 119 p. 13,5 cm..

4230 / {E 3 7/9} / Самоучителъ Междунардиаго Языка Эсперанто. Словаръ эсперанто-русский. / Выпуск Четвертый. / ru + eo / Владивосток : Тип. Т-ва Изд. "Свободная Россія". / 1921 / 37 p. 17,3 cm..

1034 / {E 3 7/9} / Esperanto, Dr. [transliterigo de :] Эсперанто, Дръ. / Полный словарь Эсперантскаго (международнаго) языка. / [Polny slovar' esperantskago (meĵdunarodnago) jazyka] [Ĉast' russko-esperantskaja. Izdanie tretje] Plena vortaro rusa-internacia. / ru + eo / [Varŝava, Vajdenfeld i Kelter] / 1900 / 232 p..

3921 / {E 3 7/9} / Korzlinskij, Dro N. ; Mencel, R. ; Smirnov, G. ; Stupin, A. / Rusa-Esperanta vortaro. / Russko - Esperantskij Slovar. Trarigardis D-ro Zamenhof. / ru + eo / Moskvo : Eldono de D-ro Korzlinskij. Moskva : Tipo-litografija You. Vener. / 1910 / 729 p. 18,0 cm..

3950 / {E 3 7/9} / Stojan, P. / Rusa-Esperanta poŝa Vortareto. / Karmannyj rusko-Esperantskij slovarik. / ru + eo / S. -Peterburg : Eldonis N. Ivanov. Tipografija D. P. Vejsbruta. 2-e izdanije (3001-6000) ispravlennoje i depolnennoje. / 1914 / 112 p. 14,0 cm..

4245 / {E 3 7/9} / Titov [transliterigo de:] Титовъ, Л. Т. / Эсперантско-Русскій Словарь [Slovar]. / Книгоиздателыство "Эсперанто" N-o 2. / ru + eo / Москва : Поставщ аровеличества. / 1908 / 79+6 p. 16,7 cm..

4246 / {E 3 7/9} / Vladikin [transliterigo de:] Владыкинъ. / Коснесловъ Международиаго Языка для Русскихъ [Kocnjeclov Meĵdunarodnago Jazika dlja Russkiĥ]. / Полнѣйшее собраніе корней и основиыхъ словъ уротребляемыхъ въ языкахъ "Эсперанто" [Polnijŝeje sobranije kornjej i osnovniĥ slov urotrjebljajemiĥ v jazikaĥ E-o]. / ru + eo / Вильна [Vilna] : Типографія [Tipografija] А. Г. Сыркина [Sirkina]. / 1903 / 124 p. 17,8 cm..

0852 / {E 3 7/9} / Zamenhof, L; / Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo "Esperanto". / Предисдовіе къ словарю языка "Эсперанто". / eo / Varsovio, L. Zamenhof. Presejo de Ĥ. Kelter. / 1889 / 8 p. [+ foldfolio].

4229 / {E 3 7/9} / Zamenhof, Dr L. L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Д-ръ Л. Л. / Полный Словарь - Междунардиаго Языка "Эсперанто" - Часть эсперантско-русская. / Vortaro Esperanto-Rusa. / ru + eo / Москва : Книжны магазинъ "Эсперанто". / 1909 / 151 p. 14,4 cm..

1032 / {E 3 7/9} / Molnár Frigyes, Dr. K.. / Jamboree zsebszótár. / Cserkész és tábori szakkifejezések Magyar-Német-Francia-Angol-Esperanto nyelveken. / de + fr + hu + en + eo / Magyar Cserkészszövetség. Hungario. / 1932 / 20 p..

3922 / {E 3 7/9} / Rosenberg, J. / Esperanto-Eesti Sõnastik. / et + eo / Tallinnas : J. Topmann 'i, end. / 1912 / 128 p. 18,6 cm..

0864 / {E 3 7/9} / Zamenhof, Dr. / Esperanta-Persa vortaro. / Trad.: Bahmen–Schidani. / eo + fa / Teheran. Bahmen–Schidani. Dua eldono. / [191?] / 15 p..

3946 / {E 3 7/9} / Anttila, Werner. / Suomi-Esperanto sanakirja. / Vortaro Finna-Esperanta. / eo + fi / Helsinki : Eldona akcia societo de G. W. Edlund. / 1911 / 241 p. 18,5 cm..

4481 / {E 3 7/9} / Altenburger, Adolf. / A nemzetközi nyelv Kérdése és az Eszperanto mint e kérdes legjobb megoldása. / (Függelékül : Az eszperanto nyelvtan áttekintése szemelvényekkel és szótárrai). / hu + eo / Szeged : Traub B. és Társa. / 1906 / 60 p. 16,3 cm..

0872 / {E 3 7/9} / Lomboŝ, Alfredo. / Universala vortartabelo Esperanta-Hungara. / Egyetemes szótártáblázat Eszperanto-Magyar. / eo + hu / Eldono de la aŭtoro, Zombor. Budapest. Kókai Lajos. / 1910 / [granda foldfolio].

4019 / {E 3 7/9} / Lombos, Alfréd (Alfredo). / Egyetemes Szótártáblázat Eszperanto-Magyar. / Universala Vortartabelo Esperanta-Hungara. [Document à déplier / Malfaldenda dokumento]. / eo + hu / Budapest : Förizományos Kókai Lajos, Könyvkereskedö. / 1910 / 1 p. 22,3 cm..

3868 / {E 3 7/9} / Õdön, Lucács. / Magyar-Esperanto Kis-Szótár. / Hungara-Esperanta vortareto. / hu + eo / Budapest : Kókai Lajos könyvkeresked'se. / 1918 / 33 p. 10,9 cm..

2149 / {E 3 7/9} / Schatz, Dr. Róbert. / Hungara-Esperanta poŝvortaro. / Magyar-Esperanto Zsebszótár. / hu + eo / Budapest, Kókai Lajos Kiadása. / 1910 / 164 p..

2145 / {E 3 7/9} / Török, Péter. / Plena Esperanto-Hungara vortaro. / Teljes Esperanto-Magyar Szótár. / eo + hu / Komisio de Kókai Lajos, librovendisto en Budapesto. Debreceno. Hungarujo. / 1910 / 288 p..

1033 / {E 3 7/9} / Okamoto, Joŝicugu. / Nova vortaro Japana-Esperanta. / ja + eo / Tokio, Japana Esperanto-Instituto. / 1935 / XXII + 802 p..

{E 4}  Sinonimoj, antonimoj, homonimoj, vortludoj per la lingvo Esperanto.

4404 / {E 4} / Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. / Aperintaj en "La Revuo". / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Verkaro de D=o Zamenhof. / 1910 / 30 p. 20,8 cm..

{E 5}  Gramatiko. Sintakso de la lingvo Esperanto.

3948 / {E 5} / Troyer, Lt Colonel de. / Résumé de grammaire Esperanto. / D'après les ouvrages de Monsieur le Marquis de Beaufront. (Grammaire et commentaire). / eo + fr / Bruges : A. -J. Witteryck-Delplace, Imprimeur-éditeur. / 1907 / 15 p. 19,3 cm..

2830 / {E 5} / Quarello, Daniel. / Lernu Esperanton. / Ekstrakto el la verko Lernu Esperanton… / eo / Buenos Aires : Quarello & Cia. Lernu Esperanton ; 1 / 1947 / 32 p. 19 cm. br..

3713 / {E 5} / Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de Dro L. L. Zamenhof. / Kun antaŭparolo de Rro E. Boirac. / eo / Paris : Hachette & Cie. Imprimerie Lahure. / 1907 / 95 p. 17,5 cm..

3456 / {E 5} / Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. / Aperintaj en "La Revuo". / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Verkaro de D=o Zamenhof. / 1910 / 30 p. 20,8 cm..

3572 / {E 5} / Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Rahonada de la llengua internacional Esperanto. / eo + ca / Barcelona : Biblioteca "Joventut". Fidel Giró, impressor. 2.a edició, corretgida y aumentada. / 1909 / 202 p. 18,2 cm..

4664 / {E 5} / Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Rahonada de la llengua internacional Esperanto. / eo + ca / Barcelona : Biblioteca "Joventut". Fidel Giró, impressor. 2.a edició, corretgida y aumentada. / 1909 / 202 p. 18,2 cm..

4665 / {E 5} / Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Catalana de la llengua internacional Esperanto. / eo + ca / Barcelona : Publicacio "Joventut". Fidel Giró, impressor. / 1906 / 144 p. 18,8 cm..

3720 / {E 5} / Velten, Rektor Wilhelm. / Ausführliche Grammatik der Esperanto-Sprache. / Lehr- und Uebungsbuch für fortgeschrittene Esperantisten. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1910 / 230 p. 17,3 cm..

3569 / {E 5} / Kellerman, Ivy. / A Complete grammar of Esperanto. / The international language with graded exercises for reading and translation together with full vocabularies. / eo + en / New York, Boston, Chicago : D. C. Heath & Company. / 1910 / xiv+334 p. 18,6 cm..

3567 / {E 5} / Garzón Ruiz, José. / Prontuario de Esperanto. / Completo estudio de las reglas gramaticales proprias de este idioma internacional su lexicografia enumeracion de las voces simples primitivas y derivadas radicales extrañas al castellano palabras compuestas, locuciones, modismos y frases adverbiales. / es / Barcelona / Buenos Aires : Sucesores de M. Soler. Barcelona : Imprenta de Modesto Berdós Coll. / 1909 / 281+9 p. 21,3 cm..

4434 / {E 5} / Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. / es / Barcelona : Casa Editorial Sopena. / 1908 / 160 p. 20,4 cm..

3570 / {E 5} / Beaufront, L. de. / Commentaire sur la Grammaire de la Langue Internationale "Esperanto". / [Sekvata de :] Texte synthétique des Règles, Préfixes, Suffixes, Expressions de l'Esperanto. suivi d'Études sur la question même de la Langue Internationale et la manière dont l'Espéranto la résout. Texte esperanto et traduction française en regard. / eo + fr / Reims : Imprimerie de l'Espérantiste. N° 127. Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1900 / 230+2x19 p. 16,2 cm..

3949 / {E 5} / Cattorini, Luciano. / Grammatica Completa di Esperanto. / (Lingua internazionale ausiliaria). Divisa in tre parti : Teorica - Pratica - Complementare. Pubblicazione approvata e raccomandata dalla Cattedra Italiana di Esperanto. / it + eo / Milano : Premiata Tipografia Editrice Artigianelli. I. a edizione. / 1914 / 240 p. 16,8 cm..

4529 / {E 5} / Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… / … corretado da copiosi esempi di traduzione e di lettura. / it + eo / Biella : Tipografia Sociale di Magliola e C. / 1908 / 80 p. 19,1 cm..

3947 / {E 5} / Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto ; Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. / Grammatica da lingua Esperanto. / Exercicios e vocabularios. Segunda edição augmentada. / pt + eo / Brazil : Compania typographica do Brazil. / 1906. / 171 p. 17,8 cm..

4474 / {E 5} / Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto ; Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. / Grammatica da lingua Esperanto. / Exercicios e vocabularios. Segunda edição augmentada. / pt + eo / Brazil : Compania typographica do Brazil. / 1906. / 171 p. 17,8 cm..

0861 / {E 5} / Ritter Nunes, Mário. / Gramática sinóptica de Esperanto. / pt / Rio de Janeiro. Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística. / 1954 / 33 p..

4243 / {E 5} / Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Полная Грамматика Эсперантскаго Языка. / La plena gramatiko de la lingvo Esperanto kun ekzemploj, kun ekzercoj, kun traduko de la ekzemploj rusen kaj kun aldono de la rusa-Esperanta esprimaro. Международниъй язикъ, Internacia lingvo. / ru + eo / Москва : Типо-Литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко. Выпускъ третій. Изданіе "Посредника" N-o 741. / 1909 / 123 p. 20,4 cm..

4015 / {E 5} / Couto Fernandes, A. ; Motta Menedes, H. / Grammatica Elementar de Esperanto. / pt + eo / Rio de Janeiro : Alberto Silvares & C-a. / [190?] / 38 p. 15,9 cm..

{E 50}  Kompletaj verkoj pri la gramatiko de la lingvo Esperanto.

0858 (mankas) / {E 50} / Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. / eo / Esperantista voĉo, Pollando. / s.d. / 185 p..

0671 / {E 50} / Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. / Kun prezenta letero de S-ro P-ro Th. Cart. / eo / Eldonoj de revuo "Lingvo Internacia". Szekszárd, Hungarlando, Paris. Kolekto de "Lingvo Internacia". Nro 3. Komuna Literaturo N-ro 205. / 1903 / 80 p..

0859 / {E 50} / Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. / Revizita kaj kompletigita de S. Grenkamp-Kornfeld. / eo / Jaslo, Pollando : Esperantista voĉo. / [1930] / 187 + V p..

0995 / {E 50} / Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. / Revizita kaj kompletigita de S. Grenkamp-Kornfeld. / eo / Jaslo, Pollando : Esperantista voĉo. / [1930] / 187 + V p..

2351 / {E 50} / Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. / Kun prezenta letero de S-ro P-ro Th. Cart. / eo / Eldonoj de revuo "Lingvo Internacia". Szekszárd, Hungarlando, Paris. Kolekto de "Lingvo Internacia". Nro 3. Komuna Literaturo N-ro 205. / 1903 / 80 p..

1041 / {E 50} / Kalocsay, K. ; Waringhien, G. / Plena gramatiko de Esperanto. / Vorto kaj frazo. / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1935 / 371 p..

2161 / {E 50} / Kalocsay, K. ; Waringhien, G. / Plena gramatiko de Esperanto. / Kun detala komentario pri vorto kaj frazo. / eo / Budapest, Literatura Mondo. II. tralaborita eldono. / 1938 / 489 p..

0933 / {E 50} / Stamatiadis, D-ro Anakreon. / Nova gramatika libro de la internacia helpa lingvo "Esperanto". / Por la supera kurso. Rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio. [Aŭtografo por Rollet de l'Isle] / eo / Ateno, Presejo P.D. Sakelario. / 1928 / 185 p..

2252 / {E 50} / Stamatiadis, D-ro Anakreon. / Nova gramatika libro de la internacia helpa lingvo "Esperanto". / Por la supera kurso. Rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio. / eo / Ateno, Presejo P.D. Sakelario. / 1928 / 185 p..

4406 / {E 50} / Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. / Aperintaj en "La Revuo". / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Verkaro de D=o Zamenhof. / 1910 / 30 p. 20,8 cm..

3571 / {E 50} / Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. / es / Barcelona : Casa Editorial Sopena. / 1908 / 160 p. 20,4 cm..

0994 / {E 50} / Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. / es / Barcelona, Casa Editorial Sopena. / 1908 / 161 p..

1460 (mankas) / {E 50} / Aymonier, Camille. / Grammaire complète, cours méthodique d'espéranto. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. Esperanto, kolekto de La Revuo. / 1918 / 170 p..

0926 / {E 50} / Aymonier, Camille. / Cours méthodique d'espéranto. / Grammaire complète. / fr / Paris, Office Central Espérantiste. 4e édition. / 1918 / VII + 174 p..

2396 / {E 50} / Aymonier, Camille. / Grammaire complète. / Cours méthodique d'espéranto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto de La Revuo. Troisième édition. / 1910 / 174 p..

0925 / {E 50} / Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. / fr / Paris, Hachette et C-ie. Quatrième édition revue et augmentée. / 1904 / XII + 156 p..

0862 / {E 50} / Couteaux, Jean. / Esperanto, la langue "passe-partout" pour tous. / 2. Manuel d'étude. Grammaire complète en 18 leçons de la langue internationale Esperanto. / fr / Mulhouse, Éditions Nova. Collection Nova. / 1955 / 128 p..

2111 / {E 50} / Couteaux, Jean. / Ce qu'il faut savoir sur l'espéranto. / Grammaire complète en neuf leçons. Avec préface de G. Waringhien. / fr / Paris, Union Espérantiste de France. / [195?] / 71 p..

2584 / {E 50} / Couteaux, Jean. / Ce qu'il faut savoir sur l'espéranto. / Grammaire complète en neuf leçons. Avec préface de G. Waringhien. / fr / Paris, Union Espérantiste de France. / [195?] / 71 p..

0927 / {E 50} / Zakrzewski, A. / Gramatyka języka Esperanto. / pl / W. Warsawie, Wydawnictwo M. Arcta. / 1907 / 156 p..

0928 / {E 50} / Zakrzewski, A. / Gramatyka języka Esperanto. / [Aŭtografo por Generalo Sebert] / pl / W. Warsawie, Wydawnictwo M. Arcta. / 1907 / 159 p..

{E 51}  Gramatikaj finaĵoj, morfologio de la lingvo Esperanto (kazoj, akuzativo, akordo, ktp.).

2909 / {E 51} / Veki, Jago. / Postkursa libro de Esperanto. / Lingvaj kaŭzoj kaj la kialo de la vortformoj. La perfekta internacia lingvo. / eo / Paris : J. Wekerle. / 1934 / 79 p. 19 cm. br..

{E 52}  Pri sintakso de la lingvo Esperanto, ĝenerale.

3574 / {E 52} / Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. / Laŭ verkoj de S-ro D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. Kun prezenta letero de S-ro P-ro Th. Cart. / eo / Szegzard (Hungarlando), Paris : Eldonoj de revuo "Lingvo internacia". Kolekto de "L. I." N° 3. Komuna literaturo N° 205. / 1903 / 80 p. 20,5 cm..

3575 / {E 52} / Fruictier, Paul. / Esperanta sintakso. / Laŭ verkoj de S-ro D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. Kun prezenta letero de S-ro P-ro Th. Cart. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Dua eldono. / 1907 / 80 p. 17,6 cm..

3576 / {E 52} / Fruictier, Paul. / Esperanta Sintakso. / Laŭ verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. Kun prezenta letero de Pro Th. Cart. / eo / Paris (Francujo) : Hachette & Cie. Nova eldono. / 1907 / 80 p. 17,4 cm..

3577 / {E 52} / Velten, Rektor W. / Dr. Zamenhof's Tabelle der Formwörter iu, io, ia, ie, ies, iel, iam, ial, iom usw. / Durch 634 Mustersätze in Esperanto u. Deutsch. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. 2. vermehrte und verbesserte Auflage, 4.-6. Tausend. / 1913 / 58 p. 17,1 cm..

4405 / {E 52} / Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. / Aperintaj en "La Revuo". / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Verkaro de D=o Zamenhof. / 1910 / 30 p. 20,8 cm..

3954 / {E 52} / Escobés Conde, Celestino. / Los Participios de un verbo de la Lengua auxiliar internacional Esperanto. / es / Calahorra : Imp. de la Viuda de C. Gil. / [190?] / 23 p. 16,4 cm..

{E 53/54}  Frazkonstruo, frazanalizo de la lingvo Esperanto. Frazoj, strukturoj.

1814 / {E 53/54} / Quarello, Daniel. / Komplemento de l' substantivo. / eo / Buenos Aires, Quarello & Cia Eldonistoj. Lernu Esperanton. II. / [195?] / de p. 33 ĝis 64..

{E 55}  Substantivo, ties sintakso kaj signifo en la lingvo Esperanto.

3579 / {E 55} / Christaller, Profesoro P. / Propraj nomoj en Esperanto. / eo / Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto. 10-spesdeka Biblioteko Esperantista N-ro 2-a. / <1911> / 16 p. 15,5 cm..

3004 / {E 55} / Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… / … corretado da copiosi esempi di traduzione e di lettura. / it + eo / Biella : Tipografia Sociale di Magliola e C. / 1908 / 80 p. 19,1 cm..

4264 / {E 55} / Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… / … corretado da copiosi esempi di traduzione e di lettura. / it + eo / Biella : Tipografia Sociale di Magliola e C. / 1908 / 80 p. 19,1 cm..

2039 / {E 55} / E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [15]. / Kajero 15-a [erare dek-kvara] (Julio 1910). 7. Pri la transskribo de la propraj nomoj. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / 1910 / 93 p..

1909 / {E 55} / Esperantisto n-ro 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. / eo / Valencia, Pubul y Morales. / 1907 / 79 p..

3578 / {E 55} / Esperantisto n.° 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. / eo + es / Valencia : Pubul y Morales - Editores. / 1907 / 77+2 p. 15,3 cm..

4435 / {E 55} / Esperantisto n.° 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. / eo + es / Valencia : Pubul y Morales - Editores. / 1907 / 77+2 p. 15,3 cm..

1910 / {E 55} / Cart, Th. / Pri landnomoj. / La Sistemo de D-ro Zamenhof. Rimarkoj pri la propraj nomoj en Esperanto kaj ilia transskribo. / eo / Jaslo, eld. Esperantista Voĉo, Polujo. / 1927 / 16 p..

{E 56}  Artikolo, Adjektivo, en la lingvo Esperanto.

{E 57}  Pronomoj, en la lingvo Esperanto.

{E 58}  Verbo kaj ties fleksado en la lingvo Esperanto.

0922 / {E 58} / Glück, Julius. ; Willems, J. H. J. / La Verbo en Esperanto. / Teorio kaj praktika uzado. / eo / Zutphen, W.J. Thieme & Cie. / 1937 / 48 p..

2603 / {E 58} / Jung, Teo. / La Esperanta konjugacio. [I]. / Kun pli ol 1000 ekzemploj plejparte Zamenhofaj. Kaj kun abundaj klarigoj kaj konsiloj precipe pri la kunmetitaj verboformoj. Unua parto. / eo / Scheveningen : Heroldo de Esperanto. Eldonita kiel manuskripto. / 1965 / 123 p. 27 cm. br..

0916 / {E 58} / Quarello, Daniel. / Komplementoj de l' verbo. / Libro-gvido por niaj verkistoj kaj tradukistoj kaj literaturamantoj. / eo / Buenos Aires, Quarelle & Cia. Lernu Esperanton. III. / 1947 / de p. 65 ĝis 97..

0921 / {E 58} / Quarello, Daniel. / Komplementoj de l' verbo. / Libro-gvido por niaj verkistoj kaj tradukistoj kaj literaturamantoj. / eo / Buenos Aires, Quarelle & Cia. Lernu Esperanton. III. / 1947 / de p. 65 ĝis 97..

0942 / {E 58} / Sentis, H. / Rimarkoj pri la sintaxo di verbo en Esperanto. / eo [modifiita] / Grenoble, Allier Frères. / 1916 / 21 p..

2604 / {E 58} / Kalocsay, Kálmán. / Vojaĝo inter la tempoj. / Gramatika studo. / eo / La Laguna : J. Régulo. Stafeto. Movado. 4. / 1966 / 199 p. 22 cm. br..

2162 / {E 58} / Setälä, Vilho. ; Vilborg, Ebbe. ; Støp-Bowitz, C. / Esperanto, moderna lingvo. / Studo baze de la Fundamento. / eo / Helsinki, Fondumo Esperanto. / 1965 / 136 p..

2999 / {E 58} / Schwartz, Raymond. / Ne kiel Meier ! / Invito al revizio de niaj konceptoj pri la konjugacio en Esperanto. / eo / Paris : Unuiĝo Franca por Esperanto. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. No 9. / [1963] / 48 p. 17 cm. broŝ..

{E 591}  Nombrovortoj, en la lingvo Esperanto.

{E 592}  Adverboj, en la lingvo Esperanto.

{E 593}  Konjunkcioj, Subjunkcioj, en la lingvo Esperanto.

{E 594}  Prepozicioj, en la lingvo Esperanto.

2439 (mankas) / {E 594} / Ossaka, K. / Malgranda monografo pri Esperantaj prepozicioj. / ja / Japana Esperanto-Instituto. Verkoj de Ossaka, 2. / [196?] / 419 p..

2112 / {E 594} / Ossaka, K. / Malgranda monografo pri Esperantaj prepozicioj. / ja / Japana Esperanto-Instituto. Verkoj de Ossaka, 2. / [196?] / 419 p..

{E 595}  Korelativoj, en la lingvo Esperanto.

0941 / {E 595} / Velten, Hektor W. / Dr. Zamenhof's Tabelle der Formwörter iu, io, ia, ie, ies, iel, iam, ial, iom. / de / Dresden. Ader & Borel G.m.b.H. Esperanto-Verlag. 2.Auflage. / 1913 / 58 p..

2746 / {E 595} / Hoog, H.A. de. / Du malsanoj en Esperanto. / Kia-ismo. Tiom-Kiom-ismo. Pri la uzado de kelkaj korelativoj en Esperanto. / eo / Hällabrottet, Svedujo : Erik Carlén. / 1954 / 140 p. 18 cm. br..

{E 598}  Interjekcioj, en la lingvo Esperanto.

{E 6}  Prozodio, Versfarado per la lingvo Esperanto.

2813 / {E 6} / Kalocsay, K. ; Waringhien, G. ; Bernard, R. / Parnasa gvidlibro. / Dua eldono. / eo / Warszawa : Pola Esperanto-Asocio en kunlaboro kun Heroldo de Esperanto. Dua eldono, reviziita kaj kompletigita. / 1968 / Folieto erartabelo + 160 p. 20 cm. br..

1815 / {E 6} / Parisot, J. ; Cart, Th. / Esperanta versfarado kaj rimaro… / … laŭ verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de Lingvo Internacia. 2-a eldono. / 1909 / 41 p..

3580 / {E 6} / Parisot, J. ; Cart, Th. / Esperanta Versfarado kaj Rimaro. / Laŭ verkoj de D-ro Zamenhof kaj aliaj aŭtoroj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. 2-a eldono. / 1909 / 41 p. 19,2 cm..

3581 / {E 6} / Rhodes, Joseph. / Vortaro de Esperantaj rimoj. / Manlibreto por la farado de esperantaj versaĵoj. Enhavanta la plenan Radikaron, nun uzata de la plej spertaj Esperantistoj. / eo / Keighley (Anglolando) : eldonita de "The Esperanto Society". Ogden kaj Shuttleworth, Maŝinpresitoj. / 1905 / 23 p. 20,1 cm..

0940 / {E 6} / Jaumotte, Maur. / Kompleta Esperanta rimvortaro. / eo / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto, K.S. Dua eldono reviziita kaj kompletigita. / 1930 / 70 p..

{E 7}  Reformoj, plibonigismo en la lingvo Esperanto.

3101 / {E 7} / Borgius, W. / La Reforma demando. / De Dr. W. Borgius, Ernst Collin, de la Esperanta grupo Berlin. Dr. Artur Blachstein, Leipzig. Dr. Karl Weigt, P. Tarnow, de la Esperanta grupo Hannover. / eo / Dresden : C. Heinrich. / 1908[?] / 13 p. 23,4 cm..

2074 / {E 7} / Aymonier, Camille. / Autour de l'espéranto. / Discussion de quelques modifications projetées. / fr / Paris, Office Central Espérantiste, 51 rue de Clichy. C.O. 297. / 1912 / 72 p..

2075 / {E 7} / Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. / Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj. E-igis René Ferter. / eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. C.O. 305. / 1913 / 68 p..

2352 / {E 7} / Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'Esperanto ? / fr / Société française pour la propagation de l'Esperanto. Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 24 p..

2353 / {E 7} / Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'Esperanto ? / fr / Société française pour la propagation de l'Esperanto. Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 24 p..

3583 / {E 7} / Sentis, H. / Kion bezonas Esperanto. / eo / Grenoble : Allier Frères, Imprimeurs. / 1916 / 40 p. 17,9 cm..

0443 / {E 7} / Roussel, Louis. / Malfalsito ou Esperanto sans malfaçons. / fr / Chez l'auteur, 117 Fbg Figuerolles, Montpellier [Francujo]. / 1963 / 30 p..

4573 / {E 7} / Hodler, H. / L'Espérantisme. / La Vie mondiale - L'Espérantisme et l'Espéranto - L'Universala Esperanto Asocio - Aperçus sur la langue Esperanto. / eo / Genève (Suisse) : Universala Esperantia Librejo. Berne : Bücher & Cie. Esperantia Biblioteko, oficiala serio N° 3. / 1911 / 24 p. 16,6 cm..

3955 / {E 7} / Romański, Zygmunt. / Pasho al perfektigo de Esperanto. / eo / Lwów : Drukarnia Udzialowa. / 1910 / 63 p. 16,5 cm..

3956 / {E 7} / Adamson, Einar. / Världsspråksfrågan en lifsfråga. / sv / Gefle : Gefle Bokförlag. Werner Gustafson boktryckeri. / 1915 / 20 p. 20,6 cm..

{E 8}  Instrulibroj. Lernolibroj. Legolibroj de la lingvo Esperanto.

0912 / {E 8} / Skeel-Giørling, Frederik. / Taleøvelser. / Det internationale hjælpesprog Esperanto. III. Med en oversigt over formlære og orddannelseslære. Gennemset af Dr. L.L. Zamenhof. / da / København, Andr. Fred. Høst & Søns Forlag. / 1906 / 48 p..

3890 / {E 8} / Grupo Esperantista de Montevideo. / Doce lecciones del idioma internacional auxiliar Esperanto. / es + eo / Montevideo : ? / 1907 / 48 p. 19,4 cm..

{E 82 : Z}  Zamenhofaj fundamentaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.

0910 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro, Esperanta parto sen traduko. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1931 / XI + 36 p..

0911 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro, Esperanta parto sen traduko. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1931 / XI + 36 p..

2146 / {E 82 : Z} / Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L.L. Zamenhof. / Kun antaŭparorlo de R-ro E. Boirac. / eo / Paris, Hachette et Cie. Kolekto de La Revuo. / 1907 / 95 p..

2492 / {E 82 : Z} / Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L.L. Zamenhof. / Kun antaŭparorlo de R-ro E. Boirac. / eo / Paris, Hachette et Cie. Kolekto de La Revuo. / 1907 / 95 p..

0902 (mankas) / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. [II]. / Dua parto : Universala vortaro. Eld. franca-turka. Trad. laŭ la permeso de la aŭtoro : Ajdina Regno. / eo + fr + tr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1910 / 126 p..

0908 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L.-L. / Ekzercaro de la Lingvo Internacia Esperanto. / eo + en + fr + ru + pl / Paris, Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1906 / 55 p..

0457 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono franca-angla-germana-rusa-pola. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris, Esperantista Centra Librejo. Oka eldono. / 1931 / XI + 182 p..

0903 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. [II]. / Dua parto : Universala vortaro. Eld. franca-turka. Trad. laŭ la permeso de la aŭtoro : Ajdina Regno. / eo + fr + tr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1910 / 126 p..

0904 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / [Nur la ekzercaro] / eo + en + fr + ru + pl / Paris, Hachette & Cie. Kolekto Esperanta, eprobita de D-ro Zamenhof. / 1906 / 55 p..

0905 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. / eo + en + fr + ru + pl / Paris, Hachette & Cie. Kolekto Esperanta, eprobita de D-ro Zamenhof. / 1905 / XI + 179 p..

0906 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. / eo + en + fr + ru + pl / Paris, Hachette & Cie. Kolekto Esperanta, eprobita de D-ro Zamenhof. / 1905 / XI + 179 p..

1911 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris, Office Central Espérantiste. Kvina eldono. / 1918 / XI + 55 + 96 p..

2493 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris, Hachette. Kolekto Esperanta. Dua eldono. / 1907 / XI + 55 + 96 p..

2494 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris, Hachette. Verkaro de D-ro Zamenhof. Kvara eldono. / 1910 / XI + 55 + 96 p..

2739 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. / eo + fr + en + de + ru + pl / Paris, Esperantista Centra Librejo. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Sesa eldono. / 1925 / XI + 183 p. 18 cm. br..

2769 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L.L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. Eldono franca-angla-germana-pola-rusa. ISBN=83-7013-028-3. [Represo de la eldono 1905]. / eo + fr + en + de + pl + ru / Varsovio : Pola Esperanto-Asocio. Eldonkleriga Centro. / 1987 / 182 p. 16 cm. br..

0900 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. Eld. franca. / eo + fr / Paris, Esperantista Centra Librejo. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1931 / XI + 91 p..

0901 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Gramatiko, ekzercaro, universala vortaro. Eld. franca. / eo + fr / Paris, Esperantista Centra Librejo. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1931 / XI + 91 p..

0889 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Bohema. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Eduard Kühnl. / eo + cs / Praha, Librairie F. Topič ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1909 / XI + 91 p..

0890 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Bohema. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Eduard Kühnl. / eo + cs / Praha, Librairie F. Topič ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1909 / XI + 91 p..

0893 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Greka. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Konstantino Kuluri. / eo + el / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / 108 p..

0894 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Greka. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Konstantino Kuluri. / eo + el / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / XI + 108 p..

0895 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Hispana. / eo + es / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / 94 p..

0886 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Hungara. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Paul de Lengyel. / eo + hu / Budapest, Kókai Lajos Könyvkereskedése ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1909 / XI + 95 p..

0887 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Hungara. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Paul de Lengyel. / eo + hu / Budapest, Kokai Lajos Könyvkereskedése ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1909 / XI + 95 p..

0891 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Armena. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. / eo + hy / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1911 / XI + 43 p..

0892 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Armena. Fundamenta gramatiko, ekzercaro. / eo + hy / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1911 / XI + 43 p..

0909 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. / Traduzione italiana di Rosa Junck. / it / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / XI + 27 p..

0898 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Itala. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Rosa Junck. / eo + it / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / IX + 93 p..

0899 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Itala. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de Rosa Junck. / eo + it / Paris, Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / IX + 93 p..

0896 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Rumana. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de D-ro G. R. kaj D. M. / eo + ro / Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / IX + 92 p..

0897 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Rumana. Trad., laŭ la permeso de la aŭtoro, de D-ro G. R. kaj D. M. / eo + ro / Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / IX + 92 p..

0888 / {E 82 : Z} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Jud-hispana. Ekzercaro, aldono. / eo + yi / Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / [191?] / 101 p..

{E 82 : 0/9}  Fakaj, pormetiaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.

3895 / {E 82 : 0/9} / Kamiński, Zbigniew. / Kurs handlowy - Języka międzynarodowego Esperanto. / Opracowany podług Leona Marissiaux. / pl + eo / Warszawa : Wydawnictvo M. Arcta. / 1908 / 152 p. 18,6 cm..

4795 / {E 82 : 0/9} / Page, W. M. / Pitman 's Commercial Esperanto. / A handbook of the International Language for World Traders. Published under the auspices of the Common Commercial Language Association. / en + eo / London : Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. Edinburgh (Great Britain) : Turnbull & Spears. / [1918] / 79+1 p. 18,4 cm..

4527 / {E 82 : 0/9} / Marissiaux, Léon. / Cours commercial d'Espéranto. / fr + eo / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / 143 p. 17,5 cm..

{E 82 0}  Plurlingvaj lernolibroj de la lingvo Esperanto.

3599 / {E 82 0} / Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [1]. / Unua parto : Vortresumo. Esperanta Eldono Germana, Angla, Franca, Itala. Trad.: Henriko Fridori. / eo + de + en + fr + it / Zürich : Art. Institut Orell Füssli. / [191?] / 32+20 p. 18,6 cm..

3600 / {E 82 0} / Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [3]. / Tria parto : Temoj. Esperanta Eldono Germana, Angla, Franca, Itala. Trad.: Henriko Fridori. / eo + de + en + fr + it / Zürich : Art. Institut Orell Füssli. / [191?] / 32+20 p. 18,6 cm..

3639 / {E 82 0} / Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [2]. / Dua parto : Frazoj. Esperanta eldono, germana, angla, franca, itala. Trad.: Henriko Fridori. / eo + de + en + fr + it / Zürich : Art. Institut Orell Füssli. / [191?] / 52 p. 18,6 cm..

3603 / {E 82 0} / Skeel-Giörling, Frederik. / Det internationale haelpesprog Esperanto II. / Fuldstaendig Laerebog i Esperanto. C. Systematisk Ordsamling - Dansk - Norsk - Esperanto -. / eo + da + no / København : Andr. Fred. Høst & Søns Forlag. Fjerde Tusinde. / 1908 / (44) p. 18,4 cm..

3631 / {E 82 0} / Swagers, Fr. ; Finet, Ad. / Esperanto, la ĉiutaga vivo. / Cours pratique de la Langue universelle, Praktische leergang van de Wereldtaal. La Vie de tous les jours, langage usuel, grammaire, vocabulaire ; Het dagelijks Leven, gebruikelijke taal, spraakleer, woordenlijst. / eo + fr + nl / Antwerpen : J. Van Hille - De Backer, Imprimeur - éditeur, Drukker - Uitgever. / 1907 / 128 p. 18,8 cm..

{E 82 1}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, en Esperanto.

0946 (mankas) / {E 82 1} / La Kurso de Andreo Cseh. / eo / Den Haag, Internacia Esperanto-Instituto. / .

0665 (mankas) / {E 82 1} / Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. / Internacia lernolibro de la internacia lingvo. Amuza libro por lerni sen instruisto. Bildoj de P. Thienhaus kaj W. Drachholz. / eo / Mulhouse, Éditions Nova. / 1960 / 119 p..

2113 / {E 82 1} / Babin, P. / Por la praktikantoj. / Pluaj paŝoj al vivanta lingvo… Ilustr. G. Mussier. / eo / Franca Asocio de Esperantistaj Edukistoj (G.E.E.). / 1957 / 85 p..

3607 / {E 82 1} / Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado. / Leksikologio, sintakso, vortfarado esperantaj. / eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Kolekto esperanta aprobita… No 10. / 1903 / 71+1 p. 17,5 cm..

0947 / {E 82 1} / Degen, Arthur. / Esperanto-lernolibro por popollernejoj. [I]. / Laŭ rekta metodo. Unua parto : 1a – 2a lernjaro. Kun bildoj de Ernst Kutzer. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1930 / 67 p..

2163 / {E 82 1} / Degen, Arthur. / Esperanto-lernolibro por popollernejoj laŭ rekta metodo. [I]. / Laŭ rekta metodo. Unua parto : 1a – 2a lernjaro. Kun bildoj de Ernst Kutzer. / eo / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1930 / 67 p..

3957 / {E 82 1} / Deshays, R. / Popola frazlibro en 30 lecionoj. / Gramatike kaj sence laŭgradaj. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto. Imprimerie Espérantiste Victor Polgar - Politzer. / 1908 / 34 p. 17,1 cm..

3965 / {E 82 1} / Esperanto, D-ro. / Dua Libro de l' lingvo internacia. / [interne] Kajero N° 1. / eo / Varsovie : Presejo de ĥ. Keiter. Eldono dua. / 1893 / 50 p. 18,5 cm..

3596 / {E 82 1} / Franks, A. / Esperanto for the English. / Grammar, exercices, correspondence, conversations, vocabulary. / eo / London : Milner & Co., Ltd. / 1908 / vi+122 p. 18,0 cm..

2115 / {E 82 1} / Gasse, Emilo. / Kurso tutmonda de la lingvo internacia Esperanto laŭ la metodo natura. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Tria eldono revidita. / 1909 / 61 p..

4791 / {E 82 1} / Gasse, Emilo. / Kurso tutmonda de la lingvo Esperanto laŭ la metodo natura. / eo / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Coulommiers ; Imp. Paul Brodard. Kolekto Esperanta aprobita… Dua eldono revidita. / 1906 / 61+3 p. 17,5 cm..

3227 / {E 82 1} / Inglada, Vicente. / Prozo kaj versoj. / Kolekto da rakontoj, legendoj, versaĵoj verkitaj au esperantigitaj. / eo / Valencia : Imprenta y Litografia de E. Mirabet. / 1908(?) / 125 p. 18,1 cm..

2939 / {E 82 1} / Instruado de Esperanto per bildaro. / De aŭtoroj diversaj. / eo / Paris : Esperantista Centra Librejo. Kolekto de Lingvo Internacia. Dua eldono. / 1925 / [1 bildfolio] + 15 p. 19 cm. br..

2788 / {E 82 1} / SAT-Amikaro. / Junul-kurso. / Esperanto. / eo / Paris : SAT-Amikaro. 4-a eldono. / 1970 / 91 p. 24 cm. br..

2840 / {E 82 1} / Esperanto. Junul-kurso. / Ilustrita. / eo / Paris : SAT-amikaro. / 1952 / folio + 80 separitaj p. 25 cm. en kovrilo..

4061 / {E 82 1} / Kovács, Dro J. / Praktika metodo por instrui la lingvon Esperantan. / eo / Budapest : Eldono de Lud. Kókai. Biblioteko de La Verda Standardo, No. 3. / 1910 / 32 p. 13,9 cm..

1253 / {E 82 1} / La Malgranda helpanto… / … por Esperanto-Instruistoj kaj -lernantoj. Malmultekosta instru- kaj legolibreto por komencaj Esperantokursoj. / eo / Vieno. Verda Revuo. Verda biblioteko, n-ro 1. / 1936 / 48 p..

3226 / {E 82 1} / Malnovaj paĝoj el "Lingvo Internacia". [1]. / Unua serio (1896). [Verkoj de :] Wasniewski ; Nylén ; Proĥoroviĉ-Koĉmarenko ; von Sydow ; Costa e Almeida ; Kofman ; Gernet ; Alojvo ; Langlet. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1908 / 88 p. 19,5 cm..

4647 / {E 82 1} / Malnovaj paĝoj el "Lingvo Internacia". / Unua serio (1896). [Verkoj de :] Wasniewski ; Nylén ; Proĥoroviĉ-Koĉmarenko ; von Sydow ; Costa e Almeida ; Kofman ; Gernet ; Alojvo ; Langlet. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1908 / 88 p. 19,5 cm..

3612 / {E 82 1} / Möbusz, Dr. A. / Vollständiges Lehrbuch der Internationalen Hilfssprache Esperanto. / Kurzer und leichtfaßlicher Lehrgang für den Kursusunterricht und zum Selbststudium. / eo / Leipzig : Otto Nemnich Verlag. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. / 1913 / 102 p. 22,3 cm..

0461 / {E 82 1} / Nederland, Ole. / Tom kaj Tina. / II. En la flugmaŝino. Internacia Esperanto-lernolibro por infanoj. / eo / Åbyhøj, Dansk Esperanto Forlag. / 1962 / 70 p..

2763 / {E 82 1} / Barthelmes, Norbert. / Petro. / Kursa lernolibro por laboristoj. / eo / Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda. Eldona Fako Kooperativa. 3-a reviziita eldono. / 1928 / 63 p. 17 cm. br..

0949 / {E 82 1} / Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. / Laŭ praktika parola metodo de D-ro Edmond Privat. / eo / Berlin Esperanto-VerlagFriedrich Ellersiek G.m.b.H. 7-a eldono. / 1930 / 80 p..

2379 / {E 82 1} / Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. / Laŭ praktika parola metodo de D-ro Edmond Privat. / eo / Berlin Esperanto-Verlag. 4-a eldono. / 1922 / 79 p..

4595 / {E 82 1} / Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. / Laŭ praktika parola metodo de Dro E. P. Lingvo Internacia Esperanto. / eo / Berlin : Esperanto - Verlag. Kirschhain (N.-L.) : Max Schmersow. 4a eldono, 13a - 17a miloj. / 1922 / 79 p. 16,0 cm..

3624 / {E 82 1} / Schröder, Johann. / Methodisches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Vollständige Formen- und Satzlehre auf Grund der deutschen Sprachlehre mit doppeltem Wörterverzeichnis, Übersetzungsübungen und Literaturangaben. / eo / Wien und Leipzig : A. Hartleben 's Verlag. Bibliotek der Sprachenkunde. / [191?] / 180 p. 17,5 cm..

4442 / {E 82 1} / Schröder, Johann. / Methodisches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Vollständige Formen- und Satzlehre auf Grund der deutschen Sprachlehre mit doppeltem Wörterverzeichnis, Übersetzungsübungen und Literaturangaben. / eo / Wien und Leipzig : A. Hartleben 's Verlag. Bibliotek der Sprachenkunde. / [191?] / 180 p. 17,5 cm..

0507 / {E 82 1} / Setälä, Vilho. / Privilegia vojo al lingvoscio. / Esperanto internacia lingvo. Ilustr. Asmo Alho kaj Kylli Koski. / eo / Helsinki, Fondumo Esperanto ; Rotterdam, Universala Esperanto Asocio. / 1960 / 128 p..

3991 / {E 82 1} / Sirunjan, Vardan. / Ekzercareto Esperanta. / Forte ni staru, fratoj amataj, / Por nia sankta afero ! / Ni bataladu kune tenataj / Per unu bela espero ! / Nia Majstro. / eo / Tiflis : Presejo "Progreso". / 1910 / 8 p. 18,2 cm..

0950 / {E 82 1} / Stamatiadis, D-ro Anakreon A. / Gramatiko, ekzercaro & epitomo de historio de la Lingvo Internacia Esperanto. [II]. / Kun Esperanta-Helena & Helena-Esperanta vortaretoj. 2a volumo. / eo / Athine, Helenujo, Greklando. / 1958 / 38 p..

0951 / {E 82 1} / Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. / Méthode directe. Adaptation française de G. Waringhien. / eo + fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 7. Deuxième édition. / 1938 / 99 p..

0952 / {E 82 1} / Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. / Méthode directe. Adaptation française de G. Waringhien. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 7. / [193?] / 99 p..

0953 / {E 82 1} / Szilágyi, Dr Ferenc. / Ellernu ! / Progresa kurso de Esperanto. / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1937 / 111 p..

0954 / {E 82 1} / Szilágyi, Dr Ferenc. / Ellernu ! / Progresa kurso de Esperanto. / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1937 / 111 p..

0948 / {E 82 1} / Veenendaal-Bouwes, E. van. / La Juna vivo. / Internacia Esperanto-lernolibreto. / eo / Nederlando. / [195?] / 32 p..

2164 / {E 82 1} / Veenendaal-Bouwes, E. van. / La Juna vivo. / Internacia lernolibreto. / eo / Purmerend, J. Muusses uitgever. 3-a eldono. / [195?] / 32 p..

3594 / {E 82 1} / Velten, Hektor Wilhelm. / Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. / eo / Leipzig : Deutsche Esperanto-Buchhandlung. / 1912 / 218+6 p. 17,3 cm..

3598 / {E 82 1} / Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L. L. Zamenhof. / Kun antaŭparolo de Rro E. Boirac. / eo / Paris : Hachette et Cie. Kolekto de La Revuo. Imprimerie Lahure. / 1907 / 95 p. 17,5 cm..

0955 / {E 82 1} / Waddy, Lucy E. / Tra la jaro. / Esperanta lernolibro por komencantoj ĉiulandaj. / eo / Chunggu Universitato. Taegu, Koreujo. London, J.M. Dent and Sons Ltd. / 1952 / 120 p..

0455 / {E 82 1} / Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. / Internacia lernolibro de la internacia lingvo. Amuza libro por lerni sen instruisto. Bildoj de P. Thienhaus kaj W. Drachholz. / eo / Mulhouse, Éditions Nova. / 1960 / 119 p..

0685 / {E 82 1} / Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. / Internacia lernolibro de la internacia lingvo. Amuza libro por lerni sen instruisto. Bildoj de P. Thienhaus kaj W. Drachholz. / eo / Mulhouse, Éditions Nova. / 1960 / 119 p..

2962 / {E 82 1} / Waringhien, Prof. Gaston. / Traduko de la provtekstoj en la gvidlibro. / eo / Lille : Franca Esperanto-Instituto. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 5. / 1937 / 63 p. 18 cm. br..

0152 / {E 82 1} / Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. / Plena kolekto. Aperintaj en La Esperantisto (1889-1893), La Revuo (1906-1908), la Oficiala Gazeto (1911-1912), kaj en aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. 2-a eldono. / 1927 / 94 p..

0956 / {E 82 1} / Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. / Plena kolekto. Aperintaj en La Esperantisto (1889-1893), La Revuo (1906-1908), la Oficiala Gazeto (1911-1912), kaj en aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de Esperanto. [Kun mankorektoj kaj notoj] / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo. / 1925 / 94 p..

1000 / {E 82 1} / Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. / Plena kolekto. Aperintaj en La Esperantisto (1889-1893), La Revuo (1906-1908), la Oficiala Gazeto (1911-1912), kaj en aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo, 41 rue Descartes. Tria eldono. / 1936 / 110 p..

2147 / {E 82 1} / Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj aperintaj en "La Revuo". / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Esperanto Verkaro de D-o Zamenhof. 2-a eldono. / 1912 / 30 p..

3002 / {E 82 1} / Zamenhof, Dr. L. ; Geoghegan, R. H. / The International Language "Esperanto". / Complete Instruction-Book with two Vocabularies. Translated after the Russian. / eo / Uppsala : The Upsala Nya Tidnings A.-B. Eldonita per la "Kapitalo de D:ro Zamenhof" ; No.52. / 1898 / 75+4 p. 15,9 cm..

3586 / {E 82 1} / Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". / Fotografa reprodukto laŭ la originala eldono ĥ. Kelter en Varsovio 1889. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 19+2+2 p. 17,5 cm..

4262 / {E 82 1} / Zamenhof, Dr. L. ; Geoghegan, R. H. / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. / translated after the Russian ; Eldonita per la "Kapitalo de D:ro Zamenhof" ; No.52. / eo / Uppsala : The Upsala Nya Tidnings A.-B. / 1898 / 75+4 p. 15,9 cm..

4263 / {E 82 1} / Zamenhof, Dr. L. ; Geoghegan, R. H. / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. / Translated after the Russian. Eldonita per la "Kapitalo de D:ro Zamenhof" ; No.52. / eo / Uppsala : The Upsala Nya Tidnings A.-B. / 1898 / 75+4 p. 15,9 cm..

4436 / {E 82 1} / Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". / Fotografa reprodukto laŭ la originala eldono ĥ. Kelter en Varsovio 1889. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 19+2+2 p. 17,5 cm..

4437 / {E 82 1} / Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". / Fotografa reprodukto laŭ la originala eldono ĥ. Kelter en Varsovio 1889. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 19+2+2 p. 17,5 cm..

4438 / {E 82 1} / Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". / Fotografa reprodukto laŭ la originala eldono ĥ. Kelter en Varsovio 1889. / eo / Paris : Esperantista Centra Oficejo. / 1925 / 19+2+2 p. 17,5 cm..

3915 / {E 82 1} / Ĉefeĉ, E. / The Whole of Esperanto. / And the means of learning it without lessons, by reading a little story. For a penny. / eo + en / London : Internacia Propagandejo Esperantista. / [190?] / 24+8 p. 12,0 cm..

4510 / {E 82 1} / Ĉefeĉ, E. / Esperanto Key. / Weignt 1/6 oz. / en + eo / 1906 / 24 p. 10,6 cm..

3880 / {E 82 1} / Rudy, Dr. A. / English key for Esperanto. / A Clear Outline of Its Grammar and Exercises in Pronunciation. / eo + en / [190?] / 16 p. 11,2 cm..

3871 / {E 82 1} / Agoriad Esperanto. / Pwysau 1/7 wns. (kimra…). / ga + eo / [190?] / 24 p. 10,7 cm..

{E 82 2}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Angla.

1493 / {E 82 2} / Baker, Arthur. / The American Esperanto book. / A Compendium of the international language. Vocabularies. / en + eo / Chicago, American Esperantist Company. Second edition. / 1908 / 190 + 137 p..

2535 / {E 82 2} / Baker, Arthur. / The American Esperanto book. / A Compendium of the international language. Vocabularies. / en + eo / Chicago, American Esperantist Company. Second edition. / 1908 / 190 + 137 p..

3907 / {E 82 2} / Baker, Arthur. / The American Esperanto Book. / A compendium of the international language Esperanto. / eo + en / Chicago : Charles H. Kerr & Company. / 1907 / 316 p. 17,3 cm..

4069 / {E 82 2} / Baker, Arthur. / Elements of Esperanto. / Showing Pronunciation, Grammar, Exercises and a Story. / eo + en / Chicago : American Esperantist Company, publishers of Amerika Esperantisto. / 1907 / 16 p. 14,9 cm..

3987 / {E 82 2} / Bullen, George W. / Lessons in Esperanto appearing in Cassell's Popular Educator. / On the basis of Dr Zamenhof's "Ekzercaro". / eo + en / London, Paris, New York & Melbourne : Cassell & Company, Limited. 1905 Edition. / 1905 / 24 p. 22,9 cm..

4047 / {E 82 2} / Bullen, George W. / The standard course of Esperanto. With key. / Being The "Popular Educator" Lessons, based on Dr. Zamenhof's "Ekzercaro" with notes and additions. / eo + en / London, Paris, New-York, Melbourne : Cassell and Company, Limited. / 1906 / 101 p. 15,5 cm..

0957 / {E 82 2} / Butler, Montagu C. / Esperanto in 30 lessons. / Linguaphone conversational course. The Esperanto text prepared by M.C. Butler. / en / London, The Linguaphone Institute. Third edition revised and corrected. / [193?] / XIII + 144 p..

0973 / {E 82 2} / Butler, Montagu C. / Step by step in Esperanto. / A combined textbook and reader. Graded instruction, illustrative reading-matter, numerous exercices. / en / London, The British Esperanto Association (incorporated). Third edition revised and enlarged. / 1929 / 240 p..

1816 / {E 82 2} / Butler, Montagu C. / First steps in Esperanto. / A simple textbook for English-speaking beginners. / en / Published privately, obtainable from London, The British Esperanto Association (incorporated). / 1922 / 80 p..

1817 / {E 82 2} / Butler, Montagu C. / First steps in Esperanto. / A simple textbook for English-speaking beginners. / en / Published privately, obtainable from London, The British Esperanto Association (incorporated). 2-a eld. / 1924 / 158 p..

0960 / {E 82 2} / Cart, Th. / First lessons in Esperanto. / El la franca trad.: Joseph Rhodes. / en / London, Review of Reviews' Office Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 28 p..

3597 / {E 82 2} / Cart, Th. ; Mann, W. / The pictorial Esperanto course. / An easy conversational method for young and old. / eo + en / London W. C. : The British Esperanto Association (Incorporated). / 1908 / 127 p. 19,4 cm..

1912 / {E 82 2} / Cox, Major-General George. / A Grammar and commentary on the international language Esperanto. / en / London, The British Esperanto Association (incorporated). Third edition revised. / [190?] / 359 p..

3869 / {E 82 2} / Esperanto Key. / Weight 1/7 oz. (Angla…). [dorse] "Propagandaj ŝlosiloj." : al ĉiuj mi diras - Havu ilin, konigu ilin, dissendu ilin. L. de Beaufront. / eo + en / [190?] / 24 p. 10,9 cm..

0958 / {E 82 2} / Esperanto for all. / How to read, write, and speak it. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). / [1913] / 48 p..

0959 / {E 82 2} / Esperanto for the million. / The International Language, an how to learn it. / en / London, Stead's Publishing House, "Review of Reviews" Office. / [190?] / 48 p..

1913 / {E 82 2} / Esperanto for all. / How to read, write, and speak it. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). / [1913] / 46 p..

1914 / {E 82 2} / Esperanto for all. / How to read, write, and speak it. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). / [1913] / 48 p..

2295 / {E 82 2} / Esperanto for young beginners. / en / London, The British Esperanto Association (incorporated). 7th edition revised. / [191?] / 24 p..

3645 / {E 82 2} / Esperanto for the million. / The International Language and how to learn it ; A Complete Guide to the New International Language. And How to Acquire it. / eo + en / London : The "Review of Reviews" Office. Chatham : W & J. Mackay & Co., Ltd. / 1907 / 48 p. 16,8 cm..

3971 / {E 82 2} / Esperanto Grammar in English and a series of Exercises with Vocabularies. / "La Lumo". / eo + en / Montreal : La Lumo. Montreal Printing & Publishing Co.,Ltd. Amerika Esperanta Kolekto No. 12. / 1903 / 77 p. 15,7 cm..

4068 / {E 82 2} / Esperanto for young beginners. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated). 3rd Edition. / 1911 / 24 p. 16,5 cm..

4580 / {E 82 2} / Esperanto Grammar in English and a series of Exercises with Vocabularies. / "La Lumo". / eo + en / Montreal : La Lumo. Montreal Printing & Publishing Co., Ltd. Amerika Esperanta Kolekto No. 12. / 1903 / 77 p. 15,7 cm..

4635 / {E 82 2} / Esperanto for the million. / The International Language and how to learn it ; A Complete Guide to the New International Language. And How to Acquire it. / eo + en / London : The "Review of Reviews" Office. Chatham : W & J. Mackay & Co., Ltd. / 1907 / 48 p. 16,8 cm..

0961 / {E 82 2} / Fryer, Helen. / The Esperanto teacher. / A Simple course for non-grammarians. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). Third edition (revised). / 1907 / VIII + 120 p..

0962 / {E 82 2} / Fryer, Helen. / The Esperanto teacher. / A Simple course for non-grammarians. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). Fifth edition (revised and enlarged). / [190?] / VIII + 172 p..

3632 / {E 82 2} / Fryer, Helen. / The Esperanto Teacher. / A Simple course for non-grammarians. (All profits from the sale of this book are devoted to the propaganda of Esperanto). / en + eo / London : British Esperanto Association. / (1907) / 120 p. 16,7 cm..

0963 / {E 82 2} / Geoghegan, Richard H. / Grammar and exercises of the international language Esperanto. / Adapted from the French of M. Louis de Beaufront. / en / London, Review of Reviews Office. Kolekto Esperanta aprobita… / [190?] / VIII + 65 p..

3958 / {E 82 2} / Hugon, P. D. / Practical Esperanto. / Reprinted from the "Cambridge Daily News". / eo + en / [190?] / 48 p. 20,7 cm..

0965 / {E 82 2} / Jackson Coleman, S. / A Week at Esperanto. / The Novel odd-minute textbook. Sevaen days' pastime-study of the fascinating world-language. / en / London, The British Esperanto Association. / [190?] / .

4600 / {E 82 2} / Jackson Coleman, S. / A Week at Esperanto. / The novel odd-minute textbook by S. J. C. Seven days ' pastime-study of the fascinating world-language. Profit and Loss Account. Esperanto as compared with National Language Study. / en + eo / Letchworth (England) : Garden City Press Ltd. / [190?] / 15 p. 18,3 cm..

0966 / {E 82 2} / Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. / A Complete guide to the International Language. [Unu krompaĝa portreto] / en / London, "La Espero" kaj The British Esperanto Association. Revised edition (7th thousand). / 1913 / 242 p..

0967 / {E 82 2} / Jones, Margaret L. / The Esperanto manual… / … a complete guide to Esperanto in the form of twenty-five lectures specially adapted to the requirements of pupils in evening classes… / en / London, The British Esperanto Association (incorporated). Liverpool, The Esperanto Office. / 1908 / XIV + 238 p..

3589 / {E 82 2} / Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. / A complete Guide to the International Language. / en + eo / London : "La Espero" and the British Esperanto Association, Incorporated. / 1911 / 239 p. 16,4 cm..

3960 / {E 82 2} / Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. / A complete Guide to the international language. / eo + en / London : The British Esperanto Association (Incorporated). Chatham : W. & J. Mackay & Co, Ltd. / 1908 / 238 p. 16,3 cm..

4636 / {E 82 2} / Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. / A complete Guide to the International Language. / en + eo / London : "La Espero" and the British Esperanto Association, Incorporated. Revised edition (14th thousand). / 1918 / 236 p. 16,2 cm..

0968 / {E 82 2} / Mann, W. / The Pictorial Esperanto course. / Adapted and amplified from the French of Th. Cart. An easy conversational method for young and old. / en / London, The British Esperanto Association (incorporated). Presa Esperantista Societo, Paris. / 1908 / 127 p..

3595 / {E 82 2} / Mann, William W. / Esperanto, Self-Taught. / For students, tourists, traders, cyclists, motorists, &c., &c. With phonetic pronunciation. / eo + en / London : E. Malborough & Co. Malborough's Self-taught series - Esperanto. / 1908 / 128 p. 18,3 cm..

4550 / {E 82 2} / Mann, William W. / Esperanto, Self-Taught. / For students, tourists, traders, cyclists, motorists, &c., &c. With phonetic pronunciation. / eo + en / London : E. Malborough & Co. Malborough's Self-taught series - Esperanto. / 1908 / 128 p. 18,5 cm..

0969 / {E 82 2} / Marshall, S. R. ; Mann, W. W. / Picture lessons in Esperanto. / The "up-to-date" method of language teaching. / en / London, British Esperanto Association (incorporated). / [190?] / 12 p..

3643 / {E 82 2} / Marshall, S. R. ; Mann, W. W. / Picture lessons in Esperanto. / Scenes from every-day life. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated). / [190?] / 12 p. 18,2 cm..

4071 / {E 82 2} / Motteau, A. / Serial course approved by the London Esperanto Club. / Seria kurso aprobita de la Londona klubo "Esperanto". For class-teaching and self-tuition. Lingvo internacia Esperanto. Contents : Grammatical synopsis, Exercises with keys, References notes, Explanations and Vocabularies. / eo + en / London : London Esperanto Club. / 1903 / 8+16+32 p. 18,0 cm..

0971 / {E 82 2} / O'Connor, J. C. / Esperanto. The student's complete text book. / Containing full grammar, exercises, conversations, commercial letters, and two vocabularies. / en + eo / London, Review of Reviews Office. Kolekto Esperanta aprobita… New and revised edition. / 1904 / 175 p..

1915 / {E 82 2} / O'Connor, J. C. / Esperanto. The student's complete text book. / Containing full grammar, exercises, conversations, commercial letters, and two vocabularies. / en + eo / London, Review of Reviews Office. Kolekto Esperanta aprobita… New and revised edition. / 1904 / 175 p..

3982 / {E 82 2} / O 'Connor, J. C. / How to speak Esperanto. / Primer of Esperanto containing grammar and exercises. The auxiliary language of the nations. / eo + en / London : Dixon & Hunting and the Farringdon Press, Ltd. First edition of one hundred thousand. / [190?] / 30 p. 16,2 cm..

4050 / {E 82 2} / O 'Connor, J. C. and other fellows of the Association. / A primer of Esperanto. / The auxiliary language, a second language for all nations. / eo + en / London : British Esperanto Association. / 1906 / 32 p. 16,4 cm..

4065 / {E 82 2} / O 'Connor, J. C. / Esperanto, The International Language. / Elementary Lessons No. 1. / eo + en / London : "Review of Reviews" Office. / [190?] / 2 p. 20,4 cm..

4478 / {E 82 2} / O 'Connor, J. C. / How to speak Esperanto. / Primer of Esperanto containing grammar and exercises. The auxiliary language of the nations. / eo + en / London : Dixon & Hunting and the Farringdon Press, Ltd. First edition of one hundred thousand. / [190?] / 30 p. 16,2 cm..

4487 / {E 82 2} / O'Connor, J. C. and other fellows of the Association. / A primer of Esperanto. / The auxiliary language, a second language for all nations. / eo + en / London : British Esperanto Association. / 1906 / 32 p. 16,4 cm..

0972 / {E 82 2} / Privat, Edmond. / Esperanto in fifty lessons. / A Practical guide to a working knoledge and command of the new international language. / en / London, Stead's Publishing House. The Quinn & Boden Co. Press, Rahway, N.J. Second edition. / 1908 / 168 p..

3616 / {E 82 2} / Privat, Edmond. / Privat's Fifty Lessons. Conversational Esperanto. / A Practical Guide to a Working Knowledge and Command of the New International Language. / eo + en / London : Stead's Publishing House. New-York, Chicago, Toronto, London and Edinburgh : Fleming H. Revell Company. Second edition. / 1908 / 168 p. 18,1 cm..

3908 / {E 82 2} / Privat, Edmond. / Esperanto in fifty lessons. / A Practical Guide to a Working Knowledge and Common of the New International Language. / eo + en / New York, Chicago, Toronto, London and Edinburgh : Fleming H. Revell Company. / 1908 / 168 p. 17,7 cm..

4598 / {E 82 2} / Rhodes, Joseph. / Key of the Ekzercaro of the international language "Esperanto". / (Collection of exercises). From the original by Dr. Louis Lazarus Zamenhof. No. 196. / en + eo / Keighley (England) : Ogden & Shuttleworth, Machine Printers. / 1903 / 15 p. 20,5 cm..

4619 / {E 82 2} / Rhodes, Joseph. / Key of the Ekzercaro of the international language "Esperanto". / (Collection of exercises). From the original by Dr. Louis Lazarus Zamenhof. No. 196. / en + eo / Keighley (England) : Ogden & Shuttleworth, Machine Printers. / 1903 / 15 p. 20,5 cm..

3973 / {E 82 2} / Robbie, James. / The Esperanto Home-student. / Specially arranged for self-instruction and for use in Day and Evening Schools. / eo + en / Leith : Offices of the "Leith Burghs Pilot". Second edition. / [191?] / 55 p. 16,5 cm..

3977 / {E 82 2} / Robbie, James. / The Esperanto Home-student. / Specially arranged for self-instruction and for use in Day and Evening Schools. / eo + en / Leith : Offices of the "Leith Burghs Pilot". / [191?] / 69 p. 16,3 cm..

3978 / {E 82 2} / Robbie, James. / The Esperanto Home-student. / Specially arranged for self-instruction and for use in Day and Evening Schools. / eo + en / Leith : Offices of the "Leith Burghs Pilot". Fifth edition (Completing 20.000 Copies). Published by the Scottish Esperanto Federation. / [191?] / 55 p. 16,4 cm..

4049 / {E 82 2} / Waddy, Lucy E. / Tra la jaro - Esperanta lernolibro. / Por komencantoj ĉiulandaj. [Kvar plenkoloraj bildoj ekstertekstaj]. / eo + en / Dent's Modern Language Series. Edited by Walter Rippmann. London : J. M. Dent and sons, Ltd. Paris : Librairie Centrale Espérantiste. Edinburgh : Turnbull & Spears, Printers. / [190?] / 120 p. 18,8 cm..

0970 / {E 82 2} / Witteryck, A.-J. / Companion of the English Esperantist. / en / Eld. la aŭtoro en Bruĝo. / 1906 / 60 p..

3644 / {E 82 2} / Witteryck, A. - J. / English Esperantist. / Companion of the English Esperantist. / en + eo / Bruges (Belgium) : A. - J. Witteryck. / 1906 / 60 p. 14,1 cm..

4762 / {E 82 2} / Witteryck, A. - J. / English Esperantist. / Companion of the English Esperantist. / en + eo / Bruges (Belgium) : A. - J. Witteryck. / 1906 / 60 p. 14,1 cm..

0964 / {E 82 2} / Zamenhof. / The International language "Esperanto". / El la rusa trad.: R.H. Georghegan. N-ro 52. Complete instruction-book with two vocabularies. N-ro 98. A few words on the international language "Esperanto". / en + eo / Uppsala, Svedio. Eldonita per la "Kapitalo de D-ro Zamenhof". / 1898 / 79 + 27 p..

{E 82 3}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per Germanaj lingvoj.

3500 / {E 82 3} / Ĉu vi parolas Esperanton ? / Nøgle til Det internationale Sprog "Esperanto" (dana) / da / Vejle : C. Neumann 's Boghandel. Schweitzers Bogtrykkeri. Packness ' Esperanto Serie Nr. 1. / 1907 / 40 p. 13,9 cm..

4421 / {E 82 3} / Ĉu vi parolas Esperanton ? / Nøgle til Det internationale Sprog "Esperanto" (dana) / da / Vejle : C. Neumann 's Boghandel. Schweitzers Bogtrykkeri. Packness ' Esperanto Serie Nr. 1. / 1907 / 40 p. 13,9 cm..

3859 / {E 82 3} / Nøgle til Esperanto. / Vaegt : 5 Gram. (Danujo Norvegujo). Pris : 5 Øre. / da + eo / 1906? / 24 p. 10,8 cm..

4462 / {E 82 3} / Nøgle til Esperanto. / Vaegt : 5 Gram. (Danujo Norvegujo). Pris : 5 Øre. / da + eo / 1906? / 24 p. 10,8 cm..

4463 / {E 82 3} / Nøgle til Esperanto. / Vaegt : 5 Gram. (Danujo Norvegujo). Pris : 5 Øre. / da + eo / 1906? / 24 p. 10,8 cm..

4512 / {E 82 3} / Nøgle til Esperanto. / Vaegt : 5 Gram. (Danujo Norvegujo). Pris : 5 Øre. / eo + da / [190?] / 24 p. 10,9 cm..

4777 / {E 82 3} / Nøgle til Esperanto. / Vaegt : 5 Gram. (Danujo Norvegujo). Pris : 5 Øre. / da + eo / 1906? / 24 p. 10,8 cm..

3968 / {E 82 3} / Packness, M. / Ĉu vi parolas Esperanton ? / Laerbog for Begyndere til Skolebrug og Selvstudium. "Esperanto" - "Unueco estas forteco". / da + eo / Vejle : I Commission i C. Neumann 's Boghandel. Schweitzers Bogtruykkeri. Packness ' Esperanto Serie Nr. 3 A. / 1907 / 126 p. 17,2 cm..

0975 / {E 82 3} / Anton, R.. ; Borel, J. / Esperanta-Gemana frazlibro de la ĉiutaga vivo. / Deutsche und Esperanto-Gespräche über Alltägliches. / eo + de / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1907 / 64 p..

3615 / {E 82 3} / Becker, Prof. M. ; Grosjean-Maupin, Prof. E. ; Sprotte, Rudolf. / Schlüssel zum Praktischen Esperanto-Lehrbuch. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1910 / 110 p. 17,3 cm..

3636 / {E 82 3} / Becker, Prof. M. ; Grosjean-Maupin, Prof. E. ; Sprotte, Rudolf. / Praktisches Esperanto-Lehrbuch / Elementar-Lehrgang und Übungsbuch für Schule und Selbstunterricht nach der Ansschauungsmethode (10 Abbildungen). / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto de la Revuo. / 1910 / 190 p. 17,3 cm..

3717 / {E 82 3} / Bischitzky, Dr. Adolf. / Esperanto-Übungsbuch mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Anhang. / Esperanta Ekzercaro kun vortaro kaj gramatika aldono. / eo + de / Prag - Wien - Leipzig : Verlag von A. Haase. / 1922 / 109+1 p. 22,8 cm..

0976 / {E 82 3} / Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache… / … mit Uebungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. Nach Prof. Cart, Paris : "L'Esperanto en dix leçons". / de / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 127 p..

0978 / {E 82 3} / Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache… / … mit Uebungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. Nach Prof. Cart, Paris : "L'Esperanto en dix leçons". / de / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 127 p..

0979 / {E 82 3} / Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache. / de / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [191?] / 61 p..

3619 / {E 82 3} / Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. / Nach Pr. Cart : L'Espéranto en dix leçons. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller und Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [190?] / 127 p. 17,2 cm..

3626 / {E 82 3} / Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. / Nach Pr. Cart : L'Espéranto en dix leçons. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller und Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [190?] / 127 p. 17,2 cm..

3637 / {E 82 3} / Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. / Mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. / de / Berlin : Esperanto Verlag Möller und Borel. Kolekto Esperanta aprobita… 13. Auflage, 55. Tausend. / 1911 / 146 p. 17,2 cm..

3638 / {E 82 3} / Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. 25. Tausend. Kolekto Esperanta aprobita… / 1911 / 61 p. 17,4 cm..

3900 / {E 82 3} / Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto - Sprache. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… 10. Tausend. / [190?] / 61 p. 16,8 cm..

3646 / {E 82 3} / Brühl, Harry. / Kurzer Lehrgang der Internationalen Hilfssprache "Esperanto". / eo + de / Berlin : Verlag Hans Th. Hoffmann, Verlagsbuchhandlung. Zweite Auflage. / 1907 / 48 p. 17,2 cm..

3676 / {E 82 3} / Brüggemann, K. / Esperanto-Lehrbuch für Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. / eo + de / Dresden : Esperanto-Verlag Friedrich Ader. / 1922 / 147 p. 17,5 cm..

4444 / {E 82 3} / Brühl, Harry. / Kurzer Lehrgang der Internationalen Hilfssprache "Esperanto". / eo + de / Berlin : Verlag Hans Th. Hoffmann, Verlagsbuchhandlung. Zweite Auflage. / 1907 / 48 p. 17,2 cm..

4446 / {E 82 3} / Brüggemann, K. / Esperanto-Lehrbuch für Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. / eo + de / Dresden : Esperanto-Verlag Friedrich Ader. / 1922 / 147 p. 17,5 cm..

3629 / {E 82 3} / Büschel, Max. / Dr. Zamenhofs Esperanto-Sprache. / Zum Selbstunterricht. / eo + de / Leipzig : Verlag von Rudolf Uhlig. / 1907 / 57 p. 20,4 cm..

0977 / {E 82 3} / Butin, Max. / Wie sage Ich's auf Esperanto ? / Ins tägliche Leben geschaùt ùnd aùs ihm geschöpft. / de / Berlin, Siegfried Ziegler. / 1953 / 100 p. [+ erarfolio].

0981 / {E 82 3} / Cart, Th. ; Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. / de / Eld. Hachette, Paris, London. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / IV + 28 p..

0982 / {E 82 3} / Cart, Th. ; Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. / de / Eld. Hachette, Paris, London. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / IV + 28 p..

2354 / {E 82 3} / Cart, Th. ; Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. / de / Eld. Hachette, Paris, London. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / 28 p..

3642 / {E 82 3} / Cart, Th. ; Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache… / de + eo / Paris und London : Verlag von Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1903 / 28 p. 17,7 cm..

3614 / {E 82 3} / Christaller, Prof. Paul. / Esperanto. Darstellung und Lehrgang der modernen Weltsprache. / eo + de / 1909(?) / 62 p. 25,3 cm..

3635 / {E 82 3} / Christoffel, G. / Preisgekrönter Lehrgang der Welthilfssprache Esperanto mit vollständig neuer systemischer Wortbildungslehre. / Zum Gebrauch in Schulen und Vereinen und insbesondere für den Selbstunterricht bearbeitet. / eo + de / Braunschweig : Verlag von Gustav Wenzel & Sohn. / 1909 / 107+4 p. 19,0 cm..

3878 / {E 82 3} / Ĉefeĉ, E. / Esperanto - Schlüssel. / Gewicht : 5 Gramm. / eo + de / [190?] / 24 p. 10,7 cm..

3879 / {E 82 3} / Ĉefeĉ, E. / Das ganze Esperanto. / Eine Lernmethode ohne Lehrer durch das Lesen einer kleinen Erza"hlung. Preis : zehn Pfennig. / eo + de / [190?] / 24 p. 12,2 cm..

4778 / {E 82 3} / Die Esperanto Sprache. / Eine Lernmethode ohne Lehrer durch das Lesen einer kleinen Erzählung. Preis : zehn Pfennig. / eo + de / [190?] / 24+XII p. 11,9 cm..

3856 / {E 82 3} / Esperanto - Schlüssel. / Gewicht : 5 Gramm. / de / [190?] / 24 p. 10,8 cm..

0974 / {E 82 3} / Esperanto Leitfaden. / de / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1906 / 30 p..

