Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert


CHARLES RICHET

SOKRATO

KVARAKTA TRAGEDIO

EL LA FRANCA LINGVO TRADUKIS EN RITMA PROZO

JEAN COUTEAUX

AĈETEBLA ĈE LA TRADUKINTO
40, RUE BICHAT, 40 - PARIS, 10e


“ Sokrato ” estas ludita dum la Deka Universala Kongreso de Esperanto (Paris, Aŭgusto 1914), de la jenaj geaktoroj :

SOKRATO S-roj Couteaux
TIMON, arkonto de Ateno  R. Dubois
LA PROVOSO  Cellière
FEDON, disĉiplo de Sokrato  Carreiron
KRITON, —  Wynschenk
CEBES, —   
KRIZIPO, civitano de Ateno   
NICIAS, —   
POLEMON, —   
ANTISTENO, filozofiisto   
FOTIMO, spiono   
EŬRILAS, infano  Girardet
1-a JUĜISTO Dauphin
2-a —  Cellière
3-a —  Barraud
4-a —  Morsaline
5-a —  Gillet
6-a —  Bernard
7-a —  Camescasse
8-a —  Duval
9-a —  Herlemont
10-a —  de Lajarte
JUĜOREGISTRISTO  Finkelstein
KURIERO   
ARISTIO, amistino F-inoj M.-Th. Capra
KSANTIPO, edzino de Sokrato  A. Capra
DIOTIMO, disĉiplino de Sokrato   

Gutenberg 1450 — Zamenhof 1887

Centra Presejo Esperantista
(Imprimerie Espérantiste)
33 Rue Lacépède 33 - Paris

V. Polgar


Prezentaj notoj


Aktoroj
sekvoAkto Isekvo
Akto II
Akto III
Akto IV


Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert