Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Viziti aliajn klasojn

AŬTOROJ

La aŭtoroj estas laŭ la ordo alfabeta. ATENTU : la ĉi-suba klasado per la komputilo ne estas laŭ la normala Esperantista faro. La ĉapelitaj literoj estas miksitaj kun la neĉapelitaj. Estas samkiel la franclingva maniero, kiu ordigas "é" kaj "è", kiel ordinara "e". Jen ekzemplo de tia ordo :
Cart   >   Cases   >   Ĉefeĉ   >   Ĉeĥov   >   Čejka   >   Cervantes.

La libroj sen aŭtornomo, la revuoj, la Esperantaj asocioj ankaŭ, ne estas en tiu listo. La nomo de la tradukinto ne aperas, ĝi estas serĉebla per la serĉilo en la kompleta katalogo. La jaro estas la eldonjaro de la ekzemplero.

 

[Arablitere]. / Lernolibro por Turkoj. (1908)

Abdu'l-Baha'. / Causeries de Abdu'l-Baha'.

Abesgus, M. [transliterigo de :] Абезгуса, М. / Марко Королевич [Marko Koroleviĉ]. (1914)

About, Edmond. / La Reĝo de la montoj. (1909)

About, Edmond. / La Reĝo de la montoj. (1909)

About, Edmond. / La Reĝo de la montoj. (1909)

About, Edmond. / La Reĝo de la montoj. (1909)

Ada. / Rememoroj de Esperantisto. (1925)

Adam Z. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova Bibliografio, 1887-1912. (1912)

Adam, E. / Où en est la question de la langue internationale. (1919)

Adams, Alfred Jno. / Esperanto inter la blindularo. (1913)

Adamson, Einar. / Världsspråksfrågan en lifsfråga. (1915)

Adamson, Hendrik. / Auli. (1934)

Adamson, Hendrik. / Auli. (1934)

Adamson, Hendrik. / Vesperkanto. (1967)

Adelsköld, Cl. / Kanto al la flago de paco. (1897)

Adema, Tjeerd. / Dekkinga fuĝas. (1957)

Adi. / La Forto de l' vero. (1945)

Ady, Endre. - Biró, Ludoviko. - Krudy, Julio. / La Prauloj. La Wagram-odo. La infano. (1913 )

Agaronjan, A. / Guteton da lakto ! (1907)

Agaronjan, A. / Guteton da lakto ! (1907)

Agourtine, Léon. / L'Espéranto et la lutte des langues. (1921)

Agourtine, Léon. / L'Esperanto et la Lutte des Langues. (1921)

Agurtin, Leo. / Mejdunarodnij jazik. Internacia lingvo. (1914)

Aĥaronjan, Avetis. / La Patrinoj. ([191?])

Aĥaronjan, Avetis. / La patrinoj. ([191?])

Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. (1905)

Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. (1905)

Ahlberg, P. / Stenografio internacia laŭ la principoj de D-ro Julius Brauns. (1899)

Ahlberg, P. / Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning : Esperanto. (1903)

Ahlberg, P. / Frågan om ett internationelt hjälpspråk och dess lösning : Esperanto. (1903)

Ahlberg, P. / Fragan om ett internationelt hjälpsprak och dess lösning : Esperanto. (1903)

Ahlberg, P. / Esperanto-Svensk ordbok. (1905)

Aizière, I. / Esperanto kaj Instruistoj. (1914)

Aizière, J. / Pourquoi les instituteurs doivent apprendre l'Espéranto. ([1913])

Aizière, J. - Rollet de L'Isle.  / L'Initiation à l'espéranto. ([191?-192?] )

Ajspurit, A. / Internacia Krestomatieto.  (1912)

Akutagawa. / La Kapao. (1954)

Albault, André. - Léger, Roger.  / Dictionnaire Français-Espéranto. (1961)

Albert, A. - Y. / Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikoj.

Albert, A. - Y. / Kuracado de la Mallakso kaj de ĝiaj Komplikoj.

Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. (1928)

Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. (1913)

Alcyone (J. Krishnamurti). / Ĉe la piedoj de la Majstro. (1913)

Alejĥem, Ŝalom. - Heine, Henri. / La Rabeno de Baĥaraĥ (Heine). La Gimnazio (Alejĥem). (1929)

Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P.  / Estonta Milito.  (1907)

Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P.  / Estonta milito. (1907)

Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P.  / Estonta milito. (1907)

Alleyne Sinnotte, E. / Lilio. (1918)

Allingham, Evelyn S. / Modern Latin. (1908?)

Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. (1907)

Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. (1913)

Altenburger, Adolf. / Kulcs (Megoldások) Gyakorlati Esperanto nyelvtanához. (1913)

Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan. (1913)

Altenburger, Adolf. / A nemzetközi nyelv Kérdése és az Eszperanto mint e kérdes legjobb megoldása. (1906)

Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan tiz leckében. (1910)

Altenburger, Adolf. / A nemzetközi nyelv Kérdése és az Eszperanto mint e kérdes legjobb megoldása. (1906)

Altenburger, Adolf. / Gyakorlati Esperanto nyelvtan tiz leckében. (1913)

Altenburger, Adolf. / Kulcs (Megoldások)… Gyakorlati Esperanto nyelvtanához. (1913)

Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto. - Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. / Grammatica da lingua Esperanto. (1906.)

Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto. - Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. / Grammatica da lingua Esperanto. (1906.)

Alves, Castro. / Elektitaj poemoj. (1959)

Alves, Castro. / Elektitaj poemoj. (1959)

Amaya, Jesus. / Mejiko kaj Kardenas. (1937)

Amaya, Jesus. / Mejiko kaj Kardenas. (1937)

Amicis, E. de. / Kverko kaj floro. (1906)

Amicis, E. de. / Kverko kaj floro. (1906)

Amicis, E. de. / Kverko kaj Floro.  (1906)

Amicis, Edmondo de. / Koro. (1936)

Amicis, Edmondo. / La Urbo kiu dormas - La urbo de l' revoj. (1912)

Andelin, Werner. / Esperanto-Kielen oppi- ja sanakirja. (1906)

Andelin, Werner. / Esperanto-kielen oppikirja. (1906)

Andersen, H. C. / La Virineto de maro. (1907)

Andersen, H. C. / La Virineto de maro. (1907)

Andersen, H. C. / La Marvirineto. (1962)

Andersen, H. C. / Fabeloj. [I]. (1965)

Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Andersen, H. Chr. / Bildolibro sen bildoj. (s.d.)

Andersen, H. Chr. / Bildolibro sen bildoj. (1909(?))

Andersen, Hans Christian. / Fabeloj I.  (1909)

Andersen, Hans Christian. / Fabeloj I.  (1909)

Andersen, Hans Christian. / Fabeloj I.  (1909)

Andersen. / Fabeloj. [I]. (1923)

Andersen. / Fabeloj. [I]. (1926)

Andersen. / Fabeloj. [III]. (1932)

Andersen. / Fabeloj. [III]. (1932)

Andersen. / Fabeloj. [IV]. (1963)

André, Ch. / Le Latin et le problème de la langue internationale. (1903)

Andreev, A. P. / Revolucio en la lingvoscienco. (1929)

Andreev, Leonido. / Ben-Tovit. ([190?])

Andreev, Leonido. / Ben-Tovit. ([190?])

Andrejev, A. P. (Андреевъ, А. П.) / Internacia lingvo Esperanto. Ĝia estanto, estinto kaj estonto. Эсперанто. (Междунардиый Языкъ [Meĵdunarodnij Jazik]). (1913)

Andrejev, Leonid. - Mirbeau, Octave. / Ili estis frenezaj (Mirbeau). Ruĝa rido (Andrejev). (1906)

Andrejev, Leonid. - Mirbeau, Octave. / Ili estis frenezaj. Ruĝa rido. (1906)

Andrejev, Leonid. - Mirbeau, Octave. / Ili estis frenezaj (Mirbeau). Ruga Rido (Andrejev). (1906)

Andropov, Ju. V. / La Doktrino de Karl Marks kaj kelkaj aspektoj de la socialisma konstruado en USSR. (1983)

Anonima aŭtoro. / Solvo de la problemo de lingvo internacia. (1907 )

Anonima aŭtoro. / Solvo de la problemo de lingvo internacia. (1907 )

Antido. / Elementala gramatiko de la lingwo internaciona kun exercaro. (1907)

Antido. / Kompleta fundamento de l' idiomo "Mondiala" or "Nov-Esperanto" da Antido. (1932-1933)

Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. (1910)

Antido. / Elementala gramatiko de la lingwo internaciona kun exercaro. (1907)

Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. (1910)

Antido. / La Construction logique des mots en espéranto. (1910)

Anton, R. - Borel, J. / Esperanta-Gemana frazlibro de la ĉiutaga vivo. (1907)

Anttila, Werner. / Suomi-Esperanto sanakirja. (1911)

Aphanax. - Bulyovszky, Gyula. / Trezoro de la Rajaho. ([190?])

Applebaum, Jakob David. / Jozefo. (1957)

Apulejus, Lucius. / Amoro kaj Psiĥe. (1924)

Apulejus, Lucius. / Amoro kaj Psiĥe. (1910)

Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. / Hungara poemaro. I. (1907)

Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Arbes, J. / Rakontoj. (1908)

Arbes, J. / Rakontoj. (1908)

Arbes, J. / Rakontoj. (1908)

Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1910)

Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1910)

Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1911)

Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1911)

Archdeacon, Ernest. / Pourquoi je suis devenu Esperantiste. (1910)

Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1911)

Archdeacon, Ernest. / À propos de : Pourquoi je suis devenu espérantiste. (1911)

Ariŝima, Takeo. / Deklaracio. (1924)

Aristofanos. - Rudens (La Ŝnurego). - Racine. - Racine. / Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. ([190?])

Aristophanes. / Plutos'. (1906 )

Arndt, Herbert [kaj aliaj]. / Germana Demokratia Respubliko. (1969)

Arnhold, Dro. - Mybs, Dro. - Schamm, Dro. - Hankel, sinjorino.  / IV. Internacia Esperantista Kongreso. Dresden. (1908)

Arntz, Prof. D-ro Helmut. / Faktoj pri Germanujo. (1958)

Arnzt, H. - Hankel, M. - Zamenhof, L. / Esperantista Kantareto. (1909)

Árpád, Abonyi. / Mallumaĵoj. (1906)

Árpád, Abonyi. / Mallumaĵoj. (1906)

Árpád, Abonyi. / Mallumaĵoj. (1907 )

Árpád, Abonyi. / Mallumaĵoj. (1906)

Árpád, Abonyi. / Mallumaĵoj. (1906)

Asch, Salom. / La Sorĉistino el Kastilio. (1933)

Asdreni. / Versaĵoj. (1991)

Asov, V. / L. Tolstoj kaj esperanto. (1915)

Assis, Machado de. / Teatro – Kvar komedioj. (1958)

Aubert, Jean René. / Le Latin langue internationale. (1906)

Aubert, Maurice. / Introduction à l'étude de l'Esperanto et des langues vivantes. (1905)

Aubert, Maurice. / Introduction à l'étude de l'Esperanto et des langues vivantes. (1905)

Auld, William. / La Infana raso. (1956)

Auld, William. / Unufingraj melodioj. (1960)

Auld, William. / Unufingraj melodioj. (1960)

Auld, William. / Humoroj. (1969)

Auld, William. / La Infana raso. (1968)

Auld. - Dinwoodie. - Francis. - Rossetti. / Kvaropo. (1952)

Aulnoy, Marie Catherine Jumel de Berneville, grafino d'. - Berquin, Arnaud. / Rakontoj por junaj esperantistoj. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/rakont/rakontoj.htm . (1911)

Auriol, G. - Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. / Diversaĵoj. (1902)

Auriol, G. - Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. / Diversaĵoj. (1902)

Avsejenko, V. G. / Fraŭlino Suzano. (1919)

Avsejenko, V. G. / Fraŭlino Suzano. (1919)

Aymonier, C. / Histoire d'une délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. (1914)

Aymonier, C. / Histoire d'une délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. (1914)

Aymonier, Camille. / Cours méthodique d'espéranto. (1918)

Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj. (1913)

Aymonier, Camille. / Une Langue vivante artificielle. (1917)

Aymonier, Camille. / Grammaire complète, cours méthodique d'espéranto. (1918)

Aymonier, Camille. / Autour de l'Espéranto. (1912)

Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. (1909)

Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. (1909)

Aymonier, Camille. / Une Langue vivante artificielle. (1917)

Aymonier, Camille. / Autour de l'espéranto. (1912)

Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. (1913)

Aymonier, Camille. / L'Espéranto – Réponse à des critiques. (1909)

Aymonier, Camille. / Grammaire complète.  (1910)

Aymonier, Camille. / L'Espéranto langue première de l'enseignement. (1925)

Aymonier, Camille. / L'Espéranto langue première de l'enseignement. (1925)

Aymonier, Camille. / Pri Esperanto. Diskutado pri kelkaj ŝanĝoj de Ido proponitaj. (1913)

Aymonier, Camille. / Lazaro-Lukoviko Zamenhof, Aŭtoro de Esperanto. (1918)

Aymonier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1921)

Aymonier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'espéranto. (1921)

Aymonnier, Camille. / Essai sur la dérivation comparée dans les langues naturelles et artificielles. (1921)

Aymonnier, Camille. / Essai sur la dérivation comparée dans les langues naturelles et artificielles. (1921)

Aymonnier, Camille. / Grammaire complète d'Esperanto. (1907)

Aymonnier, Camille. / Grammaire complète d'Esperanto. (1908)

Aymonnier, Camille. / Lazaro-Ludoviko Zamenhof, aŭtoro de Esperanto. (1918)

Aymonnier, Camille. / Lazaro-Ludoviko Zamenhof, aŭtoro de Esperanto. (1918)

Aymonnier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. (1909)

Aymonnier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. (1909)

Aymonnier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Corrigé des thèmes. (1910)

Aymonnier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1909)

Aymonnier, Camille. - Grosjean-Maupin, E. / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1909)

Azorin, Francisko. / Adamo kaj Eva. (1954)

Baart de la Faille, Dr C. J. - Isbrücker, Ir. J. R. G. / Esperanto Verdedigd. (1920)

Babin, P. / Por la praktikantoj. (1957)

Bach, Charles Henri. - Oddon, Yvonne.  / Petit guide du bibliothécaire. (1962)

Bach-Sisley, Jean. / Rakontoj al mia belulino. (1907)

Bach-Sisley, Jean. / Rakontoj al mia belulino. (1907)

Bach-Sisley, Jean. / Rakontoj al mia belulino. (1907)

Bach-Sisley, Jean. / Rakontoj al mia belulino. (1907)

Backheuser, Everardo. / Brazilio. (1909)

Backheuser, Sro Everardo. / Brazilio. (1909)

Backheuser, Sro Everardo. / Brazilio. (1909)

Backman, G. H. / Svensk-Esperantisk Ordbok. (1921 )

Bacquer, Jean. / La Kun-princlando Andoro, lasta feŭda ŝtato. (1962)

Baghy, Julio. / Sonĝe sub pomarbo. (1958)

Baghy, Julio. / Viktimoj. (s.d.)

Baghy, Julio. / Dancu, marionetoj ! (1933)

Baghy, Julio. / Pilgrimo. (1926)

Baghy, Julio. / Verdaj Donkiĥotoj. (1933)

Baghy, Julio. / Preter la vivo. (1931)

Baghy, Julio. / La vagabondo kantas. (1933)

Baghy, Julio. / Publika letero pri la reorganizado. (1931)

Baghy, Julio. / Dancu, marionetoj ! (1933)

Baghy, Julio. / Viktimoj. (s.d.)

Baghy, Julio. / La Teatra korbo. (1934)

Baghy, Julio. / Viktimoj. (s.j.)

Baghy, Julio. / Sur sanga tero. (1933)

Baha 'u 'llah. / Kaŝitaj vortoj de la "Superega Plumo". (1917)

Baird, Miss Jane. - Harvey, Mr William. - Mann, Mr W. W. - Mabon Warden, Mr John.  / The "Edinburgh" Esperanto Pocket Dictionary. (1915)

Baker, Arthur. / The American Esperanto book. (1908)

Baker, Arthur. / The American Esperanto book. (1908)

Baker, Arthur. / The American Esperanto Book. (1907)

Baker, Arthur. / Elements of Esperanto. (1907)

Balabanov, Bojan. / Bulgario. (1959)

Balliman, J. / Tradukoj de Francaj poezioj… ([192?])

Balliman, J. / Grandaj trajtoj de historio de Francujo. (s.d.)

Balliman, J. / Tradukoj de francaj poezioj… ([191?])

Balmont, K. D. / Elektitaj Versaĵoj. (1921)

Balucki, M. / Kuzeto. ([191?])

Balucki, M. / Kuzeto. ([191?])

Bałucki, Miĥaelo. / Ama bileto. (1909)

Balzac, H. de. / La Vendetta. (1911)

Balzac, Honoré de. / La Vendetta. (1911)

Balzac, Honoré de. / La Vendetta. (1911)

Balzac, Honoré de. / Eŭgenino Grandet. (1909)

Bandlow, Heinrich. / Nord-germanaj rakontoj. (1924)

Bandlow, Heinrich. / Nord-germanaj rakontoj. (1912(?))

Bang, Hermano. / La Hontemulo. - La Unua kiso. (s.d.)

Banville, Théodore de. / Gringoire. (s.d.)

Barabás, Ábel. / Esperanto világnyelv. (1898)

Barabás, Ábel. / Esperanto világnyelv. (1898)

Barenton, Hilaire de. / Flavuloj kion ili volas. (1908)

Barenton, Hilaire de. / Flavuloj kion ili volas. (1908)

Barenton, Hilaire de. / Ruĝuloj, kion ili volas. (1908)

Barenton, Hilaire de. / Ruĝuloj, kion ili volas. (1908)

Barnes Rhodes, W. / Bombasto furioza. (1911)

Baroll, Henry H. - Hall, Herschel S.  / Rakonto kaj Aventuro. ([191?])

Baronnet, F. / La Langue universelle Esperanto. ([195?])

Barrio Y Moraita, Lorenzo. / Kritika ekzameno de la proceso kontraŭ Kristo. (1912)

Bartelmes, N. / Juneca ardo. (1936)

Bartelmes, N. / Vartejoj. (1938)

Bartels, Pastro H. M. H. / Garcia Moreno. ([190?])

Bartels, Pastro H. M. H. / Garcia Moreno. ([190?])

Bartels, Pastro H. M. H. / Garcia Moreno. ([190?])

Barthelmes, Norbert. / Petro. (1928)

Barthelmess, N. / Diablidoj. (1928)

Bartholdt, Hon. Richard. - Christen, Prof. A. / Hearings before the Committee on Education. (1914)

Barton Kent, A. / Une Langue commerciale commune. (1920?)

Barton Kent, Mr. A. / Une Langue commerciale commune. (1918)

Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono. (1950)

Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… (1932)

Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… (1937)

Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. (1907)

Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche français-espéranto… (1960)

Bastien, Louis. / Vocabulaire de poche Français-Esperanto…  (1947)

Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. (1907)

Bastien, Louis. / Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto. (1907)

Batèk, Dr. A. / La Rezultato de mia paciga entrepreno. (1908)

Bates, Arlo. / Stranga idilio. (1917(?))

Bates, Arlo. - Putnam, Eleanor.  / Princo Vanc'. (1914)

Battisti, D-ro Cesare. / Gvidlibro tra Trentino. ([post 1918])

Baudet, André. / L'espéranto dans le commerce. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/commerce.htm (1931)

Baudet, André. / La Langue auxiliaire en progrès. (1930)

Baudet, André. / La Langue auxiliaire en progrès. (1930)

Baudet, André. / L'Espéranto dans le commerce. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/commerce.htm (1931)

Baudoin, Charles. / La Arto de memdisciplino : psikagogio. (1926)

Baudoin, Charles. / La Arto de memdisciplino : psikagogio.

Baŭer, Ludwig. / Nova, estonte reganta Terapio de Diabeto. ([190?])

Baŭer, Ludwig. / Nova, estonte reganta Terapio de Diabeto. ([190?])

Baupierre, Henri. / Specimene. (1962)

Baur, Arthur. / Svisa antologio. (1939)

Bayle Bernard, William. / Lia Lasta Ŝanco. (1915)

Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix-Rouge. (1906)

Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix-Rouge. (1906)

Bayol, Lieutenant. / Esperanto Guide to the Red Cross. ([191?])

Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . (1916)

Bayol, Lieutenant. / Espéranto et Croix - Rouge. (1906)

Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . (1913(?))

Bayol, Lieutenant. / Guide Espéranto de la Croix - Rouge. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/rugxkruc/petguide.htm . (1916)

Bayol, Poruĉika. / Snutnik Krasnago Kresta na Jazik Esperanto (cirile). ([191?])

Bazin, René. / La Muelilo kiu ne plu turniĝas. ([190?])

Bazin, René. / La Muelilo kiu ne plu turniĝas. ([190?])

Beaucaire, Louis. / Fabeloj de la verda pigo.  (1981)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1904)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1904)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1902)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1902)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1906)

Beaufront, L. de. / Dictionnaire Esperanto-Français. (1902)

Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado Esperantaj. (1906)

Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado Esperantaj. (1903)

Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. (1904)

Beaufront, L. de. / A Lingua universal Esperanto. (1896)

Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. (1907)

Beaufront, L. de. / Thèmes d'application… (1903)

Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. (1903)

Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. (1906)

Beaufront, L. de. / Commentaire sur la grammaire Esperanto. (1906)

Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. (1905)

Beaufront, L. de. / Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'Esperanto. (1903)

Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. (1906)

Beaufront, L. de. / Klariga libreto de l' Delmas'aj helpaj bildoj… ([190?])

Beaufront, L. de. / Grammaire complète de la langue internationale. (1908)

Beaufront, L. de. / L'Espéranto seule vraie solution de la Langue internationale auxiliaire. (1903)

Beaufront, L. de. / Corrigé de l'Ekzercaro de la Llingvo internacia Esperanto de L.-L. Zamenhof. (1907)

Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. (1902)

Beaufront, L. de. / L'Espéranto seule vraie solution de la Langue internationale auxiliaire. (1904)

Beaufront, L. de. / L'Espéranto. Texte synthétique des règles, préfixes, suffixes, expressions de l'espéranto. (1905)

Beaufront, L. de. / Une langue auxiliaire, à quoi bon. Maintenant ou après la guerre ? (1915)

Beaufront, L. de. / Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto. (1903)

Beaufront, L. de. / La Langue internationale peut-elle être le latin ? (1902 [?])

Beaufront, L. de. / Structure du dictionnaire Esperanto. (1905)

Beaufront, L. de. / L'Esperanto. Ses raisons d'être sa Structure ses Services sa Diffusion. (1906 )

Beaufront, L. de. / Commentaire sur la Grammaire de la Langue Internationale "Esperanto". (1900 )

Beaufront, L. de. / A Lingua universal Esperanto. (1898)

Beaufront, L. de. / Ekzercoj de aplikado. (1903 )

Beaufront, L. de. / Langue internationale "Esperanto". (1897 )

Beaufront, L. de. / Esperanto kansainvälisenä kielenä. (1905)

Beaufront, L. de. / Un bien beau leurre.  Tre bela tromplogilo. (1907)

Beaufront, L. de. / Есперанто (propaganda broŝuro). (1903)

Beaufront, L. de. / Esperanto kansainvälisenä kielenä. (1905)

Beaufront, L. de. / Thèmes d'application. (1903)

Beaufront, L. de. / L'Esperanto. Ses raisons d'être sa Structure ses Services sa Diffusion. (1906 )

Beaufront, L. de. / Langue internationale "Esperanto". (1897 )

Beaufront, L. de. - Couturat, L. / International-English Dictionary. (1908)

Beaufront, L. de. - Couturat, L. / International-Deutsches Wörterbuch. (1908)

Beaufront, L. de. - Couturat, L. / Dictionnaire Français-Ido. (1915)

Beaufront, L. de. - Couturat, L. / Dictionnaire international-français. (1908)

Beaufront, L. de. - Moch, Gaston. / Pri tri Projektoj prezentitaj al la Boulogne 'a Kongreso. (1905)

Beaumarchais. / Edziĝo de Figaro… (1898)

Beaumarchais. / La Barbiro de Sevilla… (1909)

Beaumarchais. / La Barbiro de Sevilla… (1909)

Beck, René. / La Mistera Sinjorino. ([191?])

Beck, René. / La Mistera Sinjorino. ([191?])

Becker, Michel. - Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1909)

Becker, Michel. - Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1909)

Becker, Michel. - Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1910)

Becker, Michel. - Grosjean-Maupin, E. / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1910)

Becker, Prof. M. - Grosjean-Maupin, Prof. E. - Sprotte, Rudolf. / Schlüssel zum Praktischen Esperanto-Lehrbuch. (1910)

Becker, Prof. M. - Grosjean-Maupin, Prof. E. - Sprotte, Rudolf. / Praktisches Esperanto-Lehrbuch (1910)

Bedford, Annie North. / Penjo kaj ŝiaj amikoj. (1956)

Behrendt, Arnold. / Universala poŝtmarko. (1913)

Behrendt, Arnold. / El la domo tie kontraŭa. (1912(?))

Behrendt, Arnold. / El la domo tie kontraŭa. (1912(?))

Behrendt, Ober-Postpratikant Arnold. / Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. (1912)

Behrendt, Ober-Postpratikant Arnold. / Raporto al la IIIa Kongreso de Universala Esperanto-Asocio [Krakow]. (1912)

Belhoste, L. - Doué, M. / Gvidlibro pri Parizo. (1932)

Bellamy, Edward. / Rigardante malantaŭen en la jaro 2000. (s.d.)

Belmont, Leo. / Jak nauczyć się Esperanta ? (1936)

Bĕlohlav, Ph. D-r. Jos. / Turnov. (1910)

Bemaldo, Luzo. - Carreira, Saldanha.  / Curso elementar de Esperanto. (1919)

Benavente, Jacinto. / Hispanaj dramoj. ([190?])

Benavente, Jacinto. / La Nesia Hejmo (El Nido Ajeno). (1909)

Benavente, Jacinto. / La Nesia Hejmo (El Nido Ajeno). (1909)

Bendix, Kaj. / Dansk-Norsk Esperanto-Ordbog. (1909)

Bendix, Karl. / Kopenhago. (1908)

Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Bengoa, Ricardo Becerro de. / La Ĵusnakito. (1937)

Bennett, Arnold. / Ok Noveloj. (1919)

Beraru, Mişu. / Spite la vivon ! (1928)

Berczik, Árpádo. - Molnár, Francisko. - Guthi, D-ro S. / Kiu ne povas plori. La Kitklubo. Demandoj Konfesigaj. (1910 )

Berger, Joseph F. / Niko kaj Nina. ([195?])

Bergman, Sten. / Tra sovaĝa Kamĉatko. (1932)

Berland, P. / La Aritmetika kalkulbastono… ([190?])

Bernadotte, Folke. / La Fino. (1946)

Bernadotte, Folke. / La Fino. (1946)

Bernard, R. - Kalocsay, K. - Waringhien, G.  / Parnasa gvidlibro. (1968)

Bernard, Tristan. / Angla lingvo sen profesoro. (1907)

Bernard, Tristan. / Angla lingvo sen profesoro. (1907)

Bernard, Tristan. / Angla Lingvo sen Profesoro. (1907)

Bernard, Tristan. - Molière. - La Tria. / La Tria. Angla lingvo sen profesoro. Georgo Dandin. (1908)

Bernstein, Herman. / La Rekta ĝibulo. (1915)

Berquin, Arnaud. - Aulnoy, Marie Catherine Jumel de Berneville, grafino d'. / Rakontoj por junaj esperantistoj. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/rakont/rakontoj.htm . (1911)

Berthelot, P. / Provo de Khemia nomigado en Esperanto. (1904 )

Berthelot, P. - Cart, Th. - Merckens, M.  / Vocabulaire Français-Esperanto. (1906 )

Berthelot, P. - Cart, Th. - Merckens, M.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Berthelot, P. - Cart, Th. - Merckens, M.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Berthelot, P. - Cart, Th. - Merckens, M.  / Vocabulaire français-espéranto… (1903)

Berthelot, P. - Cart, Th. - Merckens, M.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Berthelot, P. - Lambert, Ch. / Komercaj Leteroj. (1903)

Berthelot, P. - Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. (1903)

Berthelot, P. - Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. (1903)

Berthelot, P. - Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. (1908)

Berthelot, P. - Lambert, Ch. / Komercaj leteroj. (1903)

Berthelot, Paul. / La Evangelio de la horo. (1912)

Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. / Hungara poemaro. I. (1907)

Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Besant, Annie. / La Teozofia Societo.

Besant, Annie. - Kunz. - Leadbeater, C. W. - Cook, Sidney A. / Teozofia Penso. (1970)

Bessières, Albert. / Parvuli. (1924)

Bezruč, Petr. / Sileziaj poemoj. (1927)

Bezruč, Petr. / Ruĝa floro. (1965)

Bhave, Vinoba. - Morrison, Sybil. - Scarini, Guerrino. / Komentaro de Vinoba Bhave. ([ĉ. 1960])

Bianchini, Pastro Jakobo. / Hebrea kalendaro. (1907)

Bianchini, Pastro Jakobo. / Hebrea kalendaro. (1907)

Bianchini, Sac. J. / Parva grammatica internationalis idiomatis Esperanto. ([1915?])

Biart, Lucien. / Akvo dormanta. Sceno el la Meksikana vivado. (1907)

Biart, Lucien. / Akvo dormanta. (1907)

Biaut, Augusto. / El Esperanto i su difusion en el mundo. (1909)

Bidon, Dr. / Utilité et possibilité d'une langue auxiliaire internationale en médecine… (1910)

Bidon, Dr. / Utilité et possibilité d'une langue auxiliaire internationale en médecine… (1910)

Bigor, Georgi. / Ili pereis por la libero. (1947)

Bilhaud, Paul. / Solo de fluto. (1907)

Bilhaud, Paul. / Solo de fluto. (1907)

Bilhaud, Paul. / Solo de fluto. (1907)

Bilhaud, Paul. / Solo de fluto. (1907)

Bilhaud, Paul. / Solo de fluto. (1907)

Bilibin. / Konvenaĵoj. (1914)

Bílík, V. - Holub, J. - Ĉejka, Th.  / Mezinárodni řeč Esperanto. (1900)

Bilik. - Čejka, Th.  / Mezinárodní řeč Esperanto. (1901)

Bilz, Alfred. / Oraj reguloj por la vivado. (1908)

Bilz, Alfred. / Oraj reguloj por la vivado. (1908)

Bilz, F. E. - La Sesa. - Spaak, Paul. / Kaatje. Oraj reguloj por la vivado. La Libro de la sesa Internacia Kongreso de E-o. Washington. 1910. (1911 [190?] 1910)

Biró, Ludoviko. - Krudy, Julio. - Ady, Endre. / La Prauloj. La Wagram-odo. La infano. (1913 )

Bischitzky, Dr. Adolf. / Esperanto-Übungsbuch mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Anhang. (1922)

Bjørnson, Bjørnstjerne. / Gaja knabo. (1934)

Blachstein, Dr. A. / Pri Esperanto kaj Esperantistoj. (1908)

Blachstein, Dr. Arthur. / Die Esperanto Sprache im Deutschen Munde. (1907)

Blachstein, Dr. Artur. / Das Grundgesetz des Esperanto. (1907 )

Blade, François. / La Bela Magdaleno. (1907)

Blade, François. / La Bela Magdaleno. (1907)

Blaĵko, S. / La Kometo de Halley. (1910)

Bleier, V. - Cense, E. / Ora libro de la Esperanto-movado, 1887-1937. (1937)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Bleier, V. - Kökeny, L.  / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Bleier, V. - Szilágyi, F. / Arĝenta duopo. [I]. (1937)

Bleier, V. - Szilágyi, F. / Arĝenta duopo. [I]. (1937)

Blicher, St. St. / Taglibro de vilaĝ-pedelo. (1922)

Blok, A. / Het Esperanto in twintig lessen. (1914)

Blok, A. / Sleutel op Het Esperanto in twintig lessen. (1913)

Blok, Aleksandro. / Dekdu. (1922)

Blok, H. / Esperanto sleutel. ([190?])

Blok, H. / Esperanto sleutel. ([190?])

Blok, H. - Ĉefeĉ, E. / Esperanto Sleutel. ([191?])

Blondel, André. / Sur la question de la langue internationale auxiliaire. (1904)

Blondel, André. / Sur la question de la langue internationale auxiliaire. (1905)

Boatman, Douglas P. / La Nekonata konato. (1932)

Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. (1927)

Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. (1927)

Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto groupés selon le sens. ([1906?])

Bobin, Marcel. / Les Mots Esperanto. (1906 )

Böðvarsson, Árni. / Islanda lingvo. (1977)

Bogard, E. / Nur per gut-kontilo. ([1927])

Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1911)

Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1911)

Boirac, E. / Le Congrès espérantiste de Genève. (1906)

Boirac, E. / Le Congrès espérantiste de Genève. (1906)

Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. (1914)

Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. (1914)

Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1913)

Boirac, E. / Le Congrès Espérantiste de Genève. (1906 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. (1911)

Boirac, E. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1911)

Boirac, E. / Fundamentaj Principoj de la Vortaro Esperanta. I. (1911 )

Boirac, E. / Le Congrès Espérantiste de Genève. (1906 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Ŝlosileto kvarlingva Franca, Angla, Germana, Latina de la Lingvo Internacia Esperanto. (1903 )

Boirac, E. / Le Problème de la langue internationale. (1911)

Boirac, É. / Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. (1925)

Boirac, É. / Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta. (1925)

Boirac, E. (por la raporto). / Tria Kongreso - Festo de La Revuo. (1907)

Boirac, E. (por la raporto). / Tria kongreso - Festo de La Revuo. (1907)

Boirac, Emile. / Plena Vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. (1911(?))

Boirac, Emile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. (1909)

Boirac, Émile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. (1909-1910)

Boirac, Émile. / Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca. (1909-1910)

Boirac, Émile. / Perdita kaj retrovita. (1905)

Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . (1906)

Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . (1906)

Boirac, Émile. / Qu'est-ce que l'Esperanto ? (1909)

Boirac, Émile. / Perdita kaj retrovita. (s.d.)

Boirac, Émile. / Pri la homa radiado. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/boirac/radiado.htm . (1906)

Boirac, Emile. - k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

Boirac, Emile. - k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

Boirac, Emile. - k. a. / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. (1908)

Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. (1908)

Boissaries, D-ro. / Lando de mirakloj. (1908)

Boissière, René E. / Sur la feliĉvojo. (1930)

Boistel, F-ino. / Dekdu rakontoj. ([191?])

Boistel, F-ino. / Dekdu rakontoj. ([191?])

Boitel. - Cart, Th.  / Vocabulaire français - espéranto. (1902)

Boitel. - Cart, Th.  / Vocabulaire français - espéranto. (1902)

Bokarev, E. A. / Rusa-Esperanta vortaro. (1966)

Bolingbroke Mudie, H. - Cunningham, G. - Pollen, J.  / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de Esperanto. (1907)

Bolingbroke Mudie, H. - Cunningham, G. - Pollen, J.  / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de E-o. (1907)

Bollack, Léon. / Résumé théorique de la Langue Bleue. Bolak. (1899)

Bollack, Léon. / La Langue Bleue. Bolak. Méthode et vocabulaire. (1900)

Bollack, Léon. / La Langue Bleue. Bolak. Premières notions. (1904)

Bollack, Léon. / Textes français traduits dans la Langue Bleue. Bolak.  (1902)

Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. (1902)

Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. (1902)

Bollack, Léon. / Vers la Langue Internationale. (1902)

Bölsche, Wilhelm. / La Ama vivo en la naturo… ([1906])

Bölsche, Wilhelm. / La Ama vivo en la naturo… (s.d.)

Bölsche, Wilhelm. / Ama vivo en la naturo. (1906)

Bonnehon, D. - Rosiaux, A. / Petit cours primaire d'Esperanto. en 50 leçons graduées. (1910)

Bonsels, Waldemar. / Ŝolandro. (1924)

Bonsels, Waldemar. / Ŝolandro. (1924)

Bonto van Bylevelt, W. / Woordeboek en Spraakkunst van de neutrale taal. (1903)

Borel, Hauptmann J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. (1904 )

Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache… ([191?])

Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache… ([191?])

Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache. ([191?])

Borel, J. / Praktika frazaro. ([190?])

Borel, J. / Komerca korespondo. (1922)

Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. (1910)

Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. (1908)

Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. ([190?])

Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa. ([190?])

Borel, J. / Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache. (1911)

Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache. (1911)

Borel, J. / Esperanta-germana frazlibro de la ĉiutaga vivo. (1910)

Borel, J. / Komerca Korespondo.

Borel, J. / Schlüssel zum vollständigen Lehrbuch der Esperanto - Sprache. ([190?])

Borel, J. / Die Frage einer internationalen Hilfssprache und das Esperanto. (1905)

Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Borel, J. - Anton, R.  / Esperanta-Gemana frazlibro de la ĉiutaga vivo. (1907)

Borgius, Dr. W. / Das Weltsprache-Problem. (1907)

Borgius, Dr. W. / Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik. (1907)

Borgius, Dr. W. / Die Weltsprachen-Bewegung vor dem Forum sachverständiger Kritik. (1907)

Borgius, W. / La Reforma demando. (1908[?])