3974 / {E 82 3} / Esperanto Leitfaden. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1906 / 30 p. 16,3 cm..

4484 / {E 82 3} / Esperanto Leitfaden. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1906 / 30 p. 16,3 cm..

3630 / {E 82 3} / Fried, Alfred H. / Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". / Mit Wörterbuch in Esperanto-Deutsch und Deutsch-Esperanto. / eo + de / Berlin : Esperanto-Verlag Berlin-Schöneberg. Druck von Pass & Garleb. / 1903 / 119 p. 19,7 cm..

0983 / {E 82 3} / Glück, Julius / Esperanto für Jedermann. / Ein neumethodisches Lehrbuch. Vollständiger und leichtfaßlicher Lehrgang für Kurse, Schulen und Selbstunterricht. / de / Berlin, Verlag Max Haase. / 1931 / 128 p..

3610 / {E 82 3} / Glück, Jul. ; Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Für Kurse und Selbstunterricht. / eo + de / Wien : Verlag Paul Knepler. 4.-6. Tausend. / 1914 / 140 p. 20,3 cm..

4045 / {E 82 3} / Glück, J. ; Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Zum Selbstunterricht vorzüglich geeignet. / eo + de / Wien : Verlag Paul Knepler. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. / [190?] / 100 p. 20,4 cm..

4441 / {E 82 3} / Glück, Jul. ; Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Für Kurse und Selbstunterricht. / eo + de / Wien : Verlag Paul Knepler. 4.-6. Tausend. / 1914 / 140 p. 20,3 cm..

3634 / {E 82 3} / Jürgensen, Hermann. / Schlüssel zum Lehr-, Übungs- und Lesebuch der Weltsprache "Esperanto". / eo + de / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. Franckhs Sprachbücher - Biblioteko Esperanta No. 3. / 1909 / 63 p. 18,8 cm..

4055 / {E 82 3} / Jürgensen, Hermann. / Vollständiges Lehr - Uebungs- u. -Lesebuch der Weltsprache "Esperanto" in 20 Lectionen. / Zur Erlernung der internationaler Hilfssprache. Franckh's Sprachbücher. / eo + de / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgarter Setzmaschinendruckerei G. m. b. H. Biblioteko Esperanta. N-o 2. Sechste Auflage. / 1908 / 130 p. 18,8 cm..

3602 / {E 82 3} / Mainzer, Ludwig. / Ausführliches Lehrbuch der Esperanto Sprache. / Ausführliches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto unter besonderer Berücksichtigung derjenigen, welche einer fremden Sprache nicht kundig sind, für den Schul-, Privat- und Selbstunterricht. / eo + de / Leipzig : Otto Nemnich Verlag. / 1907 / 244 p. 22,1 cm..

0985 / {E 82 3} / Meier, Ludwig Emil. / Metodische Grammatik Formenlehre und Syntax der internationalen Sprache Esperanto. / de / München. / 1903 / 128 p..

3611 / {E 82 3} / Meier, Ludvig Emil. / Metodische Grammatik der internationalen Sprachen Esperanto. / Mit Übunsaufgaben, 2 Wörterbüchern und einem Anhang : Gedichte. La lingvo internacia Esperanto. / de + eo / München : J. Lindauersche Buchhandlung (Schöpping). Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. / 1903 / 128 p. 19,2 cm..

2908 / {E 82 3} / Mielck, W. B. / Die Weltsprache. / La Lingvo internacia. Ein Hilfsmittel für jedermann. Begründung; vollständige leichte Sprachlehre; umfangreiche Lektüre; Briefstil und Stammwörterbuch. / de + eo / Leipzig : Verlag für Kunst und Wissenschaft. Miniatur-Bibliothek ; 613/616. / [190?] / [16] + 168 p. 11 cm. br..

4541 / {E 82 3} / Mielek, W. B. / Die Weltsprache. / La Lingvo internacia. Ein Hilfsmittel für jedermann. / de + eo / Leipzig : Verlag für Kunst und Wissenschaft Albert Otto Vaul(?). Druck von C. Grumbach. Miniatur-Bibliotek 613/616. / 1904 / 168 p. 11,0 cm..

3613 / {E 82 3} / Möbusz, Dr. A. / Schlüssel zum Vollständigen Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Nebst Anweisung zu seinem Gebrauche. / eo + de / Leipzig : Otto Nemnich Verlag. / 1913 / 48 p. 22,3 cm..

3718 / {E 82 3} / Möbusz, Dr. A. / Vollständiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esperanto. / Kurzer und leichtfaßlicher Lehrgang für den Kursus- und Selbstunterricht. / eo + de / München und Leipzig : Otto Nemnich, Verlag. Vierte verbesserte Auflage. / 1920 / 130+2 p. 22,2 cm..

3618 / {E 82 3} / Nötzli, Albert. / Lehrbuch der Internationalen Hilfssprache Esperanto. / eo + de / Zürich : Esperanto-Verlag Karl Jost. / 1907 / 64 p. 15,2 cm..

3722 / {E 82 3} / Otto, Guido. / Elementar-Lehrbuch zur gründlichen Erlernung der internationalen Hilfssprache Esperanto. / Für Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. / eo + de / Berlin : Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek. Vierte neubearbeitete Auflage. 16.-30. Tausend. / 1921 / 128+2 p. 18,9 cm..

3094 / {E 82 3} / Roche, E. / Kolossaler Vorteil Weltsprache Esperanto !! / Statistik, Tatsachen und Erster leichter Selbstunterricht. / de / 1909(?) / 16 p. 17,4 cm..

3617 / {E 82 3} / Samenhof, Dr. L. / Die Weltsprache "Esperanto". / Vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern, nach der russischen Ausgabe von Dr. L. Samenhof herausgegeben von W. H. Trompeter. / eo + de / Nürnberg : W. Tümmel's Buch- u. Kunstdruckerei. / 1891 / 79+1 p. 15,6 cm..

3877 / {E 82 3} / Schlüssel zur internationalen Hilfssprache Esperanto. / eo + de / M. -Weisskirschen : Družstvo Knihtiskárny. / 1903 / 30 p. 14,5 cm..

4468 / {E 82 3} / Schlüssel zur internationalen Hilfssprache Esperanto. / eo + de / M. -Weisskirschen : Družstvo Knihtiskárny. / [190?] / 30 p. 14,5 cm..

3649 / {E 82 3} / Schönherr, Karl. / Lehr-und Übungsbuch des Esperanto zum Gebrauch beim Selbstunterricht und in Kursen. / Ein Hilfsmittel vor allem für solche, die keiner fremden Sprache mächtig sind. / eo + de / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. 13. Auflage. / 1920 / 134 p. 20,9 cm..

4056 / {E 82 3} / Schramm, Dr. Phil. Albert. / Schlüssel zum Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". / eo + de / Wolfenbüttel : Heckners Verlag. Neunte Auflage. / 1909 / 28 p. 18,4 cm..

4057 / {E 82 3} / Schramm, Dr. Phil. Albert. / Schlüssel zum Kurzgefassten Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". / eo + de / Wolfenbüttel : Heckners Verlag. Dritte Auflage. / 1908 / 27 p. 17,9 cm..

3587 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Wörterverzeichnis zur Fundamenta Krestomatio… / … de la lingvo internacia Esperanto de Dro L. Zamenhof. / eo + de / Magdeburg : Germana Esperanto-Gazeto. Druck A. Sorgler. / 1908 / 76 p. 13,9 cm..

3609 / {E 82 3} / Stark, E. / La Bildo en la esperanta instruado. / Das Bild im Esperanto-Unterricht. Kun plena gramatiko de Esperanto. Mit vollständiger Grammatik des Esperanto. / eo + de / Magdeburg : Eldonejo - Verlag H. Wuttke. / 1909 / 161+3 p. 21,9 cm..

3901 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Schlüssel zum Elementarbuch. / Esperanto Internationale Hülfssprache. Erfunden von Dr. L. Zamenhof in Warschau. / eo + de / Berlin : Hans Th. Hoffmann, Verlagbuchhandlung. / 1908 / 45 p. 22,0 cm..

3902 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Elementarbuch. / Esperanto Internationale Hilfssprache. Erfunden von Dr. L. Zamenhof in Warschau. / eo + de / Berlin : Hans Th. Hoffmann, Esperanto-Verlag. Zweite Auflage. / 1907 / 110 p. 22,8 cm..

3975 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Kurzer Lehrgang der internationalen Hülfssprache Esperanto. / eo + de / Magdeburg : Verlag von H. Wuttke. 2.[interne : 3.] Auflage. / 1909 / 95 p. 16,4 cm..

3985 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Kurzer Lehrgang der internationalen Hülfssprache "Esperanto". / (Sonderabdruck aus der "Germana Esperanto-Gazeto). / eo + de / Magdeburg : Verlag von H. Wuttke. / 1908 / 22 p. 27,5 cm..

4044 / {E 82 3} / Stark, E. / Metoda gvidlibro por la instruado de la internacia helplingvo Esperanto. / Methodisches Handbuch für den Unterricht in der Internation. Hülfssprache Esperanto. II. Teil : Spezielle Methodik. IIa parto : Speziala Metodo. / eo + de / Magdeburg : Eldonejo - Verlag H. Wüttke. / 1910 / 103 p. 16,2 cm..

4058 / {E 82 3} / Stark, Emil. / Schlüssel zum Elementarbuch. / Esperanto Internationale Hülfssprache. Erfunden von Dr. L. Zamenhof in Warschau. / eo + de / Berlin : Hans Th. Hoffmann, Verlagbuchhandlung. / 1907 / 44 p. 19,7 cm..

3648 / {E 82 3} / Stephan, Fritz. / Uebungsbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil I. / eo + de / Leipzig : C. W. B. Naumburg. Kollektion Esperanto Band 4. / 1908 / 47 p. 17 cm..

3721 / {E 82 3} / Stephan, Fritz. / Leitfaden zur Erlernung der verbesserten Esperanto-Weltsprache. / Mit Gesprächen und Wörterverzeichnis. / io + de / Leipzig : Hesse & Becker Verlag. / 1916 / 95+1 p. 16,2 cm..

0986 / {E 82 3} / Streidt, Georg. / Esperanto-Lehrbuch für Voltsschulen. [II]. / II. Oberstufe. / de / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1926 / 56 p..

0987 / {E 82 3} / Streidt, Georg. / Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. [I]. / I. Unterstufe. / de / Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. / 1926 / 52 p..

3592 / {E 82 3} / Velten, W. / Schlüssel zum W. V.s Elementar-Lehrbuch der Esperantosprache. / Mit ausführlichem alphabetischem Sachregister. / eo + de / Leipzig : Deutsche Esperanto - Buchhandlung. Hermann Schneider. / 1912 / 68 p. 17,1 cm..

3885 / {E 82 3} / Velten, Hektor Wilhelm. / Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. / 1. -3. Tausend. / eo + de / Leipzig : Deutsche Esperanto-Buchhandlung. Esperanto - Presejo Hermann Schneider. / 1912 / 223 p. 17,0 cm..

0980 / {E 82 3} / Warden, John Mabon. / Die Internationale Hilfssprache Esperanto. / Royal Scottish Society of Arts in Edinburg am 8. April 1907. / de / Londono, Internacia Propagandejo Esperantista. / 1907 / 16 p..

0984 / {E 82 3} / Warden, John Mabon. / Die Internationale Hilfssprache Esperanto. / Royal Scottish Society of Arts in Edinburg am 8. April 1907. / de / Londono, Internacia Propagandejo Esperantista. / 1907 / 16 p..

0988 / {E 82 3} / Wingen, Wilhelm ; Wingen, Hans. / Post la kurso. / Perfektiga libro de Esperanto. Ein Buch für Gruppenabende, Fortbildungslehrgänge und eigene Weiterbildung. / de / Limburg/Lahn, eld. Limburger Vereinsdruckerei. / 1953 / 99 p..

0989 / {E 82 3} / Wingen, Wilhelm ; Wingen, Hans. / Schlüssel zum Esperanto-Fortbildungsbuch Post la Kurso. / Übersetzung aller aufgaben und erzählenden Stücke sowie zusätzliche Übungen. / de / Limburg/Lahn, eld. Limburger Vereinsdruckerei. / 1953 / 54 p..

0990 / {E 82 3} / Wingen, Wilhelm ; Wingen, Hans. / Wir lernen Esperanto die Welthilfssprache. / de / Limburg/Lahn, Verlag der Limburger Vereinsdruckerei. / 1954 / 72 p..

3905 / {E 82 3} / Sekundaer Nøgle til Det internationale Sprog "Esperanto". / Ĉu vi parolas Esperanton ? Esperanto, unueco estas forteco. / dk + eo / Vejle : C. Neumann 's Boghandel. Packness ' Esperanto Serie Nr. 2. / 1905. / 46 p. 17,3 cm..

3906 / {E 82 3} / Skeel-Giörling, Frederik. / Fulstaedig Laerebog i Esperanto. / A. Grammatik. Fjerde Tusinde. / dk + eo / København : Andr. Fred. Høst & Sons Forlag. Kolekto Esperanta aprobita… / 1908 / 92 p. 18,4 cm..

3861 / {E 82 3} / Blok, H. / Esperanto sleutel. / Samengesteld naar de "Esperanto Key" door H. B. Gewicht 5 Gram. Prijs 2 1/2 Cent. Z. O. Z. / nl / Amsterdam : Holanda Esperanta Oficejo. / [190?] / 24 p. 10,9 cm..

4466 / {E 82 3} / Blok, H. / Esperanto sleutel. / Samengesteld naar de "Esperanto Key" door H. B. Gewicht 5 Gram. Prijs 2 1/2 Cent. Z. O. Z. / nl / Amsterdam : Holanda Esperanta Oficejo. / [190?] / 24 p. 10,9 cm..

4511 / {E 82 3} / Blok, H. ; Ĉefeĉ, E. / Esperanto Sleutel. / Gewicht 5 Gram. / eo + nl / [etiketo sur ĝi.] / [191?] / 24 p. 10,8 cm..

4043 / {E 82 3} / Blok, A. / Het Esperanto in twintig lessen. / Bewerkt voor zelfonderricht. Cursus en schoolgebruik. Frateco. / eo + nl / Rotterdam : W. Zwagers. Tweede druck. / 1914 / 97 p. 20,8 cm..

4060 / {E 82 3} / Blok, A. / Sleutel op Het Esperanto in twintig lessen. / Ten behoeve van zelfstudeerenden en onderwijzers in Esperanto. / nl + eo / Rotterdam : W. Zwagers. / 1913 / 36 p. 21,5 cm..

3620 / {E 82 3} / Bulthuis, H. J. / De voorlooper. / Allereerste sprakkunst voor Nederlandsche Esperantisten. Vertaal-, lees- en speekoefningen voor zelfstudie en cursussen. / eo + nl / Utrecht : H. Honing. / 1911 / 88 p. 21,0 cm..

3621 / {E 82 3} / Bulthuis, H. J. / Het Esperanto op School. / Beknopt Leerboek met tal van schrijftelijke en mondelinge oefeningen. Voor zelfstudie en Schoolgebruik. / eo + nl / 's Gravenhage : Esperanto-Boekhandel C. W. Hoencamp. / 1909 / 88 p. 21,2 cm..

4608 / {E 82 3} / Bulthuis, H. J. / Het Esperanto in het dagelijksch verkeer. / eo + nl / 's-Gravenhage : Centrale Esperanto-Boekhandel (J. L. Bruijn). / 1917 / 64 p. 21,2 cm..

4013 / {E 82 3} / Ĉefeĉ, E. / Esperanto Ŝlosilo. / Pezo : 5 gramoj. / eo + nl / [190?] / 24 p. 11,0 cm..

0991 / {E 82 3} / Korte brochure over de internationale taal Esperanto vertaald uit het Esperanto. / nl / Upsala Nya Tidnings A.-B. tr. / 1896 / 24 p..

3593 / {E 82 3} / Romein, D. F. / Esperanto spraakkunst voor zelfonderricht. / eo + nl / Utrecht : H. Honig. / 1909 / 6+147 p. 20,1 cm..

4440 / {E 82 3} / Romein, D. F. / Esperanto spraakkunst voor zelfonderricht. / eo + nl / Utrecht : H. Honig. / 1909 / 6+147 p. 20,1 cm..

4609 / {E 82 3} / Schendeler, P. A. / Elementara Lernolibro de Esperanto. / eo + nl / Veghel : Stoomdruk Gebroeders L. & M. Bek. Tria kaj kvara milo. / 1915 / 67+5 p. 19,0 cm..

4610 / {E 82 3} / Schendeler, P. A. / Sinkorektilo. / Behoorende bij Elementara Lernolibro de Esperanto. / eo + nl / Veghel : Stoomdruk Gebroeders L. & M. Bek. / 1915 / 40 p. 18,8 cm..

4651 / {E 82 3} / Schendeler, P. A. / Esperanto-Cursus "Semereto". / nl + eo / Veghel : Uitgevers Gebrs Bek. / [191?] / 56 p. 27,8 cm..

4048 / {E 82 3} / Sebruyns-Vromant, M. / Spraakleer en oefeningen van der internationale taal Esperanto. / Bewerkt naar de Fransche Spraakleer van L. de Beaufront, met toestemming des nitvinders, Dr Zamenhof. / nl + eo / Brugge : A. -J. Witteryck [- Delplace], Drukker-Uitgever. / 1907 / 99 p. 19,3 cm..

0993 / {E 82 3} / Witteryck, A. J. / Het Esperanto in tien lessen. / Naar het Fransch van Th. Cart en M. Pagnier. / nl / Brugge, A.J. Witteryck-Delplace. Kolekto Esperanta aprobita… Tweede Uitgave. / 1904 / 80 p..

3986 / {E 82 3} / Witteryck, A. - J. / Het Esperanto in vijf lessen. / Met oefeningen en sleutel. Spreekgefeningen. Internationaal lied. / nl + eo / Brugge (Belgie). / 1910 / 53 p. 20,5 cm..

4059 / {E 82 3} / Witteryck, A. -J. / Het Esperanto in tien lessen (met toelating bewerkt). / Naar het Fransch van Th. Cart en M. Pagnier. / nl + eo / Steenbrugge : A. - J. Witteryck, Drukker-Uitgever. Derde uitgave. / 1912 / 80 p. 19,0 cm..

3679 / {E 82 3} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono flandra-holanda. Trad.: Frans Schoofs. / eo + nl / Paris : Esperantista Centra Librejo. Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. / 1922 / 112+10 p. 17,3 cm..

3605 / {E 82 3} / Christie, S. Engesgaar. / Hele Esperanto. / Historie, laerebok med ovelser samt Esperanto-Norsk og Norsk-Esperanto ordlister paa tilsammen ca. 4300 ord, til selvstudium of bruk ved undervisningen. / eo + no / Kristiania : Norvega Esperanto Ligo. / 1912 / V+132 p. 17,8 cm..

0992 / {E 82 3} / Seppik. ; Malmgren. / Systematisk Kursus i Esperanto. / Sistema kurso de Esperanto. Norvega eldono. Laŭ la kvara sveda eldono prilaboris Rolf Bugge Paŭlsen. / no / Oslo, Norsk Esperantoforbund. / [196?] / 88 p..

3585 / {E 82 3} / Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. / Traduse de Dr. G. Robin. / ro + eo / Bucureşti : Librăria Nouă Carol P. Segal. Eldono rumana. / 1906 / 28 p. 17,5 cm..

4661 / {E 82 3} / Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. / Eldono rumana. Traduse de Dr. G. Robin. / ro + eo / Bucureşti : Librăria Nouă Carol P. Segal. / 1906 / 28 p. 17,5 cm..

3959 / {E 82 3} / Kimel, Dr. S. / Curs complect pentru invătarea limbii Esperanto in puţine lecţiuni. / Grammatica şi aplicaţii. "Esperanto" Limbă ajutătoare internaţională. / eo + ro / Bucuresti : Tipografia "Dor. P. Cucu". / 1908 / 92 p. 18,7 cm..

4070 / {E 82 3} / Mic manual de Esperanto. / ro + eo / Bucureşti : Editura revistei "Rumana sperantisto". / 1908 / 31 p. 17,1 cm..

3691 / {E 82 3} / Robin, Dr. G. / Cheia manualului complect de limba Esperanto. / In zece lectiuni. / eo + ro / Bucureşti : Editura Esperanto. / 1909 / 50+1 p. 17,8 cm..

4662 / {E 82 3} / Robin, Dr. G. / Manual complect de limba Esperanto in zece lectiuni. / Exerciţii, sintaxă şi modele de literatură in proză şi poezie. / eo + ro / Bucureşti : Editura Esperanto. Tipografia Dor. P. Cucu. Kolekto de la rumana Esperantisto. / 1909 / 178+4 p. 17,7 cm..

3590 / {E 82 3} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Rumana. Trad.: Dro G. R. kaj D. M. / eo + ro / Bucureşti : Libraria Nouă Carol P. Segal Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / 92 p. 17,4 cm..

4439 / {E 82 3} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Rumana. Trad.: Dro G. R. kaj D. M. / eo + ro / Bucureşti : Libraria Noua Carol P. Segal. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / 92 p. 17,4 cm..

4621 / {E 82 3} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Rumana. Trad.: Dro G. R. kaj D. M. / eo + ro / Bucureşti : Libraria Nouă Carol P. Segal Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1908 / 92 p. 17,4 cm..

3858 / {E 82 3} / Ĉefeĉ, E. / Hela Esperanto. / Och sättet att lära det utan lektioner genom att läsa en lîten saga. Pris : tio öre. / sv / [190?] / 24 p. 12,2 cm..

3874 / {E 82 3} / Ĉefeĉ, E. / Nyckel till Esperanto. / Vikt : 5 gram. Pris : 5 öre. [dorse] Ĉiulingvaj propagandaj ŝlosiloj. Asthma. / sv + eo / [190?] / 24 p. 10,9 cm..

3678 / {E 82 3} / Nylén, Paul. / Det internationella spraket. / Lärobok i Esperanto. / eo + sv / Stockholm : C. E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag i Distribution. / 1922 / 95+1 p. 19,5 cm..

{E 82 4}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Franca.

1126 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. / fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VII + 135 p..

1494 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VII + 135 p..

1832 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Corrigé des thèmes. / fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto de La Revuo. / 1910 / 92 p..

1856 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VI + 132 p..

1857 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VI + 132 p..

1858 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille. / Grammaire complète d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto de La Revuo. / 1907 / VII + 166 p..

1859 / {E 82 4} / Aymonnier, Camille. / Grammaire complète d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto de La Revuo. Dua eldono. / 1908 / VII + 174 p..

1127 / {E 82 4} / Baronnet, F. / La Langue universelle Esperanto. / Grammaire et textes synthétiques. Illustrations de A. Cunot. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 41 rue Descartes. / [195?] / 191 p..

1001 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. / Texte Esperanto et traduction française en regard. Les Grands écrivains français. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Quatrième édition revue. / 1907 / 19 × 2 + 8 p..

1120 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Thèmes d'application… / … Lexicologie, syntaxe, formation des mots de l'Esperanto avec le vocabulaire employé. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / II + 152 p..

1121 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. / Texte Esperanto et traduction française en regard. / eo + fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Deuxième édition revue. / 1903 / 19 × 2 p..

1833 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Cinquième édition revue et augmentée. / 1906 / XII + 156 + 8 p..

1834 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Cinquième édition revue et augmentée. / 1906 / XII + 156 + 8 p..

1835 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. / Notice sur les groupements espérantistes. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Sixième édition revue. / 1905 / 112 + 12 p..

1860 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. / eo + fr / Paris, Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Deuxième édition revue. / 1903 / 19 × 2 p..

1897 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Huitième édition revue. / 1906 / 110 p..

2114 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Corrigé de l'Ekzercaro de la Llingvo internacia Esperanto de L.-L. Zamenhof. / fr / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1907 / 36 p..

2355 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. / Notice sur les groupements espérantistes. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Cinquième édition revue. / 1902 / 112 + 12 p..

2695 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. / Notice sur les groupements espérantistes. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… N° 1. Cinquième édition revue. / 1903 / 112 + 12 p. 18 cm br..

3633 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Langue internationale "Esperanto". / Manuel complet avec double dictionnaire traduit sur l'ouvrage russe du Dr. L. Zamenhof. / eo + fr / Paris : Librairie H. Le Soudier. Nuremberg : Imprimerie W. Tummel. Troisième Edition. / 1897 / 6+168 p. 16,8 cm..

4667 / {E 82 4} / Beaufront, L. de. / Langue internationale "Esperanto". / Manuel complet avec double dictionnaire traduit sur l'ouvrage russe du Dr. L. Zamenhof. / eo + fr / Paris : Librairie H. Le Soudier. Troisième Edition. Nuremberg : Imprimerie W. Tummel. / 1897 / 6+168 p. 16,8 cm..

1002 / {E 82 4} / Becker, Michel ; Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. / Conforme aux programmes officiels de l'Enseignement des langues vivantes. / fr / Paris, Hachette et Cie. Esperanto. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VIII + 168 p..

1003 / {E 82 4} / Becker, Michel ; Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. / Conforme aux programmes officiels de l'Enseignement des langues vivantes. / fr / Paris, Hachette et Cie. Esperanto. Kolekto de La Revuo. / 1909 / VIII + 168 p..

1004 / {E 82 4} / Becker, Michel ; Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. / Conforme aux programmes officiels de l'Enseignement des langues vivantes. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Esperanto. Kolekto de La Revuo. Deuxième édition revue et corrigée. / 1910 / VIII + 168 p..

1836 / {E 82 4} / Becker, Michel ; Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. / Conforme aux programmes officiels de l'Enseignement des langues vivantes. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Esperanto. Kolekto de La Revuo. Deuxième édition revue et corrigée. / 1910 / VIII + 168 p..

2536 / {E 82 4} / Bonnehon, D. ; Rosiaux, A. / Petit cours primaire d'Esperanto. en 50 leçons graduées. / fr / Paris, Hachette et Cie. Esperanto. Kolekto de La Revuo. / 1910 / VIII + 128 p..

2558 / {E 82 4} / Camuset, L. / L'Esperanto, langue universelle. / Édition populaire. D'après la méthode du Dr Zamenhof. / fr / Paris, V-ve Léon Hayad, Éditeur. / [190?] / 18 p..

1005 / {E 82 4} / Cart, Théophile. / Esperanto. Cours complet par images et conversations. / Notions élémentaires, bildaro, commentaire, lexique. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 94 p. [+ 3 bildaj foldfolioj].

1006 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… 8e édition. / 1906 / 76 p..

1007 / {E 82 4} / Cart, Théophile. ; Robert, Emmanuel. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. / 6e édition entièrement conforme à l'édition en braille. / fr / Paris, eld. Emmanuel Robert. Collection de l'Association Française des Espérantistes Aveugles. 6-a eldono. / [191?] / 52 p..

1008 / {E 82 4} / Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… n-ro 7. Deuxième édition, revue. / 1904 / IV + 28 p..

1495 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Librairie Hachette. Esperanto kolekto de La Revuo. Dixième édition. / 1909 / 76 p..

1837 / {E 82 4} / Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… n-ro 7. Deuxième édition, revue. / 1904 / IV + 28 p..

1861 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Troisième édition revue. / 1903 / 23 p..

1862 / {E 82 4} / Cart, Théophile. / Esperanto. Cours complet par images et conversations. / Notions élémentaires, bildaro, commentaire, lexique. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 94 p. [+ 2 bildaj foldfolioj].

1863 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Troisième édition revue. / 1903 / 76 p..

1864 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Librairie Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Troisième édition revue. / 1903 / 76 p..

1865 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Librairie Hachette. Esperanto kolekto de La Revuo. Dixième édition. / 1909 / 76 p..

2116 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Cinquième édition revue. / 1906 / 23 p..

2148 / {E 82 4} / Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… n-ro 7. Troisième édition, revue. / 1904 / IV + 28 p..

2356 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Cinquième édition revue. / 1906 / 23 p..

2585 / {E 82 4} / Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. / Corrigé des Notions élémentaires et exercices de conversation. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1905 / 16 + 6 p. [+ 1 bilda foldfolio].

2586 / {E 82 4} / Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. / Deuxième fascicule. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". 4e édition revue et corrigée. / [190?] / de p. 17 ĝis 32 [+ 1 bilda foldfolio].

2587 / {E 82 4} / Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. / Deuxième fascicule. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". 4e édition revue et corrigée. / [190?] / de p. 17 ĝis 32..

2588 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Robert, Em. / Corrigé des Notions Complémentaires. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [191?] / 8 p..

2589 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Robert, Em. / Espéranto. Deuxième année. / fr / Paris, eld. Emmanuel Robert. / 1925 / Erratum + 48 p..

2590 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Robert, Em. / Notions Complémentaires. / Esperanto. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [191?] / 45 p. 19 cm. br..

2591 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Robert, Em. / Notions Complémentaires. / Esperanto. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [191?] / 45 p. 19 cm. br..

2592 / {E 82 4} / Cart, Théophile ; Robert, Emmanuel. / Notions élémentaires et exercices de conversation. / Espéranto. 6e édition entièrement conforme à l'édition en braille. / fr / Paris : Emmanuel Robert. Collection de l'Association Française des Espérantistes Aveugles. 6-a eldono. / [191?] / 52 p. + folio 2-paĝa de bildoj + Erreurs typographiques. 19 cm. br..

2593 / {E 82 4} / Cart, Th. Servin, Mme. / Commentaire et questionnaire. / (Instruado per bildaro). / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / 1906 / 20 p. 20 cm. s.k..

2709 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris : Esperantista Centra Librejo. Douzième édition (quatre vingt-quatorzième mille). / 1924 / 76 p. 17 cm. br..

2785 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. / Cours du Touring-Club de France. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo. Treizième édition (centième mille). / 1927 / 76 p. 17 cm..

4666 / {E 82 4} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Corrigé des Exercices de l'Esperanto en Dix Leçons. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. Kolekto Esperanta aprobita… N° 6bis. Deuxième édition revue. / 1903 / 22 p. 17,4 cm..

1009 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Quinzième édition revue et corrigée. / 1938 / XIX + 166 p..

1010 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / 141 p..

1182 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1907 / 141 p..

1183 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. 5e édition revue et corrigée. / 1910 / XVI + 143 p..

1184 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. 5e édition revue et corrigée. / 1910 / XVI + 143 p..

1185 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantis, 51 rue de Clichy. Dixième édition revue et corrigée. / 1922 / XIX + 166 p..

1186 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Treizième édition revue et corrigée. / 1933 / XIX + 166 p..

1187 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Quinzième édition revue et corrigée. / 1938 / XIX + 166 p..

1280 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 51 rue de Clichy. Onzième édition revue et corrigée. / 1928 / XIX + 166 p..

1866 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique et complet en 15 leçons. / fr / Paris, Librairie de l'Espéranto. 3e édition revue et corrigée. / 1908 / XVI + 143 p..

1867 / {E 82 4} / Chavet, Gabriel. ; Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. / Cours pratique en 15 leçons. / fr / Paris, Hachette. Kolekto de La Revuo. Huitième édition revue. / 1913 / XIX + 166 p..

4776 / {E 82 4} / Clef Esperanto. / Poids : 5 grammes. (Franca). Prix : 5 centimes. / fr + eo / [190?] / 24+2 p. 11,0 cm..

0996 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / D'après le "Cours rationnel d'Esperanto". Méthode élémentaire permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Union Espérantiste de France et des Colonies, 34 rue de Chabrol. Quatrième édition. / 1945 / 230 p..

0997 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / Préface de M. Th. Cart. D'après le "Cours rationnel d'Esperanto". Méthode élémentaire et supérieure permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Deuxième édition. / 1933 / 232 p..

0998 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / Préface de M. Th. Cart. D'après le "Cours rationnel d'Esperanto". Méthode élémentaire et supérieure permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Troisième édition. [Quatrième édition] / 1939 / 232 p..

0999 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / Préface de M. Th. Cart. D'après le "Cours rationnel d'Esperanto". Méthode élémentaire et supérieure permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Troisième édition. [Quatrième édition] / 1939 / 232 p..

1124 / {E 82 4} / Cours rationnel et complet d'espéranto. / Préface de Henri Barbusse. / fr / Montreuil-Paris, Fédération Espérantiste Ouvrière, 115 Bd de Chateaudun. Troisième édition, revue et corrigée. / 1931 / 232 p..

1130 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. Partie supérieure. / Permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 41 rue Descartes. Sixième édition revue et corrigée. / 1947 / de p. 163 ĝis 239..

1131 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. Partie supérieure. / Permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 41 rue Descartes. Sixième édition revue et corrigée. / 1947 / de p. 163 ĝis 239..

1160 / {E 82 4} / Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. / Texte synthétique établi en vue de l'application des règles de l'Esperanto, et de la traduction des expressions françaises les plus courantes. / fr / Paris, Union Espérantiste de France, 34 rue de Chabrol. / 1946 / [Notofolio] + 95 p..

1161 / {E 82 4} / Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. / Texte synthétique établi en vue de l'application des règles de l'Esperanto, et de la traduction des expressions françaises les plus courantes. / fr + eo / Paris, Union Espérantiste de France, 34 rue de Chabrol. / 1946 / 95 p..

1162 / {E 82 4} / Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. / Texte synthétique établi en vue de l'application des règles de l'Esperanto, et de la traduction des expressions françaises les plus courantes. / fr + eo / Paris, Union Espérantiste de France, 34 rue de Chabrol. / 1946 / [Notofolio] + 95 p..

1163 / {E 82 4} / Couteaux, Jean. / Pour que scouts et éclaireurs du monde entier se comprennent et fraternisent. / Préface de G. Waringhien. / fr / Paris, Union Espérantiste de France, 34 rue de Chabrol. / [195?] / 71 p..

1181 / {E 82 4} / Cours pratique d'espéranto. / Préface de M. Th. Cart. D'après le "Cours rationnel d'Esperanto". Méthode élémentaire et supérieure permettant d'apprendre même sans professeur. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. Deuxième édition. / 1933 / 232 p..

1281 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / Préface de M. Th. Cart. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 51 rue de Clichy. / 1925 / 192 p..

2357 / {E 82 4} / Cours pratique d'Esperanto. / Préface de M. Th. Cart. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantis, 51 rue de Clichy. / 1925 / 192 p..

4051 / {E 82 4} / Cours méthodique d'Esperanto. / Publié par "L'instituteur Belge". Pièces de littérature approuvées par Zamenhof. - Renseignements. - Méthode mnémonique. Règles principales de la Syntaxe. Plaire pour instruire. / eo + fr / La Louvière : Grande Imprimerie du Centre, Madame P. Dubois. / 1906 / 32 p. 17,6 cm..

3863 / {E 82 4} / Ĉefeĉ, E. / Tout l'Esperanto. / Et le moyen de l'apprendre sans leçons en lisant une petite histoire. / eo + fr / [190?] / 24 p. 12,0 cm..

1025 / {E 82 4} / Delaire, Pierre. / L'Esperanto en douze leçons. / Cours pratique complet. Préfaces de M. le Général Bastien et de M. Pierre Tardieu. Illustrations de Madeleine Villain. [Aŭtografo por la biblioteko de U.F.E.] / fr / Orléans, Centre National Esperanto-Office. 5e édition. / 1955 / XXVIII + 227 p. bind..

1164 / {E 82 4} / Delaire, Pierre. / Premiers pas… / L'Esperanto, langue mondiale. Cette brochure contient les deux premières leçons extraites de : L'Esperanto en douze leçons. / fr / Orléans, Centre National Esperanto-Office. / [195?] / 16 p..

2165 / {E 82 4} / Delaire, Pierre. / L'Espéranto vivant. / Cours pratique complet, encyclopédique, grammaire et méthode directe. Préfaces de M. le Général Bastien et de M. Pierre Tardieu. Dessins de Chantal Chavenon-Lanéry. / fr / Orléans, Centre National Espéranto-Office. Septième édition. / 1965 / [24] + 214 p. + de p. 214a ĝis 214n + [24] + de 215 ĝis 226..

2975 / {E 82 4} / Delaire, Pierre. / L'Esperanto en douze leçons. / Cours élémentaire d'Esperanto. Préface de M. l'Intendant Général Bastien. [Aŭtografo por S-ro Int. Generalo Bastien]. / fr / Orléans, Centre National Esperanto-Office, C.N.E.O. Quatrième édition illustrée. / 1951 / 104 p. 15 cm. br..

3672 / {E 82 4} / Deligny, E. / Cours élémentaire d'Espéranto. / Avant-propos de M. Th. Cart. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. Dijon : Imp. Jobard. / 1907 / VI+53+1 p. 18,8 cm..

3961 / {E 82 4} / Deligny, E. / Cours élémentaire d'Esperanto. / Avant - propos de M. Th. Cart. / eo + fr / Dijon : imprimerie Jobard. / 1904 / 53 p. 18,9 cm..

1165 / {E 82 4} / Demarcy, L. ; Dumesnil, A. / L'Espéranto sans maître. / fr / Beauvais, Demarcy. / 1917 / 190 p..

1262 / {E 82 4} / Demarcy, L. ; Dumesnil, A. / L'Espéranto sans maître. / fr / Beauvais, Demarcy. / 1917 / 190 p..

4563 / {E 82 4} / Demarcy, L. ; Duménil, A. / L'Espéranto sans maître. / Tous !… profitons de l'Espéranto, cette langue seconde si simple, que son étude , à la portée de tous, ne demande que quelques semaines et que déjà, par elle, de nombreux Français, et des étrangers de tous les Pays, correspondent et s 'entretiennent très bien, sans interprètes. / fr + eo / Beauvais : Imprimerie - Librairie - Papeterie - Reliure Prévot. / 1917 / 189 p. 18,2 cm..

