Unuiĝo Franca por Esperanto
Biblioteko  Hippolyte  Sebert

Reiri al tabelo-paĝo


Ligiloj al la prifakaj paĝoj :(esperantaĵoj:)→ Internacia lingvo,  → Lerni Esperanton,  → Uzi Esperanton,  → Historio de Esperantujo,  → ECO kaj Grupo de Parizo,  (legaĵoj, diversaĵoj:)→ Facilaj legaĵoj,  → Literaturo, noveloj,  → Kulturo, turismo,  → Filozofio, socio.


Biblioteko Hippolyte Sebert, Parizo Biblioteko Hippolyte Sebert, Parizo

Elektronikaj tuttekstaj reeldonoj de malnovaĵoj pri :

Praktiko de Esperanto, inkluzive ties profesiaj uzoj

Listo de tekstoj, broŝuroj rilataj al la praktiko de la lingvo, specife ĉe fakuloj — sciencoj, teknikoj, edukado, komerco, esperantlingvaj reklamojPraktiko, uzoj variaj de Esperanto, reklamoj — Esperantlingve :

Virino en bankuvo Termala ŝlimbanejo de Saint-Amand-les-Eaux, de D-ro Thiroux (medicina prospekto de 1904) :
« La Ŝlimoj de Saint-Amand estas uzataj per duonbanoj, plenbanoj ; varmetaj, varmaj kaj tre varmaj ; kaj per almetadoj partaj aŭ ĝeneralaj, – (nomitaj Lutacioj) ordinare tre varmaj (45° ĝis 55°).
Por uzi la Ŝlimbanojn, la malsanuloj sin metas en fakojn, specojn de bankuvoj vertikalaj, soligitaj, sen fundo limigita, apudaj, sed apartaj, ŝirmitaj kaj konstruitaj sur palisegaro. »…

25 Reklamaj anoncoj el la Kongresa Libro de P. Boulet (1905) :
hoteloj de Boulogne-sur-Mer, Liqueur Espérantine, Visko Esperanto, skribmaŝino Armstrong, k.a.…
Kudrantinoj Knabina Kolegio en Saumur (prospekto de 1907) :
« Perfekte organizita, tiu lernejo enhavas 10 klasojn, fizikejon, ĥemiejon, lernoĉambrojn, manlaborejon, desegnejon, kantejon, gimnastikejon, bibliotekon, parolejon, du dormejegojn, en kiuj ĉiu edukatino posedas sian privatan "ĉelon" (ĉambreton), du manĝejojn, unu banejon… »

Internacia Muzeo de lingvo Esperanto (Bruselo, 1910) :
Modela ekspozicio pri Esperanto, okaze de la Universala Ekspozicio en Bruxelles en 1910, kaj modela agado en la (ne E-a) Monda Kongreso de la Internaciaj Asocioj.
Antikva Egipto trinkas el bovlo La Plej esenca pri Ovomaltino, de Dro A. Wander (prospekto de 1910) :
« Natura, lecitinhava fortiga nutraĵo kun plej delikata gusto. Seka preparaĵo el pura Diastazo-maltekstrakto de Dro. Wander, el freŝaj ovoj, lakto kaj kakao. Nutraĵo kunmetita laŭ plej modernaj nutrado-fiziologiaj principoj… »

Code International Lugagne, par G. Lugagne (1914) :
La eksterordinara internacia vortaro per sep lingvoj plus konvencia ĉifro-kodo, por komercaj telegramoj.
Manĝokarto Manĝokarto, de J. Tenot (1932) :
Kompleta listo de pladoj por organizi restoraciajn menuojn.
La ekzemplero estas stampita de kafejo-restoracio-hotelo "Imperator" kies kelnero estis Emilio Ferrari. Tiu forgesita Esperantisto kreis tre konatan Esperantan diraĵon, kiu rilatas al tre voraj — tamen mutaj — bestoj…


Utilisations diverses de l’espéranto — textes en Français :