Boschma, Hilbrandt. / Kristo kaj Hitler. (s.d.)

Boschvogel, F. R. / Godelieve, la nobelino de Gistelo. (1960)

Bosnio kaj Hercegovino. / Esperanta gvidlibro tra Bosnio kaj Hercegovino. (1911)

Bossière, René E. / Sur la feliĉvojo. (1930)

Bossuet. / Funebra parolado pri Louis de Bourbon, Princo de Condé. (1911)

Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. (1912)

Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. (1912)

Bossuet. / Funebra parolado pri Louis de Bourbon, Princo de Condé. (1911)

Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. (1912)

Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. (1912)

Bossuet. / Unua kateĥismo aŭ resumo de la kristana kredo. (1912)

Bouchard, Ch. / Anatomia vortaro kvarlingva. (1906)

Bouchard, Ch. / Anatomia vortaro kvarlingva. (1906)

Boucon, S-ro Prof. / Vivu niaj kongresoj ! (1907)

Bouillet, Suzanne. / La Grande émulation. (1939)

Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. (1908)

Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. (1908)

Boulet, Paul. / Kongresa libro 1905 Boulogne-sur-Mer. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/bulonjo/bulonjpk.htm . (1905)

Boulet, Paul. / Franca gramatiko por esperantistoj. (1907)

Boulet, Paul. / Du mil novaj vortoj. (1908)

Boulet, Paul. / Du mil Novaj Vortoj. (1908)

Boulton, Marjorie. / Cent ĝojkantoj. (1957)

Boulton, Marjorie. / Cent ĝojkantoj. (1957)

Boulton, Marjorie. / Virino ĉe la landlimo. (1959)

Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. (1910)

Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. (1910)

Bourlet, Carlo. / Al Barcelono. 1909. (1909)

Bourlet, Carlo. / La Langue internationale auxiliaire. Rapport préliminaire. (1904)

Bourlet, Carlo. / Le Congrès espérantiste de Barcelone. (1909)

Bourlet, Carlo. / Monumento de Carlo Bourlet. (1940)

Bourlet, Carlo. / Une Langue auxiliaire scientifique. (1910)

Bourlet, Carlo. / L'internationalisation dans le domaine des Mathémathiques. (1913)

Bourlet, M. Carlo. / L'esperanto. Conférence aux officiers de l'École supérieure de Marine. (1907 )

Bouška, H. K. / Škola Esperanta. (1923)

Bouška, Hynek. / Slovakoj kaj Magiaroj. (1908)

Bouška, Hynek. / Slovakoj kaj Magiaroj. (1908)

Bouška, Hynek. / Slovakoj kaj Magiaroj. (1908)

Boutwood, J. J. / Saved by a servant. ([190?])

Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. (1922)

Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. (1922)

Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. (1922)

Bovet, Pierre. / L'Espéranto à l'école. (1922)

Bovet, Pierre. / L'Espéranto a l'école. (1922)

Bovio, Johano. / Kristo ĉe la festo de Purim. (1912)

Braga, Ismael Gomes. / Zamenhof. (1959)

Brandys, Kazimierz. / Kiel esti amata. (1964)

Brazilo, Nacia Instituto de Satatistiko. / Statistika resumeto. (1938)

Breiger, Dr. med. / La Artefarita "Altmontarsun"- bano. (1912)

Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. (1912)

Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. (1912)

Breiger, Dr. med. / La Artefarita "altmontarsun"- bano, nova kuracmetodo. (1912)

Bremón Masgrau, Dr. D. J. / ¿ Quiere v. aprender esperanto ? (1909)

Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. (1905)

Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. (1905)

Bricard, Raoul. / Matematika terminaro kaj krestomatio. (1905)

Briquet, Doktoro. / Esperanta teknika medicina vortaro. (1932)

Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. (1911)

Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. (1911)

Brogaĵota, S-roj. / Federacio interregna. (1911)

Brooke, Anthony. / La Estonteco de la homo. (1963)

Brooke, Anthony. / La Estonteco de la homo. (1963)

Brooke, Anthony. / La Revolucia homo en la kosma epoko. (1961)

Brooke, Anthony. / La Revolucia homo en la kosma epoko. (1961)

Broughton, A. H. / La Vojo de la Vero kaj la Saĝo.

Brouwer, A. J. / Ĉu la kredo estas en batalo kontraŭ la scienco ? (1909)

Brouwer, A. J. / Ĉu la kredo estas en batalo kontraŭ la scienco ? (1909)

Brueys. - Palaprat. / Advokato Patelin. (1924)

Brueys. - Palaprat. / Advokato Patelin. (1904)

Brueys. - Palaprat. / Advokato Patelin. (1904)

Brueys. - Palaprat. / Advokato Patelin. (1906)

Bruggemann, K. / El la mitologio de antikvaj popoloj. (1923)

Brüggemann, K. / Historio de Esperanto kun la paroladoj, leteroj ktp… (1923)

Brüggemann, K. / Dua legolibreto. (1922)

Brüggemann, K. / Esperanto-Lehrbuch für Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. (1922 )

Brüggemann, K. / Esperanto-Lehrbuch für Schul-, Kursus- und Selbstunterricht. (1922 )

Brühl, Harry. / Was ist Esperanto ? (1907)

Brühl, Harry. / Kurzer Lehrgang der Internationalen Hilfssprache "Esperanto". (1907)

Brühl, Harry. / Kurzer Lehrgang der Internationalen Hilfssprache "Esperanto". (1907)

Bruyn, Edmond de. / Laŭdado Pri Antverpeno. (1913)

Brynjulf, Kapitano Jhss. [sic]. / La Pacparlamento kaj ĝia organizo. (1912)

Brzekowski, Dr Jan. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Pri l' Moderna Arto. (1933)

Brzekowski, Dr Jan. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Pri l' Moderna Arto. (1933)

Brzostowski, Aleksander Bolesław. / List otwarty do Redaktoróv Pism Polskich. (1905)

Bubalo, Niko. / Esperanto-ĥorvata-Serba Vortaro. (1923)

Budan, Emilo. / Historio, unua apero kaj disvastiĝo de la ex-libris'oj. (1908)

Bührer, K. V. - Saager, Ad. / La Organizado de la intelekta laboro per "la ponto". (1911)

Bujwid, Odo. / La Apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l' akvo. (1912)

Bujwid, Odo. / La Apliko de radioj ultraviolaj al sterilizo de l' akvo. (1912)

Bujwid, Odo. / Kvin prelegoj pri bakterioj. (1912)

Bullen, George W. / Lessons in Esperanto appearing in Cassell's Popular Educator. (1905)

Bullen, George W. / The standard course of Esperanto. With key. (1906)

Bulthuis, H. J. / Jozef kaj la edzino de Potifar. (1926)

Bulthuis, H. J. / De voorlooper. (1911)

Bulthuis, H. J. / Het Esperanto op School. (1909 )

Bulthuis, H. J. / Het Esperanto in het dagelijksch verkeer. (1917)

Bulthuis, Rico. / La Alia pasinteco. (1952)

Bulyovszky, Gyula. - Aphanax.  / Trezoro de la Rajaho. ([190?])

Bunjano, Johano. / La Progresado de la pilgrimanto… (1907)

Bunjano, Johano. / La Progresado de la pilgrimanto de tiu ĉi mondo ĝis la venonta. (1907)

Burns, Robert. / Ho, en arĝenta vinpokalo (Gae Bring tae me a Pint o 'Wine). ([190?])

Burns. / Fluetu Aftono ("Flow gently, Sweet Afton"). ([190?])

Burns. / Mia bela Ĵin ("Of á the Airts the Winds Can Blow"). ([190?])

Burns. / Vi bordoj de la bela dun ' ("Ye Banks ans Braes o 'Bonnie Doon"). ([190?])

Burns. / L' Amindumado ("Duncan Gray"). ([190?])

Burroughs, Edgar Rice. / Princino de Marso. (1938)

Burwinkel, Dro O. / La Kormalsanoj. (1909)

Burwinkel, D-ro O. / La Kormalsanoj. (1909)

Büschel, Max. / Dr. Zamenhofs Esperanto-Sprache. (1907)

Butin, Max. / Wie sage Ich's auf Esperanto ? (1953)

Butin, Max. - Jahn, Friedrich. / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. (1923)

Butin, Max. - Jahn, Friedrich. / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. (1923)

Butler, M. C. / Klasifo de esperantaj temoj. (1950)

Butler, M. C. / Himnaro konsistanta el cent himnoj… (1910)

Butler, M. C. / Himnaro konsistanta el cent himnoj… (1910)

Butler, M. C. - Merrick, F. / Muzika terminaro. (1944)

Butler, M. C. - Merrick, F. / Muzika terminaro. (1960)

Butler, Montagu C. / Esperanto in 30 lessons. ([193?])

Butler, Montagu C. / Step by step in Esperanto. (1929)

Butler, Montagu C. / First steps in Esperanto. (1922)

Butler, Montagu C. / First steps in Esperanto. (1924)

Butler, Montagu C. / La Esperanta Ĥoro. ([190?])

Butler, Montagu C. / Himnaro Esperanta. (1921)

Butler, Montagu Christie. / Kantaro Esperanta. (1926)

Byron (Bajron), Lord. / Kain.  (1896)

Byron, Lord. / Ĉielo kaj Tero. (1906)

Byron, Lord. / Parizina. (1912)

Byron, Lord. / Manfred. (1914)

Byron, Lord. / Ĉielo kaj Tero. (1906)

Byron, Lord. / Kain. (1896)

Cabaj, Romuald. - Rutkiewicz, Franciszek Ryszka Ignacy. / Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ. (1960)

Cachin, Marcel. / Laborista klaso kaj socialismo. (1912)

Cachin, Marcel. / Laborista klaso kaj socialismo. (1912)

Caimi, Francisko Mario. - Cook, Sidney A. - Krishnamurti, J.  / Trilogio. (1966-1967)

Camescasse, Jacques. / La Perobjekta edukado. (1913)

Camescasse, Jacques. / La Perobjekta edukado. (1913)

Camescasse, Jacques. / Noto pri la inicilo matematika (patentita en kelkaj landoj) Ludo de kubetoj kunigeblaj… (1910 )

Camescasse, Jacques. / La perobjekta edukado. (1913)

Camescasse, Jacques. / Noto pri la inicilo matematika (patentita en kelkaj landoj) Ludo de kubetoj kunigeblaj… (1910 )

Campbell Morgan, G. / Dio, la homaro kaj la milito. (s.d.)

Camuset, L. / L'Esperanto, langue universelle. ([190?])

Camuset, L. / L'Espéranto, langue universelle. ([190?])

Camuset, L. / L'Espéranto, langue universelle. ([190?])

Cândido Xavier, Francisko. / Ago kaj reago. (1963)

Ĉapek, Karel. / La Blanka malsano. (1938)

Ĉapek, Karel. / R.U.R. Rossumaj Universal Robotoj. (1926)

Ĉapek, Karel. / Libro de apokrifoj. (1970)

Cárdenas, C. / Hom-Idyomo. (1921)

Carles, A. / Kurludo de toroj. (1909 )

Carles, A. / Kurludo de toroj. (1909 )

Carlsson, Magda. / Sveda poemaro. (1954)

Carnegie, Andrew. / Por arbitracio. (1907)

Carnegie, Andrew. / Por arbitracio. (1907)

Carolfi, P. Modesto. / La Reformanto. (1927)

Carolfi. / Preĝareto. (1949)

Carolfi. / Preĝareto. (1931)

Carolfi. / Katolika preĝlibro. (1922)

Carolis, P. Stefano de. / Tra la franciskana urbo Assisi. (1923)

Carreira e Carreira e Silva, Saldanha. / Gramática Aplicada. (1916)

Carreira, Saldanha. - Bemaldo, Luzo. / Curso elementar de Esperanto. (1919)

Carrol, Lewis. / La Aventuroj de Alicio en Mirlando. (1910)

Carroll, Lewis. / La Aventuroj de Alicio en Mirlando. (1910)

Cart, Prof. Théophile. / Een uurtje Esperanto. (1908)

Cart, T. - Fruictier, P. - Merckens, M.  / Esperanta Frazlibro de l' turisto. (1904 )

Cart, T. - Fruictier, P. - Merckens, M.  / Esperanta frazlibro de l'turisto. (1904)

Cart, Th. / Vortoj de Profesoro Th. Cart. (1927)

Cart, Th. / Esperanta radikaro. (1906)

Cart, Th. / Esperanta radikaro. (1906)

Cart, Th. / Vade-mecum de l'espérantiste. (1908)

Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français… (1910)

Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français… (1910)

Cart, Th. / Dictionnaire Esperanto-Français : Radikaro. [II]. (1923)

Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. (1907)

Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. (1907)

Cart, Th. / First lessons in Esperanto. ([191?])

Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. (1904)

Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. (1908)

Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. (1908)

Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. (1908)

Cart, Th. / Dictionnaire français-espéranto et espéranto-français. (1908)

Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. (1903)

Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. (1903)

Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. (1907)

Cart, Th. / Primeras lecciones de Esperanto. (1903)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1909)

Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. (1904)

Cart, Th. / Primeiras lições de Esperanto. (1904)

Cart, Th. / Unuaj lecionoj Esperantaj [per Bulgara lingvo]. (1904)

Cart, Th. / Pri landnomoj. (1927)

Cart, Th. / Radikoj proponitaj al la akcepto de la Lingva Komitato. (1908)

Cart, Th. / Premières leçons d'Esperanto. (1904)

Cart, Th. / Pri la Indo-Eŭropaj lingvoj kaj Esperanto. (1910)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1902)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1909)

Cart, Th. / Une heure d'espéranto. (1907)

Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto laŭ la "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj. (1922)

Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1922)

Cart, Th. / Edin ĉas po Esperanto. (1909)

Cart, Th. / Edin ĉas po Esperanto. (1909)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1902)

Cart, Th. / Une heure d'espéranto. (1905)

Cart, Th. / Na Pjetja za edin medjunarodjen jezik. (1910)

Cart, Th. / Na Pjetja za edin medjunarodjen jezik. (1910)

Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. (1908)

Cart, Th. / Vade-mecum de l'Espérantiste. (1908)

Cart, Th. / Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto. (1923)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1909)

Cart, Th. / Une heure d'espéranto. (1907)

Cart, Th. / An hour of Esperanto. (1909)

Cart, Th. / Esperanta radikaro. (1906)

Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. (1906)

Cart, Th. / À la recherche d'une langue internationale. (1902)

Cart, Th. / O ora de Esperanto. (1909)

Cart, Th. / Първи уроци по Есперанто. (1904)

Cart, Th. / Esperanta radikaro. (1906)

Cart, Th. / Primeras lecciones de Esperanto. (1912)

Cart, Th. / Prime lezioni d'Esperanto. (1903)

Cart, Th. / Primele lecţiuni de Esperanto. (1906)

Cart, Th. / Ein Stündchen Esperanto. (1911)

Cart, Th. - Boitel. / Vocabulaire français - espéranto. (1902)

Cart, Th. - Boitel. / Vocabulaire français - espéranto. (1902)

Cart, Th. - Dieterlen, C. / Vade-mecum de l'espérantiste. (1908)

Cart, Th. - Dieterlen, C. / Vade-mecum de l'espérantiste. (1908)

Cart, Th. - Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache… (1903)

Cart, Th. - Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Cart, Th. - Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Cart, Th. - Jürgensen, Hermann. / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Cart, Th. - Mann, W. / The pictorial Esperanto course. (1908 )

Cart, Th. - Merckens, M. - Berthelot, P. / Vocabulaire Français-Esperanto. (1906 )

Cart, Th. - Merckens, M. - Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Cart, Th. - Merckens, M. - Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Cart, Th. - Merckens, M. - Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… (1903)

Cart, Th. - Merckens, M. - Berthelot, P. / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Cart, Th. - Pagnier, M. / Есперанто въ десеть урока. (1903)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1906)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1909)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1903)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1903)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1909)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1927)

Cart, Th. - Pagnier, M. / L'Esperanto en dix leçons. (1924)

Cart, Th. - Parisot, J.  / Esperanta Versfarado kaj Rimaro. (1909)

Cart, Th. - Parisot, J.  / Esperanta versfarado kaj rimaro… (1909)

Cart, Th. - Procureur, M. / Ключъ на упражненията отъ Есперанто въ десеть урока. (1903)

Cart, Th. - Procureur, M. / Corrigé des Exercices de l'Esperanto en Dix Leçons. (1903)

Cart, Th. - Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1903)

Cart, Th. - Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1906)

Cart, Th. - Procureur, M. / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1906)

Cart, Th. - Procureur, M. / Corrigé des exercices de L'Espéranto en dix leçons. (1929)

Cart, Th. - Robert, Em. / Notions Complémentaires. ([191?])

Cart, Th. - Robert, Em. / Notions Complémentaires. ([191?])

Cart, Th. - Robert, Em. / Corrigé des Notions Complémentaires. ([191?])

Cart, Th. - Robert, Em. / Espéranto. Deuxième année. (1925)

Cart, Th. - Servin, Mme. / Commentaire et questionnaire. (1906)

Cart, Théophile. / Esperanto. Cours complet par images et conversations. (1906)

Cart, Théophile. / Esperanto. Cours complet par images et conversations. (1906)

Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. (1905)

Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. ([190?])

Cart, Théophile. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. ([190?])

Cart, Théophile. / Trafendita turo. (1905)

Cart, Théophile. / Esperanta radikaro. (1907)

Cart, Théophile. - Robert, Emmanuel. / Notions élémentaires et exercices de conversation. ([191?])

Cart, Théophile. - Robert, Emmanuel. / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. ([191?])

Cart. - Pagnier. / L'Esperanto in dieci lezioni. (1904)

Carvalho, Bulhões. / Ekspozicio nacia de 1908. (1908)

Cases, Mikaelo. / Mistera krimo. (1910)

Cases, Mikaelo. / Unu fojon. (1909)

Cases, Mikaelo. / Unu fojon… (1909)

Cases, Mikaelo. / Unu fojon… (1909)

Cases, Mikaelo. / Mistera krimo. (1910)

Catalany, Myriam. / Klari. (1926)

Cattorini, Luciano. / Grammatica Completa di Esperanto. (1914)

Catty, Margaret. / Alegorioj el la naturo. (1922)

Ĉavinskij, T. A. [transliterigo de:] Щавинскій, Т. А.  / Полный еиетематичестій учебникъ Междунардиаго Языка Эсперанто въ пяти курсахъ. (1905)

Ĉavinskij, T. A. [transliterigo de:] Щавинскій, Т. А.  / Полный систематичекій учебникь международнаго язика Эсперанто [polnij sistematiĉeskij uĉebnik…]. (1905)

Ĉefeĉ, E. / La Elementoj kaj la vortfarado. (1911)

Ĉefeĉ, E. / La Elementoj kaj la vortfarado, gramatiko kaj sintakso en Esperanto. (1911)

Ĉefeĉ, E. / Pluaj Argumentoj. (1912)

Ĉefeĉ, E. / Pri la elparolado de la vokaloj en Esperanto. (1908(?))

Ĉefeĉ, E. / Hela Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Tout l'Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / La lingua Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Todo el Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Nyckel till Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Esperanto-Avain. (1907)

Ĉefeĉ, E. / Clave Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Esperanto - Schlüssel. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Das ganze Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / The Whole of Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Esperanto Ŝlosilo. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Pluaj Argumentoj. (1912)

Ĉefeĉ, E. / Pri la elparolado de la vokaloj en Esperanto. (1908(?))

Ĉefeĉ, E. / Clave Esperanto. ([190?])

Ĉefeĉ, E. / Esperanto Key. (1906)

Ĉefeĉ, E. - Blok, H.  / Esperanto Sleutel. ([191?])

Ĉefeĉ. / Klucz Esperanto. (1910)

Ĉefeĉ. / Klucz Esperanto. ([190?])

Ĉeĥov, A. / Du rakontoj. (1911)

Ĉeĥov, A. / Du rakontoj. (1911)

Ĉeĥov, A. / Erariĝintaj. (1904)

Ĉejka, Th. - Bílík, V. - Holub, J. / Mezinárodni řeč Esperanto. (1900)

Čejka, Th. - Bilik. / Mezinárodní řeč Esperanto. (1901)

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto : Malá učebnice. Slovniček Ĉesko - Esperantský. Slovo úvodni. (1908 )

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto. (Úplná uĉebnice Esperanta). (1908)

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. (1905)

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. ([190?])

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. ([190?])

Ĉejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Esperanto. Malá učebnice. (1908(?) )

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Úplná učebnice Esperanta. (1908)

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. (1908)

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. (1908)

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Úplná učebnice Esperanta. (1908)

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Učebnice Esperanta. (1908)

Čejka, Th. - Krumpholc, Jos. / Úplná Učebnice Esperanta. (1908)

Ĉejka, Theodor. / Slovnik Ĉesko-Esperantský. (1906)

Ĉejka, Theodor. / Slovniĉek Ĉesko-Esperantský. (1908)

Ĉejka, Theodor. / Slovnik Esperantsko-Ĉeský. (1906)

Čejka, Theodor. / Slovnik Esperanto-Český. (1908)

Ĉejka, Theodor. - Krumpholc, Jos. / Uĉebnice Esperanta - Uplná methodická. (1908)

Ĉejka, Theodor. - Krumpholc, Jos. / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. (1906)

Ĉejka, Theodor. - Krumpholc, Jos. / Esperanto. Methodická učebnice a - oba slovniky. (1908)

Ĉejka, Theodor. - Vymazal, Fr.  / Mezinárodní řeč Esperanto pro samouky. (1906)

Cense, E. - Bleier, V.  / Ora libro de la Esperanto-movado, 1887-1937. (1937)

Centra Dana Esperantista Ligo. / Program for Eksamener i Esperanto for Viderekomne og Laerere. (1908)

Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Deksesa Universala Kongreso de E-o (Vieno, 1924). (1924)

Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / Internacia Muzeo. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm (1910)

Centra Oficejo de la Internaciaj Asocioj. / Internacia Muzeo. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm (1910)

Centro de Esploro kaj Dokumentado. / Translations into Esperanto between 1945-1953… (1958)

Cervantes Saavedra, Don Miguel de. / Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono. (1909)

Cervantes Saavedra, M. de. / La Malprudenta scivolulo. (1955)

Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. / Don Kiĥoto de Manĉujo. (1905)

Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. / Don Kiĥoto de Manĉujo. (1905)

Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. / Don Kiĥoto de Manĉujo. (1905)

Cervantes Saavedra, Miĥaelo de. / Don Kiĥoto de Manĉujo. (1905)

Chamisso, Adalberto de / La Mirinda historio de Petro Schlemihl. (1922)

Chapeau, J. / L'Esperanto - Ses règles - Sa logique. (1907)

Chapeau, J. / L'Esperanto - Ses règles - Sa logique. (1907)

Chapelier, Em. - Marin, Gassy. / Les Anarchistes et la Langue Internationale "Esperanto". (1908)

Chapelier, Emile. / Les Libertaires et la Langue Internationale Esperanto. (1904 )

Chappellier, Paul. / La Langue Internationale. (1902)

Chase, R. M. / La Mopso de lia onklo. (1909)

Chassagny, M. / Notice sur Carlo Bourlet. ([191?])

Chateaubriand. / Aventuroj de l' lasta Abenceraĝo. (1907)

Chateaubriand. / Aventuroj de l' lasta Abenceraĝo. (1907)

Chateaubriand. / Aventuroj de l' Lasta Abenceraĝo. (1907)

Chaves, Sylla. / Animo prisma. (1959)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. (1914)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. (1914)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'espéranto. (1914)

Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? (1907)

Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? (1907)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. (1912)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. (1914)

Chavet, Gabriel. / Pourquoi les postiers doivent apprendre l'Espéranto. (1912)

Chavet, Gabriel. / L'Espéranto. Où en sommes-nous ? (1907)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Dictionnaire Français - Esperanto. (1911)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1938)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1907)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. (1911)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1907)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1910)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1910)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1922)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1933)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1938)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1928)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. (1911)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1908)

Chavet, Gabriel. - Warnier, Georges. / Esperanto – Manuel. (1913)

Chengtu / La Milito. (1915)

Chif, T. / Esperanta legolibro kaj krestomatio. (1922)

Christaller, Helene. / Noveletoj el la Nigra Arbaro. ([191?])

Christaller, P. / Deutsch-Esperanto Wörterbuch. (1910)

Christaller, Prof P. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. 3. Band. ([1913?])

Christaller, Prof. P. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. Band 3. (1913)

Christaller, Prof. Paul. / Esperanto. Darstellung und Lehrgang der modernen Weltsprache. (1909(?))

Christaller, Profesoro P. / Propraj nomoj en Esperanto. (<1911>)

Christaller, Professor P. / Die Verbreitung der Esperantosprache. (1911(?))

Christaller, Professor P. / Die Verbreitung der Esperantosprache.

Christen, Prof. A. - Bartholdt, Hon. Richard.  / Hearings before the Committee on Education. (1914)

Christie, Agatha. / Murdo en la Orienta Ekspreso. ([1937])

Christie, S. Engesgaar. / Hele Esperanto. (1912 )

Christoffel, G. / Preisgekrönter Lehrgang der Welthilfssprache Esperanto mit vollständig neuer systemischer Wortbildungslehre. (1909)

Cicero, Marko Tullio. / Sonĝo de Scipio. (1910)

Ĉif Toŝio. / Japanaj rakontoj. (1923)

Ciklari, Georgi (Tiflisano). / Tra la Mondo per Esperanto. (1909)

Ciklari, Georgi (Tiflisano). / Tra la Mondo per Esperanto. (1909)

Clark, W. J. / International language - Past, present & future. (1907)

Clegg, Harald. / Esperanto - The Why and The What. (1907)

Codorniu, R. / El Esperanto y el Turismo (Sección VI : Cuestiones de interés general). (1912)

Codorniu, Ricardo. / Ponencia del tema titulado - Cómo infuiria un idioma internacional en el progreso de la Agricultura, de la Industria y del Comercio de España. (1911)

Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la muzikskribo… (1922)

Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la muzikskribo… (1922)

Cogen, L. / La Demando pri la plibonigo de la Muzikskribo…  (1922 )

Colas, Cl. / Kristnasko - Nouvelle. (Épisode de la guerre future). (1911)

Colas, Cl. / Kristnasko - Nouvelle. (Épisode de la guerre future). (1911)

Colas, Claudius. / La Lignoŝuoj. (1914)

Colas, Claudius. / Epizodo de milito. (1915 )

Colas, Claudius. / La Lignoŝuoj. (1914)

Collardeau, E. / Het wetenschappelijk vraagstuk eener Kunstmatige taal. (1904)

Collinder, Björn. / La problemo de lingvo internacia. (1938)

Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Collins, Mabel. / Lumo sur la vojon kaj karmo. (1922)

Collins, Mabel. / Lumo sur la vojon kaj karmo. (1922)

Collinson, W. E. / La Homa lingvo. (1927)

Collodi, C. / Pinokjo (Pinocchio). (1930)

Collodi, C. / Pinokjo (Pinocchio). (1930)

Combe, T. / Dankon. (1908(?))

Combe, T. / Dankon. (1908(?))

Combe, T. / Dankon. (1908(?))

Condé. / Esperantista festo kaj kongreso, 25-a de Julio 1909.

Conscience, Hendrick. / Rikke - Tikke - Tak. (1912)

Conscience, Hendrik. / Rikke-tikke-tak. (1912)

Conscience, Hendrik. / Blinda rozo. (1906)

Conscience, Hendrik.  / Kion patrino povas suferi. (1913)

Conscience, Hendrik. / Blinda rozo. (1906)

Conscience, Hendrik. / Blinda rozo. (1906)

Conterno Guglielminetti, Clelia. / Eta vivo. (1969)

Cook, Sidney A. - Besant, Annie. - Kunz. - Leadbeater, C. W. / Teozofia Penso. (1970)

Cook, Sidney A. - Krishnamurti, J. - Caimi, Francisko Mario. / Trilogio. (1966-1967)

Ćopić, Branko. - Domanović, Radoje. - Milčinski, Fran. / Tri satiroj. (1957)

Coppée, François. / Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. (1905)

Coppée, François. / Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. (1905)

Coppée, François. / Unua Ĉapitro de miaj memorskriboj. (1905)

Coppet, Henri de. / Frazaro. (1908)

Coppet, Henri de. / Frazaro. (1908 )

Coppet, Henri de. / Recueil de phrases. (1908)

Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. (1908)

Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. (1908)

Corret, Docteur Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. (1908)

Corret, Dr P. / Raporto pri la kvina Kongreso de Esperantistoj, Barcelona, 1909. (1909)

Corret, Dr P. / Raporto pri la kvina Kongreso de Esperantistoj, Barcelona, 1909. (1909)

Corret, D-ro P. / Esperantaj Presliteroj. (1910?)

Corret, P. - Era, D-ro. / Raporto pri la tria Kongreso de Esperantistoj (Cambridge, 1907). (1907)

Corret, P. - Era. / Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj, Dresden, 1908. (1908)

Corret, P. . - Era, D-ro. / Raporto pri la Tria Kongreso de Esperantistoj, Cambridge, 1907. (1907)

Corret, Pierre. / Utilité et possibilité de l'adoption d'une langue internationale auxiliaire en médecine. (1908)

Corret, Pierre. / Raporto pri la dua kongreso de esperantistoj. (1906)

Corret, Pierre. - Era, D-ro. - Fruictier, Paul.  / Raportoj pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto : 1905-1909 (1-a – 5-a). (1905-1909)

Costa e Almeida, Dr. / Breves Noções sobre a lingua internacional Esperanto. (1896)

Couteaux, Jean. / Esperanto, la langue "passe-partout" pour tous. (1955)

Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. (1946)

Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. (1946)

Couteaux, Jean. / Plaidoyer pour l'Esperanto. (1946)

Couteaux, Jean. / Pour que scouts et éclaireurs du monde entier se comprennent et fraternisent. ([195?])

Couteaux, Jean. / Ce qu'il faut savoir sur l'espéranto. ([195?])

Couteaux, Jean. / Ce qu'il faut savoir sur l'espéranto. ([195?])

Couto Fernandes, A. / Esperanta radikaro (oficialaj radikoj) kun portugala traduko. (1922)

Couto Fernandes, A. / Frazeologio - Proverbaro Esperanta-Portugala. [2]. (1919 )

Couto Fernandes, A. - Domingues, Carlos. - Porto Carreiro Neto, L. / Dicionário Portugês-Esperanto. (1936)

Couto Fernandes, A. - Mota Mendes, H. / Curso de Esperanto em 20 lições. (1957)

Couto Fernandes, A. - Mota Mendes, H. / Gramática elementar de Esperanto. ([195?])

Couto Fernandes, A. - Motta Menedes, H. / Grammatica Elementar de Esperanto. ([190?])

Couturat, L. / Pour la Langue internationale. (1901)

Couturat, L. / Pour la Langue internationale. (1901)

Couturat, L. / Pour la Langue internationale. (1901)

Couturat, L. / Pour la Langue internationale. (1901)

Couturat, L. / Pour la Langue internationale. (1901)

Couturat, L. - Beaufront, L. de.  / International-English Dictionary. (1908)

Couturat, L. - Beaufront, L. de.  / International-Deutsches Wörterbuch. (1908)

Couturat, L. - Beaufront, L. de.  / Dictionnaire Français-Ido. (1915)

Couturat, L. - Beaufront, L. de.  / Dictionnaire international-français. (1908)

Couturat, L. - Leau, L. / Germana guidlibreto. (1908)

Couturat, L. - Leau, L. / Histoire de la langue universelle. (1903)

Couturat, L. - Leau, L. / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. (1904)

Couturat, L. - Leau, L. / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. (1904)

Couturat, L. - Leau, L. / Les Nouvelles langues internationales. (1907)

Couturat, L. - Leau, L. / Compte rendu des travaux du Comité. (1907)

Couturat, L. - Leau, L. / Conclusions du rapport sur l'état présent de la question de la langue internationale présenté au Comité. (1907)

Couturat, M. Louis. / Rapport sur les progrès de l'idée de la langue internationale. (1904)

Couturat, Prof. Dr. L. / O Języku Międzynarodovym Powszechnym. (1903)

Couturat, Prof. Louis. / Eine Weltsprache oder drei ? (1907)

Couturat, Prof. Louis. / Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri ? (1907)

Couturat, Prof. Louis. / Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri ? (1907)

Couturat, Prof. Louis. / Eine Weltsprache oder drei ?  ([190?])

Cox, Major-General George. / A Grammar and commentary on the international language Esperanto. ([190?])

Craven, H. T. / La Kamena Angulo. (1913)

Crozat, Dro F. / Dum Kongreso. (1909)

Crozat, Dro F. / Dum Kongreso. (1909)

Crozat, D-ro F. / Dum kongreso. (1909)

Csapody de Fejéregyháza, Csaba. / Sankta Stefano la unua reĝo de la Hungaroj. (1938)

Cuisinier, Docteur. / Espéranto et Croix-Rouge. (1910)

Cuisnier, Docteur. / De l'Espéranto. Nécessité d’une langue internationale commune… (1911)

Cuisnier, Docteur. / De l'Espéranto. Nécessité d’une langue internationale commune… (1911)

Cuisnier, Docteur. / Esperanto et Croix-Rouge.

Cuisnier, Dr. / De l'Esperanto en Médecine. (1909)

Cunningham, Allan. / La Hantataj ŝipoj kaj alia rakonto. (1928)

Cunningham, Allan. - Russel, W. Clarke. - Gerstäcker, Friedrich. - Fock, Gorch. - Jung, Teo. / La Maro. [Kolekto] (1928)

Cunningham, G. - Pollen, J. - Bolingbroke Mudie, H. / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de Esperanto. (1907)

Cunningham, G. - Pollen, J. - Bolingbroke Mudie, H. / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de E-o. (1907)

Czarnowski, Stanisław. / Obszerny słownik Esperancko-Polski.  (1909)

Czubryński, Antoni. / Interŝtata Esperanto-akordo pri la enkonduko de Esperanto en la lernejojn. (1937)

Czubryński, Antoni. / Interŝtata Esperanto-akordo pri la enkonduko de Esperanto en la lernejojn. (1937)

Da Silva, Agostinho. / Historio de Usono. (1947)

Da Silva, Agostinho. / Vivo de Nansen. (1948)

Da Silva, Agostinho. / Vivo kaj arto de Goya. (1946)

Dąbrowski, Michał. - Piotrowski, Tadeusz.  / XXIII Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. (1931)

Dalmau, D. I. / Algunos hechos y verdades que deben ser conocidos. (1915)

Dalmau, Prof. Delfí. / Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio. (1961)

Dalsace, Lionel. / Fatala ŝuldo. (1910)

Dalsace, Lionel. / Fatala ŝuldo. (1910)

Dalsace, Lionel. / Fatala Ŝuldo. (1910)

Dalsace, Lionel. / Fatala Ŝuldo. (1910)

Dalsem, Ramona van. / Simplaj floroj. ([196?])

Dânov, Petro. / La Spirito kaj la karno. (1935)

Dante (Alighieri, Dante). / Infero. (1933)

Dante (Alighieri, Dante). / Infero. (1933)

Dardel, Dro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. ([191?])

Dardel, Dro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. ([191?])

Dardel, D-ro Jean. / La Tekniko de la termala kuracado ĉe Aix-les-Bains. ([191?])

D'Arman, R. / Lexique aéronautique en six langues.

Daudet, Alphonse. / Tre mirigaj aventuroj de Tartarin de Taraskono. (1955)

Daudet, Alphonse. / Leteroj el mia muelejo. (1949)

Daudet, Alphonse. / La Kaprino de Sro Seguin. (1907)

Daudet, Alphonse. / La Kaprino de Sro Seguin. (1907)

Davidov, G. / Titolaro de esperantaj verkoj tradukitaj el la franca literaturo 1887-1912. (1912)

Davidov, Georg. / Titolaro de Esperantaj Verkoj tradukitaj el la Rusa Literaturo. (1912)

Davidov, Georgo. / Persaj skizoj, I. (1908)

Davidov, Georgo. / La Jukagiroj. (1908)

Davidov, Georgo. / Persaj skizoj. II. (1908)

Davidov, Georgo. / La Jukagiroj. (1908)

De Arruda Beltrão, Antonio Carlos. / O Esperanto como lingua internacional. (1921)

De Bruin, G. P. / Historia skizo de la internacilingva ideo. (s.d.)

De Jesus Caraça, Bento. / Galileo Galilei. (1948)

De Leon, Daniel. / Ĉu Socialisma libereco aŭ kapitalisma servuteco ? (1950)

De Segur, M-sgro. / Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj. (1925)

De Vreese, Jak. / Esperdona Islando. ([193?])

De Waard, M. / La Esperanta literaturo. (1934)

Degen, Arthur. / Esperanto-lernolibro por popollernejoj. [I]. (1930)

Degen, Arthur. / Esperanto-lernolibro por popollernejoj laŭ rekta metodo. [I]. (1930)

Degon, Paul. / Internacia Societo de Esperantistaj Juristoj (I. S. E. J.). (1913)

Dekker, Maurits. / La Mondo ne havas atendejon. (1951)

Delaire, Pierre. / L'Esperanto en douze leçons. (1955)

Delaire, Pierre. / Premiers pas… ([195?])