1166 / {E 82 4} / Deslaurier, L. C. / L'Esperanto méthodique. / Cours complet. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1913 / XVI + 105 p..

1868 / {E 82 4} / Deslaurier, L. C. / L'Esperanto méthodique. / Cours complet. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1913 / XVI + 105 p..

3625 / {E 82 4} / Deslaurier, L. C. / L' Esperanto méthodique. / Cours complet. / eo + fr / Paris : Presa Esperantista Societo. Centra Presejo Esperantista (imprimerie espérantiste) V. Polgar. / 1913 / XVI+105 p. 19,5 cm..

2743 / {E 82 4} / Dufour, Louis. / Langue auxiliaire Esperanto en 30 leçons. / Suivie d'un manuel de conversation courante appliquée aux règles. / fr + eo / Paris : Albin Michel. / [191?-192?] / 80 p. 18 cm. br..

3872 / {E 82 4} / Esperanto Ŝlosilo (Clef Esperanto). / Pezo : 5 gramoj (Franca). / eo + fr / 1916 / 24 p. 11,3 cm..

1123 / {E 82 4} / L'Esperanto en 24 heures. 6. / 6e fascicule. / fr / Paris, Esperanto & Commerce. / 1927 / de p. 163 ĝis 206..

1132 / {E 82 4} / L'Esperanto en 24 heures. 5. / 5e fascicule. / fr / Paris, Esperanto & Commerce. / 1927 / de p. 131 ĝis 158..

1133 / {E 82 4} / L'Esperanto en 24 heures. 4. / 4e fascicule. / fr / Paris, Esperanto & Commerce. / 1927 / de p. 99 ĝis 126..

1134 / {E 82 4} / L'Esperanto en 24 heures. 3. / 3e fascicule. / fr / Paris, Esperanto & Commerce. / 1927 / de p. 67 ĝis 94..

1953 / {E 82 4} / Esperanto – Pochette. / Cours complet d'espéranto en 22 leçons. Nia devizo : por kaj per Esperanto. Soyez fier d'être Espérantiste ! / fr / H. Férez. "La Tribune Espérantiste". "Institut National Espérantiste". "Office d'Action Espérantiste". / [195?] / [22 folioj].

2117 / {E 82 4} / L'Esperanto en 24 heures. 6. / 6e fascicule. / fr / Paris, Esperanto & Commerce. / 1927 / de p. 163 ĝis 206..

3841 / {E 82 4} / Esperanto… Dix Centimes. / Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Trois - centième mille. / 1909 / 32 p. 15,3 cm..

4054 / {E 82 4} / L'Esperanto sans Professeur. / L'Esperanto fait le Tour du Monde. / eo + fr / Versailles : Imp. Centrale de S.-et-O. Édité par la " Dosurine ". / [190?] / 31 p. 17,4 cm..

1168 / {E 82 4} / Fauvart-Bastoul, Marcelle. / Cours élémentaire pour apprendre l'Esperanto sans professeur. / [Aŭtografo por Generalo Sebert] / fr / Paris, Librairie Hachette. / 1912 / VI + 143 p..

1169 / {E 82 4} / Fauvart-Bastoul, Marcelle. / Cours élémentaire pour apprendre l'Esperanto sans professeur. / fr / Paris, Librairie Hachette. / 1912 / VI + Errata + 143 p..

2166 / {E 82 4} / Gaume, F. / L'Esperanto facile, même pour le débutant isolé. / fr / Moulins, Imprimerie Pottier et Cie. / 1955 / 111 p..

2167 / {E 82 4} / Gaume, F. / L'Esperanto facile, même pour le débutant isolé. / fr / Moulins, Imprimerie Pottier et Cie. / 1955 / 111 p..

3990 / {E 82 4} / Groupe Espérantiste de Chateau-Thierry. / Esperanto - Notions élémentaires. / eo + fr / Chateau-Thierry : Imprimerie Moderne. / 1904 / 24 p. 20,7 cm..

3962 / {E 82 4} / Lambert, Ch. / Cours pratique d'Esperanto. / eo + fr / Saint-Étienne : Imprimerie spéciale de la Manufacture française d'Armes et Cycles. Bibliothèque du "Chasseur français". / [190?] / 41 p. 21,8 cm..

1170 / {E 82 4} / Levin, Richard. / Nouveau cours d'espéranto en seize leçons. / Suivi d'un vocabulaire français-esperanto et esperanto-français. / fr / Lyon, chez l'auteur. / [1945?] / 176 p..

0410 / {E 82 4} / Marissiaux, Léon. / Cours Commercial d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / V + 143 p..

1167 / {E 82 4} / Marissiaux, Léon. / Corrigé des exercices du Cours Commercial d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 64 p..

1869 / {E 82 4} / Marissiaux, Léon. / Corrigé des exercices du Cours Commercial d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1905 / 64 p..

1870 / {E 82 4} / Marissiaux, Léon. / Cours Commercial d'Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / V + 143 p..

3608 / {E 82 4} / Matton, E. / Cours complet d'Esperanto. / Rédigé en conformité absolue avec les règles établies par le Docteur Zamenhof Créateur de la langue. / eo + fr / Paris : Imp. A. Hatier. / 1906 / 144+3 p. 16,8 cm..

3903 / {E 82 4} / Mathys, Eugène fils. / Manuel complet de langue internationale Esperanto. / Par les méthodes analytique et synthétique. / eo + fr / Paturages : Imprimerie A. Dumont. / 1906 / 44 p. 16,3 cm..

4631 / {E 82 4} / Matton, E. / Cours complet d'Esperanto. / Rédigé en conformité absolue avec les règles établies par le Docteur Zamenhof Créateur de la langue. / eo + fr / Paris : Imp. A. Hatier. / 1906 / 144+3 p. 16,8 cm..

2253 / {E 82 4} / Méthode graduée ou l'Esperanto en vingt leçons. / Si deux personnes se réunissent ½ heure par jour pendant 20 jours, pour s'interroger réciproquement sans maître ni dictionnaire sur chacune des 20 leçons dont se compose la Méthode, elles pourront, au bout de ce temps, écrire et parler correctement l'Esperanto. / fr / Lyon, Librairie Espérantiste, 33 [36] rue Victor Hugo. / [195?] / 127 p..

1171 / {E 82 4} / Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. / fr / Bruges, A.J. Witteryck-Delplace. / 1907 / 158 p..

2118 / {E 82 4} / Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. / fr / Bruges, A.J. Witteryck-Delplace. / 1907 / 158 p..

3606 / {E 82 4} / Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. / Méthode Palmer. L'élève aussi bien que le professeur doit tout d'abord lire attentivement la partie française de l'ouvrage. / fr / Bruges : Eldonisto A. J. Witteryck-Delplace. / 1907 / 158 p. 19,2 cm..

3650 / {E 82 4} / Premier Manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. Imprimerie Lahure. / 1905 / 32 p. 16,5 cm..

3647 / {E 82 4} / Premier manuel de la langue auxiliaire espéranto. / Esperanto Dix Centimes. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Imprimerie Lahure. Trois-centième mille. / 1908 / 32 p. 15,3 cm..

1125 / {E 82 4} / Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Centrale Espérantiste, 11 rue de Sèvres. / 1934 / 32 p..

1916 / {E 82 4} / Langue internationale auxiliaire Esperanto. Premier manuel. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. / 1921 / 32 p..

2203 / {E 82 4} / Langue internationale auxiliaire Esperanto. Premier manuel. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. / 1921 / 32 p..

2204 / {E 82 4} / Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1908 / 32 p..

2867 / {E 82 4} / Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. 400-e mille. Quatre centième mille. / 1913 / 32 p . 15 cm. br..

2870 / {E 82 4} / Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / fr / Paris, Librairie Hachette et Cie. 350-e mille. Trois-cent-cinquantième mille. / 1911 / 32 [+4] p. 15 cm. br..

2944 / {E 82 4} / Premier Manuel de la langue auxiliaire Esperanto. / La Langue auxiliaire internationale. / fr + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1905 / 32 p. 15 cm. br..

1172 / {E 82 4} / Privat, Edmond. / Esperanto. Manuel pratique… / … avec grammaire complète, exercices de conversation et double vocabulaire. / fr / Genève, Éd. Atar. / [191?] / 116 p..

1174 / {E 82 4} / Privat, Edmond. / Esperanto. Manuel pratique… / … avec grammaire complète, exercices de conversation et double vocabulaire. / fr / Genève, Éd. Atar. / [191?] / 116 p..

1606 / {E 82 4} / Ribot, André. / Nos premiers pas en espéranto. / Illustrations de Laurence Poueymarie. [Kun disko.] / fr / Marmande, Éditions Françaises d'Espéranto. / 1964 / 36 p..

2892 / {E 82 4} / Ribot, André. / Précis grammatical d'Espéranto. / fr / Marmande : Éditions Françaises d'Espéranto. / 1960 / 60 p. 15 cm. br..

1173 / {E 82 4} / Sentis, H. / Abrégé de grammaire Esperanto. / fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 8 p..

3641 / {E 82 4} / Sentis, H. / Abrégé de grammaire espéranto. / fr + eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1906 / 8+2 p. 15,9 cm..

1020 / {E 82 4} / Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. / Méthode directe. Adaptation française de G. Waringhien. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo. Kolekto de Franca Esp. Instituto. 7. / [193?] / 99 p..

1019 / {E 82 4} / Thaillet, Bernard. / Esperanto. La Langue "passe-partout" pour tous. / 1. Manuel d'initiation. / fr / Mulhouse, Éditions Nova. / 1955 / 64 p..

2949 / {E 82 4} / Thierry, Jean. / L'Espéranto sans peine. / Méthode quotidienne ASSIMIL. Illustrations de Robert Gring. / fr + eo / Paris : Assimil. / 1973 / 420 p. 18 cm. bi..

1122 / {E 82 4} / Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". / Manuel complet avec double dictionnaire. Traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof par L. de Beaufront. / fr / Paris, H. Le Soudier. 4e édition. / 1899 / IV + 166 p..

1128 / {E 82 4} / Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". / Manuel complet avec double dictionnaire. Traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof par L. de Beaufront. / fr / Paris, H. Le Soudier. 4e édition. / 1899 / IV + 166 p..

1129 / {E 82 4} / Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". / Manuel complet avec double dictionnaire. Traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof par L. de Beaufront. / fr / Paris, H. Le Soudier. 4e édition. / 1899 / IV + 166 p..

{E 82 5}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Itala aŭ Rumana.

1175 / {E 82 5} / Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. / El la franca trad.: Albert Gallois. / it / Livorno, tipografia di Raffaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / IV + 28 p..

1176 / {E 82 5} / Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. / El la franca trad.: Albert Gallois. / it / Livorno, tipografia di Raffaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / IV + 28 p..

1177 / {E 82 5} / Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. / El la franca trad.: Albert Gallois. / it / Livorno, tipografia di Raffaello Giusti. Seconda edizione. / 1907 / IV + 28 p..

1178 / {E 82 5} / Cart. ; Pagnier. / L'Esperanto in dieci lezioni. / El la franca trad.: Albert Gallois. / it / Livorno, Tipografia di Raffaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / 75 p..

4643 / {E 82 5} / Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. / Tradotte in italiano dal Conte Albert Gallois. / it + eo / Livorno : Tipografia de Raffaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / 28 p. 17,8 cm..

3864 / {E 82 5} / Ĉefeĉ, E. / La lingua Esperanto. / E la maniera d'impararla senza lezioni, leggendo un breve racconto. / it + eo / [190?] / 24 p. 12,0 cm..

1018 / {E 82 5} / Giambene, Prof. Luigi. / I Primi passi dell'esperantista. / Manualetto teorico-pratico della lingua internazionale ausiliaria Esperanto. [Aŭtografo por la Pariza Grupo] / it / Roma, Tipografia Editrice Romana. / 1907 / 64 p..

1017 / {E 82 5} / Lusana, Paolo. / Compendio di grammatica Esperanto… / … corredato da copiosi esempi di traduzione e di lettura. / it / Biella, Tipografia Sociale di Magliola e C. / 1908 / XVI + 80 p..

1180 / {E 82 5} / Lusana, Paolo. / Compendio di grammatica Esperanto… / … corredato da copiosi esempi di traduzione e di lettura. / it / Biella, Tipografia Sociale di Magliola e C. / 1908 / XVI + 80 p..

4067 / {E 82 5} / Marignoni, Dr. Daniele. / Manuale compilato e corredato di copiosi esempi e di vocabolario. / Esperanto ossia la piú pratica delle lingue internazionali. / eo + it / Crema : Tipografia Carlo Cazzamalli. / 1890 / 72 p. 19,4 cm..

4663 / {E 82 5} / Piccilo manuale della lingua Internazionale ausiliaria Neutra Esperanto. / Esperanto 10 Centesimi. Traduzione di E. Fasce della "Brochure Rouge" di Carlo Bourlet. / eo + it / Genova : Propaganda Esperanta Eldonejo. Rocca San Casciano : Prem. Stab. Tip. L. Cappelli. 10° Migliaio. / 1911 / 32 p. 15,5 cm..

3640 / {E 82 5} / Primo manuale della lingua ausiliaria Esperanto. / Esperanto Lingua Internazionale, 10 Centesimi. Pubblicato per iniziativa della Itala Esperanto-Asocio. / eo + it / Genova : Cooperativa Esperantista Italiana. La (prima) Edizione di centomila esemplari. / 1912 / 32 p. 16,8 cm..

1016 / {E 82 5} / Puccinelli. / Grammatica ed esercizi della lingua internazionale Esperanto. / Secondo il testo francese di L. de Beaufront. Trad. al la Itala : G. Puccinelli. / it / Livorno, tipografia di Raffaello Giusti. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / 132 p..

1015 / {E 82 5} / Stromboli, Dott. A. / Manuale completo per lo studio della ligua internazionale ausiliaria Esperanto. / Parte I. Grammatica… Parte II. Vocabolario… / it / Genova. Cooperativa Esperantista Italiana. 2.a edizione. / 1912 / 164 + 137 + VI p..

3627 / {E 82 5} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Itala. Trad.: Rosa Junck. Antaŭparolo de L. Zamenhof. / eo + it / Paris : Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1907 / 93 p. 17,4 cm..

1013 / {E 82 5} / Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. / Traduse de Dr G. Robin. / ro / Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal. Kolekto Esperanta aprobita… 2-a eld. / 1908 / 28 p..

2594 / {E 82 5} / Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. / Traduse de Dr G. Robin. (Eldono Rumana). / ro / Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal. Kolekto Esperanta aprobita… / 1908 / 28 p. 17 cm. br..

1014 / {E 82 5} / Kimel, Dr S. / Curs complect şi practic pentru învăţarea limbii Esperanto. / "Esperanto" limbă ājutătoare internaţională. Cheie. Traduceri din ediţia III-a a manualului. / ro / Bucureşti. Stbilimentul Grafic Basilescu. / 1909 / 24 p..

{E 82 6}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per la Hispana aŭ per la Portugala.

1179 / {E 82 6} / Cart, Th. / Primeras lecciones de Esperanto. / El la franca trad.: Antonio López y Villanueva. / es / Paris, Hachette. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana, n-ro 1. / 1903 / IV + 28 p..

4620 / {E 82 6} / Cart, Th. / Primeras lecciones de Esperanto. / Traducida al español con la aprobación del autor por Antonio López y Villanueva. / es + eo / Paris : Librairie Hachette et Cie. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. 7a edición. Kolekto hispana. / 1912 / 28 p. 17,7 cm..

3866 / {E 82 6} / Ĉefeĉ, E. / Todo el Esperanto. / Y el modo de aprenderio leyendo una pequeña historia. / es + eo / [190?] / 24 p. 12,2 cm..

3876 / {E 82 6} / Ĉefeĉ, E. / Clave Esperanto. / Peso : 5 gramos. / es + eo / [190?] / 24 p. 10,6 cm..

4467 / {E 82 6} / Ĉefeĉ, E. / Clave Esperanto. / Peso : 5 gramos. / es + eo / [190?] / 24 p. 10,6 cm..

3888 / {E 82 6} / Duyos Sedó, R. ; Inglada Ors, V. / Curso práctico de Esperanto y clave de los temas. / Lecciones graduadas y ejercicios para aprender rápidamente la lengua internacional. Con una recomendación del Dr. L. L. Zamenhof. / es + eo / Barcelona : J. Espasa é Hijos, Editores. Kolekto Esperanta D-o Zamenhof. Kolekto hispana N.° 4. Nueva edición. / 1906 / 272 p. 18,1 cm..

2011 / {E 82 6} / El Esperanto en dos lecciones. / Traducción. Composición. / es / Madrid. Libreria Gutemberg. Imprenta Barbier-Marilier, Dijon (Francia). / 1902 / 8 p..

4576 / {E 82 6} / El Esperanto sin Profesor. / El Esperanto da la Vuelta al Mondo. / es + eo / Paris : Imprimerie F. Fano. Editado por la " Dosurine ". / 1912 / 31 p. 17,5 cm..

1011 / {E 82 6} / Garzón Ruiz, José. / Prontuario de Esperanto. / Completo estudio… / es / Barcelona, Buenos Aires. Soler. / 1909 / 292 p..

1012 / {E 82 6} / Inglada Ors, Vicente ; López y Villanueva, Antonio. / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. / Con un prólogo de Carlo Bourlet. / es / Barcelona, José Espasa. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana, n-ro 2. / [190?] / XV + 175 p..

3889 / {E 82 6} / Inglada Ors, Vicente ; López Villanueva, Antonio. / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. / Con un prólogo de Carlo Bourlet. / es + eo / Barcelona : José Espasa, editor. Kolekto Esperanta aprobita… Kolekto Hispana, N.° 2. / [190?] / 173 p. 17,9 cm..

3892 / {E 82 6} / Kontreras, Ipolito K. / Sistema gráfico - Estelar del Esperanto. / [bindita ĉe malgranda flanko, faldita]. / es / Santiago de Chile : Imprenta Esperanto. / [190?] / 10x2 p. 19,4 cm..

3887 / {E 82 6} / Limones, Ramon. / El Esperanto en diez lecciones. / Arreglo de la obra de Th. Cart y M. Pagnier para uso de las personas que hablan el español. / es + eo / Mexico : Tipografia de la "Sociedad Impresora". Biblioteca Esperanto. / 1904 / 114 p. 15,5 cm..

3891 / {E 82 6} / Limones, Ramon. / Esperanto - Lecciones graduadas y ejercicios progresivos. / es + eo / Mexico : Imprenta internacional. / 1908 / 124 p. 17,8 cm..

4064 / {E 82 6} / Villarcal, Dr. Frederico. / Esperanto en catorce lecciones dada en la sociedad de preceptores. / Lengua internacional por el Dr. L. Zamenhof. / es + eo / Lima (Peru) : [aŭtoro ?]. / 1902 / 68 p. 16,6 cm..

0935 / {E 82 6} / Beaufront, L. de. / A Lingua universal Esperanto. / Methodo completo comprehendendo dois voccabularios, segundo a edição franceza de Mr L. de Beaufront. Traduzido e coordenado por Manuel Ribeiro da Costa e Almeida. / pt / Eld. en Gouveia, Typographia do Herminio. / 1896 / 216 p..

3588 / {E 82 6} / Beaufront, L. de. / A Lingua universal Esperanto. / Methodo completo comprehendendo dois voccabularios, segundo a ediçao franceza de Mr L. de Beaufront. Traduzido e coordendo por Manuel Ribeira da Costa e Almeida. / pt + eo / Gouveia : Typographia do "Herminio". / 1898 / 216 p. 15,2 cm..

0871 / {E 82 6} / Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. / Traduzidas para o portuguez com a aprovação do autor por A.-Caetano Coutinho. / pt / Paris, Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… 3-a eldono. / 1907 / IV + 28 p..

0934 / {E 82 6} / Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. / Traduzidas para o portuguez com a aprovação do autor por A.-Caetano Coutinho. / pt / Paris, Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… 3-a eldono. / 1907 / IV + 28 p..

1871 / {E 82 6} / Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. / Traduzidas para o portuguez com a aprovação do autor por A.-Caetano Coutinho. / pt / Paris, Livraria Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / IV + 28 p..

4606 / {E 82 6} / Carreira, Saldanha ; Bemaldo, Luzo. / Curso elementar de Esperanto. / eo + pt / Lisboa (Portugal) : Agencia Esperantista Silva & Carreira, L.da. Tipografia do sport. 1.° milhar. / 1919 / 160 p. 18,7 cm..

3860 / {E 82 6} / Chave do Esperanto. / Pêso : 5 grammas. Preço : 10 reis. (Portugalujo). / pt / [190?] / 24+2 p. 10,8 cm..

4464 / {E 82 6} / Chave do Esperanto. / Pêso : 5 grammas. Preço : 10 reis. / pt / [190?] / 24 p. 10,8 cm..

4465 / {E 82 6} / Chave do Esperanto. / Pêso : 5 grammas. Preço : 10 reis. / pt / [190?] / 24 p. 10,8 cm..

4775 / {E 82 6} / Chave do Esperanto. / Pêso : 5 grammas. Preço : 10 reis. (Portugalujo). / pt / [190?] / 24+2 p. 10,8 cm..

0880 / {E 82 6} / Couto Fernandes, A. ; Mota Mendes, H. / Curso de Esperanto em 20 lições. / pt / Rio de Janeiro, Liga Brasileira de Esperanto. 6a edição. / 1957 / 104 p..

0920 / {E 82 6} / Couto Fernandes, A. ; Mota Mendes, H. / Gramática elementar de Esperanto. / pt / Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti. 2-a edição. / [195?] / 46 p..

3984 / {E 82 6} / Ferreira, Jayme Heinlein. / Methodo Completo comprehendendo dois voccabularios. / A lingua universal "Esperanto". Segundo a edição allemã do Dr. Luis Samenhof, traduzido e coordenado por J. H. F. / pt + eo / Nurembergo : W. Tümmel, Officina typographica e artistica. / [190?] / 75 p. 16,3 cm..

3964 / {E 82 6} / Furtado, Murillo. / Primero manual da lingua auxiliar internacional Esperanto. / Opusculo publicado pela "Liv. Hachette" de Pariz. / pt + eo / Milano : Stamperia Editrice Lombarda di L. Mondaini. / 1906 / 126 p. 19,2 cm..

4016 / {E 82 6} / Mendes, M. ; Fernandes, C. / Curso Elementar de Esperanto. / Em 28 lições. / pt + eo / Rio de Janeiro : Typ. e Pap. S. José. / 1912 / 88 p. 17,3 cm..

0918 / {E 82 6} / Szilágyi, Ferenc. / Curso prático de Esperanto com exercicios de leitura e versão e 210 ilustrações. / Adaptado por Ismael Gomes Braga. / pt / Rio de Janeiro, Cooperativa Cultural dos Esperantistas Ltda. Teirceira edição. / [195?] / 100 p..

0919 / {E 82 6} / Szilágyi, Ferenc. / Curso prático de Esperanto com exercicios de leitura e versão e 210 ilustrações. / Adaptado por Ismael Gomes Braga. / pt / Rio de Janeiro, Cooperativa Cultural dos Esperantistas Ltda. Teirceira edição. / [195?] / 100 p..

1872 / {E 82 6} / Torres Pastorino, C. / Método elementar de Esperanto. / Para rádio especialmente. Exercícios. / pt / Rio de Janeiro, Liga Brasileira de Esperanto. / 1959 / 58 p..

{E 82 7/9}  Lernolibroj de la lingvo Esperanto, per aliaj lingvoj : Latina, Greka, Rusa, Pola, k.c.

1873 / {E 82 7/9} / Cart, Th. / Unuaj lecionoj Esperantaj [per Bulgara lingvo]. / Trad.: G. Atanasov. / bg / Plovdiv (Bulgarujo). Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / IV + 36 p..

0881 / {E 82 7/9} / Stamatiadis, Dr Anakreon [transliterigo de :] Σταματιαδου, Δ-ροσ Ανακρεοντοσ Α. / Γραμματικη – Ασκησεισ – Ιστορια τηε διεθνουσ γλωσσησ Εσπεραντο. / Μετα λεξιλογιου Ελληνο-Εσπεραντικου και Εσπεραντο-Ελληνικου. / el / Αθηναι. / 1958 / 119 + 39 p..

3584 / {E 82 7/9} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Greka. Trad.: Konstantino Kuluri. / eo + el / Paris (Francujo) : Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. / 1907 / 105 p. 17,5 cm..

4233 / {E 82 7/9} / Cart, Th ; Pagnier, M. / Есперанто въ десеть урока. / (Курсъ на Турингъ-Клубъ въ Франция). / bg + eo / Пловдивъ : Печатинца Хр. Г. Дановъ. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / 76 p. 17,7 cm..

4236 / {E 82 7/9} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Ключъ на упражненията отъ Есперанто въ десеть урока. / Прѣвелъ Т. К., Издаба Клубътъ "Stelo". / bg + eo / Пловдивъ : Печатница на Хр. Г. Дановъ. Kolekto Esperanta aprobita… N-o 207. / 1903 / 31 p. 17,2 cm..

4235 / {E 82 7/9} / Юрків, Михайло. / Підручник Междунардиаго Языка Есперанто. / bg + eo / Тернопиль : Накладом книгарнї Альфреда Бруггера. / 1907 / 76 p. 17,3 cm..

4234 / {E 82 7/9} / Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Учебникъ по Есперанто (граматика, упражнения и два рѣчника). / Lernolibro de Esperanto (gramatiko, ekzercaro kaj du vortaroj). Учете Есперанто, единетвения практиченъ международненъ езикъ. Lernu Esperanton, la solan praktikan internacian lingvon. Одобренъ отъ Изпитната Комисия на Б. Е. Д. Aprobita de la Ekzamena Komitato de la B. E. S. / bg + eo / София : Царска Придворна Печатница. Издание на "Бълг. Есп. Библиотека". / 1912 / 150 p. 18,9 cm..

4012 / {E 82 7/9} / Bouška, H. K. / Škola Esperanta. / Učebnice - Rozmluvy - Čitanka. Pro začátečniky i pokročilé. / cs + eo / Praha : České Lidové Knihkupectvi a Antikvariát. / 1923 / 159 p. 21,4 cm..

0907 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Bilik. / Mezinárodní řeč Esperanto. / Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským. / cs / Bystřice p. H. / 1901 / 188 p..

0943 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta. / cs / Vydal. Theodor Čejka, Bystřice-Hostýn, Morava. 6a eldono plenigita. / 1908 / 32 p..

1767 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Úplná Učebnice Esperanta. / cs / Vydal. Theodor Čejka, Bystřice-Hostýn, Morava. 4a eldono. / 1908 / 160 p..

3623 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Úplná učebnice Esperanta. / Neutrálni jazyk mezinárodni Esperanto. / cs + eo / Bystřice - Hostýn (Morava) : Theodor Cejka. 4. vydáni doplnéné. / 1908 / 160 p. 17,5 cm..

3981 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učbné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vydání sv. 1. / cs + eo / Bystřice - Hostýn (Morava) : Vydal Theodor Čejka. / 1908 / 32 p. 15,9 cm..

4477 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učbné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vydání sv. 1. / cs + eo / Bystřice - Hostýn (Morava) : Vydal Theodor Čejka. / 1908 / 32 p. 15,9 cm..

4641 / {E 82 7/9} / Čejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Úplná učebnice Esperanta. / Neutrálni jazyk mezinárodni Esperanto. / cs + eo / Bystřice - Hostýn (Morava) : Theodor Cejka. 4. vydáni doplnéné. / 1908 / 160 p. 17,5 cm..

3591 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto : Malá učebnice ; Slovniček Ĉesko - Esperantský ; Slovo úvodni. / eo + cs / Bystřice - Hostýn (Morava) : Vydál Theodor Ĉejka. / 1908 / 32+52+31 p. 15,5 cm..

3601 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Bílík, V. ; Holub, J. / Mezinárodni řeč Esperanto. / Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem Esperantsko-českým a česko-Esperantským. Die autora Dra L. Zamenhofa ve Varšavĕ. / cs + eo / Bystřice p. H. : Družstvo knihtiskárny P. Zapletala v Hranicich. Nákladem Th. Ĉejky v Bystřici p. H. / 1900 / 188 p. 19,8 cm..

3884 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto. (Úplná uĉebnice Esperanta). / Úplná Mluvnice a Cviĉebnice. Vyd. 4. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. 4. vydáni doplnéné. / 1908 / 160 p. 17,5 cm..

3896 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Theodor ; Krumpholc, Jos. / Uĉebnice Esperanta - Uplná methodická. / S obéma slovniky. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. / 1908 / 52+31 p. 15,6 cm..

3897 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Theodor ; Krumpholc, Jos. / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. / Úplná mluvnice a cviĉebnice. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Th. Ĉejka. Kolekto Esperanta aprobita… / 1906 / 128 p. 17,4 cm..

3976 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. / Učebnice se slovničkem. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Vydal Th. Ĉejka. / 1905 / 32 p. 15,9 cm..

3979 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. / Učebnice se slovničkem (Ĉ. 2). / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Vydal Th. Ĉejka. 2. vydáni. / [190?] / 32 p. 16,0 cm..

3980 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. / Učebnice se slovničkem. (Ĉisio 3). / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Vydal Th. Ĉejka. 3. vydáni. / [190?] / 32 p. 16,2 cm..

4640 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Th. ; Krumpholc, Jos. / Esperanto. Malá učebnice. / eo + cs / Bystřice - Hostýn (Morava) : Vydál Theodor Ĉejka. 6. Vydáni zcela přepracované. Družstvo Knihtiskárny v hranicích. / 1908(?) / 32 p. 16,1 cm..

4763 / {E 82 7/9} / Ĉejka, Theodor ; Krumpholc, Jos. / Esperanto. Methodická učebnice a - oba slovniky. / Malá učebnice. / cs + eo / Bystřice-Hostýn (Morava) : Theodor Ĉejka. 6. vydány zcela přepracované. / 1908 / 52+31 p. 15,6 cm..

3857 / {E 82 7/9} / Klíĉ Esperanto. / Pomocného jazyka mezinárodniho. Por Bohemoj. Váha 5 gr. / cs / London : Internacia Propagandejo Esperantista. Praha : Ĉasopis ĉeských esperantistů. / 24 p. 10,9 cm..

4046 / {E 82 7/9} / Methoda Kühnlova : Úplná Methodická - Učebnice Esperanta pro školy a samouky. / Zpraconavá na zákmadé Zamenhofova "Fundamento de Esperanto" a schválená zkušebni komisí ústředního svazu "Bohema Unio Esperantista". / cs + eo / Praha : Vydal Ed. Kühnl. Presejo de K. Pitter. Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů No. 3. Druhé vydání doplnĕné. / 1909 / 93+46 p. 20,4 cm..

4749 / {E 82 7/9} / L., Fr. Vl. / Úplná Učebnice Mezinárodní řeči dra. Esperanta. / Plena Manlibro de la lingvo internacia de dro Esperanto. / cs + eo / Pardubicich : Tiskem firmy F. Hoblík. Nákladem vlastním. / 1890 / 27 p. 18,8 cm..

4052 / {E 82 7/9} / Vymazal, Fr. ; Ĉejka, Theodor. / Mezinárodní řeč Esperanto pro samouky. / Sloníčky Esperantsko-český a česko-Esperantský. Malá knihov-? Spisů poučnýc-? / cs + eo / Telči : Nákladem Knihkupectví E. Šolce. čisio 77.-82. [řeč :] 2. Vydáni. / 1906 / 59+149 p. 12,0 cm..

3622 / {E 82 7/9} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Bohema. Trad.: Eduard Kühnl. / eo + cs / Praha : Librairie L. Topič. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1909 / 91+10 p. 17,5 cm..

3988 / {E 82 7/9} / Rahamegi, J. A. (Rahamägi). / Lernolibro de la lingvo internacia "Esperanto" por Estoj. / Esperanto keele öpiraamat eestla(s)tele. / et + eo / Tallinnas : Trüfitud B. Flauŕi firjadega. / 1903 / 48 p. 19,7 cm..

3963 / {E 82 7/9} / Rosenberg, J. (Rozenberg). / Esperantaj legaĵoj. / Esperanto lugemised. Facila legolibro kun gramatiko por Estoj. Kerge lugemiseraamat ja grammatik eestla[s]tele. / et + eo / Tallinnas : Esperanto kirjatus. Revelo : Eldonejo Esperantista. M. Antje trükk. / 1911 / 63 p. 19,5 cm..

3898 / {E 82 7/9} / Stahlberg, H. / Rahwuswahelife keele "Esperanto" fäielik õpetus. / N-o 125. / et + eo / Tallinnas : Trufitud & Flauri firjadega. / 1900 / 64 p. 16,7 cm..

3969 / {E 82 7/9} / Ŝpicer, Mavro. / Praktična obuka u Esperantu sa rječikom. / hr + eo / Zagreb : U Vlastitoj Nakladi. / 1909 / 102 p. 19,4 cm..

3899 / {E 82 7/9} / Tijunaitis, S. ; Dombrovski, P-ro A. / Lingvo Internacia Esperanto. Lernolibro por Litovoj en 30 lecionoj. / Tarptautiné kalba Esperanto. Vadovélis Lietuviams. Tiktai 30 lekciju. (Plena gramatiko, ekzercaro, kaj litova - esperanta ŝlosilo). / lt + eo / Sejny : Presejo Laŭkajtis kaj K-o. Eldono de S. Kazimira Societo N-o 116. / 1912 / VIII+208+2 p. 19,7 cm..

3684 / {E 82 7/9} / Libeks, R. / Starptantiska waloda "La lingvo internacia" no Dr. Esperanto. / Breetschwardi, gramatika, gabalini lasischanai, starptantista-latwiska un latwiska-starptantiska wahrdnize. / lv + eo / Riga : E. J. Sichmana apgahdeenâ. / 1889 / 88 p. 20,8 cm..

3870 / {E 82 7/9} / Ĉefeĉ. / Klucz Esperanto. / Podług systemu Ĉefeĉ-a oprakował wydał. / pl + eo / Warszawa : eldono de Jan Günther. / 1910 / 20 p. 10,6 cm..

3873 / {E 82 7/9} / Ĉefeĉ. / Klucz Esperanto. / Waga 1/8 luta - Pezo 4 gr. (Por poloj). / pl + eo / Warszawa : Jan Günther. / [190?] / 20 p. 10,4 cm..

3894 / {E 82 7/9} / Łazica, St. / Podręcznik do nauki międzynarodowego języko Esperanto. / Według najlepszych podręczników franc. i niem. Opracowal… / pl + eo / Lwów : Nakladem Tow. "Esperanto". Drukarnia Udziałowa. / 1907 / 114 p. 16,6 cm..

1874 / {E 82 7/9} / Podręcznik, Maŀy. / Języka Międzynarodowego Esperanto. / Z dodaniem sŀownicka Esperancko-Polskiego i Polsko-Esperanckiego. / pl / Warszawa, Hoża. / 1908 / 20 p..

3893 / {E 82 7/9} / Rybczyński, K. / Maly podręcznik - Języka Miedzynarodowego Esperanto. / Z dodaniem Slovniczka Esperancko-Polskiego i Polsko-Esperanckiego. Z Francuskiego wydania opracowal… / pl + eo / Warszawa : Widawnictwo Mlodzież y Esperanckiej. Wydanie drugie. / 1908 / 33+20 p. 18,1 cm..

4066 / {E 82 7/9} / Rybczyński, K. / Podręcznik Języka Międzynarodowego Esperanto. / ! Uczmy się ! Z Francuskiego wydania opracowal. / pl + eo / Warszawa : Wydawnictwo Młodzież y Esperanckiej. Wydanie drugie. Odbito w 15000 egz. / 1908 / 33 p. 17,4 cm..

4605 / {E 82 7/9} / Turno, Leo. / Kompletny podręcznik Języka międzynarodowego Esperanto. / eo + pl / Kraków : Nakladem Tow. "Esperanto". / 1922 / 70 p. 14,9 cm..

4053 / {E 82 7/9} / Zamenhof, Dr. L. / Podręcznik do nauki języka międzynarodowego Esperanto. / (Gramatyka z c'wiczeniami). Rezpłatny dodatek dia rocznych prenumeratorów miesięcznika Pola Esperantisto (Esperantysta Polski). Częśc' I : Gramatyka i c'wiczenia. / pl + eo / Warszawa : Nakłademi Drukiem M. Arcta. Wydanie czwarte. Kolekto Esperanta aprobita… / 1907 / 116+8+16 p. 12,8 cm..

4222 / {E 82 7/9} / Cart, Th. / Първи уроци по Есперанто. / Прѣвелъ Г. Атанасовъ. / ru + eo / Пловдивъ : Печатница на Хр. Г. Дановъ. Kolekto Esperanta aprobita… / 1904 / 33 p. 18,2 cm..

4232 / {E 82 7/9} / Ĉavinskij, T. A. [transliterigo de:] Щавинскій, Т. А. / Полный еиетематичестій учебникъ Междунардиаго Языка Эсперанто въ пяти курсахъ. / (Plena sistema lernolibro de internacia lingvo Esperanto en kvin lecionoj). / ru + eo / Мелитополь (Melitopol) : Типографія Г. И. Лифшица. / 1905 / 146 p. 22,1 cm..