Guide Espéranto de la Croix-Rouge + (1906-?) du Lieutenant Bayol :
«…à l’usage des militaires blessés ou malades, des médecins, chirurgiens, brancardiers, infirmiers, des membres de la Croix-Rouge et des ministres de tous les cultes, de tous ceux, en un mot, qui sont appelés en temps de guerre à donner des soins ou à en recevoir, dans les ambulances, hôpitaux et toutes formations sanitaires. »
Une Langue auxiliaire scientifique, de Carlo Bourlet (argumentaire, 1910) :
Ce petit mémoire rédigé par un mathématicien présente l’espéranto comme langue internationale auxiliaire dans les sciences et techniques.
Monogramo GL Code International Lugagne, par G. Lugagne (code télégraphique commercial, 1914) :
L’extraordinaire dictionnaire international en sept langues plus un code, pour télégrammes commerciaux :
«…// bak = appareillage (navire) = getting under steam, getting under sail = apparelho (de um navio) = la franquía (de un buque) = Segelfertigmachen = l’essere in partenza (di una nave) = ŝipekirado //… »
«…// bel = après-demain = the day after to-morrow = depois d’amanhã = pasado mañana = übermorgen = posdomani = postmorgaŭ //… »
«…// aig = achèterez-vous ? = will you buy ? = comprarão VV. SS. ? = ¿ comprarán Vdes ? = werden Sie kaufen ? = comprerete voi ? = ĉu vi aĉetos ? //… »
«…// doj = canne à sucre = sugar cane = canna de assucar = caña de azúcar = Zuckerrohr = canna da zucchero = sukerkano //… »
«…// uks = rhum = rum = rhum = ron = Rum = rum = rumo //… »
«…// ufa = réponse 24 heures = subject to reply within 24 hours = resposta 24 horas = respuesta dentro de 24 horas, contestación dentro de 24 horas = Antwort innerhalb 24 Stunden = risposta entro 24 ore = respondo antaŭ 24 horoj //… »
La Propagande allemande par l’ Esperanto, pendant la guerre 1914-1918, de Camille Aymonier (1922) :
« Ces documents offrent un intérêt particulier qu’ils empruntent au caractère de ceux qui les ont écrits et à celui du public auquel ils s’adressent. »
L'Espéranto dans le Commerce, André Baudet (1931) :
Le Président de la Chambre de Commerce de Paris explique à ses pairs comment il est arrivé à l'espéranto, donne un cours d'initiation d'un quart d'heure ; quelques mois plus tard l’assemblée émet un vœu favorable à la langue auxiliaire.
«… À ma grande surprise, j'ai été amusé par la lecture de cette grammaire. Cela semble paradoxal de dire qu'on peut être amusé par la lecture d'une grammaire… »
Manĝokarto, de J. Tenot (1932) :
Un modèle de carte de restaurant bilingue français / espéranto.
Feuillets Encyclopédiques de Documentation Espérantiste, de Louis Perret (1946-1955) :
Cette collection inachevée de centaines de pages aborde tous les aspects de l’espéranto. Les feuillets ne sont pas reproduits ici sous forme numérique. Sont en lien avec le sujet :
Dans la Partie 1, La Langue auxiliaire espéranto, la série F : Diffusion et applications pratiques.
Dans la Partie 3, Livres d’étude de l’Espéranto, les séries : S : Cours Techniques. / U : Lexiques Commerciaux. / V : Lexiques Analogiques et Méthodiques.

Ligiloj al la prifakaj paĝoj :(esperantaĵoj:)→ Internacia lingvo,  → Lerni Esperanton,  → Uzi Esperanton,  → Historio de Esperantujo,  → ECO kaj Grupo de Parizo,  (legaĵoj, diversaĵoj:)→ Facilaj legaĵoj,  → Literaturo, noveloj,  → Kulturo, turismo,  → Filozofio, socio.


Reiri al tabelo-paĝo

arkivo.esperanto-france.org