Delaire, Pierre. / L'Espéranto vivant. (1965)

Delaire, Pierre. / La Dolĉa Franclando. (1971)

Delaire, Pierre. / L'Esperanto en douze leçons. (1951)

Delaisi, Francis. / La Venonta milito. (1916)

Delfour, Joseph. / Mon Village (inédit) - Mia Vilaĝo (neeldonita). http://arkivo.esperanto-france.org/divers/delfour/village.htm (1904)

Deligny, E. / Histoire de la Fédération Espérantiste du Nord de la France. (1935)

Deligny, E. / Cours élémentaire d'Espéranto. (1907)

Deligny, E. / La Question de la langue auxiliaire. (1906)

Deligny, E. / Cours élémentaire d'Esperanto. (1904)

Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. (1942)

Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. (1942)

Deligny, Ernest. / Mia Esperantista vivo. (1943)

Deligny, Ernest. / Urba Biblioteko, Saint-Omer. Esperantista Fako. (1942)

Deligny, Ernest. / Mia Esperantista vivo. (1943)

Demarcy, L. - Duménil, A. / L'Espéranto sans maître. (1917)

Demarcy, L. - Dumesnil, A. / L'Espéranto sans maître. (1917)

Demarcy, L. - Dumesnil, A. / L'Espéranto sans maître. (1917)

Den Doolaard, A. / Ĉu nova milito ? Jes… Kial ? ([193?])

Den Doolaard, A. / Ĉu nova milito ? Jes… Kial ? ([193?])

Denis, E. - Durkheim, E.  / Kiu volis la Militon ? (1916)

Denis, E. - Durkheim, E.  / Kiu volis la militon ? (1916)

Derlatka, Tadeusz. - Lubojański, Józef. / Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj. (1966)

Descartes, René. / Parolado pri la Metodo.

Deshays, R. / Popola frazlibro en 30 lecionoj. (1908)

Deshays, R. / Popola frazlibro en 30 lecionoj. (1908)

Deŝkin, Georgo. / Elektitaj versaĵoj. 1909-1956. (1957)

Deŝkin, Georgo. / Versaĵoj. Libro unua. ([191?])

Deslaurier, L. C. / L'Esperanto méthodique. (1913)

Deslaurier, L. C. / L'Esperanto méthodique. (1913)

Deslaurier, L. C. / L' Esperanto méthodique. (1913 )

D'Étournelles de Constant. / Limigo de l'Armadoj. (1907)

Devjatnin, V. N. / Plena verkaro. Libro kvara. (1911)

Devjatnin, V. N. / Plena verkaro. (1908)

Devjatnin, V. N. / Verkaro de Devjatnin. [I]. (1906)

Devjatnin, V. N. / Verkaro de Devjatnin. [I]. (1906)

Devjatnin, V. N. / Plena verkaro de V. N. Devjatnin. [IV]. (1911)

Devjatnin, V. N. / Propaganda piedvojaĝo al la Oka Internacia Esperantista Kongreso. (1912)

Devjatnin, V. N. / Plena verkaro. [3]. (1908)

Devjatnin, V. N. / Verkaro. (1906)

Devjatnin, V. N. / Plena verkaro, Libro Dua. (1906)

D'Hervilly, Ernest. / La Supujo. (1905 )

D'Hervilly, Ernest. / La Supujo. (1905 )

Dibble, Virgil C., Jr. / Onklinjo Lajz. (1915)

Dickens, Charles. / La Batalo de l' vivo. (1912)

Dickens, Charles. / Bardell kontraŭ Pickwick. (1907)

Dickens, Charles. / Bardell kontraŭ Pickwick. (1907)

Dickens, Charles. / La Vivo de Nia Sinjoro Jesuo. (1934)

Dickens, Charles. / El la Londona skizlibro. (1938)

Dickens, Charles. / Kristnaska sonorado.  (1905)

Dickens, Charles. / La Batalo de l'vivo. (1912(?))

Dickens, Charles. / A Christmas Carol. [Kristnaska sonorado]. (1905)

Dickens, Charles. / La Batalo de l'vivo. (1912(?))

Dickens, Charles. / A Christmas Carol. [Kristnaska sonorado]. (1905)

Dickens, Charles. / Bardell kontraŭ Pickwick. (1907)

Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Diego, Selso. / Mirinda Lando kaj tradukoj. 1966a. (1963-1965-1966)

Dieterlen, C. - Cart, Th.  / Vade-mecum de l'espérantiste. (1908)

Dieterlen, C. - Cart, Th.  / Vade-mecum de l'espérantiste. (1908)

Dietterle, Prof. Dr. Joh. / Zur Rechtfertigung des Esperanto gegenüber seinen Kritikern. (1920)

Dimitrov, G. / Laborista klaso kontraŭ la faŝismo. (1936)

Dinwoodie. - Francis. - Rossetti. - Auld. / Kvaropo. (1952)

Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. (1911)

Diou-Trouillon, Henriette. / Studado pri la penso laŭ la teosofia doktrino. (1912)

Diou-Trouillon, Henriette. / Studado pri la penso laŭ la teosofia doktrino. (1912)

Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. (1911)

Diou-Trouillon, Henriette. / Kelkaj vortoj pri teosofio. (1911)

Diversaj. / Orienta Almanako el la lingvoj araba, armena, ĉeĉena, hebrea, hinda, ĥina, japana, kartvela, lezgina, sanskrita kaj tatara. (1913 )

Dmitriev, Inĝeniero V. A. / Esperanta-rusa vortaro. ([190?])

Dmitriev, Inĝeriero V. A. / Esperanta-Rusa Vortareto. ([190?])

Dobrowolski, Wieslaw. - Włostowski, Kazimierz.  / Surdmutuloj pri si mem. (1938)

Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Domanović, Radoje. - Milčinski, Fran. - Ćopić, Branko. / Tri satiroj. (1957)

Dombrovski, A. / Pri novaj trigonometriaj sistemoj. (1906)

Dombrovski, A. / Pri novaj trigonometriaj sistemoj. (1906)

Dombrovski, P. A. - Gruey, L.-J.  / La Sunhorloĝo en Dijon. Koncerne la V-an Eŭklidan postulaton. ([190?])

Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj. (1908)

Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj. (1908)

Dombrovski, P-ro A. / Esperanto kiel scienca helpilo. (1910)

Dombrovski, P-ro A. / Malgrandaj Pensoj pri grandaj Demandoj. (1908)

Dombrovski, P-ro A. / Esperanto kiel scienca helpilo. (1910)

Dombrovski, P-ro A. - Tijunaitis, S.  / Lingvo Internacia Esperanto. Lernolibro por Litovoj en 30 lecionoj. (1912)

Dombrovski, Pro. A. / Versaĵareto. (1905)

Dombrovski, Profesoro A. / Pri unu speco de kurbaj linioj, koncernantaj la Van Eŭklidan Postulaton. ([190?])

Domela Nieuwenhuis, F. / La Piramido de l' tirano.

Domènech, Artur. / Poemoj. (1937)

Domènech, Artur. / Poemoj. (1937)

Domènech, Artur. / Poemoj. (1937)

Domingues, Carlos. - Porto Carreiro Neto, L. - Couto Fernandes, A.  / Dicionário Portugês-Esperanto. (1936)

Dor, Dr H. / L'importance actuelle de l'espéranto dans le monde. (1911)

Dor, Dr H. / L'Importance actuelle de l'espéranto dans le monde. (1912)

Dor, D-ro Henri. / Internacia Kongreso por la plibongado de la sorto de la blinduloj. (1912)

Doroŝeviĉ, Vlas. / Orientaj fabeloj. (1924)

Doroŝeviĉ, Vlas. / Orientaj fabeloj. (1924)

Doué, M. - Belhoste, L.  / Gvidlibro pri Parizo. (1932)

Dratwer, Mag. Isaj. / Pri internacia lingvo dum jarcentoj. (1977)

Dresen, Hilda. / Norda naturo. (1967)

Dreyfus, Abraham. / La Vangfrapo. (1908)

Dreyfus, Abraham. / La Vangfrapo. (1908)

Dreyfus, Abraham. / La Vangfrapo. (1908)

Drezen, E. / Zamenhof. (1929)

Drezen, E. / Historio de la mondolingvo. (1931)

Droogendijk, C. Chr. / Esperantaj poemoj. (s.d.)

Droogendijk, C. Chr. / Esperantaj poemoj. ([191?])

Drozdov, Aleksandro. / Krucumo. (1922)

Drummond, Henry. / Kvin paroladoj. (1935)

Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l' pacifismo. (1906)

Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l' pacifismo. (1906)

Ducommun, Elie. / La Fundamentoj de l'Pacifismo. (1906)

Duff, Frank. / Edel Quinn. (1961)

Dufour, H. / La Sottise anti-espérantiste. ([190?])

Dufour, H. / La Sottise anti-espérantiste. ([190?])

Dufour, Louis. / Langue auxiliaire Esperanto en 30 leçons. ([191?-192?])

Duhamel, Georges. / Rakontoj pri Nederlando. (1938)

Duhamel, Georges. / Rakontoj pri Nederlando. (1938)

Dumas, Alexander. / La Kolomba premio. (1909)

Dumas, Alexandre. / Tri rakontoj. El Impreso de vojaĝoj. (1836). (1932)

Dumas, Alexandre. / La Kolomba premio. (1909)

Dumas, Alfred. / Vaison, civito gallo-romana (Vasio Vocontorium). (1922)

Duménil, A. - Demarcy, L.  / L'Espéranto sans maître. (1917)

Dumesnil, A. - Demarcy, L.  / L'Espéranto sans maître. (1917)

Dumesnil, A. - Demarcy, L.  / L'Espéranto sans maître. (1917)

Dunant, Henri. / Rememoro pri Solferino. (1906)

Dunant, Henri. / Rememoro pri Solferino. (1906)

Dunant, Henri. / Rememoro pri Solferino. (1906)

Duno, Beinsa. / Sanktaj vortoj de l' Majstro. (1940)

Duno, Beinsa. / La Mondo de la grandaj animoj. La parolo sur la montaro. (1933)

Duployé. - Flageul.  / Méthode de sténographie espérantiste et de sténographie française. (1919)

Durkheim, E. - Denis, E. / Kiu volis la Militon ? (1916)

Durkheim, E. - Denis, E. / Kiu volis la militon ? (1916)

Duroux, J. / Internaciismo kaj pacifismo. (1908)

Durrant, E. D. / The Language problem, its history and solution. (1943)

Duyos Sedó, R. - Inglada Ors, V. / Curso práctico de Esperanto y clave de los temas. (1906)

Dygasinski, Adolf. / Lupo, hundoj kaj homoj. (1913)

E.C.O. / Bibliografio de Esperanto.  (1914)

E.C.O. / Bibliografio de Esperanto.  (1914)

E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. 1887-1903. (1912)

E.C.O. / Bibliografio de Esperanto. 1887-1903. (1912)

E.C.O. / Comptes rendus des congrès. 1905-1907. (1906-1908)

E.C.O. / Esperantista Societaro. Esperantista dokumentaro [2, 3, 5, 7]. (1906-1908)

E.C.O. / Tutmonda jarlibro Esperantista 1912. (1912)

E.C.O. / Tutmonda jarlibro Esperantista 1913-1914. (1913)

E.C.O. / Aldono al la tutmonda jarlibro Esperantista 1913-1914. (1914)

E.C.O. / Kvin unuaj kongresoj universalaj. [E-ista Dok. 1, 4, 6, 12, 14]. (1906-1910)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. II. (1909-1910)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. I. (1908-1909)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. III. (1910-1911)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. IV. (1911-1912)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. IV. http://arkivo.esperanto-france.org/eco/imuzeeo/imuzeeo.htm (1911-1912)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. V. (1912-1913)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. VI. (1913-1914)

E.C.O. / Esperantista societaro [7]. (1907)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. 2. 1909-1910. (1909-1910)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-1]. (1914)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-2]. (1914)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-3-4]. (1914)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-3-4]. (1914)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-5-6]. (1916)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-7-8]. (1917-1918)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-9]. (1919)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VII-10]. (1920)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-5-6]. (1922)

E.C.O. / Dua Universala Kongreso de E-o. (1907)

E.C.O. / Sesa Universala Kongreso de E-o (Washington, 1910). (1910)

E.C.O. / Sepa Universala Kongreso de E-o (Anvers, 1911). (1912)

E.C.O. / Oka Universala Kongreso de E-o (Krakovo, 1912). (1913)

E.C.O. / Deka Universala Kongreso de E-o (Parizo, 1914). (1915)

E.C.O. / Dekunua Universala Kongreso de E-o (San-Francisco, 1915). (1917)

E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [35] (1925)

E.C.O. / Naŭa Universala Kongreso de E-o. Bern, 1913. (1914)

E.C.O. / Deka Universala Kongreso de E-o (Parizo, 1914). (1915)

E.C.O. / Dua oficiala aldono al Universala Vortaro. (1919)

E.C.O. / Unua oficiala aldono al Universala Vortaro. (1909)

E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [15]. (1910)

E.C.O. / Aldono al la Tutmonda Jarlibro Esperantista 1913-1914. (1914)

E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [24] (1914)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-1-2]. (1921)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-1-2]. (1921)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-3]. (1921)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-4]. (1921)

E.C.O. / Oficiala Gazeto Esperantista. [VIII-4]. (1921)

E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [34] (1923)

E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [34] (1923)

E.C.O. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. (1930)

E.C.O. / Oka Universala Kongreso de E-o. [Krakovo, 1912] (1912)

E.C.O. / Esperantista dokumentaro. [8] (1908)

E.C.O. / Esperantista Societaro. [2] (1906)

E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [22] (1913)

E.C.O. / Fundamentaj dokumentoj. [24] (1914)

E.C.O. / Compte rendu des congrès 1905-1907. (1905-1907)

E.C.O. / Comptes-rendus des congrès 1909-1910. (1909)

E.C.O. / Comtes-rendus des congrès 1911-1913. (1912-1914)

Eckstein, Ernst. / La Vizito en la kacercero. ([191?])

Eckstein, Ernst. / La Vizito en la karcero. (1910(?))

Eeden, Frederik van. / La Malgranda Johano. (1926)

Eekhoud, Georges. / Servokapabla ! – Marcus Tybout. (1927)

Eesti. / Eesti. Esthonie – Esthonia – Estland. (1923)

Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [1]. ([191?])

Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [3]. ([191?])

Egli, G. / Kolekto de figuraĵoj por la instruado de lingvoj [2]. ([191?])

Eichholz, Rüdiger kaj Vilma. / Esperanto, Lingvo Internacia. (1981)

Einstein, Leopold. / Weltsprachliche Zeit- und Streitfragen in Vorträgen erörtert. (1889)

Einstein, Leopold. / Weltsprachliche Zeit-und Streitfragen. (1889 )

Ekstrand, Leon. - Kovero, Martti. / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. (1923)

Ekstrand, Leon. - Kovero, Martti. / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. (1923)

Elin - Pelin. / Fratoj. ([192?])

Elizabeto de Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino. / La Vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). (1907)

Elski, Wiktor. - Eska. / Unuaj agordoj… (1910)

Elsudo, V. / Karl Marx, lia vivo kaj lia verko. (1926)

Emba. / Maria kaj la grupo. (1936)

Emba. / Ekzilo kaj azilo. (1962)

Emmanuel. / La Misio de Esperanto. (1940)

Engels, Frederick. - Marx, Karl.  / Manifesto de la Komunista Partio. (1908)

Engels, Frederiko. - Marks, Karlo.  / La Komunista manifesto.

Engels, Friedrich. - Marks, Karl.  / La Komunista manifesto. ([192?])

Engholm, Stellan. / Infanoj en torento. (1934)

Engholm, Stellan. / Infanoj en torento. (1934)

Engholm, Stellan. / Homoj sur la tero. (1963)

Epton, Harry A. / The international Radio manual. (1925)

Era, D-ro. - Corret, P.  / Raporto pri la tria Kongreso de Esperantistoj (Cambridge, 1907). (1907)

Era, D-ro. - Corret, P. .  / Raporto pri la Tria Kongreso de Esperantistoj, Cambridge, 1907. (1907)

Era, D-ro. - Fruictier, Paul. - Corret, Pierre.  / Raportoj pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto : 1905-1909 (1-a – 5-a). (1905-1909)

Era. / Doktora tezo pri Esperanto ĉe la Pariza Fakultato de Medicino.

Era. - Corret, P.  / Raporto pri la Kvara Kongreso de Esperantistoj, Dresden, 1908. (1908)

Erard, Marie. / Malgranda Kor-Jesu-Monato. (1936)

Erdey, D-ro Francisko. / Unua Eŭkaristia Esperanto-Mondkunveno en Budapest, 1938. (1938)

Erdey, D-ro Francisko. / Unua Eŭkaristia Esperanto-Mondkunveno en Budapest, 1938. (1938)

Ergoto [Hrynkiewicz, Adán]. / Laŭtema vortaro esperanto-angla-franca-hispana. (1972)

Erichsen, Hugo. / Kremacio kontraŭ enterigado. (1913)

Erkko, J.H. / Spegulo homarana. (1946)

Escherich, Mela. - Storm, Theodor. / Du amosentaj noveloj.  (1947)

Escobés Conde, Celestino. / Los Participios de un verbo de la Lengua auxiliar internacional Esperanto. ([190?])

Eska. - Elski, Wiktor.  / Unuaj agordoj… (1910)

Esperanta Muzikasocio. / Muzilo. ([1965-1966])

Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1926-1938. (1926-1938)

Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1937. (1937)

Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1935. (1935)

Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. (1929)

Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. (1929)

Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. (1930)

Esperantista Akademio. / Oficiala Bulteno de la Esperantista Akademio. (1931)

Esperantista Akademio. / Jarlibro de la Lingva Komitato kaj de ĝia Akademio. 1934. (1934)

Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto. Parto Unua [1887-1903]. (1912 )

Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto [1913]. (1914)

Esperantista Centra Oficejo. / Bibliografio de Esperanto. Parto Unua [1887-1903]. (1912 )

Esperantisto n.° 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. (1907)

Esperantisto n.° 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. (1907)

Esperantisto n-ro 10.072. / Provo de Esperanta nomigado de personaj nomoj. (1907)

Esperanto, Dr. [transliterigo de :] Эсперанто, Дръ. / Полный словарь Эсперантскаго (международнаго) языка. (1900)

Esperanto, D-ro. / Dua Libro de l' lingvo internacia. (1893)

Esse, René. - Gerny. - Maurevert, Georges. - Nadaud, G. / Tri Monologoj. (1905)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena vortaro de Esperanto. (1947)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena vortaro de Esperanto. (1930)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena vortaro de Esperanto. (1956)

Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. Gaston. - Grosjean-Maupin, E.  / Plena Vortaro de Esperanto kun suplemento. (1964)

Esslemont, D-ro J. E. / Baha'u'llah kaj la Nova Epoko. (1930)

Esslemont, D-ro J. E. / Baha'u'llah kaj la Nova Epoko. (1930)

Esslemont, J. E. / Religio kaj scienco laŭ la lumo de la Bahaja rivelaĵo. (1919)

Estournelles de Constant, d'. / Limigo de l' armadoj. (1907)

Estournelles de Constant, d'. / Limigo de l' armadoj. (1907)

Evald, K. / Bidoj el la besta vivo. (1911)

Evans, Colin. / Islamo esperantiste rigardata. (1946)

Evrot, M. / Conférence sur l'espéranto, langue internationale auxiliaire, faite à Bourg le 5 février 1905. (1905)

Evstifejev, N. P. / K Voprosu o Mejdunaradnom Jesik. (1903)

Eyquem, Daniel. / La Hundo parolanta. (1921)

F., A. W. / A New hobby that may bring you a living. (1904)

Farquet, Maurice. - Nœtzli, Albert.  / Grammaire facile de la langue internationale Ido. (s.d.)

Farrère, Claude. / Impreso pri Japanujo sub la konflikto. (1938)

Farrère, Claude. / Impreso pri Japanujo sub la konflikto. (1938)

Faulhaber, F. / Esperanta mozaiko. (1966)

Faure, Sébastien. / La Krimoj de Dio. (1911)

Fauvart-Bastoul, Commandant. / Ŝlosvortiloj. (1909)

Fauvart-Bastoul, Commandant. / Esperanto Ŝlosilvortoj. (1909 )

Fauvart-Bastoul, Commandant. / Pri la gramatika specifikeco de la fundamentaj radikoj. (1914)

Fauvart-Bastoul, M. Louis. / D'une Langue Auxiliaire Internationale au point de vue du Droit des Gens. (1902)

Fauvart-Bastoul, Marcelle & Louis. / Triope. (1904)

Fauvart-Bastoul, Marcelle & Louis. / Triope. (1904)

Fauvart-Bastoul, Marcelle. / Cours élémentaire pour apprendre l'Esperanto sans professeur. (1912)

Fauvart-Bastoul, Marcelle. / Cours élémentaire pour apprendre l'Esperanto sans professeur. (1912)

Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. (1907)

Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. (1907)

Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. (1907)

Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. (1907)

Fechner, Gustav-Theodor. / Libreto pri transmorta vivo. (1907)

Feder, K. - Nordin, J. / Internaciona radio-lexiko en Ido… (1925)

Feder, K. - Nordin, J. / Internaciona radio-lexiko en Ido… (1924)

Federacio Spiritista Belga. / Raporto pri la subkongreso de Esperanto-psikistaro. (1911)

Federacio Spiritista Belga. / Raporto pri la subkongreso de Esperanto-psikistaro. (1911)

Fédération Internationale Pharmaceutique. / Rapport de la Commission de la Nomenclature Pharmaceutique. (1922)

Fekete, István. / Vuk. (1966)

Ferber, Edna. / Fanny. (s.d.)

Fernandes, C. - Mendes, M.  / Curso Elementar de Esperanto. (1912)

Fernández Menéndez, M. / El problema del idioma internacional. (1923)

Fernandez Menendez, Manuel. / Valor educativo del Esperanto. (1949)

Fernandez Menendez, Manuel. / Valor educativo del Esperanto. (1949)

Fernández Moratin, Leandro. / Kuracisto per batoj. (1906)

Ferreira, Jayme Heinlein. / Methodo Completo comprehendendo dois voccabularios. ([190?])

Ferrer, Francisco Galceran. / La Pledo por Ferrer. (1909)

Ferrer, Francisco Galceran. / La Pledo por Ferrer. (1909)

Ferri, Enrico. / Kio estas socialismo. (1912)

Ferrière, Ad. / Estonta eduko. (1929)

Ferrière, Ad. / Estonta eduko. (1929)

Ferrière, D-ro Ad. / Kiel eduki niajn infanojn ? (1938)

Fersman, A. / La Kemio de l' universo. (1925)

Fersman, A. / La Kemio de l' universo. (1925)

Fersman, A. (Vic-Prezidanto de Sovet-Unia Akademio de Sciencoj). / La Vojo al scienco de estonto. (1928)

Feydeau, Georges. / Kial ili estas famaj ??? (1907)

Feydeau, Georges. / Kial ili estas famaj ??? (1907)

Feydeau, Georges. / Kial ili estas famaj ??? (1907)

FeZ (Felikso Zamenhof). / Verkoj de FeZ. (1935)

FeZ (Felikso Zamenhof). / Verkoj de FeZ. (1935)

Fez. / Homa doloro. (1905)

Fez. / Homa doloro. (1905)

Fez. / Homa doloro. (1905)

Fez. / Homa doloro. (1905)

Fez. / Homa doloro. (1905)

Fiaux, Jules. / Kiel sukcesigi la vivon. ([190?])

Filip, Jan. / Kantareto. (1929)

Finet, Ad. - Swagers, Fr.  / Esperanto, la ĉiutaga vivo.  (1907)

Fingeller, Hans. / La Vero pri Suda Tirolo. 1918-1926. (1927)

Finn, E. L:son. / Svensk-Esperantisk ordbok. (1907)

Finot, Prof. Marcel. / Vidaĵoj de Senlimo. (1911)

Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Fischer-Galatz, Henriko. / La Fabelo pri la granda turo kaj la malgranda doktoreto. (1933)

Fiŝer, Andreo. / Esperanta legolibro. (1913)

Fiŝer, D-ro Andreo. / Historieto de Esperanto. (1911)

Fiŝer, D-ro Andreo. / Esperanta Legolibro por lernantoj. (1910)

Fiŝer, D-ro Andreo. / Esperanta Legolibro por lernantoj. (1910)

Fisher, Dorothy Canfield. / Infanoj kaj patrinoj. (1938)

Flageul, P. / Esperanta metagrafo. (1924-1926)

Flageul, P. / Doktoro Pierre Corret. (1937)

Flageul, P. / Petite méthode de sténographie espérantiste. (1913)

Flageul, P. / Malgranda metodo de Esperanta Stenografio. (1914)

Flageul, P. / Petite Méthode de sténographie Espérantiste. (1913)

Flageul. - Duployé. / Méthode de sténographie espérantiste et de sténographie française. (1919)

Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. (1914)

Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. (1914)

Fleisher, Dr. E. / La Difino de la dattago en la kristana epoko. (1914)

Flores Cabral, Alcindo. / Natura klasifiko de la elementoj. (1952)

Florian. / Du biletoj. ([191?])

Flourens, J. / Duonsurda. (1907)

Flourens, J. / Duonsurda. (1907)

Fock, Gorch. - Jung, Teo. - Cunningham, Allan. - Russel, W. Clarke. - Gerstäcker, Friedrich. / La Maro. [Kolekto] (1928)

Földes, Jolanta. / La Strato de la fiŝanta kato. (1937)

Fondaĵo por Internacieco. / L'internationalisme et la capitale du monde. ([190?])

Forel, D-ro A. / Kulturceladoj de la nuntempo. (1911)

Forel, Prof. D-ro A. / Kulturceladoj de la nuntempo.

Forge, Jean. / Mr. Tot aĉetas mil okulojn. (1931)

Forge, Jean. / La Verda raketo. (1961)

Forst de Battaglia, Otto. / La Mistero de l' sango. (1933)

Fournier, profesoro A. / Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj. (1904 )

Fournier, profesoro A. / Por niaj filoj kiam ili estos dek-ok jaraj. (1904 )

France, Anatole. - Wagnalls, Mabel. / Miserere. Thaïs. (s.d.)

Francis. - Rossetti. - Auld. - Dinwoodie. / Kvaropo. (1952)

Frank, Leonhardo. / La Patro. ([1922])

Franks, A. / Esperanto for the English. (1908 )

Fredro, Jan Aleksander. / Consilium facultatis. (1909)

Fredro, Jan Aleksander. / Consilium Facultatis. (1909)

Frenkel, Romano. / Verdaj fajreroj. ([190?])

Frenkel, Romano. / Verdaj fajreroj. ([190?])

Frenkel, Romano. / Verdaj Fajreroj. (1908)

Frenkel, Romano. / Krestomatio por infanoj kaj komencantoj [1]. (1911 )

Frenkel, Romano. / Krestomatio por infanoj kaj komencantoj. (1911)

Frey, Peter. / Esperantaj historietoj. I. (1935)

Fricke, Wilhelm. / Universala legolibro. (1922)

Fried, Afred-H. / La Problemo de l' malarmo. (1907)

Fried, Alfred H. / Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". (1903)

Fries, Wilhelm. / Esperantista Kantaro. (1913)

Friess, Heinrich. / Intersteno de F. de Kunovski. (s.d.)

Fruictier, P. - Merckens, M. - Cart, T.  / Esperanta Frazlibro de l' turisto. (1904 )

Fruictier, P. - Merckens, M. - Cart, T.  / Esperanta frazlibro de l'turisto. (1904)

Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. (1913-1914)

Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. (1914)

Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. (s.d.)

Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. ([1930])

Fruictier, Paul. / Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. ([1930])

Fruictier, Paul. / Raporto pri la Unua Kongreso de Esperantistoj. (1905)

Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. (1914)

Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado. (1914)

Fruictier, Paul. / Raporto pri la unua kongreso de Esperantistoj (Boulogne-sur-Mer 1905). (1905)

Fruictier, Paul. / La Esperanta vortfarado laŭ la Fundamento. (1914 )

Fruictier, Paul. / Esperanta sintakso. (1907)

Fruictier, Paul. / Esperanta Sintakso. (1907)

Fruictier, Paul. - Corret, Pierre. - Era, D-ro. / Raportoj pri la Universalaj Kongresoj de Esperanto : 1905-1909 (1-a – 5-a). (1905-1909)

Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. (1903)

Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. (1903)

Fruictier, Paŭlo. / Esperanta sintakso. (1903)

Fryer, Helen. / The Esperanto teacher. (1907)

Fryer, Helen. / The Esperanto teacher. ([190?])

Fryer, Helen. / The Esperanto Teacher. ((1907))

Furhammar, Gunnar. / La Religiaj cirkonstancoj en Svedujo… (1934)

Furhammar, Gunnar. / Stanley Jones kaj lia mesaĝo. ([1955])

Furtado, Murillo. / Primero manual da lingua auxiliar internacional Esperanto. (1906)

Gallon, Tom. / Tatterley, la historio de mortinto. (1912)

Gallon, Tom. / Tatterley, la historio de mortinto. (1912)

Gama, Zilda. / En ombro kaj en lumo. (1957)

Garŝin, V. / Ruĝa Floro. (1905)

Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Garzón Riuz, Jozefo. / Laŭleĝa situacio de fremduloj en Hispanujo. ([190?])

Garzón Riuz, Jozefo. / Laŭleĝa situacio de fremduloj en Hispanujo. ([190?])

Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. (1908)

Garzón Ruiz, José. / Prontuario de Esperanto. (1909)

Garzón Ruiz, José. / Prontuario de Esperanto. (1909)

Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. (1908)

Garzón Ruiz, José. / ¿ Quiere usted hablar Esperanto ? (1908)

Garzón Ruiz, José. / Gramática del idioma internacional Esperanto. (1908)

Gasse, Emilo. / Kurso tutmonda de la lingvo internacia Esperanto laŭ la metodo natura. (1909)

Gasse, Emilo. / Monoteismo kaj pozitiva moralo. (1965)

Gasse, Emilo. / Kurso tutmonda de la lingvo Esperanto laŭ la metodo natura. (1906)

Gaŭ Ju-baŭ. / Mi volis viziti lernejon. (1959)

Gaudard, Erman. / La Musique Espérantiste. (1913)

Gaume, F. / L'Esperanto facile, même pour le débutant isolé. (1955)

Gaume, F. / L'Esperanto facile, même pour le débutant isolé. (1955)

Gauntlet, Edward. - Yama, Maru. / Esperanto. (1906)

Gautherot, Gustave. / La Question de la langue auxiliaire internationale. (1910)

Gautherot, Gustave. / La Question de la langue auxiliaire internationale. (1910)

Gautherot, Gustave. / Kial ni estas Esperantistoj ? (1910)

Gautherot, Gustave. / Pourquoi nous sommes Espérantistes. (1910)

Geoghegan, R. H. - Zamenhof, Dr. L.  / The International Language "Esperanto". (1898 )

Geoghegan, R. H. - Zamenhof, Dr. L.  / A few Words on the international language "Esperanto". (1898)

Geoghegan, R. H. - Zamenhof, Dr. L.  / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. (1898 )

Geoghegan, R. H. - Zamenhof, Dr. L.  / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. (1898 )

Geoghegan, Richard H. / Grammar and exercises of the international language Esperanto. ([190?])

Georgiev, Ivan St. / Provo alfronti la vivon. (1962)

Georgiev, Ivan. - Iŝev, Todor. / Rido sanigas. (1939)

Gerny. - Maurevert, Georges. - Nadaud, G. - Esse, René. / Tri Monologoj. (1905)

Gerstäcker, Friedrich. - Fock, Gorch. - Jung, Teo. - Cunningham, Allan. - Russel, W. Clarke. / La Maro. [Kolekto] (1928)

Gesell, Silvio. / La Reforma mono. (1913)

Gesell, Silvio. / La Reforma mono. (1913)

Gezelle, Guido. / Se aŭskultas la animo. (1939)

Ghez, P-ro D-ro Arturo. / Festparolado de la III-a Tutaŭstria Kongreso de Esperanto en Graz. (1913)

Giambene, Luigi. / Tra la Esperanta literaturo. (1908)

Giambene, Luigi. / Tra la Esperanta literaturo. (1908)

Giambene, Prof. Luigi. / I Primi passi dell'esperantista. (1907)

Giambene, Prof. Luigi. / Tra la Esperanta Literaturo. (1908)

Giambene, Prof. Luigi. / Vocabolario Italiano-Esperanto. (1906)

Giambene, Prof. Luigi. / Tra la Esperanta Literaturo. (1907)

Giambene, Prof. Luigi. / Vocabolario Italiano-Esperanto. (1906)

Giambene, Prof. Luigi. / Tra la Esperanta Literaturo. (1907)

Giap, Generalo Vo Nguyen. / Neforgeseblaj tagoj. II. (1975)

Gibran, Kahlil. / La Profeto. (1962)

Gibson, Ella. / Tri porinfanaj teatraĵetoj. (1963)

Giendra, B. / Violetoj. (1938)

Giesy, J. U. / Mimi. (1920)

Gilbert, William / Planlingvaj problemoj. (1962)

Gille, Paul. / Skizo pri filozofio de la homa digno. (1934)

Ginz, O. - Kamaryt, Stan. / Ĉeĥoslovaka antologio. (1935)

Gittermann, Mikaelo. / Normigo. (1936)

Giusti (Ĝusti), Jozefo. / Kompararo laŭ itala lingvo. (1912)

Glück, J. - Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. ([190?])

Glück, Jul. - Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1914)

Glück, Jul. - Sós, Dr. Edmund. / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1914)

Glück, Julius / Esperanto für Jedermann. (1931)

Glück, Julius. / La Grandaj filozofoj kaj la universala lingvo. (1937)

Glück, Julius. / La Jubilea Kongreso de E-o, 1912. (1937)

Glück, Julius. / Zamenhof. ([1922?])

Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Glück, Julius. - Willems, J. H. J. / La Verbo en Esperanto. (1937)

Goethe, Johann Wolfgang von. / Hermano kaj Doroteo. (1922)

Goethe, Johann Wolfgang. / Hermano kaj Doroteo. (1911)

Goethe. / Ifigenio en Taŭrido. (1908)

Goethe. / Ifigenio en Taŭrido. (1929)

Goethe. / Suferado de Verter. (1915?)

Goethe. - La Biblio. / Ifigenio en Taŭrido. La Psalmaro. (1908)

Goethe. - Schiller. / El dramoj. (1909(?))

Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Gogol, N. V. / La Revizoro. (1907)

Gogol, N. V. / Portreto. (1911)

Gogol, N. V. / La Revizoro. (1907)

Gogol, N. V. / Portreto. (1911)

Gogol, N. V. / Maja Nokto aŭ La Dronintino. (1911)

Gogol, N. V. / La Revizoro. (1907)

Gogol. - Molière. / El komedioj. (1909)

Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Gold, Machaël. / Judoj sen mono. (s.d.)

Goldoni, Carlo. / Kurioza okazaĵo. (1933)

Goldsmith, O. / Ŝi kliniĝas por venki. ([191?])

Goldsmith, O. / Ŝi kliniĝas por venki. ([191?])

Gomes Braga, Ismael. / Veterano ? ([1937])

Gomes Braga, Ismael. / Esperantismo. Artikoloj de Ismael Gomes Braga.. (1942)

Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. - Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto.  / Grammatica da lingua Esperanto. (1906.)

Gonzaga Pereira da Fonseca, Leonel. - Alvares Fernandez Vieira, Dr. Alberto.  / Grammatica da lingua Esperanto. (1906.)

Good, Doktoro Paul. / Higieno kaj moralo. (1908)

Good, Doktoro Paul. / Higieno kaj moralo. (1908)

Good, D-ro Paul. / Higieno kaj moralo. (1908)

Good, Paul. / Higieno kaj moralo. (1908)

Good, Paul. / Higieno kaj moralo. (1908)

Goodheir, Albert. / Merlo sur menhiro. (1974)

Gordon, Walter. / Kara Panjo. (1911)

Gorjkij, M. [Peŝkov, Aleksej Maksimoviĉ]. / V.I. Lenin. (1969)

Gorjkij, Maksim. / Bolesĉjo. (1906)

Gorkij, M. - Vazov, I. / Du slavaj rakontoj. (1908)

Gorkij, M. - Vazov, I. / Du slavaj rakontoj. (1908)

Gottlieb, Wil. P. / Bienbestaj amikoj. (1956)

Grabowska, Anna. - Wojtakowski, Edward. / Katalogo de Esperanto-periodaĵoj ĉe Universitata Biblioteko de Katolika Universitato en Lublin. (1981)

Grabowski, A. / Kondukanto de l' interparolado… (1904)

Grabowski, A. / Kondukanto de l' interparolado kaj korespondado. (1907)

Grabowski, A. / La Liro de la Esperantistoj. (1893)

Grabowski, A. / Kondukanto de l'interparolado kaj korespondado kun aldonita Antologio Internacia. (1904)

Grabowski, A. / Kondukanto de l'interparolado kaj korespondado kun aldonita Antologio Internacia. (1904)

Grabowski, Antoni. / Nova antologio. (1909)

Grabowski, Antoni. / El parnaso de popoloj. (1913)

Grabowski, Antoni. / Nova antologio. (1909)

Grabowski, Antoni. / El parnaso de popoloj. (1913)

Grau Casas, Jaume. / Amaj poemoj. (1924)

Grau Casas, Jaume. / Novaj amaj poemoj. (1927)

Grau Casas, Jaume. / Amaj poemoj. (1924)

Grau Casas, Jaume. / La Lasta poemo. (1936)

Grau Casas, Jaume. / Kataluna antologio. (1931)

Greenwood, Fred'c. / Ekselsioro. (1906)

Greenwood, Fred'c. / Ekselsioro. (1906)

Grenkamp, S. / Pola folkloro kaj popolkanto. (1934)

Grenkamp, S. / Oficiala vortaro de Esperanto. (1937)

Grenkamp, S. / Pola folkloro kaj popolkanto. (1934)

Grenkamp, S. / Oficiala vortaro de Esperanto. (1937)

Grenkamp, S. / Pola folkloro kaj popolkanto. (1934)

Grenkamp, Salo. / Penseroj [1]. (1922 )

Grenkamp-Kornfeld, S. / 5.000.000 ([193?])