4238 / {E 82 7/9} / Щавинскій, Т. А. / Полный курсъ Междунардиаго Языка Эсперанто. / Изданіе второе. / ru + eo / Moskvo (Rusujo) : Librejo "Esperanto". Москва (Россія) : Книжны магазинъ "Эсперанто". / 1910 / 89 p. 23,1 cm..

4771 / {E 82 7/9} / Ĉavinskij, T. A. [transliterigo de:] Щавинскій, Т. А. / Полный систематичекій учебникь международнаго язика Эсперанто [polnij sistematiĉeskij uĉebnik…]. / Въ пяти [5] курсахъ [kursaĥ]. Дозволено [dozvoleno] цензураю [cenzuraju], Харьковь, 7-го Мая 1905 г. N-o 339. / ru + eo / Мелитополь : Типографія Г. И. Лифшица. / 1905 / 146 p. 22,3 cm..

4209 / {E 82 7/9} / Пълно Пжководство по Есперанто. / Plena Manokonduko por ellernado de la Lingvo Internacia. Съ много упражнения, христоматийка и два пълни рћуници. Kun multe da ekzercoj, ĥrestomatieto kaj du plenaj vortaroj. / eo + ru / Пловдивъ [Plovdiv]: Дружествена Печатинца "Трудъ"[Trud]. / 1900 / 301+5 p. 14,9 cm..

4224 / {E 82 7/9} / Радванъ-Рыпинскій Е. В. / Международниъй язикъ Эсперанто, Полный практическій учебникъ. / Изданіе Н. Р. Александрова. Право переизданія за издателемъ. / ru + eo / С.-Петербргъ : Типографія Д. П. Вейсрута. / 1908 / 39 p. 15,1 cm..

4221 / {E 82 7/9} / Сахаровъ, А. А. / Весь Язикъ Эсперанто. / 1. Основной Курсъ. 2. Ключъ-Самоучитель. 3. Esperanta Krestomatio. 4. Эсперанто-русскій фразникъ. 5. Эсперанто-русскій Словарь. 6. Русско-эсперантскій Словарь. / ru + eo / Moskvo (Ruslando) : Librejo "Esperanto". Москва : Книжныи магазинъ "Эсперанто". / 1916 / 444 p. 16,8 cm..

4223 / {E 82 7/9} / Сахаровъ, А. А. / Основной Курсъ Международнаго язика Эсперанто. / ru + eo / Moskvo (Ruslando) : Librejo "Esperanto". Москва : Книжныи магазинъ "Эсперанто". / 1913 / 32 p. 16,0 cm..

4216 / {E 82 7/9} / Sirunjan, Vardan [transliterigo de:] Сирунянъ, В. / Полиый учебникъ международиаго язика Эсперанто. / (Lernolibro de Esperanto por Rusoj.) Eldono de Presa Esperant. Grupo N-o 2. / ru / Тифлисъ : Отдѣл. тип. "Прогрессъ", І. Шапсона. / 1910 / 29 p. 18,2 cm..

2220 / {E 82 7/9} / Ŝcavinskij [transliterigo de :] Щавинсній, Т. А. / Полный курсъ международнаго языка Эсперанто. / Изданіе второе. / ru / Moskvo, Librejo "Esperanto". / 1910 / 95 p..

0944 / {E 82 7/9} / Taubmann ; Kurbatov. / Plena gramatiko de la internacia lingvo Esperanto . / Таубманн – Курбатов Полная грамматика международного яэыка Эсперанто. / ru / 1919 / 256 p..

4227 / {E 82 7/9} / Titov [transliterigo de:] Титовъ, Л. Т. / Эсперанто въ десятъ уроковъ. / Учебникъ международнаго язика "Эсперанто" (самоучитель). / ru + eo / Москва : Поставщ аровеличества. Книгоиздателыство "Эсперанто" N-o 1. / 1908 / 55 p. 19,7 cm..

4237 / {E 82 7/9} / Zamenhof, L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Л. / Междунардиый Языкъ "Эсперанто". / Полный учебникъ. Съ предиловіемъ и двумя словарями и съ приложеніемъ брошюры "Краткія Слѣдѣнія". / ru + eo / Варшава : въ типографіи М. Вайденфельда и Иг. Кельтера. Новое стереотипное изданіе. N-o 77. / 1899 (1898) / 30 p. 13,5 cm..

4543 / {E 82 7/9} / Zamenghov, L. [cirile]. / Meĵdunarodnij Jazik "Espjeranto". / Polnij Učjebnik s predisloviem i dvumia slovarjami. / ru + eo / Varšava : v Tipografij Aleksandra Ginsa. / 1895 / 30+46+7 p. 14,1 cm..

3967 / {E 82 7/9} / Andelin, Werner. / Esperanto-Kielen oppi- ja sanakirja. / fi + eo / Helsingissä : G. W. Edlund'in kustannustoimisto. / 1906 / 118 p. 18,9 cm..

3989 / {E 82 7/9} / Andelin, Werner. / Esperanto-kielen oppikirja. / fi + eo / Helsinki : G. W. Edlund'in Kustannustoimisto. Esperanto-opinnot II. / 1906 / 38 p. 18,6 cm..

3875 / {E 82 7/9} / Ĉefeĉ, E. / Esperanto-Avain. / Paino 5 gr. / fi + eo / Viipuri : Karjalan Kirjap. O. -Y:n Kirjapaino. / 1907 / 27 p. 11,7 cm..

3886 / {E 82 7/9} / Zamenhof, Tri L. / Kielioppi sekä esimerkki ja harjoitussarja. / Suomenkielelle Muodostaneet. Tri L. Z:in Kansainvälinen apukieli Esperanto. / fi + eo / Jyväskylässä : Toiminimi K. J. Gummerus. / 1904 / 72 p. 17,8 cm..

0883 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. / Cart Teofil parisi tanár francia müve nyomán szerkesztette. / hu / Budapest, Kókai Lajos Könyvkereskedése. / 1907 / 74 + II p..

0884 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. / Tiz leckében. Cart Teofil párisi tanár francia müve alapján szerkesztette. / hu / Budapest, Kiadja Kókai Lajos. / 1913 / 80 p..

0885 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Kulcs (Megoldások) Gyakorlati Esperanto nyelvtanához. / Készitette : Bulyovszky Gyula. / hu / Budapest, Kókai Lajos. / 1913 / 32 p..

0931 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. / Tiz leckében. Cart Teofil párisi tanár francia müve alapján szerkesztette. / hu / Budapest, Kiadja Kókai Lajos. / 1913 / 80 p..

4063 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan tiz leckében. / Cart Teofil párisi tanár francia müve nyoman. Második javitott kiadás. / hu + eo / Budapest : Kiadia Kókai Lajos, eszperantó könyvkereskedése. / 1910 / 72 p. 17,2 cm..

4533 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan tiz leckében. / Cart Teofil párisi tanár francia müve nyoman. Második javitott kiadás. / hu + eo / Budapest : Kiadia Kókai Lajos, eszperantó könyvkereskedése. / 1913 / 79 p. 18,0 cm..

4634 / {E 82 7/9} / Altenburger, Adolf. / Kulcs (Megoldások)… Gyakorlati Esperanto nyelvtanához. / Szerkesztette : Bulyovszky Gyula. / hu + eo / Budapest : Kókai Lajos esperanto könyvkereskedése. / 1913 / 32 p. 18,4 cm..

0932 / {E 82 7/9} / Barabás, Ábel. / Esperanto világnyelv. / Gyakorlati és elméleti módszer a Zamenhof-féle világnyelv néhány nap alatt való megtanulására. Nyelvtannal, gyakorlatokkal es szótárral. / hu / Eld. en Kolozsvár. A Szerzö kiadasa. / 1898 / 93 p..

3604 / {E 82 7/9} / Barabás, Ábel. / Esperanto világnyelv. / Gyakorlati és elméleti módszer a Zamenhof-féle világnyelv néhány nap alatt való megtanulására. Nyelvtannal, gyakorlatokkal és szótárral. / hu + eo / Koloszvár: a szerzõ kiadása. Nyomatott ajtai K. Albert Könyvnyomdájában. / 1898 / 6+206 p. 23,3 cm..

3867 / {E 82 7/9} / Esperanto (?). / Súlya : 5 gramm. (Hungara…). / hu + eo / [190?] / 24 p. 10,8 cm..

3904 / {E 82 7/9} / Íszó, Polgár. / Esperanto tamfolyam. / Husz Leckében teljes nyelvtannal, olvas-mányokkal és szótárakkal. / hu + eo / Budapest : Kókai Lajos Esperanto Könyvkereskedése. / 1914 / 128 p. 20,5 cm..

3909 / {E 82 7/9} / Lengyel, Pál ; Schwörer, József ; Miletz, József. / Esperanto - Nyelvtan és szótár. / "Progresado estas vivo, restado estas morto." Elöszóval ellátta : Altenburger Adolf. / hu + eo / Budapest : Nagy Sandor Kónyvnyomdájából. / [190?] / 80 p. 20,3 cm..

4020 / {E 82 7/9} / Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. / Célja, története, szerkezete, mai elterjedtsége, hiveinek szervezete, elönyei és a magyar Eszperanto-mozgalom. / hu / Budapest : Föbizománvos Kókai Lajos. 2-ik kiadás. / 1910 / 16 p. 14,3 cm..

4480 / {E 82 7/9} / Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. / Célja, története, szerkezete, mai elterjedtsége, hiveinek szervezete, elönyei és a magyar Eszperanto-mozgalom. / hu / Budapest : Föbizománvos Kókai Lajos. / 1909 / 16 p. 14,0 cm..

4062 / {E 82 7/9} / Mezei, Károly. / Az Esperanto nemzetközy nyelv vezérfonala. / eo + hu / Budapest : Kíadja Kókai Lajos könyvkeceskedése. / 1909 / 42 p. 16,7 cm..

4633 / {E 82 7/9} / Mezei, Károly. / Az Esperanto nemzetközy nyelv vezérfonala. / eo + hu / Budapest : Kíadja Kókai Lajos könyvkeceskedése. Õtödik kiadás. Markovits kaj Garai. / 1911 / 48 p. 16,7 cm..

4787 / {E 82 7/9} / Polgár, Izsó. / Esperanto Tanfolyam. / Husz Leckébem. Teljes nyelvtannal, olvasmányorkal és szótárakkal. / hu + eo / Budapest : Kókai Lajos Esperanto Könyvkereskedése. Centra Presejo Esperantista (Imprimerie Espérantiste) V. Polgar. / 1914 / 128+2 p. 21,4 cm..

3628 / {E 82 7/9} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Hungara. Trad.: Paul de Lengyel. Antaŭparolo de L. Zamenhof. / eo + hu / Budapest : Kokai Lajos Könyvkereskedése ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1909 / 95 p. 17,3 cm..

4443 / {E 82 7/9} / Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. / Eldono Hungara. Trad.: Paul de Lengyel. Antaŭparolo de L. Zamenhof. / eo + hu / Budapest : Kokai Lajos Könyvkereskedése ; Paris, Librairie Hachette & Cie. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1909 / 95 p. 17,3 cm..

4239 / {E 82 7/9} / [Lernolibreto por armenoj.] / hy + eo / 1910 / 16 p. 13,6 cm..

4241 / {E 82 7/9} / Srabjan, Hajk [Hajg] (Hus). / Invito al la internacia lingvo Esperanto. / hy + eo / Marsovan : Anatolja Press. Merzifoun : Imp. Hagop M. Sirabian. / 1914 / 48 p. 18,6 cm..

3970 / {E 82 7/9} / Gauntlet, Edward ; Yama, Maru. / Esperanto. / [en la japana]. / ja + eo / Tokio : Librejo Jurakeja. / 1906 / 68+32 p. 18,9 cm..

4520 / {E 82 7/9} / [Metodo de Esperanto en la georga.] / [?] / ka + eo / Tbilisi : "Esperanto" [?]. / 1911 / 48 p. 18,6 cm..

0917 / {E 82 7/9} / Bianchini, Sac. J. / Parva grammatica internationalis idiomatis Esperanto. / Cum glossario Esperanto-Latino. / la / Eld. A. Paolet,Italio. Kolekto de L' Esperanto sub la patronado de la Itala Katedro de Esperanto. / [1915?] / 40 p..

0882 / {E 82 7/9} / Libeks, R. / Starptantiska waloda "La lingvo internacia" no Dr Esperanto. / lv / Riga, E.J. Sichmana apgahdeenâ. / 1889 / 88 p..

4646 / {E 82 7/9} / [Arablitere]. / Lernolibro por Turkoj. / Lingvo internacia Esperanto. / tr + eo / Paris : Librairie Hachette & Cie. / 1908 / 15 p. 17,6 cm..

0929 / {E 82 7/9} / Regno, Ajdina. / Fundamenta gramatiko. / Eldono Jud-Hispana. Aldono al "Fundamento de Esperanto". / yi / Paris, Hachette & Cie. / [190?] / 38 p..

{E 83/84}  Esprimaroj. Frazlibroj, frazaroj, konversaciaj libroj por la lingvo Esperanto.

3972 / {E 83/84} / Esperanta frazlibro de l'turisto. / El jarlibro de Franca Turing-Klubo. / fr + eo + de + en + es + it / Szegzard (Hungarlando), Paris : revuo "Lingvo Internacia". Paris : Imp. L. Pochy. Kolekto de "Lingvo internacia" N-o 2. / 1903 / 64 p. 14,4 cm..

4476 / {E 83/84} / Esperanta frazlibro de l'turisto. / El jarlibro de Franca Turing-Klubo. / fr + eo + de + en + es + it / Szegzard (Hungarlando), Paris : revuo "Lingvo Internacia". Paris : Imp. L. Pochy. Kolekto de "Lingvo internacia" N-o 2. / 1903 / 64 p. 14,4 cm..

3652 / {E 83/84} / Merckens, M. ; Cart, T. ; Fruictier, P. / Esperanta Frazlibro de l' turisto. / Kun tradukoj Franca, Angla, Germana, Hispana kaj Itala. El jarlibro de Franca Turing-Klubo. / eo + fr + en + de + es + it / Szegzard (Hungarlando), Paris : Eldonita de "Lingvo Internacia". Kolekto de "L. I." N° 204. / 1904 / 80 p. 14,5 cm..

1282 / {E 83/84} / Borel, J. / Praktika frazaro. / Dialogoj de la ĉiutaga vivo laŭ A. Matthias. / eo / Dresden, Ader & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia. N-ro 9. / [190?] / 48 p..

3654 / {E 83/84} / Coppet, Henri de. / Frazaro. / eo / Paris (Francujo) : Librejo Hachette kaj K°. Esperanto Kolekto de la Revuo. Imprimerie Espérantiste V. Polgar-Politzer. / 1908 / 102+8 p. 18,9 cm..

4475 / {E 83/84} / Deshays, R. / Popola frazlibro en 30 lecionoj. / Gramatike kaj sence laŭgradaj. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto. Imprimerie Espérantiste Victor Polgar - Politzer. / 1908 / 34 p. 17,1 cm..

2868 / {E 83/84} / Kenngott, A. / Ĉiutaga Vivo. / eo / Rockford : Amerika Esperanto-Instituto. / 1929 / 56 p. 17 cm. br..

3994 / {E 83/84} / Maréchal, F. L. G. / La Tutmonda Lernolibro. / Por Paroligi Esperanton. Korektita de S-ro E. Boirac, S-ro A. Michaux, S-ro A. E. Wackrill. / eo / Leeds : W. A. Smith, Publikistoj. / 1907 / 48 p. 18,7 cm..

4698 / {E 83/84} / Richter, R. / Esperanto-Gvidanto por la publika interkomunikiĝado. / Preparilo por la ekzameno pri kapableco. Laŭ komisio de la Saksa Esperanto-Instituto, Dresdeno. / eo / Leipzig : Verlag Deutsche Esperanto - Buchhandlung. Eldonejo Germana Esperanto - Librejo. Esperanto - Presejo Hermann Schneider. / 1911 / 88+2 p. 17,1 cm..

3657 / {E 83/84} / Velten, Wilh. ; Richter, R. / Lexikon deutscher Redensarten. / Bearbeitet und in Esperanto übertragen. / eo / Dresden : Druck und Verlag von Emil Boden. / 1908 / 202 p. 17,0 cm..

2740 / {E 83/84} / Merckens, M. ; Cart, T. ; Fruictier, P. / Esperanta frazlibro de l'turisto. / El jarlibro de Franca Turing-Klubo. / fr + eo + de + en + es + it / Paris : Lingvo Internacia. Kolekto de Lingvo Internacia. N-o 204. Dua eldono. / 1904 / 80 p. 15 cm. br..

2735 / {E 83/84} / Esperanta frazlibro de l'turisto. / El Jarlibro de Franca Turing-Klubo. Kun tradukoj Franca, Angla, Germana, Hispana kaj Itala. / eo + fr + en + de + es + it / Paris : Presa Esperantista Societo. / [1907] / 84 p. 15 cm. br..

3015 / {E 83/84} / Zamenhof, M. F. / Phraséologie parallèle des langues russe, polonaise, française et allemande. Livraison II. / Frazeologja czyli Porównawczy zbiór przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych w czterech językach: Rosyjskim, Polskim, Francuzkim i Niemieckim. Zezsyt II. Vergleichende russisch-polnisch-französisch-deutsche Phraseologie. Heft II. [Titolo ankaŭ en la rusa.] / ru + pl + fr + de / Varsovie : Typographie A. Gins. [en la rusa] / [190?] / 28 p. 28,5 cm..

3016 / {E 83/84} / Zamenhof, M. F. / Phraséologie parallèle des langues russe, polonaise, française, allemande, esperanto, latine et hébraïque. Livraison III. / Frazeologja […] w Rosyjskim, Polskim, Francuzkim, Niemieckim, Esperantskim, Łacińskim i Hebrajskim. Zeszyt III. Heft III. [Titolo ankaŭ en la rusa / germana.] / ru + pl + fr + de / Warszawa : Druk A. Ginsa. / [190?] / 24 p. 29,0 cm..

3656 / {E 83/84} / Skeel-Giörling, Frederik. / Taleövelser. / Med en oversigt over formlaere og orddannelseslaere. Det internationale hjaelpesprog. Gennemset af Dr. L. L. Zamenhof. / da + eo / Köbenhavn : Andr. Fred. Höst & Söns Forlag. / 1906 / 48 p. 18,5 cm..

3651 / {E 83/84} / Borel, J. / Esperanta-germana frazlibro de la ĉiutaga vivo. / Deutsche und Esperanto-Gespräche über Alltägliches. Laŭ R. Anton. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. 3a eldono. / 1910 / 64 p. 17 cm..

3655 / {E 83/84} / Matthias, A. / Praktika Frazaro. / Dialogoj de la ĉiutaga vivo. Kunmetis J. Borel. / eo + de / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1909 / 45 p. 14,5 cm..

4556 / {E 83/84} / Minor, Karl. / Deutsche Redensarten in Esperanto. / Germana - Esperantista Esprimaro laŭ la proverbaro Esperanta de Dro L. L. Zamenhof. / eo + de / Berlin : Esperanto - Verlag Friedrich Ellersiek. Deutsch - Esperanto Bücherei Nr. 4. / 1922 / 56 p. 18,6 cm..

3993 / {E 83/84} / Bremón Masgrau, Dr. D. J. / ¿ Quiere v. aprender esperanto ? / Manual de la conversación Esperanta. / es + eo / Barcelona, Madrid : F. Granada y C. a, Editores. / 1909 / 62 p. 19,3 cm..

3992 / {E 83/84} / Garzón Ruiz, José. / ¿ Quiere usted hablar Esperanto ? / Esperanto. Manual práctico de conversación. / es + eo / Barcelona : Casa Editorial Sopena. / 1908 / 44 p. 20,4 cm..

4655 / {E 83/84} / Coppet, Henri de. / Recueil de phrases. / Édition française - esperanto du "Frazaro". / fr + eo / Pairis (France) : Librairie Hachette & Cie. Kolekto de la Revuo. / 1908 / 102 p. 18,9 cm..

0875 / {E 83/84} / Schatz, Róbert. / Esperanta-Hungara frazlibro. / Magyar-Esperanto beszélgetések. / eo + hu ; hu + eo / Budapest, Kókai Lajos. / 1910 / 51 p..

3653 / {E 83/84} / Schatz, Róbert. / Esperanta-Hungara Frazlibro. Magyar-Esperanto beszélgetések. / eo + hu / Budapest : Kokai Lajos könyvkereskedése. / 1909 / 51 p. 18,0 cm..

3995 / {E 83/84} / Witteryck, A. -J. / Nederlandsche Esperantist. / Zakboekje van den Nederlanschen Esperantist. / nl + eo / Brugge : A. -J. Witteryck. / 1908 / 31 p. 14,1 cm..

3700 / {E 83/84} / Couto Fernandes, A. / Frazeologio - Proverbaro Esperanta-Portugala. [2]. / el "Proverbaro" de Dro. L. L. Zamenhof. 2a Kajero. / eo + pt / Rio de Janeiro (Brazilio) : Pap. e Typ. Confiança. / 1919 / 15 p. 15,6 cm..

4226 / {E 83/84} / Saĥarov, A. A. (Сахаровъ, А. А.) / Esperanto-rusa Frazlibro. / Эсперанто-русскій Фразникъ. / eo + ru / Moskvo (Ruslando) : Librejo "Esperanto". / 1915 / 30 p. 15,9 cm..

4210 / {E 83/84} / Zamenhof, M. F. (Заменгофъ, М. Ф.) / Proverbaro Esperanta. / Aldono al la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana", Kajero III. Приложеніе къ сравнительной русско-польско-французско-нѣмецкой фразеологіи, Выпускъ III. / ru + eo / Варшаба [Varŝava]: Въ типографіи Александра Гинса [Ginsa]. Буквы Г-Д). / 1907 / 28 p. 28,5 cm..

1917 / {E 83/84} / Witteryck, A.-J. / An Esperanto conversation book in four languages. / English, Français, Nederlandsch, Esperanto. / en + fr + nl + eo / London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co, Ltd. / [191?] / 201 p..

1918 / {E 83/84} / Beaufront, L. de. / Klariga libreto de l' Delmas'aj helpaj bildoj… / … por la praktika instruado de l' modernaj lingvoj per la senpera metodo kaj bildaro. [Aŭtografo pot D-ro Javal] / eo / Bordeaux, G. Delmas. / [190?] / 108 p..

2708 / {E 83/84} / Coppet, Henri de. / Frazaro. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. Kolekto de La Revuo. / 1908 / 110 p. 17 cm. br..

1919 / {E 83/84} / Grabowski, A. / Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado. / Kun aldonita Antologio Internacia. Les Grands écrivains français. / eo / Paris, Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Dua eldono. / 1907 / VIII + 183 + 8 p..

2890 / {E 83/84} / Praktika frazaro. / Dialogoj de la ĉiutaga vivo. Kunmetis J. Borel. / eo / Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia ; No 9. 3a eldono (11a-20a miloj). / 1922 / 46 p. 14 cm. br..

2931 / {E 83/84} / Frazlibro por Esperantistoj en Kopenhago. / 1908. Karlsberg biero mondkonata. Carlsberg. Reprint 1975. / eo + da / Kopenhago : La Bierfarejoj de Karlsberg. / 1975 / 32 p. 15 cm. br..

2397 / {E 83/84} / Beaufront, L. de. / L'Espéranto. Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'espéranto. / Texte Esperanto et traduction française en regard. Les Grands écrivains français. / fr + eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Troisième édition, revue. / 1905 / 19 × 2 + 8 p..

2255 / {E 83/84} / Kidosaki. / Esperanta frazaro laŭ 720 fundamentaj vortoj. / ja + eo / Tokio, Japana Esperanto-Instituto. / [195?] / [148 p.].

{E 85/89}  Legolibroj, krestomatioj. Korespondo. Ekzercoj por la lingvo Esperanto.

2537 / {E 85/89} / Berger, Joseph F. / Niko kaj Nina. / Postkursa legolibro originala. / eo / Limburg/Lahn (Germ.), Limburger Vereinsdruckerei GmbH. / [195?] / 70 p..

2851 / {E 85/89} / Brüggemann, K. / Dua legolibreto. / El literaturo, arto kaj scienco. / eo / Dresden : Esperanto-Verlag Friedrich Ader. Universala Biblioteko ; No 2. / 1922 / 64 p. 16 cm. br..

1283 / {E 85/89} / Esperantaj prozaĵoj. I. / Fabeloj kaj rakontoj. / eo / France, Librejo Hachette kaj K-o. Kolekto Esperanta aprobita… Tria eldono. / [190?] / 16 p..

2780 / {E 85/89} / Frey, Peter. / Esperantaj historietoj. I. / eo / Haderslev, Danujo : Presejo A.K. Modersmaalet. Unua eldono. / 1935 / 47 p. 19 cm. br..

2981 / {E 85/89} / Hougaard, Christian. / El la nebulo. / Tre facila legolibro. / eo / Aabyhøj : Dansk Esperanto-Forlag. Dua eldono. / 1937 / 23 p. 20 cm. br..

2358 / {E 85/89} / Jost, Karl. / Leglibreto por kursanoj. / Legaĵoj originalaj aŭ E-igitaj. / eo / Zürich, Berichthaus. / 1908 / 24 p..

2904 / {E 85/89} / Klasika legolibro. / Versions pour la deuxième année d'Esperanto. / fr + eo / Paris : Em. Robert. / 1929 / 32 p. 18 cm. br..

2119 / {E 85/89} / Migliorini, Elio. / Esperanta legolibro. / eo / San Vito al Tagliamento, Paolet, Italia. Kvara eldono plene reviziita kaj pligrandigita. / 1958 / 214 p..

1496 / {E 85/89} / Privat, Edmond. / Karlo. Facila legolibro. / Kun antaŭparolo de Marie Hankel. / eo / Berlin, Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek. / 1931 / 48 p..

2625 / {E 85/89} / Privat, Edmond. / Karlo. / Facila legolibro por la lernado de Esperanto. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto. Dua eldono. / 1910 / 48 p. 17 cm. br..

2914 / {E 85/89} / Unua kajero. / Aŭstria kolekto de legindaj, rakontetoj, fabloj k.t.p. / eo / Wien : Nova Tempo. Nova Tempo-Libretaro. / 1921 / 32 p. 19 cm. bi..

2755 / {E 85/89} / Valentinov, M. S. / Esperanta krestomatio. / El verkoj de diversnaciaj aŭtoroj. Kolektita de M.S. Valentinov. / eo / Ĥerson, Ruslando : Ĥersona Esperantista Societo. / 1921 / 33 p. 17 cm. br..

2254 / {E 85/89} / Hougaard, Chr. / Okazas nenio. / Tre facila legolibro. / eo / Eget Forlag. Danlando. / 1945 / 63 p..

3658 / {E 85/89} / Setälä, Vilho. / Esperanta Legolibro. / (Esperanton Lukukirja) / eo / Helsingforso (Finnlando) : Eldona Akcia Societo Otava. / 1917 / 108 p. 21,2 cm..

0876 / {E 85/89} / Adi. / La Forto de l' vero. / Facila legolibro (romano) por komencantoj. / eo / Dansk Esperanto-Forlag, Aabyhøj. / 1945 / 64 p..

1284 / {E 85/89} / Esperantaj prozaĵoj. / Fabeloj, noveloj kaj skizoj. Eltiritaj el "L'Esperantiste". / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1902 / VIII + 247 p..

3983 / {E 85/89} / Esperanta Helplibreto. / [En tri partoj : anekdotoj, poemoj, prozo]. / eo / Tiflis : Presejo "Progreso" de I. Ŝapson. N-o 1 Eldono de Presa Esperant. Grupo N-o 1. / 1910 / 32 p. 14,2 cm..

3997 / {E 85/89} / Instruado de Esperanto per bildaro. / [kun bildara folio]. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo internacia". / 1910 / 15+bild. p. 19,0 cm..

2897 / {E 85/89} / Kabe. / Unua legolibro. / Gradigitaj legaĵoj kun Frazlibro kaj Modeloj de Leteroj. / eo / Berlin : Möller & Borel. / 1907 / 179 p. 17 cm. br..

4784 / {E 85/89} / Kabe, Dro. / Unua Legolibro. / Gradigitaj Legaĵoj kun Frazlibro kaj Modeloj de Leteroj. / eo / Berlin kaj Dresden : Esperanto - Verlag Ellersiek & Borel G. m. b. H. Esperanto - Libraro No. 1. 5a eldono. / 1922 / 160+2 p. 17,2 cm..

2440 / {E 85/89} / Legolibreto. / Trad.: J. Borel. / eo / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia. N-ro 1. / 1909 / 48 p..

3562 / {E 85/89} / Legolibreto. / [Verkoj de :] Lessing ; Benedix ; Trog ; Horn ; Pestalozzi ; Wall kaj Hirsch ; Hachländer ; Marryat ; Kiffenberg ; Schiller ; Ranke. Trad.: J. Borel. / eo / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia No. 1. / 1909 / 43+5 p. 14,5 cm..

0877 / {E 85/89} / Migliorini, B. ; Migliorini, E. / Esperanta legolibro. / eo / San Vito al Tagliamento, A. Paolet. Italia. / 1925 / 144 p..

3996 / {E 85/89} / Privat, Edmond. / Karlo. / Facila legolibro por la lernado de Esperanto. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto. Imprimerie Espérantiste V. Polgar - Politzer. / 1909 / 47 p. 17,4 cm..

4597 / {E 85/89} / Privat, Edmond. / Karlo. / Rakonto en dudek čapitroj. Kvara eldono entute represita laŭ la originala manuskripto. / eo / Genève : Universala Esperantia Librejo. Berno : Presejo Büchler & Ko. Kvara eldono, dek-dua milo. / 1912 / 35 p. 15,9 cm..

2960 / {E 85/89} / Sarafov, Ivan. / Legolibro. / Historiaj kaj literaturaj materiloj por superaj kursoj kaj memklerigo. Kun enkonduko de Prof. D-ro St. Ĝuĝhev. / eo / Sofia : Bulgara Esperantista Kooperativo. / 1946 / 232 p. 21 cm. br..

0878 / {E 85/89} / Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Dekunua eldono. / 1927 / VII + 463 p..

0879 / {E 85/89} / Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / VI + 461 p..

0936 / {E 85/89} / Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo, 11 rue de Sèvres. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Deksesa eldono. / 1939 / VII + 472 p..

2778 / {E 85/89} / Zamenhof, D-ro L. L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo, 11 rue de Sèvres. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Dekkvina eldono. / 1936 / VII + 472 p. 19 cm. br..

2866 / {E 85/89} / Zamenhof, D-ro L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. / eo / Paris, Esperantista Centra Librejo, 11 rue de Sèvres. Esperanto Verkaro de D-ro Zamenhof. Dekkvara eldono. / 1933 / VII + 463 p. 19 cm. br..

2941 / {E 85/89} / Zamenhofa legolibro. / Kompil. : M. Kidosaki. / eo / s.l. : Japana Esperanto-Instituto. / [1953] / 107 p. 18 cm. br..

0915 / {E 85/89} / Chif, T. / Esperanta legolibro kaj krestomatio. / eo / Osaka, "Verda Utopio". / 1922 / XXIV + 253 p..

4532 / {E 85/89} / O 'Connor, J. C. ; Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. / Practical business letters in Esperanto with key. / eo + en / London : Gilbert Pitman. / 1907 / 46/46 p. 18,3 cm..

3670 / {E 85/89} / Bukedo. I-a volumo. / Kolekto de literaturaĵoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj. Blicher ; Mereĵkovskij ; Osmond ; Hohlov ; Caragiale ; Zetterström ; Bekèr ; Gorkij ; Baghy. Reviziita de Zanoni. / eo / Horrem bei Köln (Germanlando) : T. & H. Jung. / 1923 / 88 p. 18,1 cm..

4386 / {E 85/89} / Esperanta Krestomatio el verkoj de 42 diversnaciaj aŭtoroj… / … Pride ; Pizzi ; Zamenhof ; Rust ; Bourlet ; Nylen ; Bajwid ; Borel ; Schram ; de Saussure. Ellaboris A. A. Saĥarov. [Verkoj de :] Bein ; Frenkel ; Devjatnin ; Meyer ; Hristoskov ; Thomsen ; Kajiwara ; Barroca ; Jotojo ; Lengyel ; Ghinescu ; Clerico ; Satcliff ; Kühnl ; Nebuska ; Loira ; Eugeniu ; Sirunjan ; Wenger ; Privat ; Ŝan ; Ĉupiĉ ; Skeel-Giörling… / eo / Moskvo (Ruslando) : Librejo Esperanto. / 1915 / 46+2 p. 15,8 cm..

3659 / {E 85/89} / Fiŝer, Andreo. / Esperanta legolibro. / Por lernantoj (Internacia krestomatieto). Dua eldono, korektita kaj kompletigita. / eo / Tiflis : Presejo "Esperanto". Dua eldono, korektita kaj kompletigita. / 1913 / 115 p. 21,7 cm..

3966 / {E 85/89} / Fiŝer, D-ro Andreo. / Esperanta Legolibro por lernantoj. / (Internacia krestomatio). / eo / Tiflis : Presejo "Progreso". / 1910 / 106 p. 19,7 cm..

3999 / {E 85/89} / Fiŝer, D-ro Andreo. / Esperanta Legolibro por lernantoj. / (Internacia krestomatieto). / eo / Tiflis : Presejo "Progreso". / 1910 / 106 p. 19,6 cm..

3662 / {E 85/89} / Frenkel, Romano. / Krestomatio por infanoj kaj komencantoj [1]. / Verkita en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj sub redaktado de R. F. Kajero unua. / eo / Bucuresti : Editura "Esperanto". / 1911 / 34 p. 21,1 cm..

4523 / {E 85/89} / Frenkel, Romano. / Krestomatio por infanoj kaj komencantoj. / Verkita en kunlaborado de diverslandaj esperantistoj sur redaktado de R. F. / eo / Bucureşti : Editura "Esperanto". Kolekto de "Danudo", Kajero unua. / 1911 / 34 p. 21,0 cm..

3225 / {E 85/89} / Giambene, Prof. Luigi. / Tra la Esperanta Literaturo. / Kvindek elĉerpaĵoj el malsamaj verkaĵoj Esperantaj. / eo / Paris : Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 112 p. 17,6 cm..

4479 / {E 85/89} / Giambene, Prof. Luigi. / Tra la Esperanta Literaturo. / Kvindek elĉerpaĵoj el malsamaj verkaĵoj Esperantaj. Malgranda antologio. / eo / Romo : Presejo "Editrice romana". / 1907 / 112 p. 18,4 cm..

3663 / {E 85/89} / Grabowski, A. / Kondukanto de l'interparolado kaj korespondado kun aldonita Antologio Internacia. / eo / Paris (Francujo) : Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1904 / 183 p. 17,5 cm..

4326 / {E 85/89} / Grabowski, Antoni. / Nova antologio. / Aldono al "Pola Esperantisto". / eo / Varsovio : Eldono de Jan Günther. / 1909 / 31 p. 18,4 cm..

4644 / {E 85/89} / Grabowski, A. / Kondukanto de l'interparolado kaj korespondado kun aldonita Antologio Internacia. / eo / Paris (Francujo) : Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Coulommiers : Imp. Paul Brodard. / 1904 / 183 p. 17,5 cm..

4769 / {E 85/89} / Kabe. / Internacia Krestomatio. / Elektis kaj tradukis Kabe. [Mankas parto de libro]. / eo / W Warszawie : Księgarnia M. Arcta. Varsovie : Libraire M. Arct. / 1907 / ? p. 18,3 cm..

3660 / {E 85/89} / O 'Connor, J. C. ; Hayes, C. F. / Konkordanco al la Krestomatio [1]. / Unua parto : la participoj. / eo / London : Pionira Librejo Esperanta. / [190?] / 21 p. 13,3 cm..

3698 / {E 85/89} / Page, W. M. / Dua Kursa Legolibro. / eo / Londono : Brita Esperantista Asocio. Eastbourne : V. V. Sumfield, Esperanto - Presisto. Kolekto de B. E. A. No. 3. (BEA Publications Fund No. 7). / 1922 / 23+1+3 p. 18,4 cm..

4790 / {E 85/89} / Page, W. M. / Unua Kursa Legolibro. / eo / Londono : Brita Esperantista Asocio. Eastbourne : V. V. Sumfield, Esperanto - Presisto. Kolekto de B. E. A. No. 2. (BEA Publications Fund No. 6). / 1921 / 23+1+3 p. 18,4 cm..

4000 / {E 85/89} / Pajleroj kaj spikoj. / La lernantinoj de la supera Esperanta virina kurso. Antverpena Esperantista Grupo, 1908-1909. / eo / Antverpeno : Vvino P. J. Casie & infanoj. / 1909 / 43 p. 18,8 cm..

4688 / {E 85/89} / Pajleroj kaj spikoj. / La lernantinoj de la supera Esperanta virina kurso. Antverpena Esperantista Grupo, 1908-1909. / eo / Antverpeno : Vvino P. J. Casie & infanoj. / 1909 / 43 p. 18,8 cm..

3661 / {E 85/89} / Stark, Emil ; Rockmann, Fr. / Internacia legolibro [1]. / Ia parto. / eo / Magdeburg : Presejo A. Sorgler. / 1908 / 88 p. 21 cm..

4445 / {E 85/89} / Stark, Emil ; Rockmann, Fr. / Internacia legolibro. / Ia parto. / eo / Magdeburg : Presejo A. Sorgler. / 1908 / 88 p. 21 cm..