Grenkamp-Kornfeld, S. / 5.000.000 ([193?])

Grenkamp-Kornfeld, S. - Brzekowski, Dr Jan. / Pri l' Moderna Arto. (1933)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Brzekowski, Dr Jan. / Pri l' Moderna Arto. (1933)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena vortaro de Esperanto. (1947)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena vortaro de Esperanto. (1930)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena vortaro de Esperanto. (1956)

Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. Gaston. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A.  / Plena Vortaro de Esperanto kun suplemento. (1964)

Grenkamp-Kornfeld, Salo. / Krioj de l' koro. (1922)

Grenkamp-Kornfeld, Salo. / Krioj de l' koro. (1922)

Gresset, J. B. / Ver-vert. ([192?])

Gresset, J. B. / Ver-vert. ([192?])

Grgurina, D-ro Ante. / Ĉe Doktoro. (1958)

Grillparzer, Franz. / La Monaĥejo ĉe Sendomiŕ. ([190?])

Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. / Kvin noveloj. (1912)

Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. / Kvin noveloj. (1912)

Grimm (fratoj). / Elektitaj fabeloj. (1906)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel Esperanto - français. (1911)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel Esperanto - français. (1911)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel français-espéranto. (1914)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-espéranto. (1913)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-espéranto. (1936)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français - espéranto. (1924)

Grosjean-Maupin, E. / Oficiala klasika libro de Esperanto. (1924)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet français-esperanto. (1913)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire usuel français-espéranto. (1914)

Grosjean-Maupin, E.  / Dictionnaire complet Esperanto-Français. (1938)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet Esperanto-Français. (1910)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire complet Esperanto-Français. (1921)

Grosjean-Maupin, E. / Dictionnaire Usuel Esperanto - Français. (1911)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1921)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonier, Camille.  / Cours méthodique d'espéranto. (1921)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonnier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonnier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Versions. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonnier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Corrigé des thèmes. (1910)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonnier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Aymonnier, Camille.  / Cours méthodique d'Esperanto. Thèmes. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Becker, Michel.  / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Becker, Michel.  / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1909)

Grosjean-Maupin, E. - Becker, Michel.  / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1910)

Grosjean-Maupin, E. - Becker, Michel.  / Cours élémentaire pratique d'Esperanto d'après la méthode directe combinée. (1910)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. (1947)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. (1930)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. G. / Plena vortaro de Esperanto. (1956)

Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S. - Waringhien, Prof. Gaston. / Plena Vortaro de Esperanto kun suplemento. (1964)

Grosjean-Maupin, Prof. E. - Sprotte, Rudolf. - Becker, Prof. M.  / Schlüssel zum Praktischen Esperanto-Lehrbuch. (1910)

Grosjean-Maupin, Prof. E. - Sprotte, Rudolf. - Becker, Prof. M.  / Praktisches Esperanto-Lehrbuch (1910)

Groupe Espérantiste de Chateau-Thierry. / Esperanto - Notions élémentaires. (1904)

Groupe Espérantiste de Cochinchine. / Le Malais ou l'Esperanto ? (1908)

Groupe espérantiste du Creusot. / Livret-Guide du Creusot - Gvidlibreto de "Le Creusot". (1910)

Groupe espérantiste du Creusot. / Livret-Guide du Creusot - Gvidlibreto de "Le Creusot". (1910)

Groupe espérantiste du Creusot. / Livret-Guide du Creusot - Gvidlibreto de "Le Creusot". (1910)

Groupe Parlementaire Français de l'Arbitrage International. / Pour et contre l'Esperanto. (1911)

Grubb, Edward. / La Societo de Amikoj (Kvakeroj) kaj ĝiaj esencaj trajtoj. (1946)

Gruey, L.-J. - Dombrovski, P. A. / La Sunhorloĝo en Dijon. Koncerne la V-an Eŭklidan postulaton. ([190?])

Gruner, Dro P. / Kredo kaj scio. ([190?])

Gruner, P. / Kredo kaj scio.

Grupo Esperantista de Montevideo. / Doce lecciones del idioma internacional auxiliar Esperanto. (1907)

Guadet, Julien. / La Valeur pédagogique de l'esperanto. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/valpedag.htm (1929)

Gual, Adrià. / Mistero de doloro. (1909)

Gual, Adrià. / Prezentado de l' "Mistero de Doloro". (1909)

Gual, Adrià. / Prezentado de l' "Mistero de Doloro". (1909)

Gual, Adrià. / Prezentado de l' "Mistero de Doloro". (1909)

Gueritte, T. J. / Esperanto in the field of engineering. (1931)

Gueritte, T. J. / Esperanto in the field of engineering. (1931)

Guéritte, T. J. / Esperanto : Mezinárodní jazyk inženýrů. (1920)

Guimerà, Angel. / Malsupra Tero. (1975)

Guthi, D-ro S. - Berczik, Árpádo. - Molnár, Francisko. / Kiu ne povas plori. La Kitklubo. Demandoj Konfesigaj. (1910 )

H., H. / Socialism and an international language. (>1915)

Haefker, Hermann. / Jarmiloj pasas. (1930-1931)

Haefker, Hermann. / Jarmiloj pasas. [II]. (1930-1931)

Hagen, M. v. d. / Kie estas la Eklezio de Kristo ? (1912)

Hall, Herschel S. / La Premiito. (1913)

Hall, Herschel S. / La Premiito. (1913)

Hall, Herschel S. / La Premiito. (1913)

Hall, Herschel S. - Baroll, Henry H. / Rakonto kaj Aventuro. ([191?])

Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. / Kvin noveloj. (1912)

Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. / Kvin noveloj. (1912)

Hankel, M. - Kotzebue, A. v. - Williams, T. / Tri unuaktaj Komedioj. (1908)

Hankel, M. - Zamenhof, L. - Arnzt, H. / Esperantista Kantareto. (1909)

Hankel, Marie. / Unuaj internaciaj Floraj Ludoj. (1909)

Hankel, Marie. / Sableroj. (1911)

Hankel, Marie. / Kongresa kantareto. (1908)

Hankel, Marie. / Sableroj. (1911)

Hankel, Marie. / Bilder vom dritten Esperanto-Kongreß in Cambridge im August 1907. (1907)

Hankel, Marie. / Kongresa kantareto. (1908)

Hankel, Marie. / Bilder vom dritten Esperanto-Kongreá in Cambridge im August 1907. (1907)

Hankel, sinjorino. - Arnhold, Dro. - Mybs, Dro. - Schamm, Dro.  / IV. Internacia Esperantista Kongreso. Dresden. (1908)

Hanns Sappl, Prof. H. C. / Kiel oni fondas kaj organizas Esperantan grupon ? (1921)

Hantich, Jindřich. / La Popolsumigo en Aŭstrio en 1910. (1911)

Harris, Herbert. / English - Esperanto Dictionary. (1915)

Hartog, Dro A. H. de. - Weggeman Guldemont, E. [ina].  / Disrompu ni la intermurojn. (1911 )

Hartog, Dro A. H. de. - Weggeman Guldemont, E. [ina].  / Disrompu ni la intermurojn. (1911 )

Harvey, Mr William. - Mann, Mr W. W. - Mabon Warden, Mr John. - Baird, Miss Jane.  / The "Edinburgh" Esperanto Pocket Dictionary. (1915)

Haŝek, Jaoslavo. / La Travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito. (1934)

Hauff, Vilhelmo. / La Kantistino. (1921)

Hauff, Wilhelm. / La Almozulino de la "Pont des Arts". (1923)

Hauff, Wilhelm. / La Karavano. (1910)

Hauff, Wilhelm. / Fantaziaĵoj en la kelo de la Bremen 'a Urbodomo. (1913(?))

Havlíček Borovský, Karel. / La Bapto de caro Vladimir. (1953)

Hawthorne, Nathaniel. / La Serĉado por la Ora ŝaflano. (1908)

Hawthorne, Nathaniel. / La Serĉado por la Ora ŝaflano. (1908)

Hawthorne, Nathaniel. / La Serĉado por la ora ŝaflano. (1906)

Hawthorne, Nathaniel. / La Granda vizaĝo el ŝtono. ([190?])

Hayes, C. F. - O 'Connor, J. C.  / Konkordanco al la Krestomatio [1]. ([190?])

Hayes, C. F. - O 'Connor, J. C.  / English - Esperanto Dictionary. (1906)

Hayes, C. F. - O'Connor, J. C.  / English-Esperanto dictionnary. (1904)

Hebbel, Friedrich. / Maria Magdalena. (1922)

Hecker, Oscar. / Sistema Vortaro Esperanta-Angla. Systematical Vocabulary English-Esperanto. (1907)

Hecker, Prof. Oscar. / Systematischer Wortschatz Deutsch - Esperanto. Sistema vortaro Esperanta - Germana. (1907)

Heilskov, Chr. / Hans Christian Andersen. (1938)

Heine, Heinrich.  / Libro de kantoj. (1911)

Heine, Heinrich. / Elektitaj Poemoj. (1920)

Heine, Henri. - Alejĥem, Ŝalom. / La Rabeno de Baĥaraĥ (Heine). La Gimnazio (Alejĥem). (1929)

Hekler, Antono. / Arthistorio. (1934)

Hekler, Antono. / Arthistorio. (1934)

Helliwell, M. McLean. / Tradukoj tri. (1911)

Helm, Axel A. / Bona rido… (1965)

Heltai, Eŭgenio. - Varga, Ferd.  / Pro Esperanto. Gertie. La Monujo Trovita. (1913)

Hemon, Roparz. / Esploro pri la situacio de la Bretona lingvo en 1928. (1930)

Hendricks, Francis. / La Krizo de la Amerikaj kompanioj de asekuroj pri la vivo. (1906)

Henriksson, Gösta. / Per motorciklo en tri landoj. (s.d.)

Henriksson, Gösta. / Per motorciklo en tri landoj. (s.d.)

Henriksson, Gösta. / El la vivo de Ludoviko Zamenhof. (1964)

Hentsch, B. / Perfekta kuiristino. (1909)

Herczeg, Ferenc. / Hungaraj rakontoj. (1925)

Herczeg, Ferenc. / Hungaraj rakontoj. (1912(?))

Herczeg, Francisko. / Marĉfloro. (1913)

Herczeg, Francisko. - Molnár, Francisko. - Jókai, Maŭro. - Mikszáth, Kolomano. / Ses noveloj. (1921)

Hersant, Julien. / Langue Universelle de l'Humanité. (1901)

Hertz, Henriko. / Jolanto, la filino de l' Reĝo René. (1908)

Hervé, Gustave. / Antipatriotismo. (1907)

Hervé, Gustave. / Antipatriotismo. (1907)

Herzl, Dr Teodoro. / La Juda Ŝtato. (1934)

Herzl, Dr Teodoro. / La Juda Ŝtato. (1934)

Heyerdahl, Thor. / Ekspedicio Kon-Tiki. (1951)

Heyse, Paul. / Edziĝa festo en "Capri". (1906)

Hill, Harrison. / My Juliet - Mia Juliet'. ([190?-191?])

Hill, Monika. / Lanjo montras la vojon. (1956)

Hills, Verna. / Alko kaj Suna en siaj du dometoj. (1958)

Hirscher, J. B. / Sintrompoj. (1963)

Ho Chi Minh. / Tagkajero en prizono. (1966)

Hochsteyn (Dupont), Lucien. / Les Langues, dialectes, patois & jargons principaux de toutes les contrées du globe. (1906)

Hodder Williams, J. E. / George Williams. (1921)

Hodler, H. / L'Espérantisme. (1911 )

Hodler, H. / L'Espérantisme. (1911 )

Hodler, Hector [por la raporto]. / Esperanto dum la milito. (1917)

Hodler, Hector. / Kiel nin organizi ? (1912)

Hoen, N. G. / Émile Peltier, apostolo de katolika Esperantismo. (1963)

Hoffmann, Rev. Paul F. / Ordo de Eŭkaristio. (1910)

Hogg, Elisabeth. / La Eksperimento de Eccles. (1921 )

Hogg, Elisabeth. / La Eksperimento de Eccles. (1921 )

Hohlov, N. / La Tajdo. (1928)

Holmstrom, J. E. / Rapport sur les dictionnaires scientifiques et techniques multilingues. (1951)

Holst van der Ŝalk, Henrieta Roland. / Frateco en la vivpratiko. (1936)

Holub, J. - Ĉejka, Th. - Bílík, V.  / Mezinárodni řeč Esperanto. (1900)

Holzhaus, Adolf. / Wilhelm Heinrich Trompeter. (1973)

Holzhaus, Adolf. / Doktoro kaj lingvo Esperanto. (1969)

Homero. / Iliado. (1897)

Honnorat, André. / La Sendanĝereco de Francujo.  (1924)

Hoog, H.A. de. / Du malsanoj en Esperanto. (1954)

Hopf, Th. / Tra Berna Oberlando. (1906)

Hopf, Th. / Die internationale Hilfssprache "Esperanto". (1904)

Hopf, Th. / Die internationale Hilfssprache "Esperanto". (1904)

Horrabin, J.-F. / Skizo de ekonomia geografio. (1938)

Horrabin, J.-F. / Skizo de ekonomia geografio. (1938)

Hougaard, Chr. / Okazas nenio. (1945)

Hougaard, Christian. / El la nebulo.  (1937)

Houssaye, Arsène. / La Reĝlando de l' rozoj. (1908)

Houssaye, Arsène. / La Reĝlando de l' rozoj. (1908)

Houssaye, Arsène. / La Reĝlando de l' Rozoj. (1908)

Ĥristovski, Trifon. / Mia vivo. (1981)

Hübner, Anton. / Rodlvojo sur la Jeshken apud Reichenberg (German-Bohemlando). (1913)

Hugo, Victor. / La Mizeruloj. [I-2/2]. (1914)

Hugo, Victor. / La Mizeruloj. (1914)

Hugon, D. P. - O'Connor, J. C.  / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1908)

Hugon, P. D. / Practical Esperanto. ([190?])

Hugon, P. D. / International phrase-book. Conversations. Correspondence. Business Terms. Metric System. (1908)

Hugon, P. D. / English - Esperanto Supplement. (1906)

Hugon, P. D. - O 'Connor, J. C.  / Ĉu vi parolas Esperanton ?  (1908 )

Hugon, P. D. - O 'Connor, J. C.  / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1908)

Hugon, P. D. - O 'Connor, J. C.  / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1907)

Hugon, P. D. - O'Conor, Dr. J. C.  / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1907)

Huot-Sordot, Léon. / En la lando de la Blanka Monto. (1913)

Hyde, H. E. / Internacia Parlamento. ([193?])

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1937. (1937)

I.E.L. / Suplemento al la I.E.L. Jarlibro 1937. (1937)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1938. (1938)

I.E.L. / Suplemento al la I.E.L. Jarlibro 1938. (1938)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1939. (1939)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1940. I. (1940)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1940. II. (1940)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1941. II. (1941)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1942. II. (1942)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1943. II. (1943)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1945. I. (1945)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1945. II. (1945)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. (1946)

I.E.L. / Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo, 1946. (1946)

I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. I. (1947)

I.E.L.-U.E.A. / Jarlibro I.E.L. – U.E.A. 1947. II. (1947)

Ibsen, Henrik. / Reaperantoj. (1925)

Ibsen, Henrik. / Reaperantoj. (1909)

Infanlernejo de Prelles. / La Eta kato kiu ne volis morti. ([196?])

Inglada Ors, V. - Duyos Sedó, R.  / Curso práctico de Esperanto y clave de los temas. (1906)

Inglada Ors, V. - López Villanueva, A. / Vocabulario Esperanto - Español. (1908)

Inglada Ors, V. - López Villanueva, A. / Vocabulario Español - Esperanto. ([190?])

Inglada Ors, V. - Villanueva, A. L. / Vocabulario Esperanto-Español Y Español-Esperanto. (1905)

Inglada Ors, Vicente. - López Villanueva, Antonio. / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. ([190?])

Inglada Ors, Vicente. - López y Villanueva, Antonio. / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. ([190?])

Inglada, Vicente. / Edziĝo malaranĝita… (1907)

Inglada, Vicente. / Edziĝo malaranĝita… (1907)

Inglada, Vicente. / Prozo kaj versoj. ([190?])

Inglada, Vicente. / Prozo kaj versoj. (1908(?))

Inglada, Vicente. / Prozo kaj versoj. ([190?])

Inglada, Vicente. / En la Barcelona Kongreso. (1910)

Inglada, Vicente. / En la Barcelona Kongreso. (1910)

Institut International de Bibliographie. / Manuel du répertoire bibliographique universel. (1908)

Institut International de Bibliographie. / Manuel du répertoire bibliographique universel. (1908)

Institut International de Bibliographie. / Notice-Catalogue. (1910)

Institut International de Bibliographie. / Manuel du Répertoire Bibliographique Universel. (1908)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudektria Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. (1931)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Organiza statutaro. (1925)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. (1924)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dekoka Universala Kongreso de E-o (Edinburgh, 1926). (1926)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dekoka Universala Kongreso de E-o (Edinburgh, 1926). (1926)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Esperantista dokumentaro. (1927)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudeka Universala Kongreso de E-o (Antwerpen, 1928). (1928)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudekdua Universala Kongreso de E-o (Oxford, 1930). (1930)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudektria Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. (1931)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Dudekkvara Universala Kongreso de E-o (Paris, 30Julio – 6 aŭgusto 1932). (1932)

Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado. / Organiza Statutaro. (1925)

Internacia Instituto de Paco. / Por la dua Haga Konferenco. (1907)

Internacia Instituto de Paco. / Por la dua Haga Konferenco. (1907)

Internacia Societo Esperantista por la Paco. / Espero pacifista. 1908. (1908)

Internacia Societo Esperantista por la Paco. / Espero pacifista. 1907. (1907)

Ipe. / Nia vojo. (1937)

Irving, Washinton. / Rip Van Vinkl. (1907)

Isbrücker, Ir. J. R. G. / Historio kaj organizo de la Esperanto-movado. (1932)

Isbrücker, Ir. J. R. G. - Baart de la Faille, Dr C. J.  / Esperanto Verdedigd. (1920)

Isbrücker-Dirksen, J. C. / Esperanto - Examenopgaven. (1922)

Iŝev, Todor. - Georgiev, Ivan.  / Rido sanigas. (1939)

Ishiguro, J. / Praktika gvido de korespondo en Esperanto. (1932)

Ishiguro, J. / Praktika gvido de korespondo en Esperanto. (1932)

Isii-Mamine. / La Vivo de Sankta Ĥonen. (1937)

Iskender, Yervant H. / Civitanoj de l' Mondo. (1915)

Iskender, Yervant H. / Civitanoj de l' Mondo (1915)

Isly, Fred. / Langue Isly. (Linguum islianum). (1901)

Isly, Fred. / Langue Isly (Linguum islianum). (1901)

Íszó, Polgár. / Esperanto tamfolyam. (1914)

Ivans. / La Viro el Francujo. (s.d.)

Ivon, M. - Lanti, E.  / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? (1935)

Ivon, M. - Lanti, E.  / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? (1935)

Iwaniszewska, Cecylia. / Nikolao Kopernik, Torunano. (1972)

Izidoro, Frato. / Katolika kantikareto.

Izidoro, Frato. / Katolika kantikareto. (s.d.)

Izidoro, Frato. / Katolika Kantikareto. (1913)

Jackson Coleman, S. / A Week at Esperanto. ([190?])

Jackson Coleman, S. / A Week at Esperanto. ([190?])

Jackson, Ernest, L. / Gregg Shorthand adapted to Esperanto. (s.d.)

Jacob, Hans. / Universala Esperanto-Asocio. Historia skizo 1908-1933. ([193?])

Jahn, Friedrich. - Butin, Max.  / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. (1923)

Jahn, Friedrich. - Butin, Max.  / Esperanto - Briefwechsel für den Kaufmann. (1923)

Jamaguĉi, Joŝiroo. / Facila semaforo esperanta. (1956)

Jamin, Jos. / Pour les congrès futurs - L'espéranto. (1902)

Jamin, Jos. / Pour les congrès futurs - L'espéranto. (1902)

Jan. / La Revuo de la Sepa (unu akto). (1911 )

Jan. / La Revuo de la Sepa (unu akto). (1911 )

Janagaŭa, Ŝunjo. / Enmezo de l'Bruego. ([190?])

Janikovszky, Éva. / Ĉu ankaŭ vi scias ? (1966)

Janton, Pierre. / L'espéranto. (1977)

Jaroslavskij, Em. / Respondoj al ekstersovetiaj ateistoj. (1932)

Jastrun, Mieczysław. / Adam Mickiewicz. (1955)

Jastrun, Mieczysław. / Adam Mickiewicz. (1955)

Jaumotte, M. / Belga antologio. (1928)

Jaumotte, M. / Belga antologio. (1928)

Jaumotte, Maur. / Kompleta Esperanta rimvortaro. (1930)

Jaumotte, Maurice. / Historio de la Esperanto-grupo "La verda stelo". (1932)

Javal, Doktoro. / Fonetika skribado por enpresigoj en ne-esperantistaj gazetoj. (1907 )

Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. (1907)

Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. (1907)

Javal, Dr Émile. / Inter blinduloj. (1907)

Jensen, Johannes V. / Gudrun. (1977)

Jerome, Jerome K. / Tri homoj en boato. (1934)

Jerome, Jerome K. / Tri homoj en boato. (1934)

Jerrold, Douglas. / La Litadmonoj de sinjorino Kodel. (1910 )

Jesenin, Sergej. / Versoj elektitaj. (1965)

Jimenez-Liora, Augusto (Esperantisto N-o 10.072). / Cent dek tri Humuraĵoj. (1910)

Ĵivkov, Todor. / Triumfu la politiko de paco… (1960)

Joaĥim, Patro. / La Granda reĝo. (1936)

Joaĥim, Patro. / La Granda Reĝo. (1936)

Johano XXIII, Lia Papa Moŝto. / La Surtera Paco. (1963)

Jókai, Maŭro. / La Edzino de l' falinto ; Pola rakonto. (1911)

Jókai, Maŭro. / Du noveloj. (1911)

Jókai, Maŭro. - Mikszáth, Kolomano. - Herczeg, Francisko. - Molnár, Francisko. / Ses noveloj. (1921)

Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. (1913)

Jones, Margaret L. / The Esperanto manual… (1908)

Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. (1911)

Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. (1908)

Jones, Margaret L. / The Esperanto manual. (1918)

Jones, Margaret L. / La profitoj de Esperanto. (1909)

Jossinet, Roland. / Bibliografiaj informoj pri D-ro L.L. Zamenhof.

Jost, Karl. / Leglibreto por kursanoj. (1908)

Jost, Karl. / Esperantista kantaro. (1907)

Jost, Karl. / Esperantista kantaro. (1907)

Jotoka. / Per tolboato. (1922 )

Jouy, J. / La Benkoj de la promenejo. (1906)

Jouy, J. / La Benkoj de la promenejo. (1907)

Jouy, J. / La Benkoj de la promenejo. (1907)

Jovkov, Jordan. / Patro kaj filo kaj aliaj rakontoj. (1938)

Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Jugov, Anton. / Por la senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj. (1960)

Jullien, Jean. / La Instituto Milner. (1923)

Jullien, Jean. / La Instituto Milner. (1912)

Jung, Teo. / Landoj de l' fantazio. (1927)

Jung, Teo. / Gudrun. (1928)

Jung, Teo. / La Arĝentjubilea kongreso. [Köln, 1933] (1933)

Jung, Teo. / La Esperanta konjugacio. [I]. (1965)

Jung, Teo. / Preĝo. Ho donu al mi vastan koron ! (1967)

Jung, Teo. - Cunningham, Allan. - Russel, W. Clarke. - Gerstäcker, Friedrich. - Fock, Gorch. / La Maro. [Kolekto] (1928)

Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Ju-Pin, Mons-ro Paŭlo. / La Milito en ekstremoriento. (1928)

Ju-Pin, Mons-ro Paŭlo. / La Milito en ekstremoriento. (1928)

Jürgensen, Hermann. / Wörterbuch Esperanto-Deutsch. ([191?])

Jürgensen, Hermann. / Wörterbuch Esperanto-Deutsch. ([191?])

Jürgensen, Hermann. / Schlüssel zum Lehr-, Übungs- und Lesebuch der Weltsprache "Esperanto". (1909)

Jürgensen, Hermann. / Vollständiges Lehr - Uebungs- u. -Lesebuch der Weltsprache "Esperanto" in 20 Lectionen. (1908)

Jürgensen, Hermann. - Cart, Th.  / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache… (1903)

Jürgensen, Hermann. - Cart, Th.  / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Jürgensen, Hermann. - Cart, Th.  / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Jürgensen, Hermann. - Cart, Th.  / Anfangsgründe der Esperanto-Sprache. (1903)

Jürgensen, Hermann. - Pagnier, M. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto ([190?])

Justesen, P. Th. / Verema raporto pri la German-Molsa milito. (1936)

k. a. - Boirac, Emile.  / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

k. a. - Boirac, Emile.  / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

k. a. - Boirac, Emile.  / Esperanta Psikistaro (Psikismo kaj Esperanto). (1911 )

K. R. / La Reĝo judea. (1923)

Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Первая Эсперантская, Книга для чтенія съ грамматикой и словаремъ. (1909)

Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Вспомогательиый Международный Язикъ Эсперанто.  (1909)

Kabanov, N. [transliterigo de:] Кабановъ, Н. / Полная Грамматика Эсперантскаго Языка. (1909)

Kabe, Dro. / Unua Legolibro. (1922)

Kabe. / Pola antologio. (1906)

Kabe. / Pola antologio.  La Interrompita kanto. La Fundo de l' mizero. (1905-1906)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1910)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1925)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1922)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1910)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1910)

Kabe. / Unua legolibro. (1907)

Kabe. / Vortaro de Esperanto. (1910)

Kabe. / Internacia Krestomatio. (1907)

Kabe. - Sieroŝevski, Vaclav. - Orzesko, Eliza. / Pola antologio. La Fundo de l' mizero. La Interrompita kanto. (1905-1906)

Kabe. - Verax, Ch. / Vortaro de Esperanto. Enciklopedia vortareto Esperanta. ([1910])

Kajam, Omar. / Poemoj de Omar Kajam. (1953)

Kalocsay, Dr. K. / La Gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj. (1938)

Kalocsay, K. / Dekdu poetoj. (1934)

Kalocsay, K. / Rimportretoj. (s.d.)

Kalocsay, K. / Streĉita kordo. (1931)

Kalocsay, K. / Rimportretoj. (s.d.)

Kalocsay, K. / Hungara antologio. (1933)

Kalocsay, K. / Lingvo, stilo, formo. (1931)

Kalocsay, K. - Waringhien, G. / Plena gramatiko de Esperanto. (1935)

Kalocsay, K. - Waringhien, G. / Plena gramatiko de Esperanto. (1938)

Kalocsay, K. - Waringhien, G. - Bernard, R. / Parnasa gvidlibro. (1968)

Kalocsay, K. de. / Mondo kaj Koro. (1921)

Kalocsay, Kálmán. / Vojaĝo inter la tempoj. (1966)

Kalocsay, Kálmán. / Ezopa saĝo. (1956)

Kamaryt, Stan. - Ginz, O.  / Ĉeĥoslovaka antologio. (1935)

Kamemoro. / Mary kaj Sulo. (1947)

Kamemoro. / Mary kaj Sulo. (1947)

Kamemoro. / Mary kaj Sulo. (1947)

Kamiński, Zbigniew. / Kurs handlowy - Języka międzynarodowego Esperanto. (1908)

Kamm, Adele. / Eĉ en doloro ni estu ĝojaj !

Kamm, Adele. / Eĉ en Doloro ni estu Ĝojaj ! (1910)

Kant, Imanuel. / Al eterna paco. ((1924))

Karinthy, F. / Vojaĝo en Faremidon ; Du ŝipoj. (1934)

Karr, Alphonse. / La Morto de Beethoven. (1907)

Katryn, Ned [Lefebre, Alfred]. / Raporto pri la Naŭa Kongreso de Esperantistoj (Berno 1913). (1913)

Kellerman, Ivy. / A Complete grammar of Esperanto. (1910 )

Kenngott, A. / Ĉiutaga Vivo. (1929)

Kerckhoffs, Aug. / Cours complet de Volapük… (1886)

Kervran. / Robinson Kruso. (1933)

Kidosaki. / Esperanta frazaro laŭ 720 fundamentaj vortoj. ([195?])

Kilian, Erich. / La Mondon al ni ! (1934)

Kilian, Erich. / La Mondon al ni ! (1934)

Kimel, Dr S. / Curs complect şi practic pentru învăţarea limbii Esperanto. (1909)

Kimel, Dr. S. / Curs complect pentru invătarea limbii Esperanto in puţine lecţiuni. (1908)

Kirk, Hans. / Taglaboristoj. ([194?])

Kiss, M. le Dr Jean. / Diffusion de l'espéranto, langue auxiliaire universelle, et protection légale des ouvrages écrits en espéranto. ([191?])

Kivi, Aleksis. / La Botistoj. (1919)

Kjaer, Karl S. / La Skulptaĵoj sur la Vigeland-Ponto, Oslo, Norvegujo. (1951)

Klarner, Paul (Paŭlo). / La Lerta detektivo. (1912)

Kleef, C. Van. / La Homaranismo de D-ro L. L. Zamenhof. (1965)

Kloepffer, Walther. / Vagabondo kaj Sinjorino. (1931)

Kobylinski, Hanna. / La Revolucio de Ĉinio. (1956)

Kock, Edwin de. / Fajro sur mia lango. (1967)

Koenen, Marie. / La Sunkrono. (1937)

Kohen-Cedek, Josef. / Tiberio. (1944)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [A-Ĵ]. (1933)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Kökeny, L. - Bleier, V. / Enciklopedio de Esperanto. [K-Z]. (1933-1934)

Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. (1909)

Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. (1909)

Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. (1909)

Kolovrat, Nadina. / Teorio pri evolucio de kono. (1909)

Kolovrat, Nadina. / Teorio pri Evolucio de Kono. (1909)

Kolowrat, Georges. / Pri la derivo en Ido kaj en Esperanto. (1909)

Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'Esperanto ? (1908)

Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'Esperanto ? (1908)

Kolowrat, Georges. / Faut-il réformer l'espéranto ? (1908)

Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Kontreras, Ipolito K. / Sistema gráfico - Estelar del Esperanto. ([190?])

Kooĵi Taŝiro. / La Unua suplementa legolibro de Esperanto. (1932)

Koposov, D-r V. A. [transliterigo de:] Копосовъ, Д-ръ В. А. / Междунардиый Языкъ Эсперанто. Internacia Lingvo Esperanto. (1911)

Korczak, Janusz. / Bonhumoraj rakontoj. (1927)

Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. / Kvin noveloj. (1912)

Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. / Kvin noveloj. (1912)

Korolenko, Vladimir. / Fantomoj. (1895)

Korolenko, Vladimir. / La Senlingvulo. (1922)

Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Korzlinskij, Dro N. - Mencel, R. - Smirnov, G. - Stupin, A. / Rusa-Esperanta vortaro. (1910)

Kotzebue, A. v. - Williams, T. - Hankel, M. / Tri unuaktaj Komedioj. (1908)

Kotzin, B. / Historio kaj teorio de Ido. (1913)

Kovács, Dro J. / Praktika metodo por instrui la lingvon Esperantan. (1910)

Kovero, Martti. - Ekstrand, Leon.  / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. (1923)

Kovero, Martti. - Ekstrand, Leon.  / La Ekonomiaj fortoj en Finnlando. (1923)

Kozlevčar, Jože. / Al la venko. (1956)

Kozłowski, Czesław. / Petaloj. (1912)

Kozłowski, Czesław. / Petaloj. (1912)

Kralj, Drago. / Kvar prelegoj pri Esperanta literaturo. (1960)

Krane, Anna v. / Graco atendanta.  ([192?])

Kraszewski, I.-J. / Kiel mortis la unuaj kristanoj. (1927)

Kraszewski, I.-J. / Kiel mortis la unuaj kristanoj. (1927)

Krempel, A. B. / Letero el la transcendo. (1952)

Kress, P. / Rozo sovaĝa aŭ Pentita kulpo. (1910(?))

Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Погледъ върху Международния Животъ и Езикъ - Еперантристъ. (1910)

Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Учебникъ по Есперанто (граматика, упражнения и два рѣчника). (1912)

Krestanov, Iv. H. [transliterigo de:] Кръстановъ, Ив. Х. / Ползитѣ оті Есперанто [Polzit oti E-o]. За и противъ Есперанто [Za i protiv E-o]. (1912)

Krestanov, Ivan H. / Bulgara antologio. (1925)

Kretschmer, Hugo. / Breslau. (1913)

Kreuz, Robert. - Mazzolini, Alessandro. / Komerca vortaro en Esperanto. (1927)

Kreuz, Robert. - Urban, M. / Vortaro de komercaĵoj. (1921)

Krilov, Ivan Andrejeviĉ. / Fabloj. ([190?])

Krishnamurti, J. / Sperto kaj konduto. (1932)

Krishnamurti, J. / Sperto kaj Konduto. (1932)

Krishnamurti, J. - Caimi, Francisko Mario. - Cook, Sidney A.  / Trilogio. (1966-1967)

Kriss, Juliusz. / Melodioj de l'nokto. (1914 )

Krleĵa, Miroslav. / Adriatika temo. (1946)

Krleĵa, Miroslav. / Adriatika temo. (1946)

Kropotkin, P. / Etiko I.

Kropotkin, Petr. / La Salajro. (1914)

Kropotkin, Petro. / Al la junuloj kaj Biografio. (1938)

Krudy, Julio. - Ady, Endre. - Biró, Ludoviko. / La Prauloj. La Wagram-odo. La infano. (1913 )

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto : Malá učebnice. Slovniček Ĉesko - Esperantský. Slovo úvodni. (1908 )

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto. (Úplná uĉebnice Esperanta). (1908)

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. (1905)

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. ([190?])

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto Neutrální jazyk mezinárodní. ([190?])

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Th.  / Esperanto. Malá učebnice. (1908(?) )

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Úplná učebnice Esperanta. (1908)

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. (1908)

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Učebnice Esperanta pro samouky i kursy. (1908)

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Úplná učebnice Esperanta. (1908)

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Učebnice Esperanta. (1908)

Krumpholc, Jos. - Čejka, Th.  / Úplná Učebnice Esperanta. (1908)

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Theodor.  / Uĉebnice Esperanta - Uplná methodická. (1908)

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Theodor.  / Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. (1906)

Krumpholc, Jos. - Ĉejka, Theodor.  / Esperanto. Methodická učebnice a - oba slovniky. (1908)

Krysta, Ludw. / Pri la prononcado de Esperanto. (1931)

Kühnl, E. - Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov). (1914 )

Kühnl, E. - Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) (1914 )

Kühnl, E. - Procházka, K. / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) (1914 )

Kumbel. / Gruk. (1956)

Kunverkinto, Antaŭnomo. - Nomo, D-ro Antaŭnomo.  / Modeleto de biblioteka slipo. http://arkivo.esperanto-france.org/s/slipo.php?n=s0000 (2012 [?])

Kunz. - Leadbeater, C. W. - Cook, Sidney A. - Besant, Annie. / Teozofia Penso. (1970)

Kurbatov. - Taubmann.  / Plena gramatiko de la internacia lingvo Esperanto . (1919)

L., Fr. Vl. / Úplná Učebnice Mezinárodní řeči dra. Esperanta. (1890)

L., S. / La Novjara Donaco de Ministro. (1905)

La Biblio. - Goethe. / Ifigenio en Taŭrido. La Psalmaro. (1908)

La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

La Fontaine, Jean de. / Fabloj.