4699 / {E 85/89} / Ajspurit, A. / Internacia Krestomatieto. / Kun laŭartikola vortaro seslingva. Kolektis kaj eldonis A. A. La krestomatia vortaro estas presita en la lingvoj angla, franca, germana, latva, rusa kaj en Esperanto. / eo + en + fr + de + lv + ru / Москба : Тип. П. П. Рабушинскаго. Ĉefa deponejo : Librejo "Esperanto", Moskvo. #1043;лавный складь : Книжный магазинь "Эсперанто", Москва. / 1912 / 48+2 p. 18,0 cm..

4761 / {E 85/89} / Lawrence, E. A. / A First Reader. / Intended for those who are beginning the study of Esperanto. [mankas kovrilpaĝo]. / en + eo / London : Stead's Publishing House. Chatham : Printed by W. & J. Mackay & Co., Ltd. / [190?] / 63 p. 16,4 cm..

4607 / {E 85/89} / Isbrücker-Dirksen, J. C. / Esperanto - Examenopgaven. / eo + nl / Kirchhain (N.-L.) : Druck von Max Schmersow. / 1922 / 51 p. 21,0 cm..

2850 / {E 85/89} / Nameso. / Läsebok för nybörjare i Esperanto. Med parallelltext. El "Internationale Language", de W.J.Clark) VD. : Nameso / eo + sv / Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto. / 1929 / 16 p. 18 cm. br..

0924 / {E 85/89} / Fricke, Wilhelm. / Universala legolibro. / Modelaj tradukaĵoj el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj. / eo / Berlin, Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel. / 1922 / 176 p..

0923 / {E 85/89} / Kooĵi Taŝiro. / La Unua suplementa legolibro de Esperanto. / eo / Tokio, Eldonejo Kiboŝa. / 1932 / 98 p..

0930 / {E 85/89} / Šupichová, Julie. / Legu kaj parolu ! / Esperanta legolibro. / eo / Praha, Šolc a Šimáček. / 1925 / 212 p..

0656 / {E 85/89} / Gibson, Ella. / Tri porinfanaj teatraĵetoj. / Bonvolu esti mia amiko ! Najla buljono. Tri ursoj. / eo / Oakville, Esperanto-Press. Ontario, Kanado. / 1963 / 57 p..

0148 / {E 85/89} / Ishiguro, J. / Praktika gvido de korespondo en Esperanto. / Formoj de leteroj kaj modeloj de leteroj. / ja + eo / Japanujo, Eld. Bunrishoin. / 1932 / 310 p..

2296 / {E 85/89} / Ishiguro, J. / Praktika gvido de korespondo en Esperanto. / Formoj de leteroj kaj modeloj de leteroj. [Aŭtografo por S-ro Warnier] / ja + eo / Japanujo, Eld. Bunrishoin. / 1932 / 310 p..

4535 / {E 85/89} / Esperanta Legolibreto. / eo / Rio de Janeiro (Brazilio) : Pap. Confianca. / [190?] / 16 p. 17,7 cm..

4002 / {E 85/89} / Centra Dana Esperantista Ligo. / Program for Eksamener i Esperanto for Viderekomne og Laerere. / da / København : Chr. Christensens Bogtrykkeri. / 1908 / 7 p. 17,7 cm..

0913 / {E 85/89} / Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado Esperantaj. / Leksikologio, sintakso, vortfarado. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… Deuxième édition revue. / 1906 / 71 p..

0914 / {E 85/89} / Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado Esperantaj. / Leksikologio, sintakso, vortfarado. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1903 / 72 p..

0937 / {E 85/89} / Aymonier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'espéranto. / Thèmes. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. Kolekto de La Revuo. Deuxième édition. / 1921 / VI + 132 p..

0939 / {E 85/89} / Aymonier, Camille ; Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. / [Anstataŭa ekzemplero]. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. Kolekto de La Revuo. Deuxième édition. / 1921 / VI + 132 p. 18 cm br..

2398 / {E 85/89} / Cart, Th. ; Procureur, M. / Corrigé des exercices de L'Espéranto en dix leçons. / fr / Paris, Esperantista Centra Librejo, 51 rue de Clichy. Kolekto de La Revuo. 8ème édition revue. / 1929 / 23 p..

{E 9}  Tropoj, stilo, per la lingvo Esperanto.

0938 / {E 9} / Privat, D-ro Edmond. / Esprimo de sentoj en Esperanto. / Resumo de kurso farita ĉe la Universitato de Genevo, en la lingvoscienca fako de la Beletristika Fakultato dum 1929 kaj 1930. / eo / Genève, Universala Esperanto-Asocio. / 1931 / 67 p..

{E 91/97}  Tropoj, Parolfiguroj, ĉe la lingvo Esperanto.

{E 98}  Elementoj de bona stilo ĉe la lingvo Esperanto.

2144 / {E 98} / Waringhien, G. / L'Espéranto et la stylistique. / Communication faite au 4ème congrès de la Fédération Espérantiste Universitaire de France. Extrait du Bulletin de la Ligue Française des Amis de l'Espéranto. / fr / Rodez, Imprimerie P. Carrère. / 1931 / 16 p..

2605 / {E 98} / Faulhaber, F. / Esperanta mozaiko. / eo / Haarlem : Asocio de Laboristaj Esperantistoj F.L.E. / 1966 / 119 p. 20 cm. br..

{412.8/419}  Variantoj de Esperanto. Aliaj internaciaj lingvoj aposterioraj. Volapuko.

{412.8}  La "Delegitaro".

2533 / {412.8} / Aymonier, C. / Histoire d'une délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. / Avec préface du Général Sebert. / fr / Paris, Société des Amis de l'Espéranto. / 1914 / 53 p..

2421 / {412.8} / Couturat, L. ; Leau, L. / Compte rendu des travaux du Comité. / Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. 15-24 Octobre 1907. / fr / Coulommiers, Imprimerie Paul Brodard. / 1907 / 32 p..

4583 / {412.8} / L'Échec de l'Esperanto devant la Délégation. / Recueil de documents authentiques. / fr / Paris : Imprimerie et librairie centrales des Chemins de Fer, Imprimerie Chaix, société anonyme. / 1912 / 48 p. 21,3 cm..

{412.9}  La lingvo Ido, varianto de Esperanto.

1191 / {412.9} / Kotzin, B. / Historio kaj teorio de Ido. / Kun antaŭparolo de R. Brandt, profesoro-lingvisto de Moskva Universitato. / eo / Moskvo, Librejo "Esperanto". / 1913 / 144 p..

1188 / {412.9} / Beaufront, L. de. ; Couturat, L. / International-Deutsches Wörterbuch. / Linguo internaciona di la delegitaro. (Sistemo Ido) / ido / Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung. / 1908 / 294 p..

1189 / {412.9} / Beaufront, L. de. ; Couturat, L. / Dictionnaire Français-Ido. / Linguo internaciona di la delegitaro. (Sistemo Ido) / fr + ido / Paris, Imprimerie Chaix. / 1915 / 586 p..

2076 / {412.9} / Beaufront, L. de. / Grammaire complète de la langue internationale. / Linguo internaciona di la delegitaro. / fr / Paris, Librairie Ch. Delagrave. / 1908 / 79 p..

1190 / {412.9} / Ido. Grammaire et exercices. / fr / Éditions Fides. Thaon-les-Vosges, Ido Kontoro. Francio. / s.d. / 35 p..

1192 / {412.9} / Nœtzli, Albert. ; Farquet, Maurice. / Grammaire facile de la langue internationale Ido. / fr / Zürich, Ido-Verlag. / s.d. / 110 p..

1193 / {412.9} / Schrag, Dr. / L'Ido sans maître. / Cours pratique de la langue mondiale (Neo-Latin). La Mondolingvo (Nov-Latina). / fr / Lusslingen (Soleure), Ido-Editorio. Martigny-Ville, Svislando. / s.d. / XII + 86 + XII p..

2538 / {412.9} / Beaufront, L. de. / Une langue auxiliaire, à quoi bon. Maintenant ou après la guerre ? / Réponse (en français et en Ido). / fr + ido / Paris, Imprimerie Chaix. / 1915 / 16 p..

1263 / {412.9} / Bogard, E. / Nur per gut-kontilo. / Simpla reflektadi pri la prudenteso uzenda por facar chanjaji en la internaciona linguo. / ido / Thaon-les-Vosges, Ido-Kontoro. France. / [1927] / 8 p..

3102 / {412.9} / Couturat, L. ; Leau, L. / Germana guidlibreto. / Linguo internaciona di la delegitaro. (Sistemo Ido). / io + de / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. / 1908 / 24 p. 13,2 cm..

4087 / {412.9} / Germana Guidlibreto. / Vidita ed aprobita da la Sekretaryi L. Couturat, L. Leau. Linguo internaciona di la delegitaro (Sistemo Ido). "Die beste internationale Hilfssprache, die der grössten Zahl Menschen die grösste Leichtigkeit darbietet" Prof. Otto Jesbersen. / de + io / Stuttgart : Franckh'sche Verlagshandlung. Paris : Imp. Chaix (Succ. B). / 1908 / 24 p. 13,4 cm..

4096 / {412.9} / Couturat, Prof. Louis. / Eine Weltsprache oder drei ? / Antwort an Herrn Professor Diels. Sonderabdruck aus der Deutschen Revue herausgegeben von Richard Fleischer. / de / Stuttgart und Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt. / [190?] / 17 p. 24,4 cm..

0273 / {412.9} / La Langue auxiliaire. L'Espérantiste. / L'Espérantiste, fondé en 1898, continué par La Langue auxiliaire. Organe propagateur de l'Ido. 13-e année, 1910. De n-ro 1 (139) ĝis 12 (153). 14-e année, 1911. De n-ro 1 (154) ĝis 12 (164). Direction & rédaction L. de Beaufront. / fr + ido / Vincennes, Ed. Bréon. Francujo. / 1910-1911 / 176 + 132 p..

0160 / {412.9} / La Langue auxiliaire. L'Espérantiste. / L'Espérantiste, fondé en 1898, continué par La Langue auxiliaire. Organe propagateur de l'Ido. 15-e année, 1912. De n-ro 1 (165) ĝis 12 (175). 16-e année, 1913. Directeur-Fondateur : L. de Beaufront. De n-ro 1 (176) ĝis 12 (186). / fr + ido / Vincennes, Ed. Bréon. Francujo. / 1912-1913 / 132 + 160 p..

4627 / {412.9} / Beaufront, L. de ; Couturat, L. / International-English Dictionary. / Linguo Internaciona di la Delegitaro (Sistemo Ido). With a Preface by Prof. Otto Jespersen. / en + io / London : Guilbert Pitman. Wilson 's Music And General Printing Co., Ltd. / 1908 / 55 p. 16,6 cm..

2539 / {412.9} / Beaufront, L. de. ; Couturat, L. / Dictionnaire international-français. / Linguo internaciona di la delegitaro. (Sistemo Ido) Préface de M. Otto Jespersen. / ido + fr / Paris, Librairie Ch. Delagrave. / 1908 / 212 p..

3793 / {412.9} / Unesma lektolibro. / Linguo internaciona di la delegitaro. Vidita ed aprobita Louis Couturat L. Leau. / io / Paris : Librairie Ch. Delagrave. Imprimerie Chaix (Succ. B). / 1908 / 112 p. 19,1 cm..

4086 / {412.9} / Angla Guidlibreto. / Vidita ed aprobita da la Sekretaryi L. Couturat, L. Leau. Linguo internaciona di la delegitaro (Sistemo Ido). "That international language is best, which is the easiest for the greatest number of men". Prof. Otto Jesbersen. / en + io / London : Guilbert Pitman. Paris : Imp. Chaix (Succ. B). / 1908 / 24 p. 13,4 cm..

4089 / {412.9} / Waltisbühl, Anton. / Kompleta Lernolibro por Esperantistoj. / Linguo Internaciona di la Delegitaro (Sistemo Ido). Vidita kaj aprobita : Louis Couturat, L. Leau. / eo + io / Zürich (Suiso) : Anton Waltisbühl. / 1908 / 61 p. 15,5 cm..

4088 / {412.9} / Hugon, P. D. / International phrase-book. Conversations. Correspondence. Business Terms. Metric System. / Linguo Internaciona di la Delegitaro (Sistemo Ido). / en + io / London : Guilbert Pitman. Wilson 's Music And General Printing Co., Ltd. / 1908 / 55 p. 16,5 cm..

{413}  Variantoj, imitaĵoj, de Esperanto kaj Ido.

2612 / {413} / Lahago, Teodoro. / "Moderna Esperanto" the international scientific language. / English version. / en / Amsterdam : Heierman. North Las Vegas : Moderna Esperanto. / [1966] / 56 p. 24 cm. br..

3455 / {413} / Zamenhof, Dro. / Pri Reformoj en Esperanto. / Artikoloj publikigitaj de Dro Zamenhof en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894 ; kopiitaj kaj represitaj per zorgo de Dro Emile Javal. / eo / Coulommiers : Imprimerie Paul Brodard. / 1907 / 34+1 p. 21,8 cm..

1194 / {413} / Antido. / Elementala gramatiko de la lingwo internaciona kun exercaro. / Grammaire élémentaire de la langue internationale avec un recueil d'exercices. Deuxième tirage. / fr / Genève. / 1907 / 40 p..

1947 / {413} / Antido. / Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" or "Nov-Esperanto" da Antido. / Tomo I : Gramatiko ey vortaro (3-lingva). / Nov-E-o / Genevo. Duma edito (kompletigita). / 1932-1933 / Deklaro kaj erar-tabelo + 136 p..

3103 / {413} / Antido. / Elementala gramatiko de la lingwo internaciona kun exercaro. / Grammaire élémentaire de la langue internationale avec un recueil d'exercices. / fr + io / Genève : Imprimerie W. Kündig & Fils. / 1907 / 40 p. 16,9 cm..

{414}  Miksaj lingvoj, parte aprioraj, parte aposterioraj. Volapük.

1768 / {414} / Kerckhoffs, Aug. / Cours complet de Volapük… / … contenant des thèmes et des versions avec corrigés et un vocabulaire de 2500 mots. / fr / Paris, Librairie H. Le Soudier. / 1886 / 144 p..

4091 / {414} / Marchand, M. l'abbé A. / Dilpok, langue internationale éclectique. / La plus belle, la plus concise. La seule conforme aux procédés classiques. / fr + dp + eo + io / Bétoncourt-les-Ménétriers, Lure (Haute-Saône) : ? / 1907? / 7 p. 18,0 cm..

1047 / {414} / Bollack, Léon. / Résumé théorique de la Langue Bleue. Bolak. / Langue internationale pratique. / fr / Paris, Éditions de la Langue Bleue. / 1899 / 124 p..

1195 / {414} / Bollack, Léon. / La Langue Bleue. Bolak. Méthode et vocabulaire. / Langue internationale pratique. / fr / Paris, Éditions de la Langue Bleue. / 1900 / 304 p..

1196 / {414} / Bollack, Léon. / La Langue Bleue. Bolak. Premières notions. / Langage extranational pratique. / fr / Paris, Éditions de la Langue Bleue. / 1904 / 56 p..

1197 / {414} / Bollack, Léon. / Textes français traduits dans la Langue Bleue. Bolak. / fr / Paris, Éditions de la Langue Bleue. / 1902 / 90 p..

2052 / {414} / Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. / fr / Paris, aux bureaux de La Revue, 12 av. de l'Opéra. / 1902 / 20 p..

1043 / {414} / Greenwood, Fred'c. / Ekselsioro. / The New universal language for all nations. A simplified, improved Esperanto, without accents, difficult combinations of consonants and unnecessary inflections. First lesson. / en / London. / 1906 / 16 p..

1048 / {414} / Greenwood, Fred'c. / Ekselsioro. / The New universal language for all nations. A simplified, improved Esperanto, without accents, difficult combinations of consonants and unnecessary inflections. Second lesson. / en / Bridlington, The Universal Language Society. / 1906 / de p. 17 ĝis p. 24..

{415}  Nacia lingvo kiel Internacia Lingvo.

4085 / {415} / Allingham, Evelyn S. / Modern Latin. / An enquiry into the possibilities of Latin as a Universal Language. / en / London : The Priory Press. / 1908? / 15 p. 18,7 cm..

2012 / {415} / Aubert, Jean René. / Le Latin langue internationale. / Enquête universelle. / fr / Reims, "Revue Littéraire de Paris et de Champagne". / 1906 / 122 p..

{416}  Inter-lingvoj laŭ praktikaj konvencioj. Ĵargonoj. Piĝenoj.

{417}  Fundamentoj pli-malpli nacilingvaj por Internaciaj Lingvoj.

1044 / {417} / Puchner, Prof. Johann. / Grammatik des Weltsprahe Nuove-Roman. / de / Linz a. Donau, Verlag von Rudolf Puchner. Aŭstrio. / [190?] / 72 p..

1021 / {417} / Cárdenas, C. / Hom-Idyomo. / Proyecto de lengua auxiliar internacional sin declinaciones y absolumente fonética. Gramática práctica. Diccionario Hom-Idyoma. Diccionario español-Hom-Idyoma. / es + Hom-Id. / Editaro por el autor. Viena. Austria. / 1921 / 143 + 324 + 240 p..

1022 / {417} / Puchner, Johann. / Vörterbuch der Weltsprache Nuove-Roman. / Grammatik und Etymologie. Nuove-Roman – Aleman. Deutsch – Nuove-Roman. / nuove-r + de ; de + nuove-r / Linz. Aŭstrio. / 1908 / [n-roj de kol. :] 378 + 422 + 12 paĝoj..

{418}  Aposterioraj Internaciaj Lingvoj. Interlingua (Gode).

3794 / {418} / Isly, Fred. / Langue Isly. (Linguum islianum). / Projet de langue internationale. / fr / Paris : G. Richard, imprimeur-éditeur. / 1901 / 32 p. 23,0 cm..

4453 / {418} / Isly, Fred. / Langue Isly (Linguum islianum). / Projet de langue internationale. / fr / Paris : G. Richard, imprimeur-éditeur. / 1901 / 32 p. 23,0 cm..

4090 / {418} / Bonto van Bylevelt, W. / Woordeboek en Spraakkunst van de neutrale taal. / Diksionar e Gramatik de Idiom Neutral. Voor het Nederlands bewerkt en met bewilliging van de akademie uitgegeven. Eks-labored pro lingu nederlandik e publiked ko konsesion de akademi. / nl + in / Haarlem : A. E. van der Heide. / 1903 / 471 p. 16,5 cm..

{419}  Internaciaj Lingvoj laŭ aliaj sistemoj, per miksaĵoj.

2876 / {419} / Pleyer, Mario. / Unitario per medio de picturoyn. / ISBN=3-9802167-5-6. / unitario + de + en / Bensheim : Unitario Press. / 1990 / 126 p. 24 cm. br..

2875 / {419} / Unitario. Anno 1. Numero 1. / ^Zurnalo poliglotte de latino moderne. Februario 1990. Unitario : konkurrenz fur Esperanto ? Editor : R. Riehm. / de / Bensheim [Okcidenta Germanio] : Unitario Press. ECU, European Center for the Promotion of Unitario. / 1989 / 126 p. 24 cm. br..

{42/49}  Pri naciaj lingvoj.

2986 / {42/49} / Böðvarsson, Árni. / Islanda lingvo. / Enkonduko en la gramatikon. / eo / Reykjavík : 62-a Universala Kongreso de Esperanto kaj Islanda Esperanto-Asocio. / 1977 / 20 p. 21 cm. br..

2192 / {42/49} / Hemon, Roparz. / Esploro pri la situacio de la Bretona lingvo en 1928. / Enklask diwar-benn stad ar Brezoneg e 1928. / eo + bre / Brest (Franc.), Gwalarn. Internacia Kelta Biblioteko. Libro 1-a. / 1930 / 48 p. + mapo..

2784 / {42/49} / Boulet, Paul. / Franca gramatiko por esperantistoj. / Antaŭparolo de S-ro E. Boirac. / eo / Dijon : Presejo Jobard. Dua milo. / 1907 / 85 p. 19 cm. br..

4077 / {42/49} / Giusti (Ĝusti), Jozefo. / Kompararo laŭ itala lingvo. / Trad.: A. Tellini. Eltirita el aldona ĉapitro de la verko "Toskanaj Proverboj" (Firenze, 1853). / eo / Bologna : Esperanto - Oficejo. Esperanta Abelo N. ° 20. / 1912 / 16 p. 20,4 cm..

{5}  SCIENCO.

1332 / {5} / Fersman, A. (Vic-Prezidanto de Sovet-Unia Akademio de Sciencoj). / La Vojo al scienco de estonto. / Kun speciala antaŭparolo de la aŭtoro por la Esperanta eldono. El la rusa lingvo trad.: S. Rublov. / eo / Leipzig, Eldona Fako Kooperativa, S.A.T. Serio : Moderna Scienco. / 1928 / 52 p..

{5 (03/05)}  Sciencaj ĝeneralaj enciklopedioj aŭ revuoj.

1333 / {5 (03/05)} / Bulteno de Internacia Scienca Asocio Esperantista (I.S.A.E.) kaj de Sekcio de Teknikaj Vortaroj (T.V.). [1930-1932]. / De N-ro 17, Januaro 1930 ĝis N-ro 28, Oktobro 1932. I.S.A.E. 1930-1932. Redaktoro : Rollet de l'Isle. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. / 1930-1932 / 10-foje 16 p..

2077 / {5 (03/05)} / Scienca fundamenta Esperanta terminaro. / Internacia Scienca Asocio Esperantista (I.S.A.E.) kaj Sekcio de Teknikaj Vortaroj (T.V.). / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista. / 1931 / 100 p..

2257 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. [VII-41]. / 7-a jaro, Septembro-Oktobro 1938, N-ro 41. / eo / Eldonata de Amerika Esperanto-Instituto, Rockford, Illinois, Usono. / 1938 / de p. 99 ĝis 120..

2258 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. [VII-42]. / 7-a jaro, Novembro-Decembro 1938, N-ro 42. / eo / Eldonata de Amerika Esperanto-Instituto, Rockford, Illinois, Usono. / 1938 / de p. 121 ĝis 144..

2467 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. [26]. / N-ro 26, Februaro 1914. / eo / Paris, Hachette & K-o. / 1914 / 28 p..

1388 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. 1912. / Internacia monata revuo scienco kaj industrio. Oficiala organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 1-a jaro, 1912, n-ro 1 ĝis 12. Redakcio : Ch. Verax. / eo / Paris, Hachette & K-o. / 1912 / 152 + (40) p..

1389 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. 1913. / Internacia monata revuo scienco kaj industrio. Oficiala organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 2-a jaro, 1913, n-ro 13 ĝis 24. Redakcio : Ch. Verax. / eo / Paris, Hachette & K-o. / 1913 / 164 + (28) p..

1390 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. 1914. / Internacia monata revuo scienco kaj industrio. Oficiala organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 3-a jaro, 1914, n-ro 25 ĝis 32-33 [Aŭg.-Sept.]. Redakcio : Ch. Verax. / eo / Paris, Hachette & K-o. / 1914 / 140 p..

1334 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1904. / Monata organo. Redaktoro Paul Fruictier. 1-a jaro, 1904. N-ro 1 ĝis 12. / eo / Paris. / 1904 / 384 p..

1335 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1905. / Monata organo. Redaktoro Paul Fruictier. 2-a jaro, 1905. N-ro 13 ĝis N-ro 24. / eo / Paris. / 1905 / 384 p..

1336 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1906. / Monata organo. Redaktoro Paul Fruictier. 3-a jaro, 1906. N-ro 25 ĝis 36. / eo / Paris. / 1906 / 384 p..

1337 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1907. / Monata organo. Direktoro René de Saussure. 4-a jaro, 1907. N-ro 37 ĝis 48. / eo / Ĝenevo. / 1907 / 428 p..

1338 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1908. / Monata organo. Direktoro René de Saussure. 5-a jaro, 1908. N-ro 49 ĝis 60. / eo / Ĝenevo. / 1908 / 400 p..

1387 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1922-1923. / Nova serio. 1-a jarkolekto. Kajeroj 1-3, 4-6, 7-9. / eo / Pres. T. & H. Jung, Köln, Germanujo. / 1922 / 40 + 52 + 36 p..

1474 (mankas) / {5 (03/05)} / Scienca revuo. / Eldono de Internacia Scienca Asocio Esperantista. / eo / Sarajevo, Jugoslavio. / 1963 / 126 p..

2320 (mankas) / {5 (03/05)} / Scienca revuo. [X-1] / Vol. 10, n-ro 1 (37), 1 Aŭgusto 1958. / eo / 1958 / .

2078 / {5 (03/05)} / Scienca fundamenta Esperanta Terminaro. / Internacia Scienca Asocio Esperantista (I.S.A.E.) kaj Sekcio de Teknikaj Vortaroj (T.V.). Tabeloj. Eraroj. / eo / Paris, Centra Presejo Esperantista, 33 rue Lacépède. / 1931 / 24 p..

2466 / {5 (03/05)} / Scienca gazeto. 1912-1913. / Internacia monata revuo scienco kaj industrio. Oficiala organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 1-a jaro, 1912, n-ro 1 ĝis 12. 2-a jaro, 1913, n-ro 13 ĝis 24. Redakcio : Ch. Verax. / eo / Paris, Hachette & K-o. / 1912-1913 / 152 + 164 + (40) + (28) p..

1473 / {5 (03/05)} / Scienca revuo. [1961-1/2]. / Sendependa revuo. Oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista. Represo el n-ro 1/2 de vol. 12, Majo 1961. / eo / Nederlando, Purmerend Eldono de J. Muusses. / 1961 / 6 p..

1547 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1907. / Oficiala monata organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. Direktoro René de Saussure. 4-a jaro, 1907. N-ro 37 ĝis 48. / eo / Ĝenevo. / 1907 / 428 p..

1472 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1908. / Oficiala monata organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 5-a jaro, 1908. N-ro 49 ĝis 60. / eo / Ĝenevo, Svislando, Presejo Albert Kundig. / 1908 / 400 p..

1548 / {5 (03/05)} / Internacia scienca revuo. 1909. / Oficiala monata organo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. 6-a jaro : 1909. N-ro 61 ĝis 72. / eo / Ĝenevo. / 1909 / 380 p..

{51}  Matematiko.

3105 / {51} / Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. / eo / Paris (Francujo) : Hachette & Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / 59 p. 17,2 cm..

2751 / {51} / Camescasse, Jacques. / La Perobjekta edukado. / Artikolo aperinta en Scienca Gazeto. La Inicilo Matematika. / eo / Paris : Hachette. / 1913 / 16 p. 17 cm. br..

1391 / {51} / Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. / eo / Paris, Hachette & Cie ; Kolekto Esperanta. / 1905 / 58 p..

2120 / {51} / Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. / eo / Paris, Hachette & Cie. Kolekto Esperanta. / 1905 / 59 p..

4030 / {51} / Berland, P. / La Aritmetika kalkulbastono… / … adicio, subtraho, multipliko, divido. La Règle à calcul arithmétique, addition, soustraction, multiplication, division. / eo + fr / Paris : Centra Presejo Esperantista. (V. Polgar). / [190?] / 23 p. 17,6 cm..

3107 / {51} / Camescasse, Jacques. / Noto pri la inicilo matematika (patentita en kelkaj landoj) Ludo de kubetoj kunigeblaj… / … faciliganta en familioj kaj lernejoj la praktikadon de la metodo prezentita en la verko "inicado matematika" de C.-A. Laisant . 16 desegnaĵoj en la teksto, unu folio eksterteksta kun 16 desegnaĵoj. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. / 1910 / 31 p. 22,1 cm..

4293 / {51} / Camescasse, Jacques. / La perobjekta edukado. / Artikolo aperinta en Scienca Gazeto pri la Inicilo Matematika. / eo / Paris : Librejo Hachette et Cie. / 1913 / 14 p. 17,2 cm..

4294 / {51} / Camescasse, Jacques. / Noto pri la inicilo matematika (patentita en kelkaj landoj) Ludo de kubetoj kunigeblaj… / … faciliganta en familioj kaj lernejoj la praktikadon de la metodo prezentita en la verko "inicado matematika" de C.-A. Laisant ; 16 desegnaĵoj en la teksto, unu folio eksterteksta kun 16 desegnaĵoj. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. / 1910 / 31 p. 22,1 cm..

3106 / {51} / Camescasse, Jacques. / La Perobjekta edukado. / Artikolo aperinta en Scienca Gazeto pri la Inicilo Matematika. / eo / Paris : Librejo Hachette et Cie. / 1913 / 14 p. 17,2 cm..

3792 / {51} / Nippa, Aleksander. / Pravigo de la teoremo de Fermat. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Centra Presejo Esperantista. / 1909 / 11 p. 21,2 cm..

3108 / {51} / Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Elementoj de la geometrio absoluta. / eo / Budapest : Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. / 1911 / 106 p. 24,1 cm..

4295 / {51} / Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Elementoj de la geometrio absoluta. / eo / Budapest : Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai. / 1911 / 106 p. 24,1 cm..

4772 / {51} / Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Unua volumo. / La ebeno bolyaia. [Mankas finaj kajeroj kaj koverto]. / eo / Budapest : Nyomatott Wodianer F. és Fiainál. / 1910 / ? p. 24,2 cm..

4773 / {51} / Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Dua volumo. / La ebeno bolyaia. [Mankas finaj kajeroj kaj dorsa koverto]. / eo / Budapest : Nyomatott Wodianer F. és Fiainál. / 1912 / 199 p. 24,2 cm..

4774 / {51} / Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Dua volumo. / La ebeno bolyaia. [Mankas tuta koverto]. / eo / Budapest : Nyomatott Wodianer F. és Fiainál. / 1912 / 199 p. 24,2 cm..

3109 / {51} / Dombrovski, A. / Pri novaj trigonometriaj sistemoj. / Al la tre estimataj Sinjoroj Ĉarlo Bourlet et Ch. Méray, tiun ĉi verkon dediĉas la dankema aŭtoro. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1906 / 35 p. 21,4 cm..

4296 / {51} / Dombrovski, A. / Pri novaj trigonometriaj sistemoj. / Al la tre estimataj Sinjoroj Ĉarlo Bourlet et Ch. Méray, tiun ĉi verkon dediĉas la dankema aŭtoro. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1906 / 35 p. 21,4 cm..

2013 / {51} / Saussure, René de. / La Geometrio de "folietoj". / Nova teorio geometria pri la movo de l' korpoj en spaco. El Internacia Scienca Revuo, 1908. / eo / Ĝenevo, Presejo Alb. Kündig. / 1909 / 71 p..

3110 / {51} / Dombrovski, Profesoro A. / Pri unu speco de kurbaj linioj, koncernantaj la Van Eŭklidan Postulaton. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. Kolekto Esperanta aprobita… / [190?] / 23 p. 21,1 cm..

4202 / {51} / Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta - Dua Volumo - La Spaco Bolyai-a. / eo / Budapest : Librovendejo kaj Eldonejo de Ludoviko Kókai. / 1913 / ?? p. 23,8 cm..

4587 / {51} / Saussure, René de. / La Geometrio "folietara". / Aŭ nova teorio geometria pri la movo de l' korpoj en spaco. (Ia parto.) Eltirita el Internacia Scienca Revuo, 1908 & 1909. / eo / Ĝenevo : Presejo Alb. Kündig. / 1909 / 36 p. 26,8 cm..

{52}  Astronomio. Navigado.

0505 / {52} / Rotkviĉ, Ivo. / Totala suneklipso 15.II 1961. / Esperantligve verkis Dro Milovan Ljubiĉ, Dro Gabriel Divjanoviĉ. Malgranda Scienca Biblioteko de la Kroata Naturscienca Societo, Zagreb. [Fotoj] / eo + en + de / Zagreb, Kroata Naturscienca Societo. Ekstra eldono. / 1960 / 32 p. + folio [eraroj k. enketo]..

3113 / {52} / Finot, Prof. Marcel. / Vidaĵoj de Senlimo. / Originala traktato. / eo / Leipzig : Esperanto-propaganda Instituto. 10-spesdeka Biblioteko Esperantista N-ro 5-a. / 1911 / 24 p. 15,3 cm..

4582 / {52} / Blaĵko, S. / La Kometo de Halley. / De S. B. (Moskvo), Universitata observatorio. El rusa E-igis inĝ. W. Šmurlo (Riga). / eo / Kötzschenbroda-Dresden (Germ.) : H. F. Adolf Thalwitzer. Kolekto de la Internacia Scienca Revuo - I -. / 1910 / 21 p. 26,8 cm..

2297 / {52} / Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. / Die Ermittelung des Datumtages im christlichen Zeitalter. / eo + de / Dresden, Ader & Borel. / 1914 / 20 p..

1392 / {52} / Pál, Lengyel. / La Kalendaro. / El Internacia Scienca Revuo. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 31 p..

2321 / {52} / Poljanskij, S. / Un Curieux cadran solaire. / Traduit de l'espéranto par Jos. Jamin. Extrait du journal : L'Émulation. / fr / Louvain, Imprimerie Ickx. Belgujo. / 1903 / 16 p..

1393 / {52} / Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Tria eldono. / 1909 / 14 p..

1475 / {52} / Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. / Die Ermittelung des Datumtages im christlichen Zeitalter. Nova simpla metodo por elkalkuli senskribe la semajntagojn por ĉiuj datoj de la jaro 4 ĝis 5000 post Kristo. / eo + de / Dresden, Ader & Borel. / 1914 / 20 p..

3114 / {52} / Lengyel, Pál. / La Kalendaro. / El Internacia Scienca Revuo. Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 31 p. 15,5 cm..

2628 / {52} / Pál, Lengyel. / La Kalendaro. / El Internacia Scienca Revuo. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1907 / 31 p. 15 cm. br..

2315 / {52} / Török, Péter. / Porĉiama kalendaro. / Sur la fundamento de la juliana kaj gregoriana kalendaroj, kaj io pri la universala kalendaro. / eo / Debreczen, Kókai Lajos, Hungarujo. / 1910 / 22 p..

2274 / {52} / Bianchini, Pastro Jakobo. / Hebrea kalendaro. / eo / Tours. Em. Peltier, Sainte-Radegonde. Francio. Moderna biblioteko, serio : Bibliaj studoj, n-ro 1. / 1907 / 16 p..

3208 / {52} / Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. / Die Ermittelung des Datumtages im christlichen Zeitalter. Nova simpla metodo por elkalkuli senskribe (ankaŭ sen tabeloj) la semajntagojn por ĉiuj datoj de la jaro 4 ĝis 5000 post Kristo laŭ kalendaroj julia kaj gregoria. / eo + de / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1914 / 20 p. 15,6 cm..

4584 / {52} / Lengyel, Pál. / La Kalendaro. / El Internacia Scienca Revuo. Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 31 p. 15,5 cm..

3112 / {52} / Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorlogo inter polusoj kaj ekvatoro. / eo / Paris, Szekszárd (Hungarujo) : Eldonoj de revuo "Lingvo Internacia". 2-a eldono. Kolekto de "Lingvo Internacia" No 1, Komuna literaturo No 177. / 1904 / 13 p. 19,3 cm..

3800 / {52} / Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo. / Inter polusoj kaj ekvatoro. / eo / Szegzard : Paul de Lengyel. Biblioteko de "Lingvo Internacia" No 1. / 1903 / 16 p. 15,6 cm..

3111 / {52} / Poljanskij, Mr S. / Un Curieux cadran solaire. / [Habarovsk sur Amour, Russie d'Asie.] Extrait du journal : L'Émulation, organe de la Société centrale d'Architecture de Belgique. Traduit de la langue auxiliaire internationale Esperanto par Jos. Jamin. / fr / Louvain : Imprimerie Ickx. / 1903 / 16 p. 23,3 cm..

{53}  Fiziko.

1394 / {53} / Reiche, Dr. / El la mondbildo de l' nova fiziko. / I. Modernaj konsideroj pri energio kaj radiado. II. La Elektra strukturo de l' materio. El la germana trad.: H. Murakvin. / eo / Leipzig, Eldona Fako Kooperativa. Sennacieca Asocio Tutmonda. Serio : Moderna scienco. / 1924 / 52 p..

2259 (mankas) / {53} / Thiroux, D-ro H. / Raporto hidrologia kaj medicina pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). / eo / Paris, A. Maloine éditeur. / 1904 / 8 p..

1395 / {53} / Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. / Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Internacia scienca kolekto. / 1906 / 79 p..

1461 / {53} / Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. / Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Internacia scienca kolekto. / 1906 / 79 p..

{54}  Kemio.

1396 / {54} / Fersman, A. / La Kemio de l' universo. / El Rusa lingvo trad.: S. Rublev. / eo / Leipzig, S.A.T., Eldona Fako Kooperativa. Biblioteko de Sennaciulo. N-ro 1. / 1925 / 79 p..

2121 / {54} / Fersman, A. / La Kemio de l' universo. / El Rusa lingvo trad.: S. Rublev. / eo / Leipzig, S.A.T., Eldona Fako Kooperativa. Biblioteko de Sennaciulo. N-ro 1. / 1925 / 79 p..

3728 / {54} / Esperanta nomenklaturo de kemio kaj Vortaro de kemio. / Kompletigita kaj korektita eltiraĵo el "Scienca Gazeto" 1912. / eo / Paris : Internacia Scienca Asocio Esperantista. Scienca kaj teknika komisiono. / 1913 / 14 p. 26,5 cm..