La Fontaine, Jean de. / Elektitaj fabloj. (1904)

La Fontaine, Jean de. - Molière. - Maistre, Xavier de. / Edziĝo kontraŭvola. L' Avarulo. Don Juan, aŭ la ŝtona festeno. Vojaĝo interne de mia ĉambro. Elektitaj fabloj. (1904-1905)

La Junaj astronomoj-Esperantistoj. / Tragedio en la universo. (1961)

La Motte Fouqué, Frederiko, Barono de. / Ondino (Undine). (1910)

La Motte Fouqué, Frederiko, Barono de. / Ondino (Undine). (1910)

La Motte Fouqué, Frideriko, Barono de.  / Ondino (Undine). (1910)

La Motte Fouqué, Frideriko, Barono de.  / Ondino (Undine). (1910)

La Rochefoucauld (Laroŝfuko'). / Maksimoj. (1935)

La Sesa. - Spaak, Paul. - Bilz, F. E. / Kaatje. Oraj reguloj por la vivado. La Libro de la sesa Internacia Kongreso de E-o. Washington. 1910. (1911 [190?] 1910)

La Tria. - Bernard, Tristan. - Molière. / La Tria. Angla lingvo sen profesoro. Georgo Dandin. (1908)

Labiche, E. - Legouvé, E. / Cikado ĉe Formikoj. (1904)

Labiche. - Legouve. / Cikado ĉe formikoj. (1904)

Labiche. - Legouve. / Cikado ĉe formikoj. (1904)

Ladevèze, R. de. / Demandaro pri la Historio, Literaturo kaj Organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj Ekzamenoj. (1911)

Ladevèze, R. de. / Demandaro pri la Historio, Literaturo kaj Organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj Ekzamenoj. (1923)

Lafargue, Georges. / Nécessité de l'adoption d'une langue internationale aŭiliaire. (1904)

Lagalaure, Félix. / La Individualisma socialismo de D-ro Axel Robertson Proschowsky. ([192?])

Lagerlöf, Selma. / La Mono de Sinjoro Arne. (1933)

Lagerlöf, Selma. / La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. (1908)

Lagerlöf, Selma. / La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. (1908)

Lagerlöf, Selma. / La Reĝino de l' Arbaro. Sur la fundo de l' granda Kungahella. (1908)

Lahago, Teodoro. / "Moderna Esperanto" the international scientific language. ([1966])

Laisant, C. - A. / L'Esperanto et l'Avenir du Monde. (1908)

Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio.

Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio. ([190?])

Laisant, C. A. / La Parlamentisma iluzio. (1909(?))

Laisant, C.-A. / L'Esperanto et l'Avenir du Monde. (1908)

Lambert, Ch. / Cours pratique d'Esperanto. ([190?])

Lambert, Ch. - Berthelot, P.  / Komercaj Leteroj. (1903)

Lambert, Ch. - Berthelot, P.  / Komercaj leteroj. (1903)

Lambert, Ch. - Berthelot, P.  / Komercaj leteroj. (1903)

Lambert, Ch. - Berthelot, P.  / Komercaj leteroj. (1908)

Lambert, Ch. - Berthelot, P.  / Komercaj leteroj. (1903)

Lambert, Charles. / Bukedo. [I+II]. (1908)

Lambert, Charles. / Bukedo.  (1908)

Lanti, E. / Manifesto de la sennaciistoj. (1951)

Lanti, E. / Absolutismo. (1934)

Lanti, E. - Ivon, M. / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? (1935)

Lanti, E. - Ivon, M. / Ĉu socialismo konstruiĝas en sovetio ? (1935)

Lanty, E. / La Langue internationale. Ce que tout militant ouvrier… (1925)

Lapenna, Dr Ivo. / La Langue internationale et la contribution du mouvement espérantiste aux buts de l'UNESCO. (1954)

Lapenna, D-ro Ivo. / La Internacia Lingvo. (1954)

Lapenna, Ivo. / Retoriko. (1950)

Lapenna, Ivo. / Retoriko. (1958)

Lapenna, Ivo. / La Internacia lingvo (Faktoj pri Esperanto). (1954)

Lapenna, Ivo. / Elektitaj paroladoj kaj prelegoj. (1966)

Lapenna, Ivo. / Por pli efika informado.  (1974)

Lapouge, G. de. / Merovingaj kaj Mezepokaj kranioj en Angers. (1907)

Lapouge, G. de. / Merovingaj kaj Mezepokaj kranioj en Angers. (1907)

Lapouge, G. de. / Crânes angevins mérovingiens et du moyen-âge. (1907)

Lassalle, Ferdinand. / Pri la esenco de konstitucio. (1912)

Latzko, Andreas. / Homoj en milito. (s.d.)

Lauder, Harry. / Mi amas Keton ("I love a Lassie"). ([190?])

Laurenco, Frato. / La Praktiko de la apudesto de Dio. (1961)

Laŭrenco, Frato. / La Praktiko de la apudesto de Dio. (s.d.)

Lavisse, Sro. / Pri patrujo. (1906 )

Lavisse, Sro. / Pri patrujo. (1906 )

Lavisse, Sro. / Pri patrujo. (1906 )

Lavisse, Sro. / Pri patrujo. (1906 )

Lawrence, E. A. / A First Reader. ([190?])

Łazica, St. / Podręcznik do nauki międzynarodowego języko Esperanto. (1907)

Le Clément de St. Marcq, Kavaliro. / Resumo de la kurso pri teologio… (1912 )

Le Clément de St. Marcq, Kavaliro. / Resumo de la kurso pri teologio… (1912 )

Le Clément de St. Marcq. / Resumo de la Kurso pri teologio. (1912)

Le Clément de St. Marcq. / Resumo de la Kurso pri teologio. (1912)

Le Monnier, Prof. / Evolucio de la evoluciismo. (1909)

Le Monnier. / Evolucio de la evoluciismo. (1909)

Le Monnier. / Evolucio de la evoluciismo. (1909)

Leadbeater, C. W. - Cook, Sidney A. - Besant, Annie. - Kunz. / Teozofia Penso. (1970)

Leau, L. / Une Langue universelle est-elle possible ?  (1900)

Leau, L. / Une Langue universelle est-elle possible ?  (1900)

Leau, L. - Couturat, L.  / Germana guidlibreto. (1908)

Leau, L. - Couturat, L.  / Histoire de la langue universelle. (1903)

Leau, L. - Couturat, L.  / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. (1904)

Leau, L. - Couturat, L.  / Extraits de l'histoire de la Langue Universelle. (1904)

Leau, L. - Couturat, L.  / Les Nouvelles langues internationales. (1907)

Leau, L. - Couturat, L.  / Compte rendu des travaux du Comité. (1907)

Leau, L. - Couturat, L.  / Conclusions du rapport sur l'état présent de la question de la langue internationale présenté au Comité. (1907)

Lebrecht Immermann, Karl. / La Karnavalo kaj la somnambulino. (1952)

Ledermann, Dr. R. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. (1912)

Ledermann, Dr. R. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. (1912)

Ledger, George. / Pitman 's phonography adapted to Esperanto. (1906)

Leenhard, A. A. / Somera Simfonio. (s.j. [196?-197?])

Lees, Pastro J. A. / Deka ĉiujara kongreso en Hamilton, 19an de Junio 1915a. (1915)

Léger, M. / Sondo skrapanta. (1904)

Léger, M. / Sondeur à drague.  Sondilo skrapanta. (1904)

Léger, Roger. / Lexique fondamental Espéranto-Français. ([1957?])

Léger, Roger. - Albault, André. / Dictionnaire Français-Espéranto. (1961)

Legouvé, E. - Labiche, E.  / Cikado ĉe Formikoj. (1904)

Legouve. - Labiche.  / Cikado ĉe formikoj. (1904)

Legouve. - Labiche.  / Cikado ĉe formikoj. (1904)

Legrain, Dro. / La Sendependa Ordeno de la Bontemplanoj. (1908)

Legrand, Enrique. / El Esperanto. Discurso pronunciado en el Ateneo de Montevideo… (1922)

Leibniz. / Monadologio. (1902)

Leibniz. / Monadologio. (1902)

Leibniz. / Monadologio. (1905)

Leibniz. / Monadologio. (1902)

Leibniz. / Monadologio. (1904)

Leibniz. / Monadologio. (1904)

Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-Portugala. (1910)

Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-Portugala. (1910)

Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-portugala. (1910)

Leite, Tobias R. / Diccionario Portuguez-Esperanto. (1913)

Leite, Tobias R. / Vortaro Esperanta-portugala. (1910)

Lejzerowicz, Izrael. / El la "Verda Biblio"… (1935)

Lejzerowicz, Izrael. / El la "Verda Biblio"… (1935)

Lemaire, Commandant Ch. / Tra mez-Afriko. (1906)

Lemaire, Commandant Ch. / Tra mez-Afriko. (1906)

Lemaire, Commandant Ch. / Tra Mez-Afriko. (1906 )

Lemaire, Lieutenant Ch. / L' Espéranto. Solution triomphante du problème de la Langue Universelle… (1898)

Lemaire, René. / Vocabulaire français-espéranto contenant les mots spéciaux de la philatélie et des modèles de lettres. (1903)

Lemaire, René. / Vocabulaire français-espéranto contenant les mots spéciaux de la philatélie et des modèles de lettres. (1903)

Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. - Auriol, G. / Diversaĵoj. (1902)

Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. - Auriol, G. / Diversaĵoj. (1902)

Lengyel, Pál. / La Kalendaro. (1907)

Lengyel, Pál. / La Kalendaro. (1907)

Lengyel, Pál. - Schwörer, József. - Miletz, József. / Esperanto - Nyelvtan és szótár. ([190?])

Lengyel, Paul de. / Libro de l' Humoraĵo. (1908)

Lengyel, Paul de. / Libro de l' Humoraĵo. (1908)

Lengyel, Paul de. / Libro de l' Humoraĵo. (1908)

Lengyel, Paŭlo de. / Libro de l'Humuraĵo. (1900)

Lenin, N. (Uljanov, V.). / Ŝtato kaj revolucio. (1926)

Lenk, Pastro H. / Kio estas la Biblio ? ([190?])

León, Fray Luis de. / La Perfekta edzino. (1909)

León, Fray Luis de. / La Perfekta edzino. (1909)

León, Fray Luis de. / La Perfekta edzino. (1909)

Leonard, Willem. / Haarlem. (1954)

Lermontov, M. / Demono. (1894)

Lermontov, M|Лермонтова, М. / Princino Mary.  (1889)

Lermontov, Miĥail Jureviĉ. / Novaj versaĵoj. (1912)

Lermontov. / Novaj versaĵoj. (1912)

Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Lesage. / Gil Blas de Santillana. (1912)

Lesage. / Ĝil Blas de Santillana. (1912)

Lespès, Leo. / Fratino Ejerio. (1908)

Lessing, Gotthold Ephraim. / Minna de Barnhelm aŭ soldata feliĉo. (1910)

Lessing, Gotthold Ephraim. / Minna de Barnhelm aŭ soldata feliĉo. (1910)

Letellier, C.-L.-A. / Applications de la théorie du langage qui donne naissance à la langue universelle. (1855)

Letellier, C.-L.-A. / Cours complet de langue universelle. [I]. (1852)

Letellier, C.-L.-A. / Cours complet de langue universelle. [II]. (1853)

Leŭnbach, Dro. / Ne juĝu ! (1914 )

Levin, Richard. / Nouveau cours d'espéranto en seize leçons. ([1945?])

Levy, Prezenti, kaj aliaj. / Utileco de Esperanto por la blinduloj. (1910)

Levy, Prezenti. / Utileco de Esperanto por la blinduloj. (1910)

Lewis, G. B. / La Elparolado de Esperanto en rilato al la parolorganoj. (1909)

Libeks, R. / Starptantiska waloda "La lingvo internacia" no Dr Esperanto. (1889)

Libeks, R. / Starptantiska waloda "La lingvo internacia" no Dr. Esperanto. (1889)

Lienhardt, Albert. / Modela prononco de la interlingvo Esperanto.  (1973)

Liga Das Nações. / O Esperanto como lingua auxiliar internacional. (1922)

Limones, Ramon. / ¿ Latin ó Esperanto ? (1908)

Limones, Ramon. / Compendio de Esperanto. (1904)

Limones, Ramon. / El Esperanto en diez lecciones. (1904)

Limones, Ramon. / Esperanto - Lecciones graduadas y ejercicios progresivos. (1908)

Limones, Ramon. / ¿ Latin ó Esperanto ? (1908)

Limones, Ramón. / Veneno. (1910)

Limones, Ramón. / Veneno. (1910)

Linnankoski, Johannes. / Batalo pri la domo Heikkilä. (1919)

Linton, Kenneth G. / Kanako el Kananam. (1960)

Lisowski, Henryk. / Varsovio. (1959)

Lisowski, Henryk. / Varsovio. (1959)

Liu Bejü. / Fajrolumo en la fronto. (1951)

Lloyd, R. J. / The Esperanto Language, practically considered and described. (1905 )

Lochner, Louis P. / La Neŭtrala Konferenco Por Daŭra Pacperado. (1916 )

Löfvenmark, G. / Sveda kantaro. (1908)

Löfvenmark, G. / Sveda Kantaro. (1908)

Löfvenmark, G. / Sveda Kantaro. (1908)

Loira, Augusto Jimenéz, Esperantisto N.° 10.072. / Verba amuzaĝo. (1906 )

Loira, Augusto Jimenéz, Esperantisto N.° 10.072. / Verba amuzaĝo. (1906 )

Lokman la Saĝa. / Fabloj. (1912)

Lokman la Saĝa. / Fabloj. (1912)

Lombos, Alfréd (Alfredo). / Egyetemes Szótártáblázat Eszperanto-Magyar. (1910)

Lombos, Alfréd. / Az Eszperanto-Nyelv. (1910)

Lomboŝ, Alfredo. / Universala vortartabelo Esperanta-Hungara. (1910)

London, Jack. / La Forto de la fortaj. (1914)

London, Jack. / La Forto de la fortaj. (1914)

López Luna, A. / Zamenhof. (1959)

López Luna, A. / Zamenhof. (1959)

Lopez Luna, Anastasio. / Populara vortareto.  (1977)

Lopez Luna, Anastasio. / En serĉo de la feliĉo. (1982)

López Villanueva, A. - Inglada Ors, V.  / Vocabulario Esperanto - Español. (1908)

López Villanueva, A. - Inglada Ors, V.  / Vocabulario Español - Esperanto. ([190?])

López Villanueva, Antonio. - Inglada Ors, Vicente.  / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. ([190?])

López y Villanueva, Antonio. - Inglada Ors, Vicente.  / Manual y ejercicios de la lengua internacional Esperanto. ([190?])

Lord, Dan. A. / Flirto. (1936)

Louÿs, Pierre. / La Rose surnaturelle (La Rozo Supernatura). (1902)

Louÿs, Pierre. / La Rose surnaturelle (La Rozo Supernatura). (1902)

Lu Sin. / Elektitaj noveloj. (1939)

Lu Sin. / Sovaĝa herbaro. (1951)

Lubojański, Józef. - Derlatka, Tadeusz.  / Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj. (1966)

Ludovic-Rodo. / Vivo de Pissarro. (1948)

Lundquist, F. T. / Ŝipestro rakontas. (1962)

Lusana, Paolo. / Compendio di grammatica Esperanto… (1908)

Lusana, Paolo. / Compendio di grammatica Esperanto… (1908)

Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… (1908)

Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… (1908)

Lusana, Paolo. / Compendio de grammatica Esperanto… (1908)

Lu-Ŝin. / La Vera historio de AhQ. (1930)

Luyken, H. A. / Stranga heredaĵo. (1922)

Luyken, H. A. / Mirinda amo. (1913)

Luyken, H. A. / Stranga heredaĵo. (1922)

Luyken, H. A. / Paŭlo Debenham.

Luyken, H. A. / Mirinda Amo. (1913 )

Luyken, H. A. / Stranga heredaĵo. (1922)

Lyndridge, A. W. / Esperanto Shorthand. (1913)

Mabon Warden, Mr John. - Baird, Miss Jane. - Harvey, Mr William. - Mann, Mr W. W.  / The "Edinburgh" Esperanto Pocket Dictionary. (1915)

Macaulay, Thomas Babington. / Horacio. (1907)

Macaulay, Thomas Babington. / Horacio. (1906)

MacDermott, Mercia. / Apostolo de libereco. Portreto de Vasil Levski… (1980)

Machar, J. S. / Benedek. (1913)

Machar, J. S. / Benedek. (1913)

Machar, J. S. / Benedek. (1913)

Madách, Emeriko. / La Tragedio de l'homo. (1924)

Madách, Imre. / La Tragedio de l'homo. (1965)

Madison Morton, John. / Boks & Koks.  (1907)

Maier-Crossen, Felix. / Was aus deutschen Wörtern im Esperanto geworden ist. ([190?])

Mainzer, Ludwig. / Ausführliches Lehrbuch der Esperanto Sprache. (1907)

Maistre, Xavier de. / Vojaĝo interne de mia ĉambro. (1907)

Maistre, Xavier de. / Vojaĝo interne de mia ĉambro. (1904)

Maistre, Xavier de. / Vojaĝo interne de mia ĉambro. (1903(?))

Maistre, Xavier de. / La Leprulo de l'urbo de Aosto. (1908)

Maistre, Xavier de. - La Fontaine, Jean de. - Molière. / Edziĝo kontraŭvola. L' Avarulo. Don Juan, aŭ la ŝtona festeno. Vojaĝo interne de mia ĉambro. Elektitaj fabloj. (1904-1905)

Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. - Auriol, G. - Lemaitre, Jules. / Diversaĵoj. (1902)

Maistre, Xavier de. - Rosny, J.-H. - Auriol, G. - Lemaitre, Jules. / Diversaĵoj. (1902)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1906)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1908)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1908)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1908)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1908)

Malfeliĉulo, Ivan. / Sep rakontoj. (1906)

Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Malmgren. - Seppik.  / Systematisk Kursus i Esperanto. ([196?])

Mamin-Sibirjak. / Rusaj rakontoj. (1909)

Manders, D-ro W. / Interlingvistiko kaj esperantologio. (1950)

Manders, D-ro W. / Interlingvistiko kaj esperantologio. (1950)

Mangada Rosenörn, Julio. / Amelia kaj Marina. (1934)

Mangada Rosenörn, Julio. / Amelia kaj Marina. (1934)

Mangada Rosenörn, Julio. / Versaĵaro. ([190?])

Mangada Rosenörn, Julio. / Versaĵaro. ([190?])

Mann, Mr W. W. - Mabon Warden, Mr John. - Baird, Miss Jane. - Harvey, Mr William. / The "Edinburgh" Esperanto Pocket Dictionary. (1915)

Mann, W. / The Pictorial Esperanto course. (1908)

Mann, W. - Cart, Th.  / The pictorial Esperanto course. (1908 )

Mann, W. W. - Marshall, S. R.  / Picture lessons in Esperanto. ([190?])

Mann, W. W. - Marshall, S. R.  / Picture lessons in Esperanto. ([190?])

Mann, William W. / Teozofio kaj Esperanto. (1912)

Mann, William W. / Esperanto, Self-Taught. (1908)

Mann, William W. / Esperanto, Self-Taught. (1908)

Marchand, Dr. Werner. / Das Leben und die Erde. (1910)

Marchand, M. l'abbé A. / Dilpok, langue internationale éclectique. (1907?)

Marchlewski, D-ro J. B. / Ekonomio socia. (1912)

Marchlewski, D-ro J. B. / Ekonomio socia. (1912)

Maréchal, F. L. G. / La Tutmonda Lernolibro. (1907)

Maréchal, Fernand (ĉefredaktoro). / Trezoro de l' sorĉistoj. (1909)

Marek, D-ro Zygmunt. / Politika malliberulo. (1912)

Marich Ágoston, Ifj. / Tiz nap Cataloniában. (1910)

Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. (1909)

Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. (1910)

Marich Ágoston, Ifj. / Az Eszperanto Nemzetközi Érintkezö Nyelv. (1909)

Marich, A. / Skizoj el mia propagandista vivo. (1911)

Marich, A. / Skizoj el mia propagandista vivo. (1911)

Marich, August. / Was ist Esperanto ? (1911)

Marich, Augustin. / Esperanto şi mişcarea Esperantistă la noi. (1911)

Marie-Nathalie de la Sainte Trinité, Mère. / Le problème d'une langue auxiliaire internationale et l'espéranto. ([195?])

Marie-Nathalie de la Sainte Trinité, Mère. / Le problème d'une langue auxiliaire internationale et l'espéranto. [3]. ([195?])

Marignoni, Dr. Daniele. / Manuale compilato e corredato di copiosi esempi e di vocabolario. (1890)

Marin, Gassy. - Chapelier, Em.  / Les Anarchistes et la Langue Internationale "Esperanto". (1908)

Marissiaux, Léon. / Cours Commercial d'Esperanto. (1904)

Marissiaux, Léon. / Corrigé des exercices du Cours Commercial d'Esperanto. (1905)

Marissiaux, Léon. / Corrigé des exercices du Cours Commercial d'Esperanto. (1905)

Marissiaux, Léon. / Cours Commercial d'Esperanto. (1904)

Marissiaux, Léon. / Cours commercial d'Espéranto. (1904)

Marks, Karl. - Engels, Friedrich. / La Komunista manifesto. ([192?])

Marks, Karlo. - Engels, Frederiko. / La Komunista manifesto.

Maro, K. / Pri Danzig. ([1932])

Marshall Hattersley, C. / Maŝinoj, mono kaj mondpaco. ([1949])

Marshall, S. R. - Mann, W. W. / Picture lessons in Esperanto. ([190?])

Marshall, S. R. - Mann, W. W. / Picture lessons in Esperanto. ([190?])

Martin, Dro H. / Libera urbo Danzig. (1927)

Martin, Paul-Aimé. / Tables abrégées de la classification décimale universelle. (1961)

Martins d'Almeida, B. / O Esperanto no ensino comercial. (1914)

Martinus. / Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio. (1956)

Martinus. / Folioj el la bildolibro de Dio. (1958)

Martinus. / La Idolo plej longe vivanta. (1961)

Martinus. / La Ideala nutraĵo. (1956)

Martinus. / La Homaro kaj la mondbildo. (1953)

Martinus. / La Sorto de la homaro. (1964)

Martinus. / Internacia mondregno kreiĝanta. (1962)

Martna, M. / L'Esthonie.

Martos, Sergio. / Deziro de la diakono. (1912)

Martos, Sergio. / Deziro de la diakono. (1912)

Martos, Sergio. / Deziro de la diakono. (1912)

Marx, Karl. - Engels, Frederick. / Manifesto de la Komunista Partio. (1908)

Masson-Forestier. / Migranta familio. (1904)

Mastný, Jaroslaw. / Esperantista movado en Moravio. (1914)

Mathys, Eugène fils. / Manuel complet de langue internationale Esperanto. (1906)

Matthias, A. / Praktika Frazaro. (1909)

Matton, E. / Cours complet d'Esperanto. (1906 )

Matton, E. / Cours complet d'Esperanto. (1906 )

Mattos, Geraldo. / Arĉoj. (1967)

Maŭ Zedong. / Vortoj de prezidanto Maŭ Zedong. (1967)

Maupassant, G. de. / Gastejo. (1911)

Maupassant, Guy de. / La Normandaj rakontoj. (1953)

Maupassant, Guy de. / La Horlo. (s.d.)

Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Maura, G. E. / Duonvoĉe. (1963)

Maurevert, Georges. - Nadaud, G. - Esse, René. - Gerny. / Tri Monologoj. (1905)

Maximo. / Hispanio por vi. (1965)

Mazuranic, Ivan. / La Morto de Smail Aga Ĉengijiĉ. (1933)

Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. (1922)

Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. (1922)

Mazzini, Giuseppe. / Devoj de la homo. (1922)

Mazzolini, Alessandro. - Kreuz, Robert.  / Komerca vortaro en Esperanto. (1927)

McClellan, Edgar A. / Eĥoj el Manila. (1911(?))

Meazzini, G. / Dizionario completo Esperanto-Italiano. (1925)

Meazzini, G. / Dizionario Italiano-Esperanto. (1907)

Meazzini, G. / Dizionario Italiano - Esperanto. (1907)

Meazzini, G. / Vocabolario Italiano - Esperanto. (1914)

Meazzini, G. / Novo vocabolario Italiano - Esperanto. (1922)

Medecina Esperantista Grupo prezidata de Ch. Bouchard. / Anatomia vortaro kvarlingva. (1906)

Medecina Esperantista Grupo prezidata de Ch. Bouchard. / Anatomia vortaro kvarlingva. (1906)

Medgyesi, János. / Titkári jelentés. (1909)

Mees, H. C. / La Kaŭzo de senlaboreco.

Mees, H. C. / La Kaŭzo de la senlaboreco. (1912(?))

Meier, Ludvig Emil. / Metodische Grammatik der internationalen Sprachen Esperanto. (1903)

Meier, Ludwig Emil. / Metodische Grammatik Formenlehre und Syntax der internationalen Sprache Esperanto. (1903)

Meillet, A. / Les Langues dans l'Europe nouvelle. (1918)

Melckebeke, D-ro Raym. van. - Seynaeve, D-ro Maurice.  / Paĝoj el la flandra literaturo. (1904)

Mencel, R. - Smirnov, G. - Stupin, A. - Korzlinskij, Dro N.  / Rusa-Esperanta vortaro. (1910)

Mendes, M. - Fernandes, C. / Curso Elementar de Esperanto. (1912)

Ménil, Baronino de. / Morala edukado de la popola infano. (1907)

Ménil, Baronino de. / Morala edukado de la popola infano. (1907)

Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1908. (1908)

Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1907. (1907)

Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1905. (1905)

Ménil, F. de. / 1909 Tutmonda jarlibro Esperantista… (1909)

Ménil, F. de. / 1910 Tutmonda jarlibro Esperantista… (1910)

Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresaron de D-ro Zamenhof por 1906. (1906)

Ménil, F. de. / Tutmonda jarlibro Esperantista enhavanta la adresarojn de D-ro Zamenhof por 1904. (1904)

Ménil, F. De. / Muzika Terminaro. (1908 )

Ménil, F. de. / Chansons de Esperanto-Revue. (1908)

Ménil, F. de. / L'Héritage Kloradec. (1906)

Ménil, F. de. / L'Héritage Kloradec. (1906)

Menil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. (1908)

Menil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. (1908)

Ménil, Félicien de. / Les Préjugés contre l'espéranto. (1908)

Ménil, Mme la Baronne de. / Morala edukado de la popola infano. (1907)

Méray, Ch. / l'Esperanto - Langue auxiliaire internationale. (1904)

Merchant, John. / Tri Angloj alilande. (1922)

Merchant, John. / Tri Angloj, alilande. (1912)

Merchant, John. / Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esperanto en Anglujo. ([192?])

Merchant, John. / Tri Angloj, alilande. (1922)

Merckens, M. - Berthelot, P. - Cart, Th.  / Vocabulaire Français-Esperanto. (1906 )

Merckens, M. - Berthelot, P. - Cart, Th.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Merckens, M. - Berthelot, P. - Cart, Th.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Merckens, M. - Berthelot, P. - Cart, Th.  / Vocabulaire français-espéranto… (1903)

Merckens, M. - Berthelot, P. - Cart, Th.  / Vocabulaire français-espéranto… (1907)

Merckens, M. - Cart, T. - Fruictier, P. / Esperanta Frazlibro de l' turisto. (1904 )

Merckens, M. - Cart, T. - Fruictier, P. / Esperanta frazlibro de l'turisto. (1904)

Mérimée, Prosper. / Karmen. (1911)

Mérimée, Prosper. / Karmen. (1911)

Mérimée, Prosper. / Colomba. ([1938])

Merrick, F. - Butler, M. C.  / Muzika terminaro. (1944)

Merrick, F. - Butler, M. C.  / Muzika terminaro. (1960)

Meštan, P. Francisko. / Katolika Esperanto-preĝareto. (1933)

Meyer, Sam. / Une langue internationale - Pourquoi ? Comment ? (1904)

Mezei, Károly. / Az Esperanto nemzetközy nyelv vezérfonala. (1909)

Mezei, Károly. / Az Esperanto nemzetközy nyelv vezérfonala. (1911)

Mezey, D-ro Istvan. / La Nuna Ĉina afero. (1938)

Michaux, A. / Evolucio libera aŭ Akademio. (1908)

Mickiewicz, Adam. / Sinjoro Tadeo. (1918)

Mickiewicz, Adam. / Improvizacio de Konrad. (1910)

Mickiewicz, Adam. / Improvizacio de Konrad. (1910)

Mickiewicz, Adam. / Improvizacio de Konrad. (1910)

Mieille, Paul. / L'Espéranto - Sa situation actuelle - Son avenir. (1903)

Mieille, Paul. / L'espéranto - Sa situation actuelle - Son Avenir. (1903)

Mielck, W. B. / Die Weltsprache. ([190?])

Mielek, W. B. / Die Weltsprache. (1904)

Migliorini, B. - Migliorini, E. / Esperanta legolibro. (1925)

Migliorini, E. - Migliorini, B.  / Esperanta legolibro. (1925)

Migliorini, Elio. / Esperanta legolibro. (1958)

Migliorini, Elio. / Pionieri dell'Esperanto in Italia. (1982)

Mihalik de Hernádszurdok, Jozefo. / Mertiplena vivo kaj patriota agado de Francisko Rákóczi… (1936)

Miĥalski, E. / Du poemoj. (1922)

Mikkelsen, Asta. / Esperanto. Udgivet af Danske Laereres Esperanto-Forening. (1915)

Mikszáth, Kolomano. / Fantomo el Lubló. (1912)

Mikszáth, Kolomano. / Fantomo el Lubló. (1912)

Mikszáth, Kolomano. - Herczeg, Francisko. - Molnár, Francisko. - Jókai, Maŭro. / Ses noveloj. (1921)

Milčinski, Fran. - Ćopić, Branko. - Domanović, Radoje. / Tri satiroj. (1957)

Miletz, József. - Lengyel, Pál. - Schwörer, József.  / Esperanto - Nyelvtan és szótár. ([190?])

Millidge, Edward A. / The Esperanto-English dictionnary. (1912)

Millidge, Edward A. / The Esperanto-English dictionary. (1912)

Millidge, Edward A.. / The Esperanto-English dictionary. (1912)

Minkov, Svetoslav. / La Alia Ameriko. Vojaĝo trans la Ekvatoro. (1948)

Minor, Karl. / Deutsche Redensarten in Esperanto. (1922)

Minor, Karl. / Pro Dio ! ne Esperantiston ! (1924)

Mirbeau, Octave. - Andrejev, Leonid. / Ili estis frenezaj (Mirbeau). Ruĝa rido (Andrejev). (1906)

Mirbeau, Octave. - Andrejev, Leonid. / Ili estis frenezaj. Ruĝa rido. (1906)

Mirbeau, Octave. - Andrejev, Leonid. / Ili estis frenezaj (Mirbeau). Ruga Rido (Andrejev). (1906)

Mistral, Frederic. / Mireille - Mirejo.  (1909)

Mitchell, J. A. / La Lasta Usonano. (1912(?))

Miyamoto, Masao. / Invit' al Japanesko. (1971)

Miyamoto, Masao. - Nakamura, Tazuo.  / Japana kvodlibeto. (1965)

Miyazawa, Kenzi. / Kenzyu parko-arbaro. (1964)

Miyazawa-Kenzi. / Gauche la 'ĉelisto. (1955)

Möbusz, A. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. (1911)

Möbusz, A. / Das Esperanto ein Kulturfaktor. (1911)

Möbusz, Dr. A. / Vollständiges Lehrbuch der Internationalen Hilfssprache Esperanto. (1913)

Möbusz, Dr. A. / Schlüssel zum Vollständigen Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1913)

Möbusz, Dr. A. / Vollständiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esperanto. (1920)

Möbusz, Dro A. / Dokumentoj de Esperanto. (1921)

Moch, Gaston. / Pri malarmo : ĥimeroj kaj realaĵoj. ([190?])

Moch, Gaston. / Pri la elparolado de Esperanto. (1907)

Moch, Gaston. / La Question de la langue internationale et sa solution par l'espéranto. (1897)

Moch, Gaston. / Pri Malarmo : Ĥimeroj kaj Realaĵoj. (1907)

Moch, Gaston. / La Question de la langue internationale. (1897)

Moch, Gaston. / Pri la elparolado de Esperanto. (1907)

Moch, Gaston. / Rapport sur la question de la langue auxiliaire internationale. (1905)

Moch, Gaston. / Rapport sur la question de la langue auxiliaire internationale. (1905)

Moch, Gaston. / La Langue Internationale "Esperanto". (1897)

Moch, Gaston. - Beaufront, L. de.  / Pri tri Projektoj prezentitaj al la Boulogne 'a Kongreso. (1905)

Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano.  / Estonta Milito.  (1907)

Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano.  / Estonta milito. (1907)

Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano.  / Estonta milito. (1907)

Modrijan, Franjo. / Fabeloj. ([191?])

Modrijan, Franjo. / Fabeloj. ([191?])

Modrijan, Franjo. / Fabeloj. ([191?])

Molière. / Amfitriono. (1922)

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / L' Avarulo. ([190?])

Molière. / L' Avarulo. ([190?])

Molière. / Amfitriono. (1922)

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / La Mizantropo. (1930)

Molière. / La Mizantropo. (1930)

Molière. / La Mizantropo. (1930)

Molière. / Edziĝo kontraŭvola. (1905)

Molière. / Don Juan aŭ la ŝtona festeno. ([190?])

Molière. / Don Juan aŭ la ŝtona festeno. ([190?])

Molière. / La Nobela burĝo.

Molière. / La Avarulo. ([191?])

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / Georgo Dandin. (1908)

Molière. / Don Juan. ([190?])

Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Molière. - Gogol. / El komedioj. (1909)

Molière. - La Tria. - Bernard, Tristan. / La Tria. Angla lingvo sen profesoro. Georgo Dandin. (1908)

Molière. - Maistre, Xavier de. - La Fontaine, Jean de. / Edziĝo kontraŭvola. L' Avarulo. Don Juan, aŭ la ŝtona festeno. Vojaĝo interne de mia ĉambro. Elektitaj fabloj. (1904-1905)

Molnár Frigyes, Dr. K.. / Jamboree zsebszótár. (1932)

Molnár, Francisko. / La Knaboj de Paŭlo-Strato. (s.d.)

Molnár, Francisko. - Guthi, D-ro S. - Berczik, Árpádo. / Kiu ne povas plori. La Kitklubo. Demandoj Konfesigaj. (1910 )

Molnár, Francisko. - Jókai, Maŭro. - Mikszáth, Kolomano. - Herczeg, Francisko. / Ses noveloj. (1921)

Monnens, Th. - S. J. / Nova Afriko. (1927)

Montmarché, Marcel. / Du mirindaĵoj. Deux merveilles : Le Mont S-t Michel et l'Esperanto. ([190?])

Montserrat, Ferd. / Pro Esperanto. (1929)

Moratín, Leandro F. / La Jeso de Knabinoj. (1907)

Moratín, Leandro F. / La Jeso de Knabinoj. (1907)

Mori, Oogai. / Rakontoj de Oogai. (1962)

Morris, Robert T. / Mia nuna sintenado pri apendicito. (1909)

Morrison, Sybil. - Scarini, Guerrino. - Bhave, Vinoba.  / Komentaro de Vinoba Bhave. ([ĉ. 1960])

Morrison, William. / Une Conquête anglaise. (1910)

Morrison, William. / Une Conquête anglaise. (1910)

Morrison, William. / A Norman Conquest. (1909)

Morrison, William. / A Norman Conquest. (1909)

Morton, John Maddison. / Boks & Koks. (1907)

Morton, John Maddison. / Boks & Koks. (1907)

Morvan, Ludovico. / Johano de Fuĝerus. (1911)

Mota Mendes, H. - Couto Fernandes, A.  / Curso de Esperanto em 20 lições. (1957)

Mota Mendes, H. - Couto Fernandes, A.  / Gramática elementar de Esperanto. ([195?])

Motta Menedes, H. - Couto Fernandes, A.  / Grammatica Elementar de Esperanto. ([190?])

Motteau, A. / Esperanto-English dictionary. ([191?])

Motteau, A. / Esperanto-English Dictionary. ([191?])

Motteau, A. / Serial course approved by the London Esperanto Club. (1903)

Muffang, H. / Langue internationale. (1916)

Muffang, H. / Langue internationale – Point de vue national. (1916)

Muffang, H. / Langue internationale, Point de vue national. (1916)

Mühlen, Herminya zur. / Kion rakontas la amikoj de Peĉjo. (1928)

Muller, M. / Rembrandt la magiisto. (s.d.)

Muller, M. / Rembrandt la magiisto. (s.d.)

Multanovskij, M. [transliterigo de:] Мльтановскій, М. / Примѣненіе Эсперанто для переписки съ иностранцами. Esperanta Korespondado. (1915)

Multatuli. / Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. (1909 )

Multatuli. / Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. (1909 )

Multatuli. / Naŭ historioj pri l'aŭtoritato laŭ Multatuli. (1909 )

Munthe, Axel. / Romano de San Michele. (1935)

Murgin, Canko. / Kantoj por la paco. (1958)

Murgin, Canko. / Kantoj por la paco. (1957)

Muschler, Reinhold Conrad. / La Nekonatino. ([1951?])

Musset, Alfred de. / Mimi Pinson. (1934)

Musset, Paul de. / Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. (1907)

Musset, Paul de. / Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. (1907)

Musset, Paul de. / Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo. (1907)

Mussolini, Benito. / Vivo de Arnaldo. (1934)

Mussolini, Benito. / La Antikva Romo surmare. (1928)

Mybs, Dro. - Schamm, Dro. - Hankel, sinjorino. - Arnhold, Dro. / IV. Internacia Esperantista Kongreso. Dresden. (1908)

Nadaud, G. - Esse, René. - Gerny. - Maurevert, Georges. / Tri Monologoj. (1905)

Nakamura, D-ro. / Verkoj de D-ro Nakamura. (1932)

Nakamura, T. / Enciklopedieto Japana. (1964)

Nakamura, Tazuo. - Miyamoto, Masao. / Japana kvodlibeto. (1965)

Nałkowska, Zofia. / Medalionoj. (1957)

Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de.  / Estonta Milito.  (1907)

Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de.  / Estonta milito. (1907)

Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de.  / Estonta milito. (1907)

Navile, Ernest. / La Devo. (1910)

Navile, Ernest. / La Devo. (1910)

Navile, Ernest. / La Devo. (1910)

Navile, Ernest. / La Devo. (1911)

Naville, Ernest. / La Devo. (1910)

Nebenzahl, Karl. / La Influo de vegetarismo al la morala kaj socia progresado.

Nederland, Ole. / Tom kaj Tina. (1962)

Nedoŝivin, A. / Pri solidareco inter esperantistoj. (1913)

Nedoŝivin, A. M. / Pri internacia monsistemo kaj esperantista ĉekbanko en Londono. (1912)

Neegaard, Paul. / Scienco kaj pseŭdoscienco pri heredo kaj raso. (1937)

Neergaard, Paul. / La Esperantologio kaj ties disciplinoj. (1942)

Neergaard, Paul. / La Vivo de la plantoj. (1957)

Neergaard, Paul. / Terminaro hortikultura seslingva. (1938)

Neergaard, Paul. / Fremdvortoj en Esperanto. (1933)

Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. - Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П.  / Необходимыя свѣдѣнія объ Эсперанто. (1913)

Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. - Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П.  / Необходимыя свѣдѣнія обь Эсперанто. (1912)

Němcová, Božena. / Božena Němcová. Malgranda Monografio. (1963)

Nery, Fernando. / Rui Barbosa. (1949)

Newell, L. N. / Bakŝiŝ. (1938)

Niemojewski, Andrzej. / Legendoj. (1911)

Nievo, Ipolito. / La Idilio ĉe la fonto de Venchieredo. La Kastelo de Fratta. (1910)

Nikkaŭa, Ŝooiĉi. / Virina edukado en Japanujo. (1936)

Nikkaŭa, Ŝooiĉi. / Virina edukado en Japanujo. (1936)

Nilsson, Anna T. / Datoj kaj faktoj pri la paca movado. (1926)

Ninoŝvili, E. / Ordono. (1911)

Nippa, A. / Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado. (1907)

Nippa, A. / Simpla metodo de la agronomia profitkalkulado. (1907)

Nippa, Aleksander. / Pravigo de la teoremo de Fermat. (1909)

Nisimura-Masao. / Edelvejso. (1956)

Nissen, Andr. / Vejle kaj Ĉirkaŭaĵo. (1912)

Nitti, Francesco. / Eŭropo ĉe la abismo. (1924)

Nitti, Francesco. / Eŭropo ĉe la abismo. (1924)

Nodot, Edmée. / La Puntistino. (1909)

Nodot, Edmée. / La Puntistino. (1909)

Nodot, Edmée. / La Puntistino. (1909)

Nœtzli, Albert. - Farquet, Maurice. / Grammaire facile de la langue internationale Ido. (s.d.)

Nogueira, Roberto Passos. / Vojo kaj Vorto. (1972)

Nomo, D-ro Antaŭnomo. - Kunverkinto, Antaŭnomo. / Modeleto de biblioteka slipo. http://arkivo.esperanto-france.org/s/slipo.php?n=s0000 (2012 [?])

Nordenstreng, Rolf. / La Homaj rasoj de la mondo. (1935)

Nordin, J. - Feder, K.  / Internaciona radio-lexiko en Ido… (1925)

Nordin, J. - Feder, K.  / Internaciona radio-lexiko en Ido… (1924)

Norman, Georgo. / Poŝlibro internacia por aferistoj, turistoj, k. c. (1905)

Norway, G. / La Aventuroj de Marteno Drake. (1936)

Nothnagel, Hermann. / La Mortado. ([190?])

Nötzli, Albert. / Lehrbuch der Internationalen Hilfssprache Esperanto. (1907)

Novák, Arne. / Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo. ([192?])

Novàk, Arne. / Ĉeĥa literaturo laŭ la birdperspektivo. (1921)

Novák, Jan. / Jan Amos Komenský. (Johano Amos Comenius). (1921)

Novicow, J. / Le Français langue internationale de l'Europe. (1911)

Novikov-Priboj. / La Submarinistoj. (1932)

Novobilský, Vlastimil. / Skizo pri la Esperanta Literaturo.

Núñez Dubús, Amalia. / Eterneco. ([196?])

Nuŝiĉ, Branislav. / Analfabeto, kaj Butono. (1955)

Nylén, Paul. / Sonoj kaj vortoj de Esperanto. (1930)

Nylén, Paul. / Det internationella spraket. (1922)

Nylén, Paul. / Esperanto - Kar det någon framtid ? Är det många som kunna det ? (1905)

Nylén, Paul. / Svensk-Esperantisk ordbok. (1899)

Nylén, Paul. / VIII. Esperantisk-Svensk ordbok. (1897)

Nylén, Paul. / Svensk-Esperantisk ordbok. (1899)

Nyulászy de Csáholy, Géza. / Ilustrita gvidlibro tra Budapeŝto. (1912)

O 'Connor, J. C. / How to speak Esperanto. ([190?])

O 'Connor, J. C. / Esperanto, The International Language. ([190?])

O 'Connor, J. C. / How to speak Esperanto. ([190?])

O 'Connor, J. C. - Hayes, C. F. / Konkordanco al la Krestomatio [1]. ([190?])

O 'Connor, J. C. - Hayes, C. F. / English - Esperanto Dictionary. (1906)

O 'Connor, J. C. - Hugon, P. D. / Ĉu vi parolas Esperanton ?  (1908 )

O 'Connor, J. C. - Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1908)

O 'Connor, J. C. - Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1907)

O 'Connor, J. C. and other fellows of the Association. / A primer of Esperanto. (1906)

O.C.E. / Bibliographie de l'Espéranto et Classification décimale universelle. Bibliografio de Esperanto [1887-1903] Bibliografio de Esperanto [1913] (1908)

O.C.E. / Bibliographie de l'Espéranto et classification décimale universelle. (1908)

O.C.E. / Emploi en bibliographie de la langue auxiliaire Esperanto.  Bibliographie de l'Espéranto et Classification décimale universelle. Manuel du répertoire bibliographique universel, extrait… Modela klasifiko de la Esperantaj bibliotekoj… Bibliografio de Esperanto, 1887-1903. (1908 + 1910 + 1912 )

O.C.E. / L'Échec de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. [II]. (1911)

O'Connor, J. C. / Esperanto. The student's complete text book. (1904)

O'Connor, J. C. / Esperanto. The student's complete text book. (1904)

O'Connor, J. C. - Hayes, C. F. / English-Esperanto dictionnary. (1904)

O'Connor, J. C. - Hugon, D. P. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1908)

O'Connor, J. C. and other fellows of the Association. / A primer of Esperanto. (1906)

O'Conor, Dr. J. C. - Hugon, P. D. / Praktikaj komercaj leteroj en Esperanto. (1907)

Oddon, Yvonne. - Bach, Charles Henri. / Petit guide du bibliothécaire. (1962)

Õdön, Lucács. / Magyar-Esperanto Kis-Szótár. (1918)

Office Central Esperantiste. / Bibliographie de l'Esperanto et Classification Décimale Universelle. (1908)

Öfors, Sten. / Kiel diri & kion ekster la kongresejo. (1980)

Ogura-Toyofumi. / Kun la kadavro de l'edzino. (1954)

Ojasono, Bernardo. / Paŝoj ĉe pordegoj. (1939)

Okamoto, Joŝicugu. / Nova vortaro Japana-Esperanta. (1935)

Okamoto, Rikiĉi. / Evangelio de pura belo.

Okamoto-Rikici. / Evangelio de sinkompletigo.

Okamoto-Rikiĉi. / Realigo de norma socio.

Okamoto-Rikiĉi. / Teorio de socia vivo.

Oktomvrijski, Belĉo Tod. / Albumo de Bulgaraj Esperantistoj. (1939)

Omelka, F. / La Alaska stafeto ; Kaptitoj de la glacirokoj. (1952)

Omelka, F. / Aventuroj de Antonio. (1937)

Oppenheim, E. Phillips. / Riĉa kaj sen mono. ([194?-195?])

Ortt, Felix. / Al mia fratineto. (1912)

Orzesko, Eliza. - Kabe. - Sieroŝevski, Vaclav. / Pola antologio. La Fundo de l' mizero. La Interrompita kanto. (1905-1906)

Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Orzeszko, Eliza. / Marta. (1928)

Orzeszko, Eliza. / La Interrompita kanto. (1905)

Orzeszko, Eliza. / Marta. (1928)

Orzeszko, Eliza. / Marta. (1910)

Orzeszko, Eliza. / Marta. (1910)

Orzeszko, Eliza. / La Interrompita kanto. (1908)

Orzeszko, Eliza. / Marta. (1910)

Orzeszko, Eliza. / Bona sinjorino. (1909)

Orzeszko, Eliza. / A… B… C… (1909)

Orzeszko, Eliza. / La Interrompita kanto. (1905)

Orzeszko, Eliza. / La Interrompita kanto. (1905)

Ossaka, K. / Malgranda monografo pri Esperantaj prepozicioj. ([196?])

Ossaka, K. / Malgranda monografo pri Esperantaj prepozicioj. ([196?])

Ossaka, Kenĵi. / El orienta florbedo. (1956)

Ossaka, Kenĵi. / El slava literaturo. (s.j.)

Ostwald, Dr W. / Die Weltsprache. ([190?])

Otčenášek, Jan. / Romeo, Julieta kaj la tenebro. (1965)

Otto, Guido. / Elementar-Lehrbuch zur gründlichen Erlernung der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1921)

Ozimek, Edward. / Eksplodo de l' paco. (1937)

Ozimek, Edward. / Eksplodo de l' paco. (1937)

P., M. / L'espéranto. Exposition de la femme contemporaine. (1914)

Packness, M. / Ĉu vi parolas Esperanton ?  (1907)

Page, W. M. / Dua Kursa Legolibro. (1922)

Page, W. M. / Unua Kursa Legolibro. (1921)

Page, W. M. / Pitman 's Commercial Esperanto. ([1918])

Pagnier, M. - Cart, Th.  / Есперанто въ десеть урока. (1903)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1906)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1909)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1903)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1903)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1909)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1927)

Pagnier, M. - Cart, Th.  / L'Esperanto en dix leçons. (1924)

Pagnier, M. - Jürgensen, Hermann.  / Wörterbuch Deutsch-Esperanto ([190?])

Pagnier. - Cart.  / L'Esperanto in dieci lezioni. (1904)

Pagnol, Marcel. - Vildrac, Charles. / Topaze (Pagnol). La Ŝipego "Tenacity" (Vildrac). (1960)

Paillard, A. / L'espéranto et l'enseignement du français. (1911)

Paillot, Sro R. / Bonegaj Atestoj. (1907)

Pál, Lengyel. / La Kalendaro. (1907)

Pál, Lengyel. / La Kalendaro. (1907)

Palaprat. - Brueys.  / Advokato Patelin. (1924)

Palaprat. - Brueys.  / Advokato Patelin. (1904)

Palaprat. - Brueys.  / Advokato Patelin. (1904)

Palaprat. - Brueys.  / Advokato Patelin. (1906)

Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. (1907)

Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. (1907)

Palmer, H. E. / Esperanto à l'usage des français. (1907)

Papazian, V. / Rondaj Dioj. (1910)

Papazjan, V. / Morituri vos salutant. ([1908])

Papazjan, V. / Morituri vos salutant. ([1908])

Papazjan, V. / Morituri vos salutant. ([1908])

Papazjan, V. / Saĝaj Kokoj. (1911)

Papazjan, V. / Morituri vos salutant. ([1908])

Parisot, J. - Cart, Th. / Esperanta Versfarado kaj Rimaro. (1909)

Parisot, J. - Cart, Th. / Esperanta versfarado kaj rimaro… (1909)

Paruzel, Prof. H. / Muziko.

Paruzel, Prof. H. / Lernolibro de muzilo.

Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. / Estonta Milito.  (1907)

Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. / Estonta milito. (1907)

Passy, Frédéric. - Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. / Estonta milito. (1907)

Pätiälä, H. J. / La Eterna evangelio. (1946)

Payson, Edward S. / Juneco kaj amo. (1930)

Peneter, Georgo Peterido. / La Travestiita muzo. (1950)

Perec, I. L. - Ŝalom-Alejĥem.  / Hebreaj rakontoj. (1923)

Perrault, Charles. / Rakontoj pri feinoj. (1904)

Perrault, Charles. / Rakontoj pri feinoj. (1908)

Perrault, Charles. / Rakontoj pri feinoj. (1904)

Perrenoud, William. / Compte rendu sommaire en français. (1922)

Petöfi, A. / Elektitaj poemoj de A. Petöfi. (1910)

Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. / Hungara poemaro. I. (1907)

Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Petöfi, A. - Arany, J. - Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Petöfi. / Hungara poemaro. II.  (1907)

Petöfi. / Hungara poemaro. II. Petöfi Kajero. (1907)

Petöfi. / Hungara poemaro. II. Petöfi Kajero. (1907)

Petroviĉ, Prof. Svetislav S. / Sonetkrono por la Esperantistaro. (1957)

Petroviĉ, Prof. Svetislav S. / Sonetkrono por la Esperantistaro. (1957)

Picard, J.-M. / L'Esperanto à l'école. (1911)

Pilger, Wouter. / Ne ĉiam. (1974)

Pillath, Friedrich. / Das deutsche Lied in Esperanto. (1922)

Pillath, Friedrich. / Das Deutsche Lied in Esperanto. (1921)

Pinto de Carmo, J. A. / Diretrizes partidárias. (1948)

Pio XI-a, Lia Papa Moŝto. / Universala Reĝeco de Jesu Kristo. (1926)

Pio XI-a, Lia Papa Moŝto. / Universala reĝeco de Jesu-Kristo. (1926)

Piotrowski, Tadeusz. - Dąbrowski, Michał. / XXIII Universala Kongreso de E-o. Kraków, 1 - 8 Aŭg. 1931. (1931)

Pizzi, F. / La Protektkanto. (1932)

Planard. / Procirkonstanca edzo. (1908)

Planard. / Procirkonstanca edzo. (1908)

Planard. / Procirkonstanca edzo. (1908)

Planard. / Procirkonstanca Edzo. (1908)

Plautus, Marcus Accius. / Rudens' (La Ŝnurego). (1906)

Plaŭtus, Marcus Accius. / Rudenś. La Ŝnurego. (1906)

Plej diversaj. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la esperantistoj. (1923)

Pleyer, Mario. / Unitario per medio de picturoyn. (1990)

Pluraj aŭtoroj. / Mediuma poemaro. (1972)

Podręcznik, Maŀy. / Języka Międzynarodowego Esperanto. (1908)

Poe, Edgar Allan. / La Puto kaj la pendolo. (1907)

Poe, Edgar Allan. / La Puto kaj la Pendolo. (1907)

Poe, Edgar Allen. / Ses noveloj. (1924)

Pogaĉic', Milka. / Konfeso. (1913)

Polgár, Izsó. / Esperanto Tanfolyam. (1914)

Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo. (1909)

Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorlogo inter polusoj kaj ekvatoro. (1904)

Poljanskij, Kapitano S. / Skizo kaj tabeloj por konstruo de kurioza sunhorloĝo. (1903)

Poljanskij, Mr S. / Un Curieux cadran solaire.  (1903)

Poljanskij, S. / Un Curieux cadran solaire. (1903)

Pollen, J. - Bolingbroke Mudie, H. - Cunningham, G.  / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de Esperanto. (1907)

Pollen, J. - Bolingbroke Mudie, H. - Cunningham, G.  / Kongresa libro. La Tria Universala Kongreso de E-o. (1907)

Pollen, John. / The Why and The Wherefore of Esperanto. (1907)

Poncet, Louis. / Vaccination obligatoire ou vaccination facultative… (1925)

Porchat, J. J. / Sub la neĝo. (s.d.)

Porchat, J. J. / Sub la neĝo. ([191?])

Porchat, J. J. / Sub la neĝo. ([191?])

Porchat, J. J. / Sub la neĝo. ([190?])

Porchat, J. J. / Sub la neĝo. ([190?])

Porto Carreiro Neto, L. - Couto Fernandes, A. - Domingues, Carlos.  / Dicionário Portugês-Esperanto. (1936)

Poruks, J. / La Vakciniuja krono. (1909)

Poruks, J. / La Vakciniuja krono. (1909)

Poruks, J. / La Vakciniuja Krono. (1909)

Posthomera poeto. / Ranratbatalo. (1907)

Pourquoi Pas. / Magio. ([192?])

Prast, F. / Tarcizio. (s.d.)

Prévost, Abato. / Manon Lescaut (Manon Lesko). (1908)

Prévost, Abato. / Manon Lescaut (Manon Lesko). (1908)

Prévost, Abato. / Manon Lescaut (Manon Lesko). (1908)

Prévot, d-ro R. / Munkeno salutas vin. (1951)

Privat, D-ro Edmond. / Esprimo de sentoj en Esperanto. (1931)

Privat, Edmond. / Tra l' silento. (1913)

Privat, Edmond. / Pri Esperanta literaturo. (1912)

Privat, Edmond. / Ginevra. ([191?])

Privat, Edmond. / Tra l' silento. (1913)

Privat, Edmond. / Aventuroj de pioniro. (1963)

Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto. [II]. (1927)

Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto. [I]. (1923)

Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. (1930)

Privat, Edmond. / Esperanto in fifty lessons. (1908)

Privat, Edmond. / Ĉe l' koro de Eŭropo. (1909)

Privat, Edmond. / Ĉe l' koro de Eŭropo. (1909)

Privat, Edmond. / Esperanto. Manuel pratique… ([191?])

Privat, Edmond. / Esperanto. Manuel pratique… ([191?])

Privat, Edmond. / Vivo de Zamenhof. (1946)

Privat, Edmond. / Karlo. Facila legolibro. (1931)

Privat, Edmond. / Du paroladoj. (1911)

Privat, Edmond. / Du paroladoj. (1911)

Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. (1922)

Privat, Edmond. / Karlo. (1910)

Privat, Edmond. / Junaĝa verkaro. (1960)

Privat, Edmond. / William Penn.  ([1958])

Privat, Edmond. / Pri Esperanta literaturo. (1912 )

Privat, Edmond. / Du paroladoj. (1911)

Privat, Edmond. / Historio de la lingvo Esperanto [1]. (1912)

Privat, Edmond. / Privat's Fifty Lessons. Conversational Esperanto. (1908 )

Privat, Edmond. / Esperanto in fifty lessons. (1908)

Privat, Edmond. / Karlo. (1909)

Privat, Edmond. / Du paroladoj. Barcelona 1909 - Augsburg 1910. (1911)

Privat, Edmond. / Du paroladoj. Barcelona 1909 - Augsburg 1910. (1911)

Privat, Edmond. / Kursa lernolibro. (1922)

Privat, Edmond. / Karlo. (1912)

Privat, Edmond. / Ĉe l' Koro de Eŭropo. (1909)

Procházka, K. - Kühnl, E.  / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov). (1914 )

Procházka, K. - Kühnl, E.  / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) (1914 )

Procházka, K. - Kühnl, E.  / Slovnøk Ĉesko-Esperantsky (25. 000 slov) (1914 )

Procureur, M. - Cart, Th.  / Ключъ на упражненията отъ Есперанто въ десеть урока. (1903)

Procureur, M. - Cart, Th.  / Corrigé des Exercices de l'Esperanto en Dix Leçons. (1903)

Procureur, M. - Cart, Th.  / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1903)

Procureur, M. - Cart, Th.  / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1906)

Procureur, M. - Cart, Th.  / Corrigé des exercices de l'Esperanto en dix leçons. (1906)

Procureur, M. - Cart, Th.  / Corrigé des exercices de L'Espéranto en dix leçons. (1929)

Proelss, Dr. H. - Sappl, Hanns. / Die bisherigen Erfolge der Welthilfssprache Esperanto auf der ganzen Welt. (1922)

Proença, José Augusto. / Diccionario Esperanto-Portuguez. (1908)

Proença, José Augusto. / Diccionario Portuguez-Esperanto. (1910)

Provost, A. G. / Stenografaj gamoj. (1937)

Prus, B. / La Faraono. [I]. (1907)

Prus, B. / La Faraono. [I]. (1907)

Prus, B. / La Faraono. (1907)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [III]. (1907)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [II]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [III]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [I]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [II]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [III]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [II]. (1907)

Prus, Bolesław. / La Faraono. (1910)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [I]. (1957)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [III]. (1907)

Prus, Bolesław. / La Faraono. [II]. (1907)

Puccinelli, G. / Dizionario Esperanto-Italiano. ([191?])

Puccinelli, G. / Dizionario Esperanto-Italiano. (1906)

Puccinelli. / Grammatica ed esercizi della lingua internazionale Esperanto. (1904)

Puchner, Johann. / Vörterbuch der Weltsprache Nuove-Roman. (1908)

Puchner, Prof. Johann. / Grammatik des Weltsprahe Nuove-Roman. ([190?])

Pujulà I Vallès, Frederich. / La Grafo erarinta. (1908)

Pujulà I Vallès, Frederich. / La Grafo erarinta. (1908)

Pujulà I Vallès, Frederich. / Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. (1908)

Pujulà I Vallès, Frederich. / Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. (1908)

Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Rahonada de la llengua internacional Esperanto. (1909)

Pujulà y Vallès, F. / Vortaro Esperanto-Kataluna. Vocabulari Esperanto-Català. (1908)

Pujulà y Vallès, F. / Vocabulari Català-Esperanto. (1909)

Pujulà y Vallès, F. / Vocabulario Español-Esperanto. (1911)

Pujulà y Vallès, F. / Vocabulario Esperanto-Español. (1911)

Pujulà y Vallès, F. / Vortaro Esperanto-Kataluna. (1908)

Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Rahonada de la llengua internacional Esperanto. (1909)

Pujulà y Vallès, F. / Gramàtica Catalana de la llengua internacional Esperanto. (1906)

Pujulà y Vallès, Frederich. / Naivulo. Karabandolo la plugisto. Fiŝkaptisto kaj rigardanto. (1908)

Pujulà y Vallès, Frederich. / La Grafo erarinta. (1908)

Puĵula-Valjes, Frederiko. / La Rompantoj. (1907)

Puĵula-Valjes, Frederiko. / La Rompantoj. (1907)

Puŝkin, A. / La Neĝa blovado. (1893)

Puŝkin, A. / La Neĝa blovado. (1893)

Puŝkin', A. / La Neĝa blovado.

Puŝkin, A. S. / Eŭgeno Onegin. (1931)

Puŝkin, A. S. / La Pafo. (1913)

Puŝkin, A. S. / Mocart kaj Saljeri. (1905)

Putnam, Eleanor. - Bates, Arlo. / Princo Vanc'. (1914)

Quarello, Daniel. / Komplementoj de l' verbo. (1947)

Quarello, Daniel. / Komplementoj de l' verbo. (1947)

Quarello, Daniel. / Komplemento de l' substantivo. ([195?])

Quarello, Daniel. / Lernu Esperanton. (1947)

Raabe, Wilhelm. / La Nigra galero. (1912)

Raabe, Wilhem. / La Nigra galero. (1922)

Raabe, Wilhem. / La Nigra galero. (1922)

Racine, J. / Athalí. (1906)

Racine. / Esther. (1907)

Racine. / Esther. (1906)

Racine. / Athali'. (1906)

Racine. - Aristofanos. - Rudens (La Ŝnurego). - Racine. / Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. ([190?])

Racine. - Racine. - Aristofanos. - Rudens (La Ŝnurego). / Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. ([190?])

Radenkova, Petra. / Georgo Dimitrov. (1982)

Ragnarsson, Baldur. / Ŝtupoj sen nomo. (1959)

Ragnarsson, Baldur. / Ŝtupoj sen nomo. (1959)

Ragnarsson, Baldur. / Islandaj pravoĉoj. (1964)

Ragnarsson, Baldur. / Esploroj. (1973)

Rahamegi, J. A. (Rahamägi). / Lernolibro de la lingvo internacia "Esperanto" por Estoj. (1903)

Rainero, Patro Angelo. / La Virgulino de la malriĉuloj. (1954)

Rajberti, D-ro Johano. / La Kato.

Rajberti, D-ro Johano. / La Kato. ([190?])

Ramo, E. / En Svislando. (1908)

Ramo, E. / En Svislando. (1908)

Ramuz, C.-F. / Aline. (1911)

Ramuz, C.-F. / Aline. ([190?])

Ramuz, C.-F. / Aline. (1911)

Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П.  / 1. Эсперанто въ Деревнѣ. 2. Дума Междунардиаго Языка. 3. Изъ бесѣдъ съ обывателемъ. (1914)

Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П.  / Международниый языкъ и собременная жизнь. (1914)

Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П.  / Международниый языкъ "Эсперанто". (1913)

Rantov, S. P. [transliterigo de:] Рантобъ, С. П.  / 1. Эсперанто въ Деревнѣ. 2. Дума Междунардиаго Языка. 3. Изъ бесѣдъ съ обывателемъ. (1914)

Regno, Ajdina. / Fundamenta gramatiko. ([190?])

Reiche, Dr. / El la mondbildo de l' nova fiziko. (1924)

Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. (1927)

Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. (1927)

Reinke, Johannes. / Naturscienco, mondkoncepto, religio. (1927)

Reis, Dr Aarão. / O Esperanto como lingua auxiliar, comum a todos os povos. (1921)

Reitzel, Robert. / Aventuroj de Malspertulo. (1924)

Relgis, Eugen. / La Humanitaristaj principoj kaj la internacio de la intelektuloj. (1928)

Renan, Ernest. / Vivo de Jesuo. (1907)

Renan, Ernest. / Vivo de Jesuo. (1907)

Rétot, M. / Loire-kasteloj kaj atlantikaj strandoj. (1960)

Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). / Kio povas okazi se oni donacas surprize. (1906)

Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). / Kio povas okazi se oni donacas surprize. (1906)

Reuter, Fritz (Fric Rojt'r). / Kio povas okazi se oni donacas surprize. (1908)

Reymont, W. / La Lasta. (1910 )

Reymont, W[ladislaw]. / La Lasta. (1910)

Reymont, Wł. St. / El la konstituciaj tagoj. (1910)

Reymont, Władisław St. / Ave Patria, Morituri te salutant… (1909)

Reymont, Władisław St. / Ave Patria, Morituri te salutant… (1909)

Reymont, Władisław St. / Ave Patria, Morituri te salutant… (1909)

Reymont, Władyław. / En fumejo de l' opio. (1908)

Reymont, Władysław. / En fumejo de l'opio. (1909)

Reymont, Władysław. / En fumejo de l'opio. (1909)

Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto dictionnary. (1908)

Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto dictionnary. (1908)

Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto-Dictionary. (1908)

Rhodes, Joseph. / Vortaro de Esperantaj rimoj. (1905 )

Rhodes, Joseph. / The English-Esperanto-Dictionary. (1908)

Rhodes, Joseph. / Key of the Ekzercaro of the international language "Esperanto". (1903)

Rhodes, Joseph. / Key of the Ekzercaro of the international language "Esperanto". (1903)

Ribemont, P. Odon de. / La Langue auxiliaire et l'Église. (1910)

Ribillard, Jean. / Vivo kaj opinioj de Majstro M'saud. (1963)

Ribot, A. / Aŭtografoj de D-ro LL Zamenhof. (1965)

Ribot, André. / L'Espéranto, cet inconnu. (1954)

Ribot, André. / Nos premiers pas en espéranto. (1964)

Ribot, André. / Précis grammatical d'Espéranto. (1960)

Richet, Charles. / Sokrato. ([191?])

Richet, Charles. / Sokrato. ([191?])

Richet, Charles. / Une Langue auxiliaire internationale l'espéranto. (1920)

Richet, Charles. / Une Langue auxiliaire internationale l'espéranto. (1920)

Richet, Charles. / Sokrato. (1914)

Richet, Prof. Charles. / Paco kaj milito. (1907)

Richet, Prof. Charles. / Paco kaj milito. (1907)

Richter, R. / Esperanto-Gvidanto por la publika interkomunikiĝado. (1911)

Richter, R. - Velten, Wilh.  / Lexikon deutscher Redensarten. (1908)

Riisberg, Gudrun. / Suno kaj pluvo. (1972)

Rilke, Rainer Maria. / Leteroj al juna poeto. (1934)

Riniko. / La 365 horoskopoj de Riniko.

Ritter Nunes, Mário. / Gramática sinóptica de Esperanto. (1954)

Rivier, A. / En Rusujo per Esperanto. (1911)

Rjahovski, H. T. [transliterigo de:] Ряховски?, Хр. Т. / Разрѣшенъ Въпроъ отъ международна важность. (1908)

Robbie, J. / Gvidlibreto de Edinburgo. ([190?])

Robbie, James. / The Esperanto Home-student. ([191?])

Robbie, James. / The Esperanto Home-student. ([191?])

Robbie, James. / The Esperanto Home-student. ([191?])

Robert, E. / Cifera muziko per Esperanto. (1908)

Robert, E. / Cifera muziko per Esperanto. (1908)

Robert, Em. / Clef-Répertoire du Radikaro. (1906)

Robert, Em. - Cart, Th.  / Notions Complémentaires. ([191?])

Robert, Em. - Cart, Th.  / Notions Complémentaires. ([191?])

Robert, Em. - Cart, Th.  / Corrigé des Notions Complémentaires. ([191?])

Robert, Em. - Cart, Th.  / Espéranto. Deuxième année. (1925)

Robert, Emmanuel. - Cart, Théophile.  / Notions élémentaires et exercices de conversation. ([191?])

Robert, Emmanuel. - Cart, Théophile.  / Espéranto. Notions élémentaires et exercices de conversation. ([191?])

Robin, Dr. G. / Cheia manualului complect de limba Esperanto. (1909)

Robin, Dr. G. / Manual complect de limba Esperanto in zece lectiuni. (1909)

Roche, E. / Kolossaler Vorteil Weltsprache Esperanto !! (1909(?))

Roche, W. S. J. / Nia mesmistero. (1939)

Rockmann, Fr. - Stark, Emil.  / Internacia legolibro [1]. (1908)

Rockmann, Fr. - Stark, Emil.  / Internacia legolibro. (1908)

Rodet, Docteur Paul. / Familles de mots - Étude de radicaux suivie de considérations précisant le mode d'emploi de certains suffixes. (1906)

Roksano, Vicĉef Vagabondino. (F-ino Johanino Flourens). / La Senlaca Sinofero. (1911)

Roksano, Vicĉef Vagabondino. (F-ino Johanino Flourens). / La Senlaca Sinofero. (1911)

Roksano. / La Fianĉiniĝo de sovaĝulineto. ([1909])

Roksano. / La Senlaca sinofero. ([1911])

Roksano. / La Senlaca sinofero. ([1911])

Roksano. / La Morgaŭa virino. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/roksano/morg_ino.htm ([1912])

Roksano. / Duonsurda. ([191?])

Roksano. / La Fianĉiniĝo de sovaĝulineto. (1922)

Roksano. / La Morgaŭa virino. http://arkivo.esperanto-france.org/divers/roksano/morg_ino.htm ([1912])

Rollet de l'Isle, M. / Skribado kaj prononcado de la personaj kaj lokaj nomoj. (1935)

Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. (1919)

Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. (1919)

Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. (1908)

Rollet de L'Isle, M. / La Plus forte garantie de la Société des Nations. Une langue internationale. (1919)

Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. (1908)

Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. (1908)

Rollet de L'Isle, M. / La Valeur pédagogique de l'Espéranto pour l'enseignement du Français. (1920)

Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. ([191?])

Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. (1911)

Rollet de l'Isle, M. / L'Initiation à l'espéranto. (1934)

Rollet de l'Isle, M. / L'Initiation à l'espéranto. (1928)

Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. ([1913])

Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. ([1913])

Rollet de L'Isle, M. / Une langue internationale pour la marine. (1919)

Rollet de l'Isle, M. / Une équivoque : l'espéranto contre le français. ([191?])

Rollet de l'Isle, M. / Une Équivoque : l'espéranto contre le français. ([191?])

Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. (1911)

Rollet de l'Isle, M. / Quelques mots à ceux qui viennent d'apprendre l'espéranto. ([1913])

Rollet de l'Isle, M. / Farado kaj analizo de la malsimplaj vortoj. (1937)

Rollet de l'Isle, M. / Provo de marista terminaro. (1908)

Rollet de L'Isle, M. / Une équivoque. (1920(?) )

Rollet de l'Isle, M. / Réponse à quelques objections. (1911)

Rollet de l'Isle. / L'Initiation à l'espéranto. (1928)

Rollet de l'Isle. / Appel au Parlement. (1932)

Rollet de l'Isle. / Appel au Parlement. (1932)

Rollet de L'Isle. - Aizière, J. / L'Initiation à l'espéranto. ([191?-192?] )

Romains, Jules. / Knock aŭ La Triumfo de medicino. (1932)

Romański, Zygmunt. / Pasho al perfektigo de Esperanto. (1910)

Romein, D. F. / Esperanto spraakkunst voor zelfonderricht. (1909 )

Romein, D. F. / Esperanto spraakkunst voor zelfonderricht. (1909 )

Ros Sudriá, Johano. / La Komerca sekretario. (1905)

Ros Sudriá, Johano. / La Komerca Secretario. (1905)

Rosa, Pavel. / Situacio de Esperanto en Slovaka Socialisma Respubliko. (1977)

Rosals, Johano. / Vulkanismo kaj la vulkana regiono de Olot (Katalunlando). (1913)

Rosals, Johano. / Vulkanismo kaj la vulkana regiono de Olot (Katalunlando). (1913)

Rosbach, Johan Hammond. / Bagatelaro.

Rosbach, Johan Hammond. / Disko. (1970)

Rosenberg, J. / Esperanto-Eesti Sõnastik. (1912)

Rosenberg, J. (Rozenberg). / Esperantaj legaĵoj. (1911)

Rosher, Edward M. / Fervoja terminaro. (1938)

Rosiaux, A. - Bonnehon, D.  / Petit cours primaire d'Esperanto. en 50 leçons graduées. (1910)

Rosny, J.-H. - Auriol, G. - Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. / Diversaĵoj. (1902)

Rosny, J.-H. - Auriol, G. - Lemaitre, Jules. - Maistre, Xavier de. / Diversaĵoj. (1902)

Rosseti, Reto. / Pinta krajono. (1959)

Rosseti, Reto. / Pinta krajono. (1959)

Rossetti, Reto. / El la maniko. (1955)

Rossetti. - Auld. - Dinwoodie. - Francis. / Kvaropo. (1952)

Rostand, Jean. / Tio, kion mi kredas. (1962)

Rothau, D. de. / Du rakontoj. (1906)

Rothau, D. de. / Du rakontoj. (1906)

Rothau, D. de. / Du rakontoj. (1906)

Rothau, D. de. / Du rakontoj. (1906)

Rothau, D. de. / Du rakontoj. (1906 )

Rotkviĉ, Ivo. / Totala suneklipso 15.II 1961. (1960)

Rousseau, Célestin. / Amo fonto de vivo. ([191?])

Rousseau, Célestin. / Amo fonto de vivo. ([191?])

Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. (1911)

Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. (1911)

Rousseau, Célestin. / Amo fonto de vivo. (1909)

Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. (1911)

Rousseau, Célestin. / La Pharmacopée internationale,… (1910)

Rousseau, Célestin. / Poliglota vade-mecum de internacia farmacio. (1910)

Roussel, Louis. / Malfalsito ou Esperanto sans malfaçons. (1963)

Roussel, Louis. / Coup d'œil sur l'espéranto. (1961)

Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. (1908)

Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. (1908)

Roy, Gustave. / Kiel Neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. (1908)

Roy, Gustave. / Kiel neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. (1908)

Roy, Gustave. / Projet réalisable en six mois d'un État espérantiste indépendant. (1908)

Roy, Gustave. / Kiel neŭtra-Moresneto fariĝis Amikejo. (1908)

Royer, Cécile. / Tra la landoj. ([191?])

Royer, Cécile. / Tra la landoj. ([191?])

Rudens (La Ŝnurego). - Racine. - Racine. - Aristofanos. / Plutos'o. Marcus Accius Plaŭtus. Athaljo. Esthero. ([190?])