4564 / {54} / Esperanta nomenklaturo de kemio kaj Vortaro de kemio. / Kompletigita kaj korektita eltiraĵo el "Scienca Gazeto" 1912. / eo / Paris : Internacia Scienca Asocio Esperantista. Scienca kaj teknika komisiono. / 1913 / 14 p. 26,5 cm..

3115 / {54} / Berthelot, P. / Provo de Khemia nomigado en Esperanto. / (Ortografiko Senakcenta). / eo / Céret (Pyr.-Orles - France) : Preseyo, Libreyo, L. Lamiot. / 1904 / 16 p. 17,6 cm..

2838 / {54} / Flores Cabral, Alcindo. / Natura klasifiko de la elementoj. / eo / Porto Alegre : Esperantista Societo. / 1952 / 4 p. + afiŝeto 32×30 cm. 24 cm. s.k..

{55/56}  Geologio. Meteorologio. Paleontologio.

3791 / {55/56} / Suess, Eduard. / El "La Vizaĝo de la Tero". / E-igis Theodor Fuchs. / eo + de / Wien : Verlag A. Schönfeld. / 1912 / 38 p. 17,4 cm..

1476 / {55/56} / Nakamura, D-ro. / Verkoj de D-ro Nakamura. / eo / Tokio, Japana Esperanto-Instituto. / 1932 / 104 + 2 p..

3789 / {55/56} / Rosals, Johano. / Vulkanismo kaj la vulkana regiono de Olot (Katalunlando). / Parolado farita dum IV Kongreso de K. E. F. okazita en Olot 1913a. / eo / Vilasar de Mar : Elektra - Presejo Collet. / 1913 / 13+1 p. 20,9 cm..

4589 / {55/56} / Rosals, Johano. / Vulkanismo kaj la vulkana regiono de Olot (Katalunlando). / Parolado farita dum IV Kongreso de K. E. F. okazita en Olot 1913a. / eo / Vilasar de Mar : Elektra - Presejo Collet. / 1913 / 13+1 p. 20,9 cm..

3790 / {55/56} / Glaciejo - Ĝardeno Lucerno. / E-igis Lucerna Esperantista Grupo. / eo / Lucerne : Presejo C. J. Bucher. / 1909 / 30 p. 19,3 cm..

1462 / {55/56} / Tell, Leander. / La Bela subtera mondo. / Libro pri grotoj. / eo / La Laguna, J. Régulo eldonisto. / 1959 / 95 p..

3802 / {55/56} / Esperanta Abelo [mapkolekto]. / Pro la bonaĵoj kaj kontraŭ la malbonaĵoj. (kruciĝantaj plumo kaj spado). / eo / Udine (Italujo) : privata presejo A. Tellini. / 1908 / 4 p. 25,2 cm..

{57}  Biologio. Etnologio.

1477 / {57} / Lapouge, G. de. / Merovingaj kaj Mezepokaj kranioj en Angers. / Note sur des crânes angevins mérovingiens et du moyen-âge. Extrait du bulletin de la Société d'Études Scientifiques d'Angers. El la Franca trad.: H. Muffang. / fr + eo / 1907 / 11 p..

1398 / {57} / Nordenstreng, Rolf. / La Homaj rasoj de la mondo. / Scienco kontraŭ superstiĉo. [Fotoj] / eo / Stockholm, Förlagsföreningen Esperanto u.p.a. / 1935 / 212 p..

3013 / {57} / Lapouge, G. de. / Merovingaj kaj Mezepokaj kranioj en Angers. / Crânes angevins mérovingiens et du moyen-âge. Extrait du bulletin de la Société d'Études Scientifiques d'Angers. E-igis H. Muffang. / fr + eo / Angers : Imp. Germain et G. Grassin. / 1907 / 11 p. 22,6 cm..

4266 / {57} / Lapouge, G. de. / Crânes angevins mérovingiens et du moyen-âge. / Merovingaj kaj Mezepokaj kranioj en Angers. Extrait du bulletin de la Société d'Études Scientifiques d'Angers. E-igis H. Muffang. / fr + eo / Angers : Imp. Germain et G. Grassin. / 1907 / 11 p. 22,6 cm..

1397 / {57} / Neegaard, Paul. / Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso. / Populara skizo. / eo / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1937 / 57 p..

2540 / {57} / Bujwid, Odo. / La Apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l' akvo. / eo / Krakovo, Instituto de l' higieno de jagelona Universitato. / 1912 / 8 p..

2541 / {57} / Bujwid, Odo. / La Apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l' akvo. / eo / Krakovo, Instituto de l' higieno de jagelona Universitato. / 1912 / 8 p..

2822 / {57} / Bujwid, Odo. / Kvin prelegoj pri bakterioj. / […] Infektaj malsanoj […] Serumoj kuracaj… Kun tabelo de popraj mikrofotografiaj surprenoj. / eo / Krakovo : Gebethner & K-io. / 1912 / 48 p. + 1 fot. 22 cm. br..

3801 / {57} / Marchand, Dr. Werner. / Das Leben und die Erde. / Aufsätze aus dem Gebiet der Allgemeinen Entwicklungslehre. Eine einleitende Betrachtung nebst einem Resumé in Esperanto. März 1910. / eo + de / Berlin : Verlag von Alfred Baumhauer. Druck von F. A. Günther & Sohn Akt.-Ges. Heft I. / 1910 / 19 p. 23,4 cm..

2322 / {57} / Nothnagel, Hermann. / La Mortado. / Publika parolado eldirita en Wien la 25an de marto 1900. El la Germana trad.: Bernhard Selzer. / eo / Wien, Esperanto-societo "Progreso". / [190?] / 26 p..

2750 / {57} / Ziegler, Siegfried. / Sekspsikologio. / Pri kurvoj de la maturigantaj evoluoj de virseksuloj. / eo / Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda. Eldona Fako Kooperativa. Biblioteko de Sennaciulo. Serio Scienca. N-ro 4. / 1926 / 53 p. 15 cm. br..

{58}  Botaniko.

1452 / {58} / Watson, Jane Werner. / Mirakloj de la naturo. / Bildoj de Eloise Wilkin. / eo / Esperanto Press Oakville, Ont., Kanado. / .

1399 / {58} / Neergaard, Paul. / La Vivo de la plantoj. / Desegnaĵoj de Mads Stage. / eo / Kanariaj insuloj, La Laguna, J. Régulo, eldonisto. Stafeto. Serio Popularscienca eldon-serio, n-ro 1. / 1957 / 126 p..

{59}  Zoologio.

1498 / {59} / Rajberti, D-ro Johano. / La Kato. / El lingvo Itala, trad.: A. Tellini. / eo / Genève, Universala Esperantia Librejo. / 105 p..

1400 / {59} / Stojan, P.-E. / Ornitologia vortaro oklingva de birdoj Eŭropaj. / eo + en + de + fr + it + la + ru + pl / Prova litografa eldono de la aŭtoro. S-Peterburg, litografejo Bogdanov. Ertelev per Z. [Printaĵo de manskribita verko] / 1911 / 216 p..

{6}  TEKNOLOGIO. SCIENCO APLIKATA.

{61}  Medicino. Fiziologio.

3116 / {61} / Sïwiecicki Heliodor. / Pri Estetiko en Medicino. / El pola trad.: Mieczysław Czerwinïski. / eo / Varsovio : Presejo L. Bogulawski. T.E.K.A. Biblioteko Nr 1. / 1913 / 34 p. 16,7 cm..

2542 / {61} / Amo kaj vivo. [D-ro Romolo Mantovani] / La Natura metodo por resaniĝi. / eo / Langres, Presses de l'Imprimerie Moderne. Francio. / 1955 / 47 p..

1401 / {61} / Ni ne povas silenti ! / Japanaj medicinoj alvokas al la tuta mondo pri la domaĝoj de l' A-bomboj. [Fotoj] / eo / Esperanto-Kenkjuŝa. Miya-tyo, Aiti-ken, Japanio. / 1953 / 40 p..

1402 / {61} / Briquet, Doktoro. / Esperanta teknika medicina vortaro. / eo / Bruxelles, Internacia Medicina Revuo. / 1932 / 359 p..

2079 / {61} / Internacia medicina revuo. 1926, n-ro 2. / 4-a jaro 1926, n-ro 2. Oficiala organo de Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio (T.E.K.A.). Red. D. Briquet, 31 rue de la Bassée, Lille / eo / Lille, imp. Douriez-Bataille, Francio. / 1926 / de p. 63 ĝis 106..

2080 / {61} / Internacia medicina revuo. 1926, n-ro 6. / 4-a jaro 1926, n-ro 6 Oficiala organo de Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio (T.E.K.A.). Red. D. Briquet, 31 rue de la Bassée, Lille, Franclando. / eo / Lille, imp. Douriez-Bataille, Francio. / 1926 / de p. 255 ĝis 296..

2298 / {61} / Internacia Revuo Medicina. Januaro 1906. / Monata organo en Esperanto, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, etc. 1-a jaro, n-ro 1-a, Januaro 1906. / eo + fr / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 48 p..

1403 / {61} / Vocho de Kuracistoj. 1908-1909. / Monata organo por internacia korespondado de kuracistoj en aferoj profesiaj, etikaj kaj social-medicinaj. Unua jaro, 1908, de n-ro 1 ĝis n-ro 10. Dua jaro, 1909, de n-ro 1 ĝis n-ro 12. Redakcio-administracio : D-ro Stefan Mikołajski. / eo / Lwów, Aŭstrio-Galicio. / 1908-1909 / 112 + 224 + 20 p..

2260 / {61} / Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. / eo / 1909 / 8 p..

3117 / {61} / Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. / eo / Bucureşti : Srt I. C. Brătianu. / 1909 / 8 p. 22,6 cm..

4297 / {61} / Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. / eo / Bucureşti : Srt. I. C. Brătianu. / 1909 / 8 p. 22,6 cm..

4298 / {61} / Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. / eo / Bucureşti : Srt. I. C. Brătianu. / 1909 / 8 p. 22,6 cm..

0541 / {61} / Seiho Nishi, D-ro. / Nia korpo. / Anatomio kaj fiziologio de la homo por laikoj. [34 figuroj] / eo / Maebaŝi, Gunma Esperanto-Societo, Japanujo. / 1961 / 103 p..

1405 (mankas) / {61} / Bouchard, Ch. / Anatomia vortaro kvarlingva. / Latina, Esperanta, Franca, Angla. / la + fr + en + eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. / 1906 / 76 p..

1404 / {61} / Bouchard, Ch. / Anatomia vortaro kvarlingva. / Latina, Esperanta, Franca, Angla. / la + fr + en + eo / Paris, Librairie Hachette et C-ie. / 1906 / 76 p..

3118 / {61} / Medecina Esperantista Grupo prezidata de Ch. Bouchard. / Anatomia vortaro kvarlingva. / Latina (Basel'a nomenklaturo), Franca, Angla, Esperanta. / la + fr + en + eo / Paris : Librairie Hachette et C-ie. / 1906 / 76 p. 19,7 cm..

4299 / {61} / Medecina Esperantista Grupo prezidata de Ch. Bouchard. / Anatomia vortaro kvarlingva. / Latina (Basel'a nomenklaturo), Franca, Angla, Esperanta. / la + fr + en + eo / Paris : Librairie Hachette et C-ie. / 1906 / 76 p. 19,7 cm..

2299 / {61} / Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . / El "Internacia scienca revuo". / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 16 p..

2300 / {61} / Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . / El "Internacia scienca revuo". / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 16 p..

1406 / {61} / Good, Paul. / Higieno kaj moralo. / Studo dediĉata al la junularo. El la franca trad.: Albert Herreman. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1908 / 43 p..

3119 / {61} / Saĝulo. / Kiel ni plibeligos la vivon. / Originale verkita. / eo / Berlin (Germanujo) : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1908 / 20 p. 17,5 cm..

2844 / {61} / Bilz, Alfred. / Oraj reguloj por la vivado. / [Multaj ilustraĵoj]. / eo / Dresden-Radebeul : F.E. Bilz. / 1908 / folio + 96 p. 22 cm. br..

2885 / {61} / Stolle, R. / Konsiloj pri higieno. / El la germana trad.: J.Borel. / eo / Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia, No 17. 2a eldono. (4a-6a miloj). / 1923 / 38 p. 14 cm. br..

3130 / {61} / Stolle, R. / Konsiloj pri Higieno. / Trad.: J. Borel. / eo / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia No. 17. / [190?] / 42+6 p. 14,5 cm..

3129 / {61} / Winsch, D-ro med. Wilhelm. / Pri varmokulturo (Per varmo al sano). / Nova metodo, provizi la korpon je forto, kaj helpilo al pli alta evoluo de la homaro. Laŭ la kvara germana eldono E-igis P. William. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1913 / 69+3 p. 21,9 cm..

2823 / {61} / Internacia higiena ekspozicio Dresden. / Majo - oktobro 1911. / eo / Wolfenbüttel : Heckner. / 1911 / 24 p. 23 cm. br..

4592 / {61} / Internacia higiena ekspozicio. / Dresden, Majo - Oktobro 1911. [en ĝi 4-paĝa reklamo "Rund um die Welt"]. / eo / Wolfenbüttel : Druck von Heckners Verlag, Buch- und Steindruckerei. / 1911 / 24 p. 23,7 cm..

4593 / {61} / Internacia higiena ekspozicio. / Dresden, Majo - Oktobro 1911. [en ĝi 4-paĝa reklamo "Rund um die Welt"]. / eo / Wolfenbüttel : Druck von Heckners Verlag, Buch- und Steindruckerei. / 1911 / 24 p. 23,7 cm..

3131 / {61} / Trainer, W. Wilson. / Nia ĉiutaga pano (kaj la vivo). / Kaj ĝia influo sur la vivoj de la homoj. Serio da tridek doktrinoj pri dieto subtenitaj de kelkaj el la plej famaj homoj. / eo / Glasgow : Fraser, Asher & Co. Ltd. / 1915 / 71 p. 17,7 cm..

4697 / {61} / Wander, D-o A. / La Plej esenca pri Ovomaltino. / Komunikata al sinjoroj kuracistoj de D-o A. Wander S. A., Berno. / eo / Berno : A. Wander S. A. / [191?] / 11+1 p. 18,1 cm..

3124 / {61} / Bilz, Alfred. / Oraj reguloj por la vivado. / Trad. la germanan tekston : sinjoro stud. phil. Heydweiller. / eo / Dresden-Radebeul, Leipzig : F. E. Bilz. / 1908 / 93 p. 22,3 cm..

3128 / {61} / Fournier, profesoro A. / Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj. / Franca Societo por la saniga kaj morala antaŭgardo. Esperantigita de D-ro Paul Rodet. Kun antaŭparolo de Luis de Beaufront. / eo / Paris : A. Maloine, Editeur. / 1904 / 32 p. 22,0 cm..

4304 / {61} / Fournier, profesoro A. / Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj. / Esperantigita de D-ro Paul Rodet, kun antaŭparolo de Luis de Beaufront. Franca Societo por la saniga kaj morala antaŭgardo. / eo / Paris : A. Maloine, Editeur. / 1904 / 32 p. 22,0 cm..

2323 / {61} / Poncet, Louis. / Vaccination obligatoire ou vaccination facultative… / … contre les maladies typhoïdes et contre le choléra dans vingt-huit pays d'Europe. (Essai d'enquête internationale par l'espéranto). / fr / Lyon, imp. L. Bascou. Office Espérantiste. / 1925 / 196 p. [+ 3 folioj].

1407 / {61} / Dardel, D-ro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. / Esperanta medicina biblioteko. [Fotoj] / eo / Paris, A. Maloine. / [191?] / 23 p..

1478 / {61} / Takase, Toyokiti. / Pri la rilatoj inter kemiaj strukturoj kaj fiziologiaj agoj. / Trad. el la japana : Tooru Hattori. / eo / Tokio, Librejo Kaniya. / [192?] / 110 p..

1408 / {61} / Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. / eo + en + fr + de + es + nl + it + ru + sv + la / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1911 / 288 p..

1409 / {61} / Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. / eo + en + fr + de + es + nl + it + ru + sv + la / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1911 / 288 p..

4011 / {61} / Rousseau, Célestin. / La Pharmacopée internationale,… / … historique de la question, une solution du problème. Publié à l'occasion du X° Congrès international de Pharmacie. / fr / Paris : Imprimerie Espérantiste V. Polgar. / 1910 / 20 p. 20,5 cm..

3125 / {61} / Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. / Extracta ex diversis Pharmacopoeis cum Vocabulario ex 9 Linguis. / eo + en + fr + de + es + nl + it + ru + sv + la / Paris : Librairie Hachette & Cie. / 1911 / 288+8 p. 25,0 cm..

2964 / {61} / Thiago, Lauro S. / Homeopatio kaj spiritismo. / El la portugala trad.: Carlos de Almeida Wutke. (Homeopatia e espiritismo) / eo / Rio de Janeiro : Federação Espírita Brasileira. Brazila Spiritisma Federacio. 1a eldono en Esperanto. / 1972 / 36 p. 18 cm. br..

2666 / {61} / Breiger, Dr. med. / La Artefarita "Altmontarsun"- bano. / Nova kuracmetodo. De Dr. med. Breiger, Berlin, fakkuracisto por fizikaj kuracmetodoj kaj lumterapio. / eo / Dresden : Ader & Borel. / 1912 / 20 p. 16 cm. br..

3736 / {61} / Dardel, Dro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. / [Fotoj]. / eo / Paris : A. Maloine, libreldonejo. Dijon : Presejo Jobard. Esperanta medicina biblioteko. / [191?] / 23 p. 20,9 cm..

4695 / {61} / Dardel, Dro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. / [Fotoj]. / eo / Paris : A. Maloine, libreldonejo. Dijon : Presejo Jobard. Esperanta medicina biblioteko. / [191?] / 23 p. 20,9 cm..

3126 / {61} / Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. / De fakkuracisto por fizikaj kuracmetodoj kaj lumterapio. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1912 / 18+2 p. 16,6 cm..

4302 / {61} / Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. / De fakkuracisto por fizikaj kuracmetodoj kaj lumterapio. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1912 / 18+2 p. 16,6 cm..

4303 / {61} / Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. / De fakkuracisto por fizikaj kuracmetodoj kaj lumterapio. / eo / Dresden : Ader & Borel G. m. b. H., Esperanto-Verlag. / 1912 / 18+2 p. 16,6 cm..

4300 / {61} / Kuracejo Baden apud Wien. / Eldonita de la Unua Esperanto-Societo Baden. / eo / Wien : Presejo Fratoj Hollinek. / [191?] / [12] p. 23,0 cm..

3123 / {61} / Kuracejo Baden apud Wien. / eo / Wien : Presejo Fratoj Hollinek. Eldonita de la Unua Esperanto-Societo Baden. / [191?] / [12] p. 23,0 cm..

4301 / {61} / Kuracejo Baden apud Wien. / Eldonita de la Unua Esperanto-Societo Baden. / eo / Wien : Presejo Fratoj Hollinek. / [191?] / [12] p. 23,0 cm..

1428 / {61} / Burwinkel, D-ro O. / La Kormalsanoj. / Iliaj kaŭzoj kaj kontraŭbatalo. El la germana trad.: D-ro Kunschert. / eo / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1909 / 39 p..

4594 / {61} / Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. / (E§ diversis Pharmacopoeis). 9-Lingva vokabulario per "esperanto", Glossarium ex pluribus unum (72 in 1). Specimen. / eo + en + fr + de + es + nl + it + ru + sv + la / Paris : Librairie Hachette & Cie. / 1910 / 16 p. 21, cm..

4538 / {61} / Bulletin de la Fédération Internationale Pharmaceutique. / Publié sous la direction du Bureau. No. 4. / fr + eo + en / La Haye ('s Haag) : Electr. Brukk. Luctor et Emergo. / 1923 / 254 p. 24,2 cm..

4793 / {61} / Fédération Internationale Pharmaceutique. / Rapport de la Commission de la Nomenclature Pharmaceutique. / fr + eo + en + nl + es + it + da + fi + sv + de + hu + ru / 1922 / 106+4 p. 24,2 cm..

3798 / {61} / Sprawozdanie lwowskiego towarzystwa ratunkowego. / Z czynnosci za rok 1910. Walne Zgromadzenie obdędzie sie, w środe, d. 15. marca 1911 o g. 7. wiecz. w sali posiedzeń Galic. Kasy oszczędn. / pl / Lwow : Nakladem Lw. Tow. Rat. / 1911 / 57 p. 22,4 cm..

4456 / {61} / Sprawozdanie lwowskiego towarzystwa ratunkowego. / Z czynnosci za rok 1910. Walne Zgromadzenie obdędzie się w środe, d. 15. marca 1911 o g. 7. wiecz. w sali posiedzeń Galic. Kasy oszczędn. / pl / Lwow : Nakladem Lw. Tow. Rat. / 1911 / 57 p. 22,4 cm..

3120 / {61} / Thiroux, Doktoro H. / Raporto hidrologia kaj medicina pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). / Esperantigita de D-ro Paul Rodet. Eltirita el Archives de Thérapeutique, février 1904. / eo / Paris : A. Maloine éditeur. / 1904 / 8 p. 23,8 cm..

3121 / {61} / Burwinkel, Dro O. / La Kormalsanoj. / Iliaj kaŭzoj kaj kontraŭbatalo. Laŭ la 10-12a pliigita kaj plibonigita germana eldono E-igis Dro Kunschert. / eo / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / 1909 / 39 p. 23,9 cm..

3797 / {61} / Albert, A. - Y. / Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikoj. / (Enterito, Apendicito, Nervaj konfuzoj, k. t. p.). E-igis Dro Mazeran. / eo / Paris : A. Maloine, libreldonisto. Dijon : Imp. Jobard. Esperanta Medicina Biblioteko. / 16 p. 17,4 cm..

4615 / {61} / Albert, A. - Y. / Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikoj. / (Enterito, Apendicito, Nervaj konfuzoj, ktp.). E-igis Dro Mazeran. / eo / Paris : A. Maloine, libreldonisto. Dijon : Imp. Jobard. Esperanta Medicina Biblioteko. / 16 p. 17,4 cm..

3122 / {61} / Baŭer, Ludwig. / Nova, estonte reganta Terapio de Diabeto. / Sistemo de sanigado serioze motivita laŭ naturscienco kaj pruvata per kontinua uzado. E-igisto : H. Mangelsdorf. / eo / Berlin : Presita de Möller & Borel. / [190?] / 14 p. 22,4 cm..

4530 / {61} / Baŭer, Ludwig. / Nova, estonte reganta Terapio de Diabeto. / Sistemo de sanigado serioze motivita laŭ naturscienco kaj pruvata per kontinua uzado. E-igisto : H. Mangelsdorf. / eo / Berlin : Presita de Möller & Borel. / [190?] / 14 p. 22,4 cm..

2014 / {61} / Ĥirurgio. (Хирургія). / Resumoj en la lingvo Esperanta de la originalaj artikoloj de la n-ro 143 de la ĵurnalo "Ĥirurgio". Resumis D-ro V. Pokotilo. Trad.: D-ro N. Kabanov. / eo / Moskva, eld. Levenson. / 1908 / 4 p..

3799 / {61} / Morris, Robert T. / Mia nuna sintenado pri apendicito. / Kun rilato al la naskiĝo de la epoko kvara au fiziologia de la ĥirurgo. Trad.: H. B. Besemer. / eo / Chicago : American Esperantist Company. / 1909 / 16 p. 16,8 cm..

{62}  Inĝenierado.

2678 / {62} / Verax, Ch. / Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto. / fr+ eo / Paris : Hachette. / 1907 / 131 p. 20 cm. bi..

3132 / {62} / Verax, Ch. / Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto. / eo + fr / Paris : Librairie Hachette et Cie. / 1907 / 130 p. 20,7 cm..

2015 / {62} / Villareal, Dr Federico. / Rezisteco de la ferkolonoj. / Resistencia de las columnas de fierro. / es + eo / Lima, Imprenta de la Escuela de Ingenieros. / 1904 / 70 p..

2016 / {62} / Villareal, Dr Federico. / Rezisteco de la ferkolonoj. / Resistencia de las columnas de fierro. / es + eo / Lima, Imprenta de la Escuela de Ingenieros. / 1904 / 70 p..

4628 / {62} / Consett Iron Company, Limited. / (Akcia Kompanio Consett Ferofabrika). Julio, 1907. Esperanta eldono. Trad.: A. E. Wackhill. / eo / Durham Graflando (Anglujo) : Consett. / 1907 / 36 p. 18,9 cm..

4629 / {62} / Consett Iron Company, Limited. / (Akcia Kompanio Consett Ferofabrika). Julio, 1907. Esperanta eldono. Trad.: A. E. Wackhill. / eo / Durham Graflando (Anglujo) : Consett. / 1907 / 36 p. 18,9 cm..

2261 / {62} / Radio por Esperantistoj. / Internacia Radio-revuo. / eo / Parizo, Eldonejo Étienne Chiron. / 1926 / 172 p..

0832 / {62} / Venture, A. / Radio-terminaro. / eo / Oakville, Esperanto-Press. Dua eldono. / 1960 / 33 p..

1479 / {62} / Venture, A. / Radio-terminaro. / eo / Internacia Esperanto-Ligo. Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo. / 1943 / 33 p..

3796 / {62} / Groupe espérantiste du Creusot. / Livret-Guide du Creusot - Gvidlibreto de "Le Creusot". / Edité en français et en espéranto - eldonita france kaj Esperante. Indice bibliographique 91(0.26)(44.43LeCreusot)x4x12x. / eo + fr / Le Creusot (France) : Esperanto - Oficejo. Imp. Typ. - Lith. / Presejo - Tipografejo Ch. Laguet. / 1910 / 55 p. 16,6 cm..

1226 / {62} / Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. / eo / Paris, Librejo Hachette kaj K-io. Teknika Kolekto. / 1908 / 74 p..

3133 / {62} / Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. / Verkita de kelkaj kompetentuloj sub la direkto de M. Rollet de l'Isle. Esperanta Teknika Kolekto. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj K-io. / 1908 / 74 p. 20,7 cm..

4702 / {62} / Léger, M. / Sondeur à drague. Sondilo skrapanta. / Bulletin du Musée Océanographique de Monaco. N° 8, 10 Avril 1904. / fr + eo / Monaco : Impr. de Monaco. / 1904 / 8 p. 25,2 cm..

3795 / {62} / Léger, M. / Sondo skrapanta. / eo / Monako : Ĉe La Grupo Esperantista, Presejo de Monako. / 1904 / 11 p. 18,2 cm..

1429 (mankas) / {62} / D'Arman, R. / Lexique aéronautique en six langues. / ? / Paris, Librairie Aéronautique. / 126 p..

{63}  Agrikulturo.

3011 / {63} / Nippa, A. / Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado. / Kolekto de "Internacia Scienca Revuo". / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 19 p. 26,8 cm..

3134 / {63} / Nippa, A. / Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado. / Kolekto de "Internacia Scienca Revuo". / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1907 / 19 p. 26,8 cm..

1430 / {63} / Neergaard, Paul. / Terminaro hortikultura seslingva. / Esperanta – Angla – Dana – Sveda – Germana – Franca. Kun difinoj en Esperanto. / eo + en + de + sv + da + fr / Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda. / 1938 / 29 p..

{64}  Ekonomio hejma. Mastrumado.

1480 / {64} / Topolansky, Dr M. / 100 pikantaj panŝmiraĵoj. / Red. kaj eld. kuirejestro Franz Ruhm. Elgermanigis Dr. H. Sirk. [Desegnaĵoj] / eo / Vieno, Ruhm-Verlag. / 42 p..

{65}  Komerco. Transporto.

1431 / {65} / Berthelot, P. ; Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. / eo / Paris, Librejo Hachette & K-io. Tria eldono. / 1908 / 47 p..

1432 / {65} / Berthelot, P. ; Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. / eo / Paris, Librejo Hachette & K-io. / 1903 / 46 p..

3788 / {65} / Carreira e Carreira e Silva, Saldanha. / Gramática Aplicada. / A classe comercial - Esperanto elementar. / pt / Lisboa : Ofic Graficas. / 1916 / 134 p. 19,0 cm..

3137 / {65} / Berthelot, P. ; Lambert, Ch. / Komercaj Leteroj. / eo / Parizo kaj Londono : Librejo de Hachette kaj Ko. Kolekto Esperanta aprobita… No 11. / 1903 / 46 p. 17,8 cm..

3787 / {65} / Borel, J. / Komerca Korespondo. / eo / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia No. 16. / 46 p. 14,5 cm..

3139 / {65} / Handelsbrievenboek Esperanto-Nederlandsch. / "Merkurio", Rooterdamsche Esperantisten-vereeniging. "Frateco". / eo / Rotterdam : W. Zwagers. / 1913 / 131 p. 19,2 cm..

3138 / {65} / O 'Connor, J. C. ; Hugon, P. D. / Ĉu vi parolas Esperanton ? / Esperanto Handelskorrespondancer (1ste del). / eo / Vejle : C. Neumann 's Boghandel. Packness ' Esperanto Serie NR. 4 A. / 1908 / 46+2 p. 17,2 cm..

3136 / {65} / Ros Sudriá, Johano. / La Komerca Secretario. / Dokumentaro komerca. / eo / Paris (Francujo) : Hachette et Cie. Kolekto Esperanta aprobita… / 1905 / VI+48 p. 17,7 cm..

4766 / {65} / Butin, Max ; Jahn, Friedrich. / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. / Leitfaden für den Gebrauch an den kaufmännischen Schulen und für den Selbstunterricht. / de + eo / Berlin und Dresden : Esperanto - Verlag Ellersiek & Borel, G. M. B. H. Berlin : Druck Möller & Borel GmbH. Deutsch - Esperanto - Bücherei Nr. 5. / 1923 / 49+2 p. 18,4 cm..

4767 / {65} / Butin, Max ; Jahn, Friedrich. / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. / Leitfaden für den Gebrauch an den kaufmännischen Schulen und für den Selbstunterricht. / de + eo / Berlin und Dresden : Esperanto - Verlag Ellersiek & Borel, G. M. B. H. Berlin : Druck Möller & Borel GmbH. Deutsch - Esperanto - Bücherei Nr. 5. / 1923 / 49+2 p. 18,4 cm..

1875 / {65} / O'Connor, J. C. ; Hugon, D. P. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. / Lettres commerciales pratiques en Esperanto avec la traduction française en regard. / eo + fr / Paris, Librejo Hachette & K-io. / 1908 / 46 p. [duobla numerado].

1876 / {65} / Ros Sudriá, Johano. / La Komerca sekretario. / eo / Paris, Librairie Hachette et Cie. / 1905 / 48 p..

2886 / {65} / Borel, J. / Komerca korespondo. / Kunmetis J. Borel. / eo / Berlin kaj Dresden : Ellersiek & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia, No 16. 2a eldono (5.-10. miloj). / 1922 / 47 p. 14 cm. br..

1778 / {65} / Tajpado, teorio, praktiko. / Konsiloj por studo de la klavaro. Tekstoj por akirado de rapideco. / eo / Paris, A.G. Prevost. / [195?] / 34 p..

3786 / {65} / Codes télégraphiques - Combinaisons FAG, FYAG. / Ces diverses combinaisons s 'adaptent à tous les codes télégraphiques actuellement en usage, quelles que soient leur nationalité et la langue dans laquelle ils sont rédigés. / eo + fr / Paris : Librairie Centrale Espérantiste. Imp. Orphelins - Apprentis. / [191?] / 8 p. 20,9 cm..

1481 / {65} / Flageul. ; Duployé. / Méthode de sténographie espérantiste et de sténographie française. / [Manskribita] / fr / Issy-les-Moulineaux (Seine). 1ère édition. / 1919 / 32 p..

1272 / {65} / Sprotte, Rudolf. / Aoro. Stenografio internacia. / Lernolibro por uzo en la lingvoj Esperanto, Angla, Franca, Germana, Rusa, Hispana. / eo + en + fr + de + ru + es / Berlin, Möller & Borel. Aoro-Centrejo tutmonda, Budapest. / s.d. / 36 p..

1482 / {65} / Flageul, P. / Esperanta metagrafo. / Supera grado de l' Esperanta stenografo. [Manskribita] / eo / Issy-les-Moulineaux (Seine). Unua eldono. / 1924-1926 / 63 p..

2276 / {65} / Ahlberg, P. / Stenografio internacia laŭ la principoj de D-ro Julius Brauns. / Esperanto-Stenografio n-ro 119. E-igita de P. Ahlberg. [Manskribita] / eo / . / 1899 / 8 p..

1463 / {65} / Dalmau, Prof. Delfí. / Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio. / eo / Barcelona. / 1961 / 15 p..

2424 / {65} / Friess, Heinrich. / Intersteno de F. de Kunovski. / Gvidilo en Esperanto. [Manskribita] / eo / Eldonejo Tutmonda Intersteno-Asocio. Kvara eldono. / s.d. / [8 p.].

2468 / {65} / Provost, A. G. / Stenografaj gamoj. / [Multobligita kajero] / eo / Issy-les-Moulineaux, Stenografa Instituto Tutmonda. / 1937 / [73 p.].

2284 (mankas) / {65} / Jackson, Ernest, L. / Gregg Shorthand adapted to Esperanto. / en / New York, The Gregg Publishing Company. / s.d. / 26 p..

2469 / {65} / Unua libro de Stenografa Instituto Tutmonda. / Scienca asocio por la disvastigo de la metodo Duployé-Flageul. [Multobligita kajero. Fotaĵoj.] / eo / Issy-les-Moulineaux, Stenografa Instituto Tutmonda. / 1936 / [74 p.].

2470 / {65} / Unua libro de Stenografa Instituto Tutmonda. / Scienca asocio por la disvastigo de la metodo Duployé-Flageul. [Multobligita kajero. Fotaĵoj.] / eo / Issy-les-Moulineaux, Stenografa Instituto Tutmonda. / 1936 / [74 p.].

3140 / {65} / Sprotte, Rudolf. / Aoro. Stenografio internacia. / Lernolibro por uzo en la lingvoj Esperanto, Angla, Franca, Germana, Rusa, Hispana. / eo + en + fr + de + ru + es / Berlin : Esperanto Verlag Möller & Borel. / [190?] / 36 p. 14,6 cm..

3782 / {65} / Ledger, George. / Pitman 's phonography adapted to Esperanto. / en / London : Sir Isaac Pitman & Sons Ltd. / 1906 / 40 p. 16,4 cm..

4649 / {65} / Lyndridge, A. W. / Esperanto Shorthand. / An adaptation of Pitman 's shorthand to Esperanto. / en + eo / Southend-on-Sea : Engraved and Published by A. W. Lindridge. Printed by Washburn & Palmer. / 1913 / 32 p. 18,2 cm..

3784 / {65} / Flageul, P. / Malgranda metodo de Esperanta Stenografio. / (laŭ la sistemo Duployé'a). / eo / Issy-les-Moulineaux (Seine, Francujo) : Imprimerie spéciale de Fluganta Skribilo. Unua eldono. / 1914 / 16 p. 17,7 cm..

3783 / {65} / Flageul, P. / Petite méthode de sténographie espérantiste. / D'après le système Duployé. / fr / Issy-les-Moulineaux (Seine) : Imprimerie spéciale de Fluganta Skribilo. 1ère édition. / 1913 / 16 p. 16,5 cm..

3785 / {65} / Flageul, P. / Petite Méthode de sténographie Espérantiste. / D'après le système Duployé. / fr / Issy-les-Moulineaux (Seine) : Imprimerie spéciale de Fluganta Skribilo. 2ème édition. / 1913 / 16 p. 16,0 cm..

2620 / {65} / Epton, Harry A. / The international Radio manual. / [Rim.: tiu libro ne estas la originala Ŝabrola n-ro 2620]. / en + eo / London : The British Esperanto Assocn., Inc. / 1925 / 80 p. 16 cm. broŝ..

1434 / {65} / Feder, K. ; Nordin, J. / Internaciona radio-lexiko en Ido… / Imprimuro specimena. [Prova ekzemplero] / ido / Stockholm. / 1924 / [8 p.].

1433 / {65} / Feder, K. ; Nordin, J. / Internaciona radio-lexiko en Ido… / … e Germana, Angla, Franca, Italiana, e Hispana kun defini, formuli, tabeli edc. / ido + de + en + fr + it + es / Stokholm, P. Ahlbergs Bokförlag. Helsingfors, Mercators Tryckeri Aktiebolag. / 1925 / 259 p..

3135 / {65} / Saĥarov, A. A. / Signifo de akciaj societoj por la Esperanta movado. / Kun ruslingva aldono de modela projekto por regularo de akcia societo. / eo + ru / Moskvo (Rusujo) : Moskva librejo "Esperanto". / 1911 / 8+31 p. 17,5 cm..

4305 / {65} / Saĥarov, A. A. / Signifo de akciaj societoj por la Esperanta movado. / Kun ruslingva aldono de modela projekto por regularo de akcia societo. / eo + ru / Moskvo (Rusujo) : Moskva librejo "Esperanto". / 1911 / 8+31 p. 17,5 cm..

0215 (mankas) / {65} / Tra la filatelio. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo. / eo + fr / Béziers, Francujo. / .

0945 (mankas) / {65} / Tra la filatelio. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo. / eo + fr / Béziers, Francujo. / .

1435 / {65} / Tra la filatelio. 14-a jaro, n-ro 144-145 / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo necesa por kolektantoj de poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj ilustritaj. Direktoro : S-o Verdy. / eo + fr / Paris. / 1913 / 11 p. [de p. 1165 ĝis 1176].