Rudy, Doktoro A. / Venĝo venĝita. (1911)

Rudy, Dr. A. / English key for Esperanto. ([190?])

Rudy, Dro A. / La Lingvo Internacia Esperanto. Propagandilo. ([190?])

Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino Elizabeto de. / La vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). (1907)

Rumanujo, ŝia moŝto, la reĝino Elizabeto de. / La vizio de la poeto (Urbo por la Geblinduloj). (1907)

Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. / Kvin noveloj. (1912)

Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. - Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. / Kvin noveloj. (1912)

Runeberg, HJ. J. / Tri legendoj. Parolado al ĉiuj sinceraj animoj. (1909)

Rusin, Jan. / Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny. (1912)

Rusin, Jan. / Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny. (1912)

Rusiñol, Santiago. / La Patrino. (1908)

Rusiñol, Santiago. / La Ĉiama kantaĵo. (1910)

Rusiñol, Santiago. / La Ĉiama kantaĵo. (1910)

Rusiñol, Santiago. / Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). (1909)

Rusiñol, Santiago. / Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). (1909)

Rusiñol, Santiago. / Folioj de la Vivo (Fulls de la Vida). (1909)

Rusiñol, Santiago. / La Patrino. (1908)

Rusiñol, Santiago. / La Patrino. (1908)

Rusiñol, Santiago. / La Ĉiama Kantaĵo. (1910)

Ruskin, John. / La Reĝo de la Ora Rivero, aŭ La nigraj fratoj. (1910(?))

Russel, W. Clarke. - Gerstäcker, Friedrich. - Fock, Gorch. - Jung, Teo. - Cunningham, Allan. / La Maro. [Kolekto] (1928)

Rust, J. C. / Mallonga ordo de diservo. ([190?])

Rust, J. C. / Mallonga ordo de diservo. ([190?])

Rutherford, J. F. / Kie estas la mortintoj ?  

Rutkiewicz, Franciszek Ryszka Ignacy. - Cabaj, Romuald.  / Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ. (1960)

Rybczyński, K. / Maly podręcznik - Języka Miedzynarodowego Esperanto. (1908)

Rybczyński, K. / Podręcznik Języka Międzynarodowego Esperanto. (1908)

Rżewski, Aleksy. / Ekzilo. (1922)

S. J. - Monnens, Th.  / Nova Afriko. (1927)

S.A.T. / Historio de S.A.T. 1921-1952. (1953)

S.A.T. / Historio de S.A.T. 1921-1952. (1953)

S.A.T. / Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda 1960-1961. (1960-1961)

S.A.T. / Jarlibro de Sennacieca Asocio Tutmonda 1952-1953. (1952-1953)

S.F.P.E. / Annuaire de la Société Française pour la Propagation de l'Espéranto (S. f. p. E.). 1911. (1911)

Saager, Ad. - Bührer, K. V.  / La Organizado de la intelekta laboro per "la ponto". (1911)

Sackville Stoner, Winifred (sesjara Esperantistineto). / Patrino Ansero. (1910)

Sacré, Edgar. / l'Esperanto, langue internationale auxiliaire. (1905)

Sadler, Victor. / Memkritiko. (1967)

Sagrera Cendra, F. / Memorigaĵo de la IIa Geronprovinca Esperantista Kongreseto - Palafrugell - 13a-14a Aŭgusto 1911a. (1911)

Saĝulo. / Kiel ni plibeligos la vivon. (1908)

Saĝulo. / Kiel ni plibeligos la vivon. (1908)

Saĝulo. / Kiel ni plibeligos la vivon. (1908)

Saĥarov, A. A. / Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. (1907)

Saĥarov, A. A. / Superforta ambicio. (1913)

Saĥarov, A. A. / Signifo de akciaj societoj por la Esperanta movado. (1911 )

Saĥarov, A. A. / Superforta ambicio. (1913)

Saĥarov, A. A. / Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj. (1907)

Saĥarov, A. A. / Signifo de akciaj societoj por la Esperanta movado. (1911 )

Saĥarov, A. A. / Superforta ambicio. (1913)

Saĥarov, A. A. (Сахаровъ, А. А.) / Esperanto-rusa Frazlibro. (1915)

Saint-Exupéry, Antoine de. / La Eta Princo. (1961)

Saint-Pierre, Bernardin de. / Paŭlo kaj Virginio. (1905)

Saint-Pierre, Bernardin de. / Paŭlo kaj Virginio. (1905)

Saint-Pierre, Bernardin de. / Paŭlo kaj Virginio. (1905)

Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. - Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Salandra, Antonio. / Pri Itala milito. (1915)

Salokannel, H. / Iom pri la plibonigo de l' mondo. (1914 )

Salokannel, Hugo. / Esperanto rautateillä, postissa ja sähkolennätinlaitoksessä. (1919)

Ŝalom Alejĥem. / Al ĉiuj egale. (1948)

Ŝalom-Alejĥem. - Perec, I. L. / Hebreaj rakontoj. (1923)

Salovaara, Eija. / Kie boacoj vagadas. (1967)

Samenhof, Dr. L. / Die Weltsprache "Esperanto". (1891)

San Millán, Rafael de. / Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj. (1914)

San Millán, Rafael de. / Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj. (1914)

Sangnier, Marc. / Ofero de monaĥo. (1909)

Sangnier, Marc. / Ofero de monaĥo. (1909)

Sappl, Hanns. / Esperanto-Katechismus. (1922)

Sappl, Hanns. - Proelss, Dr. H.  / Die bisherigen Erfolge der Welthilfssprache Esperanto auf der ganzen Welt. (1922)

Sarafov, Ivan. / Legolibro. (1946)

Sarlin, Kaarlo Kristfrid. / Profetino Helena Konttinen. (1977)

Sartre, Jean-Paul. / La Naŭzo. (1963)

SAT-Amikaro. / Junul-kurso. (1970)

Saunders, Marshall. / Bela Joe. (1929)

Saussure, D-ro René de. / Fundamentaj Reguloj de la Vort-teorio en Esperanto. (1915)

Saussure, H. B. de. / Ascendo al Monto-Blanka en 1787. (1918)

Saussure, René de. / Fundamentaj reguloj de la vort-teorio en Esperanto. (1915)

Saussure, René de. / La Geometrio de "folietoj". (1909)

Saussure, René de. / Principes Logiques de la Formation des Mots [1]. (1911)

Saussure, René de. / La Vort-strukturo en Esperanto. (1917)

Saussure, René de. / La Geometrio "folietara". (1909)

Saussure, René de. (Antido). / La Vort-teorio en Esperanto. (1914)

Saussure, René de. (Antido). / La Vort-teorio en Esperanto. (1914)

Scarini, Guerrino. - Bhave, Vinoba. - Morrison, Sybil.  / Komentaro de Vinoba Bhave. ([ĉ. 1960])

Ŝĉavinski, Timoteo. / Kometo de Haleo. Krimo. ([191?])

Ŝcavinskij [transliterigo de :] Щавинсній, Т. А. / Полный курсъ международнаго языка Эсперанто. (1910)

Schamm, Dro. - Hankel, sinjorino. - Arnhold, Dro. - Mybs, Dro.  / IV. Internacia Esperantista Kongreso. Dresden. (1908)

Schatz, Dr. Róbert. / Hungara-Esperanta poŝvortaro. (1910)

Schatz, Róbert. / Esperanta-Hungara frazlibro. (1910)

Schatz, Róbert. / Esperanta-Hungara Frazlibro. Magyar-Esperanto beszélgetések. (1909)

Scheeberger, Pastro Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905.

Scheeberger. / Unua protestanta dioservo. (1906)

Scheele, Paul-Werner. / Patro, la horo alvenis. (1966)

Schendeler, P. A. / Elementara Lernolibro de Esperanto. (1915)

Schendeler, P. A. / Sinkorektilo. (1915)

Schendeler, P. A. / Esperanto-Cursus "Semereto". ([191?])

Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Schiller, Frederiko. / La Rabistoj. (1908)

Schiller, Frederiko. / La Rabistoj. (1908)

Schiller, Frederiko. / La Rabistoj. (1908)

Schiller, Frederiko. / La Rabistoj. (1908)

Schiller, Frederiko. / La Rabistoj. (1908)

Schiller, Frideriko. / Poeziaĵoj. (1913)

Schiller. / La Nevo kiel onklo. (1907)

Schiller. / Wilhelm Tell. (1906)

Schiller. - Goethe. / El dramoj. (1909(?))

Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. - Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

Schmidt, Jos. / La Origino de la Religio. (1927)

Schmidt, Jos. / La Origino de la religio. (1927)

Schmidt, Reinhold. / La Amkonkurantoj. (1911)

Schmidt, Reinhold. / La Amkonkurantoj. (1923)

Schmidt-Gotha, Reinhold. / Gustaf Vasa. (1910)

Schneeberger, Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Boulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905. (1905)

Schneeberger, Fr. / Detala raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Boulonjo-sur-Maro, Aŭgusto 1905. (1905)

Schneeberger, pastro Fr. / Detala Raporto pri la Oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro Aŭgusto 1905. (1905)

Schnitzler, Arturo. / La Verda katuo. (1912)

Schönherr, Karl. / Lehr-und Übungsbuch des Esperanto zum Gebrauch beim Selbstunterricht und in Kursen. (1920)

Schoor, Oscar van. / Judas 'o. (<1920?>)

Schrag, Dr. / L'Ido sans maître. (s.d.)

Schramm, Dr. Albert. / Bericht herausgegeben vom Sächsischen Esperanto-Institut Dresden. (1908)

Schramm, Dr. Phil. Albert. / Schlüssel zum Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". (1909)

Schramm, Dr. Phil. Albert. / Schlüssel zum Kurzgefassten Lehrbuch der internationalen Hilfssprache "Esperanto". (1908)

Schreiner, Olive. / Undino. (1938)

Schreiner, Olive. / Romano pri Afrika bieno. (1934)

Schröder, Johann. / Methodisches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. ([191?])

Schröder, Johann. / Methodisches Lehrbuch der internationalen Hilfssprache Esperanto. ([191?])

Schubin, Ossip. / Blanche. La Virgulino de Lille.

Schuchardt, Hugo. / Rapport sur le mouvement tendant à la création d'une langue auxiliaire internationale artificielle. (1904)

Schuchardt, Hugo. / Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung. (1904)

Schulhof, Dro Stanislav. / Per espero al despero. (1911)

Schulhof, D-ro Stanislav. / Kion la vivo alportis. (1911)

Schulhof, D-ro Stanislav. / Aŭtunaj floroj. (1912)

Schulhof, D-ro Stanislav. / Kion la vivo alportis. (1911)

Schulhof, Stanislas. / Per espero al despero. (1911)

Schulhof, Stanislas. / Per espero al despero. (1911)

Schwartz, R. / La Ĝoja podio. (1949)

Schwartz, Raymond. / La Stranga butiko. (1931)

Schwartz, Raymond. / La Stranga butiko. (1931)

Schwartz, Raymond. / La Stranga butiko. (1931)

Schwartz, Raymond. / Verdkata Testamento. (1926)

Schwartz, Raymond. / Anni kaj Montmartre. (1930)

Schwartz, Raymond. / Kiel akvo de l' rivero. (1963)

Schwartz, Raymond. / Verdkata Testamento. (1930)

Schwartz, Raymond. / Prozo ridetanta. (1928)

Schwartz, Raymond. / Vole ... Novele. (1971)

Schwartz, Raymond. / Ne kiel Meier ! ([1963])

Schwörer, József. - Miletz, József. - Lengyel, Pál.  / Esperanto - Nyelvtan és szótár. ([190?])

Scott, Herbert M. / Filatela terminaro. (1928)

Searle, Sinjorino Walter. / Estas, do, en Kristanismo, io valora. (1910(?))

Searle, Sinjorino Walter. / Estas, do, en Kristanismo, io valora. (1910(?))

Searle, Walter. / Estas, do, en kristanismo io valora. (s.d.)

Sebert, Général. / L'Espéranto et les sociétés de la Croix-Rouge. (1921)

Sebert, Général. / L'Espéranto et les langues nationales. (1909)

Sebert, Général. / L'Espéranto et les langues nationales. (1909)

Sebert, Generalo. / Modela klasifiko de esperantaj bibliotekoj laŭ la sistemo de la decimala klasifiko… (1910)

Sebert, H. / Congrès Mondial des Associations internationales. Bruxelles 1910. (1910)

Sebert, H. / Sur l'utilité scientifique d'une langue internationale. (1901)

Sebruyns-Vromant, M. / Spraakleer en oefeningen van der internationale taal Esperanto. (1907)

Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. ([190?])

Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. (1908?)

Ŝefer (Schafer), Ad. / Words of well-known British songs. (1908?)

Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. / Kvin noveloj. (1912)

Seidl, Johann Gabriel. - Grillparzer, Franz. - Halm, Friedrich. - Rumohr, Karl Friedrich. - Körner, Theodor. / Kvin noveloj. (1912)

Seiho Nishi, D-ro. / Nia korpo. (1961)

Seippel, Paul. / Adèle Kamm. (1915)

Seippel, Paul. / Adèle Kamm. (1914)

Seippel, Paul. / Adèle Kamm. (1914)

Seippel, Paul. / Adèle Kamm. (1914)

Sekelj, Tibor. / Tempesto super Akonkagvo. (1959)

Sekelj, Tibor. / La Importancia del idioma internacional en la educatiόn para un mundo mejor. (1953)

Sekelj, Tibor. / Tra lando de indianoj. (1970)

Selkej, Tibor. / Nepalo malfermas la pordon. (1959)

Ŝenoa, Aŭgust. / La Trezoro de l'oraĵisto (1911)

Ŝenoa, Aŭgust. / La Trezoro de l'oraĵisto. (1911)

Sens (Yonne). / Sens kaj ĉirkaŭaĵoj. ([190?])

Sentis, H. / En montoj. (1932)

Sentis, H. / Por Esperanto. (1912)

Sentis, H. / Por Esperanto. (1912)

Sentis, H. / Por Esperanto. (1912)

Sentis, H. / Blua kardo. (1923)

Sentis, H. / Rimarkoj pri la sintaxo di verbo en Esperanto. (1916)

Sentis, H. / Abrégé de grammaire Esperanto. (1906)

Sentis, H. / En montoj. (1920)

Sentis, H. / Por Esperanto. (1912)

Sentis, H. / Urso. En montoj. (1906)

Sentis, H. / Kion bezonas Esperanto. (1916 )

Sentis, H. / Abrégé de grammaire espéranto. (1906)

Sentis, H. / Le Triomphe de l'Esperanto est-il certain ? (1906)

Sentis, H. / En Monto. ([190?])

Sentis, H. / En Monto. ([190?])

Sentis, H. [nenie skribita, sed…] / Pour l'Esperanto. (1912)

Seppik. - Malmgren. / Systematisk Kursus i Esperanto. ([196?])

Sepúlveda Cuarda, Luis Enrique. / Progresos del Idioma Internacional. (1905)

Serre, Joseph. / La Hipotezoj pri Lourdes. (1912 )

Servin, Mme. / Esperanto - Lexique des notions élémentaires & du bildaro. ([190?])

Servin, Mme. - Cart, Th. / Commentaire et questionnaire. (1906)

Setälä, Émile. / La Question de la langue universelle. (1921)

Setälä, Vilho. / Privilegia vojo al lingvoscio. (1960)

Setälä, Vilho. / [Ŝlosilo dekdulingva]. (1969)

Setälä, Vilho. / Burĝonoj. (1950)

Setälä, Vilho. / Esperanto de weg naar international begrijpen. ([1947?])

Setälä, Vilho. / Esperanta Legolibro. (1917)

Setälä, Vilho. / Esperanto kansan latina. (1919)

Setälä, Vilho. / Esperanto ja sen kilpailijat. (1919)

Setälä, Vilho. / Esperanto maailmankirjallisuuden kielenä - ynnä kirjallisuusluettelo. (1919)

Setälä, Vilho. - Vilborg, Ebbe. - Støp-Bowitz, C. / Esperanto, moderna lingvo. (1965)

Ŝevĉenko, T. G. / Katerino (Malgrandrusa poemo). (1912)

Séverac, J.-B. / Leteroj al Brigito. (1933)

Seynaeve, D-ro Maurice. - Melckebeke, D-ro Raym. van. / Paĝoj el la flandra literaturo. (1904)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo.

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1902)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. ([190?])

Shakespeare, W. / Makbeto. (1908)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1902)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1929)

Shakespeare, W. / Makbeto. (1908)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1906)

Shakespeare, W. / La Ventego. ([1903?])

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1909)

Shakespeare, W. / Julio Cezaro. (1906)

Shakespeare, W. / Romeo kaj Julieto. (1945)

Shakespeare, W. / La Ventego. (s.d.)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1929)

Shakespeare, W. / Hamleto, princo de Danujo. (1964)

Shakespeare, W. / Hamleto, reĝido de Danujo. (1909)

Shakespeare, W. / Hamleto. (1909)

Shakespeare, W. / Julio Cezaro. (1906)

Shakespeare, W. / Hamleto. (1904)

Shakespeare, William. / La Tragedio de Reĝo Lear. (1966)

Shakespeare, William. / Somermeznokta sonĝo. (1967)

Shakespeare. / La Ventego.

Shakespeare. / Kiel plaĉas al Vi. (1910)

Sharpe, Richard. / Travivaĵoj de Ro.Ŝo. (1913)

Sharpe, Richard. / Travivaĵoj de Ro. Ŝo. (1913)

Sibirjak, Mamin. - Cervantes Saavedra, Miguel de. - La Biblio. - Goethe. - Schiller. - Gogol. - Molière. - Borel, J. - Andersen, H. C. - Orzeszko, E. / Esperanto biblioteko internacia. [1 ĝis 8]

 Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. - Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov.  / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Sienkieviĉ, H. / Du herbejoj. (1904)

Sienkiewicz, Henryk. / Quo vadis ? [I]. (s.d.)

Sienkiewicz, Henryk. / Quo vadis ? [II]. (s.d.)

Sienkiewicz, Henryk. / Ni sekvu lin. (1909)

Sienkiewicz, Henryk. / La Juĝo de Oziris. (1908)

Sienkiewicz, Henryk. / La Juĝo de Oziris. (1908)

Sienkiewicz, Henryk. / Kaptitaj en Nubio. (1936)

Sienkiewicz, Henryk. / La Juĝo de Oziris. (1908)

Sienkiewicz, Henryk. / Kio okazis foje en Sidono. (1909)

Sienkiewicz, Henryk. / Ni sekvu Lin. (1909)

Sienkiewicz, Henryk. / La Juĝo de Oziris. (1908)

Sienkiewicz, Henryk. / Kio okazis foje en Sidono. (1909)

Sieroŝevski, Vaclav. / La Fundo de l' mizero. ([190?])

Sieroŝevski, Vaclav. / La Fundo de l' mizero. (1904)

Sieroŝevski, Vaclav. / La Fundo de l' mizero. ([190?])

Sieroŝevski, Vaclav. / La Fundo de l'mizero. (1904)

Sieroŝevski, Vaclav. - Orzesko, Eliza. - Kabe. / Pola antologio. La Fundo de l' mizero. La Interrompita kanto. (1905-1906)

Sieroszewski, W. / La Fundo de l' mizero. (1926)

Silfer, Giorgio. / De tempo al tempo. (1977)

Ŝimomura, Joŝiŝi. / Legolibro de Esperantaj fabeloj. ([1932])

Simon, Otto. / Über den neuesten versuch einer Internationalen verständigungssprache. (1904 )

Simon, Otto. / Über den neuesten versuch einer Internationalen verständigungssprache. (1904 )

Simon, P. Paul (artiste peintre et verrier). / La Vitraĵoj de la katedralo de Reims. (1913)

Sinclair, Upton. / Petrolo ! [II]. (1936)

Sinclair, Upton. / Petrolo ! [I]. (1936)

Sinclair, Upton. / Petrolo ! [II]. (1936)

Sinclair, Upton. / Petrolo ! [I]. (1936)

Sinha, Lakshmiswar. / Jaroj sur tero. ([1966])

Sinnotte, E. Alleyne. / Lilio. (1918)

Sinnotte, E. Alleyne. / Lilio. (1918)

Ŝirjaev , J. (Ivan Malfeliĉulo). / Tra la loko ensorĉita. (1913)

Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Sirunjan, Vardan [transliterigo de:] Сирунянъ, В.  / Полиый учебникъ международиаго язика Эсперанто.  (1910)

Sirunjan, Vardan. / Ekzercareto Esperanta. (1910)

Sïwiecicki Heliodor. / Pri Estetiko en Medicino. (1913)

Skeel-Giörling, Frederik. / Det internationale haelpesprog Esperanto II.  (1908)

Skeel-Giörling, Frederik. / Taleövelser. (1906)

Skeel-Giörling, Frederik. / Fulstaedig Laerebog i Esperanto. (1908)

Skeel-Giørling, Frederik. / Det Internationale Hjælpesprog Esperanto. (1904)

Skeel-Giørling, Frederik. / Taleøvelser. (1906)

Slonimski, Antoni. / Mia vojaĝo en Sovetio. (1934)

Slonimski, Antoni. / Mia vojaĝo en Sovetio. (1934)

Słowacki, Juliusz. / La Patro de Pestuloj en El-Arish. (1910 )

Słowacki, Juljusz. / Mazepa. (1912)

Słowacki, Juljusz. / En Svisujo. (1904)

Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Słowacki, Juljusz. - Firenza novelo. - Malfeliĉulo, Ivan. - Maupassant, Guy de. - Korolenko, Vladimir. - Boirac, Émile. - Saint-Pierre, Bernardin de. - Garŝin, V. / Literarura aldono. Lingvo Internacia. 1905. (1905)

Sluys, A. / La Libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro. (1914)

Sluys, A. / La Libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro. (1914)

Smedberg, Alfred. - Wendell, Lehman.  / Sub la meznokta suno. (1910 )

Smirnov, G. - Stupin, A. - Korzlinskij, Dro N. - Mencel, R.  / Rusa-Esperanta vortaro. (1910)

Smit, Adalberto. / Fajreroj. (1927)

Smogorzewski, Kazimierz / Pol-Pomeranio. ([193?])

Smogorzewski, Kazimierz / Pol-Pomeranio. ([193?])

Smogorzewski, Kazimierz. / Pol-Pomeranio. ([193?])

Smulders, D-ro. / La Internacia Organizo de la Esperanto-Movado. (1912 )

Smulders, J. N. J., Arts. / Aan Esperanto de Toekomst !! (1910 )

Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. (1922)

Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. (1922)

Société des Nations. / L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale. (1922)

Société Française Esperanto Croix-Rouge. / Intercompréhension dans les formations et établissements sanitaires en temps de guerre. (1908)

Société Française Esperanto Croix-Rouge. / Esperanto et Croix-Rouge. (1910)

Sofokleo. / Edipeo Reĝo. (1907)

Sofokleo. / Edipeo Reĝo. (1907)

Sofokleo. / Edipeo Reĝo. (1907)

Sofokleo. / Edipeo Reĝo (1a sceno). (1907)

Sofoklo. / Reĝo Edipo ; Antigona. (1960)

Sofoklo. / Reĝo Edipo ; Antigona. (1960)

Sooseki Nacume. / La Turo de Londono. (1960)

Sós, Dr. Edmund. - Glück, J.  / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. ([190?])

Sós, Dr. Edmund. - Glück, Jul.  / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1914)

Sós, Dr. Edmund. - Glück, Jul.  / Vollständiger Lehrgang der internationalen Hilfssprache Esperanto. (1914)

Southcombe, H. W. / Tutmondaj fajro-kutimoj. (1905)

Southcombe, H. W. / Tutmondaj fajro-kutimoj. (1905)

Spaak, Paul. / Kaatje. (1910)

Spaak, Paul. / Kaatje. (1910)

Spaak, Paul. - Bilz, F. E. - La Sesa. / Kaatje. Oraj reguloj por la vivado. La Libro de la sesa Internacia Kongreso de E-o. Washington. 1910. (1911 [190?] 1910)

Ŝpicer, Mavro. / Medjunarodni jezik Esperanto. (1909)

Ŝpicer, Mavro. / Praktična obuka u Esperantu sa rječikom. (1909)

Sprague, Sydney. / La Historio de l' Bahaía Movado, Universala Fido. (1907)

Sprague, Sydney. / La Historio de l' Bahaía Movado, Universala Fido. (1907)

Sprotte, Rudolf. / Aoro. Stenografio internacia. (s.d.)

Sprotte, Rudolf. / Aoro. Stenografio internacia. ([190?])

Sprotte, Rudolf. - Becker, Prof. M. - Grosjean-Maupin, Prof. E.  / Schlüssel zum Praktischen Esperanto-Lehrbuch. (1910)

Sprotte, Rudolf. - Becker, Prof. M. - Grosjean-Maupin, Prof. E.  / Praktisches Esperanto-Lehrbuch (1910)

Srabjan, Hajk [Hajg] (Hus). / Invito al la internacia lingvo Esperanto. (1914)

Stahlberg, H. / Rahwuswahelife keele "Esperanto" fäielik õpetus. (1900)

Stahlberg, Walter. / La Kartludo pro Supera Silezio. (1921)

Stamatiadis, Dr Anakreon [transliterigo de :] Σταματιαδου, Δ-ροσ Ανακρεοντοσ Α. / Γραμματικη – Ασκησεισ – Ιστορια τηε διεθνουσ γλωσσησ Εσπεραντο. (1958)

Stamatiadis, D-ro Anakreon A. / Gramatiko, ekzercaro & epitomo de historio de la Lingvo Internacia Esperanto. [II]. (1958)

Stamatiadis, D-ro Anakreon. / Nova gramatika libro de la internacia helpa lingvo "Esperanto". (1928)

Stamatiadis, D-ro Anakreon. / Nova gramatika libro de la internacia helpa lingvo "Esperanto". (1928)

Stamatiadis, Dro Anakreono A. / Vortaro Greka-Esperanta kaj Esperanta-Greka. (1914)

Stamatiadoj, Anakreontos [transliterigo de:] Σταματιαδου, Ανακρεοντοσ Α. / Στοιχεια τησ Διεθνουσ Γλοσσησ Εσπεραντο μετα Λεξιλογιου Εσπεραντο-Ελληνικου. (1907)

Stamatiadoj, Anakreontos [transliterigo de:] Σταματιαδου, Ανακρεοντοσ Α. / 'Εσπεράντο χαί Εσπεραντισμός. (1914)

Stanev, Emilijan. / Ŝtelisto de persikoj. (1985)

Stark, E. / La Bildo en la esperanta instruado. (1909)

Stark, E. / 365 Tageslektionen in der internationalen Hilfssprache Esperanto zum selbstunterricht. (1911)

Stark, E. / Metoda gvidlibro por la instruado de la internacia helplingvo Esperanto. (1910)

Stark, E. / 365 Tageslektionen in der internationalen Hilfssprache Esperanto zum selbstunterricht. (1911)

Stark, Emil. / Wörterverzeichnis zur Fundamenta Krestomatio…  (1908)

Stark, Emil. / Schlüssel zum Elementarbuch. (1908)

Stark, Emil. / Elementarbuch. (1907)

Stark, Emil. / Wörterbuch Esperanto - Deutsch. (1909)

Stark, Emil. / Wörter - Verzeichnis zum Elementarbuch. ([191?])

Stark, Emil. / Kurzer Lehrgang der internationalen Hülfssprache Esperanto. (1909)

Stark, Emil. / Kurzer Lehrgang der internationalen Hülfssprache "Esperanto". (1908)

Stark, Emil. / Schlüssel zum Elementarbuch. (1907)

Stark, Emil. - Rockmann, Fr. / Internacia legolibro [1]. (1908)

Stark, Emil. - Rockmann, Fr. / Internacia legolibro. (1908)

Steier, Karlo. / Esperanto-deutsches Wörterbuch amtlicher Wortstämme… (1923)

Steier, Karlo. / La Kroniko de Esperanto 1911-1912. (1912)

Steiner, Hofrat Hugo. / Per aŭtobuso tra Aŭstrio kaj Wien. ([193?])

Steiner, Hugo. / Sudtirolo en la jaro 1960. (1960)

Steiner, Hugo. / Katalogo pri la kolektoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien. (1957)

Steiner, Hugo. / Vivo en la servo de la popolinterkompreniĝo. (1963)

Steiner, Hugo. / Vivo en la servo de la popolinterkompreniĝo. (1963)

Steiner, kort. kons. Hugo. / Tutmonda adresaro de la Esperantistoj. (1938)

Steiner, kort. kons. Hugo. / Tutmonda adresaro de la Esperantistoj. (1938)

Stepanov, V. [transliterigo]. / Немножко овъ Эсперанто [Njemnoĵko ob E-o]. (1913)

Stephan, Fritz. / Die Weltsprache "Esperanto" und ihre Bedeutung für Wissenschaft, Handel und Verkehr. (1908)

Stephan, Fritz. / Uebungsbuch der Weltsprache "Esperanto". Teil I. (1908)

Stephan, Fritz. / Leitfaden zur Erlernung der verbesserten Esperanto-Weltsprache. (1916)

Stephan, Fritz. / Wie jeder schon heute die Weltsprache Esperanto praktisch verwenden kann. (1909)

Stephan, Fritz. / Die Verbreitung des Esperanto. (1908)

Stephan, Fritz. / Taschenwörterbuch der Weltsparche "Esperanto". (1907)

Stephen, Caroline. / Fundamentoj de la kvakerismo. (1916)

Stettler, Ed. / Hector Hodler.  (1928)

Stettler, Ed. / Hector Hodler.  (1928)

Stevenson, R. L. / Doktoro Jekyll kaj Sinjoro Hyde. (1909)

Stewart, Charles. / La Antaŭdiro. (1906)

Stewart, Charles. / La Antaŭdiro. (1906)

Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. (1912)

Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. (1913)

Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. (1914)

Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. (1920)

Stipriaan Luïscius, J. M. van. / Karaktero. (1928)

Stojan, P. / Rusa-Esperanta poŝa Vortareto. (1914)

Stojan, P. (Стоян П.) / Славяиство и Эсперанто [Slavjanstvo i E-o]. Slavizmo kaj Esperanto. (1914)

Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П. - Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. / Необходимыя свѣдѣнія объ Эсперанто. (1913)

Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянъ, П. - Neĵinskij, V. [transliterigo de:] Нѣжнискій В. / Необходимыя свѣдѣнія обь Эсперанто. (1912)

Stojan, P. [transliterigo de:] Стоянь, П. Е. / Эсперанто передь судомь профессора [pjered sudom professora]. (1914)

Stojan, P. E. / Bibliografio de internacia lingvo. (1929)

Stojan, P. E. / Bibliografio de internacia lingvo. (1929)

Stojan, P.-E. / Ornitologia vortaro oklingva de birdoj Eŭropaj. (1911)

Stojan, Petro (Стоян, Петр). / La Vojoj al la Vero (Пути к Истинѣ). (1908)

Stojan, Petro. / Deveno & vivo de la lingvo Esperanto. (1953)

Stolle, R. / Konsiloj pri higieno. (1923)

Stolle, R. / Konsiloj pri Higieno. ([190?])

Støp-Bowitz, C. - Setälä, Vilho. - Vilborg, Ebbe.  / Esperanto, moderna lingvo. (1965)

Storm, Teodor. / Imennlago. ([190?])

Storm, Teodor. / Imennlago. ([190?])

Storm, Theodor. / Imenlago. ([190?])

Storm, Theodor. - Escherich, Mela. / Du amosentaj noveloj.  (1947)

Stoyan, Pétro. / La Vindiana, notre patrie préhistorique retrouvée par la méthode naturiste. (1946)

Strang, R.K. / La Pretendoj de kondiĉa senmorteco. (1931)

Streidt, Georg. / Esperanto-Lehrbuch für Voltsschulen. [II]. (1926)

Streidt, Georg. / Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. [I]. (1926)

Strindberg, August. / Pasko. (s.d.)

Strindberg, August. / Pasko. (s.d.)

Strindberg, August. / Fraŭlino Julie. (1908)

Strindberg, August. / Pario. (1908)

Strindberg, August. / La Konscienco riproĉas. (1928)

Stromboli, Dott. A. / Manuale completo per lo studio della ligua internazionale ausiliaria Esperanto. (1912)

Stromboli, D-ro A. / Esperanta gvidlibro de Genova. ([190?])

Stuart-Menteth, Charles G. / Angla kaj Esperanta etimologio. (1919)

Stuart-Menteth, Charles G. / Angla kaj Esperanta etimologio (tabeloj de etimologio). (1919 )

Stupin, A. - Korzlinskij, Dro N. - Mencel, R. - Smirnov, G.  / Rusa-Esperanta vortaro. (1910)

Sturmer, K. R. C. / Por recenzo ! (1930)

Sturmer, K. R. C. / El la notlibro de praktika Esperantisto (1934)

Sturoi, Julian. / La Rikoltado de la Pecoj. (1909)

Stuttard, Mason. / La Virineto en bluo… (1946)

Stuttard, Mason. / La Virineto en bluo… (1946)

Styler, A. E. / En la Dolomitoj. (1914)

Styler, A. E. / En la dolomitoj. (1914 )

Styler, A. E. / En la montoj. (1913)

Suchtelen, D-ro Nico van. / La Sola solvo : Eŭropa federacio. ([191?])

Suess, Eduard. / El "La Vizaĝo de la Tero". (1912)

Suĥanov, Inĝ. A. A. / La Unua soveta Blumingo. (1932)

Sullivan, J. H. / La Junaj detektivoj. (1953)

Sully-Prudhomme [k. a.]. / La Rado. (1904)

Šupichová, Julie. / Legu kaj parolu ! (1925)

Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric.  / Estonta Milito.  (1907)

Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric.  / Estonta milito. (1907)

Suttner, Bertha de. - Nattan-Larrier, P. - Alesiano. - Moch, Gaston. - Passy, Frédéric.  / Estonta milito. (1907)

Suttner, Bertha von. / For la batalilojn ! (1914)

Suttner, Bertha von. / For la batalilojn ! (1914)

Ŝvarc, Teodoro S. / Maskerado ĉirkaŭ la morto. (1965)

Svjentoĥovski, Aleksander. / Aspazio. (1908)

Svjentoĥovski, Aleksander. / Aspazio. (1908)

Swagers, Fr. - Finet, Ad. / Esperanto, la ĉiutaga vivo.  (1907)

Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. (1909)

Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. (1909 [?])

Swagers, Frans. / La Gaja kantaro. (1909 [?])

Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. (1908)

Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. (1908)

Swedenborg, Emanuel. / La Dogmaro pri la vivo por la nova Jerusalemo. (1908)

Świeżawski, D-ro L. / D-ro Leono Świeżawski kaj liaj verkoj. (1938)

Swift, Jonathan. / Gulliver en Liliputlando (mallongigita).

Swift, Jonathan. / Gulliver en Liliputlando (mallongigita). (s.d.)

Swift, Jonathan. / Liliputo. (1961)

Swift, Jonathan. / Gulliver en Liliputlando (mallongigita). ([190?])

Sylva, Carmen (Elisabeth, reĝino de Rumanujo).  / Sufero. (1910)

Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. / Hungara poemaro. I. (1907)

Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Szaboleska, M. - Berzsenyi, D. - Petöfi, A. - Arany, J. / Hungara poemaro. I. ([191?])

Szilágyi, Dr Ferenc. / Ellernu ! (1937)

Szilágyi, Dr Ferenc. / Ellernu ! (1937)

Szilágyi, F. - Bleier, V.  / Arĝenta duopo. [I]. (1937)

Szilágyi, F. - Bleier, V.  / Arĝenta duopo. [I]. (1937)

Szilágyi, Ferenc. / Tiel okazis, aŭ Mistero minora. (1958)

Szilágyi, Ferenc. / Koko krias jam ! (1955)

Szilágyi, Ferenc. / Curso prático de Esperanto com exercicios de leitura e versão e 210 ilustrações. ([195?])

Szilágyi, Ferenc. / Curso prático de Esperanto com exercicios de leitura e versão e 210 ilustrações. ([195?])

Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. (1938)

Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. ([193?])

Szilágyi, Ferenc. / Cours illustré d'espéranto. ([193?])

Szilágyi, Francisco. / Trans la fabeloceano… (1931)

Tagore, Rabindranath. / Malsata ŝtono. (1961)

Tagulo. / Nova Sento. (1915)

Takase, Toyokiti. / Pri la rilatoj inter kemiaj strukturoj kaj fiziologiaj agoj. ([192?])

Takuboku, Isikawa. / Utaaro de Isikawa Takuboku. (1974)

Tárkony, Lajos. / Soifo. (1964)

Tastu, S-ino Amable. / Kristnaska Antaŭvespero. ([191?])

Taubmann. - Kurbatov. / Plena gramatiko de la internacia lingvo Esperanto . (1919)

Teleŝov, N. / Kun Dio ! (1913)

Tell, Leander. / La Bela subtera mondo. (1959)

Tellini, doktoro Aĥilo. / Esperanta Abelo. (1907)

Tellini, D-ro A. / Gvidlibro de l'urbo Ravenna. (1911)

Tennyson. / In Memoriam. (1914)

Thaillet, Bernard. / Esperanto. La Langue "passe-partout" pour tous. (1955)

Thalmaier, Ludwig. / Al altaro de Dio. (1949)

Thèvenin, Lucien. / La Vana kanto. (1947)

Thézard, Joël. / Polusaj glacioj sub noktomeza suno. (s.d.)

Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. - Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Thiago, Lauro S. / Homeopatio kaj spiritismo. (1972)

Thiaucourt, C. / Dernière conférence sur la langue internationale auxiliaire… (1905)

Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. (1906)

Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. (1906)

Thiaucourt, C. / Unu jaron pli malfrue. (1906)

Thiaucourt, C. / Dernière conférence sur la Langue Internationale Auxiliaire ou l'Espéranto. (1905)

Thiaucourt, S-ro C. / Lasta parolado pri la lingvo internacia helpa Esperanto. (1906)

Thierry, Augustin. / Historio de la Komunumo de Laon. (1910)

Thierry, Augustin. / Historio de la Komunumo de Laon. (1910)

Thierry, Jean. / L'Espéranto sans peine. (1973)

Thiroux, Doktoro H. / Raporto hidrologia kaj medicina pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). (1904)

Thiroux, D-ro H. / Raporto hidrologia kaj medicina pri la termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux (Nord). (1904)

Thorsen, Paul. / Pluk. (1960)

Thorsen, Poul. / Rozoj kaj urtikoj. (1954)

Tieck, L.  / La Blonda Ekberto. (1909)

Tieck, Ludwig. / La Blonda Ekberto. (1909)

Tière, Nestor de. / Devo De Reĝo. (ĉ. 1914)

Tiflisano. / Poemaro. (1911)

Tiflisano. / Poemaro. (1911)

Tiflisano. / Poemaro. (1911)

Tihanyi, Josefo. / Muzikgramatiko por naturalistoj. (1922)

Tihanyi, Josefo. / Muzikgramatiko por naturalistoj. (1922)

Tijunaitis, S. - Dombrovski, P-ro A. / Lingvo Internacia Esperanto. Lernolibro por Litovoj en 30 lecionoj. (1912)

Timmermans, Felix. / Kristnaska triptiko. (1938)

Tirinaro, Dan. / La Liberpoeto. (1938)

Titov [transliterigo de:] Титовъ, Л. Т. / Эсперанто въ десятъ уроковъ. (1908)

Titov [transliterigo de:] Титовъ, Л. Т. / Эсперантско-Русскій Словарь [Slovar]. (1908)

Tokunaga, S. / Malsato en riĉa rikolto. (1949)

Tolstoi, Grafo Leo. / La Morto de Ivano Iljiĉ. ([190?])

Tolstoj, Grafo A. K. / Princo Serebrjanij. (1912)

Tolstoj, Grafo L. N. / Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas. (1895)

Tolstoj, L. / Dio - unu por ĉiuj (Surata kafejo). (1912)

Tolstoj, L. / Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diros. (1912)

Tolstoj, L. / Kaŭkaza militkaptito. (1912)

Tolstoj, L. / Dio vidas veron, sed ne baldaŭ diros. (1912)

Tolstoj, L. / Rakontoj : 1. Dio - Unu por ĉiuj. 2. Unu animo en ĉiuj. 3. Unua ŝtupo. Ktp. (1912)

Tolstoj, L. N. / La Konfeso. (1911)

Tolstoj, L. N. / La Konfeso. (1911)

Tolstoj, L. N. / Kaŭkaza kaptito. (1911)

Tolstoj, L. N. / La Vojo de l'vivo. (1913)

Tolstoj, L. N. / La Vojo de l'vivo. (1913)

Tolstoj, Leo. / Tri Mortoj. (1911)

Tolstoj, Lev Nikolajeviĉ. / Tri rakontoj. ([190?])

Tolstoj. / Mia onklino Tatiana Aleksandrovna. (1911 )

Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. (1910)

Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. (1910)

Tomiĉ, Stanilas. / La Vojo al Vero. (1910)

Topolansky, Dr M. / 100 pikantaj panŝmiraĵoj.

Török, Gyula. / Rozinjo. (1938)

Török, Gyula. - Dickens, Charles. - Dodge, Ernest. - Jovkov, Jordan. - Kongresoj. - Thézard, Joël. - Ŝirjaev, Ivan. - Collinder, Bjorn. / Esperanto biblioteko. [10 ĝis 19] (1937-1938)

Török, Péter. / Plena Esperanto-Hungara vortaro. (1910)

Török, Péter. / Porĉiama kalendaro. (1910)

Torres Pastorino, C. / Método elementar de Esperanto. (1959)

Totsche, Ludoviko. / De paĝo al paĝo. (1932)

Trainer, W. W. / Nia ĉiutaga pano kaj la vivo. (1917)

Trainer, W. Wilson. / Nia ĉiutaga pano (kaj la vivo). (1915)

Tran Dinh Van (kolektinto). / Tiel li vivis. [Nguyen Van Troi] (1965)

Trine, Ralph Waldo. / En harmonio kun la eterneco. (1911)

Trobisch, Walter. / Mi amis junulinon. (1966)

Trögel, D-ro Robert. / Esperanto kaj kulturo. (1929)

Trompeter, W. H. / Kurze Mittheilung über die internationale Sprache "Esperanto". (1896)

Troyer, Lt Colonel de. / Résumé de grammaire Esperanto. (1907)

Trudiĉ, Boĵidar. / Provinca gastejo. (1955)

Tudó di Durán, sinjoro Rafel. / La Rondo (Esperantista danco). (1909)

Tugan-Baranovskij, M. I. / La Plej granda komunista organizaĝo en la mondo. (1922 )

Tuglas, Friedbert. / Kvin noveloj.

Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. (1909)

Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. (1909)

Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. (1909)

Turbure, D-ro. / Memorandumo de la Ĝenerala Asocio de la Kuracistoj en Rumanujo pri la Kongreso de Budapesto. (1909)

Turgenev, I. / Versaĵoj en prozo. (1909)

Turgenev, I. / Versaĵoj en prozo. (1909)

Turgenev, I. S. / Patroj kaj filoj. (1909)

Turgenev, Ivan. / Kanto de triumfanta amo. (1908)

Turgenev, Ivan. / Fantomoj.  ([191?])

Turgenev, Ivan. / Kanto de triumfanta amo. (1908)

Turgenev, Ivan. / Anjo. (1910 )

Turgenev, Ivan. / Fantomoj. ([190?])

Turgenev, Ivan. / Kanto de triumfanta amo. (1908)

Turgenev, Ivan. / Kanto de triumfanta amo. (1908)

Turgenjev, I. S. / Patroj kaj filoj. (s.d.)

Turgenjev, I. S. / Patroj kaj filoj. (s.d.)

Turista Societo de Finnlando. / Vojaĝado en Finnlando. (1913)

Turno, Leo. / Kompletny podręcznik Języka międzynarodowego Esperanto. (1922)

Tutmonda Partio Socialista. / Regularo de la E.S.F.I.O. (1912)

Tutmonda Partio Socialista. / Regularo de la E.S.F.I.O. (1912)

Tuwim, Julian. / Versaĵoj propraj kaj tradukitaj. (1956)

Twain, Mark. / Nia itala gvidisto. (1904)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1913. (1913)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1911. (1911)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1914. (1914)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1916. (1916)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1920. (1920)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1922. (1922)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1923. (1923)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1924. (1924)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1925. (1925)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1926. (1926)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1927. (1927)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1928. (1928)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movado 1929. (1929)

U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1930. (1930)

U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1931. (1931)

U.E.A. / Oficiala jarlibro de la Esperanto-Movado 1932. (1932)

U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1933. (1933)

U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1934. (1934)

U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1935. (1935)

U.E.A. / Jarlibro de la Esperanto-Movado 1936. (1936)

U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1937. (1937)

U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1938. (1938)

U.E.A. / Jubilea jarlibro de la Esperanto-movado. 1939-1940. (1939)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. (1948)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1948. II. (1948)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1949. I. (1949)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1949. II. (1949)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1950. I. (1950)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1950. II. (1950)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1951. I. (1951)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1951. II. (1951)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. I. (1952)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. II. (1952)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. I. (1953)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. II. (1953)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1954. I. (1954)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1954. II. (1954)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. I. (1955)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1955. II. (1955)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. I. (1956)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1956. II. (1956)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. I. (1957)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1957. II. (1957)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. I. (1958)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1952. II. (1952)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1953. I. (1953)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. II. (1958)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1958. II. (1958)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1959. I. (1959)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. I. (1960)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. II. (1960)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1960. II. (1960)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. I. (1961)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1961. II. (1961)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. I. (1962)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. II. (1962)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. I. (1962)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1962. II. (1962)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1963. II. (1963)

U.E.A. / Jarlibro de U.E.A. 1963. I. (1963)

U.E.A. / Somera Universitato. Malmö, 1948. (1949)

U.E.A. / Oficiala Raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1931… (1932)

U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 5-a kongreso de Universala Esperanto-Asocio. Parizo 1914. [I]. (1914)

U.E.A. / Interrilata adresaro (1923)

U.E.A. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la Esperantistoj. ([1923])

U.E.A. / Universala Esperanto-Asocio en la juĝo de la Esperantistoj. ([1923])

U.E.A. / Statuto kaj regularoj de U.E.A. (1955)

U.E.A. / Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio. 1955. (1955)

U.E.A. / Raporto de la estraro pri la agado de Universala Esperanto-Asocio en la laborjaro 1959-1960. (1960)

U.E.A. / Oficiala jarlibro 1914. (1914)

U.E.A. / La Servaro. 1932. (1932)

U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 1a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio.  (1910)

U.E.A. / Jarlibro 1951. Unua Parto. (1951)

U.E.A. / Jarlibro 1949. Dua Parto. (1949)

U.E.A. / Jarlibro 1950. Unua Parto. (1950)

U.E.A. / Jarlibro 1950. Dua Parto. (1950)

U.E.A. / Oficiala Dokumentaro de la 5a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio. I. (1914)

U.E.A. / Jarlibro 1953. Dua Parto. (1953)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1921. (1921)

U.E.A. / Jarlibro 1949. Unua Parto. (1949)

U.E.A. / Oficiala Jarlibro 1912. (1912)

U.E.A. / Oficiala adresaro. 1919. (1919)

U.E.A. / Oficiala dokumentaro de la 6a Kongreso de Universala Esperanto-Asocio.  (1920)

U.E.A. / Statuto. (1929)

Uitterdijk, Dreves. / Miraklaj aventuroj de Sinjoro Longkrurulo.  (1927)

Ukrainka, Lesja. / Liriko. (1971)

Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo… (1908)

Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo… (1908)

Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. (1908)

Umfrid, Otto. / Formulo pri malarmo precipe rilate al la Brita propono pri malarmo. (1908)

Unger, H. - J. / Bericht über den 9. Esperanto-Welt-Kongress in Bern. (1913)

Unger, H. - J. / Bericht über den 9. Esperanto-Welt-Kongress in Bern. (1913)

Unger, H. J. / Warum Esperanto ? (1913(?))

Unterman, R. / En danĝero. (1911)

Unterman, R. / En danĝero. (1911)

Unterman, R. / En Danĝero. (1911)

Unterman, R. / En Danĝero. (1911)

Unuel / Сѫщност и бѫдащност на идеята за един Международнеи Език. ([190?])

Unuel [Zamenhof, L.L.]. / De internationale Taal.  (1931)

Unuel. / Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. (1907)

Unuel. / Essence et avenir de l'idée d'une langue internationale. (1907)

Unuel. / Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. (1907)

Unuel. / An international language : The Problem and its Solution. ([190?])

Ŭoago. / Konkordanco de la sentencoj de Salomono. (1910)

Ŭoago. / Konkordanco de la sentencoj de Salomono. (1910)

Urban, M. - Kreuz, Robert.  / Vortaro de komercaĵoj. (1921)

Urban, Ŝtefo. / Nova Ezopo. (1961)

Urban, Ŝtefo. / Nova Ezopo. (1961)

Urbanová, Eli. / Nur tri kolorojn. (1960)

Uriach Coll, P. / La Cruz Roja como obra de pacificación social. (1908)

Valano, Johán. / Ili kaptis Elzan ! (1985)

Valano, Johán. / Ĉu vi kuiras ĉine ? (1976)

Valentinov, M. S. / Esperanta krestomatio.  (1921)

Vallienne, D-ro. / Ĉu li ? [I]. (1938)

Vallienne, D-ro. / Ĉu li ? [I]. (1938)

Vallienne, D-ro. / Kastelo de Prelongo. (1907)

Vallienne, D-ro. / Ĉu li. (1908)

Vallienne, D-ro. / Ĉu li ? (1908)

Vallienne, D-ro. / Por kaj kontraŭ Esperanto. ([190?])

Vallienne, S-ino. / La Gasto. (1906)

Vámbéry, Rustem. / Kriminologio. (1924)

Van der Biest, Dr W. / Amours Espérantistes. (1910)

Van Driessche, Emanuel. / Por Kvietaj Personoj. (1911)

Van Loon, Hendrik Willem. / Rigardu la teron. (1936)

Van Loon, Hendrik Willem. / Rigardu la teron. (1936)

Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. (1916)

Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. (1914)

Van Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. / Karaktero. (1912)

Vanselow, Karl. / Nia lingvo Esperanto. [1]. ([1952])

Vanselow, Karl. / Nia lingvo Esperanto. [45]. ([1952])

Vanselow, Karl. / Nia lingvo Esperanto. [85]. (s.d.)

Vanselow, Karl. / Nia lingvo Esperanto. [126]. (s.d.)

Vanselow, Karl. / Nia lingvo Esperanto. [207]. (s.d.)

Vapcarov, Nikola. / Elektitaj versaĵoj. (1960)

Vapcarov, Nikola. / Elektitaj versaĵoj. (1960)

Varankin, V. / Metropoliteno. (1933)

Varankin, V. / Metropoliteno. (1933)

Varga, Ferd. - Heltai, Eŭgenio. / Pro Esperanto. Gertie. La Monujo Trovita. (1913)

Vargas, Ambrosio. / Conferencia sobre el idioma internacional "Esperanto". (1904)

Vargas, Dr. Ambrosio. / El Esperanto y la Medicina. (1908)

Vaz Ferreira, Carlos. / Fermentario. (1960)

Vazov, I. - Gorkij, M.  / Du slavaj rakontoj. (1908)

Vazov, I. - Gorkij, M. / Du slavaj rakontoj. (1908)

Vazov, Ivan Minĉev. / Bulgaraj rakontoj. (1909)

Veder, T. / Komentoj al la komunista manifesto. (1933)

Veenendaal-Bouwes, E. van. / La Juna vivo. ([195?])

Veenendaal-Bouwes, E. van. / La Juna vivo. ([195?])

Veki, Jago. / Postkursa libro de Esperanto. (1934)

Velky, Jozef. / Slovaka Antologio. (1977)

Velten, Hektor W. / Dr. Zamenhof's Tabelle der Formwörter iu, io, ia, ie, ies, iel, iam, ial, iom. (1913)

Velten, Hektor Wilhelm. / Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. (1912)

Velten, Hektor Wilhelm. / Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache. (1912)

Velten, Rektor W. / Dr. Zamenhof's Tabelle der Formwörter iu, io, ia, ie, ies, iel, iam, ial, iom usw. (1913)

Velten, Rektor Wilhelm. / Ausführliche Grammatik der Esperanto-Sprache. (1910)

Velten, W. / Schlüssel zum W. V.s Elementar-Lehrbuch der Esperantosprache. (1912)

Velten, Wilh. - Richter, R. / Lexikon deutscher Redensarten. (1908)

Venchieredo. / La Idilio ĉe la fonto. (1910)

Venchieredo. / La Idilio ĉe la fonto. (1910)

Venture, A. / Radio-terminaro. (1960)

Venture, A. / Radio-terminaro. (1943)

Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. (1910)

Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. (1910)

Verax, Ch. / Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto. (1907)

Verax, Ch. / Vocabulaire Technique et Technologique Français-Esperanto. (1907)

Verax, Ch. / Vocabulaire français-Espéranto technologique des termes les plus employés en photographie. (1907)

Verax, Ch. / Enciklopedia vortareto Esperanta. (1910 )

Verax, Ch. - Kabe. / Vortaro de Esperanto. Enciklopedia vortareto Esperanta. ([1910])

Verax, Charles. / Vocabulaire français-Espéranto technologique des termes les plus employés en photographie… (1907)

Verema, M. / Fonetiko litera. (1906)

Verema, M. / Fonetiko litera. (1904)

Verema, M. / Fonetiko litera. (1906)

Verema, M. / Fonetiko litera. (1904)

Verema, M. / Fonetiko litera. (1904)

Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. (1906)

Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. (1906)

Verks, Karlo. / Elementa fotografa optiko. (1906)

Vermandel, Arth. / Titolaro de verkoj en kaj pri Esperanto aperintaj en Belgujo de 1894 ĝis 1913. (1913)

Vermandere, René. / Formortinta Delsuno… (1910)

Vermandere, René. / Formortinta Delsuno, rakontita de li mem. (1910)

Vermuyten, H. / Belga antologio. (1928)

Vermuyten, H. / Belga antologio. (1928)

Vernay, Claude. / Historique du mouvement espérantiste à Dunkerque. (1937)

Vernay, Claude. / Historique du mouvement espérantiste à Dunkerque. (1937)

Vernyj, B Fmaria Ha de. / Dion adori. (1937)

Vigny, Alfred de. / La Intervidiĝo kaj Nekonita Dialogo. (1924)

Vilborg, Ebbe. - Støp-Bowitz, C. - Setälä, Vilho.  / Esperanto, moderna lingvo. (1965)

Vilde, Eduard. / Laktisto de Mäeküla. (1983)

Vildrac, Charles. - Pagnol, Marcel. / Topaze (Pagnol). La Ŝipego "Tenacity" (Vildrac). (1960)

Villanueva, A. L. - Inglada Ors, V.  / Vocabulario Esperanto-Español Y Español-Esperanto. (1905)

Villarcal, Dr. Frederico. / Esperanto en catorce lecciones dada en la sociedad de preceptores. (1902)

Villareal, Dr Federico. / Rezisteco de la ferkolonoj. (1904)

Villareal, Dr Federico. / Rezisteco de la ferkolonoj. (1904)

Virgilio. / Eneido. (1906)

Virgilio. / Eneido. (1906)

Virgilio. / Eneido. (1904)

Virgilio. / Eneido. (1904)

Vladikin [transliterigo de:] Владыкинъ. / Коснесловъ Международиаго Языка для Русскихъ [Kocnjeclov Meĵdunarodnago Jazika dlja Russkiĥ]. (1903)

Voltaire. / Kankid, aŭ La Optimisto ; Zadig, aŭ La Destino ; Senartifikulo. (1956)

Volter (Voltaire). / Kandid, aŭ La Optimismo. (1929)

Volter (Voltaire). / Kandid, aŭ La Optimismo. (1929)

Voroneĵ [transliterigo de:] Воронежъ, Г. / Журналъ учащихся. (1910)

Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Unua volumo. (1910)

Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Dua volumo. (1912)

Vörös, Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta. Dua volumo. (1912)

Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Elementoj de la geometrio absoluta. (1911 )

Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Analitika Geometrio Absoluta - Dua Volumo - La Spaco Bolyai-a. (1913)

Vörös, Prof. Dro Cyrillo. / Elementoj de la geometrio absoluta. (1911 )

Vrba, Jan. / Homo de Dio. (1936)

Vymazal, Fr. - Ĉejka, Theodor. / Mezinárodní řeč Esperanto pro samouky. (1906)

W., G. / La Krizo de la Amerikaj kompanioj de asekuroj pri la vivo. (1906)

Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L.L. Zamenhof. (1907)

Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L.L. Zamenhof. (1907)

Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de D-ro L. L. Zamenhof. (1907)

Wackrill, Alfred E. / Konkordanco de Ekzercaro de Dro L. L. Zamenhof. (1907)

Waddy, Lucy E. / Tra la jaro. (1952)

Waddy, Lucy E. / Tra la jaro - Esperanta lernolibro. ([190?])

Wagnalls, Mabel. / Palaco de danĝero. (1926)

Wagnalls, Mabel. - France, Anatole. / Miserere. Thaïs. (s.d.)

Wagner, Charles. / Estu homo ! (1912)

Wagner, Charles. / Estu homo ! (1912)

Wagner, Charles. / Estu homo ! (1912)

Waher, W. / Vortaro Esperanto-Esta. (1895)

Wald, Max. / Weltsprache pankel. (1907)

Wald, Max. / Weltsprache pankel. (1907)

Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. (1960)

Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. (1960)

Walter, C. / Esperanto la lingvo internacia facila por vi. (1960)

Waltisbühl, Anton. / Kompleta Lernolibro por Esperantistoj. (1908)

Wander, D-o A. / La Plej esenca pri Ovomaltino. ([191?])

Warden, John Mabon. / Die Internationale Hilfssprache Esperanto. (1907)

Warden, John Mabon. / Die Internationale Hilfssprache Esperanto. (1907)

Waringhien, G. / A.B.C. d'espéranto à l'usage de ceux qui aiment les lettres. (1946)

Waringhien, G. / L'Espéranto et la stylistique. (1931)

Waringhien, G. / L'Espéranto et la stylistique. (1931)

Waringhien, G. - Bernard, R. - Kalocsay, K.  / Parnasa gvidlibro. (1968)

Waringhien, G. - Kalocsay, K.  / Plena gramatiko de Esperanto. (1935)

Waringhien, G. - Kalocsay, K.  / Plena gramatiko de Esperanto. (1938)

Waringhien, Gaston. / Eseoj – I – Beletro. (1956)

Waringhien, Gaston. / Grand dictionnaire espéranto - français. (1957)

Waringhien, Gaston. / Gvidlibro por la ekzamenoj de Franca Esperanto-Instituto (1966)

Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena vortaro de Esperanto. (1947)

Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena vortaro de Esperanto. (1934)

Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena vortaro de Esperanto. (1930)

Waringhien, Prof. G. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena vortaro de Esperanto. (1956)

Waringhien, Prof. Gaston. / Traduko de la provtekstoj en la gvidlibro. (1937)

Waringhien, Prof. Gaston. - Grosjean-Maupin, E. - Esselin, A. - Grenkamp-Kornfeld, S.  / Plena Vortaro de Esperanto kun suplemento. (1964)

Waringhien, Profesoro G. / Plena vortaro de Esperanto : Suplemento. (1954)

Waringhien, Profesoro G. / Plena vortaro de Esperanto : Suplemento. (1954)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Dictionnaire Français - Esperanto. (1911)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1938)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1907)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. (1911)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1907)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1910)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1910)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1922)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1933)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1938)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1928)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Dictionnaire Français-Esperanto pratique et complet. (1911)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1908)

Warnier, Georges. - Chavet, Gabriel.  / Esperanto – Manuel. (1913)

Wates, George Frederick. / Progresado kaj la pasinteco. (1936)

Watson, Jane Werner. / Mirakloj de la naturo.

Weggeman Guldemont, E. [ina]. - Hartog, Dro A. H. de. / Disrompu ni la intermurojn. (1911 )

Weggeman Guldemont, E. [ina]. - Hartog, Dro A. H. de. / Disrompu ni la intermurojn. (1911 )

Weinhengst, Hans. / Tur-strato 4. (1934)

Weinzierl, Hubert. / Nachklänge. Resonoj.  ([198?])

Wells, H. G. / La Dormanto vekiĝas. (1929)

Wells, J. C. / Esperanto Dictionary. (1973)

Welzl, Jan. / Tridek jarojn en la ora nordo. (1931)

Wendell, Lehman. - Smedberg, Alfred. / Sub la meznokta suno. (1910 )

Werner, Elsa Jane. / Domoj. (1955)

Werner, P. / Der deutsche Arbeiter und die Welthilfssprache Esperanto. (1913)

Wetterlé, Sinjoro Pastro. / La Germana Turisto. (1917)

Wiesenfeld, Edvardo. / Galerio de Zamenhofoj. (1924)

Willems, J. H. J. - Glück, Julius.  / La Verbo en Esperanto. (1937)

Williams, T. - Hankel, M. - Kotzebue, A. v. / Tri unuaktaj Komedioj. (1908)

Wilson Wilson, Theodora. / La Fina batalilo. (1916)

Wilson Wilson, Theodora. / La fina batalilo. (Hellito aŭ – ?). Vizio. (1916)

Wingen, Hans. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. (1954)

Wingen, Hans. - Wingen, Wilhelm.  / Post la kurso. (1953)

Wingen, Hans. - Wingen, Wilhelm.  / Schlüssel zum Esperanto-Fortbildungsbuch Post la Kurso. (1953)

Wingen, Hans. - Wingen, Wilhelm.  / Wir lernen Esperanto die Welthilfssprache. (1954)

Wingen, Wilhelm. - Wingen, Hans. / Post la kurso. (1953)

Wingen, Wilhelm. - Wingen, Hans. / Schlüssel zum Esperanto-Fortbildungsbuch Post la Kurso. (1953)

Wingen, Wilhelm. - Wingen, Hans. / Wir lernen Esperanto die Welthilfssprache. (1954)

Winkelmann, Sergius. / Ein Fünfuhrtee. ([191?])

Winsch, D-ro med. Wilhelm. / Pri varmokulturo (Per varmo al sano). (1913)

Winsch, Wilhelm. / Pri la kredo al mirakloj.

Winsch, Wilhelm. / Pri la kredo al mirakloj. (1913(?))

Wiseman, Kardinalo. / Fabiola. (1928)

Wiseman, Kardinalo. / Fabiola. (1928)

Wiseman, Kardinalo. / Fabiola. ([192?])

Wiseman, Kardinalo. / Fabiola. (1928)

Wiseman, Kardinalo. / Fabiola. ([190?])

Witteryck, A. - J. / English Esperantist. (1906)

Witteryck, A. - J. / Het Esperanto in vijf lessen. (1910)

Witteryck, A. - J. / Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 3]. (1906)

Witteryck, A. - J. / Het Esperanto. Zegepralende oplossing… (1902)

Witteryck, A. - J. / English Esperantist. (1906)

Witteryck, A. J. / Het Esperanto in tien lessen. (1904)

Witteryck, A. -J. / Nederlandsche Esperantist. (1908)

Witteryck, A. -J. / Het Esperanto in tien lessen (met toelating bewerkt). (1912)

Witteryck, A. -J. / Kelkaj floroj Esperantaj [1, 4]. (1907)

Witteryck, A. -J. / Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 4]. (1907)

Witteryck, A.-J. / Companion of the English Esperantist. (1906)

Witteryck, A.-J. / An Esperanto conversation book in four languages. ([191?])

Witteryck, A.-J. / Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 1]. (1903)

Witteryck, A.-J. / Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 2]. (1905)

Witteryck, A.-J. / Kelkaj floroj Esperantaj. [1, 2]. (1905)

Włostowski, Kazimierz. - Dobrowolski, Wieslaw. / Surdmutuloj pri si mem. (1938)

Wojtakowski, Edward. - Grabowska, Anna.  / Katalogo de Esperanto-periodaĵoj ĉe Universitata Biblioteko de Katolika Universitato en Lublin. (1981)

Wolf, M. / Patreco. (1913)

Wolf, M. / Patreco. (1913)

Wolf, M. / Patreco. (1913)

Wolski, W. / Halka. (1912)

Wolski, W. / Halka. (1912)

Wolski, W. / Halka. (1912)

Woude, Johanna van. / Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) (1910)

Woude, Johanna van. / Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) (1910)

Woude, Johanna van. / Ne dezirita (Niet begeerd). Ni virinoj !… (Wij vrouwen !…) (1910)

Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. [I]. (1923)

Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. [I]. (1923)

Wüster, Eugen. / Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko. (1936)

Wüster, Eugen. / Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana. Tria parto. ([1923])

Wyspiański, Stanisław. / Protesilas kaj Laodamia. (1908)

Xavier, Francisco Cândido. / Antaŭ du mil jaroj. (1951)

Xavier, Francisco Cândido. / Antaŭ du mil jaroj. (1951)

Xavier, Francisco Cândido. / Paŭlo kaj Stefano. (1966)

Xavier, Francisco Cândido. / Kristana agendo. (1962)

Xhamaj, Enkela. / Spektro. (1992)

Yama, Maru. - Gauntlet, Edward.  / Esperanto. (1906)

Yamaguti, Senzi. / La Belan pacon. (1959)

Yardley, Edmund. / Tributo al nobla geniulo. Paroladoj ĉe la funebro pro Henry George. (1952)

Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. (1906)

Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. (1906)

Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. (1906)

Yvetot, Georges. / Nova gvidlibro por soldato en ĉiuj landoj. (1906)

Z. / Co jest Esperanto. (1913)

Z. / Co jest Esperanto. (1913)

Z. Adam (Adam Zakrewski). / Historio de Esperanto. 1887-1912. (1913)

Z. Adam. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova bibliografio 1887-1912. (1912)

Z. Adam. / Esperanta-Pola kaj Esperanta-Litova Bibliografio, 1887-1912 (1912)

Zahn, Ernst. / La Patrino. (1923)

Zahn, Ernst. / Svisaj rakontoj. (1913)

Zajcev, Aleksandr [transliterigo de :] Зайцевъ, Александръ. / Неовходимость международнаго языка и исторія этой идеи до появленія Эсперанто. (1911)

Zakrewski, A. / Gramatyka jezyka Esperanto. (1907)

Zakrzewski, A. / Gramatyka języka Esperanto. (1907)

Zakrzewski, A. / Gramatyka języka Esperanto. (1907)

Zakrzewski, A. / Język Międzynarodowy Esperanto. (1906)

Zamenghov, L. [cirile]. / Meĵdunarodnij Jazik "Espjeranto". (1895)

Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. (1910)

Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. (1910)

Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. (1910)

Zamenhof, Do L. L. / Lingvaj respondoj. (1910)

Zamenhof, Dr L. / Esperanto język międzynarodowy. (1905)

Zamenhof, Dr L. L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Д-ръ Л. Л. / Полный Словарь - Междунардиаго Языка "Эсперанто" - Часть эсперантско-русская. (1909)

Zamenhof, Dr L. L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Д-ръ Л. Л. / Основенъ Универсаленъ рѣчникъ на Международния езикъ Эсперанто. (1910)

Zamenhof, Dr. / Esperanta-Persa vortaro. ([191?])

Zamenhof, Dr. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. ([190?])

Zamenhof, Dr. [printita "Samenhof"]. / Wörterbuch Deutsch-Esperanto. ([191?])

Zamenhof, Dr. L. / Esperanto Język Międzynarodowy. (1907)

Zamenhof, Dr. L. / Podręcznik do nauki języka międzynarodowego Esperanto. (1907)

Zamenhof, Dr. L. - Geoghegan, R. H. / The International Language "Esperanto". (1898 )

Zamenhof, Dr. L. - Geoghegan, R. H. / A few Words on the international language "Esperanto". (1898)

Zamenhof, Dr. L. - Geoghegan, R. H. / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. (1898 )

Zamenhof, Dr. L. - Geoghegan, R. H. / The international Language "Esperanto" Complete Instruction-Book with two Vocabularies. (1898 )

Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. (1927)

Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. (1925)

Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj. (1936)

Zamenhof, D-ro L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. (1912)

Zamenhof, D-ro L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. (1912)

Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj aperintaj en "La Revuo". (1912)

Zamenhof, D-ro L. L. / Lingvaj respondoj (plena kolekto). (1927)

Zamenhof, D-ro L. L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. (1936)

Zamenhof, D-ro L. L. - Petöfi, Aleksandro. - Bengoa, R. Becerro de. - Glück, Julius. - Lermontov. - Sibirjak. - Jung, Teo. - Scherer, R. / Esperanto biblioteko. [1 ĝis 9] (1937)

Zamenhof, Dro L. L.. / Lingvaj respondoj (plena kolekto). (1936)

Zamenhof, Dro L.-L. / La Bela historio de Jozef.  ([195?])

Zamenhof, D-ro L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. (1933)

Zamenhof, D-ro Leono (Lozo). / Mia liro. (1909)

Zamenhof, D-ro Leono. (Lozo) / Mia liro. (1909)

Zamenhof, Dro. / Pri Reformoj en Esperanto. (1907 )

Zamenhof, Dro. L. L. / Gentoj kaj Lingvo Internacia. (1912)

Zamenhof, L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia "Esperanto". (1900)

Zamenhof, L. / Granda vortaro Germana-Esperanta. (1894)

Zamenhof, L. / Granda vortaro Germana-Esperanta. (1894)

Zamenhof, L. / Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto.  (1901 )

Zamenhof, L. / Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto.  (1900)

Zamenhof, L. - Arnzt, H. - Hankel, M. / Esperantista Kantareto. (1909)

Zamenhof, L. [printita "Samenhof"]. / Wörterbuch der internationalen Esperanto-Sprache. (1889)

Zamenhof, L. [transliterigo de:] Заменгофъ, Л. / Междунардиый Языкъ "Эсперанто". (1899 (1898))

Zamenhof, L. L. / Proverbaro Esperanta. (1925)

Zamenhof, L. L. / Originala verkaro. (1929)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1931)

Zamenhof, L. L. / Proverbaro Esperanta. (1961)

Zamenhof, L. L. / Deklaracio pri Homaranismo. (1913)

Zamenhof, L. L. / Deklaracio pri Homaranismo. (1913)

Zamenhof, L. L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. (1912)

Zamenhof, L. L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. (1912)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. ([191?])

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1911)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1911)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1931)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1931)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. [II]. (1910)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. [II]. (1910)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1906)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1905)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1905)

Zamenhof, L. L. / Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1931)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1931)

Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". (1899)

Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". (1899)

Zamenhof, L. L. / Langue Internationale "Esperanto". (1899)

Zamenhof, L. L. / Proverbaro Esperanta. (1925)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1918)

Zamenhof, L. L. / Originala verkaro. (1929)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1910)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1925)

Zamenhof, L. L. / Der Homaranismus. (1913)

Zamenhof, L. L. / Vortoj de Zamenhof. (1914)

Zamenhof, L. L. / Die Entstehung der Esperanto-Sprache. (1905(?))

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". (1925)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1907)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1922)

Zamenhof, L. L. / Die Entstehung der Esperanto-Sprache. (1905(?))

Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". (1925)

Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". (1925)

Zamenhof, L. L. / Aldono al la "Dua Libro de l'Lingvo Internacia". (1925)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1909)

Zamenhof, L. L. / Fundamento de Esperanto. (1908)

Zamenhof, L. -L. / Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. (1906)

Zamenhof, L.L. / Fundamento de Esperanto. (1987)

Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. (1927)

Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. (1903)

Zamenhof, L.-L. / Ekzercaro de la Lingvo Internacia Esperanto. (1906)

Zamenhof, L.-L. / Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto. (1939)

Zamenhof, L.-L. / Universala vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto. (1906)

Zamenhof, L; / Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo "Esperanto". (1889)

Zamenhof, Lidja. / Bahaismo – la Religio de Paco. (1959)

Zamenhof, Ludoviko-Lazaro. / Leteroj de L.-L. Zamenhof. [I]. (1948)

Zamenhof, Ludoviko-Lazaro. / Leteroj. [II]. (1948)

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. (1910)

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. (1910)

Zamenhof, M. F. / Phraséologie parallèle des langues russe, polonaise, française et allemande.  Livraison II. ([190?])

Zamenhof, M. F. / Phraséologie parallèle des langues russe, polonaise, française, allemande, esperanto, latine et hébraïque.  Livraison III. ([190?])

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. (1910)

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta [I]. (1905 )

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta [II]. (1906)

Zamenhof, M. F. / Proverbaro Esperanta. (1906)

Zamenhof, M. F. (Заменгофъ, М. Ф.) / Proverbaro Esperanta. (1907)

Zamenhof, Tri L. / Kielioppi sekä esimerkki ja harjoitussarja. (1904)

Zamenhof. / The International language "Esperanto". (1898)

Zamponi, Ludwig. / Zur Frage der Einführung einer internationalen Verkehrssprache. (1904)

Zauner, Josef. / L' Eŭropanismo. ([193?])

Ziegler, Siegfried. / Sekspsikologio. (1926)

Zierenberg, Bruno. / Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand. (1905(?))

Zierenberg, Bruno. / Ueber die Bedeutung der Esperanto-Sprache für den Handelsstand. (1905(?))

Ziolkowska, Maria. / Le Docteur Esperanto (1859-1917). (1959)

А., Л. / Эсперанто и у?ащаяса молодежь. (1914)

Давидовъ, Ионко. / Еволюцията на Международния езикъ. (1904)

З-объ, В. / Искусственный языкъ. [Izkusstvjenij] Artefarita lingvo. (1914)

Корбинъ-Веледницкій, Д. І. / Международниый язикъ критика "Эспернато" и алфавиты. (1915)

Радванъ-Рыпинскій Е. В. / Международниъй язикъ Эсперанто, Полный практическій учебникъ. (1908)

Сахаровъ, А. А. / Весь Язикъ Эсперанто. (1916)

Сахаровъ, А. А. / Основной Курсъ Международнаго язика Эсперанто. (1913)

Щавинскій, Т. А. / Полный курсъ Междунардиаго Языка Эсперанто. (1910)

Юрків, Михайло. / Підручник Междунардиаго Языка Есперанто. (1907)

Viziti aliajn klasojn

arkivo.esperanto-france.org