1436 / {65} / Tra la filatelio. 1-a jaro, n-ro 4. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo necesa por ĉiuj kolektantoj de poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj. N-ro 4, Sept. 1908. / eo + fr / Eld. en Bezierso, Francujo. / 1908 / 8 p..

1410 / {65} / Tra la filatelio. 1908-1909. / Internacia kaj ĉiumonata ĵurnalo. Direktoro : J. Fize. Ĉefredaktorino : F-ino Flourens. 1-a jaro, 1908, de n-ro 1 de junio ĝis n-ro 12 de Majo. 2-a jaro, 1909, de n-ro 1 de Junio ĝis n-ro 5 de Novembro. / eo + fr / Eld. en Bezierso, Francujo. / 1908-1909 / 100 + 40 p..

2961 / {65} / La Novaj fervojoj tra Aŭstriaj Alpoj. / [Multaj fotaĵoj]. / eo / Wien : I. R. Ministerio por Fervojaj Aferoj. / [1912] / 74 + 1 p. 16 cm. br..

1437 / {65} / Lemaire, René. / Vocabulaire français-espéranto contenant les mots spéciaux de la philatélie et des modèles de lettres. / fr + eo / Paris, Groupe Espérantiste de Paris. / 1903 / 21 p..

1438 / {65} / Lemaire, René. / Vocabulaire français-espéranto contenant les mots spéciaux de la philatélie et des modèles de lettres. / fr + eo / Paris, Groupe Espérantiste de Paris. / 1903 / 21 p..

2950 / {65} / Scott, Herbert M. / Filatela terminaro. / Esperanta-Angla-Franca-Germana kun difinoj en Esperanto. / eo + en + fr + de / Horrem bei Köln (Germ.) : Heroldo de Esperanto. / 1928 / 47 p. 15 cm. br..

3141 / {65} / O 'Connor, J. C. ; Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. / Lettres commerciales pratiques en Esperanto avec la traduction française en regard. / eo + fr / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. / 1908 / 46/46 p. 17,3 cm..

3724 / {65} / Knabina Kolegio en Saumur, Franclando. / Ĝenerala prospekto ilustrita per fotografaĝoj. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Duagrada Instruado en Franclando. Akademio de Rennes. / 1907 / 8 p. 21,5 cm..

{66}  Industrioj kemiaj.

1483 / {66} / Suĥanov, Inĝ. A. A. / La Unua soveta Blumingo. / El la Rusa trad.: N. Hohlov. / eo / Leipzig, Ekrelo. / 1932 / 38 p..

{67/68}  Fabrikaĵoj. Metioj. Instrumentoj.

4657 / {67/68} / Prezaro N 155. E. Neumann & Co, Dresden (Germanujo). / Plej granda fabriko por kotilonajoj kaj karnavalajoj, maskaj kaj teatraj kostumoj, iluminaciajoj kaj dekoraciajoj. Eldonejo de teatrajoj. / eo / Dresden : E. Neumann & Co. / 1914 / 24 p. 19,6 cm..

3781 / {67/68} / Holdens - Kiuj ili estas kaj kion ili faras. / Solaj Fabrikistoj de "Natur-formo" Piedvestoj ĉiuspecaj, kaj nur tiu formo. Fabrikistoj de Anatomiaj, Higienaj kaj Kuracigaj Botoj. / en / 1912 / 14 p. 12,0 cm..

{69}  Konstruado.

2857 / {69} / Ytong - la moderna konstrumaterialo. / [Fotaĵoj]. / eo / (Stockholm) : International Ytong Co AB. / 1954 / 16 p. 21 cm. s.k..

{7}  BELARTOJ.

1439 / {7} / Grenkamp-Kornfeld, S. ; Brzekowski, Dr Jan. / Pri l' Moderna Arto. / [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1933 / 64 p..

1440 / {7} / Grenkamp-Kornfeld, S. ; Brzekowski, Dr Jan. / Pri l' Moderna Arto. / [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1933 / 64 p..

1441 / {7} / Hekler, Antono. / Arthistorio. / Trad.: K. Kalocsay. [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1934 / 100 p..

1442 / {7} / Hekler, Antono. / Arthistorio. / Trad.: K. Kalocsay. [Ilustr.] / eo / Budapest, Literatura Mondo. / 1934 / 100 p..

{71/72}  Planado urba, ĝardena. Arkitekturo.

4116 / {71/72} / Simon, P. Paul (artiste peintre et verrier). / La Vitraĵoj de la katedralo de Reims. / Notes sur les vitraux anciens de la cathédrale de Reims. Kun dekkvar ilustraĵoj. Trad.: Marcel Laignier. / eo + fr / Caen : Henri Delesques, imprimeur-éditeur. / 1913 / 34 p. 22,8 cm..

{73}  Skulptado.

1443 / {73} / Kjaer, Karl S. / La Skulptaĵoj sur la Vigeland-Ponto, Oslo, Norvegujo. / Les Sculptures du Pont Vigeland, Oslo, Norvège. El la Norvega trad. en francan : J.H. Rosbach, … en Esperanton : R. Bugge-Paulsen. Fotogr. Jan Stage. / fr + + eo / Oslo, Eld. Abels Kunstforlag. / 1951 / 42 p..

{74/77}  Desegnado, dekorado. Pentrado. Gravurado. Fotografado.

1444 / {74/77} / Plej gravaj ĉefverkoj de la Eŭropaj muzeoj. / 1-a serio. Albumo da dek poŝtkartoj kun kromfolioj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / [191?] / [10 poŝtkartoj].

2380 / {74/77} / Plej gravaj ĉefverkoj de la Eŭropaj muzeoj. / 1-a serio. Albumo da dek poŝtkartoj kun kromfolioj. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / [191?] / [10 poŝtkartoj].

4324 / {74/77} / Verax, Charles. / Vocabulaire français-Espéranto technologique des termes les plus employés en photographie… / … et dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la Mécanique. Édition corrigée. / eo / Paris : Photo-Revue Charles Mendel, Éditeur. Édition corrigée. / 1907 / 44 p. 17,6 cm..

3180 / {74/77} / Verax, Ch. / Vocabulaire français-Espéranto technologique des termes les plus employés en photographie. / Et dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la Mécanique. Édition corrigée. / eo / Paris : Photo-Revue Charles Mendel, Éditeur. Édition corrigée. / 1907 / 44 p. 17,6 cm..

3181 / {74/77} / Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. / Originale verkita en Esperanto. / eo / Paris : Presa Esperantista Societo. Internacia scienca kolekto. / 1906 / 79 p. 19,3 cm..

1445 / {74/77} / Setälä, Vilho. / Burĝonoj. / Infanoj en poezio kaj fotografio. [Fotoj] / eo / Helsinki, Vilho Setälä. / 1950 / 80 p..

{78}  Muziko.

3142 / {78} / Gaudard, Erman. / La Musique Espérantiste. / fr / Besançon : Imprimerie de l'Est. / 1913 / 14 p. 21,5 cm..

0504 / {78} / Butler, M. C. ; Merrick, F. / Muzika terminaro. / eo / Oakville, Esperanto-Press. Dua eldono. / 1960 / 35 p..

1446 / {78} / Butler, M. C. ; Merrick, F. / Muzika terminaro. / [Anstataŭa ekzemplero]. / eo / Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo, Internacia Esperanto-Ligo. / 1944 / 35 p. 15 cm..

2613 / {78} / Esperanta Muzikasocio. / Muzilo. / Bulteno de la Esperanta Muzikasocio. De numero 1 ĝis n-ro 10 (decembro 1966). Aperas laŭbezone. Prezo : libervola subteno. Red.: T. Kowalski. / eo / Dordrecht, Nederlando : Muzilo. / [1965-1966] / [12 p.] × 10. 29 cm. bi..

3179 / {78} / Ménil, F. De. / Muzika Terminaro. / Esperanta Teknika Kolekto. / eo / Paris : Librejo Hachette kaj Ko. / 1908 / 20 p. 20,8 cm..

1484 / {78} / Paruzel, Prof. H. / Muziko. / Kajero n-ro 1. Muzilo estas Esperanto en la muzika mondo. / eo / Dordrecht, Nederlando, eld. Muzilo. / 24 p..

1485 / {78} / Paruzel, Prof. H. / Lernolibro de muzilo. / Kajero n-ro 2. Muzilo estas Esperanto en la muzika mondo. / eo / Dordrecht, Nederlando, eld. Muzilo. / 36 p..

2301 / {78} / Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la muzikskribo… / … kaj ĝia solvo per la aŭtonoma muziknotado. / eo / Antverpeno, Presejo de "Belga Esperantisto". / 1922 / 8 p..

2302 / {78} / Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la muzikskribo… / … kaj ĝia solvo per la aŭtonoma muziknotado. / eo / Antverpeno, Presejo de "Belga Esperantisto". / 1922 / 8 p..

3731 / {78} / Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la Muzikskribo… / … kaj ĝia solvo pri la Aŭtonoma Muziknotado. Historio de la Muzikskribo kaj de la Ĉefaj provoj pri plibonigo. / eo / Antverpeno : Presejo de Belga Esperantisto. Biblioteko de la Aŭtonoma Muziknotado. / 1922 / 8 p. 22,7 cm..

2381 / {78} / Robert, E. / Cifera muziko per Esperanto. / eo / Paris, Eld. A. Besnard, 26 rue Antoinette. / 1908 / 8 p..

3169 / {78} / Robert, E. / Cifera muziko per Esperanto. / Al respektata memoro de Claes Adelsköld, mia unua muzikisto. / eo / Paris : A. Besnard, Eldonisto. / 1908 / 8 p. 14,2 cm..

2017 / {78} / Tihanyi, Josefo. / Muzikgramatiko por naturalistoj. / Harmoniigo respektive akompano de melodio laŭ aŭdsento. / eo / Budapest. / 1922 / 32 p..

4204 / {78} / Tihanyi, Josefo. / Muzikgramatiko por naturalistoj. / Harmoniigo respektive akompano de melodio lau audsento. / eo + hu / Budapest. / 1922 / 32 p. 24,7 cm..

3178 / {78} / Kristana Esperanta Kantareto. / 11 kantoj kun melodionotoj. / eo / Mülheim a. Rhein : P. Hübner. / 1908[?] / 18 p. 15,6 cm..

4323 / {78} / Kristana Esperanta Kantareto. / 11 kantoj kun melodionotoj. / eo / Mülheim a. Rhein : P. Hübner. / 1908[?] / 18 p. 15,6 cm..

4079 / {78} / Tastu, S-ino Amable. / Kristnaska Antaŭvespero. / E-igis D-ro Philippet. Muzikaĵa de S-ro Pastro Tellier. / eo / Paris (Francujo) : Presita per la presilo "Le Multicopiste". / [191?] / 3 p. 21,5 cm..

2360 (mankas) / {78} / Esperantista kantaro. / Kolekto de 53 bonkonataj germanaj kaj diversnaciaj popolkantoj. / eo / Leipzig, Germana Esperanto-Librejo. / s.d. / 43 p..

2816 / {78} / Butler, Montagu Christie. / Kantaro Esperanta. / Kompilita de… / eo / London : British Esperanto Association. / 1926 / VI + 111 p. + VII-XI. 18 cm. br..

2614 / {78} / Dalsem, Ramona van. / Simplaj floroj. / Melodioj kaj tekstoj. Akompanaĵoj de Toos Schooneman kaj Kees Olthuis. / eo / Åbyhöj : Dansk Esperanto Forlag. / [196?] / 27 p. 21 cm. br..

2359 / {78} / Esperantista kantaro. / Kolekto unua : germanaj kantoj popolaj kaj studentaj. E-igitaj de L. B. Meier. / eo / Berlin, Hoffmann. / 1907 / 80 p..

2361 / {78} / Esperantista kantaro. / Kolekto de bonkonataj germanaj popolkantoj. / eo / Leipzig, Germana Esperanto-Librejo. Dua eldono. / 1913 / 70 p..

1447 / {78} / Jen la kanto de l' vojaĝ'. / eo / Aabyhøj (Danlando), Dansk Esperanto-Forlag. / 1957 / 63 p..

2841 / {78} / Litovaj Popolkantoj. / Trad. kaj kolektis : P. Lapienė. [Desegnaĵoj]. / eo / Kaunas : Litova Esperanto-Asocio. / 1939 / 40 p. 23 cm. br..

2878 / {78} / Pillath, Friedrich. / Das deutsche Lied in Esperanto. / Germanaj kantoj esperantigitaj. Kompilis Friedrich Pillath. / eo / Berlin-Dresden : Ellersiek & Borel. 2a, iom kompletigita eldono (4a-10a miloj). / 1922 / 74 p. 15 cm. br..

1486 / {78} / Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. / Esperantaj kantoj. / eo / Antwerpen, Belgujo, Centra Esperantista Belga Oficejo. / 1909 / 19 p..

1285 / {78} / Gemoj de la Hungara popolmuziko. / Unua kajero. / eo / Budapest, Esperanta Grupo de la Hungara Nacia Asocio. / [193?] / 14 p..

4118 / {78} / Ménil, F. de. / Chansons de Esperanto-Revue. / Livret-souvenir de la fête du 26 avril 1908. / fr / Paris : Presa Esperantista Societo. / 1908 / 23 p. 14,9 cm..

4125 / {78} / Burns. / Mia bela Ĵin ("Of á the Airts the Winds Can Blow"). / Kantata de Robert Hamilton. Trad.: A. B. Deans. / eo / Rothesay (Skotlando) : Miggie kaj Ki-o. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

4129 / {78} / Burns. / L' Amindumado ("Duncan Gray"). / Kantata de Robert Hamilton. Trad.: A. B. Deans. / eo / Rothesay (Scotland) : Miggie & Co. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

3176 / {78} / Esperantista kantaro. / Kolekto unua : germanaj kantoj popolaj kaj studentaj. Esperantigitaj de L. E. Meier. / eo / Berlin : Esperanta Eldonejo Hans Th. Hoffmann. / 1907 / 80 p. 14,6 cm..

3733 / {78} / Fries, Wilhelm. / Esperantista Kantaro. / Tekstaro. Kolekto de bonkonataj germanaj popolkantoj. Kun aldono de diversnaciaj popolkantoj kaj originalaj kantoj, esperantigitaj de L. E. Meier, L. L. Zamenhof, F. Pfeil, Ad. Ŝefer, Cl. Bicknell kaj aliaj. Dua eldono reviziita kaj pligrandigita. / eo / Leipzig : Germana Esperanto-Librejo. Dua eldono reviziita kaj pligrandigita. 6.-10. milo. / 1913 / 70 p. 14,5 cm..

4128 / {78} / Lauder, Harry. / Mi amas Keton ("I love a Lassie"). / Populara Kanto Skota de H. L. Kantata de Robert Hamilton. Trad.: Ad. Ŝefer. / eo / Rothesay (Scotland) : Miggie and Coy., International Printers and Publishers. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

4117 / {78} / Löfvenmark, G. / Sveda Kantaro. / Unua kajero. / eo / Sala (Svedujo) : Eldonejo de E. L:son Finn. / 1908 / 39 p. 17,4 cm..

3001 / {78} / Pillath, Friedrich. / Das Deutsche Lied in Esperanto. / Germanaj kantoj esperantigitaj. Rekomendita de Esperantista Literatura Asocio. / eo / Berlin : Esperanto-Verlag Friedrich Ellersiek. / 1921 / 75+6 p. 15,3 cm..

3177 / {78} / Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. / Esperantaj kantoj laŭ germana, franca, norda kaj flandra muziko. Paroloj verkitaj aŭ esperantigitaj de F. S. Eldonita por la Propaganda Kaso de la revuo Belga Esperantisto. / eo / Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo O. Van Schoor. / 1909 [?] / 19 p. 13,9 cm..

4322 / {78} / Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. / Esperantaj kantoj laŭ germana, franca, norda kaj flandra muziko. Paroloj verkitaj aŭ esperantigitaj de F. S. Eldonita por la Propaganda Kaso de la revuo Belga Esperantisto. / eo / Antwerpen : Centra Esperantista Belga Oficejo O. Van Schoor. / 1909 [?] / 19 p. 13,9 cm..

4031 / {78} / Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. / Vol. 1. Tekstaro de bonkonataj Britaj kantoj. (Sub la direkto de la Kantlibrokomitato). Kantante ni laboru. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated). Dua Eldono. Reviziita kaj pligrandigita. / [190?] / 40 p. 17,2 cm..

4037 / {78} / Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. / Vol. 1. Tekstaro de bonkonataj Britaj kantoj. Kantante ni laboru. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated). / 1908? / 33 p. 18,2 cm..

4485 / {78} / Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. / Tekstaro de bonkonataj Britaj kantoj. Kantante ni laboru. / eo + en / London : British Esperanto Association (Incorporated). Vol. 1. / 1908? / 33 p. 18,2 cm..

4123 / {78} / Burns. / Fluetu Aftono ("Flow gently, Sweet Afton"). / Kantata de Robert Hamilton. Trad.: A. B. Deans. / eo / Rotseo (Rothesay) Skotlando : Miggie kaj Ki-o, Presistoj. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

4124 / {78} / Burns, Robert. / Ho, en arĝenta vinpokalo (Gae Bring tae me a Pint o 'Wine). / Trad.: A. B. Deans. Kantata de Robert Hamilton. / eo / Rothesay (Scotland) : Miggie & Co., Printers. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

3174 / {78} / Jost, Karl. / Esperantista kantaro. / 13 kantoj originalaj aŭ esperantigitaj por 4 voĉoj miksitaj. "Lingvo Internacia Esperanto". / eo / Zürich (Svisujo) : Karl Jost. Tipografejo Berichthaus. / 1907 / 27 p. 15,4 cm..

4121 / {78} / Kvarvoĉaj kantoj por Esperantistoj. / 1 Anĝelo. 2 Kanto de l' ligo. 3 La malliberulo. 4 Al la Reĝo. 5 Sonoriloj de vespero. 6 La Espero. / eo / London : Brita Esperantista Asocio. NO. 1. / 1906 / 7 p. 21,6 cm..

4127 / {78} / La Bela lagobord' de Lomondo ("The Bonnie, Bonnie Banks o 'Loch Lomond"). / Ancient Scotish Song in Esperanto. Kantata de Robert Hamilton. Trad.: A. B. Deans. / eo / Rothesay : Miggie & Co. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

4120 / {78} / Boucon, S-ro Prof. / Vivu niaj kongresoj ! / Laŭ la franca popolario "Viens, Poupoule". Kantita dum la Tria Kongreso de Esperanto. / eo / Boulogne-sur-Mer : Presejo Hamain. / 1907 / 2 p. 21,2 cm..

4126 / {78} / Burns. / Vi bordoj de la bela dun ' ("Ye Banks ans Braes o 'Bonnie Doon"). / Kantata de Robert Hamilton. Trad.: A. B. Deans. / eo / Rothesay (Skotlando) : Miggie kaj K-io, Presistoj. / [190?] / 1 p. 19,3 cm..

3173 / {78} / Löfvenmark, G. / Sveda kantaro. / Unua kajero. Kolektita de G. Löfvenmark. / eo / Sala (Svedujo) : Eldonejo de E. L:son Finn. / 1908 / 62 p. 17,2 cm..

4491 / {78} / Löfvenmark, G. / Sveda Kantaro. / Unua kajero. / eo / Sala (Svedujo) : Eldonejo de E. L:son Finn. / 1908 / 39 p. 17,4 cm..

4348 / {78} / Sveda kantaro. / Unua kajero. Kolektita de G. Löfvenmark. [Verkoj de :] Dybeck ; Runeberg ; Cöster ; Berger ; Wennerbreg ; Sätherberg ; Afzelius ; Fryxell ; Nyberg ; Dahlgren ; Atterbom ; Sehlstedt ; Geijer ; Stagnelius ; Böttiger ; Nikander ; Wallin ; Rydberg. / eo / Sala : Eldonejo E. L:son Finn. / 1908(?) / 39 p. 17,4 cm..

4119 / {78} / Adelsköld, Cl. / Kanto al la flago de paco. / Aranĝita por kvar viraj voĉoj de Bernhard Fexer. / eo / Stockholm : A. F. Sandhins Boktryckeri. / 1897 / 2 p. 23,5 cm..

3175 / {78} / Hankel, Marie. / Kongresa kantareto. / (kun notoj). Eldonita de la Kvaro por la Kvara. / eo / Dresdeno : Presejo kaj eldonejo F. Emil Boden. / 1908 / 26 p. 16,5 cm..

4321 / {78} / Hankel, Marie. / Kongresa kantareto. / (kun notoj). Eldonita de la Kvaro por la Kvara. / eo / Dresdeno : Presejo kaj eldonejo F. Emil Boden. / 1908 / 26 p. 16,5 cm..

4679 / {78} / Teatra Festo. Programo. [Parizo, 17. Aprilo 1909]. / Organizita de la sekcio de Montmartre de la Grupo Esperantista Pariza en la Festsalono de la "Journal", la 17. Aprilo 1909, je la 8 1/2 vespere. Unua kongreso de la Federacio Esperantista de Regiono Pariza. / eo / Paris : Imprimerie Espérantiste Victor Polgar-Politzer. / 1909 / 16+4 p. 21,2 cm..

3172 / {78} / Butler, Montagu C. / La Esperanta Ĥoro. / Kolekto da kantoj laŭ konataj anglaj arioj ; al miaj kursanoj. / eo / London : British Esperanto Association. Dua eldono. / [190?] / (4) p. 23,0 cm..

3666 / {78} / Butler, Montagu C. / Himnaro Esperanta. / Dua eldono, reviziita kaj pligrandigita. / eo / London : British Esperanto Association (Incorporated). Dua eldono, reviziita kaj pligrandigita. / 1921 / 145 p. 16,3 cm..

4320 / {78} / Jost, Karl. / Esperantista kantaro. / 13 kantoj originalaj aŭ esperantigitaj por 4 voĉoj miksitaj. "Lingvo Internacia Esperanto". / eo / Zürich (Svisujo) : Karl Jost. Tipografejo Berichthaus. / 1907 / 27 p. 15,4 cm..

4122 / {78} / Zamenhof, L.. Arnzt, H.. Hankel, M. / Esperantista Kantareto. / Trad.: L. Zamenhof, H. Arntz, F. Lang, G. Sellin. / eo / Eldonita de Esperantista Grupo - Bad Godesberg an Rhein (Rejna Esperanto-Kolonio). / 1909 / 4 p. 22,5 cm..

{79}  Amuzaĵoj. Sporto.

0833 (mankas) / {79} / Terminaro por infan-ludoj. / eo / Oakville, Esperanto Press. Dua eldono. / 1960 / 28 p..

3171 / {79} / Carles, A. / Kurludo de toroj. / eo / Paris : Librairie de l' Espéranto. / 1909 / 50 p. 19,3 cm..

4319 / {79} / Carles, A. / Kurludo de toroj. / eo / Paris : Librairie de l' Espéranto. / 1909 / 50 p. 19,3 cm..

4130 / {79} / Tudó di Durán, sinjoro Rafel. / La Rondo (Esperantista danco). / Elpensita de sro R. T. y D., direktoro de l' "Esbart Catalá de Dançaires" de Barcelono), laŭ pirineaj popolaj arioj kaj dancoj, kaj Enharmoniigita de profesoro Leopold Botey. Desegnaĵoj de sinjoro Ismael Smith. / eo / Barcelona : Eldono de la komitato de la Va Kongreso, F. Giró, Impressor. / 1909 / 16 p. 19,0 cm..

4659 / {79} / Vortareto de la ŝakvortoj uzataj en tiu ĉi verko. / eo + es + it + fr + en + de / [191?] / 5 p. 19,8 cm..

4660 / {79} / Vortareto de la ŝakvortoj uzataj en tiu ĉi verko. / eo + es + it + fr + en + de / [191?] / 5 p. 19,8 cm..

1448 / {79} / Terminaro por infan-ludoj. / eo / Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo, Internacia Esperanto-Ligo. / 1942 / 28 p..

2362 / {79} / Kondukanto al la stacia pilkludo (Basbalo). / eo / New-York, American Sports Publishing Co. Spalding's Athletic Library. / 1910 / 23 p..

3170 / {79} / Kondukanto al la stacia pilkludo (Basbalo). / Spalding's Athletic Library. / eo / New-York : American Sports Publishing Co. / 1910 / 23+40 p. 17,2 cm..

4317 / {79} / Kondukanto al la stacia pilkludo (Basbalo). / Spalding's Athletic Library. / eo / New-York : American Sports Publishing Co. / 1910 / 23+40 p. 17,2 cm..

4318 / {79} / Kondukanto al la stacia pilkludo (Basbalo). / Spalding's Athletic Library. / eo / New-York : American Sports Publishing Co. / 1910 / 23+40 p. 17,2 cm..

1468 / {79} / Sekelj, Tibor. / Tempesto super Akonkagvo. / Trad. el la hispana originalo : Hugo E. Garrote. / eo / Serbia Esperanto-Ligo. / 1959 / 227 p..

4131 / {79} / Wetterlé, Sinjoro Pastro. / La Germana Turisto. / Parolado de W. ĉe la ĝenerala kunveno de la Franca Touring-Club (5 dec. 1915). Trad.: E. G.-M. / eo / Paris : Librairie de l'Esperanto et des alliés. Eldonoj de la Komitato "Por Francujo, per Esperanto". Broŝuro Nro 6a. La Chapelle - Montligeon : Imp. de Montligeon. / 1917 / 11 p. 24,2 cm..

{8}  LITERATURO.

0175 / {8} / Jaumotte, M. / Belga antologio. / Franca parto. / eo / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 285 + V p..

0176 / {8} / Jaumotte, M. / Belga antologio. / Franca parto. / eo / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 285 + V p..

0174 / {8} / Vermuyten, H. / Belga antologio. / Flandra parto. / eo / Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto. / 1928 / 285 + V p..

2363 / {8} / Grabowski, A. / La Liro de la Esperantistoj. / Kolekto da versaĵoj en la Lingvo Internacia "Esperanto". / eo / Nurnberg. W. Tümmel's Buch- und Kunstdruckerei. / 1893 / 157 p..

0168 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / Elektitaj el "L'Esperantiste" kaj verkitaj de… / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Nouvelle édition. / 1906 / 246 p..

2303 / {8} / Helm, Axel A. / Bona rido… / Anekdotaro kolektita kaj E-igita. Ilustr. Lennart Spove. / eo / Malmö, Eldona Societo Esperanto. / 1965 / 85 p..

2425 / {8} / El komedioj. / Fragmentoj el La Revizoro de Gogol kaj el Georgo Dandin de Molière. E-igitaj de D-ro L.L. Zamenhof. / eo / Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin. Esperanta Biblioteko Internacia, n-ro 8. 2-a eldono. / 1924 / 48 p..

2471 / {8} / Trezoro de la Rajaho. / Poemoj. Hungar-kronika bildo. Humoraĵoj. / eo / Hungara Studento. Malgranda biblioteko, n-ro 1. / [190?] / 30 p..

0476 / {8} / Amicis, E. de. / Kverko kaj floro. / Kun la permeso de l' aŭtoro, trad. de S-ino Rosa Junck. Sekvata de internaciaĵoj (kolekto de artikoloj verkitaj por ĵurnaloj). / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 89 p..

2364 / {8} / Amicis, E. de. / Kverko kaj floro. / Kun la permeso de l' aŭtoro, trad. de S-ino Rosa Junck. Sekvata de internaciaĵoj (kolekto de artikoloj verkitaj por ĵurnaloj). / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. / 1906 / 89 p..

2543 / {8} / Aristofanos. Rudens (La Ŝnurego). Racine. Racine. / Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. / Trad.: D-ro Noël. / eo / [Presa kopio de manskribitaĵo] / [190?] / 76 + 107 + 109 + 78 p..

1286 / {8} / Bukedo. [II]. / Kolekto de literaturaĵoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj. Reviziita de Zanoni. Dua volumo. / eo / Köln, T. & H. Jung. / 1923 / 78 p..

1877 / {8} / Devjatnin, V. N. / Verkaro de Devjatnin. [I]. / (Rusa Esperantisto) Libro unua. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1906 / 136 p..

1878 / {8} / Devjatnin, V. N. / Verkaro de Devjatnin. [I]. / (Rusa Esperantisto) Libro unua. / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1906 / 136 p..

1879 / {8} / Devjatnin, V. N. / Plena verkaro de V. N. Devjatnin. [IV]. / Libro kvara, kun la portreto de l' aŭtoro. / eo / Kovno, Eldono de M.S. Tenner. Presejo de l' Societo de M. Sokolovskij. / 1911 / 165 p..

0169 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Espérantiste" kaj verkitaj de… / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. / 1902 / 246 p..

0170 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Espérantiste". / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Nouvelle édition. / 1906 / VIII + 247 p..

0171 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Espérantiste". / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Troisième édition. / 1907 / VIII + 247 p..

2127 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / Fabeloj, noveloj kaj skizoj eltiritaj el "L'Espérantiste" kaj verkitaj de… / eo / Paris, Librairie Hachette & Cie. Troisième édition. / 1907 / 246 p..

2426 / {8} / Esperantaj perleroj. [3]. / El "Lingvo Internacia". Aforismoj. Proverboj. Poezioj. Tria serio. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [191?] / 22 p..

2427 / {8} / Esperantaj prozaĵoj. / I. Fabeloj kaj rakontoj. / eo / Paris, Hachette et Cie. / [191?] / 16 p..

2902 / {8} / Esperantaj perleroj. [2]. / El "Lingvo Internacia". Aforismoj. Proverboj. Poezioj. Dua serio. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [190?] / 22 p. 16 cm. br..

2924 / {8} / Esperantaj perleroj. [1]. / El "Lingvo Internacia". Aforismoj. Proverboj. Poezioj. Unua serio. / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kolekto de "Lingvo Internacia". / [190?] / 22 p. 16 cm. br..

1287 / {8} / Giambene, Luigi. / Tra la Esperanta literaturo. / Kvindek elĉerpaĵoj el malsamaj verkaĵoj Esperantaj. / eo / Paris, Librairie de l'Espéranto. / 1908 / 112 p..

0172 / {8} / Goethe. La Biblio. / Ifigenio en Taŭrido ; La Psalmaro. / El la Germana trad.: L.L. Zamenhof. El la originalo trad.: L.L. Zamenhof. Kun antaŭparolo, klarigoj kaj notetoj pri la Hebrea muziko de F. de Ménil. / eo / Paris, Hachette et Cie. / 1908 / 108 + XV + 165 p..

0177 / {8} / Internacia krestomatio. / Elektis kaj tradukis Kabe. / eo / Warsawa, Librejo M. Arct. / 1907 / 107 p..

1288 / {8} / Internacia krestomatio. / Elektis kaj tradukis Kabe. / eo / Warsawa, Librejo M. Arct. / 1907 / 107 p..

2304 / {8} / Kolekto de poezioj en Esperanto. / Collection de poésies en espéranto avec traduction en français et grammaire abrégée de l'espéranto. Kolekto de poezioj en Esperanto kun franca traduko. / fr + eo / Paris, Esperantista Centra Oficejo. / [190?] / [26 p.].

0547 / {8} / Malnovaj paĝoj el "Lingvo Internacia". / Unua serio (1896) / eo / Paris, Presa Esperantista Societo. Kol. de "Lingvo Internacia". / 1908 / 88 p..

0384 / {8} / Wagnalls, Mabel. France, Anatole. / Miserere ; Thaïs. / [du rakontoj :] Wagnalls : Miserere. Rakonto muzika ; Trad.: Edward S. Payson. Paĝoj 3-42. France : Thaïs ; Resumis, adaptis kaj E-igis el angla traduko Edward S. Payson. Paĝoj 45-66. / eo / Prs. Ernest F. Dow. West Newton, Mass., Usono. / s.d. / 68 p..

2898 / {8} / Penseroj. / Dua kajero. Kompilis kaj trad.: Salo Grenkamp-Kornfeld. / eo / Jaslo : Esperantista Voĉo. / 1924 / 47 p. 15 cm. br..

2544 / {8} / Antaŭen kun kredo ! / Literatura jarlibro de "Pola Esperantisto" por jaro 1911. / eo / Varsovio, Eldono de Jan Günther. / 1911 / 205 p..

2128 / {8} / El La Biblio. / Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto. Trad. el la originalo de D-ro L. L. Zamenhof. / eo / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. Esperanta Biblioteko Internacia, n-ro 6. / [191?] / 43 p..

2991 / {8} / Doroŝeviĉ, Vlas. / Orientaj fabeloj. / El la rusa trad.: Nikolao Hohlov. / eo / Leipzig : Ferdinand Hirt & Sohn. Internacia Mondliteraturo. / 1924 / 66 p. 19 cm. br..

2732 / {8} / Dresen, Hilda. / Norda naturo. / Poemaro. Prologe, de E. Linnuse kaj L. Tárkony. / eo / La Laguna : J. Régulo. Stafeto. Beletraj Kajeroj. 33. / 1967 / 144 p. 19 cm. br..

0418 / {8} / Borel, J. Andersen, H. C. Orzeszko, E. Sibirjak, Mamin. Cervantes Saavedra, Miguel de. La Biblio. Goethe. Schiller. Gogol. Molière. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8] / 1. Legolibreto, trad.: J. Borel. 2. Fabeloj de Andersen, I., trad.: F. Skeel-Giörling. 3. Bona Sinjorino, E. Orzeszko, trad.: Kabe. 4. Rusaj rakontoj, fabeloj al Helenjo, Mamin Sibirjak, trad.: N. Kabanov. 5. Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono (5 ĉapitroj), Don Miguel de Cervantes Saavedra, trad.: F. Pujula y Vallès. 6. El la Biblio (trad.: D-ro L. L. Zamenhof). 7. El dramoj (fragmentoj de Ifigenio en Taŭrido de Goethe kaj de La Rabistoj de Schiller, trad.: D-ro L. L. Zamenhof). 8. El komedioj (fragmentoj el La Revizoro de Gogol kaj el Georgo Dandin de Molière, trad.: D-ro L. L. Zamenhof). / eo / Berlin, Esperanto Verlag Möller & Borel. / 43 + 42 + 51 + 44 + 48 + 43 + 44 + 44 p..

0415 / {8} / Glück, Julius. Lermontov ; Sibirjak. Jung, Teo. Scherer, R. Zamenhof, D-ro L. L. Petöfi, Aleksandro. Bengoa, R. Becerro de. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] / 1. La Grandaj filozofoj kaj la universala lingvo (Julius Glück). 2. Rusaj noveloj (Lermontov, Mamin-Sibirjak, trad.: A. Filatov). 3. De Muheddin ĝis Mundilatin (Teo Jung). 4. Tra Usono kun ruliĝanta hejmo (R.Scherer). 5. El la klasika periodo de Esperanto (Julius Glück). 6. 7. Kongresaj paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof. Unua parto + dua parto. 8. La Avo (Aleksandro Petöfi, trad.: Ladislao Spierer). 9. La Ĵusnaskito, nekredebla historio (Ricardo Becerro de Bengoa, trad.: J.F. Berenguer). / eo / Purmerend, J. Muusses. / 1937 / 32 + 32 + 34 + 34 + 36 + 32 + 34 + 31 + 31 p..

0416 / {8} / Kongresoj. Thézard, Joël. Ŝirjaev, Ivan. Collinder, Bjorn. Török, Gyula. Dickens, Charles. Dodge, Ernest. Jovkov, Jordan. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] / 10. La Jubilea Kongreso de E-o 1912. (La VIIIa Kongreso en Kraków). 11. La Ora jubilea Kongreso de E-o 1937 (Varsovio). 12. Nordnordaj fabeloj (Joël Thézard). 13. En la vagono, kaj alij rakontoj (Ivan Ŝirjaev). 14.-15. La Problemo de lingvo internacia (serio de radio-prelegoj de D-ro Björn Collinder). 16. Rozinjo (Gyula Török, trad.: K. Kalocsay). 17. El la londona skizlibro (Charles Dickens, trad.: F. Wadham). 18. Flugado alimonden (Ernest Dodge). 19. Patro kaj filo, kaj aliaj rakontoj (Jordan Jovkov, trad.: Ĥ Iskrov). / eo / Purmerend, J. Muusses. / 1937-1938 / 36 + 31 + 32 + 29 + 62 + 39 + 31 + 32 + 35 p..

2940 / {8} / Zamenhof, Dro L.-L. / La Bela historio de Jozef. / El la Biblio. Ilustrita per dekdu desegnoj de Joel Thézard. / eo / Paris : Société Française pour la Propagation de l'Espéranto. Kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 22. [dua serio]. / [195?] / 48 p. 19 cm. br..

{80}  Kolektoj, verkaroj.

0173 / {80} / Lapenna, Ivo. / Retoriko. / Kun aparta konsidero al la Esperanta parolarto. / eo / Parizo. Pres. en Langres, Francujo. / 1950 / 215 p..

0183 / {80} / Lapenna, Ivo. / Retoriko. / Kun aparta konsidero al la Esperantlingva parolarto. / eo / Parizo. Prs. en Nederlando ĉe Zwagers, Rotterdam. Dua eldono. / 1958 / 294 p..

{812}  Originala Esperanta literaturo.

{812 (05)}  Literaturaj gazetoj.

1289 / {812 (05)} / Literatura biblioteko de Lingvo Internacia, 1904. / Redaktoro Paul Fruictier. 2-a jaro, 1904. / eo / Parizo, Presejo de "